Калужская сбытовая компания: для активации новых возможностей по оплате энергопотребления обновите мобильное приложение

10:27 16.04
0 1200
Читайте KP40.RU:

erid: 2Vfnxx8EWkQ

В онлайн-сервисе «Личный кабинет» и мобильном приложении «Свет КСК» Калужской сбытовой компании доступны новые возможности оплаты энергопотребления.

Произвести оплату за электрическую энергию теперь можно без обязательной передачи показаний прибора учета.

То есть сейчас клиенты компании могут:

  • передать показать прибора учета электроэнергии вместе с оплатой;
  • произвести оплату потребленной электроэнергии без передачи показаний;
  • передать показания без оплаты.

В сервисе «Личный кабинет» все эти изменения доступны уже сейчас. Пользователям мобильного приложения «Свет КСК» изменения станут доступны после обновления до его последней версии. Обновить приложение «Свет КСК» либо установить его можно с помощью Интернет-магазинов RuStore, NashStore, App Store и Google Play.

При возникновении вопросов пользователи могут обращаться в службу технической поддержки сервисов по электронной почте: support@ksk.kaluga.ru или по телефону: 8-800-600-09-90 доп. 3.

Реклама. ПАО «Калужская сбытовая компания»


Новости по тегу
eyJpdiI6IkZTVDdmRCt3K0t2Smg3bk5rbGRGWnc9PSIsInZhbHVlIjoiUU1FbkNjWkZwMi93N2dPK291S1U3dmdnemNsWkRpZlhmMFNqYVpqMGNuK2VGV3orUktvdkJrMlc1SHFsL253aUNLZHZvdzRGQlVMZDhWNS9JcWhYaHBUZERUZ2p6WUxLTmoxVUhtYzZia09UalVWUkYvbmU0YWNkMWtzaXVnL2o1VEJFSVVFYXZQc0trUnZxNW12ckVUajZuYklPWVlWV0VsT0R3L3ZTSy9BaUVWUXlxZTdvODhNclBVcHpGN2dyWUJ4dHpHdUZGVUErTWI0clFFeVZzNG5zdDhJVmkwN0doOGJ4NCtlM0hvaFE4a3lUSXVGZEZ2cUd2VzZpa2wvSjFESkgxSzlhWElaR09uUlhIM2pxMTBNa1dpaHcxV3Z1Q3BFOE1BMlBBZUdOQUNnU0ZKQXh1eFZlK28ya2ZHc2t2dlFQb2IwRlJ6bjVXdzRuaFJ1cDJXRlVzdTI3WjZaTjBtRWtnNHh2c2k1NmJpQnJTb2VKL0dFbkUzZW0yYitKQjJydStVQW1jek8xa3BrTC9lNXZ5SG9qOG5wR0t6dk5VbGhkV1VoNlliYTM4ODBiZlJhRU54bTJLaTgzK3lrL3pXWkVUYy9xYXFJQ29GejE2Z1RIN2dGUm9sQldLaEZaR0t3QVJqem4zcWJ5a3l1R0wwUmc4bml4ait5dndTNHJhTCtibFlTZi80MjRFTW9xdHhXNTRYbkZ4YnZDcC91eUc3S0lsTGdwSGt1N0JQVlc3VlYvWlJ6cldQcW1ScjkzaEVnZ1NNQ0kvZjEwRW5IWERVQXAzVWRUbmxhWkpRZFA4b1V5bzdrU0Iwc1k0ZndCMFJOeDB1R3c5N0RkVkZWMllyL2wxbDlnSU1tQ3hyRTgyNjBNaXFZVUVaRjRkUEN0UDQ2cFpKcWp6aDJoUEdJUCttcHVmd2hBdzQvc1BJSVlvWWpEeWdjWUJGR0FtcEtEa3EzOUZDY3pXeXFuYVkxa2haVzVURkoySks4WTQvRDhSVUJnTHRMSVZ0NjhjNU1oIiwibWFjIjoiNjYxYzlhZDRkMGU0ZGY5MDQ0MTFmYmFjZGExMTNmM2VmMWVmN2VjM2JjMTVkZWJhOTUzN2FlNjYxZGE0YmFhZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjljSHVudHVQd05zU0dpWXE5N1pkR0E9PSIsInZhbHVlIjoiaFFnVTJMZXMwTVRCVFQ2Y25vMTZVYWpsMWJMTkZTaXdMRUVqd1RLcWZRV0V6cVZoVDlTU1J0VzVkcDRzNGNoenJMUWZSV0F6UzNMeW9hRTN3a3BPNjZtSStOWi9zMjRxVXJHUXBwdVl6VzZJckVkdEtyREtiMG9Sc2JCdHYvTmY2eVFDV2kyREE3dVdXWWJmelV5NEhNSnJ3Mit2NlBzcTJxVDYva1JXdXRpM2lpTnVGRmkyaTJXWE9OYTNvSVhDSEJjcUozb3RFZWE0RFR2b3AwZDJacDBQSGd0VkJMWTZaWFEvZkIybzI3aWtiV0Jia2dmZTQ2ZEJQT0FraGR2RXdMaWVEWXRrSUlKMHRsZUhlNVZBempRYmNseEtyMytKMEJtU2N4Ykx5bHArdXV3U1BNM3BqbzI1YmwwQi9GNWdJR1dHQm94RWd5eVBkWTNMYXg3L1YzL2lDYVJNY1E5SENtYlMvUzVNSDE0L3kwU2dNMm0wR1JPbWhIWE5Oek1pMjh0Und5MG9yclZKNS92VndydjlxZ0hESU1XUEFyNlJ3ZFNDL1RhZm1sanJJL0xiN0NQMStDNFdWMS9DRXFwMkd1TGJFRzkxdWRDRk9jcXZ3T2NqTGRIb3ZFQzJjcWg5Skpmcld1ekRlTlVBelBrVE5WWk9wNDNEV284Q0VKVUU2Y0dsbU56N2UyS0VNYXhOb0xYUml3Mmp3bExJSHYzNDlpQnZYRmdITTRRdFNHVDR5WDNON0lZUGovM0wyN2J2NGo0VkNHbVZxblhqc2oraXp3QTlOKzZ6Z1VrRlhzSlJCN2JldnRGc1JUSVdWZTFuZkt0dXV2eWJBSkNlSlVXaW9vd3J2dTNDd3Vyblh0SEo3NVNPVDFaNDZDWmx1STFlcVRqUXdaYVlYYjYyNUVWMFdsdHR6RHlUd2d0WDhrWEJOOXd0aUFJaWZIVHpqb291aHc5T21nPT0iLCJtYWMiOiIxNzkyNzFjNTMzZDQzMThjZDM2NGU0MjU2YTI2NGIyM2Q2OGEwYzU4OTc2YzVlZTRlMDY0ZWY4MjkyYmQ1ZWFlIiwidGFnIjoiIn0=
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6IktRQWtqUHNkVzA3TlVPOWVhb1VaQUE9PSIsInZhbHVlIjoiNTVGVmRqYU80S2pRRnNRUTBsdlpmNFJ1N2FCWG1aQ0V1RytvbjFyNmI4WTJqLzNqZFMrL3l1aEVFVVdKZVJSVW5uN1E1R0JCTCt1MkZ1bEd3cWs4c1lkMlpSZ2dyMndUbjd6dzFsVW5WbkRlcU5iajIxNTJVSkp6TFNuZk0yS2t4YjBZdzIySzFkeEN1c0l0RTN0VlZiZitJZ1N4Qm1NT05NdVNxWDdzSzdiVGl5NzVhQ3RUSGlFdThBbWNxb2lRcjlUWHJoWDcvejc3THVSRXo4TDk0YXlVWUdlTUEySEJjVzlGWnNjS2sxRFBJekZoYUJUdmZVUUV1am5Jc3dBY204SkNCcTd6L1c1U2FNckZFVkFHeGVhTFpHTUFGT1BkbWRucVNoeEluL0IrSUdCQ2g5dmp4R0lHV0k1SVlOaG5XRWFEWHZxZnpIbExGODI5bVF4SG5yc1NKWFZsdWdBbWMyNGQ5emNOZU0wODNObDlYME9kQW5GeDBkb3VEWDVhWDVjVnpjNDI0QkxlYlhzRytHQU1ySmJCbHZMWFpQSWswQ0NBMW9NSjBzWUpzWCtIdXhBZEc4QlpmNVNPZkM1OEJXNm9DZkV3bEdWVmRkV2ovUEx5Y1BOYlJuTDM5aUgvcTAvQnJYZ3FSdVE9IiwibWFjIjoiMjE5YmFkOGY2Zjk3NThjZjc4ZTUwN2Y0Y2Y4YzYwYmMwZTg1MWYzMWEzN2E3N2JhODA1Y2I1ZThhNzY5ZmRmYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InpMY2xaVGJwNndzWmoybytyQzA1bUE9PSIsInZhbHVlIjoibjJkQW10ZmFiK1JhL0g2dFFRT3hsbDFWeExOZ3M1UmtMOUptZHAyL0RreXBnNXYrV0w5azVnQTN2WDhVSDRBMGswajllcXJlVWF5OEhvT096OGE4TzlZV1hZVnVSWDF2bzBUK3Ezb29yR0h4Z0lIYnhQR2c3OWlWUGlQM0g0Tzh3RkVxd2pvMDJSeXFLL250OTZyWDROYytzeUErMHByeDQyN2I3UEt5V01iVFhDZStJZnF2ZHExMWNGSGR0c2ZHSmhjZm9nRGJOSHhhQ3VpSE5VQ21MSlZjSnFKM2dDbHhWTi9ISDlWd3V3aDBsR0NLK21nRTk4aEppTWhNZ0NRYlR1U1RQQVpFN0tqSWNONHd1NDVTSkNBNFVoMWwrWEhuTzlPVjZ2Zm8wckxDMXdUSFBaVjdDUWx1SldvRXVHR3dNdkhjU1pZejFreHZtbmlJbkVvR1BxcllBQk11dTBQNUkwY0JIMEJvZWdQbXMvc3RERzU3dnZpYmszN1hhTXNPZmtYa3kxN0ZBQXUwNW5JWDkwWjQ1eWRYQUkxck1KQmY5clJlMGU4MUJWOGpOOWt3VmxVSSt2OHE2QjVLbVhHMkFsRlpydS9zVEREcXhGWFdDbmI2MjkxeEI3d0lmRjZqdWhUUWh3b3pOUTg9IiwibWFjIjoiNjgxN2FjNjA2ODI5ZTRiMWI2MDc4YmYyNDRjZTBlMDFkODlmYjZlZmI5YmU4ZTMzOTQ1OWVjMjllNzQ1ZjI1ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IndsRjRCUXVzcnlQYmNHQXRkbGRCN2c9PSIsInZhbHVlIjoiSER3eU1vY0lHYXNLMmxrWUJtL0dUbEd1dCtoQ25QK0FtYjcrMXQybGtZUlg1VVZyREttN1M0aGltdk5BdDNydnBleExZaXc0N2xDNll1SVRjS3dDTWhBa25PNVR3NURCVnp4ZHRSSEhtYXFqNDJOYnRZZit2TVk5VjlTSURBRVFuQmplMzJmRXZtY3BQdjR1RWNVT09yaU5VZHRVNlR1SjAraEptSU9lUDhYOU4yQy9GYkpjcTVFMU45Vkt1b2JJMitxbDA1UUtVZkZiSUZweHp4VHJQQWxBTmRYVEpRWGp0SnlQREc4WkhRQjFMRFQ5QUd6LzZORzIwUnh2NXpSdXdKb0lnY3I1NjBrVXNyVWgxR2JicTI4YjZWZnVBamJUKzVYcE5NN29uT3VuV05DMktEbEFjNEdkYlRRaXhGWE5EOEw5b2RmMVh1UkU1UHVNNzlpalhiNWFhbVI0OTNyT3k2bUxZcVpxaTVNY3k4VDRmYWlESmRINll2N2dzaU1OTVJsRXZseWo1YzlSTHc2anhuZ1Rmd0JQam1GMHFFQlVkNFoyaFZLaXl5NkdoSVl0WHM1N2J4SjhvMTlFNDJZMk51VVlFbWpVZGdCQXZVQlJnRmRZaGR5SWk1WUNIT1FLYy9YQzNybUw4YndSZ0FvU1oxZ0pGWmlma2JudEloQlh4VEhBb0tFYm9yOHBXVmxmRnp6Y3FobU4xYmY2cUFqZkIvRy9Ld2xtcU4rYVE2VnQ4YWRJRHl2ZXZEcG1wcEVpODMzak4xbkFNcWtnRyt0aDZQUmd1bU5WZ3dTT3QyNStPT2drbFc3RDR5MmhHRUx6OHdKMVoyWmovVVUyekVQcCIsIm1hYyI6IjVhNGFhODc1NGQwMWMwZDYyODM0YWZkMDJjNmJkZmYwNjk0NjQzODdkOWViNGFmNWZkNjUwMGUwMDRiYjQyZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InppVlBOa1lIeDlpa3FodXBYaGNVSVE9PSIsInZhbHVlIjoiM0FGQXZvSzA0V2JpdTc3bzBaS1cxMVBqQTRRdHhiTVVJTEZPN0o2cTc4TzE4clpmc2dBckpmMkZQS0laSk1peE03VHZSc3lqTGphcmZ6OXpRMmFrZStROUpNa3hITE02dWU5Ly80WnNEcjZIR0MxWFpxRi9nS1FFR1VvSkZXSnlRNHVHSzlhMlBxZFdHU21BbUVVYW5yN2lzL2xVdGVici96R3VWaXgzV2pnV0IwYTJ1NTRiakc5NHdnZDdqOFhKOGNLczZ4WHhwNnhuVzJIU2VxS0hablNQbjM2VGlHZ0gra1MyNWgxektRYW44SWRaTUVLa09uM1dWSVIvQlhKWGpqSXZoSkY1ZDVlUEtiN2xxbXVsV2VUYVp4eWVQVGpoZE8xclM2UnJyYU1vSGlaQUFCdlAzbE14WHZRdjlRb1p4TE9MaEdWblA0eHJyR2d6dEhwUEVzdlFtUnRQdzE0ejhqTG5nUnZWRHMxZTlXK0V6bVBteS91QVJkaUdmY1J3WGVURWtPeWluSjdXanA4OG5NZW9vSTh2cDdtbFpkV0xzRTF5bVJLOER6SnZhSGVXMnh3bHpHcnFWNjJ4L3paNGM2aWpjZVdNZERJd0VlbkFWYjl5YnI0VURyU1VwcUNnUE9DNHdRcDA1WHhOblhkS3JUTzFtSk9UY0s3M1lGaHlYNTR2WGx5VlZNT2VYOUQ0TEI1R0JQTkJTZ2FHakJ0S0NjdnRKOVpXaTY5L0NCeGg3dC9YY1lYUmdZY2hlVXA2MjhSMVJockd1UmlObTluVGhZYkFRdnM3U0xtYldFcXFLVEdaQmYzbDhkYVVMVUo1YlBuc0Z6S1BFelpZN2J0QXdtVm03cERuTml4VEdLU1VwbHNMYi9VS3V1L2hpa0t2RFlOL2tQY3FXaE0xSmladm9uRTFuYWlRbGV4amE1OEIiLCJtYWMiOiJmZDU4Zjc2ZGVlZWMxODYyNmNmNzJhYTA4NTVkMDVhNWQwNDBkZjk5ODc3ODg1ODMxZThkNjY4NmU0YTU2MTU5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlJGMjlXYzMxRkRqYTZFcVdaN29wV3c9PSIsInZhbHVlIjoiRkZPR1AxNERYdTltNnFBUU91NCtLRkZrcG1aYkRkNzhneG9SbVVBNmZJTUZHZTl3eTVEcGlUQWxScVhSbW0wcTUrTEJSTUlxb0NTNzFoV0ZISjVDeXBRTXFXZ2IvMjRackVaSCtqWndYTEFodFp2eHdxNFE0M1k5TENSQ2R6eXljVmltNElnNytqMWZnMEZXQU5xc054VnU0aGo1UnRsTWVNUGRDSU54VnBONVExeHd0MHQ5dS9UNjlweE54eitlSm9kVzNibjRaay9DWlVPZU82N1hmVDhMSE0vNHNEYWhLMnhlMnl5SDFXZUw4WDhhRmRwMEhIRmUvSEw3eGlYeWxSMEdSSWZCS0ZHSDhuUGVUUkFhU2xuQ3BsMXhHMGF0cDg3RmYxQW8wZTBFSTlhR0tIRVZPMXJ3VGwzbWNzQnRrT2pLVk50YlM1V2RoSFdMa25yb1phMk5rVUxNOFRiZWgzN2o2cXdqeVcrQVNtYWxyWDVHSmtvVVpmcnZMT2Z1WTlSSFJWZWtIelB5aDI4TGhHUWh1cUpqS2hjTllHNDcwQmNGZ3M4REVWN2ZkVTJGZ0J3d3g1Qkh6dVdTVVlWRyIsIm1hYyI6IjFiMzdhYWRhNjdhZTY1MWIyOGNhMDM3ZGY2MTkwYzk2YjI2ZGJhZTZmNzkzYmI1MjIxZjk3MTNhOWY4OWNlMmMiLCJ0YWciOiIifQ==