Парковки в центре на 9 дней станут бесплатными

Вновь платить придется с 9 января.
Дмитрий Ивьев
16:32 20.12.2019
3 6012
Читайте KP40.RU:

С 31 декабря по 8 января оставлять машину на парковках вдоль центральных улиц Калуги можно будет бесплатно. Это предусмотрено соответствующим постановлением городской управы, сообщает в пятницу, 20 декабря, администрация областного центра.

Вновь платить калужане должны будут с 9 января. С этого же дня, напомним, заработает платная парковка на улице Суворова.

Уважаемые автомобилисты, а где вы храните свои машины? Расскажите в комментариях!


Новости по тегу
eyJpdiI6Im9oTkNLbVY5NXVYZ3dKQU9MeUtVMlE9PSIsInZhbHVlIjoiU0lEaGp6OGU2VTVMNzBycjk4MUQwTk1HeWdLU1k0VzZHcHVYTnVveldJVWFEY3RvZFdVR0NZcmxFOEVvV2hQQ0VjTVBXclpLa3lpM1ZhckZVb3l0SXp1M1RvVUVCNW9YV0Zjb3lOMXpNS1hhOThDbGFTY1Z3dWtYcitVRnNkRHB1aDFkT2hqTUJqNXBVUXdHd3FYZ3ZWTVZDbGFSR1hzMG91RnNhTm5ENGtUb3lobGgwT1RBQnQ5aVRwOGFhYkFaYzZKVEJTdlBvVGExUm5udzhwQXkzMkd1YkRadTdNZHFpU01OK3FNY3J5a1NUL1JoYnE1WENpNlB4bXpiZEo2VzBSVEJUVldwS095UDUvNHlDS1daZFhqMW9Yb3lUY3IzUi9saDZ0dWdKTjlabDlHa25XUURTNnRQTmFYa3BEUXdXaGIwYzBMUnFFYlhJdFUyN2dndkZ6Q1kwSkVZeCtteEZqUmJYelBuaUluT2VxckJ5ZlN4SUVjVG5lQWNPNjRIOVpEaTk5WVpmSW14dmxlMmh5WEMrL25ESXMxQU05M3V5aUR0S2doeHQ3dTFTaThwU2xZUUJuY1VnTk00Y0o5emFtNzBhUHRlTFRjVGRHd3dHZXoxNkFqeHQva0I0cjZrL1RuallzOTdJM3BCdGFWMzB2c1hBemhrMGlhTGw0TjBmTklabW5ZczBZS0l6L3Y2NEFIQVFBb2o3a2wwOXdUalNNVUt6M3JsdC9xMnFxRnRuTVhVdUg1MThSSU4yWk9yaGp0dlJwbUV3YjE5WXNlcFZxZG8yTFQ3MEE5TnZXVUNqMmZheTJOYWlLZnkvTWc0MUVCcDBRc1ZXcStFSVozRHFnaTVZaDZ3a1hRYUNtZzN5citVZVNSV1hHb2ZHOXBzREpFT2ZpWVJ2TXYwczJ3QzY4MGxvc0xFbGlDekdIQnVwd2x2eE41TGFQeEhuZk8wWGJFazJHK3YzbUdTeUdNMDJmZnpTQlJKaVVUVjI5OWtEVEhlZzdWK0NtVVRPYUo2IiwibWFjIjoiMzk1MGFjODc4NDc3Mjc0NjQ3ZDVkZDhjN2YzOTY3Y2MxYzY2MzNkNzY0NzRiNTRiMjZmNjdiMGRlOWJkZjVlZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlN3WnluN0QzVkt6MVRoMHBkVjhrR3c9PSIsInZhbHVlIjoiUHdKZzZvVjllZWJqQlE3cnE5ck1sUVBUM1RNZS8zeGV1dkdtdEtnY3lCSU54c0tSdzQ4b0dnd0RjcHF4REt2VnVHTHRuOXlEM1ZpZ0xUZnBSQmtWTTJ5SGMrTlY2c3lFaFFER3kvNG5IQnBXSGxZV2FjYjdieitOUWgvSVZFTXoyajBSWWJHaGloZVBVZ21FWXFzRy9ZZUxxWldUQ3J4VHZhMU1VV1VxdGFEeW5IdTdFL1Byb2h5Wm44cFRZekdyMVdVNTc4MW1weWRUNGwvSitTNVdlM0hNNVdhMTdzcFc0cmJOME43Tk5IV1RiM1F6VjkvTlFUc2phMGEybjVTQ1F0YkhwKzNWRExEV01PTnF4T2hsVXpKNEhzNHhvdlkwL1dnYzZMOGdsaVovZVMxNmVBVnNUR0FpR2xjSi9hOFVUWldqSnhZSUQzQXBNMFBXTXNWbk9xS2JHTzdXVFl4V3dyaXh2Y1l4eXhFb2RDSDRMZkFqNmQ1QWhRRS96TmVXY3JsNldBQUJ1Sml6VStxWHQ0aWxRQmJHWXpNaExxSkhvcUZDT1JwQ0c3NzdkdDRNSVVZS3g5THJFWDJIelpMblUxbEFEbmE5TXF0eExFeXYzUDVvZ0lDSDBKaE5FcGNvd2tDN2NwQ1RXUjZ4QkRUVzcrOW9mNUI4UmtYaVB6UWI3S21icDlCWHdpaGdySnJnVTFvSGtIRGpBcDBOQzIyUWxnOGd4eXlYVGkxaXBGVDRRL0VycHFTOGVUVm5wM0V3bklDZ3RXOW42b3RoemV3Y0JTSEkzQ0orc3UvaTVYSW1wY09TemdCY0RHSVJFOEcvTDdPdDBXQlM2SFZ6V2loa3haaXRvNXF5UG9HVU0xTGxqWlcwYmlZajFocHhHOWNzN3JmWUhyc0dIU2NaT21rMHE2ZE5XSTY3bURJZ1RFSTNiNFozSk9NYUdBV2JqZC9uS2JBbndRPT0iLCJtYWMiOiIyYmY1YzY2ZDg5MzMzMWFiYmQyZDUzZDFkMmI4ZWJhN2RlNjliOGY5NDU1MGZmYTVlYmJiY2MyNmQ5NzMxZGVkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
484 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9SU0VGWG1ZOGlGMHpaUmk5d3FES2c9PSIsInZhbHVlIjoia2FBMU93L3dmM0NIY2xKaTI3azJ2V0JieVhXT2Z3V1Fhd2dBd0swSzhGQ045TWRuWXlYZ2lIbmRsMytMSnJKZE9Hc1I4eHhZRW5QaU5FbVhMYTFHbTVhRWlxYklOUnQ0RkhPTk16THJJeWFlQW9jbk9jcDNqbWV5ckg0UUxzbDFIem8zSEZNeng1blhBWEFuV3BCa0J6R1VKY3Foem9DdXk2TXlIeXkweHFIcTlRcGFOYmpwQ3Z6RS9sVXErcGRVRG5Za25mQ0lkTnc0aXNsMjRGcjhSNmF3bncyLzUwRDZTUko2ZDZnM0xWU1hEZm9OVDVrc2pLbUtOQXAybTk1T2EvVFFhbVRza1dNUGc5eUZBcEo5cDZrTTcyMWpGV3VpaUdXMEJJUGdXaHZXTTZEckNqK3E2WGVSVHdrdkRBVjEyTitHRFRtQVdoTHFiTytzbGh2L0ZvTGU5Z05kV2ZpdXpUOHNQTVpNWjdnMDdodVl4NkpnMENjTUUwbWw5WHVCa21XL2xDK25yYWNwK21QMXNGeEZlYkQ5Zk5SYmRJeitaK002cTl4V21wbXhOeDdXODNIdVB1dVVjbjgybUdVenpnR1lwZytFcHNUTFVtWVQxQ1BxM29sTG01SU5oNk11dkg5SUhWMER6NWM9IiwibWFjIjoiNGI0OTdmNDMyYzY5NGJhYWZlODZiYTgyNzkzNWE0NGJlODVkYjA5MTlhMzhhNzc0MjQ2ZGMxNjhhZWIyN2E0MyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJHRnFWOXRCaG5Ib2RZNXhFMGl3NWc9PSIsInZhbHVlIjoiZjZsZnJRc2ppSHhEZllZNEVKbXRvaWpES21SWS9xZVdlVm9hNlZWb3ZKcEFYNVkvaERFeGxDanFFckFkWkdxRjVwMW83Z3BsUVFkb0k2aUloeW5JUXNleWJnRXdmOTdZQjhrVDUwNDRXcmNVTmpQejRLSlhBZHZ2U3FsZTdjdjUxZXJVWFFaZUFsUlJUUklzNndPYUMzQzh3aU9hT3JsN0N5dGVkNDg0c1hOWElKU2g0TktjVmUzaFJyVlZSRTExd2p3alJadmZWVUJaK0EwNjRwSDA3Wm1KTkl2cHFRSGUyKzk1MWliSUtnbHMrN2hocGhxVTE1bHQvWTNhUHVvZmg5bEo4V2dSSE9kUS9SS09UYkx1aWhBNWc5RXl3UXNvSHNXbEdpK0wrK3N1NlJxSktLUzQ1ekNKdzI1NjdiRXErK1BFMkhhSEtnVDJFMC9GV2lTeHJCVlJLYUkwSGpEZ014NWNuQU56SFU2TTA3S3ZmNFd0QkduT0ZkWGlwZTRMK1c0VUdYK0gxWlRRRmJ2MEVKWTZxZTMxZ0dod3YrVzFiU2FveU1ScGc0ZmpUWDhhNEh3cURUbFVJa1dobmZLSTZlTjE4am93VlVCWnlDZWlCd0ZNRzYzbXk1bVBJaGZGNWNrbWQ0WDVCRkE9IiwibWFjIjoiOGY3NGU1ZDUwNjljODFkZDhlMjllYzE1Y2FiOTQ3ODhiMThjMmM4NWQyZGM1YTM3NjM3NDM4YzMxYzljZjkyOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlRST1FPeWJHMDRxc1RhNHQ0b21MRUE9PSIsInZhbHVlIjoiSnpxZHNiUGZiRmEzRTFUcTVZZEJ2eFBvWkgyRkwwbW5ZUUdoeE9hckJMbFhKZ3NlK2diRnFyRm9leEQwMm9EZ3VtMFd6VUhkUDlJNzdXVWIyb0EySGVqaEZ2OHgrMzhuRmQ2c2MwTlNXTmpQb3o3ZEh5WXl5bzN5WEVEV0kvbHlWYmJRT21jVGdRb21sR0ZvY0RzeFc0eUtSTU9WMXV5WnhCSFg3ZmNnSjJHelJqRFRIRU1ERmRkektNWm5DdjBmMVR5UGtOZVFSRHdaMmszazJ1WlFnOFp4cm5CMWlnWXZHalppK25CZjN4T1pIajlRckJpMHRQYk9uUnlLVzlPRkdBVExWSUVSZm9KYklINGVSWFZkalNWQ1M3aU4xek41QWUydUttUE5YdmF1VHFEVThPS29nQmVyZU45cmMyVytMdnNGbE54aHJiRjdKamN3NHViN1IwdThxalFKMGU5YnNMeDBjT0xFZGlXMkt5RGZGUW55SndLQW1uOE1SYVZpQ1RWY1pGdE1zbCs0SmJzQjU4ekVUMThkQkgrblU2MTByTDFocmZiREdmeVJMa0dNYW9EOHVLVFRabkRnT1VOZ0g1bnRzZ29tdllhenArY1pSaERlaEw1UzZ4NGlQU2VBNDJnZlJXRzE2bktQSnRCWHZteUtsRGVhclluMFFKeHhGOENFVUszcmpFZEFsSzB0dS9aL1N1dEpPczJENE85SCtwREdJK3BUOVRkQ2hNNlFTNWZWUVEzdDM1N0xuOWU4UkVzTUVUSU5waGxLNGNzVkkyOXhSSm9YdWlKRERuMHBSckMxN1c3eWNlN2RYNWJKT1ZmR2xpSXlobWVwYXMwMiIsIm1hYyI6IjQ4Mzg4NGZmODIzZjk3YTRkN2UwNDhhMjZhNmM4Y2Y5N2ExYTAyYWQ0NDEzODM5Mjc5MDA1YmE0MDdhMGZmMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6InNFVktrNHRXYkZLeUV0ai9kSjNXS3c9PSIsInZhbHVlIjoicnJRSW5SbXVmbjBPRkRLbnhIaVRrcStsT2EzUUpJWVN2eWpzTks4ODhRcDRRR2IvNGRhSFoyNFpLQmNuNEt2MXdvTmRQdVU4K1FXTENHWEpYdHJoUlZkYWFFUURmdFI3YURTN3Q5NGNQL2orTVVKL0taamRiZXV4T3JpMFdoc2lzNjJqTkdKT0QzNUc3alMrYWkrRkYwV2J6YlM3cDJZMzN4cTZKVFRLL2wvNlNiOElrUzhmQ00xeFFYdFJDaDArRURabXY5TzhwNEZQOVRHWStNQVZOaEFHMDM5WTVYSUZ0VEh4NWR0QTJBNnR4OXVMREx4OHBiM28zSjNKQ0JCYTRVTHlOcUh0SzdGTTBmUk53a1RtREdvWkovc2JwWmhDZ1N6YzJpZHYwVEE3alJaTU5nd1JEZUNMMlFSNlpVbkVIZDBrV3pCTGw4L2VNRG9zT3gveTBkVFJnOFhPM1pTS25VdHgyUjFEZmI2NWNRZGJqT0RHc0lYN0lDdG9qd2xvcWMrQi9FbEVBait1bnhlZExITFlEazNMdTl5Qmhja0djZStsMTBKVHdrQzZKdDFONTdXNTBVemZVT3F2S3pRcCtTYjcvQ2x6Z2RmMUk3MXBRTGpZcllpVFBuUno0cEo3NmpzakZoMlpWbUFHMVpNcXhyZVJKOUhxU3JXL1g1VjNEVzJEKzVjaW1ZeUF1UFZ6dVkva09EWk1JekFIS0YxamYvL0ZGRlNMMlpwTWNFZS9jYm56c0lXYzF3QW83SjRKUjdhcjR4MFB4b1BnSDFvZDZ5MjRMRGZ2Q01HUDRndnlKanUzaDBvcDZXREQ5eWMzZEhubERtVHYwbTNWRDFKanZMSEhGTU9qOWVHN0xTN0VXUEtpdndRTEtqR2FidFlWUnR3VzdGa3lpUjJ5cDRiRXIrbUhSWWhseFBQem91akEiLCJtYWMiOiI5YjUwOWU2ZWY3NzM2ODJhYjVkNzFjYWE0OWE1NDJhNjBhMjM3NDVjNjZjMzU4YmM5Mjk0NWUzOTZjZDcxY2JjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImhPajhpZXZRUEQ4UE9NOVllQ1RMVFE9PSIsInZhbHVlIjoiMEtoSDFwUldUSUsremhrNGg0MFVxQkttWjNSdHZXMjdlYVkwaUZ2K2xwUnJSdS9OT01TeGVxL1BUaldpRUpiWHdxTXBJcC83U0swdXN4TnhXVmM1YzFMSTM2VDQyeWlEcjhmS1ZNeG5FWGUrcjQ4MTBKMGhNL0RpenA1WG5mV3FlcFJkMmdId29meVZsRnQwOHVLbnhiNzZ3K0MxS3VkY05wS1JBL3V3ZTMrd0duWE54SjJualhCYVkvdGYwZWNFU0pjWE8wVlVER04zRFF1OFNZQUpBcUg1NklPdENJa0NSbUJtTkZvTHI2cnFKSzFKNUlTVzd2Nmo1NWg5eGNvY3kwL2lUNXlxOVNjbmdiKzZaRkJuUjcyU1pGUjVkekRUUC8xU0ZrRGNaMTAvWHcwTXEzcW8za1hQenlFR3RQOW1UMGpFWi9PWWdvRVdXcFc0dytvNTA1K3k1bksrZ3Zic1Z2bVBlT1RpWmQ0WDRWcTlJOXNhOU1QeFA3dkpTVnZldFNxK3lGeXZML01RbU9mWTQrRlc0U0x5K3UwOWswMG1kckErdVFtSWpNM3dvYkZJZkJPMzM2YmNLN0VXS0x3VSIsIm1hYyI6IjM5OWNlM2Q4ZTdiM2YxMTNiMDVkZTA0YmIwN2Y5ZTUwOGZjOTkwMjFhMzhjNWNmNDlkMmE2ODAwOTI5M2JiNGMiLCJ0YWciOiIifQ==