На подъезде к Калуге отключили освещение 3 декабря

Ремонтные работы обещают завершить к 17:00.
Дмитрий Ивьев
09:02 03.12.2020
0 3187
Читайте KP40.RU:

Утром в четверг, 3 декабря, в Калуге отключили освещение на восьмом километре подъездной дороги от трассы М3 «Украина». Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают дорожники.

Водителей просят быть особо внимательными при проезде мест производства работ и при движении по данному участку в темное время суток.

В четверг в Калуге ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. Солнце зайдет в 16:12.


Новости по тегу
eyJpdiI6Im90T1YvaDh0TGMyUFRkekVSc1cwYXc9PSIsInZhbHVlIjoib1lrbUEzd0pyTTE3TGpnU1VCamxWVzhjcFhRRkY3Uyt4akVYR01YS2hOSGJaNjJIVWtUOTdlRGhKVjZoajlxRC9jN2RacmEvczEwbDBBL1RleDlJWVE3dDdPalg4eldQZnpVaUxjWEsrRkcvNU9xNnFFSFg4MzJHVlNZY2tHTGNXNEZaOTh4SFlLUlo0dUtCTEkzVkxOSkdmYkY0NUtRNU5YaWdxZlBlWUZ4YzRROERzeEJRbitGZFh1QzNYV1FybmFyUjhVVkRyR1RWZWh4N1FOVlJZK1hKQnVoeWJlOTlpZ1I2Z1Z1dDY3NUxBRmpQNisxcVFlM2xRSjFQRHhpaERwSndRWjBqVXJIVXpLaCtpUHNHc01jSzVUbThlNHF5U1l2K3dDc2hYdUtySklvaENwTzhZbjBpM0xpbnRUdHBrbUlOYndwekZyMmVxNXZxcmw5bnJLUFp6aUJLSUhUb2JIV0VSTy9CVmpaVU4vS29lQVZpRkVRZk8yOFAwYzA5ZlN2bElDZStoL3drUHBUMStkQm94bVRQbkVMeHBYamhLc3FxVUhUajkvV2YxOUgwZS9aUk1ISFltRkRpQjF4UkxvTjZ0T1JpVWpkWlB4cC92RFdnRGlRRWRTSFFOcnRHN29TMllyL0RWNkY5Y0l0V014THdGdUluMlRkT2dPSTRXUEFOT29BVGNRQXVabDRNdTRjZ0NNL2QwNHRaSUNocjBOUGtESENIZmlTa1hIOC9sQitYenJvUkZ3cVd4U3NtWnBLZXlHdzg5a0JPNExETTdwYW01UmhJRXhVUyt5VStFaURBeFFsMDhlNjJWTmFGWEY5d1pCUUJzeW9RTGMvSU1mZzYrYnJxSjNQNXRpbUtuczliTitFM2hhcnlDTXhlVkR0ZEdMV21yUHdOcXlnMUEzUHdEZW15SGRMblVnRUF0eDNyRGw4YU13SzZHay82UytDUjVwblRBVzVLYWhnSXJlZk9lZStZaHNoaHFqK2xmLzhiUnUzbU50cTJ4YmtlIiwibWFjIjoiNDNhMTMxZjlhOGRiMDI5YzY0MDM5NDEyZTY4ODAxNzNjMjhkN2JiNjNhODcyNzBiNDRhZTNiZjIxNGY2MDQ4ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFNM0EzWGQyNzRDMXpOdlNSL3o3TlE9PSIsInZhbHVlIjoiK2JkUnpXUTNyZTdtWlNwdUV6K05rcWJBNUREOGVyMHE2NTFlZ0E3Zm9ZdlAwWVNlaUcvUWpoQ1h4UytxWjU3NTIyc1JtbjNEVzErZVc1UFdTdFBJeHl6RUtrbkoxNEFoNzJhWGJwVm5vTEFtbFl5Qm5HbXpWcTlFSmYvU1pub3g4M1JJLzJqVUkxamk2Z2RQaVhzaWZLVHhyRitoV1Fwa0h2R2xlNHBGeUtpOUJpaEY1eG1TeXNIejdUa0drcTJPSzFLMEJ3WXlHbjJONTY1TkY0ZTJrRXNtQ1RlTnJ6U0JNVUswSzBON0x6WnVIQXJjbTBmT1QzTEpUU3VOWDlBaERZYzJVSzRZNWtkaStHOWpyVUxibW0wcDgrRThKYmcwN2V6dnJjSjdMMjNuU0Fjb0MxdEhYNUxreHh3WVNEaUlsbnJQQ1dsOTE3cFM2SDhSaWE4UUJFTlRsMmF3VnRmdzBEMVVrZGRqZUNIZnlGZ1A5bmVSbmN5RHFaZkVScS9RN2FGSlRoV1Z3Umc2a2FWZ3F5eXpkc3NJMDRFaEE5VE5Da0lIQitFY3dUdVZIVThnTTJvZDN4bjVzQWdZN3l5dUUvM2FaRnh2M1NVTEFTZlFlUUExQjAwUmt0V2k3dUYvT2JSaWJ2VEloUjVSN0w2UkE3cldKcUZvQzVFRkZ4WWxDUE9FVmNIOHZVWTVncFZlcVFrNlBydC9XUVFEZHZ6YkpTT1NWeGVnc2ZPeXNMaGFVMkh2R252cWNYR1VzM0lwR0t2TXBzSzVycG9UdVNpY1VnVE9PT3FBNnEvZ1U3VldTZXQvekI3ckNwWTJtYklnUTkyVU0yYVdVdktvWnA3Rk1TV3lpS1lSOVl0cXJNbkpZcis2TXFZeHJiOXJSZTg2c1QwVWdxVFE2a243WmtKZUtKOFdXWXpzaVYzUUxUMzQyRTFnSU5taEw5eVFNVUh2bWpxaEF3PT0iLCJtYWMiOiIxNGNkNzZlZjM3YTZjOWI5OTlhN2Q2OTE4ZDQ5YjYyNTIzZmM2NDQ1MTczZWM0NDBjM2IyZGJlYjA3ZmJlNWJjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
8 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBtQXk3bWc2WXhSZVBaQVVUSUphZkE9PSIsInZhbHVlIjoiekJIQklOa25ScURwR0JuWGpQS2UybFZVclBvMEVIM2dYcmlFamZWblhKVUROR2lrT2JreE1pQ29zNVdSeTI2d3BLcUJ1Q2tFVktpbFgzbTB1WlFIY2crOFJTLzdVWEFnNDk3dERvYzlWajB3OFhPUDB4Y2dHZng5ZVVYZlNHOS8wN2pNUG1vQzVlczZHaytEL3NrVG1aMU1meVdvQmJ4ZUdheVdHL0RHZDR0Vm1XeVNYL3l4WlR1TmdmYXNxK2MxSlYwcktPUndtY3h6WXRLdzI1aTJKME9UVXBBWm9BQ29LbU1meTcxVzJBMkpyalNGb3huZ2xnWVRXZFZOMVUxNkJ4Q2JMdlJqT08xRXNZeWxHRVZqTnA4dnkwUDZBMDdxSUVTTUdwWXJsNnlzVzZRRWQ5RTNMaVJLQnp3OTUrSmJ2Rm81am5uUUxoWGpFTG12YjVwZHBZWitpY1ROZms5NCtQaHFEZlQ5MUNNVkFJY2t6SlM1ZEhzdzArblljdmgxRlBXUk5XVitLMmx5SlRWY2tEUVVMbkh6SzE5YzRwSCticndrNU5PTEh6a3B0RGtrcmlCM0tWVEVYc2dTd3M0UVo5NVpDaVpnSXhITHNQZE8rcE1pS0p6N3BxbUNtUGs0c0RFUytWdzRVMWM9IiwibWFjIjoiOTRkNzJmNTc2ODc5Njk0MGUzZjIwNGNmYTAyOTRhY2EyNDcyMmM2ZWZhY2U2Njc2YWEwYmM0N2I0ZDc4MDkyOