На Калугу надвигается новая волна холода

Погода в ближайшее время не будет способствовать нарушителям режима самоизоляции.
Дмитрий Ивьев
15:15 13.04.2020
3 13938
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 13 апреля, воздух в Калуге прогреется до +16 градусов, осадков не ожидается.

В ночь на вторник ещё будет +9, а вот дальше калужан ждёт похолодание.

По прогнозам синоптиков всю неделю дневная температура не будет превышать +5..+8 градусов. Периодически будет идти дождь. Такая погода сохранится как минимум до 20-х чисел апреля.


Новости по тегу
eyJpdiI6InhQS0FNMDg2MjAwV1FsdEpraUpYZnc9PSIsInZhbHVlIjoicStNYkNnYkVDek82ckRnRHI2TFI1VWVUTTUvVVBiU2lmcWVoTnI1Zytsblk2TlpWTG1oa3k5L2VPMXNCa3pUVEd4UWNWU3FpMnByMXhIell5SEFzZ3YzMm9ocjVhU2h3Z1ZyeTBQVTdpZUZUVzJQR0hyK1BHdnFoWExXMXpQZ2VvOUhwdzZENndSdDNLYzJOdUNKbUx2SHNjSitCTko5S3pBajlUL3lscDJ5SUQ1UlR3YUlLM0I4YnI5cEpyUjl5S2dBb2NqdWdDU0s4UjJwZGFYVXVGaGlWR25IOTdWaFZhb0Y3SVdvNUR0c1cxMDdtRVNvRDhDWkRBUzY2NHBibGJiT1g3WW91WFpxUzdHZ0tkSTBkL3M4MlZBb29tOUk0eVB2eXhaOEJvWG5vVm9BSjRtN2ZVaGdVZ3hUSFd4M1VVa3FZSFR2LzFaMStTazc5QUd4SmhCZVhxYlRqZDM2Umk0c0t1YlhPaFRjL3UxTTR5ZjBUMzJJYlpPazBBeEszNllibUZIbjA3TE40bTdLcCs1eEd6RS9Na1NEQlExbFNybGlHSnROYm9MK1RkNWNkVnpuSkxaSTdBZFUyOXpQNm91Qy9QU1VEMHpXcTFhOHZqQStWM0Z5cEhsU2E2SU9qdm5DNWwwK1JqeU5YRjhFNU5SNmw1N1N1M3JRRlFzTy9yV2cvQkFibWR0YktSempKTVY3SWQrMlZaM3JScndnei9Cd3h5MW5TUHFuSS95SFlpdC9OUFVOTjk2dFNmcWpBcVVrMThyUXFZYUdIYzU3andyeWFlaFRSbUV3NTVUN3lpVnRnYU9NbEZHMUk0bCsxNUY5N09odjlFaTFaUy9IcWZINVBDVnpzZzJhUC82Ykp1d3VwUjJjUyt2TVVTVWFZQjgxRkhyaWRPR1BBeHJCakh5THBOS1pJQ3E2OEpaeEdaN1VFVWQrK1hTaVdGTnJnaURiU0pUMy9yRlBGVE1zOERCN0JOZVRkQnpkYVVvUVkwc1J3OC9udUVka0hZZitxIiwibWFjIjoiMWE0NWE0NTU4OWVhMjAxMDQ0YTU2YTYzNmIwNGQ2MjNhMzgyMTIyMzU4MzJmZDYwNTlhYzhmNThhYjY2YzE5OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkVRY0RJU1VjRHdSa01OelRPaVBRWHc9PSIsInZhbHVlIjoiUlZWbGJlUXh3TkN3UVp0U3lwcnE1UER3YUNrcVZhbGdwcDdPS1Q4REZNbHphYmVHdXZPVk00YWRBQXN6QkhNVGFkTUhCK3ViTDRRc2VMTnd0TVlWelNRTk5mUURRQjBpWHVjOXZHSndINzlOd256UVRhckMyMUZxQkNWTW5obUtTOUx3S2VGKzlid3YxQ3NQUkhVREtpb0xMUUtFL2FUSVlEQjdKK2ZyUkdFbE9SNlYzMjBZNnFIMUlGWWtSQ2xSNEtyTGpIM3JIUjVOdWtMTy9IM1RlRnlvVDd3dTQ3eHVmdTZuZDg3ZkhzZlQveUUxL05Ud0htZ0FwM2loSnRVdTlrbXRlWVdRZ3kxdGNLVS9EREV2cVNiZkFlMHF3bHExMEdNRHE4UDQ0amptK2JnWlZjcWd1QUlxWU9lNCtId09UMnVkVE1UOXJTKytoRGxpYVdSOEtHaE5ERGVld0RzOE1aWitmNEhKZ3k5a0ZIMC9hVzBhV3poRjhWek5hZENtclMxTFVmV2VxaFNDaG5La0pWWWpNZmlJZ2tCSEM2bkw0RFZKazQxbHlPMlE0K3c0ZVZMTERBdndkOThDMWRtOEhwaVdobExFWG93Z1N5NmxuaDNraHQvNGZjbWIwTFhBRm1jWjBIMCs2UHAza0xYdTkzd1RPS005TTVDNmk0RG9iOUZZQkljRXUxeHAyZWZ3aHJWTW5tUzdlRVkreUdIZGZ1K255cDduVUlxK201WnZyTnVGODZzTlkzMGZ0MThTMjdUamdEdE51bmEwdlIwdURPL1JmajZ3aWtlQzhoL3RlZ0tSYUdSekNKWGpacEJIc3F0Wjc2QlptVVhaaWFpUkZ0YWVCNnRSeXBCME93OGY3Z3pWZ0VxZUVsZVFIWkplQTYwUFFFQ09NTzIyM2NQRW4xUkppMnVkeUFJYnBuMDRjbnBqQmVET2RlZE5kbUZMUzFxdmNRPT0iLCJtYWMiOiI1NzUzNTI2MDNkMzIzYzI1MGNiZDQ0N2NiODg4YTJmZjczNTMwNzNiMGIxNWQyMDVhYjZmOTVlNGM3NTRjMTU5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
168 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBzazZucEJoZGFaT2FHT2xOMlFwNWc9PSIsInZhbHVlIjoiY3k2TTlVVElIV2RYU25oTmM0elZrTklWdG1NZ1gvNVNKcHZMbXBxaS8wbm5OZUtsM1hOWHpZb0hHd2xJSzc1Umtka2ZTOVgzUUtiOTF3RGNpZ0s4RDhZaUxFY09jZENsbkNWNXR4TXRnaEd5bkJTWHQ5UzVRa0tLak9yajZCUitxUHFTYTFycjRlNVdjb1Jzbmp4SmliQnd0MEhRKzNwdHJvSWhhQUF0N3FBT1QwREpHLzNpUGV6WFQwdnozVTVvRS8wOGx6MEFMcndGVVdpRHphQS9DYWtjMHlpUGloMGpWZzZGZkl3M05hS2xLN0dSazBLQ3BSaHJ0QURvYlR2VzRHZDh2bFNzbGEzVEsyWHp1NVlYV0IwQnFwZ1N2cDRPbnliaEtRdFI1dzJHSnVwL3RGYzh3bmlsNmV6TVE2eGh2UktRQ2cwVy8reXMwOU9pMXlXa0szSW1HYSsrT0VwSGxnSDF4TG5ZOUFXOXpURHRjUmhtc0d2cm1yVXkzM3BYVGs0Y2oreCt5d3lMRVhQbHVVaXhobDk4bVpITWlTOExYa0NTUHJYQzdRVmpUZmVOcUl0ckdwNFVzQmNhVk5RYUZjVGkyUk9iVllwYTdSOVpKWElhUGxjd21HR3hBTFRIYmROL3dMMy93SDQ9IiwibWFjIjoiZDAyNjJjNTM4MjUyZDI0ZGMyOTBjYWQwNzliZmRkYWE0NDJiODRmNDdiNDY3OGZhZWFjNDNkYzk1OGEyZmM4NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkVkbkZTbGI3RmNHWlRmSUx1Y2EzUnc9PSIsInZhbHVlIjoiZTJxVlhVWnU5K3pJS3haNGdRYmV6eUQwc3lQa2Z3SUkrcnA5ZVVTWXBGN3dxV0FQSG4zV3JrZlZCZ3VmY1laU3ZDWlJkYkJ3RnBoejVBdmVyT3Q3L3ZsSGFLbDBXT3dEdU0yYjVOZHNsQkdtTGRaY2hlbENla2lYakZ4Tm1OM3VBK2lWSzRDazFmYlcyRFdDM3ZEZkJ6SVdtLzdPU3NRa1hvYWhiVmVRNVFGRUhLRExySUJJVCt4UDZId3lJOHhtdlU4NlJZVUk0TG50QWJ4UzlZd2svZ2lWc24wV295TnM0UWIxdlhJS1QyRU1OTFhFVkdSY3Z6ZG92cUhJVUdybnN3dUxaL3lwMUxkWGhHYUZzM09tdTJzdnBwN2VqL0lTclRzNElSSkh6QXVHUFcxVGNXcmt3aVh6Vmh6N1l3OTYxbk1DSDJKelRXMGxsY0dDUXpZMGxkcU9zQldLVGErcnZvZkc4bnFPZGJvRUVqemh0Tit0empGVmVaenpkNGtvTnVuaHN0ZndveElUQWlkdy9wTWNaRzAyazJGS2tobCtEa0lYd3dOZEd4Q0JJdm1NKzJZbjBvNkE3VytNYUkvWSt3MHVrWE92Nkg4RUFlMWJtWlJDNk1tTGpreWtiNFowMGpSeU9hR2hRMlU9IiwibWFjIjoiOGVkMjk2MDRlNDFkMzVlYWFmMDM3YmY1ZjE0OWQ2MDEyMmZlOTgwYjYxZTk4ZjdjN2RkYTgwM2Q5NGQwNTExYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImpubTAvRnZuaCtwL3Q0b25WdDBFYkE9PSIsInZhbHVlIjoiaVU4cXNEMmY0UTBzUUh1UitNR3o2SE1GNWo3M3g0RnFIV0FPRFNtb2JtRURjUzI3dm9lS1RDNzgzVVlBVjUyU0lsbHhMQk5iL05mSEo4WXQ0MS9KQ0xaZ1VveGIya3hjL1Q4YWZ1blpENkZaZzVVOVZrZVFuT2svcUdLdWZqQ3VpTTVLL3dqd2RPN0VqYUNEVHNtMWkvQ3VnVUJOd21FWjc2L0FWNjZNK2JZb1ZlK1NDWXpLcy9BR2VZNVZXSXl6K3dBSGh4Z3I2WFo0VkFoS3hKYlpzRnJRZ3hRaVRBU2wwSWNoLzBveWN3QmM5a05WYXRicmVPUExRNEFBNjNDS05iZGYxL1FIMU1EYVJsRlpyRWpRNEdjbzZOMnBGaVR4bHBSWEltYzJ0ZEVMTnU2RTN3MmdwN3RZdkdKRWIrTUFTNi9uNVE5ZmJNNWxTMUpxSUYzTWVkelRBWkEvT2NuSFk0L09pQk45VmxWN01MWDI4Q0Zqa3hvMm4rMEx6NVdEWmljYnhZencwSU4wWmxUSnJ3cFVnV0ROYzZkdVBGeHJ6Z1ZUYTd3QkRVNnV4YnFBUDFPVWppRDZKMndyQXVBbUVObzdFdzN5VlRPZTN5YjltQlU3emdZZzd6WVJmUE01SU5rL1EwSlVCNXlDU2hZUXdvVjJnam9kWVNCSHQ3em9yLzVYeUd3OTNOUm40V053bE9qVDIrV0wyRkVyVEZHdjY2QmtYQ0F2SUQvVXE5M3U1WU5YRW9QbGoxZlJ1N25ENmZxMnJqYVpHV3RCcFIxeXp6NjhVZkMxbXhUQVo2L3Z0SFhma2VwY1paOGpHOFhidGl6THROMzloaGMrWVh3ciIsIm1hYyI6ImFlMzMxNTdhMjQxZDU1NDUzOTE2ZDY4YjMxODU5ZjFlNjAyYWY5OTAzMjA1ZjJhODg1NzA1MWNmOThhZmJjMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