Суперлуние в Калуге: публикуем шикарные фото

Луна оказалась в 357 тысячах километров от Земли.
Дмитрий Ивьев
07:47 08.04.2020
16 8709
Фото: Андрей Шаронов.
Читайте KP40.RU:

В ночь на среду, 8 апреля, жители Калужской области могли наблюдать самое яркое суперлуние в нынешнем году. Спутник оказался всего в 357 тысячах километров от Земли, хотя большую часть времени находится в 384 тысячах. Фото Луны над Калугой для KP40 сделал фотограф Андрей Шаронов.

Совпадение полнолуния и прохождения Луной ближайшей к Земле точки своей орбиты бывает раз в несколько месяцев, но апрельское суперлуние стало самым ярким в 2020-м. Интересно, что в XXI веке Луна два раза приблизится к Земле ещё на меньшее расстояние, отмечают наши коллеги из kp.ru. Эти супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356 446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425).


Новости по тегу
eyJpdiI6IkZEL0lrOVFqWDFXUk5waGlaM2tvQnc9PSIsInZhbHVlIjoiZTc0K0VlKzhIOUN3UnJ1MVB1bFMvczNERGlKWG9tQk5RSEZtekg5QU95SUUyK1MyVFFTYUlZaklkM1RUOC9KVFVtVmVsU1hWVG9lRU9PTWtPUVFlWXgwQ2V2YTVQc09hVmx6cG9EWWlhbnNob0kwRjY4QmFaTUpPWG1Sd0JESzBMZHcxK1JPa0x3VW9mQU5JSGNkQnJkSXYzTUc0ODdUeHBhUllCWXEwdEtLNm5qYjVQdWJBcmQrUjdYMGM5ampNdkkvNkE2NFJmZVlZTFFraGtVN203c2RpLzJtd3ZTRTNPaDNvWnNuaWN6YkZnSDZHUVdpb1A3VEZwaEhDUkFnUGgreWxQcURZZmZBYlZlSVcyQUxPMjlmVElkTXlnRU5YQ2tQWHRMcGVXYitKUHdBWHBBVStBTWswZG1SOHdnSk1UUUovQ0xaWGc5Ti9pZXBEU1V6eVJsM2xURndabzJPNVpUcW9GdVdzaUI2d1BQbVpGMWlrUWlHeHdZWTNyUmJoaVppSk53YlZyRlpnaEZvVjdCTW9hVmY4NHBBclZ1b3ZhZEZoV0ZaNlRtYmJYUVU3QVEzRFVoUEcrYnBpZHlmYm4yVXAvZDRUMFlyalE2ZDliY1dJb3A0cS9GNmt2K08yTHMrTHVSQ3U3d2xhRjdoa1daRkxnU1EyamovOWpmMmZFSGJVdUVOUmEzSkduTnQ4V3U0SkxLS0tPSW5yOFl1am1EMkUvbjNiS2NkczJLS2k5RzZBSytTMlRYWlkwRWtudS85K3FkWFowSTVheURFalF1OHV2Ump3dEpVWFZWRnByT0VQbktNaEdLU3JqSVVFQXdiZDhsWVF0a0sxc1Q4dEFSdUlBUWZVbDFCK09mQm00ZTJBZVNQTlptMlp3TTJ6QUQxUFhJR3Iyd20rRkNUaktQNVJ4cjlWOWJmWFhqeWkydkNyQ0g2N2d5VFZueHU0YllCUDlVM04zY3hqcGd5YmQ0T1RWVk9XNmlyeEZXRmphVkRhczlHN2J2dmo4d3c0IiwibWFjIjoiZDMxYTZhODg4OTFkYzdjYzA2Njg4YWQxOTI0