Племенного хряка за 63 тысячи украли с калужской фермы

Шестимесячного поросенка вынесли ночью.
Ольга ПАВЛЮК
14:40 21.10.2013
17 13861
Читайте KP40.RU:
Ценного племенного хряка похитили с фермы в деревне Курилово в Жуковском районе в ночь на воскресенье, 20 октября.

Неизвестные преступники выставили на ферме окно и украли поросенка. Как сообщили нам в пресс-службе калужской полиции, поросенка владельцы фермы купили за 63 тысячи рублей для того, чтобы разводить породистых животных. Для сравнения - обычный взрослый хряк стоит в среднем около 10 тысяч рублей.

eyJpdiI6Imd5dTMxaGJ0TWlqYXY5TzJwbTZwS3c9PSIsInZhbHVlIjoiNTBhTnZhSU12cHlEb2tSWjAyWmkwN2t3cytiYk9VanV1dHFMSEE5WldYZG10QnhZUHF5THRHUGQxeHYxM2ZvNkppdEpxeWUvWm9OUkQ5NWZiczFVZWFJWlRVSkdlMEFRZjU2dXFJK0dTQitFNGNsVFQrOFpNV3FYcU92Nlc0d05pMTFMV3pXV0dIbkxrTS9IcXpmaTdCcURFUzV3VEdUVG5HMkN3SWlKRVFpR2M0Sno3YnVDQUdGTWFGTXgxRm1ndWdCV3c1alV3NTlIY0g3VTgyTXRPTzNJYVJVbFcyL0R5c0pqa2YvemFQR2dCaURLS3I4R1Frek9BVENNdEZKelBDcnNwbVI2NlVOTk9iNWpqZ3VYUXFtb0t5M1h3WjNmQ3JiK1FJVDNoRTZQQUJLQ2xaRTZKd2MvZ3U5a3VxTWVGc21KNEdyQVBKbnQwSWg4S2luU0I0c1Jnc2Jia2FRM3B5M0VUMEVTQkFEd3JlZHlSN0s0WGhEOGdqL0FuMlRyejNKQUVJbmJ1Znl3bDM4Q1F6NVZjTFVxRmJLWjdGaGk4Z0FCV2JidlU5ZVBmb1BaSHpheHduWEhMaGVNdnRIRWk5bTlmQm9ma0FzN1Nsd1lJTm1JdERpWDhTZzZwOE5rZUtXb3ZtS1Q4M1F0ajBocWdMaDVTYklKY2EzS0gwSXVNMlhMWE5pd0R0bGV3WUpzRlBiZytISXlKU0hHZVJicnJCZEp0dWVNMTcxY3Z5REVnK0ovNDVuK3V6eHVDRVpsT25jaFBUUlcyYm0wcjBpZ3BTeUhhbjVoRzF2LzVROEhOazI2bkRQNzlUMWxtNWhCMHVTU014Y2ZVWGFMMXlrVGx5WFVucUdWSzlqdlJocHgvZjFsaktPMElsUWo1ZTl0MDQrRFlyS01KQTRCSEdHRzBOdDZGM2RHZGN6QmFEVk1PaEd3alJjOFZQVFlNUWRUZyt1SXZHRUh5YjNhRE5ScnYxMUxZVWV2QlE2WVBHRTk1TDZSUlF1L2NSQ3V2RG0rIiwibWFjIjoiNDI2NWZjMTFhYjU5NTI2MjQzN2Y1Yzg1NzkxNTRhYzJkY2M0NGJhZGZlYTlkYTQwNTQzZjEyMmRmMzE4ZjVmMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpVd1pycGJPQlA3MkFuNXZnd2hnZlE9PSIsInZhbHVlIjoiNWpTYnBFRFp4TXoyV0UxQlBpTCtrSlVOYVJrbGFaa1VMY0pDYnFka3Ivb3Y5MmdQMEcxYnNwdVFDN1FBVytUZ1U3bFI0aEdSV2xxVzY4ZXNJa2NQd2sxdjRNZld2dWU2SVRnc2hqZElBTWIwYnBYNE11ejU5bnAvem9hRXNEbCtJNmRibEcvZHNKUjRmUm5XWlR3Q2lwNWtxUDcrTUJWTS9jSHUwL0tQVzBoZDMwcHlNaUF4VjROdFFybEQ1OUt6T1NBTmZleDdTTjI5NUtQS0I0TUUrSWd5MWJ1RU42TnlPNUFrY2RMSVh4U0k1bEtaK0FlcmQzMkxiUW85czdGNDZCQ0Nhc0IvOW85TldwNGNRWDNGMFU4YXFYRjlXTU1QelVpMmVzTTdXZlprdk91bzNaODRYcERmMEFDeE9ZZ2ZKMXdQR0pnaHgxcUQwYmxCVzNOMVJQSWhKWDdleTZaam1LN2J3TXprSUxZWHNmSHNYcDNNMFNsQ3VVcUVTT1ZTUFlYM1RJL05qZXBYRm15bW5ObllweVpqZ1Z4djJKYjJoMXpsUjBZZ1hrUllhM2RLYU1pUis4ZjlWZk1pVEhEM05qSlVUbUQyaTUvN3dsM2ljV3I4MjNLK3VVTGp5MEZSaFNibTdveHFJbnVrM053bVd2TlBJbVdPV1VHMDI2aUtEMElDYmV4QUNqSVJOZWxSbHRrdm5PcS9tSk1wdit1Qlg1NlZ2MGhaMTUwMEtNbTVRT2tqWURkVStQYndkZDVpU1RQeDJ4cEtLUzVlRlVSbzRtbEwvOVBDMndYYUZsNVFFNkRHaml6OWt4Nkx4Sm5aOFJueG9EdG4rT2FybnZ0VSs3dE9FcGRzcVhBeklqSVpwTDdEWmlyNGcycDZrNlRuVlVwR0pjM3lIREdYSlNOWjNkSkxzZkJjaFduelJyWXoyTXJiRXZ3YTdnSVpqNkZQZTIzdXZnPT0iLCJtYWMiOiI3NTViZDM4NDEwZDVmMGQzOTA1ZmRiNDY5NDMyMTEzNDUzMzM0ODI3NTk1YmUwZThmZWYyZDlmZTY0ZWVjZjRlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
75 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 17 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1OVU9xUmVqY29OSWFTMEJhVU1ZSkE9PSIsInZhbHVlIjoiYjhnaVlSK0JybTlGandpTTFCZGhyNDM1VDdhRUhMNlFuek9oNWh4NTQwVlVSeWozVEpwd2xmNVdmVXZKMzg5bUpaUUUyMFF5d2NMUzBuSm5qbUxlSzViTmxkb0dnaVoxRXNJYlhFbjRjVE4xNW9lMTdreXB0Z0FxQmhaTk0vWUVWK001VGdoa3Y3bDhHRmgxLy9lWTV2endKNlBia0phOHU3QWU3dXNIVStmYXBaQ3haak1xL3I4UHprbVpranQwekxkMkJBVVNVenJiajBVY0ZMWEVmYVYwd2xWL25NM0Z3SzYzYzVHdFFldGg0WlBTZzlHbFlaYjVoSlJCUCtCeWpNL2F4L04yV1JNRmhad29TM3djUzY1ZW9mU3RHV01IZXV2VjZReGMwZ1I4MEcwNXBsRVR5L1Jud2d4TjY5d1J2ekNkcnFVVjZrRVZ2Z2kwZi9hdVRjTG1GMjV3bzY5RmhkME1ZT2I0aVRzNGxNYUpUNXN1QXg1NkpiMDVCanFjenk2MkJLQUhEOFF6UXlGdm1kN2w5a3ZjbWQ3bWhRQ3BFYk8rbjRXK2YwZWx0R21nTUlOb3JVZzVLdDM4YlNCcHFrZFNEejZqdnlQaVhSU3lIc1pjTEVnVTNPM0FlNFVSZldKZHdxSUJXcVE9IiwibWFjIjoiZDI5ZDAzNmY1Y2NiZTQyOWVlMGM0NjE5YTYwMWFkYTU4Yzg3MjFlYjdhMzNjYmY3ZDhkMGIzOGFlMDI0ZDhlMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjNNRXZBdjYyMU1UbmFXRGFyZ09uR0E9PSIsInZhbHVlIjoiS1lzWXdSSFRDWGNOeFlIY211UzNkR2w5cGVRSXZ0RkZqSHpURlhiekRKeHBFZlBaUFp0R0xjQ3E2bjVUV2FHSjNxTDBWaWJTUzRFeWFTTjRNZnc2blpOdG11WllRdzYzRisrRVNia2hOT0sxdnJVeThSLy9BWEtzemdwNHVqdVU1YmJkdWtKZ2VNTHRJZHNGandPTlY4bmlSREtxK1pQYWhkQTBDbngwWWswNjFqV29iMlJmbEwzL1FNQXRqSjBYc1Flb2VVSStpV2lUTEVrTkxjOGh3UjA3OTVpYTVkelgrWWhJYzVJRldINTFSSVhmTjZwejZHZ1dDNWFUaU9Kd1liNE8xaTUyQ2VveWo1aDluekV1Vk1jQ0Vwck5mVTZEVzV2clUybjMybzFLSlk0Rm9xMzlRVk56YngzWkhkVTlha3R3am1FY2ZkNytGbEV5V0ltQ2pFSm1ZZ3AvMkIxUDNyc1NCbWlZd3hqMXhTTjNCV2V2L2dtT2pwbDVVTHFoRmtLQnphUUJnZXJuSWcvRmJ4dkE4akV3OVNQdm1kRUNBOTZGYkpUTVBOazlvL2hjR0dJVCtkVVhwaWVJdXRSbTVKc2Q2STVCWGVYWU5iYkowalFsVVNENVZnamF5Y2tjL3RUNXNsYW5USm89IiwibWFjIjoiYmRlZmUwZDFmNWRiN2RjYThlYzA0Njc0ZTNmNTA0NzE2ZmQ2NTAwNDdhMWYyZWE1ODYxYTJhZWYxMjVkMGI2NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJXUDNXRGlOK1ZkM3hlSVh4VVJLUWc9PSIsInZhbHVlIjoiL1FvZkdlTEVVOUZCSGlET3ZvZjdLS2xXRXdpRXJOaGtMekVEa09ZYVIvTUtVTE5SSE5kNS9wdEltNjJGQU1nRHhNSGlVU0V0aHlVOUpOR1F6eGV2YW85ZkpvbXczNWFjcUNRZy9paHQyZ1dWaG9WVGNZVXlqbHJ1MCsxaFZveWhySk13bHpkdG9MN3NsRHVOSitld29XSFhFMzRid2phbHluNXB1NWhMN1B1OGgxYjBINjR3QURuZjVIVWJtRmhrbnE2OVV1OWVJSmFNSVpvRHFBa004ZlZHeFV6U3BuTkxXTFUyUWs4ckdISnlxTGR3S3hJN0UwU05jNkZmLzgzSUhIUXI1WGsyN0o2RkJkZXM2ZHRVOHVrc2pwb0YyQ2J2dEY5L1Ayc1NhdGs4Nk42YkhMSXFtdWgwNlRnOFJUUERaaHlXNC9JejFhOVJVMWFzKzNUeFV0M21UdThyelRkM0xPNmpoaGlCR0Y1Ty9KdWNNNENpT1YvL29RUElxUlNXd1NkazJ3K0Rqcks2eW4rQmsvUWVla1NTQ1RQU2dPTEVObVFhR01lam1ubXVkVnJ2eG8zaXZlRUpudXVqVk1EWkVvSUpRZEpDNHEzQ2ZTT1ZnWkxEMG04eW1OWXREeHAyTXpGaEZuU3Yva2hQRFZvdkNJU1p2dmRrMWhSd0pXa0hBWnNzVEd3WTBERzZlL2NYbzNMNXZWZkZ0Zytwc09KVUMzRVdDQTlvNlZuUEJ5eXFLRGpzeVBHYWs0c1JKTFdiQ3p2T3ZqcllaZ1pSZ2x6QTBxOTJac3V1OXFSUGt5M0ZPa0RpUm4yaEVlNGlPeWFVVEtEYk1sbkJMdG9NUURCciIsIm1hYyI6IjFkNTY5NjM4MGM5YzlhMTU4ZjljNDFiZjQxM2ZiNGZlODk4MDc4ZGM2YTQ4NDAyYThlZjlhNDg2ODJkM2M0MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkFpQXI0UVd1SjlSb21Nam1vdmhVa3c9PSIsInZhbHVlIjoiaUpTMEFkTEEvR0FpOHZtWHMvRjFDOHN2UXdlcmtwemRjV1oyY0hkblppV1oycFFzYWdOb1BvY2lLbUwxYUpoQm1rWWg3Ynpqbmc2UVl1TWNaRVgzV0gvRDZvTFZDTXdNYWZLdlBhQ2xiZTljTXZhZkZXNnFVdEFjd21BUkQ1cGdEV0hOMEVuL2ZScVRRTFErZy81SzNKMzk5MHhNRlRPWklCOFNvRHU2MldNcWU3S1NxUERTV2MwaE1NL21oU0V1eGFxSGJXeXUwRm5ZMFNkYktJM242b3luSXJ2SXhZT2JDM2NsTzJ3Z1lrOUN2dU1FcytqU3VmS0JoKzdpTk04NHJVd1lqaW82Yjkvc2xTTmk4TEt5U0xDVDRNcHNkM3lpUnl2eThpTmdzOUVJNW9mOVVQWnE1YjdEL0VBWVplejVIQWR0WFJDQ0hHdS9FWElTK0FQbHpwNWxvMTYvY3NXWWVLQXdRekRhTEcwdFFaVTl0NWZZZ2pwdHFZOEZoVEdRTGdqMEJSYXVUeDQ5dmFNdzlQbldkaUhvUzZ3clZoaTVpa2tTRk1taEZ6Z1hLMFlGREpRQ21hUkVSM2g1bjBNSGxISkRHMU9qQ0MyRjZKUjNidUJhcjZaK0xqWS9JcnRjWG8rc01CK0k3NVgySWc0bHVraDJGYkU4QjhqS29xV0I1c3U3eXN0RytHelFiNjZ5c2pLd3hYSng0WHM5Smc3eXBPN1k1a2dZcnBDVUV3YW5FQ2k0amFmSFVsRHdjT1FraThLcmE0b2cwZEpKSndLYXFzYXBpeGVnV1RyTnJJZ0EyNzJvUlk3bDJ3UjhldjEwbWkxTXN1aXVjVm9QM3ZhanA2T2c2Y1l2TldHL3M1YkxVM2k5ZWRZTTZnZTlTSURsaVNib3J1ejB3WGFxYU41OXgwQ2hJeExvNG9obS81NmwiLCJtYWMiOiIxYTkyZGE4NDhjMzFhMTVkOTU2MDQwYzcyY2MwOWQwYjJhOTE3NzYzYjM3NzhiYWFiNGRlZTgzNTQwMzE2OWEyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkhyZ3RUQWRhRDlFclc4bjk1c2kyNkE9PSIsInZhbHVlIjoiYXpoOVpJOTkvT0JHa0R2NXhYT2tqT1VWUlpLQnU0bWpMc3pjVzFiMkVacFhKTDR1eHFOeEo0OFN4MXJlTGMwOEZiNVpodjZSRHBnQVRqU3NVL3FJOHZxaHNCeG9keFdMNTlrUy9SU292WFRxSE84aW5lNkYxVFRMTDZ4ZldjOGJnWGRTclE4LzdSb2ZwZnRsd0tXQWxqbEc1a1NBZk00TXVuVGFqaURodWowOGtmTGNIUGtVTDlXSEdRZDBncVAvZGEvWjFYa3NraTVTM0VrRHdhZVBuZnJ6SEt5bVNhUm0xOU12bi9tR0NwZlVabGhmSnZpRVNOUWp2SnlnTGwyOWtTYlV1ZzNTc1FNMUJvRlNIVWJaTW1va0FzQ2hMczkxdjcxUDV2eGg0OG9oTThjNDUxV2c4RkZLSHp4TnN1SWtLMHlwT3JoK3pyMTZpVUpvTWVRQTluQTErVU9zMUQ5cHhTM0VwcnNuNlZaazhiMWVhT0g1cWRGalBZZUZ2UktjWWZMaVpVaTQxRnp6aE9DUXdJeXhIeG5BbjJhdWJEdW9RNzlsRjdmUkN4NWlhL1pYZXAvZWZVb3Y5ZXBLQzF3bSIsIm1hYyI6ImE5YWE5YmU5MTE4MDE3Y2E1YzcwMjMxNmFjNmIxNWMzMjMxM2Q0MGI4NzRlNzEwZTQxZDYxODVmYmUxZjcwZGMiLCJ0YWciOiIifQ==