Умерла вдова почётного гражданина Калуги Юрия Гагарина

Ей было 84 года.
Дмитрий Ивьев
07:09 18.03.2020
0 4685
Фото: пресс-служба Кремля.
Читайте KP40.RU:

Валентина Гагарина на концерте в Кремле в 2011 году.

Во вторник, 17 марта, на 85 году жизни умерла Валентина Гагарина - вдова почётного гражданина Калуги, первого в мире космонавта Юрия Гагарина, сообщает агентство «РИА Новости».

Валентина Горячева родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Она окончила медицинское училище и в 1957 году вышла замуж за будущего первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

У них родились две дочери — Елена и Галина.

После гибели мужа в 1968 году Валентина Гагарина работала лаборантом-биохимиком в лаборатории ЦУПа в Звездном городке.

Она также написала книгу воспоминаний о муже «108 минут и вся жизнь».

Смотрите также материалы о том, как Юрий Гагарин приезжал в Калугу:

 


eyJpdiI6IlhscVBIUTlwV2toejBTT3hvcVBKcUE9PSIsInZhbHVlIjoiamNyQ2NhT2RCMVo1c1pBU3MwbmJOVFNENjhOV1ZWRGZPMnRSbk9Zc3JtbzhFdWtPWHUyM3VxTHIzWEk0ZHo1WUJ4am5ISXh5WkE2SGIzSkxycnBUbGV0NG1YYXczWmpENDhsbDNFRHBEVnpPVjlZbzVvUmt0R3hCOXFtc0dSMlF2YkNXbmw2QW9admVKQ0NNZDFndjV4MCtKb0YrYkdCWXFtc0h5SnVvYysyTWN1cU9WRjJSQm8wZWVuWklXdHAvQVBwdlZGdGw4cHdiaFZaTEd5ZkxvQXRHYmlGdURXR3V3VnVqdE1rajc1QnN1MVM5QldLL3EvMURxQzNmdmdZS1VYcWZUUVRiN1BaMkQ5UE1CQWE3amRweVVZR0NMTzNvKzUyUzRzUTJwcHp0TmFXc0E5N2VCY1p2cmUwWks4cTMzdzBKZUlsM3lXazdLeGRNa09leDdYdC9sUGlxQXlKd09uWnVIaXV4UkI4bjJPSmRocU9lZXRJb2FzYnJGQ1lzaFpRZzRyM05SUVdtd3lxK3JsOCtBRVVGMWx4OEx0WEVIdm5tRzRkWHZ4QU9CTkpkMDlsUGM3MTNQellBcUh3eHVtUlV3SWxrWk9UOEF0azIrZUFpMThRYzJqYWY3bVVXSFc1clJmWmozZXVRT2pzRnBCUytVMi8xYmlFVWprcWdxbFFHNmVqZXgrV3ltdFU2R3hYWStGRXJGZEVLSEN1Lyt4bmphMHkzV0hSZWhHblVBRlR3UWRRb3doTG5JRkNQcU9udEVHckxtMnhIL1hya254SVVwUUMrMVloRlA5Mk9LZ1RxWURWc2s4Zlk2amJHL2plOEZobEdLQ3lwRUt5REd1TVUyM2pJVFpxNGt4TUZHZ0xNZlViNHJ4Y1k0aXB3UXFDdnpjbUhGaUZ1TDExV25rVWkrUFpaVWhUMUpZd0ZBVXF4N1llK1pOSFJZeHZUeWVHZXc4N1ZDQ2RkY0NGdmx4ZGhwREJCanVhMzlsdnpyUisraWdSRnp1bWlJUjI3IiwibWFjIjoiNDBhZjI3