Жителей Калуги и Обнинска угостят пиццей

Tele2 добавил гастрономическое предложение в программу лояльности «Больше».
13:18 01.10.2020
0 3851
Читайте KP40.RU:

Tele2 добавил гастрономическое предложение в программу лояльности «Больше». Новый партнер оператора – «Додо Пицца», предложит клиентам кусок традиционной итальянской выпечки при посещении ресторанов сети в Калуге и Обнинске.

Оператор развивает программу лояльности «Больше», поощряя у абонентов любовь к хорошей кухне. До 15 ноября в сети пиццерий в двух городах региона каждый клиент оператора может ежедневно получать в подарок кусок пиццы. Для этого необходимо сообщить сотруднику ресторана промокод, сформированный в приложении оператора на смартфоне или в разделе «Больше» на сайте оператора.

Елена Николаева, директор калужского филиала оператора:

«Осень – это прекрасное время для встреч с друзьями, поэтому очень кстати придется бесплатная пицца. Удобно, что получить подарок можно ежедневно, а рестораны расположены на центральных городских улицах».


Новости по тегу
eyJpdiI6IjdVTHFkMjhtU1lQVkNMcjRlekpiOXc9PSIsInZhbHVlIjoibFZzb0VDT3pUdnBWZnAvMlg3QytHYnRRSi9NcGVQcys4cU5hS2orUEVnQTlhazlUTTNyaFhiV09OVnQyR1lHMFY3OGZZMmNFSFFFbTRYWG9jV2syYkVsVmoxSHBBWVVEc0sySFJOMU54eTdNc1BGTXFrcjQvczUzcVViSEN6WHdJc0Z4WWpLcUdNTlhWQit6NGVIMDcvc09iZEM1UFNCRlhSc05KVEk4TWx5SU03MHBYaGlYNGIwem1oam53eVpLTHNxN3FWbnVFN1lFK0Y3a0pjRG9KL2ZHZzVMQXljczdqL0xFWHFSdlNlS1B6NDExeVVTUlhYNkNUaDhoTVJ0YlkyN0hNMHV3RXFvWEx6VlB6Nm85eXVhTzArbFlNRlN5YlFxZXlMM1l0ZzVENnBncWhWT1RXOXR5V3dUTXFhZjN4ZXI5Tk1OOHVZeHFtTDVmc0tLajAwTHhpMVVSTm5Tc3pOVGhTTHozTHJWWS9wOHhOUWI3VWVtNHVObG52dmhUeHNEMzZPSFk1aXEvcEYwSlJ3TllrVlRLWFJFSjFYVFRtekt2Q3ZoZzJQTlhZeXRhZ0d4bWNXdjdHKzRtVmU1cXVTR2pTS0JNWm5OazRVR0RsVGtEeTN5VmtmVTAzQ3R5azlaMjRLM1habmRpZ1d6NVdiektZZTdyQzFjd3ArNWpMSDhQY2xaQUdaYjl0TTBSWWI0Rm1MRUh0eDFKSDFueWE5b1FPK2FIelNYR2N3dEVDOGMyaHV3SGpiTThQcjdOQ0czRE9HTzh1bCt4Y2tRd1BZMVNTOENrSnFablVlc0JTc0tKNWRQaU5DUy95WWg2N2hnZUFaWEhkVlJLWlNBZ3VPRFpmS3NoekhmS05hb3V4TXNtdWJtZnhpcGZxMEhCVUpVRjRVWVZCZExyV1JoYkd4WXRhNjdkb3YwZVJKd0NmU254MkZpbzFZSEwvQ3o3Slkvc1ZKSVRmM3ZaeGFjdklYM1NydGVsMG5rVTZrZ3dZaHUzZmcvSk1IVy82YTB0IiwibWFjIjoiODMzZGMwZGM3NWEzNWRiYzRiMDhiZTMxODRmODI3ODk1YmE3MjAyMzU4NWYxZDZkYmJkN2VkODUxMDJiNDg5NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkZBcFhReXBwWStwU0pRT2xwMGcyTEE9PSIsInZhbHVlIjoid1VxbU4vRVc0Q0Q3dWpMNTl2b3U0ZDhZcDlBUzBXS3RjVTd0eXFGR2xFOWE1QW9HcVhjczdCRkJBcWQ3MWRBMlY0MTVFQU93U0daWkRUQzJrSDFUaDNROVNZQjE5WVNEV01OOEU2TmVrMTkzZkJPNndlUWxMYTdYMC96QXRMK245WTJ3bEJHUTd6N21FK0cvbjlFeEhrU2ZPdzNmbVNaZWxvUFkvL2ZrU3Q2dW85TE1peG0yaW5zTVV4aHB3WFVRczJmcGQ5ZFlKK1M2dUY0TTVjNCtHV0NmWVFuRW1ZWGtUQXh4dnl2QjgyU2cxVnd4T2lGQ093aWgyRjVKYUZWejBaenJGd0NVV2VtelcydkllQ1N3dmhlOElYdkFja2xiRXRGT1pqc1piYzVseW1Nd2xMd0t4Z00yWVFPU0krQ2ZPUi9NeUY4S05HTlFqVGhKNWcvWTkrbUtLM09xYWhFVHlKZzZnY3BxalVza1RVUHVzd2xRRk9RVGJoMWsxWGYrZ1VSWkpUSlN4N0g0aVFrTXhkVUEzdXQ2cE5iUmJZVCtHNlp5dENLUmZ3MG0yY3d5UlFTUjExcCt2dnQ2bjQ4Q0JGUVpxK2NycUpNUzhSUXIyZmx0bGorZDFZK3UyNGtVVEkwaytXVldTVEV6ZCs3anhENnhKdy80YUJDVW0zQzhwajVKQnJKcXdsdmdOam1kVTkrZVRiU0cvb1htMmRtekUzcVprbCtiSFFrYXFRLzdNTXdrSFlpZ2MxSERDR283VWpGOWxJRE9WS1BVeTJVdmEwV29EaFA4MnI3TnVuY3dpTmxtaGRPNzVQbGRTUTMwZTBuTTBOWlZhcTJEaW1BWlJNL3dlZlc4OURuT0pvY1pGNWlqL0NCZFFGbmdQMFVWdUhMODFEeUR4NDgxN3lYc29nd0x5UlRrT2JXRHZ5bndZaFVMU2E2ZTJkT0VtL1diOW9MbCtBPT0iLCJtYWMiOiJjZmNlYWM4NGQ0MGQ2YjkxMTM1YjM3NmJjMmJmYTE5ZWU0MjQzODFmZGE1MWE3MGI1M2EzMjczYTdhYmYxNDBiIiwidGFnIjoiIn0=
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6InVTMUlMenI5QmFaVS91TXZCWlhsVHc9PSIsInZhbHVlIjoieXYxbXBMTFlWSDhZakMrOGFRblhCdUdFVGhJWm5SbUpjNlpKSUpFS0hYeGI0TWxING9MVy9HZlBkS1BzSUVMY2NCWE9wN3RtQ3lQV0VCN2sxUHphdW1ab1JLNXphbFMwSjdWOStIWUF5TWN5SlpTK2dubG11VHA2cG9KT0l5MmJMWXE2cWg4R0IyRkNRbXludWN2TC94bTM2WVI4bjBRUjJZU3RRL1dpWE5HWFMyR1BOUm9FaTl4MWt4bkRDd3dVYVh0OTVpeThBSGtzSVVUdmF6VTJaSUM2LzFFSEFkUDRVdEVDK3JXV0l6dlpTaUoxaFh2QVNaQTdVR0RidHNnRHMzNCs4S0VCUHVGdU9RZ0VoTzFYaW15UmVhdWVOSXZNSndZY29ZZXFoQjkzVFk5UDFzdEFQbjI1M1oybkh6ZVVHYkpLOEVyVmxaSDJnRjQ4anJac3ZSZ0NPdW1TQXFzQytEMTRiaHh6T3pOSEJKYnJmUG5DZjY0MlZaQ3dIbnozMXNzR2Q1eGdVUE8wSHNnZ2s0cFQ2NS94T2MvNDlOSjIwMXVJRlU2YmNHR0hFUHdUZUxxcFZrNkhpYmhHelhjdXNBOEJaR2QxMjJMb2Z4UktBZDk1REJxVTJJM0xRUUdqU3krZTd4bUhQUHc9IiwibWFjIjoiNTcyZTIxYzAzMmU4ZDMyYThmMWM0M2I2NGMyNDJhY2NiMGQyMDIxYjE3ZmU3YWU1ZTZhNDkzNDE3OGVmNGFlNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InZnUlVvN2c3M3hBUzJEM05sdXQ0MXc9PSIsInZhbHVlIjoiaGtjalpaRjVrakpxaDJLcTVWNTMxRk1TYzVPd2hVcFYycVVCb052VFdxbHdockh4SktsWllIMHBVZjV2c3ZUTVpSYVJYTitHYzIyNTdtdlpEWTRJM2RYTkJ1ODV3LzRXdFJTdFBraDY5NCsyeVBiZ1MyVmdDekVYRDRXaGhIRlBrSVlqcS9PTjFlNFpOcUdjd3A1cTFhVkdlYm5VM1FrNzFjMU9FRWJ1eDNTdTBvSzIwMkxpN01ZS3NXSmpmMy9oV2dYUnBNNEsyNkhnSHh4akJpaDN4ZGdyVThBeGtXQmJQN1NoYnpOZGtoQjdhVzVpMVVqOS9aRHpmRXRGWXpKYk52U1IvdnU2OHZJeTQyakU0cS9UV2dndWFueTNtYkVyaCtPeS9xMnliY0pZZS9VbS9pY3kveG5HTXJDV0F2M0JEbzZLdnkwdUJRV0RtRzJPTGRNazhPZElqWUVwK2VBeitNWko3WEhOUlJWU1hPcnlFVk5aWXE5eHRWYmZGU3JpWGd1SXlsWmRnV2FxQnZ3UnFYbityZXpKdDhhM1dzR25zamFXOWpEOWVqbFZQWFFHMmJqMkFiWXFTcmR5SUNKY01wdFprZU1tM09vZktSL1hqbGRXZy9BRzNOaWpKa3hCVXFnNnhaQ242T1E9IiwibWFjIjoiZDYwNjNlZWZlMzgwMzkyNjQyNGRkZDY5NDA5ZDZmYWVmYzRjNTg0ZTY5NGE1MDZlMDMyMDRlNDQ2NWQxY2ZhYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpCSEN1QjhDSU5EVHhURXFMeVBseFE9PSIsInZhbHVlIjoiODNxUFdYSkZGdFRvTWtySElFMGNibDF0TXBRWTVEaUczdko5b2wxcm9OUFFHRXAvemw0Ym1wVkRsUHA0b2NaNDVGbm1HOFdDd3Y0VWVsSEg3U294UjBCYkt6Rk9Cd3VOaVhISDFIeXE0alNxQlZ4NUdUbE9YUUZEalppbzQvaGkvUUpDR3BQQ0ZoNTVoT1FoUWVKNXVOK3BYVExuZ3JnbDJNRzU4aW1tU3VEMVlmQk5UMHJLT3RTU3B1dzdia0FramRMcGdMSWlnbEQxeFcxM2Y1Z2tRU2t4UTJONU1QODArdXl4QkpseENwN0ViMUFkazQ2Z3ZtTjZVenc0SjFTVlc1NVFDZHdKc0U0VGJoN1lNYm4rK1JXaExHTjFMZ0xkRXVBZzhQSFRaL21BREVFRnlzNnFZeXNxWHM2TEZESzN3aTRJUmhrZU8wbngzUEN3SldkTDk4WCtTOXV2MEh5dEZKaTE3bDV5ZkNaMFNNYjF4RUxHRVZsaG43dms1VWNOKysza1lzeXhqaHpuUzVEV3VZb0pIem93RHZQeDJDaUIyMS9UazJzWVVSN0lvYkJQZnZXSjlwbkFFQ1Rzd2c2THBablJ2WnE2VXBEYkJZc2xKemljZ0xRMnR6cEFXNEx4RTBGN3Q4WkdBUDNueWdCUldvQjNTSVV5Und0VkJaNC9kTlpsUnlrVDNpL0JFb0Y5Nmo0bWMxTlNPS08wZE9CYzh0RnFxYktDVk5GWXk1TUt5SGtNQzBQZEFPZWJXclNHRG1RSTFpWGs1NGZtbU1KQ0V6YmxnUXpsWHpBbDFkS3g3Ylg4K2RHM3hUeENUZTc5blFzeG4wZ0ozeHh0RGxJRyIsIm1hYyI6IjdjNDI