В Калужской области собирают деньги на помощь одиноким пенсионерам

Благотворительный фонд объявил сбор к Новому году.
Дмитрий Ивьев
16:02 23.11.2020
6 3474
Фото: благотворительный фонд «Песочные часы».
Читайте KP40.RU:

Калужский благотворительный фонд «Песочные часы» объявил о сборе денег для помощи одиноким пожилым людям.

- Приближается Новый год! Это время чудес и подарков, время, когда можно провести праздничные дни в кругу семьи и любящих людей! – говорится в сообщении фонда. - Но не все смогут так встретить Новый год. К сожалению, есть одинокие пожилые люди, которым неоткуда ждать внимания и помощи. Благотворительный фонд «Песочные часы» очень хочет помочь таким людям. Мы закупаем теплые вещи, продукты и предметы первой необходимости.

Сделать пожертвование можно, перечислив деньги по следующим реквизитам:

ИНН 402714406 КПП 402701001
Р/с № 40703.810.8.22240000088
БИК банка 042908612
Банк КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК Г. Калуга
Корр. счёт 30101.810.1.00000000612


eyJpdiI6ImVMdXV2VzA0QWlEMlgySHh6eHFCYmc9PSIsInZhbHVlIjoiUGpKbnNsZDRwNXZNbzZUZ1BEOThYTGhiRnI1a2swdzZycGtvNVlpQXhVaWFiU0JlNSsvUDd5K1ZoR0ZWTk1Jd1hJbmllZXMwWDg3QlE5dWQ5ekRNU0VjSGRBOXBiSHloRHdkMHJndGRJaWhxOUtZMEk5dmFUYUh0NGJPdXFCMW1abTFDanQxTEhnT2hONGt0Vzd0bXhGK1ZFcjJETmJLWG1rNGNPRUJrS09qRVdibTBid3lpRXRvLzZsbkdXVjZyaXJNZU4zS2ZLdkxDMG54VDdWWDhrMlpGaTN3Yzc5Yk1WTTNLSWlWR3dqcDNtcUR4R0Z5aTQzUW1mZnRPMjUwZmIvaEdiR2kreWVZL1ZCR05CR0pVVmJiN1lzU01kbno2NHYyNnFVRGFLL3VEQVVHNkdxN0dXV3BXR1BkejBxR0k3SVFwZTNjL2R2NEV6SDlEdVVYMXB5dmd5bDE5VjlEQllYU2VMOEVveUxNTDFQSTJEUC9qZHRRZlRuM2dyOUJrUXVXaXBIclN3UStOMFZPZXo2cHhrcUdEYjcwQlVNTHZEakhYZzVpRm9Oa1BZSXh6NElXcklSOENqQ1FpWi80VVlwcGNSeThjK2lwVFRFVGJ3WEZUVXJMYkg5Y2FOci9kR3dhdHlWUkp3UWJrdEg4OFVKV21qVm1DbGtwNFdXbkF5alpYenQzYk9ibkJBV3k4NUNyYTBwRzd6bUwzcElaRzhMcHptY0xUZE95MlY4RU8reDJNbTUxYnpkTDFHRU9GNi96V0pLcUpBeGJyNFU4TEw2T0RjdmtaZmgrSElxRHFITjZrdmYrcjd1Q2I4SEQ4MkpReVUwNzMxV3EzN3o5RG1GMjJCUWVZUFRNeTZQcjYreWxhZlZpalREMnFHeU0zbWlTc2NjenZ2ckw4Z3hQdHBWUktmNUpoK2FRakdVamhCci91TDBDYTJSN04vOGRyNlRXSU83WG1XSVM2UmMzRHRvMEJNVklkc0JXTUxuV29SMUdVTTkxRDRMTnB1VnNUIiwibWFjIjoiZjE4MzhhODhhYjU4OTQ3NmEyOTgzMjNjMTc4ZGIzM2E3MWZkNGM5OGEzOWExMzA1MDFjYTI4MjBkMTA3YjU1NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpGbkxWc1VmYjBxdzJZbU1Vb0hKQXc9PSIsInZhbHVlIjoiOXdZUCtCa3BHMUtBTHVLekV0YWg1OUJ3cHR4QXB2ZnowN045UDNrME5yNVgzdVpPc1pmYXpVYjV1alM2NUhadCswL0d6NXBZMGtrVTJoOVRkdWFVYWlRWFJneUYxZ3VzU2htZHhPU1pkaFh0RUhKTWduUjc0ZkhUb3NiZ2llZDloaWMvL3ZoUE85b25MNittY0hTd0s0aTg1TzZPYzlKdjlsZlJZa0R3bWpYUHNHNk5oNlhCUnNyWXZLZEQwR28wT0FBYkp6Z0ZUVmhEb2hZZ2pXbDllL3U3KzREQUhHeWJ5c0YyZXVrZUlmNGhHQXVhS0FHSkJUYlBiV1YrZjlhcGhBL3kvMUJPM2prU2dBenI0cmpadWRkejd5Z3BzZDZFSkxjTXJHUmFUVE5LZXBxSHhPS3M0aGZmZlhVbjhzaWtnOG4zdkdQeUUwNzR1V3BlOGZjQ3RDVjdVbW1JNUYxTElzZkxQS21ialRqRU5jcm9ZK29LOFpINndGN3Jtek9BKzZvN2ZVc2YybkdqSTZRbVI4NHRycDhMUEdhSml2a3JaSFBIY3FEY0liM3U4WGo3cHMxcmlCdStheVQzQ3VKMVJ5WjFjdnZ4RUQ1UFBESk0xWFg3alNXV2xDVXQ2SWFZOGJBTm9XNlQ3enpjNkN6UU42N1pHRk9rNWs2V2I1cDNsMHZHM25sY1NaUU40dU5hckZzZXllbytjakF3Kzkvb3llU1A1V2tpQmxJKzdBQ2hWZEM3M3kvTmZhcHdJcGpWOGM4cU5IZmxPL05BdTJYc3BzNTNoZGNIbTQrSFNZYlk5Q2tIeTVKZmtuOUpzNWVPNE5LWmNlSW1Mcm83UkNWZGVMNlV0V3pVVzhobXNjTzRLbmxBU2JFRlA5ekViQnRtVGdwMStpWUdDSmc0SU9KVENRaVQ1ckN5c2hMMWFoT1NtblYycnFuOHFpekdFclJwV0ltbnpnPT0iLCJtYWMiOiI0NGQzZWQ4NDE2OTgwZGQ2NTFjMmUxYThjN2M3MGU3YTY3ZGI0ODY3YTUzNmI0MjcyNjc4NDY4M2RmNGNmZjg1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
38 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNHR1RuTC9lUzFvOHd2dE5kdkJYQlE9PSIsInZhbHVlIjoiZmptKzNPYk1yTEZYaVdFWmZMSmh4RzJwcEtTbGtTWkJ2SlBPOE5LYTc4NXcrNjhvWDNrWVl2V01Fd1VaYzhOTTgyN3dBVnVWaG5jc1lCTHZIYzAwUm9taDF3NUJYQWlWWGxrMm1ZTEZSUllLNEZmQjUwZEgvbmovRThjRHlqeW5mZ1dZVWQybGFKY3ExR0IwMGs1dEwwMHRhOTlOeTZhMGhlSGZwQ1pLbEhHOFZTUDB1czVRSXZ2VER1cmVEckZYK0pJTExLY2VRTnpzQVI0VVdqZUpIVXczcEQ2ZEkyOU5XWHlsTktrKzJ3RXB5dTlFZlJvNk4yYkdEOXB4L1lFWGV0S2V0K25kOXZmREJrVGdoNERiSnUvTHNYTGxNSTJPU0hidTBvVDdlb2FRdXBENkcrckR5ZmxPUXJtRzZMZldEYW0zbkoyRENJTmQreVFsMUVzN0RHSU1NRTAyVDdva0txNk9HQUZQczUvRm1GUzg2cWR1OVBmMnkxOVZpZHVMeGdnbEtvazQ4OW10blA0SXRac2l3bVNwYlJENnNSblBxa3ZFUlhsM2oxeWpJazRpaThmajRDQXhiNDBKUksvOGRTYXFJMm5TV1QxSXdoMnBuUlBBZUV3dWhxczNRUkdrRGZ5eWVGZ2tZMGc9IiwibWFjIjoiNmI0OTMwMDk0ZTY5M2ViMTg4ZDIyNzAwNGY2NjU1MTNiNzM5M2ZhNjE0YTEyZTFjMzhiOWMzZjU5MzY5MjY1NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InBZQVZNb0RQNVYzdHVXb3VKVWZEdWc9PSIsInZhbHVlIjoiMVVqSzJPNk5DT1BVaXdNYjNiUWZIbmxpdmxxV3dXZmtiQ2ZURGRONC9LTTQxbmtGNDlEUk92Rm9jUFc4WEs4ODlJaC9RNWwyenREV1Y0YWlnbUtuV2RQcDlmV2Z1WWtDZk9kazNsdFUvb0ZaWUZHcElwWDFlRURoUjB2dG5KUHlObWZndTVNSklRZFllNnF5V0dLVUZrUTFFSVVBa3dQY2Q2VzJFekVDclFhSVhCMkZTZGxEN3FIbVB3WlZnUC9sSWREZmhsdW9IMUJGWDd2TFZ4WTZXWS85SVJTNHUzMnRubGI4RnI4NnFFU2FtMjhMRjFvalhMSVJoOFlPeVkySXRrR1V5VVQySkhORnFuTFRIcDY1R2VZRDUzN28vMWRZdURiKytZem9LQUZ0MzA0cHVpa2VMZjZhZlY2a29LVmorSUFIRW1oRGphRUlobHFWd1pJMTVLaWFvd2Zmb2VvVGcvUjdQY2pHaTN2TlM1eUlQa3l1M0N6QTJHZWpGZGR3YjhNY2xNcmFrUWErNk1zelVKZWhTaWVpR2Q5eHB0SzNCeW5mOFB2VWx0Mi9oSkRUOG1wMENuU24xcE1iUGpTaXJCRTBQdHZtZjZmWHdLc2d0a2s1MXdkbGtJbk5OSk9Va084SVhzeXkvS0E9IiwibWFjIjoiZjZkNzBjMTgxYzY3NDczNThlNmU3NTlkZjkyZGFiYzk5YmNjMWFiMmI3MWUxNDk0Y2M4ZGU1NWYwNWU5NjczYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IldWS0N2eTZBZ0tKZjRVaC9zNmR0dlE9PSIsInZhbHVlIjoiK0w1cThRc0oxQ0d6Ny9yblhCUXNaamR0Z3ZxQ1ZHNjY2SVVQWXhnVms0UStPYVYza1F0QTZiWUZqSm4yUERhNjduMWV0Zm1JclV2Q1YrQ0ZxWG82c2M3NGltdEl3cWppYjJjN0RtYjlFNGhyaWhlN0VDYlBBM25wWnpqYVBLc2xzRC9NWndWMmpKWTlOaTlCTUVGbnhIN2ZrRmY2aXp2QjZLTXdKcEFoVEpDZHMvSDUraHpRYU9JTUpSQ1FxQURvSkhLQWN6ZlNpd0NwUEkxaEdmS1dKczk4MmF3aDlBNHMwRlFES01LVlF6eDB6ZHFuOWttNC8vbi9HNmUraFc3QWRWVjhjSmFnbW1FRHdudUo3VzJvVkVZUUJCQnQ0RnV2TXZmNDhUanEybXhWK2k3WG5WVFAwZ3pwVktXTUs4bHphbit5Snd0cVBkUFFFN1dJTG5xcXZvSDR2NmQ0N1dhQ1haZTZKcmdYSHF3RStKekVJMUJHTWhyYVRRYVRudGp2Ylorb0ZtdWZ4Z1h3WXhjanhBRUZUVTRiRjJNckxKT2hVUVFlb0FJSFNKZFFEMWNwOVBBZ0didDZmYzFsNnFTYUFqSVk0STVPL0F5bzdvNmI2Q3N1K3BsYXNVNURQdDlvV3V1bEd5MkdHZmVNRWR6RE12QXNHQnp6VGNxMXlnWWlTMVVyQ1I5Y0RvZU5DdlgzV3ViNXNVazExOXJONmw5QzJQN2IzTWxDK1JGQVVqWkFqN3VPSFhHSXM4OURadEUvMkFKdllMaWFqZlJzV2RjeGZFUFZyZnk3c0pjd0tBTVVuWWdBK2dDUlJCWU51SmhTSUVvOUZLQjg1bERidzVhYSIsIm1hYyI6ImY