Новость дня Общество

Бывший калужский прокурор возглавил Хабаровский край

Дмитрий Демешин стал временно исполняющим губернатора этого региона.
Дмитрий Ивьев
10:59 15.05
0 3165
Фото: Генпрокуратура РФ.
Читайте KP40.RU:

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает 15 мая РБК.

Демешин возглавлял прокуратуру Калужской области с 2012 по 2014 годы. Потом уехал на повышение в Москву. Во время работы прокурором в Калуге он давал большое интервью нашему изданию.

Последние пять лет он был заместителем Генерального прокурора.

Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен министром спорта России.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImdpajQzUlB0V1lJaU02Q01mVGxtcEE9PSIsInZhbHVlIjoiOUZOSC9PRHVCNnVyQnFKbWpscnpIYU5uZ3JGR2NIcHYrWkhyUzJlUThNMUhmVGt0U2lpUWtQL3E1RW9XSHJXS0ZaTWNjM0tDNGdBTEc2ZHZrS3BzTkZ3RkVWTWtSUEdFL3h4c3BTRFNMTHBKQTQ0dHRVVzhBTzFmcmRGM3oxUXZ6LzZlN0hpUE1qZDZCS3V2RjByM25NU3BzLzh5Uk9rakZPQnNsSjk5Q2VpUjlMYTEvRTRKN1BEaWVhSVgvQUkxQWt2SEVBUE1JejJCRWdiNUE3dWZHdHRlRTZOYkFoVVJFS1JqOXNNclgramxIdGVoSFZibnVidGtuYlpaN3ZpeXBaZ1hReGtja1k2bTRYV2FHMSt4ODN5dUR4cWRTOSs1SVpydDlKaURaSFByVUxLT0FFTCtHTFd2bjl0a1NTMWNWRDRTUFpWMHc5SDFxNTdSK2VIMXlwaEZaenlHU2pmaHpRdmNxUUc5T0xuTnFvQ05jcGVkTXFNb0VzSDdncDNWZ2EyVEZtcmRBcXFiMTRtTWZjNXVwVjVEZVZUR0dvQXA5UVN6WVgzNWVNT0I2THdCK0RWTlh2NG44QU9WN0Q1R2czQ1JMUTRKSzRRbkl1OFRSNGtYb3pXZDNyNkZwMTU4dkpwK0NDM3IyMjVLRDNBbG5leUVMc2FZV1NKdy9yeldycUxMOEluWnF1eDhoSXQ5Uk9FVHFLdW9PTWJuOWhIVnkrd0hwZ0s3amlnem5YTWx6M00wVHZlY3BIdU4rUHg1QlFua0hyUjNFNVp6M2ZMRitFcG9FMm92WUh4dzQxbGdxSDkvL1ltaWlTV294UmtweDM3VFF4bDRrN2tpTlJwWUpSY1lXRUQ3OThraXhqN1JHU1htUmFCNVlkUTg3cFpuWk9Tdzc1UXJkMlBsZzE2Ri9WZ01mZklMNzRGa2NscXk0d2ZKSmxiS0tESmVvejhFNi9TdVlORDJtZlRVVGVCM3Jrbm1yNWdtZjJMdlgxUWdMcjN0d2MzOG5SZkI4eGZ3IiwibWFjIjoiYTJlYmIyY2E4YjkxM2JiZjg5NmUwOWU3OTczMGRkNDYyZmQ2N2U0ZThlZjAwYTU2ZjY5Y2YyYjE0ZTZlYWY2ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imd1T3FXcU83N2E3SzFDV05VeE15Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiTHFwQnFyOU8vYmMwQy9PVEVoU1ZGQm9tcWtPcUlaRGIzM0pHU0Z3c0ozOFVZcGc1blVrZXhHQ0t4Rko1QWk2RVBHdFRZWTRXdjBGTS80NTlONHZoVjY5aHF6U1plRWI2UG5yekt2bE5MWHM3SjN0SXJYWlB4bk1xNzBpZTNreUc0VExZNFZzSGNJOGxPQ0NlRzBRL2hXaDM0MFBEOVhjakw4RUxGUTM2S3ZPWE1ESk5RbGh0dndiYm9ic2dRTW1vbmpPUFkvWXIvcTVLNStUU1JBeWlidzBmb1FYbDV3cHFtSThkQ3NEcjcxNnJYZExvOXBOeFpwb2ZTSnJkYmRsRUR1cWphemQ1TnBzcUh3L01jZVBUMUVxa1dEVXNxNjdqY2ZqUDd2cDZpSFM1V2hlMXdBWnQ4VC9pRzZaTVdiMW1ZNGtoQXI4VDVaZ0Y1YkNkQ0tTMSt3TUVHZHR3dnVyV0xIZmlFRjZHc0lNY1dMb2xuUWg3ZnoxMUNhRmxaekNWb0JnNk1HamtydHZYeTdsdmc3Q3F1Ymp1d2NWVzU1QjhEQTBQVTZPWHdlclZUTTlEblFYZEFRZWdIU0xYNDMvd1JRR2dSVWxYMUZFdlkxMHl4OTZLTVNkV2VQV0o2OGx6NUE5MDBlMCtaODVOdUNFcGVneEZoYTNHTmw4cmFNYUFSTzJNY3RvZnExNTlWMVAzS0tCejZXREVtYnYrYTh6M2FMVEx3Z0ZCMEtsZU1nRE1zN21DY2xSUTJkdnJyaUZtYnlxYk5Md3QzQTFibmJDdFpIM2pTcUZtYkpIdk5IQ3AyY3Z6cGlyUlpRUnVXTTlEaXhtV3hoT2E2TDJlSk04RVArYWU0YkRrbnplSXdTeHlUdTdDNUQ4UXlsa01UL012eHIraXpwZmhMeDhlZE1oSWJSaWV1RzdEeDVFV3U3TytSWTFFa1Jvbkl1UWVLbEJvYXQ1V21nPT0iLCJtYWMiOiI2NjM1OTMwMTQwYzcyNDYwY2MzYzI0MDNhYWI4Y2EzOWI5NzA2Y2JiNDRlMTA1Y2Q3YzdmNmU3MzJkYzYxMThkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBsQi9RYnkzc0JSaURCNnpmcFRBMHc9PSIsInZhbHVlIjoiYUtuRVJ6UyswU0Rzc3hlVFRmSXBNajVSSGFDV0xpQmlWbGlRbmRCaFVuMXI0WmhkalQ3RmJnMzUyVjd2R082UzNUTWJROTRPTmFMSGZVdEUraGY2V0MvRXVYaTkxMk1FK3VIbDNOLzNTQ0QyVDM0MUFDWEJLM29DOGx4SnJCVzVMVEtYdktRYm9DTGF6dUk5SFlYTS9laEVvT3FQaFZySW5PRGd5NWxqRXI2czNURUY4cnhyNmxWNmhFMkF1d3NDOWVzT2h0c3FWcDFFcHNlOVVYRVVUQkJ2cXVtUHllOVpWaWhUU2xYNHJ4aWZmSEFNTFJrMExtN2FxbVNTZ0VvaWZCQ0M5Sk9LOUhub0VObjRDWGVwbFBiNDM2WUpQU3BlVnRFV2FwdHFzeDlyT0J1NDR3WXJGV1IxT1BrRGtuSXA5UUVkVXVpK3RtTFRTckZra1I4ZTdkbkJneDNRNm9PaEFYdGFrVUNaR3Y4S29QYVJPcGM4MFpBRzVBREpoYjlhR29Ualhua0U0TGpxMitBaHFMNTMxVWlwT0x4UGo5dUNFWFcxaUp2RUUrZ0xka3JpNmFwYVJvQmJIbTJFc2FoYTB5UWk2dmhEZTRSQWttZE1Jdzg5NXFUTFk2SG9QYWNaQXBSZDNYRW9DTDQ9IiwibWFjIjoiYjY3YmFkZjRjNjg1YzQ3ZTFiZmVjNTFiZGYwYzk0ZGI2MjUxMGU2YjQzOTAzNjYwNDk3YjJhYjRhMTY3MGQ3MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImhHMnBtaHdRR0NNbWpKQnpNWFphQXc9PSIsInZhbHVlIjoiaGlVaWh2emJmSWxLU1M5NWQrRGdrRWpscGdjK2NLaGllSG9KeUlIZDMwek1zRndyZnRTR3lwZ055TVNUMlA3dmFwWEVpYXdocmY1SHp5d3pCelRTNzhTdFpneTVTSjFFRXdaN2ZRNHNTNUFia0NtdmZHdjNrbmh4M1dabFZEeERPTEM4MC9WVlRhRHErM1NnVXZFbXIvNlZWRW5pOXhBZjQ3Z0xzbGl2dUpUOGZrSThqQzdNZUNROEZPckt6ZkJjWFVmYk12ZjMyLzhuUmFPQVArM3JRaTF5c1ZONW1PN2VQcEtrckJlRjgydDJScm1lbStuNGxPZGI4ejlNL3ZZMlRvQ2VWYkhsckFqQnNaUzBDOHg2cjVRM3Z5bFVsV05sMTkzbFVSOHQzeWFycVY0K2JrbjBucjRwU1RxRTRUbXlNVHR2Q05WSHVhcThnMTNiQ2tqL0JFN2kxUGhka21PckRhanZuQzVPbnhqNWQ2L01BQWJNMnlaU1VtUTg5d1NVMHFhTThoVEhLamVWekZRVGlnanU4c3phemZoM3lRWFFzd3haN09LY05ZTU9YeDVUNHQ4MG9NYVY1a1Z4bG9IWHJ0Unk4dnF1cExNZ3FhWFRmYVRvNHBSbXF5TnV6SUZaUG9yN2FXMk9XMWs9IiwibWFjIjoiZTQ4MTc3OGI0YjUxMWJhNzE0OGQ5NDk3ODFhOTg3ZTU1MDRlYmMzODFiZDJjMGJlOTNhMWQzZTRhMTBiNjdiOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik1na2pUV2dIUmhqaEhJQVlha3Y1M0E9PSIsInZhbHVlIjoiMlUvSTUraWRGT2RiR2ZKb1lvMkszV0c0aWtnb250YTF1UXR6TUIrRVpuRHFNWnFGTXVJRDdSUUpudDlacGpRZHU2cWNnTnMwbkNuRVlzclZjOVAreXBJQ3hlTCtVT3MvWG1JNFNWZU9TdStaOEIrNWFCNUp1anVPcUlsbjdITXZJa1lzTVpFNGlsNjN3VGFRY2tWV3BidGlTSjRZd3NJd29jcUlRV21IRGl2bUVqUkgrdjZMNkdjNTg2dXo5UGZGNS9pcHVOVjk3aFY0cFc4dDNhYjM3Mzc2d2l0ZlpkUWxRR1lSZ1BBL1VRMVNNdEllMDJ2QWFhUHRvVVBSbDlRZStjNjdtZ3BYVnVCMjgyNlBSZE9paVZqUTBBcUthNGR6dmJQUnlYRDcwZmN1WjlnWE9VQWhseEpQTHN2WjlNeWREUlQ4ZnJBUndMYmtNNTc1OTBLZnhyRVhjaFRwbDNFN1VMK3NTR2R1VlRCa1piU0NtQ0hHNWVUMm9Id3M0UVZ4TTViamlia2Vta3N1WEhQY0lOUlRNWjdlMXI2ZTUxYVZPQUJPYUVONlRNRDF5R1dHb29PYmtnQWYwc0wrS2VHQTBWRlpsQmpzZTd3MVh6eHJPQkZIcWxOUjJBbmJYUExINVJNVkhSV2hlT2M4UXZ3ZnQrZHIwdjhYTXdWdXNKWk9Xb04zS25CVzV3NHhQM2dsempmNElrZ2pZSW1YR0k0T1RmTml0T0pjUVRtV1RoWkVMcGkvdy9IekN4TDd3enpSTGd0MWhjMVVVbUZVcmNOMnZRMHJscjROSlBsUElYK2g0SERvM3VxTEIyVVRtbmJMWU15dFZ5SDBJbTY1NTRHViIsIm1hYyI6ImRkZDg1MDI4OWM4NDgyYTM2ODljMTY3ZjM2ZDJhZmM0YThlNDE3YjYwNWVkYzZlZmYwOWNjNjk4NjUwZDk2OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjJDbzNnM0l5WkxOa2poN0l1YVF6Wnc9PSIsInZhbHVlIjoibWZyNTN4ZHM1Y0pIM1NBWlQ2TlJoUkRDYy9xai9ldlhzYTUzQXNMRDJWcDVzL0VlUlI0ckk5eEovNkZmRHkvSWtHbXhEcFcvZGtjemk1azJFVmE3MkNqcmY1QWppY3Z2Um56TDhzYXp5KzFYMy94M0gzRzhsRDk0OTRlUlJJVldlNHlTYzRBRTVqa3lnM0FOMTNxaXNDTDFqL3J6OWVseHZadEd1VUx1WDlzTG1UQklwZ3BFYUxJMFRsNUkzZm11TTRXOVNsTWVwcnVGOVFra1lVZDQ3c1ZTN1BSdkxWak1EcFl5YzNTYXZmbzF6WlhSU3owS0pCV0pTbmlSWEhHNWRFNGZPRkZySGc1S0V6MkExNUJiazZJZGNIektCTWQ2Sk9McGdsWXpkWGc5ZVBlQ0p1Mkt2clpYODlUVEZ0SmhmdWRtbWprZW1YYllUOUVkQmtQVXlUNERsbFdZY3VVa3NESTcveDFFYkRuazRtdHQ0RElpd3NFWUp5Rzh2QU43T1FQZ01tZ0FsdSs2QzQvRW10YnVNdGw2OVV6ZmRIYlQ1cWtqQmJ1dVRKYmR6VDh4OXV1emoydStzZ05iMzMxRUtibGVwZXVTMnRqakZlYlluRjkySi9vVDdFanVTVGNmZTkzSzVRcm1UZHQ1N2JFUXk3Ykk2NUlFcUZXNmp3Z085N2RUWVdxcnMrbDBUTlVHTytReEt4djVJcG9qSlo3bmJGMlhMS01NMEpSTk9YOGUyNy9kSnU3ZlFydlZvOHJkYm9uc3YyS1REQUxKcUJ1S1hacDVOWjlNZFdISXVqb3RFRldqa2tOVUhRMEZaQnc3WU5OT3VqaE4rWmFuQkxET281cjFWSzE5anA1L0oybjFydmJ2ZHlINzdCK09PbE0xS2ZxOXY1bjVXczhGMzBUQzFQM2VjZE1lMmdXTjhhRnMiLCJtYWMiOiJlZDZmMjkyODViNGRlZTY5MDhiODMwZDUzOWMwZmNmNWY4NmQ2ODY4YjI5YzY0Y2E1YmJlOGMxODFlMWY2ZmJjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ii85dlhRY0hicGRRRHFxRSsya0tLRWc9PSIsInZhbHVlIjoidEJQMmI3Wm85Q2h1Qm1DNDdScEhqaTBUdmY4NDhXd2ZpWlZmNnQvTWZJd3BpcFp6cDE1WEVWek4wWExYdE11b0Vua0ZEVGZGdkdsQ0toV1ZyalYyaWxpVnIzUjZxRHBaejJYRmhDUnZGV1JxaTlPTTJKTWZtVmFsaXZXNm95SlpUaFFVNExhdThPamg3TzZjcjJIa3VkTjl2TGxxaWZQVG5sSkFDWnY4MVdwRUxNQ0hTS2xnNGRUMjN6bjI3b0x5SjdOTkY0K3VMQnJwMm9ZaVEzdCtDR1REdDFQTW5rYlEydmJkajhkK0dIMEhLYlVoRStMLzgrQy9JbWhHazJoZnZzeTdKdUc5bmR6VU1ZWkd4SUVjTzZoNmNtdkN4UndGWHR3VDBmcGNkNjd4aWM2MFhWd3Q5QWYrQVNqWk1nTzBlSkc0Vkp5em1Hc0RFKzhFSnNwUUFKMys1OVU0aGM5U1ZhVzV5NUI2RW54SWlGYUxVUURrTnA3ZGR2dVRyMXpQNUs4RVVjNmZQUUZSeUsza25GY0FzM01VQW5uZENxNEppOFNjUzl5TkNjQzJocDltOW9WU0p0QUtta1QzNzJNYiIsIm1hYyI6ImFhOTFjNWZmMTkxZGY2MzE4OGRlOGVmN2IzNDY4MjZhODRhZWI0ZTEyMDEyNzA1NjcxZTVkOGI0NGJmNGIzMzQiLCJ0YWciOiIifQ==