У пьяных водителей хотят забирать права на 7 лет

Правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы.
Дмитрий Ивьев
17:01 05.04.2013
94 8436
Читайте KP40.RU:

Калужская полиция на днях вышла в рейд на пьяных водителей в трех районах области – Козельском, Перемышльском и Ульяновском.

Инспекторы ГИБДД задержали трех нетрезвых водителей, двое из них отказались от медицинского освидетельствования.

Между тем, правительство России в четверг, 4 апреля, поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности для нетрезвых водителей, внесенный на рассмотрение Госдумы в ноябре 2012 года.

Согласно этому документу, пьяный водитель, ставший виновником ДТП с двумя или более жертвами, может быть лишен свободы на срок до 9 лет и водительских прав - на срок до 15 лет. За нетрезвое вождение предлагается штрафовать на 10 тысяч и лишать прав на срок до 7 лет.

Кабинет министров предложил рассмотреть данный законопроект с учетом высказанных замечаний и аналогичных законодательных инициатив, внесенных в Госдуму.


Новости по тегу
eyJpdiI6InV6VG5OR25BUjhnd0YvNW9PRzlybmc9PSIsInZhbHVlIjoid294ejlReW00T2xXMGpLQUlzb0I1WDhjNTYxVi9mdjJWWStveHVmTkVleDB1cEVLWUFoSjdINW5kckxXdFZrMDZSRTlvdFMrZDhTNFl1cGZkWmtnRkVtcHhsVjVJdnJFcWVhNmZFcnNyNnpHWXFZMjBEOFFqdEtqWXZHTks3TW5Id1ZhZEYybG9vL3M2NWZvRmY1alF3ZStaUzJnc1JmQVgzaEQzK3l1SUI4MkxBeGozUU9WYUZzd2NUMEhpRWlYeVp1U3ViNGlGSFJHTFc0eERiNWNodmxibnNYVGRpQ3VBVXJsRlJCd3JzWkRUVjJpaHF2V09OSTJ6ckJLVkxEaXFGK1Fwd1NWMlNGdVdkVkpUV1crQUo2MU80QXdkZ24zcUZaRHk0SFVaMlRWaFhQam42MDRZSGpVUVdKRHhDcjNOVzVFZHkva09OMHFyZjhEMC90NnFVTTBBVFFOWElpYkNtSVE1ZTIySnZ0OXlYdm9DU1VhSlZWSkxOcFdpenY5eW5aMmEyTS9mV1EzczdBT0FGdkgvbk0wTHdiOVVRZXduazg5VWtVVTBKWlBCWlRTTTJMVEdVd3V4QzRiSlVDZFl1VXRIZHJMNzY1YkU5dHJ1aDFXbDhsc0lqdndwUTIvZ0N1MW5pMDlUOEdWRjhLT2xWUjZ2S1Y4d2dVaDg0dUtlaHoyVWNqWExTaDY5b085RHVLT2h5L0I1eVN4dHd0MnBEc25MUVFXOWpxL2F1UlkzbkNmWlh3SGhqUXVySDBKZnpjZUp6Z1RGaGxvVVR4RDhTL1RrbGxRWkFPMFNkSmZNcHpocmdZcFBGbHpaUGgvQ0UyeG0yV1duaHZwM2tXSngzb250Ny8yeDd0Ull5dDZoTEk3cUk0NElxYUI3RC9NT1FGczY2WHMybzIrbStsd2lnc2FsWEY1R29Oek4xd2pFUzRrSklUZG5nRzBjbE56eWE2