Калужанка попалась с поддельными правами

Ей грозит до одного года.
Екатерина Зеленова
15:57 26.08.2020
1 3125
Читайте KP40.RU:

39-летняя калужанка водила машину с поддельными правами. Как сообщили сегодня, 26 августа, в областном УМВД, ее остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов на подъезде к Калуге от трассы М-3 «Украина».

Женщина предъявила сотрудникам водительское удостоверение. Бланк документа отличался яркостью шрифта и отсутствием микротекста, что вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. В ходе проверки в базе данных удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином. В полиции женщина пояснила, что водительское удостоверение она купила в другом регионе.

Возбуждено уголовное дело. Калужанке грозит до одного года.

eyJpdiI6IjVUY3p0U0FqRmpkTWNia1puWitZTlE9PSIsInZhbHVlIjoiUzBrekJtUDQ1U0NLc0NpS3NPQnRwT05XT1pSZ1JsZytNdXF2TWoxZmJnSHo2cnFjWjZzaFE1b2JIdmE3YVdaak9GNjU3YjJrakdmM0xhbldvbWxmTTR0cUowTWMzOThQN2NrdHptWmthYVpUL0J2bFdNN1VLL24yMm9MMUE5WUQ4Y3VZalVTdS9rbXlBSG1rR2tyaUFpTXhuWFNRQWZoTVR2WGJnWFdoK1ZJMVg5emJuT08ybTRjRVBOVmFLd1hnc05ZQ0lqNDUvV2RFUlA4ZlgyY0RtU1hGNlhheXQ5LzNST2pXV3RKV0ExOG54b2dLOE93SFJCVlh3VWNvMUdxSjZKY0dZbTlpcHBYbzlqWTJlUmpsOHRpbTdtUnhPNGhuZFg5VEl0cVhGOTBuY0lrcnc1Q0RHVGNOYmdja2J1eVE3dWdDeHRNdDBnVDVlR1h2MmFZR1dMOHNHY1RueTJuWi90aEZOc0ozVmVsUXRMT3V1NVMwR3IvbTlDSGozNFcyaERiVnU5R1lWVnhTN1RFeE5sZzVIaWpwMzFuM2NRbm03NWdmcXNPK1NjWHQ3VlJ1YUduL08ySjFaSE5Fb2U2ak5pYmNmOW9KL2Z6aG84QjZBcjFvbmNka2J2K01Tb0pISVhPUmNHSTJUTjZyM3Rqa0Rtak1FMXFkT3Q1RDZ5ZUdIalpPQk9Wemx3bjFIWGIxUThjQUp2Qkw5bWlVYk5Bd2tNWGJmWm8vVldxeVVwU1hVWnAwYVNORDNnTG80enBVcG5LV09pSmdZNXk5UEV2OWhVTS8zV0Z6MU1JY20yL3UwNU1BeVJMdWFySjI2c0QzbWo4bFZIcmw0cWFpdzBqMi9EZXdzTHRqbktaeXpiL1Iyc1FtR3JLYWxRYjNxQk9GMjkzM2daOXFVdzRVUU1LbmhpSytSQzJCZlkxRmllQUFUOEZ5bzNOSGcxZ0pKUU1JMkFDbGEyQkY2NzErZXZlVSs4dm8vZ2RPTzZEU1oyMUd2MG80Q0R3VlI5MWxRc1FjIiwibWFjIjoiMTkwYzViOWRiYjA2ZDBjNGNkNDdlYjkxYWZmOWNlNmRlOTJmZjEwMWM3MmM1ZTA4MzdlMDcwYmUzNzM4NDcwNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJtUW9jWEVCRDAwMlZUNG1HWUZiS1E9PSIsInZhbHVlIjoiRnVmNWZWalFHZjlMWUZlSTlmaFQwMDNGVzZERHV5T25OL3JDUVQxK2g0cFRtQzJKckM1YVhsZWRYVGd5UlkxRHA1RWtzVHJ1WTRxN2pGRkFDaDlweUpYZlRqc1kwSktsYWxBSVZPcmFwQUVDOHBuc3g0ajZuc1MzRndjT2RFM29YZjYvQ05ySE81bUtvUnVxRS9xSjl1ZWNNWEVQeXJneHJGV0s3MU9RU3pobmRFM1VUbGhlSno4WlBycFp1djYzMFBmMDMySVFwQ2xnMXRSaE5nbzlJVWxSdDB6MXV2UVlHRWhiL1d2b1B5S0M3eWR6SU1TWFFYUzEyOUtqYnhldHMvZk1JQjlwTnV1UFZkd2drdktYZ3U4MjQwTGNuSHZKZDA0S2x1eThWRGZkdkJlNTNSdEpvY3gyakJoTUY3SWdxaWFXdnJGRzJ0Q1dnK2Y4WldiMDNhM0dxUGJtbk1jUVJqRDI5THE0em5ubUtkbDVabkJ1VHRHa1FlVUpyK0QyVEpTbU9XY0lqVGQ3Z0VvYUxLNVpYc0NsUEFQOVhIbHZ4N0xMR1NJVmJLWHdCbkxFak9wZ1daSlg1MEkvSkpmaDVmMndOMFkrZGhZcHM5Ulo0akkzeDhMZmJkN1BXYWhUNlBkQTI5endMM2dxSUdTRE5lNXlNUW5mMFEya1JDNDRCSjdGNW5JeTJHdXhMdm84a2IzQ3RuNzZDbTlRODJRMFFPZlpGQkVTZVdFVzEwVlZjclFFZ3dETjZSNHpaODJBZmVpQUx6cGc1NjFISlp3UFdnS2ZUMUhoNUV0a245YnNJQi9FTWRiaWhabk9jdFU3bDNvVUJsVFZ4Z0NMbzc5VkVwMWhtbVowYThFYWFlR1EzUXdieVBaS0RQaU5wQWhiOEJtWE5vTEcwQ215UnRVdWJ2VnNwdFRZZUFwWUZyUzMwQ2g1VUJ0MVM5VWIvZSswU2cxa3BRPT0iLCJtYWMiOiJhMGM3NmQ4YWFmMGU1NGNhZmU0MDY2N2RhM2VjZWVmNmFkM2U3MGUwNDA1MmFlNzdkNzI5MmRlZGVmZjUzNTA3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
25 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllqQkZDMGJkZXpsVkNyTVdjYmFUdXc9PSIsInZhbHVlIjoic2M2YkV0dzlzejI1Q0Evd0RBM1hTYkZjSEZoUFUvU0NpallXNHJDM1F4QnNvaW5HWm5Tc0RqSVRueGZXbEpMZ3dYcFJaQjZJUWlHVkFWb04zNzFVWC92bmwrZGJMazRLWndWSnE3V2tSYk9BRXBiSHVtNVQ5VURXU1ZRV01yMmE0Wkh1ckRsRmZ0ak84bEZFTkpMSUtxU3FXd011K3NEamh3QWg2RHY3eXNBSksxc01WdTdlVFArZGdNUElSL0R1a1BiUmMwRmNPN3laNDFDaEYzaWdQUjlqM1pSd3Jka3p2TlF3ak9SbHJFVU9pdXYvT3M3b2lhZ1dpeXFqZ01DQ0JYaU1VVFlReUxEaVRsWVRDVDh0cHVCenJGNnZoOE92SEpmQ29xa056WStkSzZNaEJWdkt6VUFHYXBDV1JFRlc5QUhFSmZVUXdQZ2t2YW1waHZoRjhmUDZvUDZhUnl2TDVLZ1E0U1FDMVR6dllVTWVEVnp2d0FteWVqZUliQUNYVzF4N0k4ZjlVcDNtQ2VoS1ZkWExZaEduNGc2SEIya1kyaDNOOXBnc05aNTZ2U3E5Ry9sTHlVOWRDMXJicmNkb3IweHRtcy9mSE8velhFUTJaMS9JN3poeEdiMG1ISVFOUXp1NnlCZk5oemc9IiwibWFjIjoiMDhiZmU3ZTI5N2RlMmE4ZGI0ZjRjY2NhYWJlNjU5NzAxNTMyNTJmYzljNTEyMjRhNDVkMTQ4ZTIwYjU1YmM3MyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InpNK1NWemhwTzFybTd2VnZ3eG83Mnc9PSIsInZhbHVlIjoieUx2ZmtQb3B1R09odTZqOVdqMkJadUZJeWZtc3RPakJ3aDZBbkhqNWk0WkJFZXhPNTdNSS9BZmN5Tnlzb1dhSVlrTnpwcy9ZdVhPdzJyTW0zdGtWcm13RytuTEpMbGFPeEp4dXhPaEI3cDBLZnBrYXlCN2RiNE4xeVBlN29wRWtLaUczWmkyRmkvRDBJVlIvQmZrMEozK2poL2I2bHNlMmI1SE4zL2Fzcm82Q3A4NVJoZlZYQTBsMWsvcjFLRCsvY1d0c1dTSzVyM2ZVSVlyRkNQYUVrMHlNdGdUREVpK1ErVCtKTEtiWUtaS1JPeGNTLzA4RndwTXRaNkd3Nm1yMU1nK2VIM0V4Ni9zR1lGQ09HcEhOcWkyeDU1U1RjY042bDhCTVovUy8xV2N6NFFjMXh4dDVrVjZSZmxoL0YxWFJrMm1QeWVwTlh3RkR3dEt4RmYxL20xcW5BdUV1NnpyMVZwbWxUVHlVeDFtVDVISGN6QXJHZkRIMzJrS0kvN1RteFR4TEZIb3o4SjQwVkxjTkdiY2w4dDlBUExOSW1LVGVpU0dib1pwekhiemgzcUFVRi8xcWxUZTRKSVViNkoxcUxnWGNTa0ZKYWdBV3ZFY3JkQVJnYnpIM3pGeHFSYTRsT2psUnBwN3N6dVU9IiwibWFjIjoiY2ZkZTE5Nzc1YzQwOGU1YzAwMTZiNmM2ZjNkOWU3OWEwMDQ1NmYyZWExNGMwMDE3M2U2MWZiZjIyYmY5OWVkZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InNqbnlqS2ZwK3dCbnJKS0FzdFVDNkE9PSIsInZhbHVlIjoiK0hQKzdGWHdsTDFEUHQ3TDF6akd0TnFrL2w5L0p3WStRdkhRWE1WQklMeHEwMG5WUUZOTzZSUzBTSGRGcUxieXVwWHVyYWw1RzJRbGFoZnRFM2Z6WExsZnJzdHV1WDZmakozZW5MWEZKa2F4NFN6QVBYTlJkdFhyL0pKWU9aaWRXTGp6ODdOMi9WQW9MUm82cldYeTFKYkdNTlNIYU1mU1l4WG05MDdMZVhPTSsxa2lSOWJuSGNxL3JRSkNBb1E0aDVPYndxSndMU1dKVVdmeVRkdTNEa0tUNWQ2V21HcVY0N0hyNTZVdE1LQndBS0dGa215cjVWd3J4K24vV2FkU3NDY1gwNy9DdEhDMTBUcWw3cEo5bk5IN2h6Z1RnL2lEeTlNVFN4WjVKT1JtZlJMaFJJMHBYM2ZhL0RYNEVNd2lDcHdTM2JjaStDMmk3eldxRmhEcmEyQ0Z0aEdQRkJ4ZkxUeUF6ZEhtTTFkOVBpWi9Fc2Y4VmFiTmNKVUI3REZYWUY1djlVenlpOFFNWmgrRkVLOTZwVVVSaCtkTDlFM3BkSFBjN3NYSGNUb1I3SER3dDBVbEdhdUFWNkRNT2lEWURmcjlMZTJGbzlaZlRocE82c01rYXpURjZXK3ZRUHNNZlphZ3ZocSttMkVTSGRENHEzNVRjUkJrQUVkQ2RteDV4Y3FOY0tuMWdpOEEyRTRPS1VmY3lsWXY0NEZXL0g1R0I3Rkp5WGs0ZXRoNitJeXBBMm1hMFdsM2NZT3IxdDMwTkp0eHMrSVBpbmh4ci9wZEF0d1Y0U0hxSytjYUFJNjJ4VXovRzE1WFJSSmZrNEQyQlh3OWJqQ1dDN1dhampEYSIsIm1hYyI6ImZhNGZjNTk1ZmZiYmJmMDVjNDA4MzQwMzZlOWNkYjViNDZiYTk1ZmJhZWIzOGNmYjkxZGNhOGRiZmYxN2M2OWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Ijg2TndlMVIzcXdxQ2VIc2UrTXRHQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiWUQ3UFRsNGY3a2MrbUMzNTlMclluV3Nld05Ic09JQ3JVM1AvbmM0eUpTS0FBb0N2eW9MK1J4UGMwN1BUTERad0JPSFRuVjM3aE1zSmdoUjNHTEgvdWdUMXE4L1JiMk9ERW42dzJOQzdjQlZrL2VWQklKbFdtbXNoZTd4a1ViR3F0b3l1RDNlcENCbGNTMmxnQm9qWStuMGxWbG4yaG42TmFQT3A4dGd6Ri80MlRXMXRjVDRJQ1VHdUliZitRTFVCNzFCam5KWWVqdHpCSmVTOWV2R1B1OTJjNkNwbUxmUHFHU3FpN0NCZnZKK0F1b2F2djR6UElSQTBreHkxSCtManNqNTlQd2swdkc3VlFBeTB5UzRGTGIxNE1TcmtueEE3cm4vT21BTWx6N09MdkptbVBJWTVwc3ZuWFpZbEo3ZWc0LzJsbjZGdWNHSHYzb2grMWhqQ1VENmZjMmNjSzdqc1BzSlNrajE5VmUwOGtHclRWQTNwL2lPS3U5SEg5OXFiOG9LZW14UTN5K2Vma2g1M1ZvS09zZURtc1haMTd3eFBBdGQ0L1kwaXQxUitIbWxGL1h4RUFEeU4wZmJJQ3ZQNmlvMnR6RFF1Qmx2R2I5S3RQT3J3RDArdU0zK0RHL0JvSVVpYzZKTVFTaEpMamNOUGU0ZFNCQXVCR2k5NEFHWnlRa2hKb1BmOGRNTVBJZzJMY0JWYUVjVk41ZERTeFZzZk96RWhGcnNNMC90bkdGT0ViZkg4dHUzRGZseEpVRzFCamU0ajhGTENQMHlsYlo1TFkvTTF1a3JzRWZlaUIwSzNNU3Vlcjc1QkRZZlVwNlZLbEdyZ0Yrdmw4cHNQcyttakVQTEVMN0tYV24rMDZrTE01WXExZUJPWXpSK1Y4T2ZraVQ4VlBKWG1saUcwZ3RmRlducUpPZW9RUTVkanZVbDIiLCJtYWMiOiJiZTdhZTk0YTc0ZTM3YzYwMGY4ZWUzNDlmZTgyMDc2MjMyMjI1N2I5NDVmNzA0MDVhMzc5NzgxMmNiYjFhNTFkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InkvaVE5bmo2U0xpNnlmbzhSN0NoU0E9PSIsInZhbHVlIjoiSUJydWY5R0IveEVzbHRtU3hKY0hvelBtNjJIZHZUNlE3bDVGN2gxNHNib205ZERyWnJjWGFlZU9mOU1sTFJ6Z2ljTXRJTFJiMmVrOFkvS3grcEs4eGU2cUdoQmFYMmhPek1wRmhSdVNPSWtSajVqS1A4aDRkNHlIOS82eC9VKzU3eEVyUy9aWXkvZWNWUFlzUzh0SUdrS1ptT0R6ZGNvL3loZHNkRGFJVmlJUEF3SS9LZWVqV2J0UmNWY1RpbksvbytyL2RFWGRYTzNTZWpDeE5RU2taZFdMK1dhL0tHbmUrVzFoWkk0dHdZTXBubXpzUERabXZrVWZwMTh6b2lrTzVaeWxGN0lBWW5TUDlXRloyV2lMdEVLUS9yV2NoN0poV25oQkFUQTI1c0pRNlVub2R4QURqOTBIREhwNU1RdlBURUpPb1pQdU00WGpMTmpneXc2VFFFQ3Y5TWhDZG5ZcWlKb1Y5eHdZYndSQjBrVUFyVWxaMlE4d29zNmMwZ3Z4NmJaNEduNnNNNXY4N0hETGRtSVRvaW4xZ2I3OXVqRGNXNTBCNnhOSG44dlRCZVhFVWU5N0JmM0p0L1QwdlBvMiIsIm1hYyI6IjJlMWEzMDZiNTRhNGM3OGY5NTNmZTYzNGNjZGRkYmFmYzM5MzE2OTlmMGRmNWU5ODE4MTUzZGRlNjhjNDNhOWEiLCJ0YWciOiIifQ==