Новогодняя акция «Сани Деда Мороза» от Авиакомпании Азимут

12:01 19.12.2019
0 5231
Читайте KP40.RU:

Авиакомпания Азимут, в преддверии наступающего Нового года, запускает акцию «Сани Деда Мороза». Успейте приобрести авиабилеты в декабре для перелета в зимний период 2020г по самым выгодным ценам.

По фирменному тарифу перевозчика от 555 рублей в одну сторону можно отправиться в путешествие из Калуги в Краснодар.

По тарифу от 888 рублей в одну сторону стали доступны авиаперелеты из Калуги в Ростов-на-Дону.

Пассажиров также порадует стоимость авиабилетов на международных направлениях: из Калуги в Ереван – от 18 евро в одну сторону. Цены указаны без учета аэропортовых и государственных сборов.

Период продажи: 16 - 25 декабря 2019 года.

Период вылетов: 10 января - 29 февраля 2020 года.

Количество мест по акции ограничено.

Ознакомиться с условиями Акции, узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero
 


Новости по тегу
eyJpdiI6IklkbGhPOW9PaS9LbHd6SkNhVHhTZVE9PSIsInZhbHVlIjoiTUQvSkthbEZhRlF5d09DTHRrT1YvWlNkeTRxWnl6eW4zZ2dYaU1VNmRuUTd5MWNrcVF5VllONllnZ3ljUnRvdUJQc0V0M2VuYkl6cmxKM1QyTmh5QWE2amhZY005L1ZlbUpIMVEyUTJGTWwwN3pJWXF5K0RCZHY2T0hiSXJuTFJRdUE3NHpjVzA3R3M5MGhTdVcyUjZUMnl1UlhBT0o0WGUwei9OcVpMNUoyWUxBaHRlUDBkSmp0Tk9UYU4yTEdERjBKckxEdWVkYmw3Y1Y4bkdnL25oT1BKaTFKR2dMRFgzek04aFdzU2xicE9ZMHZ0bFFDWDdkbTZtSE84aHhLYndCWXZJNkIvMHh2RHJwS01xSW5seUlOZ0tPbm9DeDJLd0RWTjZlV0txQkFPelcrMHJ4YzVBclB5MThXTTBJM2JuYXlmOU5VM09QVkNHMHQzcThjUFIyOXBVSG1TWGc4RGNRbmtjdU0xNEM4U09tTER3cGtCVTBPTElhYmI4bElteHIxMDFNM2VLdWJLMktrY0VPdjh0dVRxaGhmb29SY3BaVE1uaWc2UFBaM2VQbktmcis3SXhTYURUVURVUUpvNUNhdVIrb3pDQ01Gb2dPeU1Gb2ZTQ2lUcElvczVtTEJiRncrSXQ1em1ycTAzb0VQTldlSWx3S3ZQVTRDWWl4c1JiSGxneHBaODZOWUlDSGFjZEZDSDd1SnpTVlkwSFdia2hBYnM2NjNBTzNJOE42USt3dzlNQmQ3aHlTckRoeHVCSjZVTXliN2FwRk5WSWtjSTVGeHpiNzNtUFBWQzRmNTB1QTZTZkF3bkd1WWQxcHd1RXByc2JZckd4NWpHbDFBSkFJRGxzSTZTZ2hKY3NQSXlsWklRY1NsMlY4VDhXZktXWUp1OWQ4a1YvMHcwWWhiQlgzVnFYRmRZckRKK1grY0RMS3FyYzlqNWgrNWhtSHdLekNmc0tleVE5VWRUTGZQMVJ5Qm1NNWpEMjNvZVV2cUlOMzU4ZzB5RWc4L2cyUDVLIiwibWFjIjoiYTk0YmJhNzMxNTg5NWNhMzE5ZGYzODFiMTBhMGY0MmVkZGE3ZWNjNDQwZDQ1NjRhMzBkMzIxMWVlOTU1NGU2OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNoLzAxYUtWNnY1dk9MVkFlRnRKdFE9PSIsInZhbHVlIjoibTQzYjJ1YkFRcS8zam41WnJsWHRwalk2Vjl1YmdHMWY0QjAwVkVvRDI2SzlxOUZKK3ZQalU0ZXBENDFNZkY5M2hqNU1oMEIySkRCanBNN0ppT0VTMmVIeUNkb2wzelkvWDJDZkJsT1ZrVzNlTytFM09BVzQwZEliOWVBRUgydXBiZmVDUFRWTldmY1pzSDNGdGtFKzREL3B6ZXZiYkdPM3Q3anZNZ281MmNvVGZJTEdtSXJkcXlBQXZiVW5Md2VWWUdOWDNXbVl5dFpYTHVRbGNWbDdDU1dvbjV3ek5vQTd6dm1iSVp1T2dPUjVJb2ZwMUNnTG5HcEZycEk2eWRVVnhQYk9aa2V0d2oyUGJsYUp0VlFxSU02eGRXdDd6TVgwaHBYRjhNMHdybzZFMU1ZbzFYWFdWamI4MzErSkV5L0QzUWE4UTB0Y3VrMXczbnRQQ3dWUTRLd24xL0MxdmUvZUdnUjd1M0JiUmNLZFRKc2xuTDhkclpuNVZRYmhhZ0QrY0xXUWtKalBSNDN2V2tNZ1Qyc25RZktpWm1DcHdDSUsvd3BrRXh0ZHFLY0NVd3d0ZVNoY0dWdUNQWEE4TjBvS3ZOSGtSTHYyb08zODAwV1pTOUpGb3hjeCtia3czVjlLZVo0Yy8vQktGN0lMWWpFMitNWmtQVmd6M3J5bklnTFM0SG1IRzloTThmOHY2bjBoV1ZVMk9SeUhsNE4rN2dVVGVVQStEQ2NhMEpCMHg3aHFJd0RRaVhJbzBGbzdnN1Y0NnJKWk9UTGJoQ1MrRFk4QzZuT0JUMWxjc2NZb1lCWmFaTjJ2V2dnWWRjSVVzUWlWUnJ2QmVCeHBHV0YvRzMwUHdDUkZjNUhmdkg0Yk0rdlBLQWE1N1NWamVHYTJiMGl0Zm1EZHVOdGw4V3hWdHRlZFpjSm14VWJXWjhDaEVkVW9aMDZqMHowelh2MTRqc211VmJYUzBnPT0iLCJtYWMiOiJiNDQxZjg2OTUyZmM2NDcxMzY0NGQ4Mjk3ZThiNDFlYmFiY2QzYTZmNDJlNzRlYzkwZWUzYmQyYTllMzhjMjQzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
10 оценили
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6ImZHZitFNHRhRXI3T0VLWE9mRDM2WWc9PSIsInZhbHVlIjoiNUxzczlSdHJzRng4L1AzbnFoMWtnRktYcW1rT1IvbWI5a1E3R2RNaFpPSDBKZGFOd0lkNXJaQndrOTd5OVFVU2pudzh6UXRjeE83QzlrbjhQdlREMVdvdm5KYnlUV29FYUNzbWVZMUR2WnBmVGU5YXVJTitIdG5xbytuRExMRmxTZi9xcVpnUWhBUXpPL2RWeTJ5bTNCS3Q5T0c1S2tKbTVOYTNRZzlicnd5KzhSWjBvUVhnTTVZTzlKUFNWNng1MjBpdXVRZ3Vib3V1MmxiTXpYLzFFclVLMTZneGNiVy9oUlJnT20zbmdiNUFHWjJsaUVUYjFsbzN0a3hMSkhBanE1UGpRWitnLzZXTXFEeXNHQVJ1RmlCY2d4MHAzcm13SjZmYnhLM29HUElzU3MxYmZ5aldMZnA5SWh3TlZ1empQOUEzU3krZjRxK2NobmlWaDBSY3E0bHQvYjc2SWxvNGFadFlFNUd1Zjg4WFRDV2N0dUR4VzBXNVYxeUtoU2xMM215WHhwNVRBZTJyRXRLaWxKYWxTUUo4TWF0WHBiaGJaV09XaWxTdXQvUzhBalV6MGtBVldiaTRka3