В Калужской области 70,17% жителей поддержали принятие поправок в Конституцию

Явка превысила 60%.
Дмитрий Ивьев
08:50 02.07.2020
45 18075
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Читайте KP40.RU:

Избирательная комиссия Калужской области опубликовала предварительные данные по голосованию о принятии поправок в Конституцию РФ.

За изменения Конституции высказались 70,17% (338 748 человек) проголосовавших калужан. Против – 28,99% (140 003). Ещё 4032 бюллетеня признали недействительными.

Явка составила 61,18%.

По предварительным данным избиркома, наибольшая явка наблюдалась в Износковском (89,91%), Перемышльском (85,99%), Хвастовичском (85,29%). Наименьшая – в Обнинске (43,64%), Калуге (47%), Малоярославецком (54,93%) и Дзержинском (57,97%) районах.

Наибольшее количество избирателей, поддержавших принятие поправок в Конституцию в Калужской области, зафиксировано в Спас-Деменском (82,27%), Сухиничском (78,49%), Мещовском (77,38%) и Козельском (76,35%) районах.

Самый маленький процент проголосовавших «За» - в Московском округе Калуги (60,06%), Дзержинском районе (64,65%) и Обнинске (66,93%).

Ранее мы публиковали предварительные данные об итогах голосования.


