Новый министр экономического развития назначен в Калужской области

Владимир Попов вернулся на эту должность спустя два года.
Дмитрий Ивьев
07:15 17.03.2020
4 9995
Читайте KP40.RU:

Заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ будет теперь ещё и руководить министерством экономического развития региона. В понедельник, 16 марта, об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Владимир Игоревич уже имеет большой опыт руководства этим министерством, - написал Шапша на своих страницах в соцсетях.

До этого министром был Илья Веселов. Однако он уходит на другую должность. Пока не сообщается, куда именно, однако появлялась информация, что он может пополнить команду бывшего городского головы Калуги, а ныне губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Владимиру Попову 46 лет. Он родился в Москве. В Калуге работает с 2007 года. Четыре года возглавлял «Корпорацию развития Калужской области». А с 2012 по 2018 годы был как раз министром экономического развития нашей области.


eyJpdiI6InQ2Y0pXZExsYk1JWE5xSDlpQXh2eVE9PSIsInZhbHVlIjoiWFVhZE5XaFd5RWJ3UzRodTN1VDV2UTVROVZDZE8xcHp2UGdrUGVicWRKUjY3Z3ZpR3B6K0RSc2QxVkpmMmtLT3htUXhLeE40aFl5UkR1c2lQTDZaUkRHRmphd29Vb29ZcUlQWDF6R2lqUUlGRXp2TThvbThiVnJCQk5mTUlyb3JiTllhQStNcmJseWU0bDdMQjdoaDVhRzl6NWpETzlFTjYvNmtyclJna29udm9hRjZxVHlmRWtRYldpeWp5WjZtcFVyQkkvVFQ3N3JzSTZYRkc2ZUF3V0N0MDMxTVdVK2I1SzV2ZVhVOE5kWDRCNjZ2aFlUb3Ivdmhia252bzMweEpJSFFDc1dmV1lxejN3OThjdHcvbEYrNUZvNi95eUtUSFI1dGFNc0xlUklwd1A1ampiWnRPSm1xUGppWmo2RUJCMDNBTUROTHZKNDVxVkF0c2duSkdIejZncHp4Z0xHRElMaERiUFR1bUs3aHlDcnhxdXhGSkdySXJBZVIxMHZpanp6SjRDYVhibWxpUjlJS1QwNWVwUU5lY2FSWENJOW0wcFRzeS94SmZsQzBaVUJpQyt4eUlIaUFnQTY5S2RlWmdJYlFxTUlBVmZaYW9yQkVsQzE4cmFlbGN1cDg0aDBUOWhSNmhnM2wzRnVGUW9ESW1vZHJkYkJnVWVPU1BVY0hCeU1pTnNQTEtTeVlUNjBWRjd5TDEwRlQ0bDcyRUd6NklKYzlNcmozMS9WREZYUmE4YXhTcG5YakdWT0JTVXNUMUtSdExSTDJucEJxbnFWY2NmNlFEbi9zdDYzK3pkZjVvMVoxQ2JISGN5SGNsU0JuYlVZM0JxTkV5czhhWmlTMko1U0Jrd0VtRURTNmFwSEJuMHBvRjYwQVpQbE0wOUlLZDRDYW5hS3AzQ1cvVkNvcCsvakdBbDAxSjFzSFpnZ2E1ZnRwejRoUUlCN2llbkt0cmw