В Калужской области женщина обманула приятельницу на 300 тысяч

Она продала ее земельный участок, а деньги не отдала.
Екатерина Зеленова
11:47 03.07.2020
6 3926
Читайте KP40.RU:

В Жуковском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили сегодня, 3 июля, в региональном УМВД.

В полицию обратилась хозяйка земельного участка и рассказала, что несколько лет назад на ее земле приятельница построила дом. Потом собственница земли решила продать участок. Хозяйка дома пообещала продать и дом, и участок, а в итоге каждая получит деньги за свою собственность.

Вскоре сделка состоялась, участок с домом были проданы. Но отдавать деньги за землю в размере 300 тысяч рублей теперь уже бывшая хозяйка дома не торопилась, ссылаясь на различные обстоятельства. В ее действиях полиция усмотрела признаки мошенничества.

Расследование продолжается.


Новости по тегу
eyJpdiI6IlEvZjYySjkzM2w2TmNwWnF1Z1dJQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiQWF5c1RnRW9vVzU2ZjhETkREZ05WdmMxNzI4ZFE3anhtbllKa3lzY2RSL2Z6aHBrN2F1SXNRTktsTlh4aFYzakV5Z1RveUc5c0pCTFZhcWk3UHpBN20vNEhnZjZpNGFMS003cC81Zmd3ZDFhM291eDRzUWhMMVcxV3RVcFlmSkVyVGVCUFBpcVoyYXdKTEM3VXQzRHFrV3FDbkVML3JIbTRuWWVWVjUzNVZvc1JORmk5eFpaSWd6MHFDNGpHNkFRR0lvbFF3Ujd1QXlza0N0RVcyZ0RmUGtlZHFKK2t4M014T0twWkVaUklaUWJBRTZ5bzBreGdtV0hyYytWTjdGay9jbUdmekFwb2lSL0pKckV0Y3lBR2lJRXNZZ2MvcVpUSEorYXRsMWRxQ1AwM3NZNmxUb2F0MTRnMXVxRGtGVFlxc1V6blhxSFBXeHIxNldvWml1MVV2WEdHT0diQ09LQ2xmZERIaVhaSVVpYmw3cG9LZC9ISy9GckxRZUkxcyt1MWV3WDdxQVJtTTdtK2hva2NvRDdZbzQwSzRjL2tNcnhXV1RFWlJmT0pzT1U1WUlkYlNmeU1BZmZvSmtCdDA4bjdkMkRzTjZ6Mk1oZnFmZHFlajFmWjNhZVEzM3ZzOGpiMVhrd2Z3ekpNRDRDUkFneC9UYlZ3VElqVlA0d2JuNGUraW5ram0vZ1JVeXZvS1dPZnRwZklhK25hYVc5eS9qYjJHZE9PRUF0Nnd2WCtoanJEZHJvajFLYWVLTnVZT3JmcTZzVEhVMU01RCtLczNKN0lQTFpJUGNjVkxwTktudGI4ODZuSFlLYVFueFBOenlrM2s5cW9aelVtVTlRbzZCVUFsalRXOENnSFoyVEk2akN5cHZlcGNKM2RtcjdvVVp1TXdhaUlTU3dWSHAzTUlrbERDK2VBMTZvTnJyemF1N3FLZ0JaNjdNbnpLVmlSS3dvS2NWMkNvM25sVUMwUWF0Z2djUjRQNFV2N2FIYi9UbEJrRm5PdGNSVjl5UjNOT0tsIiwibWFjIjoiYjk4MmQ5NzVkMmNhYWEzYzRmYjEyODVjYjljNDA3YzFkOTM3YmY2MWU0OTQ3YTQxMWQ3ZjFiNzVjOTFiZmQ1YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjNXNWFGNHJ3N0dJV04vd2pKMkNOdXc9PSIsInZhbHVlIjoiZEhSK1pnTTlyS3VqSjg2MTVPTDRPR0paVGJLNFM0MWdRd2g2emhiVWdzSU4zL1Q5TVRhTllONzFHUWRRczdRZHI1TG0rK1U1THZTb3hTd244dW9zU2xHbWdQTDFsdTVUcUJGazFtZGtlSTJQWFlYTnJpWnh0UFZZTDE5UkJTczRNdWZSMzBwbWtlaFdySC9nZ1NBTFJhVzd6NlFXVTJrZXo2YmI4QlpRenFNdGdyV3drWGFZQ3dRMG1zRlF3YVpZVWRwcDBnMDRsUDhveDNJQTNkN0dMclU3N1l1aDZBUlVXeE4xZHZPRTdoak9xbUhuMVh2U3ZXbU10ajhrZmNnY2lXdFAvSDJnL3ZhSWVUemhrTjZOaXRwZUV6QTc2WWpEb2p3UXpMclpWMGFNdjE2MzVUK3c5WW9ybnpRQ2lsRU8rOU11amc3UFlYWVdBcEhiRkZOVWNXVUZ3L0kwVnZhMUxGL0ZHY0dQWUtWKzJKeFBoTkdZeVh6NU5lcUxFT0FDQmovVkowZ0VvVWlFSXlUSUdkSjhBWmkzR1lHQS9DZ1dEa3N5UXhhVlNuLy9melJ3V2c4dG5yaFNlZlJNMVFTYWlvTUlxREd3cDQ1UHJ3SkZwSmF1bUhSV2t1RzkwWVZmdGdtcFZ6OEJlVmJIT1VvQUF0ckZubFFKbk1EOGY1UEhiTkRMUFFwV0orUi9tYVdYRlhlc2M4YTlzMzVqV3IvRzlHVWIrWXhyVmhMZDBBZ2JpZktySUg2OXZ3eGEzNlYrNmVhVXA3S1QyUks1OGE4azBtRjRDeGp1OGU3eHJjUHRpRDlUT1dXbGVkNmEva01tWHd3Tjg2Wi9pVHFCSUZQUnZYczNZMzMvRXRHdk5HcEE2SmdwdW0xV05HMGxIWnJJYVZld2gzR1ljeXJSSGxLdXFnNEZETzc5bHIvNDc1MjJiM2xKVFYva1liV0owcnpTSUxWQkxBPT0iLCJtYWMiOiI1NGRhMDZhYmZlZGJhN2I0MTc0ZDUzNmE0NWU1NGFiYzYxYzNmNjgxZmEwMjZkZGQxZWEyMmQ2MWZjZjZhM2Q5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
6 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBFRDd5cEZycGpkVXlRQVF4cS94QlE9PSIsInZhbHVlIjoiVEhtKzJmOEkralVMY1lVM0NDUWY1Nm9wTlltMWlLWkx3SjlxV2JzUEYxdjc4MTluOUFTYWgramNUNklJanFMZ05oc283S3NWNjRjMWRaTDJRcEFFd1NXL0xybUFZNVRhZFJkdXkzWTd3Rm9HcEVTd29NM3pMZUphYTY1dVRhdkx0VXFCS1g2Tmtra1YzVGxDMm5iencwOWxrektoOVlPUzVMR0lqcUUzUzdPdFVnK3N4cVZGdmVLblkxMVRQOTl1ZDVoSmRiSldkZkp3UXBIWUhpSzRzV1lEV2FKcjBkeVJYVjZRYjdjYlM5R3hySlRXb1V5STBkamhUdUN0TGhDeHhLZ1pHQktNaEkrajFUYVNvSTZzZmhqblhHY1Q1dzBWSjlLRkVrNDdaQXNpT0FPa2xhZXcyVnp6QzdLL2hUQlNIRWJKK0UxU1AxQkd3ejFNQktrQXVJckJ1QTZzSzV5Nkpuenl2N1p3UmZKVWl1bW9hOGRWdEFZem5UTXN5cFNHZCtiYUpJRWJWZWhnai9hM3NkaXlqWW5ENmVaSDdLM3VCSUtnOXdmVi81OHR2QkZHS1VrTFp5SUhYNkxCcEVvOVVpd1NJY3dqT0pTUG81SzlOWU