ДТП на улице Гагарина заблокировало выезд из Калуги

Две машины столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Королева.
Дмитрий Ивьев
15:31 24.11.2020
15 4744
Читайте KP40.RU:

Около 12:30 во вторник, 24 ноября, две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге, сообщают наши читатели.

Автомобили не получили серьезных повреждений, и никто из людей не пострадал, однако на несколько часов движение в этом районе было затруднено.

Участники ДТП заблокировали одну из полос по улице Гагарина. В сторону Правого берега и выезда из города образовался затор. Очередь из машин растянулась до улицы Кирова.

ДТП калуга Гагарина 24 ноября

Машины не получили серьезных повреждений, однако проехать мешали многим.

ДТП калуга Гагарина 24 ноября

Затор на Гагарина.

ДТП калуга Гагарина 24 ноября

Затор на сквере Мира.

Тем временем

25 ноября в Калуге не будет электричества на семи улицах. Подробности.


Новости по тегу
eyJpdiI6InFDeHVZOVRzdko4VFFPZTMzeFRidkE9PSIsInZhbHVlIjoiYUh4WVcwelZSRTY3c0lDYkZTd2dnaExjdzIzOEpLRllhNEhjMlkwbFg5YmZqQUxGNXFmUVd4dkUyRnd6Q2p4YzVMRFovaGNaVkZRZG8yZHlDL3NaL2VaaFhkck1DSkRNZE9Ya014c2ptcnNnQlRRSjV4VjFRV0VTTGNlYUNnQnArWlFiNWswYVJIbDQ1dGhhZFd4dWNzVHpuVjhzR0pRTDNxSnBmMUJGVy9vdnI4cEFLVGw4Wng3eDJxN01oc2hNY3phNHZMZ0lmSDk5SEVRNnhFRnVQY2kzSGdiQmFUdWlubGo5SG5COHo2SEFmWE52NG9SYUhQMXV0azcvQklHaHE1NXhhZjkyVHFXRGhONXoxeURYQTdsTFF1RnhtSHNDN1dZZUhPRWFyZ2h5NFpldWpWckFzWDBrTlVjY2VFSllrbFhMdGwxVU4za1FkZnpBSlNyZjFSREFKd3FxQ0Y3Q0xDYXlrRzg2U1R2ZGpiY1FMSzRuVTNhYjd0WnJEcy9ZOEhoUDZUM3VGeTgxcG91cWptdG1IS1dkSDhGQUFWSjNuaFZITmJnT21hcjBOYit5TVJHTlg4VlYxUElSUm9OcU9lWmh4Y3V5Q0dKR2RpdUpjcC9IUERRd2J2Z3ovSzJ0T3lRTzYvRHhpY1NJTHZaUXZ6VXI0ZGtNVTJYbzJXOFRLM1MzZTBhNzU2NUFlelhQRlZuWlFMcXR4UDc4b0F2aEExSHpTSmp5NHdpSUZkRXU0K213WENmb0J6c25zbCtaeitGRlhDeUprTkI2eHE1UDFjQUdlVk9OeGdPM1VycXcvcDQ1MWR1alpSVkcrZ0ljRXVkUGZ5aThHaEZpZXFSOE1RZk1YWnRlTHlrWFZzbWwyMlBaSmdRL05IL2lpOWlaSXRJcnFxSWFQbHl6OUVVTFJqUWZSYW1DL2RHREdKcWE3UVBkYUtkNkg5cTJheTFvZ1puZzlzaWRDYVRVbkF3RDE1NlIxZFByZm5DbkxoMm1jYytqLzlsV2NLam0xSmVTIiwibWFjIjoiZGNmMmU4MTQ2ZDk0YTNhZGEwNmUwYmRlZDNiYmQ2MjFhZmYwNDhkODIzZDJiMzhhNDI3YTcxNjY2MGZiNWNkNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9kRDhuUitNRmcxTlNHZzFNN2ZjakE9PSIsInZhbHVlIjoieTBkL2s5SWZqSW9PTTNlT2J4YlhCQWhma25ZUXc4WTNjOGNETENIT0tZY3pYbU9SWUwvSGxNYm55SVQ0Z1psMnFpNlFleWFoVzY2VGM5cGtOdWlzM2c2S1JnWlppZ1RpS21GcTZjdzIvWXpqVUVlYTZzbzBXaW50Q0piREJJQUczb2pVRDM3VndnVkdHU2ZXdFl6c05kYmRHdCttdlY3dVp2c0VuNkZnRk05Mk03Uit4enU3SXZiOVFCZDVrSVNTV1dYcytYNnIwcVFUSkZUVkJzVkdXSDNVYUh6VGhnQmlIWUNvQVM3TDQxLzdCTFp2WGllZXcyNTM2LzZHOXlueUlMb0Y1VzJKWVMxYy9UdEs1b3ZSbXlOM1ZESXNCMm1LTVhNeCtrSGRMOHg2bWgrei9jTW9ZRW5wNTBOWWR1UVF5RVNuOVlpMnF0S3YrdGtheDBqRGt0bTIrYmtUMW0xYS8yZUFkTzd1RnRlRURORExhd2NtQnN0WjhvKzcxTmtjNkpFN3Y4OWpHUHgxSSs3TlQwdVVuMk9qM3hxOGNSekZLUlpZWHY5RFJGQ3FYZEZzWHpHWEFObkJFc1lnTFFqWHJyeGNoN3JyZUU5TnRjQm9mbnNGcm5oQTFYbzNZcWVIcGdTVWpHcWw0dk5NRllibXpzRmJCWmhyS01vM2NJcGtJUGpPTExtd0Z4YW5LcTYxNGJaSElZQjdTd3dDOWpvWWt2aXVmVzZLSUpZaUwvZW5kdTNOc2UvQnRKZGxoeGZKMEhyOVN2b2JTQkFDcDErV1lpVXlCY25RWDZ3Q1AxV1JZRnBUSmc1NzN1RXIzR1VsdHFyclg0cWQ3TFFxM2w1UTRFQXl0V1JGdk1JODZwd1NKcHlLemtPWUJORWR2bXROcGM0L1cyVkZ2c2NqajJBU011VWlSK3ZRQzY2b2VmRzBPaEZqMG5zTDdWSkNBMmhjZlZRUGRBPT0iLCJtYWMiOiI5ZTkyNjhkMDg5OTJlODc1ZTE3NTMyZDNkYTExY2QzZTQwMWQwZjA2MTM4Y2QyOTVlOTI2OTdjOTcxNzU3ZjI3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
26 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 15 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9xa2lXN2dvckJZUjRIKzMwZEQ1Nnc9PSIsInZhbHVlIjoiVzVwemkxeTJydytHSUZ6WW1HUTM1WlJ4RGgwVTlkZjdGZk1xU1ptcHZSWnRpL2NybWkwcWlEVWdDd3o3TFlEZFk0WkY0bmlwc29TSlIzdVJCZUw5TmE0YTFHUWpGUTh5cEJXNXhPNHA2R2t2anFtSW9vYUdsVzI3aUhWRW5qVW9uNWc2NVhBVGoxT05HVTlFb0E0NmxwTEJBUVdNbGdpQTRJZ0d6NkU5V0sxa0hZaFh6UUttUnBEakxxN2hrSHNMZjFoYlJ4TWJ2RkQrN01IUVRzeFYvVDk4R05CU0swR1hCVVJRM1VvRSs1M2JCbXlGbC9MbW5VbFNROXlseDZSQWhsbVV4cXpNSFl0eUZmeW1PRy9TVWRONDI3MVQ2elpEZXcvRHp2QWsrNld4SWR5RFpOejJDQ0R6OUZPcDRqM3dUdG5jNFFyQ0RXZXE0V2pIVWd5SGwyTkp1MFl3Mit4aGg5Mm14RU95SW5oSytkN3B6TkwwZXF6SkhmNFRlSlVQYUFKdGo1WUlVOFFCeXhNR3RORHlOYWY1K1ZwZlhMekR0ZkVmdVRnZ1lvVGtJUTRQeXhES2ZIVDlITFpFd1hWMVZYRERSOWlLaGZhaG1NTnhTeHRFdHdWYnRxSXRjcjNLZExuOEp5dUJJanM9IiwibWFjIjoiOTczYzAxODBiZmIyODc2ZjZjMzZjYTZlZGIwNjM1ODU5Y2NlNjJmNGM2ZGMxZmJkYjI5ZTk3NTRiN2NlYWYyNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkgwTzJ6aUdURHk2NnlNSFBSVGtoK1E9PSIsInZhbHVlIjoiK1dOTTF5T1krQUp2SDh2TDBiSEZvVjZOMkxZdGZKREh4Z2RVWmNLYjFwWDFmWlRQTU1CSnpBVHJFNmFWelJzR2tyMk5hdUJ3UTRKUUNrazcrbk9ic3R2alhONEM2VW9GRk1YdzZPYm05c2RDMUlzUmtWWVZTT2JrU1NaNUN6L05aMGtMeGxMc3U5ZjQrY2Noc0Z3cm9kUEk3dDRYTjcxUGcwTk9nTFpORzFWdGN4Z1I1ZUNzSmZmSG10RWltTTkxVTQ1UFlqVW5RYVNXZ3J4dFBlQlFGN2ovd1duVzVycWdScjdyUFV5b1dLK2xUc3Nvc2FVRnlWYWo5Qksyb3dKNUlzdEZKdWU2ei9VeDFFWTFhZnY4U2lvNkR4U3gxWlAwL0E4dnlNZkh2cDMzcEdFSnZhcTFVRkI3VHVRWlpmYTVDU2Q2dngyVXVLNFJwVUJLMEhIbFZIUm1HNERNcWlRQXV4VWNiZHJHSHZ0T2hXMjlNOGJqcExEV09iUHhWUUlHdThDdm1haDR5cHAvWmI5MzBXK2oxUzlGU3RXNDZjTEtoMVVWTmdNZUs4YkVBQmdQc2dvSXAvcmgvMWFKTmFuTEVkM1V5LzBOaWRBdTQ0YnRnQ0dMWTlOd1MvTUZKZmNnOGhhRGdka1E3d0U9IiwibWFjIjoiZjZhMDUzNTFjMzhkMjc3YWJhODA4MjlmNzY2MTNjOTNkZDc4ZDBlZDM1NzdkNzljMzVjYjdhYjAyMzZiZDIxYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkZieHJYUTM4ZUU1R0dGZkFKWXh2TkE9PSIsInZhbHVlIjoiUFUvVit4N0NPdWQwc0QzL09DSVMzc0VDWGhQNTUvL3FsUloveEJRd3d6V3BDbEhmRWdqRWkzMzRwT2hKOWJLREVwdGZOeGg1bkx4eDJUaFUyOFF4UHBZZ3BuSzBCdUVLaG1YMzVTNzhuMWhjUUx2ajlkQjQreG5pOTFHeHMvUi8ra0FWQU53TEV4OXNXcW4vNGE3eCsxWFRtMmJ4Z2hLbG9IQWkyRmRsUUpxTGxJK0hja1gwbVh0NmUweEdhV20rZHQvVUw5TXlZNnQ2UExJUjZxNHNtYlR1NmRUdzNuOHM4WXVOVkZkYm1HeC9hVEhSYjA1QXQxR1hWZjduMkE5SkNTQmtqRHFQc2NMUVJxRnZlUy9oYitsMWFvMHZIbkdqREw4eFdVWnROQ3BPT2ZJa1ZoR1FCVkp3MlVXTHNjWHN4QkRPU3BvZWx5ZnhjOHJ2Yzhnckw3NzRDdXFpenlRUFpCY290RVkwODV1aHE5dElvaWxxcXlxZUViN3E1bmRRQWd5dFFZd0pLbTRsRU5lTlVkWFZsZWtTdEhpckVrNVlHNXFsYk53UGNMNVJQa29KZ0J3VnFDL016TVhnWjFobHg4REljRDl3NlR1bEgrcU1JK1gvYTIzS1J4VnVZcGkzVlBDazNoYjMvRDJEeTlna1ZRdHNPVzA1aFRXZVBCbDEraGxRYnh5OVlkakxzTzdpVzB6bW5Nek9pMWFrczh3eWtsL2Jsd3BsRTh4Q2VleWZWSkd2cFJoU1d6WGQ0ckpxUXVBZEErQzg3YTduaVlsTm5HWG9adE1sMGZ0TWM0ZEpMY1hqdDZGU2hxOTRBN1hLV1VkbEl0c0JpcTdqTTl1biIsIm1hYyI6IjRhM2ViY2EzNjA2ZTJmMmUxYjQ3YjFmNzhhNWJmYWUxNDZhYWUzMmJkM2I4YzUwMGQ1NTVlMWRkMmFkMTVkODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Im5PdjRkeERDZnJoRVQrZWVnVE9uUHc9PSIsInZhbHVlIjoiRXpRa2J1Qi9iWlVQYlJ6RFpLYnlTWVJJLy9xRnhtYmdvYjFoMWNmWlZid1R0aDlxM0JtQktNdzlIdEhUSWVEUjBwWk5qa1ZTMHIzTlZNdFJXWkFpaFMzOVNzWjQ4aUx1SzNjTkl4U2Z5Q1dmT3NKSEQ5Y2V5aEEyYjllRHBwRExCd3R5V1VyNkh4VVE5SUFST0pwbnNOR1ZFNVQyZDZQbTIyemZPYUVXT2dxQzlKUmU0UEg1YkVoWGpoS1JWUEpCQXB6TmQvTVFOWXJHdlZNWGhHelN5R2lrT2VJSHpobnNPRnBUV2NRcWQxcnpkb0F0bXMra0g4VVBxVWs5SEVMWHVrQTUwT254ZHU4NWtyMjNzRVkrSC9adjNKSCtTYUg2djRMT0JuNlpGY1NqZW5pRUcyMm41MDU0RzhScldaRi84ZHNJQ2NqUS9LUlBNTGxuSG94QXlHWlQ4aVM3cDVTRWxHa0hzcFpHSElDUXRoSk1PNEtKdTdlK3dNcTZ6bXdQTVByS0J2QklFTXJSVWNjOVgwaXJEMFBsVWFqa1g2eSsvTFc5TDdNaWNKZmlBZTZLYjlFQ3pGVDF6WVFxd3VCVnRRNGR2UEtVZTdGYjI1S01OaCtuN0lUSGhwaS9hUVZCTnVVSER4SngyTCtpZU1TblRoSnV1RzB5NGdrV21FdnRRR1pUWCt0Unk3NStoRDNvZWRDVmZRTVhPKzkwdGJyVzB1L2JyTUF1ODRLN05WM05xd1pqS1M3TVVTMU40bzZjc2d3UWE1YVNFNFhiRi8reitLR09lQ05acVREVUdSMkVaQThOMVBuRkdNVzkyUG9Cd2JJa1hkR2cvWTZSUC80eUE3N3QydnZkTHlrZTdKbmJwQ0pwR3o3K1E0eGJkWVdacGNmUERqSzA3K3dybTFjQ3IyUTgzVDdMcWd1MGdFei8iLCJtYWMiOiIwNmZhOTEwYTViOTQzMjFmMGUwYzFhZjhmNmVhZDRmODM4ZjdmMWYzNDk3ODEyYTU4YWI4ODhiNjc1ZjM5YmU5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ikg0TXVYWDJRRk1ndU9ibTF1RHF6RHc9PSIsInZhbHVlIjoiYjN3YjBoU1MwaTRPVFc5RjV6QzliTXdqWVBuRzErUDlxeWliVVpmY0czTkZvZG9wQXBhQXczK2lSaFRxTmNwSDZqLzNXM0xKMzFxd25mQ3J0ZXNKV2hCL05Nb1JmV0UzdDQ4UU5iMlhpMzNEdU9RN3Rla1NXNmtKZitJMEpMaXJSekVzUlYxTklBSHBIa0ZGQXFLQ3BlZktxUjBITXBMaGhpM2szaGdwWkVHenIyVkNOSlpuSmNaUHJ5UHZMZHJVbUhMMGZ2d25wdHdlRnFGVElwZnFENjRRdS9hUjJoUjB2cmR4UkxBSkFaVUxQQ2x3Mm9JRWhPc2xnTHIzbnFpQktHZnlmby9Rc0gzL2dmRWh0d014Z1VCb3EzVW9VeTlwc2k0Z2c1Q0E0WUEwOXhuNDVlNWcvNDdnTnB2MkVjR1BvTmJpVjQyaXRsQnJ1a011K3JJRkxmK3g5RzdmZXA0WGsrb3IxbnpiQnBqRTQ2V1pXY1QzaS9pOW1IV0tXUFdyUE1VU2ZBVXIwcG5kYkl1dmlWTGRmdGpvUEd5cjQxcXdXVFhMM1dKTTNMdGwwWEtSZDBvL0NObVpQVjNPR0l5WiIsIm1hYyI6IjdhM2Q0MGRlYTk3N2IxMGZmMDlmYjhlZTJkMDVlZjQ1M2YxNjJmYWFiOWRlMzdiNTBhMTBlMTJjMTljNjllNWMiLCJ0YWciOiIifQ==