5a05VUDVhcVhPa0dYVzlCdnA2RXRUSzBiMGlqYzF4ZGZWdE9WWlYxSzN2ZmorIiwibWFjIjoiNTE1ODEzZjFjYTgxMThiNGRkMmMzZDQxZmMxMGEwMjRjZTBmYjJmODVhOGJkMWFjMmJkYmY2ZDg2MGNjN2U5MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNrZDR3SS9zYmhYNGNyNVJNblJ4N2c9PSIsInZhbHVlIjoiNkpkZnJ5alRXbzNPZHZJcXI0NEY1RklXQ0YveGlCYjFyaE8zaVVJSENLbkFTUTQxdzJvMkphZzNFNmpFS2NzZFZTeVRmeHhRQlBCekh1QVI2VkRWOVBoNXkybnd2ckt6dWYrWVBocGZHeG8zcXdZTTk0cU54T1YvS2xVdG53WWs5eVUrZlBpYjJ4Y0JLWm9rVk14b291WUd6dHJJUjZiM2xSTkI2U1lubVo3eGZwVmtHZEs5Vm1admNlcmtqVWtSK2FzR3QrZ0x6OW9maERSQVoxb2VkMk5VNERaVkpBQmJJbGZHanE5SXFWUDFUQ3lxWm1GZXFSRGRseTRFZDR5TzFBWkZYZ0Z3Z084bGlYdzRWNDc1WWxKdW1qSXZ0ZnFaZW0vVGd0clBzS3FjWFI0cCtYQ1VMVzlSblRSRnk5V3JWKzN4MkVPbURmViswbFdCMkVEakdJMm5aaVdKMXJVTHhFUUw0V3A2N2JnTlZKSFBCVWtROVcxTFQ1V2NJL01WY0NiOWd6NlcwQ2l0UmVhNHJnNER6dzJlWWhISTV2NXQ2aGdiazRlZTVrVU4rekl4dFRFaGVPWXdqUDRzenUrOVo2R3hYYkt5M3J2c2VJa3pzV1IvMDNLVEw1NTcwMWpxVzJ3N0hzWnU3NDJPb1BrWmhQbkxLUFBxWGZjNVlnWEpQaDRLMWRSZVNLcll0c0s2VjMwWFRmcUVDbWJOd3ZRejdDVWNGMDFDdXhKTEV5Q21zN1BJTHd1RDZKVGVMdGd0R1RkNGZISit1dFZWSFYwRVlzZy9kd3hHRFJ5TGU1TlZiWUNHemh4VXFDSmo0TTF1NzAvQWI0c0RxdGt6ZjFuNDRmWVI3U1BEd05hOG0reG9PNlJ2SXJTNEtObFZ6clhGOWVoYXNUUkFxUGdPRk82dEFzRk83Zk51eUtCSEg3VFZGSjBKTGNOWmNad1pSL29odzJsbmNnPT0iLCJtYWMiOiJhMjRmZTdjMjA0MjhjZjE2ZTYxMjg4ODRmYzBjM2YxYjdmY2NiNzNmYjQwNGJiM2NiNTVlOWQyNmFjZTBiZDJjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
43 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpQdlhQWHBZWHVwRGZTbXVWOTIybGc9PSIsInZhbHVlIjoia1NLVGJZUmxqYTBwOFNhOHR5WkJCSVZEK0l1NlFhRXdidVFDTklIK1JOSUJSS2NITnU4SjA5TkllR0ZGSVZRWDlxRnlmamhkWHYzQSs5NEprNUF5akVrc2dzeUxNcHRYYkcvcTlGQnBJU1JwNDFNSjlPcldNK1E1Ui9wNW1HT3lqTUViMk0wT1RQN3kzK09aYnZzYzRFcktlV09wcW0xdDk2NlI5UC8xZ01Zd1g0dzM2Ry9rRjJyVTFKdFFtSkVtY01HREpFbWxiL2NGemd0T0JERGRZeHFKZUMvRlQ4ekd0am5Xcll2ZzJUYjB5ZkRwLzFWMURrSUNtKytTVWZ0dnoxNU14M28rUk9nemRlS0dsWWxaZk5YcnRvQWN5SGxqcW5LT0RCRFlUeEZianAzN05Wc2lYNWJRUGFPWU1PSm4vZ1g3Y3duSlZjb28zblRjRlFCeGpOMjNNZ0VxNlZKOUFJVWp2cTZrMTczWjUwSWNiNHdwMFhIcXdkNm1sZEE5bExrZlQ5YnZkLzYyRHhhbWg0WlJRN29pWVczcFFuNm9XVGNQU3FrNk85SVJ1RUVPNHl4VGNKcU5lNWdtSkFCRm82ckZxYisxYnFudzcxaVJGNSs4bzI5ejZVd1F1bGFMMDc2ejVPTFFxcUk9IiwibWFjIjoiOWY0ZTYwMzVlMDIxZDY1ZmY3OWMxNzA4N2U2ODBmMTRhYmZkZTk5NDQyNGU0YzJiNzkzOGUxZDMzY2RhNTg5ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InE0WEZ4MWJZK1pqVFJIYkFaOWx2M2c9PSIsInZhbHVlIjoiTitCZTlJbXFDRVhBS1lCVGhoR1ZBRkZ2NzYwNjQrdmJ2bFY4dUV2K0M1bXd5eTdPSm9lT05kc1VRRDVNOVFOVTNKcytQalM3dVhkdmI1aHI1V2M4WVRzYzhsVzhoUk9udFRBbVo1YWhaNmxxZ0JKNXFXRFZ5SXFnU1RuNmxvSE53OFFCQlRvdmc2eStnZVVYL0hidVpBRytTV0lTYmtlU0pOcG04WUJCc1N4MW54ZndLbHdYVnlNZjBLTkY0UVRwWFJNUzFxUWwzOWx5Y3ZqczFOZ3ZxNHNET1EyMzBZZG1paUFyQU1BWVpOd3lOTHhPTGRCQmEwUHFrYWtNUHJEaXFubmVhemQvczloUit0UldCKzlrSTNEckxXOE9TbzBReDgrQS9ndzZUVG9IdnZVUmd6eXBUUmdPaVlZaENDQkhJZHZTMitoSUovZEtjK2V3RXRjZHA5Z0d1REpjQWpXb2N0a2RpVHRWQnNCUnRIRmQ4UFRnalJISG0va3lFSmZJVmJvTXc1Q3BuSHVTTXZaL3Jwa2pIZHhMNXR1Y2FURy9mNFg3dzNKT01UOVFHY1haU09BUVRYWDlRN1krUy9VRGplYmlZNTQxRzJCRE1abHcrSnozQ1lBVk83alJxM3BvZVVWSWpmK3ZFQ009IiwibWFjIjoiOTAzMTdmYmM0MzFlMzYwN2M0NmViMjIyOGIzMjNjYmQ5ZjRlMjhlODI4N2EwMTQ5NzBiMmZjODVlNmIyZDU5MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlV6VXBINUhGVWtqTGgxRk5mRk9zeWc9PSIsInZhbHVlIjoiVWgvMUd4b1IvQ3JwRnd4UXo2ellCa2t3cXc5bnlVUzBVTUh0TmkveTNKRzVxTTZyOVpvVVFCdkVMTTZKSUtnUk1MOGxDUnRWclVvOUlSNXZnd3pyWUhEek55QUovODY0VjVVZzZjSDdNQTFKaGFtd0JOU0lnWlBWd0dpSFl2Zm5vaW5nTml2MVJTdFZRSkZ4TWp5U1VvR3BUYUF0U2dra1M0ekk5RUxxbVl2V05FRE9FSzAreDFvdUZjUTJiV3BWaWMxVEQ2dGIzR1BRTlFTSHZERldyNHpMdWQyMTBzK1F2UER2Q0ZGWDNSSHRzRDVvanExVFNZSzVZeEdLcnRQbXJZK2VwYTVya3NqZWFlcGYwTFBCLzVwTFIzdXlKMlltcVdVMTFxYU81ckEvYjBtSU5hNzV5YUozUFV5TlFTMDY1RDdibWx5eE5iWUQycUlobE5PRCtVK2k0VXVoZXJyM3d4UzEwa1NmRGtwTDcvUXpDVytJWUVTSXpnZHBKUXlWcVFWNjZmT01IWlNya1NnV0NmU2o1eUJFWHJRTHJVdjZlY0M5ZVo4UkFacm5QUFZjc1dYbHJpbzBVV0ZGME1vUzBubVRPREdCRDdRenE4VlBMUWpING9seUdiSW9BTGRWRmJ4WjM4eUsydFJiaW9iRUNVMG9IenI1a1VNT0wyTVF2WnV6Zm9KcTUzTWFuU1R2T0VEeFp5SUJCYXRFcitxcjVkYUx4UjZoQ2tqKytHZk9CK1hmYWErdDAwUU95dUlXaEl1eW5hd3BxdlBUTVV2Z3ZaRUk0elhVNXdSRDZ3NmJZck91ZXdnMnVKN00vWndlQVZSNVM1T1hRenVmMERvMCIsIm1hYyI6ImNiNTU3YzJhMWIwYTQzY2RlOWExNjU5NmM2NWE5NTRiNjA5NjAyYTdmMDlhMDUzZTEyZGU3MjBmN2JjODU1ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkM5MGN2ak9wZkszSkt3Unp0VkdoOUE9PSIsInZhbHVlIjoiRUVjK1dDd2h1aXAxSnFZbEx0bjFOa29RQkcvckVYTFVpUi9zcXExNE04NERiRExlWlpIYm5KNlN4ZmovRlFxeGdTblBuLzh6MUMzN3cxQjNZMWNackc2enZHZVB1U1B3UlVKVVhVd1F4VWh6SzFJTGZBSnRvamhtWjV1Q2FSU2YwcGxvaUtybVpHRHhHdlpVdjVyaEwrWHVBZlY5OUN4dTJpNEdxeFJkb3BFNU41cU8xWVQzUm5XYnZxOE9nSlUwMVJ6Skd0SGNVS3MreDduOXA2NjlTQ2JQYldoTWlXOThrNzVXeno5Z05KZ01aYVZ5aG5icndtUTJjMzgrSVkrN3kwbkt6ajhSQXlSdlp1YmdrMG1JY3NqaW8xVC9UbkZXL1RmNnRMRzNtbjNmYTdqeUgyVEpZY25URUhrTmVHK3c1V1NmM1BMSVlsNCtKTm1XdDQ5Y0kwdXp4YVFUR0VHMGVXL2ZrYmpwN0xHU0N0RC90c1pBSFRUNDFmUW9rQUpOazlVbk1BZ05HMlhyc0RVdmZhdmw4VnFqTXJJdW9DRHRrdUczTW9OdDM5SGRwblNBMkhSUjZ0azVEVHFUSTdpUzJ0MzFOelhvQkpiWERFTFZlaTQ5cS9DVDVmd0FZVUR1Z1VqalM2WkMrREF2eHJ6ZTg3SzhVdFB2VVpJay9TWG5IWnlSR3ZVSlk5NitCdlc3Mnc1emM4V2xHMm05Y3E0QW1FUWtwakhqNXJ3U2pOaUNrbzV2b3lOM1Z5QlIzWGJ0c0dSWkcxY24vc2FUSzFaZ2R1cWQ2QjJpb3BYSHRZR0JJTVhzcVdmSG9qR2RHbnNjekYyMzQ0aEFVbG5lYjhCUFI5OEFVOGlhWFJrWEpZUWVLL2MwbGxSaXVRN1haVlFpVUlIVkorbXhqSEJ3MHRyaldrbTR1ekJwSnhZNkptR2EiLCJtYWMiOiIzMDAxMzA3NDg0MDkyMmY4YmY3M2IwMTE4ODUyNzgwYjY1NjM3NjFlYzI5MWY0YTVkZDI2OWMxOWIyN2I1YWUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjQxTEk2NkNraVRtUU5wbnZVVHBkaXc9PSIsInZhbHVlIjoicmFpTHdyNWRRd013YlFpSFJ4TXZSRUxDVkhVeDhob3lmOFJpdnRYUUZiQlZqcFlaRk45ZGFmT2N6VkhHL2hNS0JDbFplbWJ1NFY4LzlPZmlXUWVOZDRLWWMzTkpqeXlaeTkycXZuNDhYU0RtMnVsNE45bklMbFo0S3BUY0pmQzkrMkpabVBaTnMrbnp3UVFJQUJ5UDAwdHBtUytXKytaWHoxYlNtMEQ2M2NUVXgwdUFYUVdCRmhQU251RW9qVEU4ODRpOHNSNng0ejh5SFRJK0Q3TFdieUxTZXhLZU0xTjU1ajhLL2ZORUtoVlM5cWVJT0lRaXd4R1VXbHNiaEN1N3I3Q3NScEdvKzJnOUtSckIyVzdkRWRzbnQxQXJuNXdCOEp2Wm90YWNUYW1GOXdEZGhJVmZGTXdsT3JGeFpOR0Ria2p5WllnRGRpbklZRHBxZmFuRkNUdVIyQk5EbzlURiswR0pBbG5TcjIwUXcxQXpnYkw1SitZOWIxUit6Tm5TUnp2Zk13YWxDVFVNeWQxY0JpMVpSdVVPa08wZ2NrdFFja3hEUHEveW1CdkFSbmdhY1ZXM0E2NnpQMmQ5QVRiaCIsIm1hYyI6IjZiYjZjNjQ1NzZlYTcxZTFkMTlkMzlmYmZlZGExODdiMDgzY2UxNjllYTJmNjI2NWM5MzNiY2YyNmZjYmUzYTgiLCJ0YWciOiIifQ==