На Грабцевском шоссе опять перекроют проезд

Ремонтные работы запланированы на 25 января.
Дмитрий Ивьев
14:21 23.01.2020
4 5396
Читайте KP40.RU:

В субботу, 25 января, в Калуге опять закроют проезд по участку Грабцевского шоссе у домов №120 и №122. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

По информации отдела безопасности дорожного движения управления городского хозяйства Калуги, они продлятся с 10:00 до 16:00. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Этот участок, напомним, уже дважды перекрывали в декабре.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ilp5ajFpMDRoRDErTVBHSzNaanlsZlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1ovYVpvdURwVFZ1WE5ocjBjbktpbXcyYzVrRFU5N3d3ZGhyb0hCK2ltcmtSemRUUXhBNjI3VkpjTEt2ektqWTdQK2oxRjNwcG5VTmp5Z3RPb3dRUDFpbndzME9hRjFiRGVjdmcyaS8xR1lOL0g4T0V5Mi9xSjhWK3dmcG1QVXFhOCtFOEV3VWo1akNxOE1SMDJQajV4ZG9wZTZNcHpnVDg1cWhTZVRIT0pldUk1NndSR0FtbUJDVU9DcjA2L1dZbDk2OTdrZ20wcHhOa0RobFV4OE90RXN2Y3hBT3ZIc2wwVnhZQXNRa1cxWFRSVXdNaUwxallUR1hmUW9pMmFlY3F4ZjlDN0dnOXk0R0dhdnpMNGNGVTFXeEExVlp5VSt0ZVloYlJWWFNFRjNMMzBoREFnSmFVK040a3FIeGhBamF1K3RST2lmb1ZVS1JGVk8xVkIxbkFOU1dVNWprZ3FzYmJQd01mRGRtbWtZSWJpb1lJZDg1VVlUZ24vSytpRUprNCs1T0g5bG5DeHJjTUF4b1RIY25jdnMyNkRHbm5qTjBpNFliY25BaFg0RE02QTFFcTdlNGhDa2hyaWJxcDN4V01MV1NXSlMyS0poVHpLUXQ2aWNkcVlpRFRvMk9ybDc2bkZIbksyZ1JVNmhobVFOWGYrTnNxYStyZUZxMGN3VU5VZDdYNktKdWxJSmlZOTdrK1JKMkNrV3EwSFZ6dTV6SDJDMjd5UUlUOHlKZXR6VHUrSis3YTB2bDNUTzlTa1ZKaDlYM0JFQ3hQc3pGZmRtNjlVLzNaM0dlNlBBQm95K0pod2RJWjhWVVdlMzJxejZSTGtpS0s5Y0lkVjdnaHBIQUphMVZ4YXZ4a1N6OUpmY1laeFlQblZiWi9xUDRlNFVVRU1BL2FyUTVwcTJHc3JVWFc0d0JYZnVUcE9jU0JNNldlVllGUDNhb0RBRi96RnJqU2tyczJOMXRjRG9oTGlRWFpwOWVnczNIZmlsd0RPY2NUS2tCenB3S0tyK0JuYzArIiwibWFjIjoiNGZlYmY4ODk1NmMyOWYyZmFkYmJkN2UxZmU3YTIyYWI4ZTQzZjY1ZTk3YWVlYzBhNTZhNWJlN2YyMGRmZjI5OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InBxMmVaZHpJSGhyaW1VTWpCTVk5dkE9PSIsInZhbHVlIjoicmRtWHZoMEZySml5b0gyMmtvS0hXQ011d2dOSllyNlprdlYrdWExT0VrMk9GR3czSFRKRmtZOTVHeFBDQTB5OGtkR2N2OTdyNDdQbUpqQ25Qd3QwZkdXZTJRS3V6ZWRBVkpkOGJiWWJHdjdicDZmSWx6VmpPcElKVStaTEM4cVV2ZGFSRUtxUW0xLzFFaW03SjRyNDhyTjl4N0IwZDZreGppNnk1TTNOSFhjNHBCMldJQkg5K08wTzdPWjN3YllST1ljRlZXbnlSNXRnOWF3SHdSWUdINWRyaXFTdEZBYXBjaWhGeE5HSUt4VjBzbmNyQ2ZOVmQ2U0czRGZhYXJaeE42VlZLdlZ6SElSVlpKQjVQL3ZObGFrQUJ2VHJia2w2T1BjVDBicmMyaG9OV2pXOWZ3U0hLa2xHZWEvek5WMTF1R1AwKzhQdWhCN2pwTmh3YVQzVUw1WCs2R3UzcDhIU0RpKzE3aXFpbmdacnZzTndWVkpjUG55WlVpZmNKa25UQlBXbCs5RzRjU2FZM2tpTWxiTmErcmRDSkJid3ZWRmczT2FmM2YzdUNDTEs1cVJGNjNGaGJGWi9obWN6RHUzK1JiK3A4MlEyamtERFI1MUFiMytwV2RKRFVyVEZCV0diVGt1SnVPWU9yRUY1eHJhNTRqbzR0VGk1L3JLSDNmb2VkTDRndjRaeG5xTk1GbmM0RmluSUZUcmIxMER6LzlPT0dCVjg4L3ROdnZqL2szNmgzcU14YjRLQnFjYnVQRGhGVFBqT2dDRGlIdHFhWitWTTFaYTFvVUNGelQ2bWl4Wmw2VWxRQ3RnTWNnek90S1pvMXhSdWpSNkVsUXhoSTkzRDVoTGZhbGcrL0l5OFdtekxybXZPb1Z4aXhYdkoyRVpycGpiblZNQWp1VHczSTVBcVFVRTVKZnRIaUlaYzRFK2NaQ3V2L3g3RE1CcEg4TjNCa2F4c2h3PT0iLCJtYWMiOiIwN2Q0ZTU4MzRmMTk4ZTlmYTI5ODIzYTAwMjEwMjlmNDg4ODA4NzI3ZjRjYzRkNjY1MTJhYjlmMjAxYWI5NjU0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
14 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZ4Y29rUUlxNXJQVlJEclVZVmlHSlE9PSIsInZhbHVlIjoiWUg4L1hQVUwwZUNzZXphTkdzVG8wUzFIVFczZ2c5SEsybWYyQVJHRXBDR2UvaW9RMXl3SndpQnQ5SFZobUo2OG1Jc080ZCt6Zk1vS1ZXdUR5cUxWSUM3RXBrK0F0VmpEczQ5Y0pNUlYxRzVaWEtEME9VYmlBSzFTRzJlb09adEhFWTdHYXhPRGtFSmVEcVczcitMTGJCdU5pMGlkajJPaWxVN3NyRGR2UmVneGVSOWNYdFZtSlhNQ0ZLd3VDYjRuV1JuMUJJMGdkZWRuV3NTRTkrQkdndytXL21zTVI4WWdyNWNRY0xRUG1Dd3pkQUthdWF2UlRTQXR6c1BYYkV1NmhQdWlkRk40eno2d0lqNFlzeDF4N2VZK09mclBzd3Z0eXMzdGxsRGovNUNzRjJMOVZEOXI2dHhQd0crTTExaVQwRjJhTlpmNVJxUTJ5UUxJdUJRN3R0NGwrWFZGWUNNa3JmK0N5andka093SEp3RGx0MTlzSkV5SjdwRGhZZmpoM0hBMzk0d3hoVnozTFBKRzlPVy9xSGMzNEtVZzZ2TVZ6KzhrRnZWaWFWM1NRUFZCNWM5SURqdVBGV1d6V2Y5MjRHbXpWUG5kT2huMnVZaHdWZnF4Y2ZuV05lb2xtM0xaQWhVbUdBeGRNMUE9IiwibWFjIjoiYmViZjc2MjFkOWUyNWZkY2UwNWI4MzBlZTA4YzQwNzhjMmJmYjQ2OGNhN2I4YWI0Zjg0MDEwNDk5NTJiMDhkNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InVML3FiZHhhR2NYWGIvM0MxOTlmSFE9PSIsInZhbHVlIjoic3YzWGJEUjl4UkMzZU8vWkhIdzRkYUd3Kzc1ZnZkN3ZYVE5MWmxtUHNNdFNWdncrcjVPMVd3Rks5STBiWHQ5ZCs5R1BZU2RhZlkrTHpoOUZRN3lmcEJDNll6bFVDdFlhVGVvcG0rOTdKaFpYSFZGV1FwdzZhRmxmOE1jbHZoWDQ2MTF4STk0eFQxYTZ6ZUw3SWxHY0hraWh0T3hIYzJKdm5QcFU0d0svNm8wZXMrR0VXRGQzaVg4aGlHa0laOHlMWExSWnJyTDZvUk82WjltWWNLaUJGcTIwb21vdGhtVE5qZnUzazJ2dnZWQVEyYVN6aHhqMlBJSGJhSnJBRHgvV29za0IyMTZPcWVXTUEvMTJBUnh4RjdBa0MrNWhJczB6NVBEV25UbldnOUdZekwvNThwaW9rcnBKL1BPZnN1RWRSUjJhSFhEZW9PZjcxS2szd1liQWpEWGx6Z1hyL0R6VGFOd3NTQUNHTk1yK21ZaXR5S2kreEl4OXBHTXlpYWRXVW9PczJoOFc0L25QZGtuTVFCZjhRWU5VOFREd09kUzUzd042amlBYnM2b3hwVlBWTlBtQ1ErelM4N0IyaFcxTjQxUUF2YVZLVWx5Q3dCOXVVNVVTTkEwa09aSENWcEhYM2o3TTRFQkxndWc9IiwibWFjIjoiZjFlNTQ5MWM4MjUwYzIzNzE4NWU4MWNlNmI3YzM5YjI4MWU0YjNhNTVjNDA5NzllNjAxNTk3ZDAxOGNlMmY1MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpDeTIrU3BQNlBtWVhNdUIwalZHUGc9PSIsInZhbHVlIjoidjJTUWlzeG44MkJQc0l4Z05pMUNRNlNLVGU2NjFaK1ExT3NUVmh5RmJvRjlNWTg5RDVRTzRNM2lqT3h5V3hKRHZ3R1lyd3h1Y1UxTHRCMnhuR1dSWGc5QitzUmNaMEhKNHVnN1NjUCt0OERXRFFncGtYYnF0dWdhTEZtRzRyR0trVUNmM3prcUlXSkEzOWdwckt6d0NoMHNQTnVsNG5jUy9UM3hGRjByNDFCQmJUM1RYZ3lxSUxOblU1QUdoZFNtOUhYMlVnUEZyTHJoMzVkaitzeFRPSVdQRDZ5djVvZGU4WWJDZHlVd1hGOERiaWN0ZzJORWxTclVLcTZ6czhLREtvbStLWjlZZnMzZmtUdTBSbVpJQjVqaVU3dFg3Z01WK05HQ2Z0eGtzclNXdHJoeFhwOHhXZ3B6MmI5ejI2bFZDWnhPeTIwN2ZYRVpzN1IxdVMvTlhqdVhmQUNSTlVQUWRIcDAxdVdnV2Y3VHFMUzFZZktTRG5iSkpyWUhncVB5VjI1UDJZY2Jpbk1YWmdxQlozM0FLeWZUb1QyWVYya0NZSkxRamIvNkV1cTEra28rY1BUdzh2am11bEg5SnNFY1UvaEx1MUJZTFgwNWJpTTVoMStHYUR1RnRnbnhtMWh2Qmh1bXFFaFM3cmRMdXlZZGVSTlFnWjQ3VTBJWWhJdE5xdHZwTGRuVnpsVlMwMTdRZStySTNNQkwrS0FPZHlPWlV1M3E2cVpjMXE4cURYRDNSSVdsT1dsUGkwWmdsTmNjNGVTL1o3ZW5ZRTNVemdGSzRidUVjWjhQVmVwTFBvallDRWdWZnd0TWtPR2xPeWVHeHN5NjhOcVVQNWE4aUNidCIsIm1hYyI6IjE3YzI5NzczYWJlYjJjNjkxOWRmN2RiNGZhYzkyZWZhMDdkYzZhZWEwODY2ZWE5OGJiOGIyYWNjNDEzNjFkYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IlFTTTZRVG5neEJUbXduVSt0RlJtWXc9PSIsInZhbHVlIjoiTWMzOE9mdyswOFN6YXZZN0tqOVFhUW8rYklvNHBVQ0VMWkdXdVlzcTFvbFdsdDhxb3hxWStTMmRDNHJkNTFKTllBdkptdnBjVDB3Z0UwSmZXUjNlb2ludTRtU3JGeXB6aUMzVjB0L2Rnb0Fhb3dFaG9MTEdtTFNPdmpJRUEvUTRPQlg3Y1BrRGQrL00yYWZGampPWEpLMVpHdVZYaVk0eUFRQkw3N2lFdUVMYTJOdnVqdXVud2NRQVpmZFRBSE1ROEpsN2JtZzF1K002N3JIR2dKditQbWxKRWovQzlLZFNwdzNpVHExUlJLWFZseFBDRFYvQmxwbTVSRDk0VlpBM1VUcG81RXZ4bU01d3FIV1JmMEdlS2h3VkhSSU00b2VVME0zS3NmQnFxc1BCTExzZ2NMcnFWeHd3WkIva3lPQkIrRGF3RHc1Ym1WWGNjTVd1ZzdKN2pweXVPQU4zSE0xNzhNY2N5OFR5TWMvaG1jazd4WHppM20xNzJrUTc0OVFyaWhOVHF3ODNXVXdaVE43VUliNUxvd1E4eGVnUkkxbDFscTN3ODMyMCtod3YvaEw1cXR2b0p3T210SkV0TFNlL1U1Ry96NVdOaDQ5Y2ZtVGNrN1NhVGxQVGVJVjY5SVNFdktKSCtSVUh4ZkV2Rit2a1ZGcmxBNWZ6cjZnbDBacFRnVCt0bXZLUXh3TXUzek5SNnVEUTdUcU1Gc093OFhYbVpEY1g2UGYvV1hURFBNaVFhWnVOWFhoT2kycHNhd0VBbTc4SzVlTUVOYXRvdzFpT1NmT0drYzhVdGhnSzB1SDBSQlIrNEF4aWdpa0xjaXRVWjQ4OTlHTVh1M1MwTkNsNm1aRkNXT3BGZmxOUnRwMGZBZFY5QjdLaEsxZDFFVkNzM2NsdG5uUjIwOHNmczdTRTcxQ2E1aFZjOUpWdC9KY2MiLCJtYWMiOiJjNDk5ZDY2Mzg2ZmY2Mzc2ZjcxMDUzYWU0YzYwZTc1MzIyODJlNGFmYWZmODM2MDQzMGQ3M2UwOGM3NWFmNjkyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImxFa0w1YlBCdldYM2RxQWhDakl4cnc9PSIsInZhbHVlIjoidDV0bEFlbUUrMVk1aFVwa2JlQUlnZGg1M2ovM25IaU9OVkpBZWhMRUd5UXFDRmRKOHZ5UEhobUwvV0x4RWN3M2tsaU1VdzRsK1B0RW1zVU50c2pVYURGZzRlODFjYjNyT1o2TEtpZm0wOTlsYVF4ODBJaVlUQ1B3VldNYmhKV2piQ3ZDRy95UU02ZGluaGh6akNYM2hhcUd0MW9hbUdWbHNrL3lMbDhRSWpwMDh3L1JDbEtvM3lUcU1SMUFtcEd2cllzbWpkZ3pHM2tNMDJmSGJrZHU3ODVWNkIzWlhqTVhJVHptNlN2cm1SWE1IM1VnOGRvRlFMWTZRUk1rOXJ1Z0VEY0VHRm9pTnZ0M1NOWWQxN202TUZXaVl6SzlwdEZFejIzZWJxd3h2SFR4K0hYdnorYWlPTlhWQ0FYKzNnVlZ4VFNaV3dlc0RyOGF2ZkRSeFVuYXJuYlY3TUtweEFuOWNPL1NPT3RGbTdwM2RYZm11SDNOSkRITkhLM2hKenYzTmpyMGlDVnNxNFROeVpRN3p3QlJvMDQ1Q1BIYTdlSzdmMTlObVcrZitzTUVCQ1p0TTloS2dVWDZRWkwwcHFpZCIsIm1hYyI6IjRlYTJlODJmMzE0NGU4Y2MzNTVlNTA5MGRhMzhlNWMyMWNkZjY0YWI0YmIzMDM4MmQ5YTAzNGEzZTc1ZWYzMzEiLCJ0YWciOiIifQ==