Скончался известный гитарист

Ему было всего 63 года.
Дмитрий Ивьев
09:38 16.11.2018
5 8922
Читайте KP40.RU:

В четверг, 15 ноября, на 64-м году жизни скончался российский гитарист и композитор Иван Смирнов. Много лет он был одной из главных звёзд фестиваля «Мир гитары» в Калуге.

Причина смерти не уточняется. По информации наших коллег из московской «Комсомолки», днём 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание.

За два дня до смерти гитарист выступил на концерте в честь юбилея музыканта Юрия Нугманова. В декабре у Смирнова был запланирован концерт в клубе «Союз композиторов».

Выражаем соболезнования родственникам и близким Ивана Смирнова.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ik5qR1NRWHFaU3R2MTN1dTRhcjZNdmc9PSIsInZhbHVlIjoiVHllRkkxL0lJNzFBaFZHUy90NWdpVkdhcVlsVUxGN3hPZGpKU3dOM1owdjZtaVdZN1NhV3duZ0xETjdtVGtRYS80UlRZaDdEVStGRGM2a1g1UVUvUERaNFNtcXFBRjh3bU9aeXNZcVVDL2tXSGlCaitoZkgvL2V4dkhRaEVQN0JuNWYzTFltQWh3ZEZZTHpMZlRtMFhGREhITEVkOEU5NHNaeVliOWdlYTg3dURubURxKzczQUYybktBb1hUQkl4MzhNRDJPTVYzRzdQUHFXdFdoWUtvN0E3WnVnNDJSQTRuSWNzZ2MxMFN1cjRNN2RHNS9KeFdRcXVyOS9uUE92LzVhTGJlZjBpWXBvUk5weHVMT0ZVWlovUjNrTFBqZFlVMmVhUDA5ZGNRakZ4dmt0STBGMDFUb2Q3ZnFONitSSlZyUUZISEhuYmg0eUM2NDJwV3M5enplTWd1OEw1c25nWEkzTW4zVEVJK1NKK3BuZEpDRk4vUUViQ0lLKzVnSjArUGwxS0djaGZmbExhRUVJWFVvS0pITEJHRkNsUklpTVRTK01pK3dvZlNsSG1JalNGYXlVdXhvSmJZZ0VlcVczL3NJWU1LTTUyVnpKZVcwU3RSVnlDeGVXVlRNcm1MbjVWYjR2UWN3RHlkejA5Z0dRcDhlZWdvMjJhRXZnWHdRYlQxZWR2M2xjVkdvWUMwb01VVWVUZVpHQlJXQ25jdm5WYXp6MnQ3U0VYWGVTc0NHbnkxam13WmNDNEVpS2VyelFkOUZPajZua1FkZm5xc2V4VTNEQW5Xdk9GaFFFZ3Q1dTVON0dOTnZWOGdjdWdnU2JQQWhLSFBhU2JlakFVd2Y4VkxPOGNrNi9FRkpxSDR1aVJ5UURuNG1VQWRCbGlLeThYblJMakFXNkFNcVVpeW5GTGdJM0hXaDNNWGlWbVR5M281Yy9aZ2pVTjAvSTN3OCttVGRmK2JoR2Vpc2JpSzAwczNkcGtiaFJ4MXVuUm00ajVvRmlFckd2bS91SUR6NEpSIiwibWFjIjoiNTIyMjQzNjkyNDViYWZkMDc4OWMwNTAzYzU5NzdlM2NlNWEyYzliMDU3NDY0NzBkZTE0NDI1YWViOGVmZjFiZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjBYbVNCOHh0VEdmTGlCbmg3TTBvM1E9PSIsInZhbHVlIjoiOWt4TFVEVG92ZElKdGxwdHpGY2RpWlFPSSt6YnJWekRyZ3A3dlpoZG9nK01GVy83U1phTFVJMlI3NU1Ea0NSYW1PL0lpWDBpWFJ0Vm9iaGJHeG5GUk8yZDIrN2dzOW9CeHJscFJTR2U2NlovVG1NczJkK2lmUGUxTk5zTjYzRVBtb0p3bFlGVGowZnNwNVpGamNoam5xa2VtUE9OU214bkJybU1hVU1XdlkxZ1JLbmdiTlR4KzE4SXR3Y0gwc1diVTJ5WXdvT2ZtTEt2bkhIWEJLRm8zSzN0Sml6dzllbUVPakVXU1FWMmpiQ1ZqQVBXdjFmYUJza0tnUzJmSGRsZUpxbG9LT002RHM4NVRTdEs5UXBCZ1gzZDRqdzk3YVpqc1A2Sy9ja09kdk0xci95TFFsWk4va3Y5dGZuYXVlYUoyMHlaaU5TS3ExNE9PRm0wRjd2MXVjZTVSakVONmZYb2w5ckZPcmlSWnM0ZjRBL2RGS1lwMmgyWUpPUzF6RmdQSkxLZlFRdkVZNlF2aUY4RTFoT0xJMWN0ZUNIRzJ6bXIrWjArcXhONnYvYUFkSHpVM1lPc0pJSkxNU1ZPbDVzdUI5ZHVFYkQ3TE1QS3h0R2NSa2pzMzNZcnFmNVhvQWZrSVpDenBaUVY0OExINEJNMWFRSCtWZ2twT0NZZ1g5Z1c3eDVBd3VKWjVEUXlMYStmMDFtZXJyWGc5WkRkcTRWbkZDOXRoVVBqcHFLOTVrM2VBanhLUkVVOGE3cFhIbE8xSDdsZWkyYWx0TzBvYXVIUFVCNWtBY1dIcmtNdjhqRTRFRWhiQUphcnFpODh4Y21HTnM4cUxUTVJsZ2diZEVxQkRmMVR3V3BHNDFIQ04zZ3MzdUNMMFlZTU1IK2pMM2hrN1BpeG5McTVMSUtVRFdxZWYzMkg5TEdXU0hjRTAxMHpDMTVLeGJYVmgwVmFydXdxZjJWc0d3PT0iLCJtYWMiOiI1MGM4ODcyNmM1NzYyYTM2NjhmY2I1YTY3MDc4MmI2ZjgwNzUxM2E5MTZiOWUzYzVmNDUzNjE0OGMwNjY3ZGYxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
10 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJUQ0RJbzBHOEFTWXNBRjNWcGV4QVE9PSIsInZhbHVlIjoiUUxzSFkyT2J1WXQ4NEdrOWEzOUl1OC93TWttcHg5YXMvWXNrWSt6a1h3SW5VV1lNWVpTb3p6ajVTTzA2QVlWKzZ4TXMvUnhaL29DaEJYNFBvRFpoaG1OMXZZMHk4WDhDSEZDd2ZudXNaWVF5ZytKR2ZZNUdPNFl0RUdIN1NWQW1hZEtlS1U3emhtWnIzYktwc2YrZjFHM21YeXJtZXArZ254aDFpY3hIVy9WNlViNFRIeGpwVzFLbUhNbmMzeHZaL3lWRjducWF3L2JpcDRNWGhqUFlyYlpqempCdFVPNXB1NGhSSmVRR2xOWENuNU5OS1dMUzU5U0kzR2w5aHcyZGVNaEZkdXN1V2EzY3lwLy9ZVmpQcVp1SHlGYTZyL1YvV25ydDBhTXRYWlA5dFdUS1g3MTNGaW1haEtFWU5VNUlCejZITUNVNmh0eEhURUxUUXY0V2VtTFRyZkNUUTFjT3k0eXVHM1owMENkSUlrbUltRm1WZUpwWEwyM0NXVU1yOFdhYjJGRjBPRy9ocFJ5dDlqMjdON1dpY045THkrTXExY0xQdmtGeG9VTDhlKzlJV3VNajFFRzVHNWp6VjAxWFhNT3dEdll0ZmswYnVIUjAyUTU4U3FUOGtVU3VKaFhMeHdTUkpwYUU3NjQ9IiwibWFjIjoiN2EyZDM3NDQ5NmZjMzZiMGUyZDkwMmY3ZWJhOTdiMGVhMmQ1ODAwMWFhOGQxNjI2OGEzNjg4M2Q0NWMzYzJiZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjlBaCs1WDNNeVpML09HZlZmcUxpK2c9PSIsInZhbHVlIjoiYWVhR1pldkh4Wjc1MFpwMTVmU1VzbXJBWGVMd2VuR0JEWktpV2pudURkem8rRHY4U0RFS2RHb3p4aDlMcVI3blVHNHloOWZ6N2V2eGhRVDBvR3k5WHF4b0M3SVBwQ1pybFpqSkQvRTZ0RTNPdnBMaHNtZFR5cGRnZkhIRGx2SjNtenUvTGsySXdFZzBaRGdUbDYrSVJFakVYYWphWkhaRlhJUldtaXJaMHBCZmpycUJUZGFyQmJvT2xwVE1qTFRLRTFWbXRDeGR6c1lrMXJ5TEVsRDNqaTJRMFhKbmJCZjVMNWxCRmZ2WWtKZ2dveHl2SEJsUDdMR1hzbGpSNThwOHErZnVuTm5mbkRYQ1BJWHNVZEdjdENpNFNtUmpFNTNlblFIWmYyTTJGMEprS1k3TXB3WWNwY1grRjdVZmRJN0NwZS90eis5N0V4RDlqaXZORVBFUVRpcWlCVVZkS0tWalZaVmF0bmxGcE9UNHZyZExtaVdMRDdSOTBiNzJIRVpVRXJZaFJFT0pCcTVubC9VSnpXTlh5RmYrbUJyOVdjTlg3VlhmbmdyRUZNME56dTNUd3pnRmttQ2VGTFBmMTBCUGJ0czAyTDlwL2JBVDJqSTFOQWZ6Z0FJcmM5TktLNlNtT1RLU0hreDdGdUk9IiwibWFjIjoiNGMwOTI5YjA0ZjY5N2ZhZTBmYjQ1MmIzY2IzMTY5OTY1NGI2ZDFmOWU5YTc2NTEwNjE0YTBlODAyNzIwZWNhNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRYcXcrcEpQaGdJaG5iZG5Xdnk1TFE9PSIsInZhbHVlIjoiYnVvMjZxZndXNlc1Ri9FSFhSbDUrb09scnVWbXA3Q3VmMlBHRWhnT3VIa2RVTUJHWnBxOGhzRlBFZHg1b3BMTzk0RzBRdzdxYjJQWGZqNWY0OVEvbkg1dXQ0QWNWdG9Ob3Z1Z2RyYzJaZE5HanNETzdtL0piZ0ZoN0lFREVZY2sxK0xYRjVKaksrdHFoRnNiOU0wZEROakNQUHBJck9jaVhkUldWUm8xMmE0dGh4bkEwTjNvQXBEMzAvYnFnNnVTOVZsakxoUDliN3M3MmY4emJCUXkyazJqRUc0UFFkdk1veG9aSE5UTFJGWjFja3lmS0tWSWZWeHlvRmhqc2NKQ1d4S0tGMm1kdWtmZW8wMzBhS05SNkhrK0dWUjErVHVpcEZNc2FPYVh3MGpNcElIbWdhckFRNnVWcXRqK1V4dndJc1ZNaEtBaEN0Ukg2MGZleFhaWHhXQ3pmV2l4SUx2VFNPaGxJTmdMYVFJNXJuVU12SHpwcnNydjg0UTJMcjZXSkNRM1ZtRDFuRThneW13UTdRREhONDlyTktZd0JGK2xOZTVZZ1Z4SWM4amFLVXBQU3RBU09KVWVGWTY1MDU0cGl6WnFVZnNQWGJGKzczcGM4UTE5bUc1eDU2ZGo0eEduc051aDZYbjFNNUpaTlFKdkViNDdPaDFrTW85L0Y2N1dqU3VKbkxobkMxLzFISzdWT2pCY0poY1BFQm90Z2padkVkYU1ucDk1VWg5V0FtZjI5OU1kWGxDUm53TjkwdVJOMDBJcUNWSkdJUWE2YXVGMU5pcEpHUjhlUmZXd0NqNkVOUTFYSU5XQlNnd3VrL3krTlpIdk4xcHhoVWh0OFYyOSIsIm1hYyI6IjkxYWMzNjVjZTA2NWI3NmRmMTZlMmMzOTUxNjU0N2E0ZmIzNzNhNzRiYjJiNGQyMWE5Y2ZmZGRkZDQ2MjExYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IlJiRGlzaWZnL2RlMjZYRWNpdmVpMnc9PSIsInZhbHVlIjoiZEx3aldkcmZoN2puRDhIUCtlNHB1S2xkL2dsL1NuaWRVNHdYbkN6SVpUZHJRWGNHSU9pRDFMS0JTQUhSakROeGhxRWZ6eTZhL3RuOHVWUUkxSzJ6M2ZvWTUrUVdaa0FKeDJoWFV3SDhKM0VyM0ZhaG9QZlA3dkNLRnhtcGN3T0Zkbkc3OVhESDJJcThZTW1waHZoYVVlMlI5MDN2amhSVzlCd3pTZi9OU09CWXlNbGROay9XbmhuZm5yYzNjM053bzVZdUp5VVptb0U3RWkycC9jOTZweWR6UWJFWXNrWEp0ZGhlN3BYV2R5QXVXQmptUnFOc2tMRm50SlBnVE1wbm0xbHlFVTVBUGN2T05YdEZLYkdLNERrYy8wdEVHdlRmRHdObTNFa0JsT2ZlRHJTUlVNMlg2T1BWUEpyNEE1cGkzOGJmS3NtZnl1aHdoSVBDMEJCUVV2bm5CUTIrSEhuUytIUW9sNlB2WHo5dnpqZkNNVXRqR2xRVnVrYWIvOGJxZ0ZIWi9JRFYzY1I5enpOTDdHVGd5RlJablpNN3pGWmpNaXVtblpmMlBQWHlNY2xVTkJTcnRtTXNvVXhIc0tqREd6VE0rM0hjTFdzUHhNVzVOU2pMcWtLemNka3dhZlIxbWhIdDV1Q1NzeWFnREF6SzhORjNoWDZlRGlhaWhqalZFbmVtMDZTY0RBSTlET3kxRVpzT0tJVmU1Mk5lVTY3WDlDdmxINENIb2owZ01ydjhFUEZ4WkVtQ2tCaWpNaFQzVlJuRkhSOUVyYWo0OVRpQzFJeFc2dk4xODhxS0VDcVZpOTdFOG8yYUFlNE5qaEhGWURPekNWM0QrZEtQeDNTSzdJRUVhWXZVL0VZRFBkZitrK1A4d0gvdmNWMFBIZmlvL3ptNWc2c0xkK3JhcjQxUzZQNnh2VzkvekZqa242N3UiLCJtYWMiOiI5ODVhNTE2NzM5M2RiZjdmYmM3OTNkNzU2ZGI2NmNkMDdhYzBkOThkYTM3ZDM0M2QxMmQzNDE1ZWE2M2RjZDdiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlZ6OWpoSnZEQjJ1d3NXaC9XdUNZVlE9PSIsInZhbHVlIjoiL1dIR1JneFREM3Y1ZG1qdkQ3b0lpdHJncGkxL0FtK2w0TDBOUno1REdBeitBQmJjVjBJMmxMTlpVRTJwOWlVWmxuL1hRNjNLemdPczJ2TVFrYTBqcUNpR25uT3NCQmFrbTJ3bVhqdHRsZ1NNM0NjcllaV3hWQ2x1dVQybmJMQ1ByU0NoTU1za0gyWVByUTF0UnB3VmJycGlvQjlwRlJIUHpuWUV3ZlRaM3VaV0N4OVkwYmdmWFlHRVo3TWF1bFlqUGhKK3NzNmtuOExJVVVMRFAzSG1MT1h1cDdzRU52TndzOUFGUktxMFQ3aVRhZ3BMSFl0Q3paTm1mc0RiTnhoQnBZZWgvK080ZEJkQkxCSTg1aXltNGQ4Yk9sQlhqUUJqWk9mWVRCVUhVWVVOZ0wzZTg5R1FkbUFrZ2RSNElOQnBDbXhDR0oxcU1VRjV1Rk5zRXY0UjI2TTI3dWFrcjJ4dkhRZzRHVFJES0RQdXFOUm1OOVFKVW5XaVdCZ0NSMUtZU2pJMFpPaEs2MEthOGs3UHZnQTZTUGhyZWYxQjExMGw3Qk5ZemtoaUUrUE1ZNmhDWmQyWGRFa1RybWQvT0J6NSIsIm1hYyI6IjRmMTg3ZTY4NGZjNGQxZTI3Y2U0OTFjYzI2N2Y0OWY3NDI2NTU2ZDY1NTk4NzZiYTg4MWNmOGZmZGM0YTgwMWQiLCJ0YWciOiIifQ==