eyJpdiI6IjVFaGRZbGJLRHJpcmRTK1AzalVaT0E9PSIsInZhbHVlIjoiZHgydHk4RFVDQVdVdkd1VUJhd0p6Yi9hWnJFNXZWLzZ4UUhQYlkwSEduWnZjcHFjUzVPbmQ2NDBtRUtiaXBJOVFydVhWZDYrR1hzYVRwL3I4ZmJBZi9uWlJITkpxZjdXM05Kd2t2MndjRWcwL1l6amZDc3VGQ0xOMlBpRllXWTNVU2lsWExWNnh5NXZWaTNVTklwTmh3NWh4Z3lxc2FsQndvelkwYjRmbzhyVms2OFgxdTVYKzVsNEh0MC81aDlza3JpSW1qVGcybHVxcjl1eHUrdTNkS1I2QXRTOHBYSEVNZ25sRkZUT1R3N0FXam1RdE1xSzc3Q3BkOXY2b3ZiTnE3eTFkcjB2VS8wZXoxcHVWNkRkYlhvYTlYMDdJTHZNdmFFZFMzbktYYjBwOHRaMTN5a0Y4aWYxbHp6WDNPVzk2WjdYcVlrRzZKaXlxc0ZUUXRXWnJub3hHaHBmdVVsOTlhWWczajdZYzB5MGdnWnhKbVc2SXhJcnBWREdzNVlUSys0aHJkTVBlalhhblV2WTNmVVJDSjlneUFCQlNXSlZCU1VRUzg1a1Y0Qk83MTFEMEVVK0s1QWhOblhBVmwxOVNQR3VyaURJSE9vb1dZYU5KZUVxZnpnQXhIdTcweW9wV2RMUUR3UFQxcDQrMnFGTGdaaFNhNmFBMUhsZDJsQ2FaYWU5Y1N3aHk2VFUzZVpmTEVDRkViY2JZdi9pQUJjUHMzUzRHdEwxMElYVmRpR1VRcXVGOWNnVXJ6QVduUG8renZacnA5NDBkUFRTNXRWOVFTbUlaSVd0anphSXhuK0tRWTM1cWlyMVo5dlBLRE9mS3Rid1F4UVFKUmRWcFliRkdMeDF3TmdjckpvcndhV3YyUm9pUHYxd0QxYUFSdmtJK2lzbUJSc2tTcythMzhFblNRUGg0Q3B4UXUzZ1IvSHdTdVZQN25Ccm1Vd1JPaml3dlFGRVlMZThGVVY5NXBIUXA1ZC9pK1R5UWp5eW90YXhrbVl4NkNKQ1d6ZEx1VzBmIiwibWFjIjoiMGYzMjBlNjdiNGMxN2YxYmM5NGY3NGRlNjgxMmI2YTliZGNiM2ZjMGE2ZTVjNjA5NDdmMDI0Mjk5NGY1Y2ZiMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im41bHpjcmwvZ3NjaTlRc2dVbU8rY2c9PSIsInZhbHVlIjoieUo4VTQ5Z1B6dVFPVHBQRDFSQWhZZ2NXVVF3N0JTSDdUNUQ0TEd2VVYxRlpVWUdKampETEFkOEExTy9kSEFCd2s1OGJ5akZNS29hR2lISW1sQjhFMzN0ckxZNTlRa2FWMkpmSlhweVdFZmhyTkp0MkZ1VWs1YnJ2Um5EWGxWdm1keXlKRTFLMTJiK21IcGlYbkk4aEppZDRIVDRQZnFPenpkY2xKL05EeVFIM3RjWHdlR0ZHbHN3Y2hOT0xxVVRWTXJVTFJPTTJmSDl4MFZvL243MHQwQi9nUzBSd0xjTXBuamIwajFYUGk5RjV6d1VoZzFjOGFxSHcrb3VKcmZ5d2FWVXAyUlBrODcyeHJNc29TY2lRL1dxem1FbUVGczkvYWdOZjFxMWVmek00VnlMNGl4V0g5V1lFb3M4cTVXbTNZN2R5Y1RxSlBuV0xOZ25FTTRwemoxSmpDWVlOWit2dzdCK0NReklFb1FOUEtDODk0cEdzbkRhMVVTckVDd3ZYQzh1UGpndmhDS1VqNCszTmtvK3BCL2pHRXV5MzBnck9DZjJmNnFRZjdZaXBoTHIxVUQwbURFL3prRmlwRURoeE0vRzlNTlByUkVzRXorQnUvZzJUbWlBZVRZV2JmTEpVNTVpQXFLY25kUjhlRElJaHcrc05tSGx0ZEFPKzNsaTJNb2ZlcjBVbm1MZ0lWUnY4ejBYOEZyTE9OR2wwUGwxMy9UaDF3VWZoOVAwRUtuUEhuV08zWk1FekdMR1JMSzAvRUlpZzRwT0ZycjdyZkEwdU5peEpHZVFZcjRhaUgybkFnZ0c0SWdaRDdiWmxvMXRudWlndGxTTWcwT25EUktUQXo1U3FvVk9weDFWWFMzaytjZmU4STdMVkN2dGtZTTVYZGNtRlZLdVIrdnRmT1dMNEFqS1U5SFZod0VNWUZUVTNYa0tRc0lBN2V2TkVGVG9sZ1djUmlnPT0iLCJtYWMiOiI4MDNiMjA5ZTVmODFjMDc0ZGIyZjkxNGM2YzI0ZmMxN2MyOTU3MjZmMTI4OGNlODMwYTE3ZjVhODg5OWQxZjZjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
