В Калужской области женщина украла пенсию умершего отца

Она сняла начисления с его банковской карты.
Екатерина Зеленова
14:25 07.07.2020
10 5209
Читайте KP40.RU:

24-летняя жительница Ферзиковского района обвиняется в краже денег со счета своего умершего отца, сообщила сегодня, 7 июля, областная прокуратура.

В сентябре 2019 года на карточку покойного пришли пенсионные начисления. Женщина, имея доступ к счету отца, сняла деньги и потратила. Тем самым она причинила материальный ущерб управлению пенсионного фонда в Обнинске, которому принадлежали денежные средства.

Ущерб женщина возместила в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImNtVkxFZG02NEhteUxnWWRockxpZFE9PSIsInZhbHVlIjoiYTMxbG5IT0VyTTVZQ1RaNmExWEsrc241Q3ZGaHU1ditFT0VCS3NQK2ZSWk9CTXA4cWdGZXA0NFIxOVg3VlJnUG1mQXRPREc0YkM5S0FrcDFGK1NlbFFwYUF0NmRlc0lUM0ZQU2VGRnV1amt4TDRRY0JCM0FOa1RPRUg2aG8wY3BCMXZHOVBkM2dhNTNYa3g2UHNLTG1rWFhkMjJETnVWRENCcEh2cXRPT21lVVhNOGhmcmlVMEpoa28rK3hnckVrUU9FcGFZQzhQOEhpT0l2cGE0QUthVkdzdnpIQjU3RmhTNVJ5d3h4RW80ZEprKzJTb1Y3VkJsdWJDYnFHTm1YdUthVVhKSXVVVjdubWFkR1VPeDFrd2FleWRSNkk0ZjdNdkRXUHhLRmltWWZsOUI3NmVvSGMxTTc3ZVk5eTk1VU1sMVVzUlBrK3dQcTRBRWVyNEdrdGtpSmFhSkxGZEhnWENJNkhjZFhGTE5ibUZXQXJ6aUVQVnhvaEZnZGRzaVRiV1BCZXdrL1poekdQNzFGdVdweWZFVHNCc1ZsZ1JpRDJzTXpKRVJiMGVyTUJpVE5JRWJQVUtOVU5BNDFXRStiRjk5S2MzbTJ4SWFaV0xhV1ZCaHRpM3UrMFF0WWZBejZLMXIyU0ZuSHNnUDI4M2ZUMktBR2pjNC8vVStmenJmbEk5VnBWM0xUa3N5RnFTSUZiTWI1ZjNxdzlHcjVwY1U4T3habG5WQ2pSelVrVFJUQTYrdjVaa0JNUDlqcEtvVU5DSjFWaDBCVnlEbkU4SkhHS1pYeWNLZlI2VEs1b0Jsd3pvZ3gxNm8rMDBpck90a3dQd3VxaUZvbFB5eTZGYTNUSVlsVi9FazJKdVJiVmhZd09QMllPSHRtMzhxNWU4eGNidjRVQWw2WnhvM2N1UTE4WG1RTlJQTWFnc0ZLTUJxM1ZoMXJVdm9SWFdjdDROaUN5T2sySnpHRHpHcmovMldnZWFqRzhkdDRUOGdzL00yK1IzcWRKUndkRSsvQ3lrb1NuIiwibWFjIjoiOTQyMDA4ZGI0ZjM0YTVkZWExZTI4MTQ5Yzc2NTY1YjJiYTQzYjIzMWNmMDFjZDA3ZmEwYTI3Y2U0MmQ5ZDNjZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii91NW5ZZ3lkSFJvR3ZJMytXcmY3eWc9PSIsInZhbHVlIjoiY2cyRVVOZWJSRFl3YWwxNEU2MkNxK0NpQ2NkV2grUjc5WUZKN3NiRXJiSlJoaklOZDB0RER6NFFXdW5TUFlJTVZKR1YweEs4MUdJMW9mUXltOGpmekhLUDZOSGdhRGpSa2dkRUxFeUFUakp4MmRJaGdIRjlpV3BoZTdIN1RNVTlKbTBTdFoxeHdxTVFTdWhQRDE4ak1zaVY3ZDg5Nkpra2l0N212NythZ3NDTWxyb05XeXBXdzh6WEhhWldVblllVUNJRU0rUzRBaFp5azdKbFlkSC96Q0RoN0VKdC9kcUxlVEQza2FaNWsvSzZFTlIvUDdYWmxmTGJjZ1h0eldKcWJibGhua3VvK0svQlA4aTNONTFpSDQ4Ujh5YzZVT1F6dVVmY3JYRXA4bHdma2NOZE5EWU1jaUZwWDBOMFg2RkRvUGVFNXZvUnZJZ2UxWlNmdy9BY3BvbXQzd2JHQkpzM0tCL2FHb016YlZJQkRKZWtCK3VPWVdCdkIwSHQ4b2pqVFdyNHlhRWJkaEt4SWcyTFR3QUV0bVYyVnlWMHlPYVpoamc2L3hWUnpqRXFobjhTQnc4Qmkrd09iNDhsbzJYL1NqbzhuOUJpTW5xWkdyYnI0Q1pCRzZTaExScFQ3SEkwUDh0Z1lUZGtJNmY4T2tQeHlCL25HZVphNEU1SkY0amEzbzBncHBKUzVJU2Q4c2pkRzEwTjV0elZhbmdqMjIrVVdoSnVLQTZCdjJCU1ZIWWl5U3prVHNKWi8vNzlYclFLZVBqcFJDVHd1ZmJ6QVJCQU9qY0VIc2k2OXcrcXNkcGpDRUJUV0NTTzU1RGVPTmVWWndiRVplWE5PbFdMWjlyRjdnbllkSkhzWFIybnVQODY2RDV0allraVYxNzBudkMrcWowM3QvbFVjSkdKcWZGSDNwZ3BMNUhuQmlJbFBJM2x2RnROWXQ0eUxlTE5sUWNhWWxZdzlBPT0iLCJtYWMiOiJlYjg3Y2U4OGQ3NWQxODQ5OTdmYjcwODhkZGJlYzY4NDkxODE4ODBlZjQ1ODc3M2FhNjIwZWMwZWUwZjkxZGJmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
102 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 10 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNUZzhwTjgyVDkxYU5NcXJzdnVmWHc9PSIsInZhbHVlIjoicGVnaUxncW1YVXFIdFZwU1RqUHREMHlTZm5KS3V1ODZIV0dRUCtjVVdOSUtOWHZxT2tiaTd1bWxhZ09zWGl2N1Q2VUNYbDA0OWNEK1BkYzZadUxwaFhRQkdHNjZ0L0tOS2t2UkFoS3Bid2xIcGQxV1dXSFozN0t1YlVjUzhmRUl6dCtpRU1kUmJ4Ri9STldOV04ySnFleUdkeWRIR3lEbkpWak9QUExsMUFlR0Q0Mzk4ZklGMGQ0U2dkOEoyYTVxYWVQY1JGNExmZnRUY3ZnQTN0M3l1aVg5d3RBUUtPc0RjemJHMFoxZFpjNkJmWmZIdUs3c1dob2ZpMGdBQkpHOVVPcDNLZkh1cmhpdlE3aUZleUpmMGRpQnpzSEF2VjdCZUJNc3dsQXBrbGlNYmNvR2tsTkFrT2ZSaFY3SUV0Y3VDVTNlcUhwMkJiZnR6WDJwYUUvWm5iZ2REaUxLNDZaaUMxQVBKaENDeUVjT2ZyWVVCYzNsOXJ4TnRjd2xxYXRuZTFjMFRzWGNOT296ZysvbFF4L0dNcFlLbUE1N011M2ZEOWRIVHBxMVhjSi92b0pvVThSYnRESzJFV0daT3pwUEZBbENtMHFHNXE0Vy9LVy9wa25GUDNIRzhScUxZYXFyQW55R2VsWnBYZHc9IiwibWFjIjoiZDA2ZTEyZjE2M2VlMmJiOGYwYTUxOThkYmE0OTY4MWI0YTdmYmFmZDU5NGUzN2ZiYTMwNmQ1ZjlkMzU3N2RhYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlNINGhkTStsLzFSWHoxbG1nKzJIQWc9PSIsInZhbHVlIjoiRExDWUJhY3RaWndZVFhFV0EveEUrSGRDY3ZNcnNDRXhkWVE0djlXNnZScjgwS3ZwcVlHVFVsTEF0c3ZlRzhNTzdjcncwOWZoZWZDZzR4cE9ycGYvbVd6VVg0VndNQ2I1bFlPY29QS2JoNVdEOXdwY0xDcUpCMk9ldUNPbWRLZnUrb25yQm5pUkJJVlBsSGxoQ3Z4SmpEQWJMdENESzN6azJ5c0pzSFIwUzR1ZGt5RnVpVTdrUUhyV2VtcGdVNGRCVXNKY3RIbSt1R3pGUjNLNG0xQWkzQ1pTaVNuQ2tjWUJ5VU5CSEs4cjQ5MUpMeHp1c3kxcGViOVhHZGlLTUVwcWx4TUlwTW0wM3Q4dGRVVTBrYThURUt5SEdrUmM3L1NaS1hoamNrVkw3Q0xsYlJaUnY4NU1DYTExdThvSVFkTnpWdi9iN3pmQzZNK3MxUzdkQ05rVmVQY0VDMWI3UFBiYzhZK1orV0RUY1gxWFpxK1ZQRXYxU21Hd05hT0NZaEYwdkpJai9jeHkxUTRIQTVYQUc5YUwyYlRoNVFYSDZGczlLQWJLYXdYNWxXeFZLM3NuT3g3UXNZdC83Zm5LUmU2OGZRVHNtbVUySkNjR0E2MVd1dFF1aUZSa3BNcVY0cjVPbUdwQTdibjRKNHM9IiwibWFjIjoiZGY2OTcxZGFmNzVkZDY1MGE1MWI1ZDRjNGNiYjMzOGExZDM4YzYxYTExNTI2NDE5ZjZmMDgwYzM0YTZhMWQxMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InhpVVJ6eWZHWFROazg4bDVhL2VmRlE9PSIsInZhbHVlIjoiK1ZWWVZTV2tCT2RyWjJkQUVUb2VkNWpEK3BRaEZLd3crMDNNZExzSjVTUzN6NEpXbUxUUGMzejRhQ0xJYUdQZ2x4NDdZaEVNdFd1QlRROUNydHdZdis0OUZyRkRsYURVWkN5M0NWNXphS3FBQXBkdDdaL2ZtbFhnbm9VQnlMeWNIQzF5R2dVMC9BL2tMMUJ0a1pDSkUyR0FGc1VZTElnS1JBMGhtTlNPQVNJWFdmWTYrSXVsWWVIMmJTUW83bnVMQkU5MW0wUzRIQThrMGVQbzA1YWRVOEVjdVlJYWNvK3dGTWs3dUZoT2JKcGxaRHQ4eXZjdXJJM1p1NVRjZm9Ja1dzc2RnSFJ3ajltRzNnUnRhUUVVWDlLaGVvb0V5MmQrNnN3c0tjUTNaSjF4SEJGRVRZOWNsWlRhMDB5OURWVGJRTG1YeFErNFRBdWxjNmVlRjA5UHAweEF2YmVHa1RRQjBhWElBeHBtUjlHYzMvMitCdkMrOU9seXFWSzk2TDlYaUIvdzI2WS9VZzhwMXdlUm1lQjRZREx3Y25xODNxanhFMUtKcTZxNXpIai9mTXR3dWZPNmxvVWUzb3BoZHFjM3ljUWN6TW1SYUlNZzlmVW1UaDU0V2IwZ200Z29MV1F5bm9SbEFTNUVCdHBldFZlbThNaldMUDd5MUtHWWdhT3l1QWpQZzhsMEU5VU5WS1J6Q2RtL2Z1MCs3WDVqWVNFdVNhVW1lSnVxeS9vVGoxS0Fueml3MnlyM056SmorNStXSmlFUDViWmFTYmswT054alFIV1FqTzk2eFY1OFQxeTVYOVY0eXJ0SzdnUXJJVWp4aGNjelFpYkcxU1lrODBmaCIsIm1hYyI6ImFjMGI0MDQyYTBhMmY0MzM5MzgxOWY1NTU5ZTY2YzVkZWVlMjM4YjZjZWY4ZjU5NmY1Nzk1YjA4OTNiYjU4MTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjRZaitjLzlXeEhGdjFOaFBuVFFaUnc9PSIsInZhbHVlIjoib0RUc1pqZkhSQk1mOWV3REJlMmRkeU1nM1RkRzFsR1h0MXI5dW4vdFhTUWlGMHdqeStFeUlyaDhuTmZkaHZUUk9yYmdOUHhCUXhidEVhaEhMNFdNSmtUMjlNMmdVZUhWN3dTdnJKWStpRGFITmZ1YXFObFV6amJxODZ6QlB5NzhqdkwzNFhGeHYvVEJodEp6VHd6NlA2SncvTEVOSHBxQU05aDR2a3FFYTZrNVplWVJGNm50MUlnM2JlS2xFSmd3WUFNaW9ZNFU0cVBvUGdIL0syQUUvREdnandOMTdkUjJTYllkYnhqVjVYblM1aEZwcVFWQ3lLWXNzR1loMDUvUm4yY3VhUUhLSFhYUGNRUFpHOUlBaWhIdVFKSW5vMUcySHFETWdzSHQ3dmF0TUVCN1BsczE5VnRIUmQ2UTRMOFBLNGtXY2NHY2VBbmVNWUJEMHNsQWwrVkNsK3U4THp0dXVlQWh0ZzVmUU5JQ0tlZ1dzdit1cTJmSVNjQmMxRWdlS3BzR2FGdFM4aGtFWC9GU1dDakpaSUUxQ29HaWFlSThrMVUxRVptczFLcnVHNzJ3MW0zVm1FMFFLRVpZOVNiUDdpVGJ3a0dpSm5OTDlHVnZJc0h1S2Z4N2ZuTlg2c0Q1TUdOTHBSZG5NKzRUcHN1U2x6ai9aeHM4Vkc0dnhPQVZMUHlsK3ZNeStQSWZkNm1uOHl1dDdlOWkvTGsvNW9DenBrcDNIRWkvclA1aDVmTnNHV0NtanFyQUE1d2RPZ0pUSERyVTVSZHBsekdUQ25DNVFSTXlEZklDY2ZvWWdCRWFNekVNZzVGWi9aQ0V4V1BNaTk3UkRmQU1acWN1NkdobFdpbzFudmtYbUxXWm0vL2JqeVhWVjFCSXBWYjVLNFB6Rk1idjNMQldwZ1orazYxdDFQNE15bkp1NG5IRVNRaCsiLCJtYWMiOiI0NTc4YjRhMmY3NTBkYjIwZDliZWZkZTZiZTM4Zjg2MmU2NWY4YzNlOGZlMDZhZWMyMmU2NmY2MzgwNmZmMTMwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik9pWUl3NUpvOTBzK0tvQlZBY2JodkE9PSIsInZhbHVlIjoibUFWWlN4Z1MyOWQ3bzZXNUU3Z0FyQzIrbVRMNUJXUTllVjdzVHZhbUJkNTFEMDNMVkl6ZTJyeExkbWgyV1FLU0NxVlB5Z3FSUlZOYXYvaENyWEthU05oQVZ5ajQvSzN4ektURHYzY2Jvc3FIUjZGY2pyeUZLbVlIT2xEVHhVaW9sUEdSYXljS2lPRXFyZW5SUXpUQzlKcFhtd011U0JBaklBdGpPSEpTNnYzR1czKzkvQkdWTUllWXIvK1NaS1FPTTJlcFR2RktSd0Q4KzUyaUUyWm1WZnArK0MwZDJVNkV1THluOW9oQTJiMDFPYlhaNHJiYkN1cmpna3lJN1orT3Q3eDZsMm9SVXV5OGJiSHp5d2txUnBuZ3JoSUFHRkNQK3kzWmxsNSs3T09vWGpyNXBaRlNmZG9md2EwcTl1b1FWMmNTdmw3MVRQS1UzVHpjQlZZTkF5WkdGcGRmNFFLUWwrYVg2NFlobVV1SFI3a1RoNE5hN3p1ekRza29UMjBSWU5CaEhDZ1pNVU93YVhTbE1EQTFwV1lHZVRyRStnTXZHczhKVGhuTUNDbTdNT3Vaa1pJSHl5YkhuU3NTemwxdyIsIm1hYyI6IjZhMDBjZTFmNjFkOWE3NTllNTg2Mjc5Yzg2NDFiZGNiNmYwZTFmYzExZDY3MDQyYjNmMjQ2ZDVjN2U1ZGNmZGQiLCJ0YWciOiIifQ==