MWExODc2ODRiNDBlMmU0MmFjZWNiMTk4M2U0OWFhMzdhYzllNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpMR25JMUZjVmIzWmhKeXhqMmJvaEE9PSIsInZhbHVlIjoiREZoeGZSNVhqSUNWc1l3MW5VS1ZydHRpczNheXNmUDBSRXd6RVRIZTU1K05rdkJUdGxKMXlvWlFvOGloL3lEM1JmaDYvZm03cVkwNXcvYW9pZ1lZUHk3dDZFM3hWL3dWbHk4b2d1VFZyekJGMXhvUGxZTWQ4a2I3OHc4RGpPRU5EOE9pQWtnUFV6cmgxYUZoR1YxNXJDdE1lbHFDNlJ4elFyWmQ5SEdGR0VEbXlTc1ZUUEpmeUZKN1RXcURkLzc2cGJPUHhENnBLZDRBYi93aURLOXRCUEhRcVB3T0RvbWFneDlUaDdPMlYvNUNKK2N2NktIdjVjWEVIMjZEUFl1RXoxVzJGSEJQUUZHRWRNS2wrQmtoV2VxcVRxdTM4dm0zK2pDVE91TU5mUHVYYWRZQ3BBbStPb0EvMjVxOHBub21rMy9oK2ROcWtmdlRDcHhVVFAwTVdid1BrZ1RQcmVSUEZtWnN2a2tHeERBN3NCSzVYMjFUWTFEdmRQNUwyR1haWjBOcVVYN0tqQ01DN2Vld0IzbzJEdFVEeE1meGExTmJMMTZubnMvYnRHZUFGUFkwY3hXQmN2NnJzejlPdW00RUQ4QmJIY29CcHRDellSd3l1c0lSNDdEbWFjaXkxKzBlMXQ0R1diMm82WDRGdm1QQ1V5c1o3OERNQ3RHd2l3dGpaemt1emhlUlJNNnprcWRYakZya2pweGE4L0d2Y3hsQ1VKWmJvRStXRlBxZmFkUkc3aXBITUhpWlg4ZG5TTzJ5a0lEMEpQcFJvSFY4QzdxNytmcTJRNlBnaURNd0VQTEJuZFJMVGRVOExiY2NadDBVUnE0U2tablFyOXhWejdMaHVZcGVHVVlKUnFpc3YxNmlXS1FWbTAwTGJkek0ySytYOFMvV3hhdkRMUVhLYnE0OGMzWnlZcThqRHkrSnEzV2NqY0xxcGRMTXR6K3RXcGxmZkk3Ykl3PT0iLCJtYWMiOiIzOTk4Zjk4YTY0OGFlOTQ1YTU2ZThhYjllOTgxOTc1MTcyNzcyYzdkMWU1ZGJmYTIzNjExNTE2MmZiZWE3MGRhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
60 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 16 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkwzeEV1NEh3SmxiT3Nzb0pJK1RZdUE9PSIsInZhbHVlIjoidG14cHV2U0V0M2RZd1prTXJiTUg2dWJYNWVQcmRUMGx6emdOWG9hSHFQS1FuVTJFb0pIaElwYTE2cGsreXZkeTN0eWhJMHNBR2RsMXBWYnJYVS9FTkdRWFh3UU4wWGQ0ZDNhVjRSYUtLbWFHRDZoOE9KMDU3NkJyaGQ1Q2xSenJMRG1LcTRWeU15a1B2WHhaRnRLcGVEdS83aDRxZFZBMStndkwvS0dCNlV4dzRKU3VjTnVJc2dZMEZyRXhpRXZwUlhkTnVRdmx3V0FFQ0xJUXlOSG5RdmZFWGdIbTk4bU1YN1VkYThGbEFWUUlXTUpLUHR4RGkwYWl2WDhrbk5DTWJLQk1zUFlmU0VXc3JtSmc1V1p2bmhZZ1RTT0JZMlM5Vmg1a2o1MjRzM3BJZjZTR09FUHFqbEdXSzJMVjl1akFGNVYxbURhdzNHMEtYV3VJU2ttYlQ3VTVFMzhabjlpZ2hFNTIydDB2Q1lXeTZEd3NvYjA1azRRVU01Qmt2a3BLanlRc1k1LzJGZDQ0L2l4NHRRM2dkS1JLSkRXUkFWdDE0WlpTWElRL2J1bU10am5NRzgxbDFiQWJnOW9VSHdKS0VSVHUxRzErUnk2SGN2M1lxRzBmYlRJdDdYVUhZeU9HWTlZNWQ5TUxmK0U9IiwibWFjIjoiNjhhNmQ0OGNmM2RlM2RjN2RkMzE0OTBiZjY5YjUwOWQ3MjVmOTUwMmM1MmFkNjViZjZhYzVhZTczYmI1MzRlZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik1BeVcvcUd2bHF3S1c4a05hVncvTHc9PSIsInZhbHVlIjoiRG80NUE4bzRnaTB6dmd1Q0pMdW9LY045cEFVNUZHSEJTMGxQQjVSa1pPMVdyT3N4K2NjdEVidnlXYVRFcUh2S0lVRmZWZjhRZFpaVWhhM2ZPVG43Z2lNbjBEcEVUY2FENjJlYVdYVk5GNjJlWnFNQ0UzYTAwTFZTOU1LLzV0VllmRFBuQUd5bmJYQjNtWWsyMW1jV2NHb05BMzVub2xsL2pCR3E2UUdrWUlqTWlyczFreUcrbEVCQTdXb3hxSVROem5UVWRWdkxKb0lqVE1hdnpSUmxuMEJxZ2w2TEo4enB4N0lOa2VYd0ZTNVdTWVNLQ2xyc0VOWlVmdG9lL013YVhnaVdaakwva2hxbkJPNnRQMDNVWGNlbUlsbkU1SGFVYTZGUk9Fcit2TG83TUhVRWRwNUxOZ0VkZ3p3L0JHbEFNNFZLQVpLRDY5akxUbXZSU3JIbDU1RWZjUFo0Q2ZSUS80R2NrTkxZNVNqZnY1TjF2Q056ZFhONytNVlJRcW9ZeG1QYWRxL0RNRG54QWxDelBnWEowVVVCVHZQTGFndHJxYUlKdEhaL0Evb0E5d0thWkdLdzVpTkNRc2tLeitwdkVvcGMzZnpvdTVLNGN6ZXFqNytoNC8wVlRPbTdLTTY2c3JRMGZiRUhaMjg9IiwibWFjIjoiNjIwOTM3YjE1NWZhMTA0MjQ0Y2Y4N2UwZWU1YjQ5MjY2OWVlNDRjNDgxYTQ3ODlmMWFiZWJhZTlhZjA3ZmE3MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImIyVStGRWI5ZmZxaEFWTG83cjhJUnc9PSIsInZhbHVlIjoiek5WSnIxTmJPQWcxU0ZTUmtRSlZIbFVpbUtmbUs2ZTJWem9ORGkwTE9lT05HcnBxelRXcjNhUEsra0c0NjVGbVM4WUNScTVoSHhQN3J5bkVwMGJ4clQwTlAra1oyV2dBQTlwQW9QVEwxZGRONkwwWi91dHVSSTZiMmFiWkI0Q3EwdGpTanIxQWVwSWhoNnRraWV0YlpycktrakVFQlpzaWlMVy9FbHgyNHczUzBGSDNRRDVtcTRYNUZJQk14QkNpWit4VEkzc2ZUclFyWmxjZWthU1p2K1I1MDZTNWY3RkVOdC8rTlJIOGtNb3psaU5XTmFVYTI5RSs1djE4MHF0NTlkNzVVWjF2SDF2a3F4bFZKRTBaclJuNjBwbjBIV24yWHcvdnhueERCeEE4UldTYm16UlFCaFBTdTRBck4yam56Q3RZdTZYRnpSOVlJU3pkQ0dRMFRPcWxaV0VhckFSYXhURW5JY290YUdDaEU5allLbUNuTkNSaDhKZm1YQkxJa1FBOW9SZmJsSVVtUDRyYWFYRm40MUhVOEhnMjdTMUh6T2VCcEJCY3M3VlBCUkxLV3dwTXFQY0NXSEtEUmM3T2VzNVIzbHFOUWorNy9YZ1dkUEJBRFBISUNwa3U4OTFMeFJ4Tk5sVmxVazZXMUI5WG9DS212Vk5aZmw5ZkhXbk4ycWFjNzJwajJYSVNIeFV4ZW1jVXNGQ2xJWXlhNzRDMlpreFV5YURqUzFaRzRhSERxUGRucTZ2Wk1rdXcvSThtelJVdkxHaVJqZHFWWkUvbG5ZSlBmTlJQbnhPR21lVGFtQ0NFSFdMcStXR25pcVREMGo3TS9iemJVZFQwc1dxZCIsIm1hYyI6IjhmNjY0NDU5YmMxZDUwNWNhZjc3Nzg0YzRiOTAzNDY4MDkzMDY2NjA3MmM1NjQwODA0ZWIxZTJiMjRmNGRhNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InRlTEtYc0M1NEo0VEpiaEFIWVg5cUE9PSIsInZhbHVlIjoiZktiYmR3Mmd4NFhqc2d3VXMzZC94Yk1JUkQ1K0VoNmd0dmVkUElzQW92Tk5JVWhxNEsvbzRVYXhVZXVFeHRYcVVRN09HREhUT3Bwc0ZxT0tHOWFpY2hPUlNtdjA0R0RzbXVnWXZjdm04SW5uMk5sNkpkRy95ZytXUHg3c1V4ZlhJWjRqRVRTeEFaODc2YVNwUjR5K1VvOGRWUkUvdFhJQXBGVjR0UWFIQ0NpSDhzdi9oZ0pRUjZSYTJUWkVzbDMrREFzUkZUS1M2S1ErbUV2OVV4emVMbnpzZGJ4MzhMbFhtVTdvd2Zjc0MyNnl3cmJ3dElLNXByNkVSdytFdVRBNlJWMkM3dmZNTGVEQ1I4dGVmbitYVTVqd0ZpZjJTNzFkZmo4T1o4aG16TkQwaThIK3AvbHU3ZjhSakVXVXdORGUyOVQwc0RKOG5BWlhmdGRuSGw3MUYxazN1K1JSaUpOdUwxcktsNVdyWGRaWCtjK20wQUtqTmdRbzdwVUZYNzQ5aGJuL3gxQmk5ek81SmhhRndNQStGcTJ1cU85bnM2cnVYR0dleHQ0MlUvQ1Q1QlNkVE5pRXJ5SWdNK25YTEdTQ3NjZjN1NFlXM0lNeVIxTWZZK3liazVEeUxqUVdrRGY5U0ZONGNCN3hhWDVsRTdBVmJ1YXV4Q0lPcTVSaloyQ2owa1NiQlJMYTB6d2o2MG9BV05mdGhZR2c3eHBhWG9ZdVhVQjBISTJTZEx3aHYxeWRIL3l6N1QxNFZzVHNrTU1kd3phaktYVlp0OE1ZbVJIUTB0ZGQ0NFNOR1NicUUzWGFza3I3YldxV0VuNVJmQ1dsdEt4Mm9RRUYvL1Rhb0ZmVHBlRmlaYlFvVnJJVFlOS2pOSGlFUytRK2xWVURRL0xSajlmemYvbVR2YW50aUFOaWhlZnE0bDFXeGtmS1NEbUQiLCJtYWMiOiJlNmNlMzZiNWQzMzMwNDBjOTNhZTMwZWI2ZWE2OTViN2JkMTFhYTk4M2ZiNjZjMzU4ZDE4N2U2OGE3ZjRjYzkwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkUwT2FzVlNjRUpGMlIyRXJRYTdQSHc9PSIsInZhbHVlIjoibndJOEJtRW5kaVhhQ0t3RDJneGE4bFhJNzVaS3pWc1JDZURJdGliM1pvVnptVm1pSUtBWXBwRFVrKyt1M0p0VHIydEJ0b1dWMGZWMGZCcEpKVFlZc1Y5dWZ2M3hFZ2xzUXZTeXRqcUljS2VRT1VieEZDdzAwSTg3WmZsWjZqRjhLUW54c1pSY3hXQkRXVGs0YWlPWEdlbElGT2lCemw1WUVkWm5RL1pQdGN3STNJQmNUVG5CKytvS0dQT3BGTzA0TnpzMEVvbVFLclBYVE4wSGRVTzcyQ0FRNlhDaHJQVGY3enZJOTRJV2ptaGlDVlVTME5KalVZMm5admU0WHRiNGRJclpNbzlQVi8xaXNhM3kwT3AvOUFVeUVWdFFhckhXTXh6WSs1S0dxb2pXMlNqenR4bERMSTFGNmNBQ3NoZ0gra3lZTzUxcVBmUnY5dDhYc2JlMEJ1NEdMMjdFd1VlQjFEZVh0bDFkY0Y0K21qcnJSTkFoMlM1dWtCZm96Z2VvTVJQY1dLeGg1b2hwbnBiTWVCajYvcGxqSW9vUFRVY3cwZjZNYWZWWkZXR3lZYW54YTNqZVQ4ZVl4ck9lZW1UeSIsIm1hYyI6IjY0MTRmZGI5OTQwMGRjNDEwZjdhMWFhZTkxMmU0NjY2YmZhNTJkOGEyNjg0ZDQxYTI3ZDcwODc4MDBkNjNkN2YiLCJ0YWciOiIifQ==