В Калужской области закупят шесть новых комплексов для фиксации нарушений Правил дорожного движения

Все они будут выявлять водителей, которые не пристегнули ремни.
Дмитрий Ивьев
13:01 05.04.2022
4 4328
Фото: ЦБДД.
Читайте KP40.RU:

В Калужской области увеличится количество камер, которые следят за водителями на дорогах. О закупке шести новых комплексов во вторник, 5 апреля, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Два комплекса будут фиксировать случаи, когда автомобилисты не пропускают пешеходов. Четыре камеры – превышение скорости. Кроме того, все шесть комплексов будут настроены на то, чтобы выявлять водителей, которые не пристегивают ремни.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Калужской области установят 10 комплексов фиксации нарушений.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImpFc0NhVytEN1dkSC85NTFXS0VOSnc9PSIsInZhbHVlIjoieGRYbGdDZWNmYlY4NkN5cnZFMDBHUVJVMU8ySE5jd2x0SlowRVVIVDZDdDNydld4Z2U3bGI5SVBlRHc0QW9pN1Vzdkl0MmdrZXZuM2FXVWhWc09OSUNWbEJCS2x3V0tUVGQyRmZtNE53SWRPRWtyN200VENmMTZBMFJydWRVcXJzOFNKUzNYdWxaWXlidVVnV1JkVno0WldoRldldGNGOTh3RkljZ00yeno2d2RqV2JOTFZTV2I3bVJUYkZXcWpMY0ZnU0hLYnBSOStMM2hwZjR1ekZBOUNyS2lOWEEvZUY4dmVWSHZ3NStkUnAwZmpuTjRqTXBQSXBlN3U5aDErY1JhTnBkckd2T29nS0ZjbzJDMG44dTJxT0RpaTFCNXRsUlRhbHlZaGtFSGdxMkljd3luUmVDb1B1TStzelkvaTRwQUlSZ0ZCMWR5b3BuR0JjcVhtbkNrQitCczFEMTFiS1N5cXMxZk44N1NRNEhxTWl3eWlRQyt3Ly9ZSGoxeVZlVU9vZndwbktYR2NiZzNvMW90OGpLNmlHajEvUWt5ZE5tWDkyYUNkci8wdCtjOHlITkQ3d3A4aHpxVlZWVmVCVDhsY0pPZnNzWjhDNTRnU3pONW5SUHlVZ1M4czVIR042WVZQQiswRm1xQjIxTzhYZHZZeTdzdVRVckcvWDJvUFI5V1AzSWNlN0tLcXFhQWVINWRPbmUvb2pwZnRqM0xkcWl5RVB3cWMreC9KNW80V21UT0FGNGN3WjFIMlh0RC92YUxFTlZpaW1JdmFtRytsVlhjT3FYUUJYSTF1QjlDdG9ETlp3Rnorcy9rdWd1dENKcEhkNmtnUm1Xc1hXTkJZWCtITFo1Tm1BWjhsYkdjSmRRdDdsWVM4cjRJSmN3UGViWFo5V3lGUW1hZnlBOFB5SFQxMi9yUFNuTDNpMEtDakZkeG9ldGNXZTl3UjVXbnRRVmtWbkNHQlJYNVR0cnVBV0NSdG56VExaY3BEWXhkRlpzSXNGcXdFWGdLZGVGZHhIIiwibWFjIjoiYTU2NGZhY2U0Y2E2ZmEyMGEwMGU5MTkxYTZjZTE0MzhjY2NhZjE2MWE0NTM4MGQwOWIzZjFjNDdhOTA2MTBlNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjJKcUQrdENIUXA0eU1tVDl6OUZuT2c9PSIsInZhbHVlIjoiUmd2dmZnVUVCYjF5V2JHa0d0eGgzRlNZRVBuOEhHYi95ZkJCZ0RuUlhjV1Q0SFgwaENEK1FSNExCS1RGMUg1b2t3UUNYTGJuRFBsa0JkZDZ2Q2MwN2c2V0JQYkdTeUkxU3hxNzRGc2oxaTQwVWhsTGFiSHFEemY0RjBMbU9BNXdIbE9KWWdSSHk3WDRVRzJrWjVCK0g4MmJDMjR4RUQ5dFN2UEdkNm8rU1YzUHF0YzYxOHc4VVhLLzhCMXdMVmkvZlZhL1Z0YmdTV1lKOGN1ZllUYk1KMWFBeWNPeUtPUVd6bUNoVmNwamtpZi9NYTNhQjd2ZnpVRkNHZU84NlNMaFM4dEdaWlFMWTlIRFM3SzNWeE1rOVVxemhFa3M0d0xoU0gyTXVpQnFOWTFxQkZEbkZ3QnlSNmp4enVjR0RZUnR4eGdPKzFBZjlWQVN2enUxK3p2NVhCYThHNS95SHhHNFc2Yko5OG52Qm5GdmVTTTJqU1gvMnRTdDh6aUJhOWRuVDFEU0lxaWVuWG5jREllalcxd1BQcGh4cDJUSFhQVUZEQXU3UE9KLzg2RmVEU203anpwcGp3MEt6OXZNMVhNajZCNkRxUWl1STVtcXZIbjlEWEhaS3c2MVNWR0drT1l2K1haUFJYRXIxanJ1SVIxOE12Nld3UDhtcjAveUt1L0loLys0RXNuNnhRT3JEeFZkMEZIL0ZBVGFMaXlsd0VRR3U2akNHeTNsVFZpaFFlUkdsbUdyT2pxbmdvQktSY3BQaHl6WFVjWUVKVVUrVm1VUmlQV3RlaFlMd3BKVmR5TUtJbzBXMVF2UklHWnFqRGRZNEQzZEtGWXZqSGFndnZhUkZQVGpkUm1XVDlrT1Bvc3hKcmg4VHkzU0hRZEhleGdZQU1DV0JKU2Z3cUJSazFVc2tubXJaYlp1akU0M0VIQ3B2enhoTUN1VDZWZ3lFQXFSS2NCU2tnPT0iLCJtYWMiOiI1N2VlMjNkZjRkZGRjNzE5MWY3MjM2MDIwYzg0YjA2ZjQ5NzYwNGU0NTNmOTllZTI5OTIyZDlkY2MyNTkwOWRhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
63 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjUzOHpsMDJkVFUveFNZYmliREk5RUE9PSIsInZhbHVlIjoiWHlhUWExanI0SzVZWlZWWGtGR3FMSkxJdVhwVmkzSjlZN2FTdmZJVGJ4YVpDY1hkd3lwQWRmOUpTMGYwZjZmalhLcUU2K0NOQmVVbEpEaUptUEtadFZnQko1cjZ4TWxMVitUTnMvQVM1Mm4zQlNmemhGTDZQcVptOVZkamhvTS9aYzhxQUJockFIM1ViK2RYaXhvY2tZU3E0NFVqVEZJZFg2Q1M1S3lpQmptK0M2cDU4dTE2L0U0ODVySTNkNWN0NXFpeWNPWjJhTzJ0M0orZ255QzRvYTJuL1lBOU5jVEZhTmgrZzhOOFlNcGdrNkI2N3dyWnFVbTFtajBxVEdha0xQYW9YRUFIT3JTRzEwcjBYd3hKU29UR0hTQ1BOMnpKZHk4aFVTRnE1ZzNlS0w4SlJ5TFZjMWlrSWRFeGFVS3dHaFNZY3pYN3RxZ2k0TXV0OW1ndXB2N2dWZVBiK0RyWlpuNTBQN3FUVWZEMXphL055QjRPWmlhaXlkVEExTFZvbjNFM1RRMGNXUUpXYU1XS2pNcWxINDhPaVN2TXNrQUVod001LzB1SnVwQ2lTdU1wMGE2cnNDR052MC9oOERKYjJpaUIwSk1tUnlseVdHV0VVWFpkcGZJYXRuQmpjSk9VNTQyQzhINWM2V009IiwibWFjIjoiYmQyMzlmYzQzNGE3NTAxMzllYjJlZDQ0NDIyNmEzODJjN2U1ZjQwNmNjY2VmYmRkOTZlZDE5ZjA4NzA3MzZjYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjFyQUpLTmY4RU5YZG44MDFGWnlCNlE9PSIsInZhbHVlIjoiNWk5YjZtZ1dYUFIwM210MEtpY0U5TnYreDZrTUVHQlJFN3REZFF1SEY0SVBmT3B5U2VDU3VxUnAydlpyYy9sV3hSVGdLVmRMWlNYRUloQWdzUDd6aitnYVBIdUdVdFFEYzJ3VUI1enZOZnBLQW56aERLNUV3NTJqTkZ2SVZUZHRKV2IvYUdBdExZMUJSUnYwUklUYnl0dXJvaTU2Z0hJWXFxTTdjdjZJWmdHdkxNZmpjelh2UFpsZjVnd001S3JQMitCYnNDTVc0dlQvUHZOVUVxWHg5eFJRbEVmR0tkRHprOW1BOXlvK0FYb0NsUlZGQXJwZllnRXVaMitOTnBmdlBkUzVTamJJaEViZ3kzVjRIL09zMTBVbUpVbFg0bzl6YnlBVmxtTVRBZjJaQTRxRUltNDM5MUNiN2UyeWdyclJObVNJdmVZY3I5SDcyL2VOOXc5WEZPeHlhZDFqeTVvekRPOC80M1ZESkhpemtoMFl5TG9Pd1BEYTNWTHNjSVZSbFlxTnV4THJ1U3AvaUNnMldWcTQrZXFGUWFlQis2c2gyZCt2dlljTEFYVWdkVVIzTENaT1ZSQUJxbzhmK3ArendLdlVYcWp4UWhGZjdWYWw4VnBQb0dEdm1PVjRsUnJnK0FIVjJSQTR3Z2M9IiwibWFjIjoiMzYzODM1NjFhYmM2MjZjOWJhYmRiMzFlM2FhMjYxYTA2ZDcyOWI2MDdmZjlkZjU0NDg0NzQxMjUzYjdlNzc0NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imd5OHIveXNjV2g1VEZrT3FCTzVEWUE9PSIsInZhbHVlIjoiYTcwTDU4QnF6dDczY3VpdkZKN01WU01sSWUzZEZEREcrSXFtWFBoay9Ra1JiWVZJcGVMelpOR2V4N3JVU0g3WkhXb1UwWDBFazJ0UWp2cnpKU1dYOHluSStPN2tzY2pFQ0UrSjU0U1ZRTEVESmxqNGM3ZzE4eC9DcFRhaENUNXRTMC9LMnRjUUpKZnZWM2FWd0RFS2p3MGtpdWJCOEJnR3FFaitVYzY5U1dlV2pDaVhZUGN1MmRsMlVPQk8ySnpDMmxSWG1ZUE12akNiOUcwTzFRR1IxclVuVER3OStoWjJZS0RwOXhxTEVubmFEUWhrZmdmRkpvbUZQaG5vZXZLZmZZL1p5NGFYNnRGaytma1U4ZS9vK1RMdVdsTWM1dnYzZGVEN2VJVHBoc2d5TEFsQVNHWXpXZTR2N05NM1FvUjRVOWNPT0REbTZucWFPWjFXMHhqR3ZZbXpEZHFuR2tZNlBVL2ZRUm5HdENFMzc2dmxQOVpHNDlpL3VFUmR0THR2SjdkZkc2RkUrMVhGc2tBaDdWM2tzcU9HYjFpMWttelB6WktuUDFOTWlGbDNaWUFKNFZtT2Y5aC9rSlE5WUVoM2NiNll0K05KOW5lYjBwcm5CVVcycWdLQ2Jsd2NXTlBINVl3VEFPUDBRRnNmVERid1REK3ZMUFVLaVFDQ09ENzZ2RTlaWFl5NXRrOTJLUlBzVlB5amt4VTlkS0JIQ2pickRrK0tyWDFsS1ZTWmFVWlpGMWhESFpjejNpRnI1MTBFemVDVGlaUEFXYnpsNXZyY2RJejlteHdGOXU2YllQS25hakN2Sk12OXc5NXI3L2xnT3pLODNucjZrWXNhTWtiYiIsIm1hYyI6IjgzMjlmZDgxMjY0MTEwMzI1MDUxMTZhMDk1ZDY4NjcyMDA0NzNhYTg0ZGE1MzVmZWZiNTYyODdmMzE3