Грабовский Владимир Игнатьевич

В возрасте 14 лет в 1942 г. мой прадед поступил на Московско-Киевскую железную дорогу учеником восстановительного поезда в зоне фронтовой полосы . Восстановительный поезд бомбили дважды, но он чудом остался жив. В 1944 году был определен в ученики слесаря механических мастерских в Калуге, имея 4 разряд. Железная дорога стала судьбоносной, ей он и посвятил 42 года жизни. Повезло застать его живым и по-настоящему жизнерадостным. Умер в 2020 году, совсем немного не дождавшись этой прекрасной даты!
18:36 08.05.2020
0 261
Правнучка Ирина Баранникова
Читайте KP40.RU:
В возрасте 14 лет в 1942 г. мой прадед поступил на Московско-Киевскую железную дорогу учеником восстановительного поезда в зоне фронтовой полосы . Восстановительный поезд бомбили дважды, но он чудом остался жив. В 1944 году был определен в ученики слесаря механических мастерских в Калуге, имея 4 разряд. Железная дорога стала судьбоносной, ей он и посвятил 42 года жизни. Повезло застать его живым и по-настоящему жизнерадостным. Умер в 2020 году, совсем немного не дождавшись этой прекрасной даты!
eyJpdiI6IktpUTROa1RwWGt6cmw0cGt3c3ByYnc9PSIsInZhbHVlIjoiZDdnc3dCOC83cXBBY0o5L0JHNjdVTDNOb0dyb3h0NkdZMG8wYlUvYVQ4Q1dOb3dnQ2lSekFldHkxOHhicVVxczUrbnFlakpBM0pPRXY2WDQzWi9qQUhGeE5pRW9FeHV2eG05RVBiRkhkZm1JRUZYRXN2OE9lREJrKytjRy90WHJ1dGFpSGhmbDh5UHpucWIzd3JiaE9Rend3cnVkNnZrZUZqdlY3cHA5c3pIZnNOaEpJVlBaQmVwUWFHWEsxV0FXU2xTY2o2cldmNmxBTzE5MTVkaktvRHhxb3VBbWhmYk9rb0tyanliVVE1REtUWmxrZzBIWlhseGhMdGRQZFpnR01tclFxNEhwYm9UeUZhdXlEYkVkN2xXYTJTTURaM1J5S1RIaDN5ODlidktRSmtNV21WbFVQTEdEZ1p1ODBHRVh3TnN3R1QyVWM1TkFVVnp6ejRUQnBXclYzd2FXN25VTW9VLzkvOWwwZk1wd211SW56UE9OZXNvU001d0FPOFpBbjNTSmVVNWNyR0o0eTB2aTVFQjFGV0xnTUU4eW1ySThGbHJTOEJuRUd6NmQ2RnQ1QmZ3YjRIQk9RWEcyOGZFaGxVVkJmZWU2S0RTZUFZM1lYeHV6akIycFlKUk50MEJhRGM5dUQ4OUcvbjB6SkxLNytBZFJ1K0xjT0tzVUJPOVhSSGJzMDJ4R3VBeUErUlZ1WFJEeWtJVmpFMGgwQkJBMWpDUGVkSmVNbU8xdXp0N2tvSjBTS0pkWXFiVHNNdDlkTVFITDQvU2YwTE01d1VGMU5rQ01vaStZUk5ncHAwUHd6SCs1NkNaRW5zYnBvakUyUjJiMzNSS1BaQ3MxTmdjKzZKYW1JY2R1bFgzZDB5V0RTaUdObm95RFFYWE1ablE4YWdMSGppZUdwWFZnYkpqV2lPQWRoNHA5Mm0wOU9aZ1NNTGI1L05Ialp5T29DN2dGQ2lMRmZsQ2p3SVA3V29ZVmhodTRoSzFqRENqQ24rRXlrQTlCV0FwZnJkNFdMa3IwIiwibWFjIjoiMzNmNWYzM2RkYTBhYTUwMWY3YTc2MzhmZWUwNmRlM2JiNmRiMGUwZmEyMzFiZTg0MzY4NTY5ZjIyOTNjNDNhNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjBzMHFCelJBWXJFdFEwVzY3NnVndEE9PSIsInZhbHVlIjoiMTZkcGFIOFdDOWptdU9uMFYvUG53bHdDYVFwWkJ6SS9YS3RxRHAvRDNJOWY5c0IvYUlNMytLTkV5MDN5emFtdVhxdXVoVWw4Q0VDZ1JQQmtoVTg2RFlyTHhmUEFlRWI5QWo3WEc3S2hqY25zQmt4dVB1YlpDeXlQbStiRVJqUDl0NlorR0ZDQlhxR2l6YTVGeU9hbEZLYitRelMwaG83bFgzQ2ZrSmZNSTFhcXRLSVJCVXFsS25DU2g4Q3ViSkJ4NU1lQ1FrR2daNUptUysxendTWks0WDM1VHV4WERrOGFqNUhTU0kzc29LQmZSYWNpT0JscE1reEpVaUNMbE5MMTNTVy83QTh3NUg2N3RMakRDY1NFOEFmSkZmVFZnV2tDUEJuaHlDaFNGZG4xSkhhU1NpbXN4WDJWTWV3RnUvZnJtNmd0MWVxMWt3T0RHYmpVZCtZaEszc3dNTUNsSS9oVFA0cUZWR21MelVjVGJwV0pyY0pkcks5ako1S3dUZUNNNnUzRWMvVWdDMkVTc0gxbDVDcGRvOEk1czlMOHkvMmNKNEp0dVB1QjlVTDJiZVJsTU1PVFpVeHQ0eDVoOEZCaGpPY3VqUmhPTUs2MkFCYjM4cEhQem90a0oxZyt3WHhHYlgyUmJjTC9QSWdNVllQUlNUcGNZckxkUDNvZ3JUUEhaTkI0VExPNTBoTXpEM0k1Qnh5bVNGTm5FZ0t6QVpNN1BqVHpUY1JTMXpEdmZ3ckY4ZkNyV3QxM2dDUENJbmI0MytHRFF2bFI0VHcxU2FERDhTOWVVZXgwanM5dDNXZzYxUXdzWStZWHlST3l0elZnL1puTmlhcGZ4SlYrL2lrQkRhbkdiSnpnVC8wZWxWSzJUWmZFWnFhUmxLOTRyVXcvbnBNR29MRHU3enBEMkpmOTV3YWhIMER4MGF0d2hDTUl4QXVYMlVJOXB2LzBLNWRUQW1mSmtnPT0iLCJtYWMiOiI2ZDgxNjczZTliMWY4NzQxOWMxOGZkMjM0NjMzYTJiZmExM2Y2OTg4MmVjOGYyODI2YTg5NjU5OTc2ZTM2Y2E0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhVTWRIUWpHd1hKMy9WcnpORmg1T3c9PSIsInZhbHVlIjoiUTZabk1hNzlRaXpwdDFwck1pT0pxaDhjMStCZFpBWDlSY1oxRGMrb1Z4N2l2cXRtWlpQc3B4NmRCcmhmNGxRZ3RsQzFiTHMxNkdhMXJ2VThhUEJNUmZ4RkY1Z200REJiSzEwYVloa3NybVhVQUF6OUhtVWo2SUVXaTJkMjIvWGErWVpzbHRuejBscit3WnBUOHU1OHVHTHRiYnMzRktobkd2dUdnUVo0OVBxWWRycSsvbTZEMHNwTERPMjllYzFQK0JMOGxmWUZMRXBTM01aZkNob1JpOE9KZjRKbUNHWDVmUUNYV0kxUUkrZkNpT3dFQjhPejZDdzl1ejBOZjNBMUxDNWlzTi84VGNqTkJ5UDgyVjJGbW13bHpnVnpxVDhmVkVFTzVmRzlBZTZJUjkwQXFnQmxxQVFQbXR4RXJmNSs0L3Rka2J0UWc1bDVueVkwRUphRmhadkIzM0s4Rmc4VHRjVlNuWXdXZHJPYUdDWXRNMUVQNllEa0JGanNlNTl1dmtMRWZwOURwVWhndGFaQ205VjQ0V3pncVZGSkpYYXNxeVZDaklXNU1ydEJacHFESXpndS95anNnVEQ5ZEtKU3JhL2xxaHhWeW9qMHY3RVQ2L2ZENEdlOFVhSm9Zb1lSSUF0RXU5ZEtMUUU9IiwibWFjIjoiOGFmOGI2ZjJkM2I4YThlNDlkMGQxNTNhMWM0NTZjMGZmNGY2YzdhNjYwMTQyZGYxMWY0M2E4OTY1ZjNlNGRlMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlBpNWRPejFKcUhhSWtxZEJ5bHNlU1E9PSIsInZhbHVlIjoiTWVXaEpZLzVwWE1uQUtYeUpFR3ZJOElJUWcybVhEcFdRaEVrejRRaE95V0czZy91Vi9ZSXlJSGdyLzlleTFVRW9FVmo3aW9RV0luTXFtYzNnK1Z2WHptWUxVVkJzS2pCUXFRQ3BpdXdyMUpWK04yMUFPaUdlYUIyMExIa1drMlQreUJubTFtK05FQjBJQWFzSWoxUk40UVUyWlM0WXg5YjhrdlFPeHJSYjJOVW1XUCtic2IzL3lVT0JXYlVzdW0yODFrU0lGcERzYkhwc1JZbXVBdG1qNFcvZFhIdkliSll1eFVRTURTSmF0eFNSY0I4bFhINEZvOVhTTXpHUzZ4MmQ0Y0ZlMERCYXpCYy9VK1FzdmtPU1lEV1puUjFYaFM3L2VLSHhPdnRkZzRVVXRoRTExbVU5UnBxdzFVVTZhdzI2QWJYNzFhenJEd0xxQUlScWg1QXNnaEJ4bk9hMEM3Uy9vbHhmWlVwWklzM2RCWU5jemlHUnViY0pFelNSZEI3eVlqN2orMFpKOHBqVEdhbzRKUWxlR29WSDRBTVE2bzFYUGZUQ0svR1ZYeWFBSkdNYjNjZ3laNTlwYjdpYTJQbnpQZ0V5c0plRGQrQ2QzZFpvTUt0NHM2V2xNeTllUGVLY3VLSFNPUWkxaE09IiwibWFjIjoiMjliNjYxYTlkNTJjNGI3ZTUxMjAxYmM3OWMzZDEwZGEyODgzY2JmYjY2ODRiMDdmMTk5YTgxMTQ3MmVjZGY3MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFDMGpRZFZsMzNMYVpuczBpQkRaRGc9PSIsInZhbHVlIjoiYVBVZm1qa3ZyTFk0Y2hIYnBuaE0yV3d2b0xLZEo3aTBjSVIxc0hyQzJWMnp4ditMaFI4UzF4d0JBWDZnYVZzZ21TdXFOUSt5dnZSYzVOMjlESW1XekVMWmhTYUlqdGM4ZjJWdDJQWWo2UVlRMW0yZDQ3djlMZUhtbXBEOE9CYVNUbG05QUhCZk9ydEtYdnU2NDA5MC9rOEQxdk03WmFvRE9sY0VNT2hSdHI2WFFxV09UczN3b1BOUG9wM3NwRWZRZFJqdE5lcWZLMzNBbU1VWDFjQitCME4vNmNtenZJTGdhbVhtV0xQL0ZRZzR4TGt2UFFzNm1SbXlSVEgwQmROczZtcGJMTUNCVEFEbG96eVRaMXBDSGZ5azhvK2VUa2tEdks2bUY0VndpU0doaDZGZzBkclhJdU9XczV2WGtPTDVPMTRVSmQzOFF3dTVqeDJ0WS9raUR1cnB1VEx3N2pUN0NLYUZHRE5rMDE1cjVsWW5lVCtuMkxac2M2R2NCSEw0ZnFyTEdlWWN0cHZHcXVmNElpTGUrMVlNMW5DZS9tdEI2RTFnY29RRUx6clBvajFBdWNFUGpHSTdYb2VSdXpaayt6OUFPbjh2Zi93WVYyRTVPZTNycERjc3JqQ2lzc1VoVTZJQVBvdWQyb2hhWlljSk4zUlU5cHMvK1RIM3duZHBuSEdtSDdwNVVFNW1IMGUzcGd4MnBRTFZTQzg2cDQxMzJZUXJ6TEtaajVMdzQyNHJDU3UwcXh2Q3hBd0hFajdtaDJoZmZuNnhwMm13a21sZEhrSk5kd3FDcUR0TUNNdnVwbE9QZURPaHhtRkE4bzNLQ05rNXJZZjFqVWs5YmMvQSIsIm1hYyI6ImE5M2JjYTQ2MGJmNzA5NzlmNGUyMzc5MmEzZTE1N2M5Y2RmYmExODlkM2E1MTM3MDk4MDg0YmExZDA3ZDBiMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InhQSGlIaUlEd3RSSmN6MmJMYmw3QWc9PSIsInZhbHVlIjoibG1WMVFpNlJUcXJaSzBGNTFiWkh4MWh3UDV1U2wzZVRPbHIyRitXTkhSNkJYdEtONTFndkZoRGlxMlFjem95T0tPSUtJQnNGalViejBZM2s4eVhDTFIrUDFwSHdrTU5lajNnYU8ya2FBblVPOXY2V011cUlDZ0RhRUJPcS9FOUFINVNIY0I3Z0wrb1VFNVFUdTlCbktmWmluL0pRR3J1WlE1RldPNm5aRWlTc0RFYXE0RFMvWkN0QW9VK0k0clVrSzlWbWhjT29FMUlYSnpoWDUzeEhGRkMyazE1K1k5RU52ajNVbCs1dnh0WDhoSFR1cHlTZEptVjUvYVhDN2srNUtzZTVReXp3YWxXZ011YW4xMERkNGpvcmM2djl0ejJuRi9RQi8wcUREcVVrZFVHQUNUVXp3MzA5WGVNVnNhd2VNVmhwYnA5ZXlPWC9TTVNWRU9XNkpzRzdlTXA4UXV1cmFINHloeFA3WnY1S1p6VkVUdHVYY0ljZ3RQbldhelZMYnYzd1ZlV0RnQjh2TnhIRjZmeU9VbkdtNEo0dUtEdzRhd0lNdnpoUnVoSksraXJvUi9CR1Q1TllveVZCU2FKSDFha0FUWWIwand0WWV0T2JQSDRRVjc3ZmE0Q1MyRkN6emlhWURNRHdZUnNoaGY5dHRFNnpkczlUbFpjTTFFWWpadVVTZEZXUjdHaXFHWTdUb0pBUExkT2ZZRXNsT0R2VXlIQ1c1Z2RJNUswY2tkaUxSVFRqM2JZa1d4TDBtYkZOcm43UGRONk9YMm1zZElOcUpDSzR4c09vZm8xZUJ1N0RHRWhlOXZQSmt6VHVZOW5WZlI5WG82VU42dzJaWVhvVjhBbE9QRStxc28yVU9XNnhzSmtrbTlnSnYxTkpZUHp4UFd1ZUhkVi92YUJGUTZzVEl5cVY0Z21pNVdlTVZjejgiLCJtYWMiOiIxNmNhNTkzNGI5ZGVlOGZjNDExMjA3NWY3YjM2ZTVmNmU1NGFiNGMwNjJiOWQ0MDNhYmQzNjE0NzYxYThmMWUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJnS2YvbDBsUXEvN0dVZkZiaUYxNUE9PSIsInZhbHVlIjoicm5mUG5jUkRUcWZYQmJoT0E0MUN6dzZ4djAvdE1MQzFsay9pSlREcndVNy9wOGRVa2h2YXN3U0dya3ZNemVNeXhFRTFvb3FUa05TQWNlUzdGbHpXcG1tR1kyVzA4ai9sZUI2enhZMXN4OXl3Y0MwMk1VL0lUMWdmdjZLaHJ6c3pzYmtPbGZBR2dGLzQ0VVpDUjhDcFJPalFWU1ZaWmJsNDZLTE5vTWc3UWNaaHI1NE9tdXNCcjFLbUJNU0VlcGFVRGNLRXNVcUN1Zk5QcDhqK2tRVnBIc3U5ZWJBOVBFeTVMZUtmeElXNDhXemdMbGZ0TW9uS1BKSHJxYnBxRzAwV0U2QVlYbXpGUjZPSnpkZjJLdXNENWwyYjlxTFJEd2VuSlpVY0IzU1NmNE8zSU00UjYxNk0zdXFmSVQyQURySEtLQ1hMaCtyWm1wQVlXUjlaVHN2YzRVWU02Z0V6MXFYVTlxWlhoSlI2TGEwdW8vaXRRQXJzOCs4SHJEcGI4L1ZXb0ViZnFJK2tjQ2pqTHhsQkZOeWE4cFlFT3RGcEp1UG0xZGNBL3hzYytYN0hjMmtMZ0xHNmxSUVIzMkd0RjBVYiIsIm1hYyI6ImZlNDlhZjExNGEwZjBhZDdlNDM5NjI0ZjdkYmU5OTAxYmQwMDMyODQ4ZjNlYWQzMWRhNjQ2NDVhMDI1M2YyZGYiLCJ0YWciOiIifQ==