RUNHV1FrRTJBRmpwM3hDV2NDUU1aQWFNam9qeHFaWUJETVpUaHFMdEVrbzdRIiwibWFjIjoiZTQ5MzVkMmJjMmM4NjFkYWU3MzlkMjlmODBlODY2YmVkYzQ5NmNiZDdlMmZmNmFhNmViNGEwNTFiNjYxOWU3NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9SWFp0SlU5a0JORGNpTllCS2VYZkE9PSIsInZhbHVlIjoiV2RERHlMN2Z3VFRGbm45MXhEMlpuQnpvR3A0ZURWeXJDWkY3ZjVGZGtWVS90ZVkzM1hWb1VoLzJna2orZiszaVBvb1FBMUVqaGJVUnM2aWMrTUZZVEdEL1F5UFVTS1dra29vMVdWcGFFU1BXQUlmU3F6LzZYc1cyTldoamZYSEJkR2tySlVSNUFsZ2JiS3hkYkVZZkcvMU91Z0hocW51MFJYM20zYll3K0hHSjhaOTJmcDZXRDJuVGZiRTJjNmRwYy8vRFZ3Sk0wM0NpV3NabUtEdU1ndHdrbXdOcmFOdWhoSEFVaHRXNyt0NnNXMjdqcDIvTEw1cHI5OUI2QnlMVmVYSDc4blhXRHdnODNxVUlqTG1VRXluaklDeU83aDRQM29pMFA0dlcrSklTbXFOZ0VUSWx3TzhMcnVBdi8waUdQU0U0YTVsNGZvV2dIUnBiNCt5NU54RDQ2Nk5xb01nUmVBTTE3Q1ZGLzNVZS94ME5PZWtBMEcwSGdNUXd2TjFGak1xZUlJRkRHNXFFRmZoZHR1akE5cFB0WUY5aFJzSWJpaHZjME16YmtFZXpUbTF2NXJZVmNKQzBjZlpaSmU3WWRNdnhyaVNKZE5wVWhXN0NsajBMcGRzbndyK3lHaWV2bElNS0hZek83YzNmUWxjcHM0cGdLYVgxbFloQWNheWVTRjgrblorVnA4c3JOUU9zZnhyRXExYnFEek1jc21lTk9GMWJNaldCNENxUW9TNkc4NWsrTDIxOVRMSVRYVFZSTUdyQWNwbXE3M0YyNFNFZGEzbHNkeE9KbzJ0RFd6M2IzNmdpSkNGNDZRbUFidEJwbU9zMmFhUndmTlRxNDBYaUhKaldZallOSFRjdERGK3lqL3FFTjQyS2czZjdlSHpoMGxOR3pEY1U2eDBtenRST2Rsck9jQkNLZVg0bjMzeStlNjFSR1FIekRCNzduZ25WQUIvRDF3PT0iLCJtYWMiOiJmMzI1MzAxNjlhZmUzMDhmODE3ZDU1YWQ1YzU0YzI3MTBkNjhmNDk4MTVjNTdkNDQxOWU5YzgyNGZmMDIyNDkzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
153 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 94 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InV0UlhCM1NmRmJ3TnV3Z2R3YjQ0N2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ3dpTWxZWEFCR01ycGM1WFBOenFBWDJheEhXdHgwb3lCSUhUTmkrbDM4UUUrYm1BL2ROejRnckVaR0diQUZWS2dZZm9PQ0hwNUFML0Npell5VkhTZlFVbnA0SzlhcnZZWVNaYkVQK2x3dmIyT3gzTk01cTUzOERwZWQ0czJMNGFOR2hScFJaamtXZHZ4Vk9XQmFvN00wTU16R0xmS2lXb1V2MTlLcU1BcVpOclZCTFFGdXlkUDY4eXo2QjFUbUFWMDVQeHgrUzZ2VWlZZWpFdUZIakVmZVNFOVZzeGdEZDE5N0FtR0xqS3RETnRnVVZKM0JrQ3BnL0laYzRhbEo3YzMyRWtDSzBDVmdpNjdRd3h3Z0ZsRHoxcnBibmVwTXM0WjJvSW9LRGlNdjJKQ2dnSEh3QllYaTNvY0FVM1JqZ2toSzM1d1V5V1NuRVE4Yk8yYUhRaWVtbmJ4T3pvVzNqbHArd2xhRjV6amRQYThwSEs5MUFINDhxZDRnRWI1RU9LcWRvRGtNa213Z0JmZWtqUzk2RlIxaGt3RjlXeE5lejBuOTNYeFA1TTFOUjJXMFVmWkVUYVhFZzFYSEJiWTJzMTZtbXQ5OFo3YVYzbm1nNXc4cm5HaVF4WEt3MkRhaFJSS29SbTljRCt6RGs9IiwibWFjIjoiZWE4NDA0MzMyMThjMDBlYTU5YTJiYjljMGEwMzE2MzRjY2Y3ZTU5NDkyZjNjY2E3Zjg5MmYyMTUyMGU4YjYxNCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InhiV0w2eUE1Nm1zRGJZT0JJbVBEMmc9PSIsInZhbHVlIjoieTFQSGl2VGRqNXlremExeVBvUmd1eU41T1pGTW9ya1F0SklYdDNDSFRDc1BQcXE4RTFnanhUbUNFYWtibGZ4Q29mT21JYW9GQlJ0WGhJVmFtelpqYVJLU1BMZ2lscFhpbFlUdDZmVWlvQVh0Tm1jQm9xVnpDcHZKZzdGNjhvbmovRkV6NFYwenQ4ZlhWMmFOM3IxSDZYM3Y1UGhDVHZ3ZktQRklnc0FQbDg5R0tsTUlSdE5XTmNzOHpNd2pMaWpiQ2dIOExEa0NyZW52bmx3WGNFbTV0L25SM2lQbDZyVkZqU2J5WU5qOFlaMHFNazZiZmRINlJtSGpOYXgvbU5FRmJmMnlzNVVsTEFNNDJxcFE0VCtPeTMvT01JeC9FUUduVjd5R2NJTHdFOXhBZUdwR1lzbld0N05XTzJjckhEdkpKRlcrQmxpWUxxa0pHNXFlZVc1TnNYeWVEUE9UQ0lhVWVZV2hVeUJwMVhKMitIZzVKYUcxK05UV0hJc05GSnVySENYY1pETms3Z2w2RW1xTE40QkZCdERKMU1kemh3NFBqdzlvcnNUa0hzbmtDaWVBOWJZYjhvYUZpdzVvK1RKVVdDcUYzTkQ2THN6UjVvWkNoa01nczlaaG9uQlFZRWxmNjRZL2RaT2JJMlE9IiwibWFjIjoiNzdlMzRkOTQ5NTE0MTUzZDc5YzM1MDIwNGIyYTZjOGFmNGMwNzA2MTgyNWYwNzExZTljYTVmY2VlOWM5YTRiNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkE0ZWRLblp1cVFPN0VINVh1czVTd0E9PSIsInZhbHVlIjoiaFRRMlZ4cFhHb0p4QjJRN1BqZGR2OWxESTNXTVF6R3BRSE1vTWM0TFJ3eUJGZnBKZDZvTU5KM2FwL2FaVmtZTlFXRlhIMnFNUk44cDBSSmNNakJVd05Xd09sbmNDZS80TzRPQUFqR25ROVNIMGYzVitHQ05GTzFPc0FLa29VRytHMzNIQlZiMGJFT3g3SmRlT1FpMDJYUjQ3NWI4czhyV01FbmxkRkdZbFV0VC9mNHBMQXUrWDJnT21SUC8zVWQ2azVNNS9MRkRRNWVZTnFPRFdPMWVSQW1EVlFleWU4WGhYSFpXK3FsKzRnV2JjcWJ6ZGZ6d0lDZ2VYRTdVVzRSVFk5dGdKVDJhYk1iQkJjdTVFNldPWFJDTTJkUHhKS0luZHVCc0xHZHdJczBJUXRXZUpOc0dQNHQ0dUUybmZ1Zkc5Y3BWMXpaS3ZYR3pITXh1NjN4Tjg4cURaeENDc3B1Ui8rMUtYNllHZXRpdlIveGlyUEVkUlhyRm03Ni9XMk0zbmVMSHJDK0pTbGowbjFDRThwbFFsUGkvQy85QzErWXNFM21BbE9POEVQcC9lNnFmMUFIcTgxVjNGeElSNFByc3kzVFFKLzVUakUvTVF1MGpvbkNvOHI1bDRJeVRXOVk1UVVkOWJxZ21YdmM2cDNQR3lyZHI4RVB4dENXSFpid25PdWZab2tYeEZNbjBYeHBTUFlaam9Gell1VVJTSmlNUFJXV1F1aENTTXhjMU9pandGK1BVZ3hDUE42WHgrSlFyZFlLTGVMZ24xZzVXdUIvTWdXSHNlZ2tQeTJUaUZYaXN5Tit5cUoyZi9sNmJPM2NyNE9rR3F