Губернатор Владислав Шапша проведет прямую линию вечером 21 июля

Во время эфира можно будет задавать вопросы.
Дмитрий Ивьев
11:48 21.07.2021
0 3471
Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в среду, 21 июля, проведет прямую линию в эфире «Ника-ТВ».

- Сегодня в 19:00 проведу прямой эфир на ТРК «Ника-ТВ», - сообщил глава региона в соцсетях. - За последнее время произошло много важных событий для региона и его жителей. Обсудим. Обязательно поговорим о том, что волнует калужан в данный момент. Во время эфира можно будет задавать вопросы.

А на следующей неделе, во вторник, 27 июля, Шапша в 19:00 пообщается в прямом эфире с пользователями соцсетей.


eyJpdiI6Ik1HVUJKcmtHN3VEUVEydXJXU3JycVE9PSIsInZhbHVlIjoiNHpmZkl2RTczZ3NHMzBXSjFIM2lpYnlGTEdKQ3Q3M2Y2QS83WXhxODQ0OFl1dDhib1ZOdzNDUnc5aGhqZjhHMjhLNXBBYmZ2NThobCs1enlFMENtR3hCWW5aczlMSFF2SEJuenh4NjJJdjRENG9KWURIVzlXZm0raWlZWTVMYW12Wm1BZ2htbTROeGtqRXk1a3ZvWWpwV2RWV05JZG9vbUs3VGlyZjROd1I2YmJ4WDFSV2JWMWFxZ1FURGMxbjdrc21hQXNTVHpZZ2hTNTdDemxlOUdFR1VvSDEySGFBQzYxNWVGL1Y2NU1VMjJMajBnM3prVzgwRjNNYWNhVUhoRGd4Uk9FeGVIVytESkhVOXI5bThoZGxuUjV0NkVOTUkvWVhwekJoenJiVlQwbk9neG9XVUoralFXRm1CYzBTdjRDMUxBTEZPc2t1cStUWHFzZjNlUlNWYTRCdXpEU1lGaDlNZnZxdmk3ZndTWTI1NGhmRkI3RmxWTkZHVkUzZXVzTjNCeFdtbkVFMUlHZkpuRHRzaElRTHFERVdmUGNuYUg3MWZCM0NRR1V3aVdEb0xjMVZPeUdNU3p3ZmhUNGRMaU94N1FZNWZIc3FkcmRudzR5Wks3SWU0QnE3UXVVNGdmL1VjRERMY1B5QmdMcVB5WjhZTGVwV0JaUWlLcEk3MDlmazBuQjY1OHZ4em9jazdrY0YyK0drc3loKzRzVVkzeXNSMkNwSTlZd2VlUFJqeHlGdkFUeHV0YmVFb1BLcndYbEpoOVJESGhiUXNiUDQ0U2JTVnRIWUZnaWNWb0c2cXMwNldCRk1lRERYNmhzUU8vcW5TbXptZ1U0RHR3RlF6R0g1TXc5bUJWZ01zUFU0dDNYM3NITU1QTXhyV0k1M1NlWWhhS3QyREVLOGx0UE5zbjJPN21QTnk5ZU42Rzlwb1dnMTBOdFMzNnBvYVIySnNLV1Q5MXF3M0VTeHE5K2Z2L3AwTTBMQ2hSVHRuN3BWVFR6VlY4R2swT2kwZDN6QVp1IiwibWFjIjoiNTJmMzRkNWYxY2UzYjhhNGJiMjhiMGQwYjZjY2YwNGM0YTBlZDFmMTZlNjMzZTczMmUzYzAzNzQ1MDEwMmEyYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJpWGppZWY2NEZMd1ppamFkVmVZTUE9PSIsInZhbHVlIjoiazhKandNKzRWMUY5S2pONzRua3VhcmJNMllXRmlTRG16QlptbTRFcW42N2NEeW04cjRzMm9zZTU0dDk4bW5vdVJiR3F1dUFaUEJsdWQ5MzBMZXdxdVlta2VTbDVYajkrU04xcTBJWXRVeUJYQW5YYnJTNnIrWVByZ1JKL05heUNsbE1NdEE4ak5EZlF4aTZRYnpPZG1wSU1uYzVKK25NYlYreThvQWVCQkh4cHVyeWFSd2hOWFJkaVJRSEpXc09ONEhFS2hZTkhRSzhYL3NjMDhuQ0RZMEhIc3ZxRHJMMzJhK2NoaTBEU3RHVHFEa2JYY1dtZWRabnFpZkxsaHMxeHJZanBRNEZoanVoYWVLYWUyYi9VN2ZNUHMrUi9yQmhkZ3dGUWFleEt3VTk4aHh5NGRsMlR1bHBaRmVkdFNiUVYrMjJCQk9vREFGakFUQnNJbHpwQyt4NkJ6Rk4zbGFwYWhBWVQ4ZE1FcmVaQjJFTlh6ektuUDh1SG9OMDQrQ0U2ZTB5Y2xtbzRpUzYvTWpNK2xXNXZ4bS8yL1NPL05VdXR2cVdONDkvdmNsSkhmdlVYeTVKSDRBZnVtckQ5T0FiaUE5dTltZVBGSWNjeStkeUhTSFB4UmtNNC8veVN5OExreXZaZDR6bGhLNWtGRXIwUkNvQ0FNd0g1aWExV3R5SFlhL0o1L0ZkREJ1NGZlSFF4ZGx3VGxKelQ3UlBaYjQ1clovTUVRd0RSdmJOVHQxWDVVcGVRUDRhREpnKzFxQjNPT01DN2Y0MG41TjJkaHlpQnFyMGg1b3l4bloveitNRHRkcXU2amgvdERMNEJ4L0VMMzhhWDgvY0NoaEdseWdMWW1BR1g3TDUyeTJwYnVqaW5IRFNaejlxQkNldUwzbWMwUGMwU1o3OWhDdzBoQmN2Z2V6L1lEMGdrL2puaFlCaE04WFp6Rmh2V0J4SnVQMmFRa0k0eGdRPT0iLCJtYWMiOiI3ODVhYjI4ZDk2Y2U0MGIxYWI0ZjJjYzM5ZTFmZDk1MTE3YmViMTIzZjNkZTAwOWViMTI0ZDRhZGRjYjZhMDY1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
24 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1GMVhDSHJTZS9XYlFtUTJDem0vMXc9PSIsInZhbHVlIjoiNHFBY3lQeDhLWEVCMER3Y0xrRTRQb25TWHU4MWEvT3FrVWtnM0lobjNERGRKV1g2dW1sTVhLSDBGU2Q1ZW9GT0s4RWhJWjQzd1p3YmlXYzR5S1ZlNDNieVFPWk0yQm9iZTB4ck8rUSsyN3lnWnpkOElGdmZwVFZtU2Z4NzN5NGgyUjFZMGwxek9WdUdMTGR0TnpXQjgwcFhEamRlQkw2dVhhNmlHZHJkT1BCZmdGQkJLRFhXek9mZ0tQZkJyU1BxOVJNcmVSMktIcm4ydUNWVEVlU3BXU1hxN0FKdHNCMDVac2k5NnY2WkdSTjU2MllwUkxaWnNoUWRQckw1L05qa2FPb2ZEL2hpZU5JS1ZqQzZOQlZESUFnbmhWRkxNV0ptU3hkdGFLbXlhODZUUUFZZXJMaDNQZElaT2YyeUdLMVhvTmNpTlZLNTQ3TCtpdXFORjNXbnNiWEVhMTBGOUt2RDNkQ0lrb2tzT2FCWWpUQnhiRkxRbVRXbWVkdGx3QXdFZ0RkYnUxSnNJaEVDYVNCRHZGaHdxNUloTnY3L2pBTURqTGhlU3Fqa2dGQ1hPLzJaU042ZHVKOXFRalIrajZrVkZ3Z1pwamkxUzEvcWxFU3FORENNdFhWdGtVdzBnVm1qaFRDQzFCRDlzbzg9IiwibWFjIjoiYjhmOWZkNjI2MzcwYTA1ZWEyZGVlODQxZjMyMzEyZWU5NmJlYTZkMmQ2MWQ1NGI1MjNiODA0ZmVlNDY1ZTIxMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImVGZndxRDJzSXdiVTZRaHlONUptVlE9PSIsInZhbHVlIjoic2pZK3NtdlRyYitsVHU1eVNhTG0xU0JGdC85amIwV1lpNGpjaFNUdXduRmtxeG5rRU56TzVmUG9WZ1NxeGY0RjFqeWxFTHZTOW9scE5WbWE1L1UzS29qYmRiNjRVeENDRUdaaXAvZ1hwbUlzdjVFUHFCYjduK3JrSWZNdW9XQTNIV3lFQmpzd21Nd2ZIOTVCQ0tvUDQ4SGUwVTM4L21LNmxVeU9OSEYwRGlRZ3VkUzIwODlaWmVCRGhGZFNnTHdoUmJ1S09ML3crUzE0SUxTNlh3TzRVRzYyZU0rVVZzM1Jqay9YTG5GOU1vVWMyR0pPYUZibHM2Q3l5bXpCVGFpb2ZpWXFOa0g0WnFOaDRQbG5NNEZvbHpoZ0xxMkp1bDVTeVVpWjRrMDFzTFJnN1JNZkVmcXNoWmpkdVpuQVpDZUFrQVplSmZmN3dYcmpoWlR2NW9Tb01LcjN1dEtLeHlmTzdicllPejcrRVpsTldBb1ppWCtQaThybXFqN1ZwUTlDa2l1UTAzVlJNSWZxZGtEbUlmY3YxQVpuOFU1cTE4VG5mdExsQkJaZVplQnJJUHR4bEhDN1hmME1FbWVwb0VQcXVTdWlCSVN2M3pmcitNNzZnTitWSytzeTUyUU9KUHJsM0ZzZCtjNjk0OXc9IiwibWFjIjoiMmE0MjNjMzU2MjA4NDljZWI5NDUxMDhjMDBjZDE1YTBlZjY1Y2U3OWM0ODQ0M2MyYWFkZmY3Zjg4ZWZlMWY2NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InVlOS9uZHJCeFJJVjNnTGJUbFRHRWc9PSIsInZhbHVlIjoiR1R5RTU2cGVBbS9uaTBQSU9rMFhyM1IyM1NWVi9CdWtpOXVjR1E4Zlo1OXRhcW9xRUttanZ1S08zMXczaUVadWhDOCtSTUVRQk8zekNwQmZkbWtWeWg1NkxCdmJwQWdzUWxlbmlILzRicEpLYnFnOHNQQVZPejFzTFcxeHRzU3N2NkRMcy9HbWdNaUsxTCtBdzMraGtLT09mdVRKNFZpL1pKSFlXdVRKaE4xZEZ5ZkJOcGlRaVU3TjBZeEhkQXFHa2RoNDU3ay91ZGhoWW1Jc3BwNm9ITWdKMFpHakgvVGlLS2xFcTNzN3JHbEQ0YjBiMHpTY1d1NzUrQjNPMDJPUTFOaHROUFBGU1hPNStrNXY3USsvTXlDNHdMdStrUUs2NkhScStTTXQ0NWxxVGUzQ28ySFIrYkJRS2JZZFdMNkFBNTBFVCtSZUYzRTd5SWhJN3BNSkpJK3NaenNsaXZqb2JkNnBOZERYTXR4UjFaWnhUUzZQcUVGTkN6d3hqN2ZLTDBKTG1yZWQ0dk1BS2ZoQVVSUC9qS21DZWU2MUJBeGJEWnV1Y3BUc2ZTV2xPSHY5VENHNFI2UVdMQTRHandTVGw3MHF5NlpkWmFhTGpzRTArSWFqWDhOdkdoVldJaVJuV0huZ0dsUVVmWXA1aTNiTEVsUGp2cWQ2Mkp0Ukh0SVlWRjRIczMvOG52dGVaTHk5RWxkY2hUWW5pTkMzOXMwUDk0QThCNGV6T1hta3F6elpwNE80UlBoYmxHdFhNZlJsaSt1Z2ZsbUlITzViQVAzdHdMalRIbU45NkkyL00vK3gwK2Zzdk56K1NvZDlTUzhkNnRKR3RRYlcyWTlBb21lTyIsIm1hYyI6ImNiMzI2NjUyZGNkMzdhZWJjOWJkNjIyNDU0ZjBjYjQxYTEzOGVkZGRjOTU5OWE4NmZlNTc2YmZjNDE2YTQ0ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImZ2T1B6S0szZnFVMTJXdUZYQjJhRGc9PSIsInZhbHVlIjoiOXo3YVNGS3VQK3RmZmFRZzRJaklxRllncEVIMVcyVHZ1NHJsSDRMYlZQV3VxeDV4UEZFZG1QYTExWDgycFlLTU04SWVMbWRUVEFaYlBsamFDUHlDRE4ycWNRWGs5VE1IWXFlSklsc3A4MFhCMVJaMzFjc1BQOHlJNE5ISXZOcW5DSUR2OUhBM1JGVTB6WE5OM3hlQkFkaGk5dnQyQUFxSUhtbDNmOFR0STc4TU1SNjdUTXFQeThubUhlT0RoaVgwNnh1R0tYaUhpSVl0b2pLa1ppRlVRd0l1NHJ0TFNjK3VibW9JRitPaW4zU3RNZy8vU0htN3Nzb1ZYdWJNWlg3T09FSExqeTdOaEJ1MzZWSnpENkJLODhETndOTkFuOE9mVFFWRjBlT2kxcUVrM2Q4c0RndEl5VUdtMnlmWmVJQlVrL3piemVDa1NhUGw0WmhYSUp6VnRXUjgvN0RRQlk3cGk0ckJ5T2QvOCtubC96RnQ3Rno4bEJ3Q2huT3ZqYXBrN3JjVGpMaDBGNUE3S2RsWlJsLzBFNjBjMUgxVTRNTGdIZXEvYWVvMWZhdkVCMVBkZTBOMitaWm1qNVExVUZpVU43N0xpbDVCUE9wQkFpRUd3alRBaGhOMU40bGJvTHVTckdZYXE4TlVuekxBdWZRYVlwb1NEb25tOGd6SVcvRkVPV2JSSjllV3FnelN0ZTBHS1oyeXVEbkVkYzJOcHFhSzgxWEtScmFWMkZkL3NnYk5DSGxCTTBwVnpnWC9xM0prSkxEZ1E1V1Y1V1F1NkwvbDNLNkwzaE9QVXlSZ3JXcXppWVhBWjN6OVd2STE1SDJxSjJUVTR5aHdyNEovMkJKbjhPZ2g4cTlQWmUyTWw1N3BoamhVVE9FU0E0bmQwcTN5TTFIWDRtZVlwVmJXN0Y4VFd1cGRNbUc1Z2wzWUZUdmkiLCJtYWMiOiJlZDZiNDQ0YzNjMjJkOTVlNzU4ZmJiNmYyOGU2NDg4ZWVlOTVlYWUxNzIzZjFkYzliYTVjMjRiNWIxNmRlN2E2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ii96RkVleHlPQ2tTTlF2blZxK2J6ZlE9PSIsInZhbHVlIjoiZld1S2tkbzRNUkhvYjFESkQvRU1hQ3BWcndpN3NvME9yVkU0N2svYnh4eEd5WXVwWlhLV2l5Tk9XOHpTU0lKZWZ1ZVFjSnNMOVdSYzhGUC9hNC9zRVNqN2txcGFGbmVubC9RTFN4amJsMHhJdkZxNzREZjE2SUczMURXSjZaR3AwdXdEZkVqTmp3dHJEN3g5czdqTkZIMEZsckozYzNpdkxzMGZEeTl2VmhCWmc0K2Jjdk1OZlVRQVJlMnpEL1czeXhSQlE1VHdTSlp3UVRWcDlQcDZ2VmtvUU01anhNRXJicjZaODJZdHg0WnRFbldzZjhHcXQ4Q1Rvdk5qMEt5UkdYRlNnZW1rNnhhTHJ0VG90NHg3WWlMaWFiR1JCZ2dBMG13YWpXOW9sOWJzNnk3cm1ySitIWlRnMFI2R2NndVFDcmlzc0dqTUNDRHJUQ3NlWGh6TXl4bGhxeGwrMmwrM3NFZU9TamcxNE9nMDZFaFBTRFFLT3NLRkJqZDlFQmMrbFIyN050S2I0Z3dRaEx5V0JIeGltK0E1TEJya3FUUHA0WUtuUVQ5N1V5TFZZREplNUdZTGZLSFpyamhRU3pmaiIsIm1hYyI6IjEyODA3YWYxOGIwZWQyNDZkNzhmY2I0NWQ0ODZjN2U4MDIyNTU2NDY5YjcxNzNkNDUyZDllODJiZGY0ZDhkOTAiLCJ0YWciOiIifQ==