В Калуге 16-летний подросток ограбил двоих прохожих

Полиция рассказала о возбуждении уголовного дела.
Дмитрий Ивьев
16:45 17.11.2020
4 4799
Фото автора.
Читайте KP40.RU:

В Калуге 16-летнего подростка подозревают в грабежах. Во вторник, 17 ноября, полиция области рассказала о двух таких случаях. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

В дежурную часть обратилась женщина, у которой на улице сумку вырвали из рук.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предполагаемого виновника.

Позже выяснилось, что подросток причастен еще к одному такому же преступлению. Днем ранее на выходе из магазина сумки лишился мужчина.

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

В 2020 году в Калуге резко вырос уровень детской преступности. Подробности.


Новости по тегу
eyJpdiI6InJNU0NEWGVhbXNuUmJBblZCdTZNYmc9PSIsInZhbHVlIjoiK3BkUGNsOXNoQVdURithVWlUbGRPTFNuMERQclZwR0VJSUtjeElteWZQSmZMNVFVNzdEWFcrTDlnY2JlN0ZVVjJpYTB4cXNqUUtkRi9zVDNSY28xL2ptSWUxVHJJL1NTNzRyVmNjYk5qbE1EUkt3OHBUZ0EzVlhFbGR5Z0xqMmdCZmNyYzNBRkcxNEVLQUV6RWttNHVHSFZDVW44V2dqOEFaU0RqdFJhTEhLWlVDTWpPSUZnTGJZQzl5TGRhcDdhckZUUGk3RU83cE9RRmI0NEh1U05pT2I2VmlNSDNzWHJ6NlRwMms1eUVGeGNreHZzam5Qa3Y3Y1RTUlZ4OFRkMGR1eXVkLzVXanNVOTdLakdWRVpPbWJTRVJpOEx3NG5GZk1IaFRMVS9WVDdiTUx1bksycUlyQnY5S0tLRjgveDBoOG1DaFZoMXNibTdXelltNVlzcFJ4QVpkZi82WnZscmJ0OFhZamRuWitqbGhJc1NQb0FRakFNWXhkMTRUTUFCUE41Y0t0TEhnRFhUQjBmQS9jQlF0UHpaQ1BtSlRTZGpqeHBOc2o3dmpRcFpWbk9PWkd5cWhyWkw3OWlYMG9pZVltb3gwNkFtQldtRkpYRlcwN0xqM09yMC8wVDJaRGU2c0JUREx6TWFZa2JiTjhWRzRRQ0hWNWU2WVZoT0hVVmRscjQ0NFA0L3hPRTU3NjdKdGJ6THZEQnUvMHorcVlGU2NmZFJTQ2xCRUFMWHFxRkxhd1AwN3hpUW1rSjFtTUdLd01WVXRHYWhZRWNkRWRZV3QwV2F6cnNiMk1tVUJiMDRMQmJDV3FMYi9LVExncE9rcWU3dG8wM3RqYnRwaW1xbWtQdW9pUDQ3Z1dTbjJxbUlsWEVNV2c5M0MrTGxKQVVDVjdFYzlrTTJHeHBhOUs4VHJUMVRhbFc5djltdFZLeFYyUXh6MDUzUkFuOXBZUUhTSURYL2lOMUFzbW5yQkdsQzJrSGRvR0RIOFp6K0ZIVzEwUVF0Z0YrWnArTE5zZ3RPIiwibWFjIjoiMGRmNmEzZjlmMzlhNzQyODYzMDljMGI2OGIxM2RiMDMwNTUwMzc0NDA4NDE0NWY2YjRjMTg0YTE1Njk1ZTEyZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxsaENFYVNwakd1bzZyYnJhWkVxM1E9PSIsInZhbHVlIjoiaDBSSDArSHl4akx6RmltT2NLc1VVNmphdWNxWU5XcHdJdWdyVHViNFZPWVZOVTBZSkczcm9jL1BmRzFocERkRlc5ejEvb2FlaEF4VWlJdGRIMkZVeThSbC9yYWJvakJzNVlmSkFVM0dpLytsV01IQXNxbnkyTkU3dCtHWWlKS0tPMXNsbSt4NzBaM3g2QnZRYVFRL0xWVTY5Q2h4S3ZReUdBUFB2enFWNUFORU1JOWlESzB2MnpNcnA3QW9OTzhSZDVKelYzanUzQlNrQ2J2QVAyd0pVOGc5SitPbGxHdkxrM2JudTJmeFNyZ3hyVjYyU3dlYVNxMEhSampNVVk5bzI2VXBRbWR5VjFkRWR4NVJUVkNIR0ZKbDVsalVZemlHOEZQSG91ZTlqMTNCZGlGRUZsZzFvZmRnNWEwYktoa2UvZXhGTGs4bmpHYkVON2prb2FXRUdaOUN5aEhLMGc3QTFWV21YdkRpamJqN1JOTzhSTVJqRlhvNk1yNzNFV3hUZmlzQjVBdHQwVU14dkplbmgvcHpZY0xDRHF4RmROcTJuZnFzTkV4NlpMVEdoR1Npdi9UMysrNWo2bXg1RGxRbFNHZ2xpTmpVQmczbDBoOWF1NDNJMmJYQVphcFJUeFVVdlJPUGROdm9xODlYdzgycURrbWIrVEpEd1RkNVMvMW4vTWNqT1VhRHUxaWg3dVBRZGdhcjBYZE1oQ1hZWjRjVjYyL0xCamE5R2N2WVErRndZSGxmVUxOcW1wcDBQY0VHZlI2ZmdrVlN5OHM4VXdvcWErZjRNTWE4RlRvYkYyR3RkbTYzd1pGNVJqSExMZVk1Y0d6TWFycGF6dUV5dXpOTmVWcll5blBlYWJKVk9VVm1ZWngxcWhBNkk4WG83YU9BWXovam4yazcwRzZnendEL0NzVGNOK2M3Q3NiMjYyQXdlRjc0eEhuQTVNYVhQQllxbGtydnJRPT0iLCJtYWMiOiIyMTYzNTIwYjkwOTMwODU3MTljY2I4OGI0NjcxMzU5NDIxZjJiNDU2OTVlMmZhYTE2NjI0MzM2NzI4ZDRhMGVlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNBYmgvSjBqaWtGcXNtMnd3S1RyS0E9PSIsInZhbHVlIjoidlZGZnFYL1VpK1VpUTUzNU1aQ0ZGTEVzcTZYQUJPUzZEWGFiZXRMRmxDcnVOQXRaZTlYOXBxK0RQTWxjU2dReDhZaUJxa2FRVzJnVWFPL2JQK2hGalIyeVAxYjNLYmFPRUVBZDVDbDZ1c0x6UHV4UUNuaHlhOVV2czFZT0QzdDhUdkU3djRtUTBVb0tPMStXL3R3SGE5T0IzTm5qWndKTVA3Y252MGtLMHRjSTRhWGpzUDd2NHF4T1RLVkl2dEQyRDBOSDRCYlpKNWRDaDFVTVNNNGo3TThJZC9Lbzd0M3ROVG9aSTA1WHAvYUdiZk1idEdZeWV3R05jOGhvQjV6RGp6TDN5TEo5aE9Qd2RJdW5zQmxjNm1zU3F1djhqY2xjUE9uajNTcUlDejJZc3RSbVpsOU82SVFrT3hudE9HZUdrUXdWeEZUeGNsSzg4bWZxVm5SNk13MFJGU2xRbUYwMVVaT2xaQXBQTFlTY3N0KzZjV1lCSUpnMGxVWGJaZFRyb0IveUlnM0F3bE9zaFV3MHdkTXZ4N1dDMWNmQ0d3bm1LNGNXYVB3cTJKcjJXZUg5YlIydHN3bDgrTnNXQnFwSUVXNC9mY2RvQ3RxaEtFWS8wdTlXeUd4MUVrQndteXJTSldORGMxQmhZMkU9IiwibWFjIjoiZjQ1MGMwM2Y5ZTFhZDRhNTQwNDdkODc4NDE0NDFhYWZmYWE5YWQ4ZTg3NTY5ODk1MGFlZWExOTQyYTk1ZDkyYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IklhdXpVeGx2dmpUVUtRZXFJem52UUE9PSIsInZhbHVlIjoiakNwUU4zdHVBcVdYMW4vQ0V6K2NJdmNBRVExZlVvZ2NZNi85T3ZyUEFTSzFIS1RuN3pERU4rRU1EQy8xU0xYRVRuci9UaTdOdENyS1NoZVRha1U3QXB5enRVVmlMaHIybzZwY3VpODhablQwTk9GcnkzcVQzc29kZXhHZGpwcVFRNEpORU1wTDNkTXYxNVdTYlJJbUNKS2pSUytwcUVJRzFvbjAxekM1d1lZRU53YnkxM1k0QUY3TkhzTHFTR1Jwc0ltaUhMMnZGYkgrVjlTKzlHL0RNQkphYTFHY2dTbUdkQjU5SEl6Z0ZKUFpGQk15Q3l4NTJMTkZaL3dTTklQTFBON2ZzVUdod283bkxGdUZualZWaHg2RXA0dkw0Slc5aXFKa0NSMnZQckx4KzBmd1UzV3BEZTRkckVvSlFVMG9DV1RWQTcvWXYzaEYrMEJ2ZGUxTm1OWnAvMDFSQ2o3WldLbXBpalNvWGdZeGVEN3JqeWtva0dGV2JrUGVLVDZpdE5jWU1KaDFSVitrYW4yOUFnaU5jOUc0b3dNWHhjdXhWbTBXZ2F1UmxLK3RTTDZiNGdGUFVxUkpqZGRCQkVsVzN0VVdNSktXU1FZbnNQMHQ3L3RobGdlOHRpWVZRTElxVjUrMGh0WXZOL1U9IiwibWFjIjoiZjQzZDM5ZmI4MmVjYzQ0MGU4MTk2NWUwNTI2N2E5NWE2MDBlYTM2MjU3MzgyYTYzMjZjZTc2OGVlOGQ5Y2ZlMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im15ZmVZOFFTU1c1Rjd4UjdQY2VGREE9PSIsInZhbHVlIjoiREFxeU9lRTJ2bWZmamRGa2pob2FZVU9RSmI5dno5UjJXQ0tHZ1R1dEhRN0V4eEdnYnFWOG55OWQ5U1VDTmxlQTA5S0RNLzl1OVJDY2R0QVFkMVRIWDFWRm9LemhuSVlSSDB0VjBXdHUzRFlBLzFRZU5xSzFJQ011b3dPRStNT2VKOXQ2ZXRNM1kyVExPTTRXN1pWUG1aSFhiREJ4ZE5ITWg1ZUNmcFFOSmRmZHBPUVAwRWxNZnZaYUJyRnY2RHE1emIwNEIyb1g0NVNpSWU3dnJwSDVIZFUrU1h0RmZkNTVqRGZWWEFEdGtZR3RFckszelRaUFFFOWU4czkwWjlJTFNhT2VPcVgzZnF6UTBSQWkvdCswSktMcG9UWS9uUVFPRHpnTWMxZ2VndVhpdnRwZlpoNEY4d2tNazEycktuUE83SE1vS2VhRDZlRHM4MWF5c3JnZXdJczNsd1c1NHF6WGVNSmMva2FYOVZFN0dxSGVBVEhBTTJneVJqdXRKUXphTUs1dy9GYTIyZ05Sd0NLazFoa2dPc3VNVGFLYTFtMkRzcXkvbm1NbU4zdDdPcWh4cStqYzM2Q1cxWVEyWGQvdUltbUJKTEc3WWlieUxQZERRcEJXZWtQT2dJUlBkNXR5MGVWSCtsTmsxNVFFVytHNW1rdG1MMm9HbXczQ2t1TzRaTytCSmkrTVptRFZkQkpEWmdDL0NGQUpCeVNackc5cFk3OHMzV05oWUhsUjV3Sjl3QS8vbWVvUzQvczcyNTVFNUJ4eDAvd1RJQyszN2lEWmIwMUg1L3lZN1ZjTlhQajEyeG00ZW9CdGhJb1dCUkpUamt3R1pUbU9teDRjNG9oaiIsIm1hYyI6IjA0MTY5OGIzNDU2YTczODM1MDBiYmRiZDk2ZTM5N2NkZTU1ZGY2NTBmMTNjZTVjYTI2M2JmOWQxOTc2MTg3ZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InBNa3p4OFBaR2xaTGV0V283SHZDdVE9PSIsInZhbHVlIjoiQlkzOWQrNTRON2ViYzdZa0F3Q3lpdVFBcGNQWkVYR3N2aXBnemMxQ2ltYmE3VHU2ekVjMkt0VFAza0VlczlTSnRCaFFqN3paV1c4S3F5R1dXdE9xMjFZT00xZzBaMXZKRldsTDdnUmF3Yzlya3pRUlArWC9WSnVmUnRmeVcrM1NMMXVrRjBxclZPYk0zYUpwUGcybHFjME9JNXdGcGFGR3Jua2wvOWtLdGc4NTVKUnpPejVLYnltMkU1K084eXpoNEl5c3ZMR1N3OGZwUkUwSkpIVUVSK1RhaVR5ZTE1NFNHL0pKbk00SVljUzhIcUNZQ1JNOHZtWXk5amxVUi9jZld1dWh1YmI2eG52MUp3QzU1Qi83ZGNING9VSHhTZElVa3ZDT0xOUUZOblNmYk82OENWZGMxdEJBWm1hVTFPQ2hqbmdCeHRXcGNmTlBzQkdGdDVONW44L2pzdldXL2tka3dUNTdKanp2Rmk3YWJ1YVBuemJMVVpKNFBINjJ2VUJHK01GMmZITmFQTitFVlVmVU0wVjBBSmxwNU5EYVF0MHNPMjA2QlVuU21JQVdhYjhsRTNpVkx2SmRkMGt2NEcrL1FSdnhxT2M2NEFIOG9lQWlGUm91NzNnU0NtaS9Xcm1HMlJwblJmR01PbVZOWHlhMmxTWDMybmJ0UEs3dlFRZkIyT2tWNldFeEkzVmM5bnlJdXREbnhzbVQrcG9wcDlVQTZvaU13ZndvSDRrNlB6QUxkY2g3Tk82R01pNGZJYW1qNzV3MGtNVXNjQW1DTUtSaEdoOXh4alpBVEZOazRiZGs4YitmeEFOVHQ1VFg1cGJ5bEdBNUt1SWZpRnBoamhaTjFza3BlSlZtUERkTUZlMzVnT3BoenQrdGduaitQVEFoWlEyTmdmbHFCVVcxZmlEOEdCQndBdnlHczdUbCtMNC8iLCJtYWMiOiJiZWI5MDkwMmNkNzBiMGY5NGE4ODFhZTA0OWIzNmY5MjZiZjU4OTBjOTJlNDA0ZTkxZTI1ZGRjNTA3ZTUwYTBiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlNEa0RnQUhlOTkvZXVweTNYQUNScHc9PSIsInZhbHVlIjoiWVE1emM1UlRZWHlzTXEvSWdJNEpZcnQvWjl4ZVJyZnJzUDltUWlEcVFyRDNqTllDY2h4dS95TWg3enNJSVF3eGQzZFRrN0VNK2NjTnEvbXBqYXlxNmc0ZmNGZTlZd0VQZDhBQ1hndC9odStxSW5WREdUaFNYcS9WOUVSS0NFK3gyUmVkcG1pc3IvUWYrNHAzSzY5QzFjUjBJd3diV20xRjM5QldNWVMwRjUrTGVnTFRjYVc1TFB3S0pacS9CQ3NQVmdPR01FaFIxTGtBc2hwT3BUaHdPbjV4NmFrNFFBYitKLytnb1piYkdZKy9YLzlDempRL3d6VUR6bWpVbzdnT3poc2dLOEtpYmtrenFiOGxjYXFKdjJENzRodzFham5pOVozUXU3aWMrNDUvK3RIWWRHdEhNeHR5dmlRY0JsWkRuTSt6MDgyWlhmQUR5N0ZaNXc3bGYwTlNRWk5yMjlmZklxMEhLakpyTzYvbzdSajllcDlqeHp0b1dZSFBsM2gzMFRaTEZZWVBSZ3RLd09DSU5OS21ZemxKVnVzRUxFVWVreFh6YUVlNTdYTjNjVjF4czJhVVZpZWVOWjZZZEpZUiIsIm1hYyI6ImZlZGZmMDM0MWZlY2MyNWY3ZjNkYzFjMzUyNjVkN2U1YzE5M2VlMmU5NDY3YjI0NmNhMzg2MzQ3ZGEzYmYxYWYiLCJ0YWciOiIifQ==