В Калужской области отец заплатил 8-летний долг по алиментам

Сделать это ему помогли судебные приставы.
Екатерина Зеленова
13:05 25.08.2020
3 3287
Читайте KP40.RU:

Жителю Дзержинского района грозила административная ответственность в виде ареста или обязательных работ за неуплату алиментов, сообщили сегодня, 25 августа, в пресс-службе УФССП по Калужской области.

По решению суда, он должен был перечислять четверть своих доходов на содержание несовершеннолетней дочери. Исполнительное производство в отношении него появилось еще в 2012 году.

Сначала алименты взыскивались с заработной платы, но потом мужчина уволился и стал работать неофициально. С этого времени он платил не всегда своевременно и не в полном объеме.

К августу 2020 года задолженность составила 73 тысячи рублей. Плюс мужчина был обязан заплатить 5, 3 тысячи исполнительского сбора.

Повлиять на должника судебные приставы смогли только, когда встал вопрос об административной ответственности. Долг перед дочерью был полностью погашен, как и исполнительский сбор.


Новости по тегу
eyJpdiI6IlhFMFpXVG9CSzB3L2VuZ3YzREZzdUE9PSIsInZhbHVlIjoidHdSMFNhbGszRTlESnBMT0FqcGU3WmgrSXphWFI0SHdwWFFFS0pmVGRXM2dQdkNCK05lUW9tQ0JYbUtLUmJNajYrekF1QW54ajNRaStHc2VoeEN4dDdKcWhPRnZ3QThCNHV4aGxqdFBIUHlNNi9XNzcyNkNuZHAyK1hJSUVLQVFXMUZ6c3lKd2NvbzhTZWZiMk5JVGFUdmplUU1RZ3NpU29seXJGU0VUbWE2eEVFaTdITWZtbXJPaWtoRlZ1VXJxNHJHeGlFb2FKUEg1b1BUOEJ6TUdzbXVoNTNhUWFZMlhqdU5qZTdkMmJLRmNyblpBUnBzaTFjSnR2WTZnZ1ZMV3dvQ1dhUkpLQklwOTVFaHBhS3FxU3dtc2cwejBkb2dNNkg0NGRsVHR1dGdjZXAxa0FxRi8xelR6TXNrdFUveVA1S0hDY3Fia0s1a3o3bU5MQ0xxcE9BMFdrTXJGamRwWEd5VVFPR0pvU0U3ekFuR2IwTmJTeHh1ckNuVzBhaTdHQyt6ZWpja29DNXJhVmhOYndBY3NQeHQ4K25WcTdFWmlvbWtkeFVqdjR6cjRsUW9HN2pMdGJBbW9RR0UzaUYydkVOK0Q0VFBEQXZ5NmU2c0l1elBtU2VNMW9RNXFsSG9BWSttNUNyOE1GTGxrOEkxRnVjRTl6WGxTa0t2eGhnZEl2MitSZUtzcno2cDZjUnV2MkJmZ0g3SU9VUHQyNkJCSkl4dzFmMEtSNlFIYmpyZ0pRM29acklZSFN5aTQ3V2huTGNYUFU2WU8vckp0dU1adG9PSThKNHRqcVg3byt5MWJoZytmS0ZJaHhXYjV4dHVGTnBXbzBZVUh1M25FNWhWdEJpM1ZpL0tQVTRTczZTMUJTeG1xdVJjMFFuZHhVYUN3TzVreHdoejhYN3R1OFlURlRVMW5MWFhjWDh6dVNVV2xkZVAwSFpZYkhTTG1GUXVVZWo4M2c5UDZLSHZPZDVaM2FWSWhJSWFvK2pBcWJvZUdMWW9SbyttcHV0cHl4ajFZIiwibWFjIjoiMjViMmM1MzJmMmYxNzk1MDM5ZDI3OThjN2ExOGRhYWNkZGIwMjVkMjcxZDExZDVhNjE0ODJiMjJkZTdkNzcxOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IitUbXppYU1PYUR6OHEzQWg1c25LaUE9PSIsInZhbHVlIjoiRDFPSUVtVkhHTm1FV29EeFdFQ1NiNUx1cDM3d3RPelpXWHE0a1FHZW5PTXE0K0JNYTk5MGgrb3VTbEkrYVZsemVyTnZTUUVkb1JCNHIzLzZzbGthT3h6R3hpNkhSSlYwRGRBRmRkbjdvQ1RTUFZJNm9zNFppVUtpT3Z6SnR5WTc2T3ZGUFFteFgvVGxGcTJPWktVWE1TNURWcm5sUHc5ckIyRkQyQWZaNWVaa0J2UmlnOEVmYVNxMGpRbjN0VDhkTit4MDlaVEM0cExmUDVtTUpVNlhXUmFUQU56VzkrSkRiM2ppUng0cjVGNk43WG9zK24vSGVsMjAvSGR0dkc5WFhuWHFLczRvNDI2MUtsUkFnazFOK0R5MXlNdTRPMGlDbTFWQTZ5WXByaGVlREVBbXBndENjdHVkZ2FNTDFIeDhTNHhiRUFDeEQzcnFWSlIrb29aWU1udVBZWWF5V241d0phcWFYSVg5Z0V0SlJ6VGlXQXJIUWh2Q2RUT0NMYXVHaDBTSHEyRC9HREVDMTE1VXNwSTB6bEZNWWJKVzlrTWUxRFpHV0xvVFZBY3F2N1BxczZtcHhHODRkYTV0T1paV0t6ZFBhY1RKM3dRR0NjQWpwRXZHZ21Lck5sNWx5bCtPNkJkRFlJQVZudmFKd052bU5FOGhGMER5RUxoUDdSRTBrSDJrTEE3MzFURlp6aUVoVVlsSHRqN1orUDE3NGRYdmVLeWZQUllhcHo2SDk4S0N5SXBXWlhlbnIxS0xDUC9LZjkwYXlDSVFIRlZMVlorS1FCNWd6MFNhVXZkOENHeGR0dW5FYjhiYzNQcnFqVnRIMmd1VEFKSXovQWppcTJGMzNZOXhPZ0FzOGdGUXh5Z1lPT24zblFDcWZEa0RZYzR5ZmpROStKUDhaUkdzZE5aOW55bXhzRXRweHplT3g2cnlrdnVJTnpzeWFnamxndm9LTldwT1h3PT0iLCJtYWMiOiJjNTRhOTJmNjU0ZTE5NWM1ZjdlN2VkZmZkYTg2YTVjMTkyYjdlOWYwNjhjMzRmZGM0Y2IyMzEyMTJjMTc3MDlmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
21 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9XRnFuMzZBTlA1UWQ4OHJheHNsNlE9PSIsInZhbHVlIjoicjhxOWRRNXh6TWFlR1NDZVZvWnk3eC9CYm8xVERTOWsrQ1hocG5INElMbm1QbTUyUDNZRHQzMlhGYVBNenE5bW5GT2hQVVJ4endpcHhJTWt5dGlvcFBjS25IZjlycEoySWZSYXk0eVpCT3g5NThXOGREZERJZ3ZIN0paVTVUeGFVSTZzTUV2Q1JDT0VUUU5MOWNhbnduczJheVZ5UjdWMmFTQ3FvenVSMkZLQ2ZUVUQzRzVNRlVNeEV5ci9FbFFvZHBWbXlFYW9YWmIxM2t0VWF0NThuanRkZlprYmtCb1EyZ0ViMm54aWYwLyt4NHdBaTRsbFdyTksyaEV4cnpiaVdZUURKTmNmSkdnOUtZQm9TVlMrNW1vUUhhR2w5dC9DMG1UU0I2REg5U2x0Ujk3bmtDVUhRaThOdDU4WEkyK29tV3BCSDRtQWtZbnowT2UrMXpId3JMbHQ3NExOOVN6UVFIZHNmcDBLdDI2RHM2M2FDd09CNTBWN1NaSGpCbWMva2k2Wm1kaUx