Память защитников Отечества почтили в Калуге

Владислав Шапша возложил цветы на площади Победы.
Дмитрий Ивьев
14:09 21.02.2020
0 3129
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 21 февраля, на площади Победы в Калуге в преддверии Дня защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата.

В церемонии участвовали временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша, заместитель губернатора Василий Быкадоров, председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин, временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Дмитрий Денисов, глава городского самоуправления города Калуги, заместитель председателя Совета муниципальных образований области Александр Иванов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, студенты и горожане.


Новости по тегу
eyJpdiI6InhFNG81NzhKMklaSkFoQ1hUNjVWYWc9PSIsInZhbHVlIjoicUhwWE1lTTNva3RVak13Z1hkNnJiMFA0NDFndjFCZGtHSnJFd1RGaW1EdmIxYjdCa0JYMk1taXltSzFOSmZsSis4SStkTEFvN210Zk90Mzl1ZlVITXJOMUNSV1dhL2s3WTdVUHY1elljSTNPUFBYeE9SbXl6L2EvMGNtYVM4KytybERySUkrT1FZNlR1YlJjc2RUQUVBWUxJbi82anNtUk9mbWFNckgyL3AzRzdoUEZoV1Mza1RGUzhwSEpKZTVOK1h4SzY2ZEVFRFVtY0M2YXhXbTVnd09DUEZZUURQWjRYTkRaV2I4U1V1R283VDlPVTIvNDVDQ2pQcXZNQi82TlZBNklNbElQS0IwSzY5bHg2QVF5Nm5ZS0htblVUNXhQYkhMYjEzMVBxVkZCeU41ZXAxMlJMRzRNeUxOWk9yd3RkRG13SHl2SjlIaGhYNEpEVFc3aFlYVVhDREI2VVRYMG5OL0VaU0RpWEw0UnRYV0QyYmhzRHZFZ3JzYmNab0VUUHFuWWNSVnU4VjhxTFV6dXFKSHJsUTdiYkJ2ZlY1N1dwUERTdVVmTXgxSVBudlJDRi90cW92ekloV0R0R3NOVnlOeWZaZGlDMGRPWUZiL1lFUnhCNm56RFlUU05oQVRUdFdDVDhIUGduZVZQV3hGRGJFWEI1bXVrQWgwTTBna3dHNVJpbzBnak9SKzR2YzY1VFlPL3Z6WUVCbmVxSUlkSlBvSFI1Y2dmTjkvSXBmb05YdVYzcndEd0hJeGJlVzBMVmNXNzlsOVoyMGtuN1docTMzY1l4Y1JqKzY0YWd4YnE3WHBKQ1k1RWE0SkZwL0V3b1ZLTnZFbjdHKzB0Q0p4Qm9lenY2NTArY0VtVlNQQ2h1U0ZoODNMdk93V3B5Nld0bWNpWmVJLzZ5NCs5Y0FDVVc4WXFvRTRUSW83MEwyclZsVk94QkNWQmw3Q2V5VnEvYlJzSE9tZEd1Z2RzMGJaWjBuNllEenkzUEF2bUliWFVmcVFDRE8xeUdlSFZ0aENNIiwibWFjIjoiYjAyYTFmOWY5MGJjZDE4ODE0NDM3N2U5OWY4ZDFkOGExMDY1N2MwMGIyNWM1MjAwOWYwNGQ2NDUxZTUzNWM4MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im1TWERoT1R4b2M4QXlma2c0MDJiL1E9PSIsInZhbHVlIjoiSlpmcG5iemk0Z293RWlWWTFMckpLczdhSFRwOHhKODQ0QWxHMFpzWWFXZ2lKQjhOQjB3T2VZanZKQnhqd1lncDNEUTFFTllQc1krdWNMNmZRUEhwZ1V2OWk3b0lHR0huaE5ac1d3Rnd6KzNRZzhtUlRYMlBFNzhCdWtLa1cwNVhFUmkzWGVzbUdlbThELzNwLzkySzFLanNUMWhxcThNWWo2TXdBbU5PNkovTlBRNU5mUGZSMWphZWJWdEh2ZFM0OFJTZlg0azRKT2pUN0N5bTkyRThxbVZxVE1XMHVBQjN3Ym9DMGFLaVJnMjNiZjVtS1VGZGFGY1lBSWRyYnVnSnpCWis4eTA4VDcyZXFsckdMbFFyVytSUzZsWjhTTjJ6WUMvaTN3ZFFSd3lGZVpIL2p6aUgvZ0pXTDc2VC8xUTZlUDh6STMxbXhrckw5amNGc2tKTTc1UmMva0ZOb0lTcEhKZ2Z5a0tIOE8xNHFic1NqaDI3ZnNVdGovb0JjZ1UwME1TWDhWcjlwRmRkZ1ZHazFFM1ZZZHBCdWpOQ0VtQlZhbXdIT1g1bzBnY051aVJPTHluYzRhNTZBV3hBVDRpZDB5b2p5dmJQT1p1RmdhR21oYW4xeitaTUM5WWljWGgzalpMR05sbHQweDRzVTFDNmFRRTg5TU5aeUh6U0FLdHIrRnhXc2N3UDNNTitjUTM4TDdVK3Q4a05xNDVSLzQ3NWlhNW9lMi9nRG9FUUp5TnNGc2ZpZzg2cmwvajNoSkVuWlJBeWZQTkhoQzEvUFViYVc5aXBBS2h6dkZjWVdLTG5iYmFTRldtWnQwYktrbDR0MDVFcmFqcVVRVC9Vd2hwNmNSMkVrV0hucUNHTE5FamZMeUQ1d1BWK1ZObmVMVkJiWTVsVXROOVhaVmZjNjhOZ1BiQzR1Tm4yNzZ2R3ZyN2djdUdNaHRETHZNeVV6bzJpZ2hZeXZBPT0iLCJtYWMiOiIyMzZmZjFmNDUxZWUyZTRjNDI3ZDYyNmVmMzQwYTViMTBkYjI3ZGMwYjEyZDVlMzVlZjI0OTE3YjJmNTE5M2ZmIiwidGFnIjoiIn0=
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6Ik95c1g1cEZUaEFCSm45bUZMVy8rSGc9PSIsInZhbHVlIjoidis5ZzBPbWt3QjJhWXloRHNZa0JHQnd1VUR3WmxhOUthV0Vwa3pCK3pBV3BCY0wzNmR5dENiWmJycmFQdnp3cFpUSHNCa2tObldJR0ZDdmRjSFQzV01tVWVRcCswVHhCdXJXTXhyeTZLRnlEVXlSb0F2V2Qwb3ZwelpOQXl0Q0J3R1NrcWFSOExTbVR1YzBvZnllc1drRkxNWDZ3dlNpVFliZFRVZDV2SGFCcmlLdnlpUWsyWFZVYWkrQWdLeTdZRVdoaUd3KzUzS2l6SUJZVyt0OXdLa1IzZm41b2pEUzQ2MFFVZHRTYlI4SVdKL2hNRnRjNnBrSGFIc0lTQktLMjM0dTlneityTmJXem4rY2l2T3ZIVEdSNEFzS2pUNlJsdWllMExZSkFwUDZsQWVNbXFNcTB6a3dON1FQQzk2NVZVNXR6RkE4Z0RKM0RhMzduTGg3U2g4K3J3d3VEajJVNG1oZjd0V081MW1JNVE4RldJUXFLSW00dldDS2Y2a3ZOSUdSN2tkdldKMkp0QXltNWJIblQybGhZWkpHa2YyaEJTdVBFRDZFSHpEd0krYlozeE0yZ0g2enNLdXZzZWwrY1haTmM2dFR2VjhxT3pnOUVBL29IeENHeUc5ZXZjVDhDODVJeldwUWMzSnM9IiwibWFjIjoiOGMxM2EyOTY0MGZkNTY1ZGY5MTYwYTQ5MjdmNDRhMjU4YTg0ZmE0MzFiMmI0MTY2MzM0YjA5YjAyNWE5YzAwMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkhpZTQzaWE4bFJwSzhsZU5tNUQzZVE9PSIsInZhbHVlIjoiYWZYTjlXdlVVQ3NnTTdyWU02SFVTaUovM2M0T0lsOU1VelY0eFlqWjZyanlvaUdid2pIcmQvam5mVjA5T1RPY3dDYW5ONTV4Y05CV3E2cXJYeU5Jd1cyMThoUmJtNmNnSlArNFhuZ043eFA1eWkwOFl2bTcvcnpXZkFJLzlOZHJPZWlINTltUXNSTEYyOFMzY0RLa3BOdEhNa3ZvNGhNOWNiSTYzdmdESCs3MDkrenZHSkYzcXZFSGJ0aHhqV3lqRUh6SjVsVEJUTnhoVEx5aFBQWUdkcXJUNlF0TmxWNHBMelpqMk1zNjc3NFE4elNUR091YjZhZ2pZLzNlQVdPY3FtL0N6L1ZsMVFqYXVtaXU4MVVXMDN3SElCMnU2alRSeTRodlFWNTllWUZ6N1FZUXUrUGlubS8yV1c0dU4xaFlVUWJXU3hnejlBaCswK0dxMTZZRE5odFZTQ2s4dUF0Nkp2QjNkTXp3LzVnWVV3d0dGbzZweXZwOEFSTjlFdGRBVVk0TGhheUlWSzRFRXMzb2ZuQXZlMnpkZ2JjTzhtR09sdEx1YmpZTGZ5MWxEaURtWDVKczhxVHd3TlluakFRVWhya0ZVZUI0NW4wa3lOUFZjQ05FQjFYUE91ZzN6aG9EUjdkb1E3MEFxcjA9IiwibWFjIjoiNTY1YjJiNjg0MThmMjkzZWY3MmRlMmY3YWI1N2M1MGFiMWU1NDcwMmM4NmRmNjRiNDI2MTBhNWVjN2NlY2YwZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjdvSVJ2RUtTWk0rR3FUWHg0TTFNR3c9PSIsInZhbHVlIjoiTzFsaHJocVZBVVpaaVR2MjZQWVI1Zzg4SWFkRVBqV0oxREhhUGlKYjg4Mk1Ob0RMa1kxaGFaWEJ0YkFON1V6Q216Nmh6VzV0M1U2bzk2UWJhL05iSGFadWkwUWFiSUJTMHVmRDlPS0dvdzJESnc2R01lNi8vMHRuaEZnRGt6ZC9pZkxxK0ZxVWVpZlpER2xKNGg1YnZzd2ZVUFVaTHowVSthbGExcHJrSWNsVzdkcjRVOHp0NW44VGdyeTFUQjNLVVhkenlwMUJlUTJXTTFJY1RJV3pCQlJ3cGFQbFAyNnJ6Z29ONlhpOGZPZS91QlZZaWpjeWxnWVZudkMxVnVLQTdvdlpMK1BGZ21nVnpyUlJGK2pPbit0bGhWQ1pHUCtJWjlCSUx6OUVrdDVFdmlaQzNPY2JDQmV1YUJzN0Z6ajZFN2FXNzZQNnphdmR2cWcrTWJEMi83eGpzZkdTcXFzZEtHWU9jTlpYMCtsbFQ4NkpTMVE1bUpzUy85a2gwbDU1Z2V4V053NGw2bU5QVHpQMTcvY3UvNVZyY2xXRmdXYUx2djlBc1dWNzdQWUpLNndjMmJoR0JZTzdRYWx2eUFCbEZ0dHZkTmpmOGwzUldqRzRtV2tnYVVmTmR5R29rVWlTRVA4a2hub1lPU3psdTl6Zmd2VHI0VUZJUXk1U3RYNEF0cW1iVS9VZG5aWGt4MnQrL1F2NnlEa2lJUUdBYmI1TzFqVlg4QkhFR0I5bzd4YVZpK3FjdmRGTmh5N3ZLSzNSMkY3QjNnNmNTK2pwK3BWaVJlUHc2ZTVWQjZVTjhtYzM1eE9KRndJSzJUT0ZCZHVnNHJaVTlYSjZRVW5uMkxoSyIsIm1hYyI6IjYzNmU0MGE4ZjM5NWQ0OGI1NTQyZGIzMTNlYjE1MTdmNDQ5ZWFkZTkyNDVkMDY5N2I3