4MDYyOTg5ZDVmNTRhYTdiMjRjODFlYjFkYzQ3ZTIzODgwNDJiZjg1MWJkMWRiMTJmODNkYThlYzFkYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InVqdUIvUlZOeFV6TnZPZStsc1NrcXc9PSIsInZhbHVlIjoiNkVuVTh3Q2dQWXYwa291VURQb2pkTXIvRlpwdXpMelkzYkVub3pBMmtRKzZZL2V2c3o5aFlsZm84U3ViVDhrSHlpSHVhQXk4NmZMZlkxR2VIZnppUndNdzVvaGVKR01vYzJzSXdKQTMzdU5rclR1VW95UVNtbG5OdlgwVjZWcHdWeFVFTnVoYXo1UFZjL0RORmRYd3MvUi93V3RXT2Q1R1oxajlGNllMM2lDQ1R5UWh0VllObmpETEdidnE1TWI2WjVNV1J0L1RHTEF1b25EcW45dFlIZGZOSndXWGNmVUltQTU2R2dPbnNPbTBoeDV5c0gwY29EN2gwa1hXMVd6V2hhR2ZoRzdXNmVvV2E4QU8rY3Z4TWtNa0xLeWhnWGtYazlPN3Fib3NQSGpJaExPTlhSd3ZDOGVuZHdKclkwbDc0WDR3aS9LZEJIUWlHaVpQN2p2ZEYxOUpISUI4ck1LQ0hYWUNTNkFkbkF5UCs1MTFMeVY0TjFhejB2MEsxcThoYUxoeEZkNGhBT3loL0FkZUpDUXQ3bDd1V3ROSlpJUUhGWVFDTnBIR0taUzB6b2g2Q0wvZkQ5bHA4M2F5Z0tkZ2VYMnNEQ2ZydWtsYmRTNGJCc0tnNDkwNURTTkhiakszN3VhTzR0ZlBRQ3RidlQvUlNERDV6WGxFTE5uT1c5aklxaWJPUDdhUVJXaXBrMnZyV0d3T2krNEc2WVJubmpyL0U4N1F6dFltQ0Z0bTVJSGFrMWxWSUJHZnpxRm02cDZCOHBKblBnWkxUamc5V1FVTXkwY1Q4bktsak5kdHh0MzZkQkRzQ3daQVU3dUdyQUlGaFc2Vkk1Zk9IWVdxbnlIVnZUbXVlbnVqM2xjTDhET1BSejVuQ1hFcWRvNExIeGFMdXd1TS9DQ1ZISHBhWkxJVFdYck9tTUZwR011RzduUTgiLCJtYWMiOiIwZDM1Nzg1YmI5YmE1ZmM0MGMzYTdhMTcyNTE1MjE1ZjE4Yjg2Y2E0ZjgwYTA5YjA1NWY5Y2JiYTc2NWQ4NmVlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkQ3Q25KblpIOVdSZnFGcmwxc2ZJb3c9PSIsInZhbHVlIjoiQUpWVXZCUTFPSW5WeVA5NzN0MDlMTU5ZdkJGb0lJbEFQQ1BWOHR4cFp4MFg5U3RXa1U2YXUzNTdmRGI2MU9rc05sVVFhbVFSR0RmWlpLa3NObCtDUUNFRDczejlROC9jS1RNOVhLZlNJQm50eWFTNzJnME01eVBMWlFRejB6ZDhGQ2Y0WTBock9IMGllVklNWUY5OVpVK25iQUg4OEJ0bzNMaXJQNy91aG9DQ1BpK2pFN3hpOEVZOWRYQmNYUXYxbmZNeHBTSXpWMWM4Zjhtc1pzU1RPNWhBUG0zS2t4dFBNUGVqNyt6OWtwU2NodURTOHdEMjdKR21VUHc2L0xFT3dMeVphZzZRQjJORU9RbWxsUElOaHdoRENQRDBDOU9rbGpkMnFBbGdpQVdaMzA3OW1aN0NLeWdQdzA0Z0pSdkhRV2Jsd3E3L3BVcUJ5VmxQLzNHK2RmcXZiVWcwbHo2U1VPcUord2RNbnY1L0t2d2RtbVRQbjY1TzJWdmdBU0hVL08rZWgxS3JxQk5RdWVqYWN5aWxncjEvYVpGNUpjd1NRT1kyaXpNMFJ1SzI5cUN3MjVGMk13K3FENFZDL2FhQyIsIm1hYyI6ImFkZTVhYzkyYmJmMGZlYTc3NDBjYzVkOTUzM2Y5ZGY5MDBhOWIwNzA4OTI1ZTY4ZGZkZjFiNjA2OWY0NTczMzQiLCJ0YWciOiIifQ==