5RUzFoc2plZk9VTG1ST29QZFpSa1Jnejg9IiwibWFjIjoiMzY0ZTRlMTZlZTExMzZkMGE3YzQ1M2RkOTljODk4YzYyNzM3MjVkODE0YzJlZWIxYmYwMWZlYjA5Y2E0ZTY1NSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImtBN0p6RHdVL0xMY1dFcWlick10M0E9PSIsInZhbHVlIjoiQjdETkhsd2hCcVdoWnV1N2VhNDhMK2p4U285SzFRUUpMTEp5Z0VhcUdaa0ZnRFpZT05QMFZFK2c3NHdNSS9pSUZMbTZWV0kwYVcyQlZtUFR2RkdiSStnTjJySnB0aGhZSlVJSWdMWnNpbFZDeDgvek8zcHIwaytHRlJvc1R6dUdHaFNoUzg2eFpjcWtKUUlqMmtjdFJMRFNndGpQVXNMb3hqdUxQaVN1VjZ5NlFqOHcvWnl1c29IcjdmemZjcllUYTFoK1ZOZndLa2JiMUdYUzM3QXJvL3FNUTlUcVpwSUw0Q2l1Q1FmR2U0Ync4N0dETUVGSi9ZUmhVaW9YNE0zU056OUowSE5Db0ZwYkVyMGZESXBsYmZWNlRYcGpCek9pelE4bmljMDV0TktGZU02dVMrZnVnRVA3cXRsSExmN01HWTV5Mnlkdkt5NUd3aFpZbmtXN1pxclNDeFVsdmJ4em9vVUpVRHc3d3doQTFtTnlYY2JjWmZneUpMdW1xd01Lamh4UXI0WjhsNkw3TXd1WnRLYlgwa1ZCNTFXWm94Y3IreWtyUndDWmpFcHFIWHhOS0xiMnlGYW9TcWYycmZtakdQT1hveU80RDY0SEhnNUlHelVKa2MrYXo2Sk5FdjE0NUZadkdNVDBRa1E9IiwibWFjIjoiODgyMGJmYmFkMTZlNGZmOTdjNmEyYjY1NTU4OTgyYjk2MzI2Mzk5ZWUwNDI2ZWQwMGVhZWQ0NDg4NjFlYzQ5YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImZ5SGY2ZERUTnhqK1lMRk4wNlJHZGc9PSIsInZhbHVlIjoidkhETHBFMStSNk9LK1ZqVW9yOFpneWVNczVWaGwraHZtMVhoWExKc1FNckUvcUlBa3ZvaWNYcml0OTc5MnJqNWd4MWZxVDdMWXhGQmlieVFsc3IvWllTNE5uNGFRNVo3dWtpbGhJOFdyZ1JCeFJMWWJjQytsaWhtK0FpdG1yZk9PV3hDaHVpN1U5Rld5WllFSm40VjJhQSt5a3hoczd4c1htUk1LM0loK3dHMmxZUHo2S0pPRzRxQUpZZ293R014bTlrdUFLZUhxbnZON2ZScHgzVm90NEJobFpFNmNaajE2L2E2czF4bFozYXVWb1l1Zm5EcDVzelBtVk5UWXhKTThwUXc3LytYWTdrVmZ0bk96Rmo2SGRQRUU1d25oWmxEU3VlQlFMbXVjVENMcnBpeXRSYW5ubkV6Vnhkd3p5QWxNQlJna0N1aWx0K1AzQVJpN21FcDhXNE5FZUkzNytBRllDamlsTndzdldJSFp2Qjcxb0VReStVelI3ekxEbS9GY0tOcmd1NHhGQzhIaFhLT2RKWHNqNXlvaHhVWUd4RzNUSnBVSzB1TWIxZjN0Z0dlRCtmVnUrc1VDclFjZGpqMDdwZ0ROeGdTODlldVd2Si9hT0xDV0ZNazBvTWw2TlFmYkhodUpuTC9FNEQ0b0lYb2Q4R0tOZmZCS1VrSXpLbk9BZ1RmZ0o1U3FaS2VBTDBiVnFBMERxVmJTdzU2bUhMNGxaS0dzdXI1cE9wbzVUY2EvZ3d2L0U0SDhLS1lLQWhYTlZtZzg3V2lsWktGVytIUHRqTGRhNkJhSjYxZEtlT04rbmNRSWtuRGloSjFrTi9JWSt0YjY5V0NLUUZ6M01SNSIsIm1hYyI6ImIzMDdmMzE4MzU1OTBlOGM3NGIzYTI4OTBmMzA4YTRiMjM4MjUwMDhjYTM