YmUzNTIzZTVkNWYwNTU3OTJlZGVjZTVmOGMxNmNiNmFkYjkzN2Y4NjcyNmM2YmVlMzE0ODRhOWY2ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhsK2FlaklJaGZXQWM3ZXBXRjFXcVE9PSIsInZhbHVlIjoiWWp3Qm53U3FlK2l4ejZpMkZWTXVWNDhYeU5CdC9tbGxhWk1zSlYrRU9YRm1lelJzTk4yV1VjQVB1WWVzK2ZEblNvQkR1ME1Na0JNSnErOUlHNGtnR3g1ZjY1ejJiVExmMjFxaHFzR2pWQ1o1OGZjdGViSHN3L2VwcC9ERnFhQytpOWY4QzY5QmRoWUxTTUoyMythOVpKN2JmZGxva0Y1bllSMjdkN09YYnUxbDFFNm9scUcyNGRJTHVJSTlORUt5SE50cTVHRUdaMnU4eHJobDN2bVJqQjFGWkhqV2RubElHQVlmM0xKSkFzRTRoejhhY1l2Mkg3YTdUUDgrcUFqVVlMeHNQSnBpRHpLbUZXUU5iZU56TUY1TndjRmRLZlIrMTh0QmNxZ2VjQ0xkdVk2Q0xtamxVLzdYbTIwcTFHSEZ0L0crVEFjS240OVRTMFF6QjBsVlA0TzY3MG9VTlJ0b0dDdXNHTGZSdjZOZDFlUU5NaEwzcWk4VXhCb3MvR0VSQ2JBWGRrVDRjY2lpMWpNSGdEQk5KdXFEMWZFUDZzckxkZ1FxK1p5UVB6RWJWNDNHMUtwb3FhL20yYjJ2VDNpT0U0WHo2VFF6ZVRzMnlFN1lsVDYxMThlc2Q3aTR4TWhsZ2svZGtxT2NPaXVxd1liYnNwRDZ2cllTd2RvNndMR1lEa25oYzN0L0xUSERCODF4Nk0zSk5RSkxkZDZZT2xDTU1VVHJuT2RlYWtrVmJBWUU3V1dTdVVvdHF0MkhPTkFlNTBVSW1rVGVMME9lNXBSWG1BUENUYmZaM0hWOVJPdldYQUZUbldnNlVhb2poTmxFaGlnUzhoNmdReUR0QVhBR0ZTak9ycFNZb085SHdsUnM5UURsbW5VR2NMWE4xRjZRYjBwZXZWS2JiRWQvV0Nmdm5QSFg2SnVpOVNoaWNISllqRzRXWVE1MFZCVk4yVXBFWFFmcWJRPT0iLCJtYWMiOiIxM2MxNmFkZGIzY2Q2MmFlNjdkYzYyYWFhN2NjMDdkNWEwNjdhODVkZGEyZDUzODk1NTA2MmQ3OGZiZWRlZWFiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
20 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlM1aGJMRTExK3NMSU4yS1B2eUlxNFE9PSIsInZhbHVlIjoiYlJjNTVROTl2Um05enhCbFgvMWFqYzcyUlJKMTRXdm1LbThnUWd4cVlOM0RIZVNEQkkvbjJqZzQ4blVULzBOV0svWmtJaG5QQzhFZ252dExvbWJrV29mY0xXckpoUUZ3TTFCMUJiRVBtUDYzZXN2T2lrUHZ4eS90WGlMeVNZMGpkazkxYXdqbzlUTjV5YVEvQXNvSzZUc3Rrd1R5cHluMGw4dVdMd3ZmWUlqTVZCaW5PbldLUlBubmhEOWd1TElEM2laaFpRUFR0bDdYQzZoaEVpcjZ1a1o5dDRMd0xLNktSMjNIVS9mZ1JqUWdIRmsxSjlMU2loZXJ1QmY5dDdpbFVzUlVFbC9POFhmcEdnNzUyV3crN1lxT3JwaWFreHV2OVdnbTJ6cE0rOTE0QUZTV1h4STk3WXl6SEcyNlJqR2hMSURhUi93bVlXOTA0Wkp3TnV3M0F3YjgxOVNGZ3d2TVpXUEJOTzg3SkZaVlpvVk1FTis0VEZUclVHRzNuUFdrSTVYOEpvREZFMWk5Z21ZbXNUZHdja09qS0VXR2lFRWRqdWhodlhpNWlKOTEvS21LOWZrNjRxN09wRlFOS2F5RVB5ZloxWXA4V0tSL1RSL3UzUXBQdlUwSmRRYllZVWJ3bHE1ckdCY2xVMDg9IiwibWFjIjoiNWQ3MDViZTQ4NTYwYTY4ZTkzOWFjZjE3MDczNDM3Yjk5NWQ4YTk5ZWFiNGJjMGRjZDFhMGMzZjQ2ZGI4M2EwZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik1VWEE2d0NuZ2h0UzFwTnFVaUoza0E9PSIsInZhbHVlIjoiTGR5YUdLOUZJaUxwYThJRnlTL2I0NXNDQ3dOSFkxaE05Q1VEN2NzeUgzcXlvaCsrNGhWOFp5S2FacEVpRjVpWTFObW9ONGk0MWVHSkxualZIU3VyQjhiUzVOenJBblQ1V2w0bU1MV2RhSTZUTW1HVDhSRTAxY2pPb3RubEJzWUdEaU9VUVlrMUhRNkVRL3NXeDd5cEQyemZUb1BUcEtSNng1OWY2UnZqaHlHZHhpSDAyOWlqMzJrS2dOVGZyL21hNG96c3RkOURRWkZjVTgzSThhZ0tnWkdXenJNbGxBWFdCOWpxOGhDZDc0emZ5bTBWQWF0UjA1K1NjUlZnR1p2aGhlWE94ejNFMHZaUHJCbzlYYWpEWXdvSzdSZVFXYkZoaXIydEtxWUxYQ280d1FWYUdTQW9JQ1E1U0hnTW9QVS83YXU1Vlcvbk9ydFlqcWNLMlF5eWU1YmJZOXVqMElVcm1OYUdsRnlLRzBkancyNVJkYWYxMGJNSVloMjdvWE5DTDNYK3ZmRFlmNlBaUm15aGJmZktnMTdHaGV2OUNDY1oyZ2dyRjRWWGxqNk1qQ0lCWWhFSXZBRjFKdTZWK1ZWanhEcVZuS0hCeUp2NFNFbnI4bE4rTGtiYVRMdjkyRFhET0k5WG0yVVlINnM9IiwibWFjIjoiMDdhNDEzYzIyYTQzY2MxYjdkZjFlYjBhYmI2ODlkMmNiZTdjMDAxZmQwMDM4Y2VlODYzMTNhOGIxYjUyZTc1NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im96SGdKN3UvWHo3M3crcVNmTERrQUE9PSIsInZhbHVlIjoienBWQ3pzdTI0TWRPOEgvMTVhQUNPVnVYakNyWFZ6UWJpcG1CaWlkSVZOZUxhbWF1cUNEeDA4YWtJWDV4dXcvMkprcGg2RG9Da0NUQzlKR2hOc0QySnhTWWVDMlVIMEkwSG9Od0lRWXF2RytrdlZxNnliQ0pKRFFuNTBPdGtXNW1rdFg5Wnk5SDczby9ZVHU3ek5oYUFDdUxLQUlCbndONmtrMkJidDJSaVA2Nnd1d0xnYkxUTWJGVCtBUGFuQTdOVGNFVWJ0MVRicHM5dm1JbnhLUnE2cFJzMnRUeGQwdEI2SlFVaWtQcVlYaXhLL2w2S1ZlRStVSTF0eU9oWk04aERuQ1dIclh2SUhnUmlhMjRtRWhkREZ2WHZWRHVDS2RPbG8vMHZuMkQ0d2ZmSFlTV3k4cGFKRFFYbXZMMWM2bUVDY3pRSW52RTY5ZUFjMEZEVWRhVktySjJIU3MySnFkVno2NkJVVHM5aW1xR01SYTZnZThVTEhPTDdUUnVVamdhSHB3NnVrcDgwL3p0cTN6VkR6MVcybm42N2lqUitMLyttTjF3VXVoNDQ3aGYzckxnU3o2OTVTZGZocUZiYlNaVkN5bTJ2OTZmd0VYc3BoNTZ2QlBsTklteUlUNXlJSEYyZERsWG1RV2V2ZVBKc05IZ0RVdjkxcEhHZVFhS3VYeDRzVExTU1dSSzYyUkQxM3JmOGhRZWVFTUxXLzZWL2R6L3YzVkJFNkhCWEVpdVVEKytsS3BRZUd4REZqUENMYTJtczZrTjcyWkRhNWFDQVh1RFpEVXZqNU5VeDkzNUk3SEhjOVpSM0dtOHhtWFd2SlF3bzhJZldTV1ROU0NTUlhFRCIsIm1hYyI6IjMyNTdjYmE3ZGNjOTE1YjFiZGFiNmE0