В Калуге обчистили холодильники с газировкой

За кражу ворам грозит до двух лет тюрьмы.
Оксана ИВАНОВА
10:56 11.06.2013
12 8169
Читайте KP40.RU:
С наступлением лета в Калуге стали воровать напитки из холодильников, которые стоят на улицах. В ночь на воскресенье, 9 июня, в городе произошло сразу два таких преступления. Воры взломали холодильники рядом с домом №80 по улице Ленина и у дома №213 по Московской.  

- Количество украденного товара, а также сумма материального ущерба сейчас устанавливаются, - рассказали «Калужскому перекрестку» в пресс-службе областного УМВД. - Но, по словам, продавцов, холодильные камеры были заполнены целиком. Скорее всего, воров было несколько, так как в одиночку весь этот товар унести нереально.

Сейчас по этим случаям проводится проверка. Уголовное дело могут завести по статье «Кража». Ворам грозит до двух лет тюрьмы.

Новости по тегу
eyJpdiI6IlF2M2pSb1pqU0hIWGthZllBR2FxT2c9PSIsInZhbHVlIjoib3ZTaGx0ZXhYSUZiNlUwbE84UXFYK3JnWFVEVnVTZVBBOWUxUld5cHBFNU4zelRHL1Yrb0FjcVNHRndxeDYwcGh2Rkp4VmQrKzFjRlBzYk5sS2lZL3NDTlFOSWplS292RlFaVTVncDZSTzlvVGdVeEk2Nngrd2JhN3Z4amtrcko5VkJSUHhwQTUzKy9HNUNERDF2Qk1NMUNscThraUpibmFRemZ3MmdOQmp6c1EyUk1lRnFrTkF3clpwbmZHWXdXMmlwWnZmOVJMNTF6NWp6VkZ6U0tCYlhzeGk3VU80ejFId0pqU3RXVDRHUTR2eStyOHp4UGwvc0JFMTNGS3RMa0k5R0ZaNlRMQ1JZVGFhNGNkeXhVbGNLYi9mVFdpNFFrR21BUGhtSndXMFFRUkFJcFhTR3J2ZTczbnBKODJaSnJWR0pmbVZ4UEQ2dkZTR0I5TXBSREZnWWNaZWdxbHVSby9qcnZJS203Um5TSitpUzNiNVJxYzdvV1ZBc2psQ2RUWjJmdU1WUkMwNHNHN0dXVlhlWmRROTlNdmNETmUxK3FYVVkyOXcyQVRkaVVVRExqZjhLOXZaTUVKSEg2RG1pVHVpZXBVMEVzbVdFektZSzBVaGtKQnhrakdkS3hjaTllMWlRUHYxSkYrS3h1eEpvMWZVcFVoalRhYjdMN0xBbHRZWUc1OVNWRytZOWxtWmdwMzNESnVyQ2RuVXdlai8zSmRRRmpMaGY5UGlLSTFRQzhDT0tZeWlyV2FSZGprbE1pTnVTb01FblVaZ2VvR29UVWRRckFtU0hSVWtpQzFLV3lJWmE3c09FbWhBdEFuTGVHd1FhUXdVSUowS3daRUtSTzRxNENrWWdBZ2ZjdTM3a0lNYVEvT0IyS2xNaU9nTmxicysyV0l1UzEyaC9rWExCMGdQek9GT2tXcFVzL0FPRGRqT21RN25uRzFqaUhmaTQrbHNmTW9wME1qb0lHc0YrdElFa1NXYU85Z0c2VGFCSGVKS09UT1Z1QmdOc1JzdVFMIiwibWFjIjoiN2E0NDcyNDUzOTNhYmYxM2NmMDVlOTM0OWI4NjIyZWI4YWYyYWU5YjBiYzFlMmEyYzI0ZmRkM2UzZGUyNDUzZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFHb1FLOWhvdVVYemVaZ3pWNklNb0E9PSIsInZhbHVlIjoiSVV2akNFNk1aTXNFdWVENXVOTDdKejlzQTl6YjhxWVRUMlJqV1pJeTNtaHdXMDdySVpDRWZJQTdZaHprYjhxRzVsK1ljbDJlZVlnT2hrUWZSeTZGdDJLbHAyeGJ4d2lRVExSUDJZRUxhSFhuMTJ1b2c4Vk9ER253UzdzbVE2RkVLcmRaTy9ZaEQwVXBhQzRsUEEyUXJ5SFRKNE5rNm9GTGZXWEtJWGRzRUxjZlNFb0EwemhWNWhqc3FyYTRRSmJiLy84Q3d0NTllMHpLLy9uUUdjVkpXcjM3Qm9aakQyMmpWb3R6ano4NE1BUkpBdGo3djFjOGo5Q1NyT2dzWTQva1poRDQ0emxKSlZtZW8rcnZXbHgrTFV0akEwenRpcWdEVkVFazhjOWpVV2I3bFdYT0RHYkFrdUNKWTZnNVA0RWU2MFZVdFBra1hIVlQ1bkxXbnJQSVhCVVZVelRVL2gwRmhPTUpIUHNlNjNmUVdxOGlER2wzSGFmYkFhWmlHZitXNG56KzZ6NlRqcysvN041MVlXT2FJZUtRQUdwVDRaaTFFZFl3ZHlZUCtwbXdjcnN0TGVMUDhYY2xYZjdONWlWOXFJbStLUi9vOE5FT2N0MzJmZjY5NnUwMnhzQ1hsRnJJL3ZiNWJKODFmQnVFL3BtN1Z0bEQ1c3YwSmcyQXhrSHJOK3I5NlFHQ1ptY0RlaDhlNEtOeVRycXh4U1A2R3hJYWVRaUtUN2RlS3ZRMnF1NlZzbTllR2FEYVo3NnR5eFBhdzRQbjdDRmw5d2IyVDU2N2JoY282WDlSYm1HbWZKaUxWYXg5dlE2VEhWbVcvSmVGdFozM0QvS05mVUdGVFdOTlYrQWszRDRqdVJneXRQWlIremVkeWk4eTBBN0lSSTlOLzVGMHUwczZCSjYvbDZkOXhGYVFVV1YwNEhiaWRtbUgyODQ5ek1VU0MrNmgyRUdCdHphQjFnPT0iLCJtYWMiOiI2NTZlZmZhZGY5N2ViOWIyMzQzNzNmOWU4MGFlMzY1ZjNlMzllMmY0MjAzYjYzMWVlMmY4M2FlMWFlMGZkNmMxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
81 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 12 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklNeTRRTEgzdUpFY0FTMTBKWTQyOEE9PSIsInZhbHVlIjoiSmJ1ZDNIb2V2SE51VlNRdU1HMWd1N2tUdzBKNit0MTAyR1pZT2lXeEYzbnN0eDVkVzh6VjZQYk55WUkzbWhlcWlGb0tnTzFUZGNKb01wK09ycWV4Umo3bWtULzlxVk5TL1FhTHlIV2RwSVZRNkc0cE1hUlpUOTA4dVFFR3BaNC9JQXlDVzhGVkgxOWFOeVhCd1FWdnVuV2ZzaHc2V1FYb3FVcCtnQnZEWjdDWW5nbXF0NzJyRGtBSW1Ua3Zwd2dzRzg3WDRiaDZESjRCZnBYS0tCM1ExT3IxUG5qWDNvMzRBUjc2R096TDJLRC9EZXYzQ2xJUFQzZWtCcFdUVEVvbjFEckNIeWpNdXk1ZGxmNm5ESm5ZOHFmZHM4NmEvVjdRZTZReHRUUW9WTWxMUjVLNjM5T0FVeGJBa2J3YXBEVFFVcWNkTXRJU29CTVpYZXphV0F4YnY3L3BhRnJ5Rm1RMk9WNWRMcXRndGhFZEN4aDVDOW9QSzUzTW9meXlEdWhuazg4RVNtOTU0VTMzNWxBNWV0Nkt1U0RPTFI4cHJRcDhQR3N3WG1oS0IvV1VjY2gxQVpPbG9PL0pZUGhtVlZLT2FDaVAyTU9XREpNYmpWQXptZVo5NWFVK3o2ZlNqNG5tQWk0L3JjVVVrY2M9IiwibWFjIjoiMWI3MDVkZWM5NDM2YTQxZDI3MDUzOGU3YmNlODRlNDA5OTFiMzU4NzMxODNjYmNlNTdmNTRmZWJkZmEzNDcwNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImQ5NmZtcWZLZGNpWFFxbDhiUHBURlE9PSIsInZhbHVlIjoiV3gzQTMyd2hYV1BOS09SZmZPSUttRktkRzAxZlpJdC83TTdRdmJQQ0RoQ09sc3pGVnlvSCtYdStROHNMTkV6NTlzMGJwVzV6ZFJFcVRON21HSEhpRGpEVzRQc295NWRmaWhTN2FtbEpwOVl5VUJEM2FRQ0MrelFUamc3cFI0Uld6RVNRNzRHMVZZcmpzTmQ0aGdKLytBOEJyclpiTXE2VVpTcUhNamk2WXVCS2V5dXg1SlVEYlczWjIrRVAzeFdrR2w2MUlWd3p0OTZTMHZ2NUJiem1BcHY2SW1mMDhzeUlKWVEwT2tSVUN3dVl3SkQ1aTZ4VXgwZEljV1JJcWdUMEtObUZDbHROd09hTW4rMFh4UENJdDlybU5jekxodTNrZnkrK0FxcVZTSFJwanhvcnJUN0dTL3Q0ZjBDS2MwQjBaQVg2UnVXUkR3UEIxRCsxa0hrajVYc3BQb0w4dFZFUE1UV01DN2hNZGRDR3R6UXFDNzJGazZwUzNlMUdDTmh2RFVURTNRbnAzeGkvdWg0VDl2N2syMk5BTmM3aEloY1hKdUUrbjd4NXVVVlNSRExxZDFueXhLM0J4K3Jvb2RMZVowcWNxSXFmZXBSREhvd3pqU2VuV3VOVy8wanhIUnRFYmZVdnB0M21IeU09IiwibWFjIjoiNmIxOTIwZGZlYTFhOTljZTViMWEwODE1ZjI5NTdkOGE4MjViNTdkN2M1NTBkMWJkZjRlODYzMmZmNzBlNTIxOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IndQL0pJVWFuVjdOZ2tkV2lWbkJTNmc9PSIsInZhbHVlIjoidkFnSHpnY1VwQ2NTc3RXOXNRMTFoSTdRcmExZkRpdFZhNFZoOXAybUFkRFpwSGdHdnQ3bnlYTU5VcEF2LzRBaUpQMWdWOThhbUd1bTRIVDRzT0p0V0ZHK1lMdzNROW9MUURPelJCdnJheVJTdmVYSFE4dlJkeVJuT2I4b3QweXdUWmIrYVdyb2dGbFllWnViM00zOFY1ZURkWTJYMk1PQnFHeXl4Qk5XUUI3eGNVYUhMZURIbXI2bVBtRTNZUzFrRmR2aWU1WUlaTm9ncXh5T2NJYjdJbDZ5OHFTZkNlRENTQ0NjdmgwblBvSlJuWGIzdmRnT1Y1enhzMzU1ZlVVWEVEcXJVY3d0aVh4ZjQxUEdGUEgxbDM2NUNaU0VOTVlJUUF3UGEwZ2hlSm9tUm83VnlJL0xLMDB6TU1UMmtTZjdqQkY5UEZtSVNHZmhHaHBqODd1SFJCdFU1OXBDT3V0eHdYbjdUZjFUcGk1cDcvWUdITXZuZHFPUFhHL0htRVhUQ0I5bTZveGRDQVI4cWZvK0hsSnZLdDM1NXZlRWxjU1Q2cjVKNlJvaVNiVWRlcW50alVBV0tUanVRekp4amVXaVJueCtkbko3RFlUTGIrKzhrdXZML25VdlFQZGdIV2x3Y1hDNlNPNmloQXlTcjY2dnpKZFVEZHMyNjhlM0tVbTAwUjMxV3Rsdk9lQnF2c1ZjUURXVHh6dkJadjAxSFV5eGhEd3k0MzRGQ0dJQVpZNjFiZzRnTUk3M3NxSjN5am9vR1pZQWQ1MzY5emNiLzZWZjhoVXNyU3lsa1h0QTF2am5wcDFQWnFSd2lEU0N4U1pvN01qcmtIczQvVnNnYkxjSyIsIm1hYyI6IjAwNTA0N2YzMzRhNGEwNDVlZWU1NThiMDdkMjIwODA0NzE4NzQyZmI2NGMyZWUxYzdhZmVlZWU1NzdmOTJkYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjBDRGxDem00bzZUNU14UXhnRGxPWWc9PSIsInZhbHVlIjoiRXByNVFTMWxYMndVQ2Z2YTFwOWU4cUJNR1l0UDNJLzJBVnhmTzMwZ0s5RnlhNDRkY0VFYlNsbzNqNUs2ZkFRakV2OHlqMHZkV09HWVdjekdCUFpNMEVWUkVaWWYvYzI1b3BETVB6TXlJNWtDbXJXZzk2Wjg3RGZqKzIxSHByQW5PWHhIMmVvYnptdVFTVEEyS0R2TGxWR1VIWXFLZGI5U3RJdEg2NXBQbkh2anNDbjl4R0JHamN5VEIwNEN1Z2sxZjFxL1RxZjg2UjJ1NFVpMUlmSFJMQnFsUkJwRVBjMndYZFFRNjM1WHE1bDV0dlB4UDNkYUVEd3E5UjQwckhvQ2NxTXVGVHBzUzNqMVQ4Z25DUzIzSEZNSk9UUXlUa0JHZlFRVzBzMzdML2VINm1jNldKbm43dDF0WitNaFkxNkt3K3RuZkxBMmNYQ0pkMDV2REJYQ3NYcjAzVE1MRnhlOWJvT1lVRTNLUnZBRGVINEdRNGd4VnROZ1J6NTlBcEZjUG1JUzRBQUs0dUxrU3JmSWRoRVJmM0s2SVVCRkYwZ2ZGRk1hMmVxQ0xBd0FiQmJ0M2x1SEo5Szl2dmI3REg4UVJEVGdnbGYzdUZBZWZPNGFtUitJOVdrbWZDZGxVdEgzM0tGMnRyS3BmR2RZSkVYN3F3V0l5UVE1NzJBMDBoNWp1WkV5VEsxRlBsWG4yeGFXaU93em5rUTVLcG5OQTNnWjFuY0F1UTM3eS9MUElqRWowQ3NKWGtYODZNOEZHQ1ROdlJoMTdzb1c5VFIrK2lPTzVsZHZhdkZHd3FpNXQ2TGtYNVB1VVE2S3d1NFJRdGp0VEd0Z3NCZTFja29xVyttelFYaThhYTZuMUV5ZXhNUk42NURCYWs1dm5qTzNwcGRwbGQ4VUVyb0lpZkJReGRaSkRtVlFPVnUyK3RHMXRyRHAiLCJtYWMiOiI0YjY4MTIzOWExODMxM2Y3MWQzOTVjNmMwMjIzYjNmMmVkOWUzOWIwYjk3YmU4MTQ1ZGZkYjVkMDA0OTdkZDM5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlQvbG13T094ZTUxRHp1OTRFNFI5K3c9PSIsInZhbHVlIjoiSGZ0NjBSZXRCVm5zVUY1L2hBeGdOU0NnMitEOFgxc0NJSml5M3ZrS3g3aDUreEtVWEhhSi9TUFpBaGxXMlFXb2Y0LzBqeEdCNU5VLzNJNkhRRXVlUFIrZXM3WDhRRUh0dmFmNjdGNTZ6Q1Q0QkVDKzhIY2ZSdGdIZ1B5Wi8xd2EvdUxMeTY3b1pnZ3ZvRlJFUTM1ZmtwYTdsWmovUGQ1bDVzTm1xUEh6eSt5VW96V0VwZzNuZVc3TDM5bnppRFk4Q2VvaVNENVJpZWFLUTF3RG0rQlBVdkhtNG55QnBOamd4UWVUUmIwT2JXaDZpblVGMWVmSVc4VjlOWHl6c2k4UUtxOGZaY1dRL0plc25SeGNFWXN0bFIwZ0R3K0pNbitUek4wWDJLZHlRdVVpSWRWeFJMbzE1aXQ3T0R1ZzJ3QjhVelJPenhTY0c2elcwY2Y3MERmMVRKNGNpaDBPdWpEUURDbFp1THMzMm5RSSt0QnlMNmZ4b3lVazlYa2Q3dTlaZkUvMGpkTWEzZG8xZU95TGJ1WmQrdVJQSTAxUHFvZ05jbjdFRXA1LzdlRFE2UWV4eXN1aU41UFdkSWtCbmF1TCIsIm1hYyI6IjY4NTk4ODBiZDAyNWMxZDE5YWUwY2Y4OTNhODE5MTAxYjE0ZDkzNTdjYTJiY2JjZTg3YzdmZGY1NTNiNzI4ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==