5YTI4ZWE2OTg3MzBlMDk1OGI4NmFkYTFlMDI0NDk4NzgyYmUyODJkNjYzOTIzOTU0MDQxMzBjNzU1MGRkMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkpTMEtmT1kzY0QzVnp2L2ZHREhmTVE9PSIsInZhbHVlIjoibjFmQVBUS2QrdTVvSUFVeTZXbEs2eHNKbUUyemtVdGNuaEJkUk1iT0thUzRKeXVjdzVmTzdRZnlucFBnbTFhMVVpNU8yQWp3RGEwUWtzbzRJMFJPSENpejJ3VGRjL2I4OGFqd1FYTUlEU1FqWkZhRWN2QXU1Z0RSYmtLYjVnTmd1bjNrYW96Y2VUbGVMYmZVWng3WW5JZUxDbWhURy9VMDl5Vllnc1d2SitnUlVtTlYyeEtwcGZtZXVWRjhuME9UNWRSUTU4RXo4dHBROWp5eHV6NExRUzJzREtpVHlOTmd6M29KRmRrNjFaM2laTGl0QitmOFJVYlR3bkVmV2NFQ2k1aW5pZjdvYlYwdVJtd1VCN3B5TzdEMGVQZjZ2TURrL1JPL1FNbzkyM1RRTTM2NHpHbWVuR3UwcEVlOS9ZanIvNVdhbzRDRENFWm5tYm8wVnczTzNBcWdZSDRvZXZwVTREMWFrQ25zSnZSazcwZnNSTHZOdG1QK1FnMVhxeVByRVByVGJuVXlLY1VTb01xSU85RldGMTNGUjc5enFBS3pnOWR6dHZGRFgrUUhxbEVyelp2aFpXbEFaZ292M0dsUEppUDVKRFp0ME1peG93cmhnSnlBUlYyTCtlcllKZ29SNmdXSEIwK2s4REZHQllsZ3pEdDY2RkpjcUVRUjlEa2g4K0d5Y21odWRMV0llY1FycE1FamxkTjkyb1p6ZXozNlUwdHdUTGhtSVNKSzhpM1cwbm9EUGNtc0N6d0JmMGNZUDVVcFFrUHhBN3k1RXd1aDVDRXhoTTJnNnNIV0VGS3Y0SGFFYXY0Z1NIalRpb0JKOFRONlFEL3lHazJmZHNLQlRiOHhqVHNoSWEyKzNjUVZmSEo5Y3RTd2lVWFJONm1HTXpuWGphaEdsM292US9URmd1UERwdmJxK2s4MlBweG4iLCJtYWMiOiIwNGExZDFjMWI0MDVjNjMwYWI4NzQ1M2E5N2M1Y2YyMzg4YmE4ZjU1NjJiOTY2N2Q0ZTBmNzgyYzgwZWVhMjRjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjF4dXhNZHpZWGhLbjloaGpleFpJQVE9PSIsInZhbHVlIjoiTW1uQjJYQ2JmcnFiVWFSenBwR0NwNUJPRE1xQjVkSGtmZzdRVE04ei82UytFYzNyNmpLY2V0bGdnSDFtN1ZhQjdxSCtwaVFRVFppQXFPaHRKREhOVjZTZlRrT2d5dzNEbmRCSnM3dlhhMFNwelJwd0dBZzB6KzR5YjB1d24wM3hqQ1BJZ0Y5L29JZndlTG1vOXFQL2RtaFFPZmZFMGhRcWZEWWg1dzk2emUvMFE5aDJmV1owUU96QUFjTHB6dG9IUmwrd1hVdnJWRVFKK0tEbk5hVitSTHJwT2hGMDZGcXN0ZTRMWll3S2l6a1liTnlrTVdlRGc2dmVEY1lWRWhQeDlITzduS0lncEw3ZnV4RHZnS2JnWHIzV20zUjkvM3JXamxoTGFvTUVUL3ViVkpLbDBjcFRkUE02NUxQQjNLWnNoWHdDWTA2TGNqRHk1K3lCRW96L21KL3Q0d1EvdEJveEJnS24wWDJVbExzZUwyWUxORDZYeitrakhUYXBvT1BOeWgvalA3T0NLRGQ0NG1ZVk1CRWNpSTNrenovbysvWm93S25VakNwNzR5Q3pIMjR6UjlHalROOE84S3ZVTDhqQyIsIm1hYyI6IjYwNjQwYjUxNjk0NDU5Y2ViNTdlOTIzNzBlZDAyMWU2OGVmNTQ4YzA2MGU2M2I3MjMwN2NmMTQwNjI5OWMyOWYiLCJ0YWciOiIifQ==