YWQwNDhlOTYwY2UwNTFkNjk3OGI2YTg2ZmQyYWJiMmMwNjQ3ZDMwNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImtTZDRrZXVVOUdjQnNZOXRubFNLUkE9PSIsInZhbHVlIjoiWkVUd2NsMnRlaG9icUYrbWtPN0FQMFlVa1BnUm5Bb2N4a3NpU2hNYm1xbmJHeXhmSXpSTjRwc0VtWm5iV2U3Kyt0ajJET2x5NkdiSWp4c21QSEY5emt0dVhGMlNFZFFHN2hLNTZrS09yR0FOY3Z2ZG11eDJtTktiNTBzaVdHT3lrdVozT2pud3VRNXZFMmF4SFU4aEFQdXlKMUtkb0JKbUQwYjlNYXovT25aNEJIa3dxY2ZzWmV2bTdGSVhNbWtCVmZVUWx5NHV5VUFiMWtacnU0NTJMNFFIMElSc1FPTDA0QTc1alZubnlFUDJnRmJ3QlFpWEZnTFB0aE1XcDhScVJCT3NTQis4OE9HSTVxUW9nbzJFQVoyQlQ3TkEwUytoM0J0UTV3MElMcHRZUWFNNXkyNjVCY2xwTHpwSGhBdjlqRjMzQnZXNDUvUFJJZyttb1RYWmY4a1NkWm1YUVdPc0NkVVlBZ0tzaHhEQ1BlOHMwSk1FNGN6Undib1pRaEJLZU5oWE9UQllDZGp4NjE4YjQzVFp4QVlCRktrcnNZWk94RHZZUHB1SkJ5WnFKMGt1Vk9LaWVuazNtdnpRUHRlRHZKZlY2V24xUi8wNytkRWhhSjVsdklLV3haQ1BKUURmb1JkZkdVRm1xYWpIMzRvRDd1bjRkZ0dtSUcvb1RIdW1ZRVQvNXF1cjY3dDRQYkQ3TTVOSkd2S3Z4Ri9pQ2xiMksxcXora2ZTMDZaN3NQcTFyOTduRnc3Q0FMRDFkb1NYaWZBWGROSHhWajhiUkxaRXVwS2JhZk9TVTRsK0FhNGtkZUR5MTZmSCt5ZVhoYnowb0oxOFE5a0w5bmpHa2hpMW1YbHFNR2diU0JJNThTSFc2aG03cEp0SkQ5R3JuTlpIWTJyQ3pCOHNwdGl3dExNWG9xWGNtSWd2UW0xeXA4dlEiLCJtYWMiOiI3MmIzZDUwNTMzM2Y3ZTViZmRkYzY4OGQ4YjYyZjE5NWM1MzUyY2QyODQ2Y2UzZDI0Y2RmZWU5YzA1ZTM3ZTFmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlU3bE1KQlozZ2l4elpsNDRpL0hsSEE9PSIsInZhbHVlIjoibllwQjRMWnpQWUlqUXFncVhDR2cybzhXSCtaN3U4dVBKeGd6U0ZFY2JEQ1Y3OGN2MytPamNwRW5HTysvOFBpWkc3cnJzU2s3eHRubStXNCtnaUIzTElhaDc0QzdwUWVJanV5RVpPeWRBb25pREM2YXEvRHdtUUs3M0MrVG1jYjZsZU55M1g0TkNCSllCR05MRUpNSHhHc3BzcTFuZSs2N1o3YkU2Zm1mMXJtM21lMzBFcCtxL2Z1SktkUTZ0bE0yNFhmb2V3VmF3bEJiSmxzeStuamIzM3YrQ1BIOFlkb1lKbStYVGlNUFlMUnFsZlIxbmNDd2hRVGtlYzVLQzUrUTdzSk5FSnhTOHhzQmhXemh1dXhqOFRwWCtEZlJaQVRHWnlZdlBUVElHSTcvUkV5TVk2eTU4ZFhqdVovcjhESHJvanJtYnhkOFdnWXNMOTRMZEF3Um9ieTgrK3dCdlM4c0VhYmpabWtDK0pJMWp0TVIxdFRGZ2tuMDEzVVhPVExqMmpVaHJ5eDI4SUxQOGpMaUVSeUdTOEc3R1JqaURHeDVaR0drQkM0dDNQUXVoazZGMjhDVzJtWlZ6UjhMbVBsSyIsIm1hYyI6IjBlZWRlNDU0YzUwMTBiNWE3MGQzYTFkZDI4OWExZWE3MmQ2OTVmYjYzODYzNmQ5ZThmOTgxMTQ4NGJmMWYwM2YiLCJ0YWciOiIifQ==