В Обнинске украли чердак

Следствие оценивает ущерб в 250 тысяч рублей.
Дмитрий Ивьев
11:24 06.08.2020
6 4117
Читайте KP40.RU:

В Обнинске возбудили уголовное дело по факту хищения общедомового имущества многоквартирного дома, сообщает в четверг, 6 августа, прокуратура Калужской области.

- В 2014 году неустановленное лицо, незаконно изменив проектную документацию с нарушениями градостроительного законодательства на этапе строительства, завладело чердачными помещениями многоэтажного дома, причинив жильцам ущерб на сумму не менее 250 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

Сейчас расследование продолжается.

Тем временем

Старики-разбойники: бабушки превратили центр Калуги в нелегальный рынок. Подробности.

 


eyJpdiI6IlZUUHd6TmUySkFLdjZGYWFnMWhHVkE9PSIsInZhbHVlIjoiYnVwR1hLckRlSVhVNG5YWjVxZDk5c2xmMmdiNjExeXBkazJ0aVhjeitTTEVHZzVwK0oxSmpCUkw5K3RXNmFwRXdZaVhFTitVZjZuV1BKY0g4bFFoWDQ3QU1EUHdOTDNTSGlscEpuS1RwUzhxY0lrV3pCT3JxM05Sbkw0emkvNkpkSEgzaEY2SkdDQVBiTmVKclJzVHZWTFN6UXBYV01KTjNJaU1BN1ZuOHViVzNnS1hJam9vNEpuZ1JiOThMQm93dk1Jd3kwN3NEdlE3amt2QkZMTE1CdG1PYlY1bTVMNjRXaTkyUGpNRmtxWmVIcXdpNjhrYVd6R3pUMHVHaUxYMkcrOVloQStnMXJEUHlvUmI3N1FQL1BvS1gzNDRaeVFkeU5DQXo2dy9yQWdZUEs3Z0VkWElxUmhjZEtZdzNVWkpTcnVRVEJwalAxdW5ycnBCUzhGWmU4dmhYVUIzdTBlYmVUYlRPaHZTcE40Y0FRSmFnVWpJR2V0Y3hkRERNRVZQVEFHT3dMcVNKWElQaGhHMUhPWGw2Y0lnY3A2alAvaWcxdFZzUS9CM01IYUlUUE9QU2U2Q3hXNmtLQVVTMmwxUEFqcHdOd1FNUjJNT2U1R0NzZURUN3hDbXZ3ZDVmdE1hZzZDeDRzUWMxVDhaLzlRMGdkTHJBNmFJWjY5bytsREt6VmkwRDZaZlFRVG9GVVIxTjJLNmowUnZHTnVmdHNjMVZUbm03VlpxRXJkNWhPWXUzTm55WWNhOXJ1SnI0QWN2TWNtZ2RYcFpPZWc0SitUWXhrNTdYRWJGOVdjZVNLRjFzWUNBRVp4NGJEMEE2d0NmNFNOMEpjSUpxb25SV1pQVmp3TUhjak1MTjV6Z2Qzb0t5WTFMWXdQYUR2aEFneTJ5dGZLVTNHanZqdkZtQU1lb0d1ZGVpT2F6dFFlUVgrSnpDRkJTNmZqSDUyWTJCR2RsbmFYeVNKbzFFQ2lDWGFhVUl1WURPYUZaVEpRYUFxTXlaQml3N2gydkJFenBvR0VSIiwibWFjIjoiY2MxOTRjOGU2NmY2ZGQ1MjY0ZjQwZjAwYmJkZDY5NWJmNjliZmVlZmNmYzhlYTc0MzY2ODdmZDJlNzQ0NjVkNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