129 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 45 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlCQ2VkYW1ieHNaQ0dwM0JRUGw4ekE9PSIsInZhbHVlIjoiY2Q4T2ZPTGd6bmxwVWZSd3lTRGtUUmI1ZHRhYmR1a1luRi85a1prV0M2bmt2b2NOcGJUNFZpK3I5L3BsTWc1Ly9WdXNXeHN3VUdjQVhWMHR0TlJXdVh2bit3VlYrUnFBQjYvTUpKMy96LzRFUEpGd2ZPRFd6ckFDQU9NTXZIODBKWURDYzVqU01jWjJzVWE2aTlBNzhGa3BxRTV4bGl3Q3NLVE1velRhTkxlT0djS3hseHlxSGZOR2dHTVlNSTBiWEFuRmcyYlNTRU4zUnp2cGpCSGV5dGhEQ2IremxuSkFyMU9ZMWRwaStsMGowN3p4citEUFZyNXFHWnNoOUVQcElpK1d5SzB3WUJ3dUtDSDhTUEV3SWNOSnlXZjNaQk51TzFYMUlDY2VOWTdWYjFqc1c5RVQvRFFIMHpDd1ptQWxzWXlDbkh2dXY2c1QzTlg4cEV0Vk9PYldQWmZ6K3lnQUpvR1BzS0hXdWdGS1BZbjVZdUkxb2dxT1JFRGZtTVlhMzhMZC9OcWxxcHZsYkZZQzhVaHBiRzd4aTV6SWJtUDRoOUw3V3lyS1Y0aXdvUnBIL1lZeEo4aHR5Nm1FYk1BQllLeUdNM255R1lyWXlZZDUxdmhZdllkdU5tOHMybVlDL2NkWDZ6TkZ2bTg9IiwibWFjIjoiZjhjZjZkOTY2ZDFhMzBhNjZlNjE4MTk3MmVjZDM5YTc0ZTM4Mjk2ZWYzMmViY2NhMWM4YzEwODlkMGE2YmMxNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjVSS3QzcFk5MEcxc3FPSVdNQW52OWc9PSIsInZhbHVlIjoiSE1zVkNvR2s3OXV6bkRITFltVjlzdEJ6RnlUUk10anFnVlRVYVJPZStuazhFRXluNDhxNCtNQ2ZWdlh6Zk9KOWNIZXZzcDdvNkVna0dJbnFzRHFWbTl0Vk8yekl1VkpIa2hzdkZuaDdDWEMrQVNmQWw0QVpmVmJvMEpsRWxrTXpuN2pVZ0JDbEprbG40VTYvTUNBdzFZN2k4V2NLRlYxNXI0Tm1VZllpWmF2dU9WYkhXMEkvUkRiS2hSUmhWWGo0bkxrMXJINGNUN2RJbW1mTHhBNjlvaENEM1NGTFJnRDk5N3I2SmlDNTE2ZUsvWlZFYkxxK3Z5bXVKaldWUTF6SDNsWGVKUU9mbVFXYytFdktFZnZtbVBFbUN3ZStsZm8yelFCQW9SeWl1M1lqSWhPU0VncEFGVGhETThTM1djUW9KbW4yOG00d0tlTlA5RkVMdlp1Tmc3L0l4MkdnbmplZHpHT2NUZWZ4b29VMXA5bHFPSzBOWVBNUHlKdFJSQURkb2w2OVkvOC9uc0g1SU1nNEZwOXR2NFo1d0czb0EwQTlTWUJFWDduQURpZVBEU1c3VUducE0wb1V4STlDQ2ZXdnVnR2RQZWJQb1hKenZGNGY2NjBObEhkbW15bENuSzFNNFZ2bHhQeEJMTDA9IiwibWFjIjoiNDkxN2YyYjdmYmI3OThjNDBmNjgxNGIxZDEzZGFmYmE3NDhkOGQzODE3MzFjNjU5MmIwOThmZDVjNTFhNGYxZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik50S3JiLzc0RndqN1pXbHpNVkVqVEE9PSIsInZhbHVlIjoiUFR6Q0V1RWMzV3VOc0RtUll1QzIzUlBvTmJLQ0tpNmxwcWFzNG5BRW9DLzRJK042dHdybHZpMEh6cldiYlZrWmV4b0VYNDJRMVF4amUyL3VabFE1TzM4bGcxVVlpVE8xc0tpOEZBNkZLZHZXbkFIcGJYWjdyQ2l2QzZmRDlTQmUyQmlHRklaM1FjcUdYL1pmbVZwNWFFUnB3UTVQSlhTRzZLN1ZzMjM3U3RaelF3QXFyQlZCNERISUtieTRGV2RROVl4Skoxb2RldmtsZk9rRFlKeExIeVZZd3dnbmt5bEpRMVRWMEQ5K3pyemtPNW1UK2o4QzFZYnhNMDlacGM4TjJIYzV5M29Nc08zUHlDV2M1cXRSRFVDV2dQTEJhSnQwUUxHL0l2bkNjY1cyNDF0ZzYvZVcvdHFBekplTkNzWGxFNlJ3NVk4dTZ1bk5Mb2Q3MHptZXI2SzRNaTI1MEMxQmEyS1kwQ0d4dGEwSGlFbHpkR1lnSTJuY1JVVithYk