Новость дня Общество

Вакцину от кори привезли в Калужскую область

Ее не было несколько месяцев.
Дмитрий Ивьев
09:53 29.12.2023
0 2386
Читайте KP40.RU:

В Калужскую область поступила первая партия вакцины для иммунизации детей против кори, краснухи и эпидемического паротита. В ней 2990 доз, сообщили 29 декабря в министерстве здравоохранения региона.

- Дети, посещающие детские сады и школы будут вакцинироваться в образовательных организациях в плановом порядке. Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры, - пояснили в Минздраве.

Ранее препарата не было в наличии несколько месяцев.


Новости по тегу
eyJpdiI6IkxpYm1EV2diU1ZHUzIwK0M1YU5QR1E9PSIsInZhbHVlIjoiRC85Z2cvTTV5Ulp3UnhIK0g5YjhMMFNPM3J3dXBSYWpzZ0tsdUZGVisvT3Z4QnZ3cFdlUU9vZnZsazJsYWh1QWNySUVWSWpORkkyQ1RpQzluanZTVjJGV0g0Y1d4bzFmVXN1c3Mxbzh2aTRpQ2k4Y2NLbjM5QThjTHlncjVaa3p3QnVzUkRpbzdscWVHWGxGSWM5dlo0ZjBwdXhyYVN2alV4YXhqbTJEYlVqMXM2UHBIMWNkbUtWcEVSbnZiMDIrOXFWYWp1K3B2K0hQdXhiU3B1eGhKY3QzelNod0RmSjhUai9uWW4zZjR0K3ZZeGNLaGl1a1Y4KzR3dHorei82R0ZReWlFRDFQcGp0SUc4blkrQlE4UExPNVpDa0t1VWx0Z2sxTEVsZDJaYmNoT0orWkFOczBhWk1BT2ppeFh6RW1ZVXdSb1hySHAzRk04UDI1NExoblY5Q0E2R2JCZkZwcitOdWoyaWJuY1RydTQ5d0FjUTQ2U0RnSkMydVI0M3p0MWRVR2JMQlBaYTdONmFMazBMdHAvK01LQ1NmUkNCYjNBKzFydWpKaW9GR0J3OFR4emJyRktQRi9ONVNBVjJxcHVaZnFLWndxcWdhYUVlS2ZlREl4c0dSeHJvalR5M2ptZWUxVmVpZUhxcEFoR0tQbUoxQ3hLeFI4MS9mTmg1MHBtOUN2WE9vTXp1bENrREQwbUNJVGVYUU9hWlVQZE9aTGdFVS9FNEhlRHN1TVBxRDJjK3plR3B2VnFEQlNXRTh0NGo4VUl2YkRDM1FuSC9LN2pJVmZPWTBiV2FpWStlaTZ4c2RPU3B3WVBUSmxGK2tyQ1VYY3JldWh1R2d4RXlKNzdwZ3BDcFhwcDVYb2xtK2ZoRFNLUTloQzJZNDhMT3pWeVlXSVJueDN0TFp0SzBiMFgwYXlzT1k3aVB6QTcwa0dLSThua0NoV1pLKzl4VnhHRWE1ZEZZbkhOVDg0Rzc5ZFM5RXVqeEtWUDF3WEdicWxXU25PemZ0b2gvbzBIeWZSIiwibWFjIjoiZDY3ZTgyMTY1ZDM5MWEzMTdmNmVlYTM0ODJmNmY3NDM3ZGYxN2FlNTI3MjRkYmI4NmU2NGYwNTYwZGI1ZTBiMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InVDUjIyM2hnQ2tKbmlrUXBoMldoanc9PSIsInZhbHVlIjoiQkdtWWZPK2xPcElyK2x4TWNEOVFGVUFBNm0vNzhtNktiMHNoamxrblYwOUFQRHJGcFlkU0VtK2hnbVIvM3AyayttcmZWdjQ5SEJJaEZUTlQ2RTBzUCtZS1c2aEtYWGpRbi9YSjhFcTB2WTNPMlJqMC9NQW9Iai84OE9mOTVRVkV3bGdiTndlbGNMQndieVVqZ2Nhc0w1TW4vWmNLbmVHVnc1dzBuN1BWaHRzZGFnYlVmcFJWUU0xNEhtZVVUR3doVlovT3NqWmZFb3lSUFdOZW5oakl5SzlIbnpQWHBvQ3dMa3ptL3BZd1ZtbHM1Y2M1THgrSFI1MG80azlmZ2hMN3NGckVwTjlDRnJrQW1xVXhDWGQwYzdPb3ZVZ2Q1NzFkNzlHT0VBU3puYlVpSngzNFVqVUFrd2cyb2xONi9TZlhWd2tya1Vvc244NUVRU1NOdHZDUmF0bWxpZFJkRUI3M1AvdG1vaVJjd1JnWUlSZEFFZHlidkZHdE1XUDFCVVFDMFNYVDdsSUdrZ1Z3RVJIWHcrbXNkVmp3b3lmaFJNb1VEWG5saVBwL3dmY0QrZ2FzM0ZqbDVDWTlaL1RFYlVZa045L1FDd2VKbFNjRklyaXFEazB6U3pzTU1PdVUvWVhiNkxwMEFuOVJSNG9TVjI5YzRJK1c2VUE3QTRaMERqak9PNGVRVVNENEdyaTVFUUVwdnl4UVVaNkVKcEFrdkxWaXBSdUY2Z3hiRW1mYTJDbGNoRk00ZHQvdmtheHQxZU5KZmVTTVlWeGVlNFJCRDdqaFhTdVNFcU5sUWhEQUo0NGZyNlo4VHlta3p2VXhuY253SmJSOTM3RDF4MGRHempEUk5YSXJRcjR6VThNSmVrRFovY0R3WWVDRXRyS0t1NFVKcXFPTjkvVFcrRDlHbnZ0QjhKOEtvZllpNmFta3BZK2NGMFc0cHU5M2Y1dktncDV3eTB6ZWpnPT0iLCJtYWMiOiIzOWQ1YWM1NWZjMmNkN2QzMTQwNzUxYjRjYjJhZDY5Y2E5MTZmM2FhNTBhYjE3OWVlODliNjZmNDNlZjZkN2FlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
83 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp4U1gyS0d3eXNPT29yUEVCNStRVWc9PSIsInZhbHVlIjoiT1EzNG9KWHZtcy8rMFM2aS82U1doRFhJZHRnYzJaQ0I3OGIvSE41djFuYkkzbmtFZysySnlpOFFiWm5Tek54S1FWZExGdHd2aVl2elc3L2FwWWhwaGxsT3ZwYzFNYVc4WmNYOEE1QkQ2dUlyWlhDL2ZGNVdhc1p4TGQ3V09Ec0xhakJvY3lIdkFlK2NwaEtVQWlacTJYbVZRYWJ2VGZWYllHdkpSd0grYUlmRUZQc2ZteWR0WXJJU0ZXVW1IV3c5eVR3VHVXZHpUWjF4N05zejFuejdkRnI2eGtPNk5ENUhiK3NldlRQRnJDR1FsNDFqQVo1T2k1b1UrYnpQODVwZ1AraVgwdmJmQW5KVWppSVliZUl3MHVzdzgxWUhWWUt3ZlZYUzF1clBLTUFKRk16RHVxOHNmek9LUnlMREV4N3ZRdzNNaXdZQW9RTkNNWTFoclVkOFJ5VHg5a3QyME0zZmxNZjJTVytFTmthTGlocGd3aFpqMlh6K3dIbnMvMVVEeGhUNnhFK0JmRWt6aEt5VHdOcUhMeXFDMi9zQjFKYndESjdpK0YvR3VTdCt4MFF3LzJCZ3R6LzBRUy96by95ZDFueGM3WFlvNkRpT1hqdXN1bTByTFI1S3IrTlhQd0ZZcU1tU3hmYTNsQVE9IiwibWFjIjoiZDY2M2EyZTJmNGNlMzA1ZjljYjFkNTY5ZWUyYTA2MTVjZGQ0NDQyOGM0YmQwYTM0YWRkMWZlMzlmMTZlZWY3OSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InFYVG1oQmVONUQwWCtSMVVZTThMQkE9PSIsInZhbHVlIjoiNSt0eHZUbSs2UDY3RmxFYUp1dFpsaTJMazM4V0pMZU5JVW9CNjhvQ2NNZ2hxL2pMZE51bFdLWEp4dkxtNVBwaFV0ZllTQ2k2cmVpQmkrZ29zYmhPK3owcUJ1WU9XOFJOTVd5N2VjRzBabzVGWlZ0QkN1aDlwYkhZT1hWOFI5L04yWm8zRGY0SGx6T1pzNE9NZVo3RXZ4RkZVbDl1NFVJWDVjMnNDSWtjYlQweFlJRnA2dEFwQ1VjckhqdEhtMmRpbWJzeE5XV2E1bVVsMGRTTlJaWVJnQ3ZxQyswWTc0Q2tWdDg3ejlhTld2Sm5Hb2pnY0I5NTUyQTlucDNMNmNRYjlYVW9uWUZEZUlka2pOYWN0NHREaENMM3NiTVdDK1h2NFZLNHg4N3VRa0hnNGd5Q0NrVDlNcVlqSzJ0WVJWTVl5UHpzRTVsVnNucHhTREtaYWpWVkVINXY3NTIzV1dkKy9Pc1h2bTRxWS90RWEreDlYNDZNQytYRUR1VmpCNnVVd1dKdWZwS1FTckwwS1A3dy9uRk5lemJXUkNQVGtpTEtxRU5TaWloZ29NK3dxcTRHZ01FOUJKKy91QmdFeDk0dkR3cGRITUxVSVhjTk5TL1VYeUVqbmQ0eWJiMXRqaWxIV29DZmNPdGlKQzA9IiwibWFjIjoiOTc5MjBlMjYyMzJmY2M4MjZhMDVhY2EzYWE0Njk4YTkyZmZhOWFiNjA2MDQ3YzY3NmU1ODIxZjJiNjhiNTI3NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImEyRThhZFlucytxaGZ5UTVhU2srb3c9PSIsInZhbHVlIjoiSi9INTdtcE1jVmdtcW9rRWE2M0MrK2ttQ2xXZEJrSVZsSmlOQ3B2UFExNmpFNGRkQmVqUXFvS25LNHNIQ0RIQUxFYk5XaG9rM1k5azRaMWlLcG9IMkc3dDBnV3pVS1BiNlp1dnRCNEttcXJIelRUaE1KTVJTb1dQcStXeWp3bnExemN3blQ2a3drZGsrUmY5R2xiYkt1N3FWTVM3RnhXL1hpNnZxaXVJQ1hvcWpXZTFXWU9qWWo3ZUo3VkszQjF2TXVLcTAwMnZiYkR4VXp1OEF2R0l1dXdvUi9SQ2F5cEhSTFRUcWgxUDRnSkhtNDFCZnZmV2x4V2xjSzJON1E4eFc5dDFoZnppbnAxY29Md2kwVkorZnBzUzJJUEpGdTZlN0Rxc25HZGUwUEVMK3d3TStnYTIvRzk4ajBMaUxaWlZuTHFVN1NOc2o5cDRCUFdacTVwRWU0N3o0WXY1dklKbnYwTHYrKzhBOXhSakRST1MxV1RsUDdjRERSTWYxWmtFUFJwNjJ4czl3NHlaRW1OdDhnRkkvUlRTNEN3S0orSkJxd0t1U0ZyREVZWE5tWFRlamdJYXVmeEQ5Q05DaEU3NEh6OWh1U25pZGZ3MnhubHVRRXF5REc3c21ucllGTVI2TzMwcUQ0NmppYlZNK1RndHN5NjE4M29JNU9FNDNqYWxuWUhCeWNpU3RGR2xwWndZaFYvMS9uVHFiWXg4V3RPb0N4UVpBRFBEUFlTRWdvNXB3OVNaTUVVMTh4SkRiNlFzeGQ4RDg3bXlDOW1VQ3hBYnRXN0JqRGV3TkhpRnFDNkt2eUsrWmVldzcyaFIvN1pXNzF4Smc2RUdUNlY3d2tzSCIsIm1hYyI6IjAxYzQ0ZTkzY2Q1OGE5ZmRkYzQyYWFkMTdlMjc5ZDFiY2E2YzkxNjMyZTVmZGY3ZGE4NTUzNDhkMWE3N2MwZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6InkydHpPTXc1WVRYRmk5YVdYVG91QXc9PSIsInZhbHVlIjoiUXBSSHFOZnM4NUxlanBZdmJxck1GZHFuZS9SSTJoR09wU3FGRXJwVC9JbTdKV0x4WUNNNWlPamMrNmNzK1NJMjU4RWxidkpSY2d3L0tjdTh4Vndlc092RU5BR3JaSnhpa0RCSW05Ly9PQjUxU0FubjRYcWpCbWc1Q3ozdTQ4T0ZKbzdTMTBrcDZsdVlTYXRUOTlvRG9ENVJZTW9ldERuMzFuNXkzUkh0RTFjKzZrYlNWemppRVFycVZIUTJrekdRdWlhSC9tM1h5OFNZcWI0WWhRbmU1VUYwWjBPSTJVeWVwUWJiNjUvVlE3T1FaT2NNT2ZaYVNzS2sxUTBuUlppSyszcllCZk5LcGxlblUyTDJsVnExd0kzOWdWUHAvaUh6ZCs5YTB1ZEttWEpCVE1TM1hPeDNaMWF4Mm1NQWcyWjh6bFd0SW9kaFZrS1lsNGxwUWNubzVJSm0rU2xqNG80Wm5nUlVLYWZlUnljRVhveUxBU01OUWg5QnBCTWpEYXc0MDdFajEyWEFndG9LNHpwQ0xjQ1R1V0dIY1YrNlY3UXp1SzBwNjRNb0dIRldSa0M4K3VqS1ZCcnduemwrQ3FlaGFkRjhpQ2lWNk9TWU8yRlMrWHl2c09JaE4yZGhhUkMwdGMyOGhEdXkzRFUwV2t6ay94UDhRbDI2clNTUEUxY2IwajZtZW8weHNqdHc5eGlJQldzUityQWhzUzRIUkhvNXZrR3E0dGc5Y0dHT3JmalVGb1FuWTB3ZzVodFVmMDRtRllrT3g4bkFoczV4dmVOOUFqSHR0c2FsaVc4ajErU0kzbTNaVkFwcnBrUXd4cFJBVkdWNFR4VWtGQndsQ1V4eWNndjdEbFhscHdjVjc3eVBINGt1aXFLMHpuR2hDS3MwRzYvMG02R3pNOGtKUFdwbFBlSVA1MlpxQm0rOFhLc00iLCJtYWMiOiIzM2VhOWVmZDllNGFhNjNkMGI5ZTJjYzM1OWJkMTlhMjg3NDM0NTJmNTFlNDU0NDQ4ZTYyZTcyNTI2YjdlM2NkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkxCQzV1SllxempNQVE3andVVUlHcVE9PSIsInZhbHVlIjoiWlVUY080K0pIYUFUM2Mxa3k3SG5XWGN2b2lvbEd3Q0hPaHY2WmFlODBjUDZ5MVkwbklydGJhdndyM2lJRklUdldOR1Q3WVRIcEh5bHAzREJ4TjJNLzNaNjNOL3J2SzZEOUY2SzZROGtGRDJuOTA3ejdhVkVHNWRmTlJnK0xHKzBPRmNQUG5tMWlmelF2Wmg1UU5jNzN2MmdhUmJ6N090Z3l3RmpxdGxGWlZyWG0rbUJVaE1pQy9jdnRkL1hsN0JoVzJJVzJBSjJuQ0ZBbWFWbkdxZStxMUtYdGlHNTB1RlBNcFdiOEw0eGF2VGFobzlLT0NNWjJ5RzRMSmpZVzFDTmp0Rko3emoyS2RueHR1aFl3bXdIdkFHT0dseHBjazBjRlRET1RseVE4STVyQ0hOU2VPMzVQNU84UTdTaWhxWjVndllFM01ad0NPeW5hQ1VuOXpxWXRxdFNwM0VtZjdpQjNSL0xXeVJJajJOZGplS3ZnMDBDVUNiMXRrbHRUVS9kc1VmMG5VbG9LUitWajBUZDFqRUxTL2c5V3VhLzNRQmFzc1U2UnBYblg5RHpRSzVtRVdXd2o0YWlxQUs3dUgvVyIsIm1hYyI6ImI2YWNjMDZlODRiMzBkYTM0N2U1MzIyMzc0ZGQ4MDFiOTg2NGZiN2ZlZjYyZjNmNDBmNDRiOWNkYmJmNjk4YWQiLCJ0YWciOiIifQ==