В Калуге в реке нашли труп со связанными руками и ногами

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
Дмитрий Ивьев
12:42 14.08.2020
14 10568
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 14 августа, калужская полиция сообщила об обнаружении тела мужчины на берегу реки.

- На трупе имеются признаки насильственной смерти, а именно связанные друг с другом руки и ноги с привязанным к ним бетонным блоком, - говорят в УМВД по Калужской области.

Когда именно это произошло, пока не уточняется, но УМВД уже сообщило о задержании двух подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - подчёркивают в УМВД.

UPD. В калужском управлении Следственного комитета позже сообщили, что тело 35-летнего калужанина нашли 7 августа в Угре.

Тем временем

В Калуге начали устанавливать понтонный мост. Подробности.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjF1NndxYXdLR28zVmhkWWhPNXB1MFE9PSIsInZhbHVlIjoiUkw4bnBJWk9PSlpzTnJFN1dVL0RNUlVQODFrb2ZFVWlvOUZNR0lmNFhPKzlXMnh4VFZCZXgyamxhREJ1SFIzSytwTTBCZy91OTNNSHdteEE0Y1ZYVFRNeGhRRThvRXpFRVltVWd2MjRkeTk2cXBXYjljS1BjdzRFenFlbldMYUJLeXJWdnRYa2YrMGtyNGFXdExWTEtjUFRpTERscDNYN1Q2dDQzTktrR2FYZEFBNmhVVnp5RzBKa3ZhdDJxcXdXUThyNjFWL2liRER0ejdTWDFQY2tRWDllL0lHaExHa0dTejBhb2x4YXBZQ3UrVE5XNGxtRUVjWkJqWkhmUmptRE94R2h4U2hXUW8wMFcvVytwMHRDbmtiem1YeU5PTlBTYkRUY0M2TzJLT1RRbS95Ty9KSENxZm9aL1daeHZYTlNPeTh4QTBWQkh3b0hIdGdmT0hqQkZYRDRaS1Z6cjJDWkZLMFhlK202ZE11RHRrR1VSWWxhMHZvM3NhQVdrZHVDdTR2ZEEyTDRidTdGaDJubzNHTTlaaklJcWhTNDFCaStrSXVZQmpCWUM4Y1FjbVY5TSs2ZUZTZ2dsUUlzSmwxclloM04vRlZaYmR3Zlppc2lzbW9KeU05RGlRSkR6aDhWU0ZoTnd0QWIvVTVxWkRaMUt3ZlZENVBER0Q3MW9pcUFnMG9SUTFDMEhmQUdzWU9SZ3REbm1uam0yMm9jWi9GOGhCMis1cGZzWWs2d1pDbjFhTCtOYnh1Wno2RHdhRVFRTHk1SUVLdjFZcVhhQU5CU0o1OTFMZ1lvS1RwcFliejBqZjBNY0wwRFBtbXJuVkF0T2VleHMvdEp5V0JsNWNmQmRVWTUzbHBiMUpYd2l5N2UzVEQ1VDNqSHJtUWpxN0ZIU1VldGhCRndzOGx6VWt2bXdGamx6MVpCdjQ1OE9naUh3a3EwSFdMQXlCdVRVc3JPTDR0aDg2WmIzU0xpam5iV3d4bkJVbFJrUE9wK2lHdFpucTMzcmpSMGM0cFc4Sjl0IiwibWFjIjoiMTc4YWUyMzgxYTM5MWJlNDA1ODI1ZTA2MzUxNzQxOTE3MjA0OGMxNzIwZTY4NTAyODZmMGM0YjVlNzA5ZmZiZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImtOSStrK1lDMW5wMTh2U0N3dnVxaWc9PSIsInZhbHVlIjoiczJtMDNqeEdVQmhuQ0ZORDZmdFYyQ1VMLzVxOXBDTXNiakZ3dGpyZzgzNHZ4c0Z6RVFIZTlmaE52WTcybElPOHpoQ0VOV00rSWxubS9ucnptMmg2VExlSXNTUTdFZXZONE4rY3JSeHRVenZnN0FmNXJNeVI1Rm5TOWtwS0ZISnpJbjd6V0UrNyt6dlQvd1oxNXpnNUtucU5QeGRWRUZZOU9JZDByT21wZlhMZmdDcnczZ0k1QlE0and2dkZUb0RUclhlV1VYdnI2VkVKUytyMTVRcUhBOTgycEozUXl2Y0MwK1ZmQU43NVg3SVBTV1JpczNIMFcybEQ1Zk5xRTl6VWxsTGF2WmwvcFhUV0FZcXZsVG5zdlBMS1QwSHR6TC8vLzVFOENCcGpUUCtvaEc5eVVTMkdKVW16V0MxV0dVaklIc3hmSGZHRUlNMzN1RUdPREEyZDVZb3VEM2tBYkJkU0pUY3N2YnZMNTlFYVg2c2REeHUzTktYZVJKdnpQMjRVdytjQkdVQldMSit0STRLdmZKcnRzUHByekRBUEI0REd5ODVFUm9DVmM4a3YrdmpDWGVvWldCRm11Y2dGV2laTXA2QzBOazJmZXpwU1VHVDBWR01PQVozelZrZkQ5ZVNkZFJJZHZDL3pDd2ltbC9LMUdrZU5HeDRGTmdPQ0VLRkZLODcyaGVYL3R5ZEJlNnlrczJ0bHM1ZnlPV2VYdEZUUHRKV0g3bGlIN3dRMVltK1dhUHc1SGlRR1BVQmgvTUorTDJYdGx5ZEJEbVZqYk9SNmY4WUhWbkJvM04waUVVZE1jR0Y2Zkh3Ykw5cFNxUWg4MHlJYXBsdFhFL2IreGtDa2dIa2tJZDBqeERuV3pzVmdOZFZnSGkxbTZENmh1ck9hcXBYVVhpRjVQUXJuTkpHejRXak02YWdpemQ4a0RTRURlaVBLY20rN0J2ZXB4TDhYT25sQzFRPT0iLCJtYWMiOiIzNTFiMGQzNWUxMTEyZGJlMjQ0ZGQ1OTE0Mzg3MDFhODJlZTM2NDY3MDY0OTM1NzM2MzYxNWY1MWEzMGZhNjI5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 14 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJJWEliaDBnWGxSUWp2NjZxLy9LVXc9PSIsInZhbHVlIjoidFpVakRKOXVtK0t6TzhWNEZhU0xqbFZhVXpPcU1GQWlJSEV1YThBWUFvZXJOOHRxSloxaGtiS1gxenpqTGhrTzh4UDg1SlF2N0Z3NW9vd0E2WTJxMnk3RDJYd1luVnQ3UUxpY2NZc0hvanpkRnJCMnRMV044QzcrRWpFVWtEZmxpdnhuaHZwN2FVenR3KzZGT3lhczVOTUx5Uzg1Ym5MaVhlaXhsRzNqVjkrd2tQUFFXMUdHTmEzeW93QVNOeTQzeDFhUXU0VEFDbnBFYTZVMGhWZXJiQ1E3eXV2SDh2SjB3R0NNSURMbzFPVGhDRnZtNElBdEV2all4TmY0U1pyMU5TT1RrSTlwcWtSbExRVWNyK2hsbUVWVkVDanFMeld3SjR5NHV1RDRIWnp5YWYxSTJhcWNNSlpyQWRObEtEVjF1Y3BFeXZaVHREdTVMQ2RibW1LcThMdVl2bks0ZXppMXNrdDUybXJiMTJ2SHVnV2RJeU1Uc05sZkZXNkZYaHpRWFJPSTJPNEE4TzZtb044VTVXdVNmVnpoSEt1WFdocjh0RW5rT0doM2x6bjNubHBBUnBTcDZXeXdQUGxwY0JhVUd1YStVTTcvam1PbWFreHF1TzdVeElMektiRkg4dTVFTkoycHF5d3JjU289IiwibWFjIjoiMmU5YTU0YmQ0OGZmYTVkMjI3MDQxZmY0ZTgwZTNlMmRmZDU2NGVkZDRkNjZhNmU1YTJhYmYwODEzODE2ODVmZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImdydDNxZ1M1RGdyd1pWZFdmUlhkOGc9PSIsInZhbHVlIjoiR0x3SkxuSGRFWlRLeEV0U2FldHB5dTJ0MmdUVlQyWjdEdGdOV2ZjK0lBUjVGR3lvb0JvSFRVRFQxTHB4ejNEZS82aXdzVE9MZ3RyOU9VSmJsR2VuemRLdjNQMFNQdkhNc1Ezd1BPdXhYL3p0RGhwOWV6ZDYzVnhqMUd1cDBEZzFyREs1MitvR25FMlY5ekFWZUxGbmF3R1pHZVJNMWFMMUdwaXpacU5sZ2sxclFEMmY4d1NCQ3dqZW1pdG5RaGJSQUtjUkFSa05Cb0JvdVVDY0xVbFcxU3BPdjJTQkR2MG9FL1BuUWJvNU9vWUpPUHg0ZnoxYWMyaCtrSXRVY3NEUlljdkFxMXJmYzVHVm5USnJKMkc0U05lQk5mMER1THVCY0JjZ21EMjdMSVc2c0FXam9mV0I0L09YMTlZM1drY0FrZU9EU05HcTUyYWNRZGdFak1vbFVUWlRuaVdXOHVuVGxLYXZvQWFlSkpvOTR3YnRSZTBYZUlvSDZVT3hsVEdmTkQzc3p4VVNxcjUyR2FzOUJ0aWtESjBtSzlDdGcwa3BJdlhRbEpEdTZWUjRXWlAvSWhPNDBIdEc2WFAzS3Qyc2Z4Y2RZUm5pbDNUZWg2d0JGeldwMTlUT0xkbjREdXp1eGgycnB3UWpFclE9IiwibWFjIjoiODI0YWQwMzg4NzI1Y2VmM2IxNGJmZDAxYThiNDQzMDk3Zjk3NDk2OWFlYmNkNWYwYTM5NTlkMjUwZDVmZjI4YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlcrcEszcHlMQ2Y1K0ZFcnQ4OENLWmc9PSIsInZhbHVlIjoiMDZDell2ZlR3UmJBVFdZWHgwTlJSWm5pTU5OUDF0b21WQzlpSGd2WG90WkV4a0srK3pjd3Q0UFpha0RBcFRGemVBbERVMjR4SHowb3IxRWRzUm1rQ2VsaXBaQ2hBUE02VUJuRk1aSHNZaVA5M2t0TDdPWFhiOUV6NzdsZi9tU2lTd09ieUJaNnovQzgrYUJONm0wSlhEYllIMTFEalByMEw0dmU3QnF4YndhdkQ1elluM29ETktKT1JEbzMvR25oL2lBdUFNMUV4TS9UaStyZ25tY0c2dWQveHpQZTFvdUs5Rkt2Y3pLaHBOS0ZmdU16dFJQSW5mOHZhZ0FqZG9rcWVyY0pILzROSDZtVnowS09GNkYrMTFBZ2tWaFloUXBaaG5Ub3VhOGxsQS9KaVZTb0VJc2Y4b1gzZzBmaFNSV0ZEc3FJWDQ3VHgyNzB2Si92YzUxbGpZYmxqTEJoRytqQUcyUzBZQnpXK0g3Y2xKdkQ4REhsQXlnalZ2dDhOSENtd0xNU0RRV0Z2Uy8zWWJicXJENHpHaDlzV2REdU50NEpyTmpHL0R5OXA0Y0M3K0NGNlZncHhGdWhkM1FBYWFFb0JhQWRGUjhqR0ZWTkh5cnFrU3FCem44d1JoN3FWU01RL29VU0x5NUhUazlrNm5CVHlHODd5bEdBU3MvM01NTHRONmtUb0RxQy9PMWFuWWNQM3RQRmFidTFmb2ZYTTE3anlKNVB6c2xHSUx0bUZEbFNuTFFBRVB2MGtpMzdqb3kzNGNIeHBOdjVWR1huaTV6em00emcvajJ1TmNzVXoyM0pIWDgxaHNaSWxERmtmUWRlWmpnZm00NU1RYkQwUlp2SyIsIm1hYyI6Ijk2MWMxNDQ1YWQ0NWE1NGQ2OGY0NDM2MmUyNTAzMDE4NTA5MTRlMzRmZTFkYzNmOTQ3MDYxMDk3NmI3NDQ4OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Ing4cnh2QWJQKzlwcDlPTUpTVFhHVlE9PSIsInZhbHVlIjoiTkJib1A1MGUvTU5MaFdXWkF4UWJWRkVQd2Q4cURjN0JVMlBRenNPaE9MY3diMHd5U3ZTaTlVYVBvV2FsUHlpZDRUdm11emFiaVdFN09KejFwV1piNlByOE9RdkJYc1dOZVFJbnhycGNIdnFBUXhSam9nRTJCNGt4MGFDNFFIeEVxMkVsRS9TdjV0YTlMNkxKbTVHcStVZ1ZwOWI3WXliUjJ6dmtnYmExK05SOXl5UU11RmI3RkFMQUMxVjhFMG1EUFVXbnFRR2w5Q2N3YmR0alJMYy9BeDJ6M0Y3ZjYyZXlvMUNoRjNmOTdSUFRZbFRXbmVRNjNVaVcveW5iMDJtb01Mei9adm5lY2tuUWVNOU44SHhZdUxMZ1paY2lpcTJaUmxLeGp4bVBFSEFWK08zekZXanp1SldhdHdFUmc4dFVUVC9CaVNhYWRuUUlyN01TZHlzN1RWZmhVdkdjSFpkQVFKY1M0Umx3eVNDMEhmRC9HRm5HQWNwM2dsQ3E3by9oS0ZwbGtlZEYxMHZCRFVmaC9Ld1ZQMEZGSFdmYkdUQWYrVVBRWStwbTAvZlpxaE85SDJaMktBbVVXYW95L3kwNWd3VThzMUI2S24velVsYklEdEMyTE1vZ3dyMTVTR2JpYmt5NFAzakRWQXlOTTVrTmFoSXc3Y2FhZnR2djhERlRVQVRuK0RaRjNLVWtkK3J5Y29wOGZoUmRWempiWXJ4T1NoTHhxNEtZYTNBMUdUT3lCenRkVzdTR1FIUWxiSTRKdmk2a0VsK3k3bzZPTDBMWmpHV3RRNVA2S0VYVDJBNVJGT2ZOK0twQ05ZcmtqdG93cXVHOS9vVENnSXVhOE9Od0sxQzdKcHlEclVxdFVzZkY3cUFTT0w3eDNUdEZrTTJ4MUxVb1dmazkrWm4xOC9RVTFPTUxnSmZFQUpUWHNENXciLCJtYWMiOiJjNmI4MDg2ZmNiZDZlMmE3ZDUxNGNhYjgxMjM4OWUwMjk4MTk2ZDRiMTU5MmE4MjczOGYyZjU4YjQxZjQxYjQ1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im9Bd0lTMC95djN2MFdiN05nYXZEbVE9PSIsInZhbHVlIjoiSW9mSzhCVUZIWnFtNGgzRjZZWDVTc0hnWUlDdU0wRHFTWHprcEhWRURqWnlja2J1blp0OE1UUGVqQlQzL1R3TW5SbXNFOWtVbnhjRkFHV3JyaXJ5UnpwNjI4eGZ6MEdiTXFSS3pqbm5tbVpYOFArelE0OGtsbGJxVE1FNnE0WmpZM1NNSytQdS9hL2FDMFdtZDFtY2UwT0hOTGFxYTZhOGl0ZjA3cXlramwrQnBVK3NzOXR1MytnMnFHaytYM3diUnUrZUYvbEZVRDlXbjdUNjgybkYyajBocGxTQUJIQnVHRlRXVFE2UlNjbUxYWUxUV2Uxam9sdndJTDRMK1BiUjhyQldzTW9uUU94ZktFTUR1ZytXc1plOTVYcFVVN24xcFc5b1BaYmo4NFRyanVMZ0VlcnAvYUxCZFdFYUVwM0hhbU5oQkRmb0JSUDByMThyc203N1hHdlE3NWFhV0xScmhJdHptRnZjZUJuY3FTZG4wdUlBaUZPM0ZRQ2ZzcU9CRFNYUkRuZENWMTNhNzhNQ1NydWpxZXdBRFFTeTRNdXhYcThVVVE0Uldoc01tZm5DemVHRDdZc0FRUE5kMjIySiIsIm1hYyI6IjM4OWRkOTg0OGZhNDRiMDhhZjM3NTVjMWIzMDNlNzgzNjRiMDRkMzRjNWZhZDVjMjY3NjU4ZjYwNjhiODM2NTIiLCJ0YWciOiIifQ==