IllCWFlRRUN6TEdoUENPV2FUeGFZUWc9PSIsInZhbHVlIjoiSG1FcXVnbW54c2lFaDZGYmYxZHJDRVRYMmFXRXVmVlYzQTZJOHplRmNTbDBPNjFEaHRRTUI5L1lSUlI3Y1NkcTRRQUpBeUtORnZnUVZ3Mnp2WlZnRVNlUWY2TGJhKzNZeU5IaFkzVCtDZjQ3VnB3NXNzQUFzZEJsZVdNd3IzcGdsd3A4bjhSV0g2dFJWOHBqV2pleDEwNDExQ3N6K01JZTdEVmROY1U4T1RIa2s3QVRYekFrdURvcGFFM0tUSzM1QlA4WnBZUlNoNlBzRTVEZDV1RU1FbFZadldFbnA4UC9SV1R3RjBWdUpKckNoQjFVMEZrR2tOeWFTVFZwWmwvSnRYVjA1WC9QTTRTOUlKWXh2am5jOEFSdTh0SE9XVGNQOVhBUWdvYkNmOWtxYnIvU0xzQVZEcmxxWStscnd1S1dMaS9rMUdxRk1pc2FpQnJyQkdnbllXbTIyOHU1T0JnZFFZRU1xN2I3TXo2VjFYZ1MzdUs0Q0ltSTRMaTk1R0ZuUlcyZ05uUnc5cEFCOHBwVjZWUk55TzBRckdyWXlIVlA1TGFpY29mL202U2RsT1lXNS82enZlTWRGTldWaG1YZmtoK3FEUWlEMkpTN01GZklsVXFQTUFYK0xnWHZEL0FzOFh2NGRhbWdzMUttZHlpUTFnOVVHU0RTNzdoNFJZMklaYU9zb0NobHNyMFVibldBUGhRcnR2OWVmSGRQcWFmQWlqZkdGb0V2VTNlcU9kbWFVOXU3emZmd1NIamd3ZHVORXU3a1hSUjdoSmRSSFk1TXZkSFRnWm9YQWx1dGs2SGRHd3RRbFFhT1doV2NrV2R6eCtreElmNUpMM3RDWURJZWk0SFBnc3dPYnFVblArOGg4dHU1UVdvRnllU2JGV0xzSnRIaS83T21LcHgwU3BZYkdPQ0J4TXZtL2U4S3ZPb0EiLCJtYWMiOiI4NGZhYWVmNzU3OTMxN2I0YzFiNmZlNmQ5M2ZhNTYxMjgyYTAzM2UyODVlODBiZjIwNWYzZDQ5MmJmZDk4N2I0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im5LZHdrZ21IOFhiNWk3L0pBcUpuZnc9PSIsInZhbHVlIjoiV0xadks2ckpFUSs4bmh6am0wSCt5czVUMC9NUTNLWW9yNGFtdGN2Y1B3NEhHNWlXbGVNc1JCYXlVRjM0T3lwZGFmZFZITDIwc1pRWFRhdkZYUUtEQ01KSXhLYXJNbFIzUXc0NnhsdDhxcENiT1owamdWMHlUVXc0QXhob2ZIU2FYTklsbnRNQ01tdXNLVWY3N1ZqWkpVUnhvcEtJTVp5eXhTKzdadlVmZ280cVYrSHp4WEpIbDNWU0pJS2cvZkp3YkY2MytvY1dEWk1uRktMek1xVE02VWkrVWMyTUsvZnhraUFWNDMxN09QblN3NXRZVXdPV083OWdtSkxxVHFJMFZxMTVUbm51akFNd0s0ekFpVXBHTkxQeWtuU3p3clJDY09wTGRVTkIvbWlhK0xJQmxibG5qSEhLV1d2MXkrUHh5cUpNbUdGZTIwUjYxKzdOUDBVUHNqUXRaUFh1M0FTbVZCYU5MQkQ1Q0ZQWnNram1Wa05GSzNBc3QraSsxcWkwTU1vVXlQaCtpZ24zR0pZS0swMVhYYWpEY2IxQncwRUtwbnlFaHduUkltVjBWOE1QaVhiZHdvbk1sRTVmMGtHViIsIm1hYyI6IjAxMmRlOTE0M2IwYzdjMGRmZWIzOTYyZDg0NjRmY2VlM2JhNTg2ZTRiMGM4ODA4MDg3YTU2ZGMxMzdlZmQ4ODkiLCJ0YWciOiIifQ==