InhVWFdUZk1aZ3JSK040Nmh5VXFqZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiNVFJTVZNaldsWVcvVlJyaEl0c3pGQkxMc0tHdDllR0x1OXc1YWd4OVBnVDlvdkxsUVZ5cnQwSzJ2YnY1bG13SkpjWFRrKzhERUFkQlhyOVM1cUpDVzFDWkxNVTB1TzZIMFoyTjBWbFhVRStqOWJiMEI3ZkZ1c0JlSGVaT0kyeHJBV045SDRRWjNHdUNVY0poSk1odXNOc1pKeTB2cm50ZXNqd2kzK0FmWGh3MmpJWVpEWjFqdDY0THdvUnN3TXJQeXpZcXhTUjZrOVhFOU5FUXA0a2w5T2tvV3dCMWowcmdUV1pwZ0lORGVqZ0dZOFhqVWlTbXZUVnhMYUtOenA1WGdSTnlKMDBHM0R3T3BKSnQ1c2hZUThoZVBpVVlxSUM5bFpReDdBWTFVbTVkMzM3MW15MWtFZXlIbGZLSy95N1Nqc1I0S3pKL1F2aUhsSHNlUzFYc1ZxM01XVHBNOUlqSjJiYy91VlAvYVN3ZW9OZW0zZUJnN3JHbWdYRVRLNVlsYkJrc1JnazJKRW1WN2RubFdCUTJqd3ZIY0E5Qk81NytxTG5uNXlrQXVNN3BCNEpqK0c1dzkycnFybGtsSmV2ODNPL3J1bkUzSXl2Q2V3SEkrMk9URXN3RmViWlk5bWJ6OWROVHhlMkJaVkpNdGVDcUhaVEpCQ1NrSEFvUmdBd2tBdWxmVVM5b29menlUZDkvbHI3OUNGNnlhblBEOXFZK29BSDA3MWxkYzZWZ0hVRW9TdTJzSUFFWGFUYU9OY0R0UVR6QkFZcnBQaWNxZTlhL0dnVXZVTU9wcFBSM0k0OTJpQ08vM0tMQm04Tk55Q0o1aFBqL3ZCMWxPa01kNGQvVFpnT1VzY1llQ1hRdTlEeGRUZmQrY2tiUXM3MkF1Q2dqMnE2RHhFV3dxWHZDMU1MVk1ncDZYUUNmRG1ZbWJUdDdOVk5wV2t0VXMvbkpEaVprUWYrM0hBPT0iLCJtYWMiOiIxMzZjOThhYjFlNDcxNzQzMjJhODZlZWIxMjZmYWNjNjJmNmI2NzkwZWNmMTE3MTQ0NTE3M2U2MWZiMDBmNzEwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik8veUpQZGpjekFlVmdCV000WDVlOFE9PSIsInZhbHVlIjoiczhsTGdjZHVUb0F1VHJOekwrME55Vi9CWkRXVkhpTlJmaDZSOGorNnFON1A3MDRiMlVFVUJ0d0xpa0tIMFJXaFVBb3hOTURqNXdSUUpTb1Q3cnFuSW1uUGJUUHJ2bVpaWGUrQ3ZZWlV0Q1FIU05OS1k5c2huOFVxRFdCNUpZbFpoVWVTaGhjcGdUMkxhNVhRZDNIMnJDUGo1M3FHMjVLbWZpRHRrNWRXZ2ZKWFRqZ28zU3Bna2FsN0FTdmtlSUFTUXdnZzVVSW5XYWwvS0MxNjNQS3RIQnU3THVzRGtlbHU2dWpOSmlQKytjZ09xZkpCSVpLWW94NC9lREwrNSsvMmlrWERGRFhDeWROS2drWURmMXAxZ0JwdmRWbEsrKzVST1A0U1VReitkYndEVHE4R3RBSkpaNVBJUnJiYkc4aFViUXpyQXp5bjEvcXRCNFdoYm9WTmRUK1lYQ200QUhXVjV3MlN5Um12SVMyYkU4b0pLYUpORnVpS0FhZ0s1UUkxNW82MHBBMk1zYVBwTmZPMmRrMHY1L3JBYkdsVUNhMVdBNE84Qlo5TVgyYXJBRlpxV1RiWlZ3aHYwV1czWEptWFFKcC9MVzIxNk9zQ0x2RVkyZ2wxS2RWa1dIanBaUVNIQklBSkxoN2QzNUU9IiwibWFjIjoiZThlZTExMzczYTEyOWRlNDk1YjJmYjYzOGVlYjYyNjg1OTc1NmE3YjI5NDI3ZDIyM2I5YzhlMzk5OGFhM2I2MyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlF1ZEtZZGc0RWZTL1Z0YkRpL3ZBMXc9PSIsInZhbHVlIjoiYlM2K1ZzZGpmRVFncHh3OFBLSlFlTnA5YTYzZ3M2RFNGWTdVUmF0RklHcmUwbGZvS3FoejVhcmF0RDJYQjAzQnNlb2N4ak9wTzFxMXc1Z3IrR0NxVUg1cFFBRGxkZGdmNEFhOTExYzh4M2VoZkZMVEVmSTJhWk1ZN3lFaCt4QUM4UEw4aDFYZHRPbFBEUzRweTV3LzJERDlVaVJHSUYxOWJONEtOK2xiQk91eUtGWFMvejM0WFR5MVhpNXNqSUFET2I3ZmpBbmlTUWpVSDVmQUVwZXZ4ZzFCM1E3S1RQUUlNT0xBUFV2ZWVraUo3NmgvMnAwRkh2WDBSQUNyam9sTE9KNGt0ckdLU2hCZ2puYm9WRTZKVVEyRkMrSkJpQ1dwY05WeW5vdm15MWVLV1EwSmVDYVpIVDIrbE93d1pmWHRQa0tUb3NQN1Q5elVReTRjbE5xcVNwN09iVGh0aFQzenFQNVg1cUJ1MUoyTU4wK3BwOXdXVVZzdEN6U1dHMFJjYnRkbk5NNGdMTmFrK2xUMldSaUVmbTh5eVZTQnNvWlkrQVZTT1hPaWNOQm5uVURtUDVNMW5nVmZ6YjRTaElGUzZ5cmFNQ01XNStQUTk1YWFRRitkUGRzcWY2dDlQYXRMenVQTDFEMGY3Y3c9IiwibWFjIjoiZDU0OGMxYWRjNDdkMTc0ODU5NjA0ODBkOThhMTkzZWI0YTBkNzk3ZTVkMjhiNTkzZmQzZjgyYTVjMWY4OWQ0NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InZJYkxCY0RhTE1tU0NIemFuTHZhblE9PSIsInZhbHVlIjoiOWozaDJ2amVLTmljTkQrbkVYN0RsT3E1RHIxTUNuNnpGd0I2dm5FVENUbDUxMnhmaEhSV2xYU05DRGNGazIwMnNhaFdFU1VXYmUrMWhrbzNHSy9kT2djZ3doV1IvNkQwaU5LeVdqdTJ3QWpkNGRHMDFMQzNQMXRya0ZyWWhUWEFGR1Y1L2c2cU5veUFRdEF6b0Jha3N6OXJFTnQ4V2JjN1NuWFM5bWZScXBNSVNxTXJQK1Q2Q3A1V3NncjBjTGNoVG1kdVdIemc0bUFwYlNVZHF2cWVVa3oyN01TTTRBQUo3bk02eDQ4cHhvNWNkUjRSQm0rL1FRR2pEdXUrVFJkVU5reDk0dHM0ZXhSTTRPQ0hvalRYZUs0ZjRsTjRwVi9BcUp5Y2VFRkMyL2FsOGdJanJvK2RvbC9JcG04ZUNSZXdlU1FHc2JRTE0rRWJMaGMrQ2NOazMzR0tJd1VxdUVFWmlSZVAzd2xkUjVEbElqTzV3M0lWLzBGRTBhenZHL2pOSW9WODkxN2YrV1RsNElJRDVBK3JUR3AzbVhYWTlKUi9NSk9WZExvY2t5emdVNFc1dmNHQUZPa0NvblVMWW5MbGYvM0pJSS94Z0hiY1FZT0F6dXdUNnZ0SVcxb1VTdG5OSVZ3dlBqMiszMG44UTFSdnU1dFZQenhuTEVjeHZpZ3drYWZPTmMxTlB5ZXdVWHhDWWx2ZUZ1OFlUTVdreGQ0REFPRnJHUzQ3RUhBNzhBa25IdzF4OHJ4WVNubDdBcHBEWGVHTDYvQWdqN08xQVFZMCtSVFgvcCsxcUNyb2xmR0ozbTgxa0tXT1R5QUdBYUVoY2ZuZkg4dS9PTlcwd2ZWeCIsIm1hYyI6ImJhMGU3OGI0NjM1MTQyNmQ1MzI4ODcxMDU0MTlhNTU5NTY5NThkMDQyYzA4YWMyZDBhZDRjOGIzMDNkOGNhNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Im15MHAyRmNUWkthK0gzNlhjbGc4RGc9PSIsInZhbHVlIjoiY3hoSXRscHNOakRHdHRzTTdKU3AvbTVYVXlMejNIREQyQlVSTFpQUzdvSUxZRlh0a2Z5RElIMlB0Myt3N2tIZXR6M2crbmpYZTUvTE1DMmdGMjJPSm9nYlhqWVF1SXFhbUlrK1dPdnpJOUtDd2VlSXc1VmNOTURhTCtXSm1FWWVYblM4S2tZU3pwbDhPTWZ3cmRKRW83eXFLV1dRQjA0MWtSVGt3Rm1raFB0QUdLWFhaZitrY2Zzcnl3eXFqaG05amtQaXphelZlRDhTZncyQ3A1V2J2b3lUMkQ2cS94QzgvbUlSUzRSeHczK2ZZZDF1eGFmeHF0dEV0bTJSYjcvL1EyT0ZwVkZ1a29XS1IxTGdhdWFaamhWeUF1RksyNHZRUnRWSGw3czIyV0hld2ZFMU5XQTdSZTZsQ1dRYVJVUTY4MDV4b1ZxTHlSQ0RBZGtCaXBTQnJ0c2svSjExOGpYOVRQTklNaHBNZnh2a1gzR3F1TzVEaFFHZHpxOGpxMWhVQ29RTkMrVjFaNHVUNjNRUEFGRFRwVTIvNjFtdWhqMENQalBSbTJNbDVicHhIM1VPemhNTzk0OTIyZWVkS0ZtYUVpM2R1ZjE1TEJtVmFzbEZTMTVzRFV6TjhzVVlsWk9oTzZHRS8xV05NZHJnSkhpSjRMZXFVeW5FRjA1blQvUE5TMnhvSFRDNllDc1ZHYVBvZndaSWE0STVlT0psL3BXZzFPbkNpQnlQSjlyd0lrTGxYUG9aL1RWNHhQbGJ2aWUzQVZpUC92a1lNcTNBeFJ3cU4xTFk1ZGxWWjI3RGJDNUMweXo4OG9TTGRXUFRRcStGbWlxL1VNc2JROXFLc2FwWTFSNW5RNWI0V0xyZUxWWFh6ejR3T2tQT2h4bTJvenNKcTA5bDdBeDdWNDVaRUVyRkFITm5RVVUwVHRGVjRQNkEiLCJtYWMiOiJlY2I3Zjc5MmJjZWMyNDMzYzVjMjk1ZDE2YzIwYmVhYTgxMTgxMjI2MTQ1YmRjOGQ0ZmFlMDZkMDZiMTg0MmQ2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImFwZG9DTjM2a3YwcDl1S290SFJCbFE9PSIsInZhbHVlIjoiWWRqeGkzamFnUnFvSDVoM3QvTVkzaUM1V0R5UFBDQngvdG1RYjlZbG05VXREaitFR1BtdEFITGJBSVpJdEw1alZRb21YL2JRVWZneFFSUHVRcXY1cEl5Y2dwd2ZuRms4b241NE4xTUp2eVFudzNPYU1pdzJJTjBVa3ZsRi9ockRHTk9WOUYxZW9ja085NGFLQ21YY25rcmdDdWlsSU55bDhoMDd2ZGdQU0lpSTNKTXQzbTdIRjF0ZVZqY2NhVkpZVzJLbExHQ0lBSFFZY2dkdlRxbEJucEhnZUV2WTFlWUw5OCt3NzBjWXpNYXFiYWRxdFVsS29oWjQ0ME1hb296RDA3ci9aVnkrN2hjYi80WXBzdExpNWprZUJhNXR1ZXVZcFdiblVielEwaFhXZlUwZVhUbjBvTUJkNFBOWmI2K2pZNEY4RGhXWGQ1MHBMNlFmRXVHaDRiYms1dVRpdWh1aHA5VVdDb2I5TnkyT2tHaFhOeis2cVdPQ3ZFUVkzZzczODBBeEh3cmJnNEVvYi9yUUM3ZEY1Q0JKenplQmdqT3ZvWitjbzdMeldONS9JcWFKeVQ0NXpuSmxuL29WWlpsNSIsIm1hYyI6ImMwNGE3YWVmY2QwZjJjMWM3YWNkNzU1N2YxMGZmZDk2YmMyYjMxM2U1ZWFlZThjNTkwOTU5YzYwN2Q2ZmE5NjEiLCJ0YWciOiIifQ==