ODI1YzciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImtzYlZIVk11NDN0UXVGc24ySmhSbUE9PSIsInZhbHVlIjoiY3BHN0d6RTZ4UFZoVUI2cUpCNjVXVVhXOXh0OXNSc3EzMkpUdnlBcCt4bGhVTHJkeXlmWFRFZlNHZWIwQzVaOEFhT3N1Z3VyQmNJdnBQRHhKUjZFWVZwbjFzc3ZXL1RFb1puRGtTUHNqcCsvUXFHRE1sZGp0VEtGTkN3c0RDbnNNTjl4TzlKaVNGd1A1NkRFL3RQalUwRm5UdlR0Nk4zN3JEODZvams5STJtazFIWFVWTFJWK2hvcDNtbThjOWRQRnRZb2cwRGdaVzhVeDR1ZUNkVUhxekNtbnlCM2ZCTkdZSGtMbGpQTHhtMnVNTWRKWmlWWUYvWmExV0tJRkpieVZ3aUNzWnVmQzBBMDQ5b09ld29XM1k2SHRJM2VCYVVzWWZjRkh5dzZlWjVwWkpMUVU1VzJGWVNVRldHVkE1djErbTk2QlNLdWlpYi92N3liVzRSai8zTkFhcVNVaVh6RlRiaUZ3c2NoZXBrb2RSZDd0RGJ3OXJNUks2ZFBNdktlN2dxYm9NRUVMTGFtSE9LSU02Mkh2Qk5KbzVjV3p0SGhGNTBmNzFFUXZtaEh5RDNEQXUzTFVicjRXTmRHcUNEVW5Cb3g4STVuclR0bFNkMkhjSVE0NGwyZGNkS2xSRDZ2MVd4ZVJVajhyTTdaT0MwKzNpWUhxaDZSLzNDNFlFeEN5RHdJWlR0QUZYcTlPS2FRRmFkYjNBRWVCNjhlVWZHWmpvY3g0WlJIa1JBa096dnAwbWlaTXowblhaY1Z5YkhhN0dSVm1PUHh5UmpQNjE1ZEVrbjZRU3U0MzNCU3JnMFdvTG94TWt1VnFuVHdBSUEyQm95VzlacWo3L1FySllxWC80ZVI5YjlObEN3b0VyR3NyTGhzUkZNeHRvN3A5K2djR0dZYU9jbmNVY3hOSlZuRE9uS1E0Skx6b1ZhVjkweGIiLCJtYWMiOiI3MTcwODUxNDdhYjg1NGM4MTUwZjA0ZDg3NTg2MTk1NWI2MzZmNjMwZWFmNTUwNWIyNTljN2Q5ZGUxNzJiNzU2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjhldDNRV0pFTU1zT3dNWTJkVEFCUGc9PSIsInZhbHVlIjoiZHNkUVV5ZXZ0R2hQMWRmSWhvcmY0OTJMOFVZRG4vajVYMWdDVzNZeHlQN29wZlBqUTdYUFFRZzNIMzhLM1g3K0xIUHVsamxHL0ZWR0JUZ3lDV1VxWnBTZzRGZnFPeVJqMUhCOGZFMzNRK1N4MzROL0VrZkR0Z0pJWEZUMkgxVEpYVTAzcDZrUWhNSUxsRkp0NjVwcWt2NDlCMEtkcERLRnhBMHBsZVo3NkRzaUJTVWUyR2RqRjgxSG9HQUp5Y0RNUnBvajQvRmZFQ3FmQ0hsMWE1bGVLUUpBV1ZSRmZOQ0svbXVJVlNnZ1BoM1NTNkZpSEN3UUxqekhHZjZIci92dkI2WHV0dkZWRU82UWIyb1V6TUpxaksySGJsamgzSnZKYnlCbm5aM2JOWFFLY3h4YThwQVljMXBib2prNXVtam9NZkxMMjFyeHVLcXN5S1VXWGRLMWZKUkVvdTVqQlowV0E1d0ZtUHl0QXJyRXo4cENkSGZLamJsRW1QVWlzVHBadGIxYmdQeFhTS2R5cUFCczMrVUhoRTNPNDNyVFhnME1ISTVPUGgxWlRMSllZSTE3bGswdnRiR0h0b0VyS3FLSiIsIm1hYyI6IjcxNTg0MTNjNzNhZWYyNzA5OTllY2ZiZDAyNTJmYjcxOTgwYmQ2YmNiOGFiZDUxMGQ0NTExZGFmYzhkOTI1ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==