81dTFEeG5TaVRXZFZldUlTVFZBUHB1aGVYd2tzTGJPSEFZMitrMlVkTHFqQ0xKdlpudDM4eUhlYmYyTDJQTE1TcVRpdFp1Z2x4STd3Q2xEbFc4ODlaRHlNd24wS1ljMG9XckplTkNEN0ZJOXFhb29vODh2b1UvbnBPeXUzeGdwNUliNjNIQXNDNWdDdkJGYk90L29JMjZ0UVA0MENldE42bzdBWW9BbXluOGIrQ1lwa2xLSFZTWk5qWEVTMVpBVHlJK0hJMkJMN1V3a0lGRy9Xb3czQ0tUcGlrWXZ0Und1SjRtZHZsVkZxRm00bFlVTnJhSHF5bkwxRW5waGd2S3NoRCIsIm1hYyI6IjAyZWFkOTMxOWE0MTg0YjQyNTUzYjE3NDhlNTQ2MmU1ZDBlNDdiNmU4MjY4NzBmMWJlOWQ1NDJhMTZiZTQ1YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IktYRzlLVWxhWlZHTHJiZ2hJTkU2NUE9PSIsInZhbHVlIjoic1hHZDhqTEZ6RG1tRC9uOE53b1FjWkQ0TGhTZFRMWXBETEY3ejJrVm9IMGJPR2cwUDNJTXFYWmExMGk2cnNsbHVQTmxvWlp5ZnhKTGNQS3l5emtoYytkUmsveGlXRHBsbGZJQ3BycHZ3Vi9NNWVrME0vbFhROENEQTNYR2FZb3ZxVHBpTnNjWThTejVWQ0pBR0FEY1ZuVnQ1SjhneFJmZG11VHU0dUNoZW95dkJlNEY0VktETG9CTEVHYUxRU1RsUjJKQlhxS3lpWWcvVndWWjdDdlB6T0NNNUE0RU8rb1ovcUJ5WU96ZzRBSGs5UnJEV3hva1R0TzU0bzVsWU9LVUJJcTZNQjlRY0dSMUNiZndoM3FGandicm4vZS9xRTRDeS9UczVxTTlTWkdJSHMzaHNSTTVDTFE5alBHT2RLTVgwclNGSUlBM0J3SW5LR2RXTFE0QmRneG5tVGN6T3UwKzZ2cmJneE1QeTNNcTVFMVBFZkpzeWNKZ2RWVlF1TTEyTnppck14cTlNa0FwZDMzR1ZwamZGdDBPYktJblRmWHJjTTlrdmFrRzR1U0JQWnR1Qyt3ZW5WUkg0MWNva0o5SkMvblIyWFpZZm0xaVBJcE9vck5kZGE5M3lYMFZmMkR5KzZtNFFRb0NaOGRZUFIzZW53VVVPb0paeWQ5NENVU3dZS2duL0YyamtQd2drNGJ1RjZSRkN1RGNuUzJlR3ZORVFlS01HU2RiT1pGMy9ieDJnSlgwOWlsTE5QN0pSSU01djJDRVMxcFNMeWszMTQ1enAxWVpxSytYcXZ5RTZubU1IR0lUVUhDVTQ3NDFZek1Ia0Z6NjY2ak93MzR0MFpOMXBiL3U2VTVEc0NYSUZhNE0rcnhwa2Q1NDdFNEhwWllDSUl6c0U1NC9LeFR3R2M5NTR0UG1xaWFPVzBYVzFuQmsiLCJtYWMiOiI0MDQxZGJkMjdjMjkyZGE0N2Q5NDcxZGZlNzFhNTE5MjkzNWVlMDg4OTMyZGJhZGY0ODM3YjZiNjM4ODM0MDRiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjBiKy9DSjVSallBZVBDbmdhckdNY1E9PSIsInZhbHVlIjoiYmFOcVlnTzU0NWRpbDY0eUxOMHJFalIzSHFpRUNHUXI1SGM0cnhQNkRidU9xYWZXNWZheG83d09SMlJtUFRpd3FxdTQ4UHJmM2t4RW92RGllOC91Z1lzS2Z2L2VleEVRbHhyeW1JY2IrRk0xV21nYklzU0dQamtNK1BMd2RXSWt4RndFWUZBNDF5cUhyNFhVcTVRc21nSHZWUjArbldiQk5sU3RNejMvZEhIeHI1K2JZZ1BGYTdqUDVTUnNTK0d2c0pqVnh3M3RzYVpmQmJZTytaU3JvRVRBVURwai9FeW42cXRhanVVZlVLQmRuVmJ4RE5rVTFGNE1EYmVpYkJ1OFlIRjFhZkhoUmN3RktIcG41SUhFNzd2dk9YSmVrK1dWM2RPNU85a0NNR1pDZ0EzVzhhT29YcCtBRmJ3VEExZ0RMcmI5dlRILzRtKzJUajdzeS9RbG1vWEFVMzlvMmFNQjNxbk9acjY4YUZLYTI3NHlaZVpGaTJSL1E1YnJWODdoRHhsV1dNWm1UVjVlYjQ3MjdUTWc1aklhMjdMcTRFMXZaMzlYWjRZc1ZLejVWVitDU0ZzMWVwQWEyeDYzMVVmVCIsIm1hYyI6IjJmY2NjYmZmN2RiYTAxYzcwNjc5NmJjZTE5YmMzYTU3MmYwZWQ4MGU4M2I3MmQwNzE5YTc2N2RhODZkZGYwZjQiLCJ0YWciOiIifQ==