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ilc2RkZnQ1RsQWh0WU5DcW05dUU4MGc9PSIsInZhbHVlIjoic3Y4UFJIdFlDUDJxei8xSVhHNDBpZzROR1prODYyRWFzdVgyUjNaaGVSVDg3Uk9SYm1EZGxkWk9jZTlzTks5MGhUdm0vLzdmLzJkNHh1Y2JaS0xoU0JISzhXT0NiRU1jckE5MmJoMkdaaCs2N1d1cXVta09ya1c2OTFac1lPTDA2Smd0bFQwZ2JqcVR1THNZYTF0SGRRN0c3MXhORS85QUo3RkMydFNjQytwRS9ld2Z2QW1oWk1wcWVVUVNrcSsreVdIRS9ia2lxK1V0QWZzcFlDSG43K2Fyc3paMTQ4Tk1iUlR5UzRZbTFnbFAza0pxNjJCZmZmOWJGSW1INmZyY1FkVzB3VHgvbDZoelhmaE9yUXRQRlZGVGYxT3FZUU5VMkJVVVBiTzRBUzJDY3ZjUHI4YmtKb0l2WVJIdHZqN3dCSzlnNkR2Tkx4SUNrWjNsSURheW01UHE3c0ZENnpTVWI5dURyTDhRT051cENPWTJVOU5LL3d2Y3hkQTZBRTBKYU5NUlM5eTJLcDEzR0VjeFlWV0ZpUldVS0ZFazBYR2VuWXF3Q0xVZS9wdEdvUTkxbmkyOGpLck1tWWE0ME9kZlNWbmxGWTVpZFdjZGljQXhEdFB4MTZXcEtPTHVZeDA4TG55eFlIbkhxU289IiwibWFjIjoiOTgwYzNlYTY4ZmU2NjU2YWYzMjhjYjg0MzRlOTJiOGFhNzgxNmM3MGIwNzQ5NmJkMDNhOTUwMTc2ZWQ0M2Q3NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFlYVhkWUlvbDNpVlFSSjZJZEVSbGc9PSIsInZhbHVlIjoiUlFEUjRVZzE3Z01xVFNTWkI2NnNDZWdMZHdicmFlMnBUemo1ODNLa3lENlY4eGFkV2dqY0JLU3VtV2ZDTnNQSEZzL0dlK0dpRUVENEJ1eEdKTFJId213MWsySHdIUkJwRFRuWk54TExCUWpOUkhlSnVlMnZqVHlRVFpBVlVvTkw5SjZGald4N2JDUVhRNzBsR1FEZHBIVW82b00rTGJDSEtNNk9OdlREVE1welMvVnNRWklLTnJ2eTZzbkVUNk5zZy9ueHRsLy8xREN2WDdFZjRjWHNmSkFJdTdPdG5CU05mY2IwVFlsdkdXdmgyMnlrc3h3TFZpYklzZ3YyYjdWR2xMSm9rSWFZUk1SYmpBQU9hd3krRlIxdk85b1d4dFViNzFrbE5HVEovcDg4Yjk4RnNjOHg0a1hsRzdhMTVpeDNwVDVJeVhTWm5XMHdrakRHN1JxYWdJL0lDdzZnUlhyS244RSs4Z0lMRFpqdTlodzBFYXdUcmt6SHdOeUszYWwxMW1nV2p2OFo1WmlRcVhNeFJ6N3Zhd01QQUpUR1ZuMzNBY0w4b3EvdW0rV09kWkxYQUJNNWdQV2NFSFUwRVl6UkZPTE54bjYyRkkvU0dMeXBmNGNReEhrbnkvbHpwckJlZFEydExQMlZ3K3NqMVc2aW5qcTl5RTQrRlB6WFVYKzgrVkFzV085M2I4SlpIelByZGxnWmZycHU1eHNUT3l5ZjFud0N1Zi9WQ0Y5eTVUVlFBUWVIcHR1VStXNllVWEt1L25FNlJLUFZrVnU1d2NoMHMyYStMb2E2S2xwNjdlZUo1QVl3azNwbkZxeXZ4a3VBcTY3RFB0TDdhM3B3eWFNVCIsIm1hYyI6IjEzNTkzMmRlMmI4NDY2MmMyNWZjODg2MTk4YTMxMTQ0MWU5N2YyNTUxYjFmNTBjZTllMWE5MjRjMjFiYWE5ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkZYN1p0bXNwWENsenA2V2IyYkVTY0E9PSIsInZhbHVlIjoibGljQm9jSy9nM1pnMXFGSGp2aXQ4WFpyWWhHYzc0bjRNMllibVYwZGdOQWpUMmFUYmg2ZUJVTlZ3WVZoMVVsRDJ2N2xXTGVZUnNFRmhHZnMyMTlCQXk4R2FUTEtxRFlUd3BjR0xzb0drT2Z6WmZWVE5xOWlsSkNpRm51Nnc5UVZwdm1keWx0a3JCb2JMaUlySmxiZHNYdG9kWE5CZ0dwdFZOVzhNeEdISTcxNmxPdHZVdUJVRDF1SXFrT2kveHRKdkVLTVdFTlYrZkRoVUg0VWwySlg3aVFKRDJjTXAzVmJhUmxkNXh4dFNRV3oxRjBGajg4VGtwc3FHT0poaG5VbldGRStsMTFmWmhIU3BPRnd1ZHhkUUFSNVQrMWxuSGtkVDNJMmMxN1d3eTlpTm1NY2I4Z2RHWXNnVk51SEVVMDhhOVh1cE9pSVR4UlpRMUFFcktJSXdHdmgrTjJpNWx5M3V1NThPcStGcDlyMDVQRTR2SFFLd0dTaEdJWEtrenRXRGJMNFlLL09YdnQ5dG45ZEp6dE1jNENyZnpDSmcwbXBFc2hHSHIzV29NanE4N0dFZkVRaDV4UWQyN2hGZWRKV3ZLMU5yUnFaVy9ZZDg5bnB4RjJzSlVUL1REZS9uV1pzMDdMdjQ0TVI2bUFvYUZaWWhIVTAzOHNwZFY3QjBRRGY4UytSTzNxaWl0TUtxSGQ2UUkxSUhua0g3c3k5THpaS3lteXI2YlFKV09UeG8rTmRJL05kTWhoK29hS2laL2hGQVgzM2hLVWxJd00vM3N1K280UjFaejIvY3ZOZllqVGV5a0d0NlZKMzhkalFxRWU1K0pOeXZ2N3pzaGlCRUVDRVR0WFRGbFlnT01aZnNWZFo2MzBveit4V3dvbkhDbXQ5aFJzck8rV1BpZ3pZQ2JqNzA1bWVIS0hYYkJpUXBYWkIiLCJtYWMiOiIzMjVkNmM2NjRhZWU1NmFjMzBhMWY1N2RmYmE3YjAyYzg2M2Q0MzZlYWY2MDI0NDgxYzdlMDhiYmYzNDQxZGE3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InhBc29tN2FpZmoyVkptYlpuQXdmVUE9PSIsInZhbHVlIjoiUnVaTTdjbS9meHVObVBObHlZQllDMEpQdFVtVkRVQURFUTJZdWlvL1lHSERzY29rNS9oWFNDc1hqYXZMRFRtTjdwSHFDSnBoNk9Da3ZGbjA5NmwzOFlVR3A4R2gwZlJaM2I1ZWtVQXVuendiVGJNS3hia2p5QXUwOEgrNE9jYXQ5SG1LSHhPLzE0SmZ6S3oranhySEx1c0N5TXd4Vk1oOWFpa0hMNXhzZTE1NzlsQnBGVFhybXd5RnJFUmd1MG5pNEo3S1ZRVWZhWnJYM1dGeUVSRFh6a2dEZ0FyU1lZK0pUN3VzbkhibEtjWWJLMFFSTnlsOTB5RTF5ZTFIWks0MEtGcEFjcHE1VXB4aXNDMTJyTldSWUlrUXhDSHhBUGd6WFdVQUMrNTJVNFVJOUducW9Db3BjeGlIRXZKUGFFMFhvMUlQa2puV0hpZzk1T0dKalI1UzFrTVE5cSsvUWwrL1RNaGgrSmwrSHpHanFSWUZXT3ExZ0ZDUkFsU29oRndmRkZ5K1I4dmE3M3Uyemc0cTl1b1BmS2s4RDBaTVNmYjRZTGp0dXlWQUFoTXM4bUd3QVdPS08yRk5zSHlWbytZZCIsIm1hYyI6IjAzYzAyZTQ4M2RkM2ZhODJjZjE2NjZlYWQ2ZDA0ZjBhNGIwOWUzOTE3NmY0OGM5NjEwMDhjMTNhZTRhZDJkYTAiLCJ0YWciOiIifQ==