Калужскую область ждет резкое похолодание

В середине ноября синоптики прогнозируют температуру воздуха ниже нуля.
Дмитрий Ивьев
07:00 09.11.2020
13 5839
Фото автора.
Читайте KP40.RU:

После относительно теплых выходных в Калугу придет похолодание. В течение рабочей недели ожидается +2..+5 градусов, а в следующие выходные - ниже нуля.

В понедельник, 9 ноября, в Калужской области прогнозируется ясное небо. Температура - в районе +3..+5. Небольшие порывы ветра.

Во вторник-четверг, 10-12 ноября, температура воздуха постепенно опустится до +1..+3, но осадки не ожидаются.

В пятницу, 13 ноября, в Калуге уже возможны ночные заморозки.

А в субботу и воскресенье, 14-15 ноября, температура воздуха может опуститься ниже нуля уже и днем.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImNhd2F0RWZOdHU1bXN0WTFtRGVLTFE9PSIsInZhbHVlIjoiV3dadnd5UHNRSURzdVFBcUN6SHhQaTI0eVB4NnE1Nk4zcmFNUEVRbDR1Z3U5K2c2T0xFenNKSlNKSlhNMFRSVk5VZS93dVhZb2hHNWhERWZOQTFLaVZIeUcwSnRIK091TFlLM05mcWY1NlRKaTRCRWNLTjI3R1k5OEZZdVhWSG8wSEJhVTdkYUVCOFpNM0lsTTJ0NnNwbTdjZmhwNDc5d3dCcGlHZnB2NFZnd3pqeDNHc2J1bFllZS9jbTRvbEt4Zjc3WHZIR0xHdm16K2xnWk5CMml6RzFYcUlmWmFlbTM0ajZUaE43dEtNWnZLUkEySXVWcVBiL2lFSTBibjMvc3RMQlRMbjVSdVgwdGUwckcyWkdjbldxODNodzVSclNzNWdUODdWeUtzSTRBTHNYUUlGcjFoWFpleWliOThSeVA5anJINGo2T3RoMlpHbWJ3dW5rbmd4bVprby95VVJ5Sk0wQmY2UXFxVnFXZU1JUVZUWnhyZTZIRldpOG9MUDRSKzVYUHdTSXRPTHpQK08yTmJqM1VyNy93MlJKSjRqOUJCVHdRVTNLSVlKTW8rQUlHb3IzcjFqamRMT0wxbTlrVndQL0FseC9TckMxLzdIL3pjWEJmbnRMbGp3bzF5Z3BkeHVraWUwb0hRMFBKaHpqL0d0b1Rrb3MvT0doaVduSldRL0pYM3ZBODBoVGRlMVVCT3VwYjdvV3A0aEtvdzJkRUlLZm9pcG1PcGMyY0VJRUFoWWdieEhUVjRtVnZWT05FR1diUjFINjViR3ZsbUdWVU9uaDd2UUt5QURlVG5obnN1L0x6L2kvVVhQZXRmTDRibjJCT1dHVkNJMEpuQW94Yy9DaXEvU1hwQnJKNmZtdFNPWXNob0Yyb3AyZFdpSlE5RTJuaGZoOG5MNngwQ1RrdU5seUhDd0d2N2VIS1o0aEhpa3F6dlpOd0U2NjRsR2dpWkRLUG81dkwyM3lkRVFMT1ZvQ3U5VUcyaStQc2tWV0tCejFpMXEzc1A5aUlTME9wIiwibWFjIjoiNDc2NTA5ZTJjOTVkYTdhZmNlYjM5YmQzYTEwYTU0YmM1OTQyOWE4NjMzM2NiYjRmYTdiYzk4ODYzODdjYzU5ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImJ4RHp4T09KczM3NlVLU2dYTzZZK0E9PSIsInZhbHVlIjoiSmgzZDcxcFY4MXErWUtsWjhDdkQweDFqeGpoOVZDbkFuSFdQM1FhN0Rwc3JjTG9UdUhqdnlsSWtKcFRrQ0dJWTBVQXRjUHBaZ1hKOVNFSUxjUkFhNkFqMTg1aExSdkJUb0YvaytxQ0t5Q2t4eTJTS2ZwMVl4V1FNV282Q3V3blY4QlMrMWJnSk44eUhTSXB5T3N0NFpiOEhkcUxxTm10aE9UcDRvUG8vN1hVcE43b0d1MDFuRmJidkY0RzlYYTlZL1dzR2JNMlZlU1N2TVBHaFhRS1hyejdpbGZlVlQxNmlQY3Y1QzEyK3ZZV3RnQkZibkNOUVRRcjlib2xOaGt6eFlRZGVWRVJpMFRXejVEOXE0N1YyOTRKVTk3QnBvYmlBT1VRRXNKUWYyU2ZlNkxFVmtIRmZkRW55L3YwenZRWmxkRi9EZEdSQjUrempuMmRvTGpIb2ROWGVLM0UvTGo1eFZucFNCUDN5aVV2WERUZFVBMlRRbWt4Vmc1WWFpa3RiN0RaaE9kNmJhRFFsUkhqekYwOVdZb3R3dCtGNGtHN0VKU2hCVjFWZnlYeHM3cktmV1BtWmNlSkhGMnIvWGJ5TGRwMU5mVFdoMWV5S1JEblRYbmtETGlpK2pldzFxQ2N1TG1aYXVjOFNXZm85N1NYTCtyL3U2T3Z2elVFa1J2S3J2UDdFaDNHUEplcUp2azNPc0Y1OXpLQ0NMYnB5REpHcjBwQ2ZwQXJXNEQycWpwL0xtZjhHaUkvclo2dzB1cXNMTlEyK0RPb2dMeUdrUUgrWW8zeVhKRkZwdEQrcDJyZjJ0ZnNQV1JLTjhrb21zRVppOGh1T1k0bkpzZGluRVNmcEpaVzRxdmVrVVBPSjdvSFdJNHJhU00zNWJ2SXZtL21QYnN1VEZQbmh1WlI3KzRUU2NTZGNxZnFEcTZSQXYzL0VJZENNUmJIVGt3dmVxTFkxMGQwcGdnPT0iLCJtYWMiOiI3NGE1ZDE2NDZlNmE2NzYxNTk2ZTA0ZDg3MDU3ZWYwNjIzM2ZjYmU2YzJkMGVhYTIzZmUwNjhhY2VhMjkyZjc4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
128 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 13 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhFZVN6RkdRNzhLN1duU3lqei80Rmc9PSIsInZhbHVlIjoic0Y1aGIwaFlFT3VHbUZEdGw0dzMzc2hJRVE0Q2V2akNIRVJGekxWK0NETUVLa1R5Qnp0a0d0SUpKeEJxRHZWR2o5WmcvL2ExVFd6a2ptU3BaWE9sSHlRY0ZocVBjTTFnekl0TU1JOVNwTnlubjlPYUxxUlhTWHcxTmE4dUtjT0ZndmJuVDlsc0NTRTZ1dW1ucnUxU09ENlhRbFpBU1g5b081OGUzRnJ2cE0zWmlsaE5YTUxLWVRRMndDZjRxZlpNQ3dTa1daOG1kRkdJejEvNG5ZMHZ5NmZVWHVuSlpMUnVFRGREaWV0eFdNbjFuSHRJNm5FNTE4eVozUTJmaHFmK0ZDTERWRWlTR2JraTJMcitrZ3RGdGhkakNVcXpPMFVkMjg5Q3hnaG53d1NPOEJNOGpzL0RWT3BoTDdEemt0SEN5ck0wdFNXZjArYXB5YS85QS94enU1OTRvRzJQUE0zWmU2TGFXdkIvcDBOeHRnNnFLSlpWUEt2SXdXWEdobU9Hc1Z1RG9obzk3cVZFZ0x2ODIyaE9PRHR3N3ZFQlJyb0JRR05VY0NOaVp4bm1ZY2JqUmFSMXBQV3dDNDZTTmRiYzFkSzhrU2t0aWFZckxLS1NycjVMalNObUFBNmVWWHhYS1J4L1VtV2lPYnc9IiwibWFjIjoiMzgzYzQxMWY3NjE5Yzg0ZWI2MTk1MGRjOTU4MzJiZTIxODYzMTIyY2ViZThhMDg5ZTZlOGM3ZjViNzRjNzljOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlV6UTZxSW1FS2MzN3M4TUdKQlRLL2c9PSIsInZhbHVlIjoicHlabGNhUEhKV1lkUkhISjlmbFFyaCt6UFFNdTMydCtjN1pPcVhtL2ZEMWZpQkkxWWZTeUtxVCsvYy94RDh6SG85QVpLT3AyTUROSTVDaHQyNjY4SUVUakVJT1lJV3VJWnBXK2Y4U2Izd1QwK1c5U1FYNDFBZmU3OHhpS2N5TGhuQXFQYmpLTFQxc1dsY2dlYWVEdzZTN0Q4Zmp0Y3RyRTI3Z3A4VitxV0lST1hLWHFROCtJTW5RZXd3Q01Vc1c5M09weEhBeE1mZEJmQjJ4K3IzTll4eUx5bjVXTE9uVkpKOHdvZ2NISThtTWhvOXBvSUx3WGhaU0ZTQWh1YnhQYjRHK3VIWGJPMmk5b1FWOTJKR1JvUXNIVjRnaVQ5TTVaR2Z2SlFPbUo5S1hNMm85MDh3Q0cyOEl5S2FLejNGcFJXUnFHVG1PTEU3TGMyOTNwMXRFMlh2QnFJR3locDJZRCtyWFd1MWRUVjJHZWdsK1ZJOHR4NUFucFpsWk44REZKVjBJbFhZei8wTCt4cHpVV0lrWWJWd09CZ1dBNTd4dnVCVkFFMCsyaWc5Q3RaWTk2YlJEN2dJMDNWMzJGV0xsZFJya21wUjBLMGdyY2R6L0J4aE9qb21OLytodUZXNkQ1RStFRHFOK0NjUmM9IiwibWFjIjoiNjA4NGExN2QzNzI3MGU1MzhlNTAxODdlYWE2NmQ0YzY4NjE2ODAxNWNiNGFlMTc0YTU4MDQyZWNiMjc4Y2EzYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjFLbGgyaGFVY083SGpMVzFsN2UxbGc9PSIsInZhbHVlIjoiQVc4ZkxicDhZclAwdmthV2JMZmM1YncvNFQyY2o4T2o2UE91MXdMT0VhNEpyUzlaenpzUTc1dVVYOUpHQUoyN25IQ1hXZ3VIZFhPRk8wTEhNSFMxbS9XMU9uZW8yRTBYZWtYQnhOREdHdnRBNkp0eEVjNWZzajlJZUpLSzNDTStteFpEWTZ4aTRlT1N2T04yNU9VQlU0WXVhcjlwZGxoOHcxOFZudjYrWFpNbzlBUzJoRUpFaVovODNtL0xsWDM0eDdyanRnTWI3eUZaUW15bzhEQlFVUUhselhDYlRLWGlnZjNVK1hrWU1aY2dzNlQ2U0UzV05ZSTBsTE5HeDN5SHlWT050eTFKUjhwaW8vWmNjV3lueUI4S2ZsL0w1bUEwamx5dTBrb1VpOXhjQmc2alh1Vlp5WklZNXhCSHFUUTZjUUptWG9ER2szcWl4VlZ6UmplOWZ1cWxnYzdscXh2dDBnYkFWMmtGa3R3YzAxbzFYOHNlSno1MkkrZU9DRmdRL1BrQUg2RVJOaFl4TTA4U2tmclA4SXNUVTR2akxlRU51dkNmQldPT3pNVEJEVXhQRFhZZjlWcUVQZFRNc1pYejRGRllPQlVEenVlaGw5NFg5OUxEbkw0K3NvRkUvTEJHZkcvR1czUlJiME5YekVqOVdTemJ4TEFsOStCSlcrWHg0azJ5NGN6bC9vT1dOUkROdDdReC9rZTdsUlJFaHhpVlR3REloNlVmYm1nR2VTTDdvYkNXZ0hLVEtoK256Nm1XcWN1QmZILzgwcVllNjRRL3ZxY1lPR0dwaiszVW10TjNwekdWVUVsRmpYVkkzNEhkN3ZvNVhxdGlwYitXOEIyWSIsIm1hYyI6ImM1NDdkNTllZGMxOTNlNjliYWMzMmRmNmQ1N2Q2NjExM2ZmYTA0ZDhkYjdiMjA3YTg4ZTljODMzZjIyYTBlMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImhGRTdETkU0a2w0YlhiRkpIV0hzZmc9PSIsInZhbHVlIjoib0lqRGNQeXgyZU1hNFNnem1CK2kyNi9adEhOWlBtTFNzRm5Qa2g4Slg3ZHYyWHdqS1QxNGxEeGNLSUd4TmoyM0lvWGNwTHlKcmJjSnJxektncFZLbE5YTnhCT3Uxbk1YWmxUQWplVjR3Q3QxenVzOFE3TTNtd3Jqb2RwWjc0UEVPOHkwUGpkUVgxcnV6WjExMklRTXZUTlpWRlFnU0xhYWNmVHRSclFUaTB1a2s4YjkxUzM5YTRPam8vd05YcEttWWZ0UVhqV05pdFFISFVJQmFmdTRYYXk0QzRBQzM3ZFJvS0paYjhGdkJNbW11NVM1cTRlKzN2cVh4TENDNzE0RTZndncxeTBRTVhwNHFVY2sxK0pNVzVKeHBOQmZjWGxDVjNjblErcndzMmJiYlNTditSMk4xZmsya0lGNWRERStvakRROVpCUndxUXEydGdoalVXS3VOcGlibmZvenY4N0lYa0VHRVFEbWxoMlRLMUtUM2tzT2JEWGFEL0VwVkJFMmY5S1VBY1E4MllLWitWWW1zUTlQTE90TkJjVjJXeEJiWENnRm1QN3ZnOHh2YVcwTmluVUMrSjlSU2U0Y0tCRGVqbDFkblVJZXk3MHA1eVRsVTFIVUJYZUdDUkdDUkJVVm5NeWRGWXhSd0g5RFVIcVI5MVo4dzRPRG5rcGthK3RjVmVMbmcyeXdvcElzMzhuUXpDQkExa0d0NUpYb3h2dW56QXdXTHBLYUIzRUZYbU1sSFJDQktTNnkvMnFBK3pMckZBc0F6MUJkeXIzRW1TWUx5d3BTU2xTZW9yTGl4MFpQcVIyTlNwTGE5ZUI2dE1BYWxoM1daeWpiN2lRdjhxL3ZJSkd6M3kwZ2w4UENpcTRwVjdMa2kzWG04ellMbUsvRmIrMStBY3FMT3BqMUVUTkNLNTZqeE5VUFVqUGtOVXMiLCJtYWMiOiJhYjRkZDU4MDdhNmIzYTNlMzIzNmJkMWJhYWRlZjI2MzZhYjcwYzFlYjliNTQxMDJkYWMxYTE3ZjlkNTZlMjY1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImJpQnoxRSt6WmliVlZEVGErYUxxc0E9PSIsInZhbHVlIjoiVDlGNWhrNWo0YUlwTFZrdTU2bWhXV29mWXlnTGZHL0Rhd2xHYkNvTUdMOFRJSnd0K2dCci9Ob3h6VXQxUGI2NWQ1TmU3bDZQeHpUa3djT1h0Y3RTVEFsMzR5cFU1QmIrM0Q5MW56TUlmZ2xLWlQ3ajJwejRxOTY0MEIrTWhwd21mMnNoZDN5ZjFQNDBTRytrZVJHV1g5NERTTEdrbzhLOFhaN3FpTlZtZktQSUJwcGhjNWFEZXdpS0VYUlZJdXBNWEZpUnJXS1BKeEl4aGc4WGNVOVFJQytXTDdNQ3BKWHlJTmdSU25iVklvQXVvS0t4UUYzVXkxZHhTYncrTjhqSVZodzBGKzJxWkM5UDFSb1hGYXVidEtPd0NwRndiZ2RpMUZ4QVNoRkpTNHVYSXErTXQxU3FFRU9vWDhaaFA5SFNzdEJJRmYvQUlnOWdGeElTNmFYbjZBcE5aUk5IN1ZZT2VpcUNhWU9KK3FwcW05L0hlSWV6cThBd3BleWVhdzc3UDhlMDFSMThDdVdaT2pqVzl2eG43SlBlZmVIcXkrRmtJWnRMYmdqYXM3VUxDV0pFVE13eWxENEtXYnU0YTZrcyIsIm1hYyI6ImU3MjVkNDlhNmFlODBmY2ExN2Y4YTZlZDNlZTg1ZmFjZDU3MDJkOWZmNjcwMDVjNTg2ODNlMjc4OWU1OTZiNTAiLCJ0YWciOiIifQ==