5TW04ZzczcmM2M3J2bk5yKzNJYUdjanhodVZZei9aMnZ3WVRkenh5TEFXY3NMRi9NOE5VYzRscVpmUG5hS0RRT0ZVV2JlV0xZZkg3NGJrcFYvc2ZTVHBGWFlZMS8xb2g1aU09IiwibWFjIjoiMGIyY2NjYWEyOWNlYjYzYmQ1ZTFmZmRkZGQwMjRkODFiZjA4NmQ2N2VkOWI2NGU4ZDkyNDRlZDVhOTA4ZTQ1ZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im5pN3daaWRUVW10V2VIaUx4YU9uN1E9PSIsInZhbHVlIjoiK3A4Z3YvaUsvUTBHdHBsWFc1ekZOYWF6TVJURUxmbzh0dEQvajYrcXRZanAzbTNuVHowNlVlWXdGZUhVMnZPbENZVVpJNzNxNUZRbmRLWVVrb1MwanlwZ3dsZTdFbHVZcVZhVmI0cERId0hYS3ZxeVRMRXU1cm03SU1QNk1zMndQMjYrUDd2bzdWZFdzc0lMcmZ5OHZBd2RERTFjZ2twNVNOR1I0Qk0zQm5FQlJqVFFLblFZUXBYbUFaK25ZQjNGWkVBU3lyUlNVTGtHMG5BeUFFdUhxUnhZZVhIdVg1WEF4R2VOcHJTc1F5K21RdWs4TkJraFFlMklKR0gyb0tkVGJtK08zQVBpcEg3SFg0NWRlUk5qTkJTMTk3S2Y5SGxMQmphajRuU29UdDVpd0FVMlpZNno2ZEFwVTNXMmxKWFd2alFIZmRGMy9rYVFnbGsrZTc0TmpQWFVnNGwxMDIrRElVR05PSm9zMnF5NVVVY2dNa2FrdCtRd2UyRUs3Qm1WeWlSUW5PSXJtd1Rkd21LWFBzTjl6NmpFMkhmc3pKQUdka0NHTlN3a3gzeTFKZDN2WkdibU0xV2RYVXhraDVJRUFuZkc3UGtSQjdTZU9aM0w1QkpiRnhmRllkaVZ1bWpMcVdGOTZkdk4yOVU9IiwibWFjIjoiNTAzNGJkZWNiNDUzMzU4NmQzZmI5ZjkxYmVhMTRkYjcyOTQ1YTc0MDBjZjNmOWM0NzUyMjkyYzhkMmZjMWVkMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkRpb1F1b1JtNEpPczZJaVhYcVdjekE9PSIsInZhbHVlIjoidmlRcW5vQUZycnpOTVA2clNuVTYySmNKWFBYV1AwTFBVM0tpZ2RUaE1qdlgwdDIrelJMVmU4SlNFalgrOHFSK255VDZqQW9KR1IwL0VscXg5elBPYUJKdHFTYS9EUEhiUUlWKzVZblhsbFlFazZ2MGJZVVNuSnc5S1RFTkZRdUt3ODhKMG9YL1R1d09WdGZ0cVRjOGZxVWpxS2N6Uk85MVRrdThsZG9rNlQ2WlM2QjMrbEVqbVFZdFVETDl1WHdaTk40RnhzbEZMTmpKb3lWOHB6WS9IQ2ZkUkNMamE2d0htZzhodXMyRnl3aU5QRXl1TE1hN3lCRmJWaWp3VzIzTkUzcjFLNmJuV0kvU0pVRjdHTUJvZGJETnhkZmd2YlFWeDlLM3hkek9DTzhrV3BHRFhaYUJpVGRNZVljTmk3Yk05QUVKNFNCY0lTVzMzWTdxRGVGbGRWWHc5RnU3RjB6L2F6YXpMZHFEMXFzZ1R6TFltMG1RTTBBVDlVNzFlT00wekpGTlA3STY1eVdYckF3dnlReVo5RDZnWXMranJ5ZW9FR1h5NldEUlJBNUVnWUM3TDFLS29LZnlpTE9wMitFOXlnWWFCWmRKVFRBOXkrTXYzU1BRcmtvc2VBcTZFTkVHVGhzeUo4Vm9VYWN4OWkrMk5iUnBOamRONkJDOFYwWkJYbFgwWG94a1B1MzMxdTd1dWNkOFVJZ0JhUXNuRWg3Tkd3MzFudENQY29HbEtpVnp3MVpLUDFVcElZamJmRzVxV21CZ2NzRGRBWnlIYUxGcHE5cXNDM25vcjI5VFRuRjR1ZEMyNnhXQ0w2bHZWT2VNRU8yeXgzRXdnRjJpUTVVcyIsIm1hYyI6IjAyNzlkNmI5MjdjMzAyNGJjMGEzZDUzMzYxZmVjZGNlZmFiMTAyMTkyMGMyNWJhMzQ1ZmY5NzQwOGNkZDViNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImtWc0ZaVTh0c3UrdkxHa0ZCNlF0M0E9PSIsInZhbHVlIjoidm5SeExLb2Npb2hQS0ZLTGtJYkxRUmpMUm1VZ0JUUVM0aDYybUFuUmE2TmtXeXJtcnB5TXhyRmc2MUhZZyt4b1ZTZFFvRi95KzB0eUpEa0FhOXJmc2pGMFIxWnV2OE94bHdJVzFyd2hZZWhhTCtHTG1nRTdkZUpPd2ZKUm9hWUw3ODR3VTJGSXJ6LzZvQVdreTVKSEU5R25MMDd2U2FWQ1ZuSWpuT0pHYW53NGsrYTVPTkFnYnpUWG5HT1hnWURPZVFTdXRZTXowU3dvaFU4b1NTelJxbDZES2hkZFdNK0dBZ0RrbnczM3VlL01lK2E3ODJjMnJvVXl4TTlQakZtMyt2TkpKdUpEeUFmZzlCNWRob3h5NUhOTUdHM3dwbGxieDd2YVV0Uk5EbDhKWmZpNDAxMFJLWDZ5YXlwTExDUmptQ2NwcXRRWGgreHZXaHFXMWFLT1JaSXZraVZiamFqR253blZtbDVka0JJTk5FSGszZU9KdUgrS0NrKzQ0TjVvZWZGeG9mVG5MTUViOHZOTXVvYVBRc0cxOG9XZnhOeFpkV2VPQUhDLy9EMDU2RUVaOWtUbFB1eWNjNktzMEV0bXdUVmorbkhNVk5Gbjk3bVlGOUUya1hMUjdFZlY1L2NVR0doN3gyQVMvRXdaY3dlNVRIc2xpMVg4TVZuL1Q3R2orTXdCdEVrbFllY0ozZVVZb1haMVBQN0g3RVR5NWJGVGFTbGNmaktIamx2YjhtTDB6S0JRaDRrMHAydUdXeGhnN0h4cUJYL0ZNakk5TUZyam1YekUvWVhSdHdpMG5xQlVxbUJpaldzUzFlT3JPYjkvYzU0UllUWHluLzdwNDIvY3FhVjRzREtHZmRGUWxMbytERS9id2ozVWpEK0pHVmlRSkxYSGJ5YkxKMm5CZmFJSXBZOUQ4K2dsaks0dEZjbzAiLCJtYWMiOiIzY2Q1MmQ5OWY5NmJkMWQ1ZGRjM2JhMDdkZDYxYWU2NzMxYjQ5OWNiYTU1OGE1NjIxODgwZTVkNDU2NGUxZjUyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjI5elBkWXJYT0V6RjBMMURmMFpnWnc9PSIsInZhbHVlIjoicWFYUmxlQ3lPMjRaWG5CSjlyaEFsQ1VlMS9hMkUwa2RlVklsd1ZYV2tndXdsMGF2R25RV3ZHeEYvOTZaZlpwekcrOWY3VGF0RWhZSWdva3UvU0V1UzhGR0J3Y1hGUU5oS1M3aWdvU1VvM1B5V01BUFgyYXp6THFCV2NkN0lIYVdjWnJjRWI5bWlpZWNMTmIzSERWYnArRXpHcEJyUEwyVDdSeWZDSmFLelNmaUZFRnBNbWxsaXJqdFhsV090UjZ0SUM2SzMwd1p5WW9BM0NCZVI4QzNENkgrakl4bHAxazhxUFRJd2l4d1l4YXFrWHdCaGRSV0NsaThjZ0FLc0w2ZmNRMFhldERVNDR0R3JMU2ZCS1ZWTU50eUZhRkF0ZWF0TTQvOWpZYzZmY011UHJCbmlyZmtkU0JNUWtCZ3JhSXN6RmZUa3I2SGxXVDJQRkZVMnk0TGZCSXd4Z3I2NFpQUlZ2K1c3UWc5NURxNWs3TitvS3VqR3JoaTdkbGs0eFlNRzhFVnlUWTZLMUlGc1NaVTNHSm1FaGtVNUZqQnJpWGtZSmtxeVpYcVdzZHlUbjZHTG9IOFJEc1JIMVBSWExqbSIsIm1hYyI6ImFhMjg5Njc4OTZlZTVkMjVlZDNlMDk4YzYzYzNhMzk1MzY4YzY5YTcwMDBkYTY4MzQxM2M3NGNjZDBhN2Y0NmQiLCJ0YWciOiIifQ==