1N2MyNmMxYzM5Y2JjZjc1YjdlMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IkNDQ25vbks4L2YrOUlwcHB2UmlBZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiK0I0SlFMR1ZIbCt1YXVOeWhWWGJsdXBveEtZVXJ6Mzgvdlgwd096Z0ZCVlprVk5vTk9yK0UwWlMxVVRDMHlTSEFTZTdCd2xaZ0R6VHQzZXM1YWFISTF5Y2VMOE1zanVETmJyT1JzdU9FNzRIY1dTanRQRVZiUFd6M1Bpb3J2Yll1VGlaV093d24wTFZ3T0tRV25xMHlpR2xUc3E1VFVDOW85WkZqTU9uYVJpbEs4bGJub2VHWTYyWlRLWXltdnhnT1NicExmYUw0dkJtQlRoSFNpd0w1ZTRHOTdEdVZHb2pQMlQybjQ0c2pzMkE3UzhtM1h5U2tUYU83RFBySW1oRklrM2YwVVo4SDFmK3dKRlVIOFE4Mkc4Y0lZSVRDWVJDYXMwZzdxaTE4SkUvbGZHTnVvK2ZrNnN0VlhLcE4yK0RIYlltZHRtWUwycml2d0Nmbk52c1RpZWZIb2prOUd5Sk9RZTlzSk1VOStzejU1WG9HN1JaRWUyQlZYWm5xR3VSbVZLRTU3OUhxOExLUS94NEswN3RuY1d5cUIvbU8zVUZOK1Ziam01Q0hxSWtHUzN2UXBkLzZTeVlYS0dQYncyY2wxTHhDempmaDJCdkR5R3RtNzRGNVEwamswdTgxSlloUlBoU1kzajhJb0VsYTh2NDJwOGhrN2Zkd0FVYXFIbU55WFY0WWZsSmpzbXA3SndMM0oxRi90U1lGU1NUTUp5MlM4K2FLa0hwRkZNNnY5L1VXNGlSK3ZvazBFSHR3Y1pVNGFYdGhzQkt6MEVVRDJTYjFVc2txUWh4M1FMMlVuREtqMUUwdkFGMGJlWGtNU0tCN2hocFFNOVRiVUtvWDlEVmQyV1dpOHJNTi8xWThlVjZXSXlmZCtCNnd3VU43N1BSRVVscEQvSWtkRWVxTXNPMlhxT1crTzUzMzBXY01Cb3EiLCJtYWMiOiIyNWZhZjY0MmRmYzNkNjdiODAyODYwODFmZDA5MTFhMmM3YjVlNDQ5MDQwNWZkZDgxZTdmNmY0ZjAwZjRmODU2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik5teDNmVlMzS1BKeFJSWkhJS21WbEE9PSIsInZhbHVlIjoiRGc5dkZXb20rYy9DYUFpYzFha2E0OFBydDBnOW9PNUZHdzNJOVp6bldpNjh4WVUxQldDRmQxaHF2NUN3blJEN2ZkeWwzRXZiWm8zT2lQdVpsNEs0akpLaXd2bC9JdmdJY20zT3ZXNmN0YnM5dnNxbDNRZWxqNkZBYjRWYkJ0MHdZNW5WZEsrOExFQUZzbVF5UFcvdWFGemNONkUveHd4NVFVZzlNVElVT3crK2pIRzlkcmdBRGhSUy9SOHBQdEFyejNtK2xsQXdwaHd4d2FXNkt3c3Jjb3BqNVAybzBIQXNkSnhCWFVpdmJwbmYxRitvdk5rN1NUV0I4OFo2UExvVjRyUVFKWU9TU08wZGlyYWtwd3owWmE5TGdRREhobzRSeWwzTU9BOFlFL0VPcXIwQmFIZlNlSU9NWCtqa0hLQkZUeW9OM3QyY1dlK0wzT1QyWnBKWFZzMkRGdEFRWVlqY2taTU5OcU53VjlOUWxSQ3NTQXdESjNCajNVQUkzb1FkRjVqQnMra1hNQ3NwN2VZQ1ZFaWlzSzRHSkVmczFweHIwTHlkS045SG5MRmRzMDdrNnQ5bDVySU82ZmhIclUrSSIsIm1hYyI6Ijg4NjZlNjk2NGYxNzI0ODA5ZTU5MTRlMDRlMTg4MmI0NjIxYjJlODA1ZGI4ZWNkYTNkZDRhODlhMDNjNGVkNmYiLCJ0YWciOiIifQ==