ZGQ5OWY2MzUzMWZkMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InRuLzJVYmF4RVpYM09TYndPTitEd0E9PSIsInZhbHVlIjoiWUV3N1c1U1REakEvQkQ5WC8yb3Y2K25Nd3lmYmtEUjBLTDJ3ZGhocU1YS1ZHdm1wRkNDTSsrbHVIWVBieHRpbWhmUmZyaTR2QkpaNVBsMWZ6TnZ1SUZ2T2JLSWkrNXlyMHllQy95a1hQVURtVDVJcXR5emRzL1JXYmpJUTBMdDQxU2NyOWRpb0wzdDFhelQvMEkxY3Y0YVJnZTAwT2h3S0JrV0RyYlQ4N2QvS2wzdGMxSXRpc1Bnc1QxMU5YeVJETFpRMUR2alNmakpOaVhldkVtWFJtZm40eEcxMStWejdLc1J1Si9NaUV3VmYvVjlhcUJjdUJtMEFOS3Z4VnhyWEp2WmdET09ZL0JoM2toT2IvdVpBTE1KN2NnM0hrV2g3SDVoTlg3dFFzd3djMmNqMGpTcndjWldxTGZNWmxKS21tcHlwdEYrTk5pTnR5K2dmMWRZQ0tUclVxamszcXFlUzNpUm1NMmI3ZDVaSU8yWGtEa1VmVksrMGdpaTRWL1FvN29qR04zSGp1K0NON0V4WWFaUWtnVmRhdVgzN2pacHB2U1E1RCsraklCZjJEQ3AzUks2ZGFSNjN0cmI3ZlpMd1BNN3ZydVdKRG9OVHpVR0lRMUxvdldKOFY0S2N1VUh3YVVMYmdMckFrM1BCWlk1WmYraHhqN3pHNU13TGNmUmRUMmNVbDRMVmVnUUdhaEsyeFVRNDBxOGg3L2VDOUJGakQ5SXliZXZ3elZLRUtEY3pjUXV3R1VHR0owaWVsS3k5VGFOWjVscGVPeFBYS29MaEhjVGNOYW5rNTJtKzNrT2VFRERRcWpkODZpTUxVNjh1MkVvT01IckFIZ3M5OTF4YWFWa2tQNnRHYWhZL0IwRzZVZHJpSHNjNkFiK0hud1NxK2V3VUZ6QzJsOFhUemhKUXA2RURPSFgvSzFGWll0S0EiLCJtYWMiOiI0ZGRmZDFlZGE5OTFmZmMyMWQ1OGQ0Y2FmNDY3NzZlNDI5Njk0NzdlMmJhMzhlY2I4YmE1NzIyZTI4YjVlNDg2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IllTYjArYkd2bWZuRWh6aUpmNGtYdlE9PSIsInZhbHVlIjoib2tFUXRkaHJCTXdJSXFPOVl3UXY4d3BZRGtpMk10ZmJ6U1NUd3BYVVd0c21XeW41UWFBT201a3pPRjUxUnRyc2cyOWVpbGpzME83dXl4V2xib3poT2YwL1FtYnpNcVFhZFNLdm5zQ1dBVk5KcU83bHA3UnZ3bGtraVJWMXM5WW8wVUYzOFlnMjkwS2ppQS8rYjZUYWJQejFXaTBLTVlLZ3poSGhLcGg0cE9DRGw4QVZzbnUrU3dNNVpGL3Vkc3RCbjRPV0h3ZHlGcHY0L2NUazVsR1NiNHFiUk5UWGdFTVQwVUdKYjhiYnIvSHV1U0tWM2YzQ25ZQW1NMFJPTDhuZUhXRGs4dlBFWGZwcmlZZmNIZ0xPNWZuM3RieE41MkxxaFljNlhVVGg1UEpma0pJdnp5eXVvZ2Q3eE8zbWY5NTVPKzJTc3c1M3ZkbGZ1SkdzWDlicDNWOEdFZnNRTmhFRGd4OHRKQkIrSnZKV3RpSUgxc0FmclY1N0czcThsVTdlcHhZZVpPamN1N01VakROZ1E4QjllZmt6UVIrK1Z5Qnp0cW1iSURKT0I2T0czZHh0RElGdFF6SjV3aTFGU09XaSIsIm1hYyI6ImMwMzBiNDZlZjI1MzlkMDk5ZTgwOWY0NmFjN2E1ZWM4MmVhNTYwNThhNjE0NmEyYjg3ZjQ2OTIyZTJkNjM5ODUiLCJ0YWciOiIifQ==