3b2RoMGZZenh0WSIsIm1hYyI6ImIzOTI3ZGViYWJhN2IyNzE1Y2ZmZjdhNWU4ZDlhYzkxZjFkODBkOTI0OTg0ZGQ2OGYxNGJkMTE3ZTYyZTE5YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6Iks3eGZWd2krTnV4TEJkWmNQYTVBamc9PSIsInZhbHVlIjoiUjd1WU00Ymk0bUxvQUdkbmFjUmwwTGxDVVNPbWhTZENXL2lZUVAyZWdKVGxFeWl0bGhmVkcyVWpoUk1NZEc3dzVxbGx5ZmlxV1g3dWl5bnFrTDNKbmlsMlp0YUNlc2FKZUtiS0RxNDVyMmFTbzZPdjBiMFRWWmNRTjNERmprLzE3U2xSSXNRcnNYRzZPSlZWak1lT21wblM2dUtjS21BOW1ZUEhDK2JkUm96OEJTbDZ0eXBTZlE4ZmRNSTFjWGtDVm1JWkFUL1hWejh3QXNwdWVYMm9HTkVCamFucURwSlcxd1BUUXJKZlI0Mko3bVhGZEpvc2JnSkEzYk53RklEVGYzTCtzVEEwQ1VRSms2YTNHNzZ5ZjFtYytLdlFOT05VRng0RHBzc1VaNFMzVW00QmFXY2JRRDR4VHNyVklEcTI2WmNFMDhrRU5QOTZHRHlHWXhPUE1VYy9FaFQzMkdwdnRubHJVQk1qdDFZLy9OOXMyb2N6NkNKanYzS1k5ek1WWXNoN21VOEQ4SzRITFNIVzRmbXJ0bTQrVHYvbmNQNEZ6SFVuRE9kaEtkNHJQNktHUzJCN2ZmVERKSjV4TDZRVmFVVDRDMVkwMEVsdjBKUFlsQk16cGpFMGxJNG00d0RHN1JJeDM1TkF6ZTZVVUgvRURYTEZwcTlSWmRlVXFGSGgyZWdrSnBiWUN0VGk1UVdWZ1dWTWhXZlZJZXZZL0VPMEdtYjRtdS9na2s4UTdoeUsvSXJEcHJEdml5cG1CSEhkSEJ5R2hmZG9JUWtJSlltVHFtQXBYYWNRMDh3ZGFlUlFiSXdTMXFZNldCOUk3NkJFUWZKU0dwemZnK2dQam8zTGZiL2RZYjA0MjM3cVkzeWtTVHNZclVJNHlmUXpHN0ZmemhFRGwxNUpIV0ZwL2RGMnJnSmtxVkthVWdYSFRxeGUiLCJtYWMiOiJkMjI4YWYzMTBiYjA1OTdkNzE2N2Q5ZjhlNDJkNTgzMTFhMjM3Nzk5ZjA4Y2JmM2RkZmRmNTQ4MzYzOTM5MjIxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkdGaFgvV3NvNm1ZY1pVNURFWlprS3c9PSIsInZhbHVlIjoiOCtRNGg1Q3czSERmS3ErK0RnQ1AxclJCOEpzTDFTOEhMMWtBUFJQL0xSbkQ5eHNrMldsdkNMc1VFbGcvN1E1TFpuQ1d6ak5hVUlUNko5TmlOLzVoS0Rybm1rQWNVYlJlaDNoWHlnR052TWJRb2E2TTMveGtla0NnQXd5Q3NLT3JIdEtJZ29YTTg1dEhITWpsRklIZWMyKzgxdnNnVTR5ZVRlN1phaWlLU2c4elJCbHlCN1g3YmJSU3VOOXUrdGwyZGVsZXU0c2ZMMWVkWUk0czRQaExyVC9BUDNvRHdPWVpnYzJwSStia3hqMXBVNFhXOW9jbkJnMkwycUl4V2dSWTdDaDBxTWFvT0F0cy9DVHNXMTFlbSt5Uzl4RCtTMWY1YUc5VEVoYis2NnFWYU9MTnVOaTBMcUN1UGFSZlRhMFJJaStOMHlySUFoOGthbUE0WGxjMGh6V0xscDhBcjMvdFZsTFVsN0g5ZlpnTHE3WUYyUUI0cHhtRC9UTkV2d3RIUy9sbDBqazlUVVVkdUVQN0NadTZPTHQxSnVqOXdITE9GZ0VUTnpwT2ZDUkZmZDVEem4ra1psa0RtZUdOR0dJViIsIm1hYyI6ImNhNDBiYTI1ZjM1MjlmNDUxZmEyN2VjOTk3OTYyY2ZiOWEyOTQ5N2RiMzNiZTNkYmIwYjI3ZTk2MmE4MjgzNjQiLCJ0YWciOiIifQ==