Y5ak56QmxzZmt4QlZNKzlscWhZRVh4YkprajB0czk4NWxVWDVaOFdNeHVFZ0hJOTA9IiwibWFjIjoiNThlY2I0MGFiMzBkZDkyNjlkMTg5ODZiN2E3ZWFiMzIwMmYxMzg1NDhjZDQ3Zjk3NjU5N2IyYWRhMTU4M2NiOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ikh4T2cydFJMZGM2Z0FybUdPNzRhYXc9PSIsInZhbHVlIjoiWVZJay85YTdxWHh4a3c4UUVzOU9OakNqMmZTajdpelVqMDJRUmxrbExiQ0t6YytPVXFpV08zYzQ1S1cvaDVkVDVvOE03UnVvWVZtVXZidGFwSTcyQ21TZzZkZlZ1c1hMTTdFY2JpMngzczJocUY5TmNmYmZka1RGQWRqVW44VkpVQzMxZlhEbjY1MEdxbklHT3kwR040ZlRVcFdkTW91TUpWZHRIS0lKNjNVM2Fpcm9zSkFPODg5YVZhOTQ3QU5hNnhCUW9LRmJlUXZNMkMvSG1kZGhlT2VUaXQ1UVdjUm9PWVJhblhQT3lrZTdOUnVZMy9mUmI5VlJYektkNVhOOUdqMmZ2eG5wUW13YkQrOVFOdlhVLzNrVUFSbXpzbGh0QXpLYmhYZGZ3cm00QXF5SXByWmlNc3JZS0kwUEhuV296TlMyUEJ5eU9Vd1ZzSDd1UHY1a0VRMlFHa0t1L1NBNGdoREZMSllhV1A0Y2NDbks5YTFNTXJ3Nmd3dzNUQ3BMSnlYeVh6dEVxR2NBTXdieU10WnlHU2o5T2wyc2c2NHVITnR6bzBObFAvTzVrVWpUZHhyMjl4VU93c21rOUY0eWhJdTVqaW5xeEJEYVRTM2gvOHVuc05BRGVKN1RFVnpCQStRbW9hbEdOZHc9IiwibWFjIjoiNTFlZmU3NWExZjA4OGQxMzc0ZmMzZGY5YzdjNzlkMWViNDBiODljMTIxNzNjYjgwYzlmMjNhODc3ZmYwNzU4ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlU4K0paOUdIQnV2TGZ3OE4xTE9xa3c9PSIsInZhbHVlIjoib1JwbVNWdEI3ejFqWVdicHJCOS83WlJ2SElFd0loZWdXNFMySHJKZ0ZmQzZPTk9aWW1EcWM0QklDUVZkWitQMktjdG5ZalBHNFdCREYreTVGU3ZUdDFYdlg2VGdmMytDV1FvMjdKZzhBK0NBeEFiRXBzMUJ4SUNwMXJnbWNkdGJsVlF0R2NMNzlDV1hRRHRVUDc5N2pjMnRtckdmNlYxUkltNEtmODF1VVdadHhOb0FQOE9TRGtRbEorQU1HN3VPZlViYmdTU0VwSFRSam94Z200bjRtbDlncVZ5ZVlmckdCeTdxU2dNYlBoQkpNZnBDcVRBN0FBZHVpVmdEL1M4WTE4cldNOUdOSzc4ZjNOenQzcXV3S05kTjBZbEJXd0dkbnF6YW0wbGtyOEUrcThhSFBJTll5YmRWOElSZ3B3L1BhaUhKMVNsdVF3aTRKb3gzQVllQ3dsY0w5djV2UG5vSkRGNVphbmlwTlZlSyt4bHBpL2RTRG82dDVhMWNZUlV2bFR0SVpQQW14NmVnNm9vOHZpMkRRajI4R3lKRFZTMUx3QUJEaVVtcWZDU2dmbW5GV3Njd0xWUnNnMGk0MkIvNEgxZG1yRzdWeEdNRjNUdDRtdFVCL2Z0dnlXMDcvQi9NczJLaC9lbFVlVUYreWZUQ2Z1SUx2ci9ERzRRUDg1V1RoajFVT0FsQnYzdm1FR2hTOWJNV1JHYW9xYm9NNGFua1ZHWS9PdVNTZ01VY3h3NnVwWXFndmdFYnoreGRIWG0zd2lOcHRGWGNqY1dsUlViaGFKRjJUSXEreUY5dk1aSVR0L2hkaGJVL0pRT1dhK24rNVBHZGFseDFhQ3BoTjJ5NyIsIm1hYyI6Ijk2YmJjNDEzYWM1YzQ0NzQ5Y2NjOTlmYzgwYTQ4OTg0NmJjYjQzY2E1OTQzNDU0N2FjZTJmYzIyNzVkOGRlZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Imd3YnhhTlJHR3pjYVVFUStZczYzL0E9PSIsInZhbHVlIjoiNFdxc2tFVXYrNjViWlZ2NDBxQ1NUMkk0YzE5RHlmYVZZZU5wRGl2ZmNldjBSbTJIZEw1WEZGd0RoZ2hzejVzeEZsNEgvbG9aaDU5K0dUb2lPTjRoaUpKcG9LclNLWS9iRnBMRGE4eU1LYUU3MnRwSWM2NWZINy94cUhQZWRraVQ5cXptQVBya1Y0TlpvVFFQYThCcHFmaWNXU1cxbngwbzljbjYyTW1FeFEzMVdKeTZHRldjU0tHMW44OTRoYWpGMHZzdy8vSlpZckFrSU5UUVRLWm85RFRGUkROR2NQRHVQeGtYOTdCaHpBbDR0VzNJNkpuNjJjNGV2VWhzL2k3TXNRNlhNZjJPa0ZqcXA0V2prWXYyWEV4MkVDK0MzRmRCMklwYmh6VjQrdDY0UnNaL0dENWpmNThkS1NXZ2k3dUIyWWlwNkpaT1luZWRGa2wrUWdUSENLTzNGSGhOWmRJUUFjYXY0VmxrU0Q0STVaZ29qdVpOckdGZjdZOG5SekwwZ3IwaVBYU3U2UE9ZbHBYZTNLUURvTjBDVzFjRlRkaVlZcjgyZlU3U3AweS9TbUIrV0V0OUNRUUxITE5GR2RkM1hMZnBXK1lGRWpIbEpRTTUzREE1WVQ2d1JtRm1YNmRvZ2loRmRmY29Fc3M0SkdkOFMzcng0U0lxc0dyN1pnOTBPNTJOdW1yYmNwTUFDc0kyV1JJbEtUaTAvOGtSRWFBcE5MZ1JCNXhKQUd3THhqcER0cDNJdkc1NldSb2JwN3o5UFhNR3U0SXZqV1pyR0FYVjJMNUthVVdjcjArVDV3R1R5ZnNUSUpxYkY0SDNSNmNjNDF1VVBNWXpQNG1LUWZHSFA4RFIxWWMzYnV6aVFPSUV1bS9tK3V4T3daZmRtQjgxckpDMk0rZmVvSGZHaFNaanp5akZTZytwRGlieFdybnciLCJtYWMiOiIzNjdlMWYyZjdlZjhjNWY5MWI2OGMwYjQ3MGIwZDRlMzk0OTE5ODA2OWE0ZmQ2NDZlNGM0ZDYxZTIzOWVmZTY4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjN1NzdUNUlwaEZ5VU1lbVdlZmtPS3c9PSIsInZhbHVlIjoiL24wcXZ0M2RwU0x0bmxSRjBnMWFkT0Z4VVh4cmtuL3cvR1BHMTFYdjI3WVUyTDByQkEzSUMrRFFtQmU1ZFJ1YXRpNHBkQTE4dVowQVUyK2dHSCtTT2ZhWUFEaG9LTGY0ZURmbElqajQ0VkhpRXNWWjFIVTNrdWppdzNKYXAwUGl0MDFWZ0QzYkQrMU5mT2VSUXdDdFVTMjJoN3JXZC8wVnNqSDZ1cnJOR2dLN1NmQlNxQnJqdjMzQkxHUXZ1d3pPV3JVZHh0d09iWXg3WlZsUHY2VVFac0pHMTU0M3VBbjJaVEhtZTcxdzBOcmx2aEUzaXFQQ2FSRW5aVUwyN2RmMm5Wd21ucEdVc2FWU0l1aEVSQ1RKL3pRTkliQXRtMnlETGFMNEtBaHhUMkRaN2dXRzB3MUNTQ1JicXNKQ0J2S0tKS1ErNCsra0RHaXdYckxReXB6QVdocXZBK1U3M0g2UzQwZzJ0QnBiUTlSVTZKVXhtMmxoeFU1RXlGWU1ka2h5UFVXWHRZRGN2aVo3UStGNzdsZ2s0NnpmR0VkRkRtKzR1LzBtVlNGSmVlZmUxRTl6WEttSXRXaC9jNDc5QUZLWiIsIm1hYyI6ImYzYjY3MzJiYzFjY2EyMmNkNTFkNjczZTdkN2I0OWNmYmEzMmExODk5OGY3MDcxYWZiNzFmNTY0MWI3MWU1ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==