Алексеев Гаврил Михайлович

Дата рождения:19 марта 1917
Место рождения: Калужская обл., Высокиничский р-н, д. Куркино
Дата поступления на службу: _29.04.1942
Воинское звание: гв. сержант. Был призван в военкомат г. Серпухов прошёл фронтовой путь 1 украинский фронт . Освобождал всю Украину , Польшу , Германию , Чехию был ранен но остался в бою и со свой девизией прошёл весь боевой путь . Потом ещё был переброшен на войну с Японией . Награждён медаль за отвагу , орден славы 3 степени , орден красной звезды , над победой над ...
05:17 06.05.2020
0 277
Внучка Панферова Лилия
Читайте KP40.RU:
Дата рождения:19 марта 1917
Место рождения: Калужская обл., Высокиничский р-н, д. Куркино
Дата поступления на службу: _29.04.1942
Воинское звание: гв. сержант. Был призван в военкомат г. Серпухов прошёл фронтовой путь 1 украинский фронт . Освобождал всю Украину , Польшу , Германию , Чехию был ранен но остался в бою и со свой девизией прошёл весь боевой путь . Потом ещё был переброшен на войну с Японией . Награждён медаль за отвагу , орден славы 3 степени , орден красной звезды , над победой над Японией . В 1946 восстанавливал курскую железную дорогу . В 2000 скончался .
eyJpdiI6InQ1eWhSVkJHR2tDcWdONnlVdnFRVGc9PSIsInZhbHVlIjoiME41Q3pKN0ltM1hXRmwwN0dabTYrdjAzcDVCL09UMTR3eDlvaFpFVlpOSFgzQU8wSDBxMWpTTmZiOXpZY2xkR3dTT1ZjNTBYZ2l2SG9uMmhWL2VGRTU0Z04wd0U0ZzdBajh6Q3FiTzVITmJwNE9xMUh4NmtPc05JWlhhOHlyV2c5TDlhRzNWSWh3dzhNU1pSeDJaWUc0eXNrZmNwcWVvMGtlVnZlS3lwSkpnL3N0Zk9ZczMrVm5jRy9TWjRROVpKY2lxUFI0eXhUbnVJdWtFZ0VmaklOdldsWWlKTFJGelZtQklJQ2MyVDJ3dzlJajlvZGNJRGRPcUNUV3N1WHNKaUo5SStuZlRHYURnd0xkMzhiLzh6MW5Td1B6cUIvOFJjMTZib0xNRjlzZ3JzVmp0M1hRcGFZbjJCa3krcjZqWGMwMkx2cGo5YlFFaFdrRExENGZiMjIyTCtpSUMyNXk3N2JvNFg4QVhVZURFOGVYMGxLdStGWVFjeVFDeDVyKzBwdE1NczVaRU9IZHArQjdsaTJlQmZ3TE5SQzlZaDk1SkF3amVEaGpJNHpoZkJWZ2U2NFpoMlRnUWh1enkrZ3BWM09HaThSeDRFRUJ6bTRUaERodC80WklTdGp2N2NSbzVjRWorUmpZYi9yQnZQZ2xwb2J3d3FjV3BBWExaM3RteHZXT3hmQVFxVlgvS0VGVjBVblhSaUtOUmVMQnZkN252aTFtUjlOQWptMTdQbzhaZWVyeW5lUTNWVHArbERqUGpHWGdjRkRmZEtDM0dzdk5OMnQrU2Z0RTExTVYwS3BxaFV6anN3ZnU0Y0FpNDk2SkVjT1pTY0FiZEVqalhhckptYktmR1hMZ3h3ZTlIUnlKSUV4V3RFRWZHdC9EbWRSZTJXc3ZINmMxUEYwdDZTMnpQNmxaalNYWENqZ09Pb3VXa2pOMnQyL0gvVTZ5dkQxWHJHSzFtQVViZ1JxNHNzUWZqa1pCRkc5OHp5a0gwbStLRFBPTVRjR1F0azAvcUMzaEJqIiwibWFjIjoiOGFlNTQ0ZTE0M2UxMTU1YzA2NDE4Y2MwNjRlZDE3NDY3Mzg2OWNhYmVjMmNjOTIyMmY0YWJlYzlhYjI3ZGE2MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9CSzJ6a0dPdnVGc1Bka0g0Z2FUdkE9PSIsInZhbHVlIjoiWUk2TGtKUWNCOG9ObkIzUHh3Z0R5VjVvU1ZTVXljbWwwMzgvMlhWWjFLR1NwcUxCY1U1Y0swdVlkeWdtNWlzNDFHQjk3QU9XNFdDbDJJMytGVVp2QlYwWitQNzIvT003VExvM2VYb3Z6WEJSQTdFYkIrQXozZFV1NU9RSFMybHJJT0s5OG9CTXpmbGs0eEFpK3hGcWVBTWd5UDFKMW5CTTdKT2h2ZUQvWHFwMnY1ZlEzS1grQzhUbVg5UXNYV1BCRnJaTnRCT253UXV3ZE5RNjBhMnNESThjSXNOeTNLbW9wdTdCL1J0NHpRdVF3ZldGRVJkemREU0lCUnd3cWkxWHpWc3ZHSWlNUVYrQkFPZ1lOUnBKek5vcjlxTlBiSzgvUlZpZjJEbFkyRVI0MFVLcEt2NmZTck5ObVNoZG5aaUdZbWprVFpUZTNZakJyMlA1ekVkWHpvek9KT0pKVlQvMVFWQjhCdGtmSnFEQmVGbERaSGNvL3NuU2JlZlNPNE9Oa3R2TEkxQzdFZGhxZWs0eitTQXhWVXBGNElLL0NvbDE3Q0Q1aHBaUUlqUWZrV2VJVTk0TStrTExtMWozbmU2cEt0YllYeE1SWDczQk5Cc0wvZnBualBoNEk5K2VsK1gwUlFuZnhHT3YwdmZQYThaK0ZFR093TTJTTDlPRmtvSWMxamdZcE9GaU4xUTdzdCsxYVZnTDQ5bStSMkFxZ0VodE9KUEwrdGYwK1N3bUZsamZ0MmhrZGhvdkRUUG5xWGdWeGNXVkVjTktmMGo1eDl0dzR1YU5MekdndlNUaFo5L3lrNDlrano0SzB4SXFBZHFuL1lsZVVmNHJtNjN0RnN5TzJ1ejNsbEdrYjJqRSswRGd4cjlsSWtrZk9FNGxPaUN0YlhCc0Q3bTl2cHlCN0lqcWh4eEFHOHg2UzF2aXpmaGlWZGcyVEtxU3BqTDhkZTJCNzNFaUZRPT0iLCJtYWMiOiIxMWVkZTE5ZGZlMjk3YWNlMGM3OGUyN2EwODAyZDYxMWZiNDQ2MWY3MjMyZDIzMmFjZTkxYzg0ODMwYmY1YzQwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkV6OGROZkxyUm93T3U0eUVGbzFyZXc9PSIsInZhbHVlIjoiL3VmU1pyVkVoS0FCYjNZYjJ2YVpZREwvbG02RFp5SmM0RjhRbzRIUjExSjhFaEhZV01qbW1IcXFuT0RON3A0MG5vaDJIaUtlNUNuWG9pdFlTRnpuWjJpZHpQZ2lSWjVEMTVkR2Q3YlJzWWpsMU5OZktmNzFmaTNFcDRwMC9tUkxrWHhmUWVTQjU5T2ErNDBIeEdLNjJJSkVFTFRJc0E4MHZtS3BYUnZHcmk5Wng2a0NubzFyTWRFbm44eHZaSHAzWFAzNWlLSVZidWJNSm9OaG5WOFhCOFJnanJmbldOWHkrU0FjN0toQmlUWHovd2phSkRXSWhsUndYZGEvOW9ZblZ0UndpMjMyMXJ1SUZNaEsxZXVFbktyTWdkL1FWQml4WHdjRVg1VkF1SGNFN3JnVXJUVGJ1L2pBRVB2OURZM2VpSlRjQ0V1Z3hlekU5UGZRL21TaFdINVNFWEpLZEZlaWZoUll0UHlmajYzb0VoNHlTMEl3WXoybVpETUJoOHliK2xIejdEOWxsZ3cwcmxwWG1veXAwd3JGakplRXVqOGtLY2JCTDJEZGcxNVZ1YWlpQkhPYlNhWEZZeDFHYzJnQ2lSVXdUS3k3Z2RPdVlGSzVDUitVWkdOZXk0OUlLelRmdXUyOVYzT0FuTjQ9IiwibWFjIjoiNzU4M2UzNzFhMWNmOGM0N2U0NGE5NWM1YzE1MGQ3M2NjMDBiZDkzOTIyZDBjMzU3MGI5OGIzNDQ5OTZlMDZkNCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlA1TXRDRldXOHlDeEpEK2owTzdxTGc9PSIsInZhbHVlIjoieCtvQmsxbVgxMEkrZ3R0M3pSTGRVbjgxbDhiaUZac0orRjZjODdMQjJhcDZodlRnZkl4blF4V2NSZG9McXpuM0YzZnJyODBmbFhMMWJWMmFlbzRiZGdxbTlWc0JpQ0svZ1RPRFJ1UDJkY3RQK29PR09aQWhTc01kVjZRUTJDN2lucXhLMUg5RThiVzdUeEVwZEExeEdXdGkrQmU5N2NVeFFwS1FqZE53OHY4b25WdE15M2tFazJObXk2OS9zQWZNMDd1TWcxOXFHY2JTUTlLRk5GL1VHa0NDckw0NzlVY1pjTVVvUmdXdGhrOThwM0FnWWxOY3M1c1lINHFzRmpPejVHSjd2TUNYTU45WjZtaXpHYWtBM3llYmpFa2ZuVXJaajZ3U3hlTFdZQkd2VGJKUU4zQUlVWVJndEN2blU0Z2lRL0FDd3ZCT3AxdlR3RnJwOUp6OHVoN0JqdFJ1blUrUGdOR3R6VGNQLzVDRCtaMlpTNnJHbXdpRmZIZlI4eHlSa3V3aEZzYXZZTU94WTN4QmtZRHpOK21nbGIxYVN3cjRLRWhrRHhoTlBZSm9MZXhMOUw0S2RYQnN2L3dBVk03NzlZV3NtNWk4cVRvVVE0dERvZ24xTDRnU2tHSTd5RjJnZTJ3WnV2bVNvaUk9IiwibWFjIjoiMDlkZGE1ZmVkODRjNDRkYTc5YzRmODU5Y2UzYzhhNDlmYjc1ZTY5Zjk5MTljMDIyMGIxZmViMjdkMDliMDYyNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii95cENySlY0TTY3L3FvVjEwVTBKOUE9PSIsInZhbHVlIjoiVlV6d01weVZJN05zdE5IMWpqbE5Yd0NhOGlPUWxlVHc1SXA3bUdINk9KTGJsR2doQ2xwN1pGcmVWbHBGUTF3eGpCUHV2MUZhM0s0U1ZyRW1TTHFybWJWVjcxMithWW0xUFZVZGJQY3ZzWUhFcGRkRTUyYVh0d3VqQjNBcXdtUlExZEdCNkNsUkUvcHpQR25nNUhRUkdLcVlKVFNCTVJXdC9Ub3YzYlcwN1lVR0J2YjhJdG45NGkyTDEvVkdCZHFoUHZRNWlLeExMS3ljM0VCRUdSU25xbUMwWXY3WHkzQnhobXo4MTJPZG95OGM5VTR5b0FndTNTeHZyY1hicjI1U01lV1B2Tmk5MmFYT1RLbGtyYlNYVlBORGVzUUl0V2ozenY5ekV0SmVOMzBSd0RqSGhRQU5xYjF1Q0FBTHdlZnE4d0dZR2JaQzlETEk1eHNIQ3N5M0lxRkcvd0kzV0tROW1QSGNlc2lNQjhNTWNRUzlJdytlMXVvb2dWKzE0ODZQc1B4blZzT3RFNVlSZS83VlV0QzdrYTFsU3JPdTFBKzhHNGdYOUoxTGRWN2RmVk9BeXFFQzdMSkVHeFFTbEN0aC8wbFpHSW9waU5HeU1LYlpzdUNOYW5jaDlUSmZuRVNNa2VpTFBHaW9FZWs3R21rM295dW85ZHV1ZnNVSlQxVG1lMEdYT1M2ZFc4OGkwNEo1L0JleEFGb2tTcG5SNHhYQTk3TXhaV0xMQ3hJY0s4UWQ4SmNpVDBhcitNaVl6UzBmVnFleUUvUlU0Q3ZPWWtNWWplcFQ0RFBBMW03cmlTay9IT1VRTitYRTR1Y01sWXd6bmZwd0ZxeGFkdHZPUVpBNyIsIm1hYyI6IjY2YmFmMDA1NTk5MDMzNDk2N2QyZmM5Y2NhNWU1MjI2MmEzYzU1YWY2YjNjY2Y2YjQ5NTg3MzQzOGQ2ZTViMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IjRlc2xDckY1cHJCWmhOYjhtQ01ZMHc9PSIsInZhbHVlIjoiYVpHWDgyOG9sMXlaMTZEeThRbCtpOVRyTDlvVVpvWnBxNmV3K3ZoMWc3MEF2dzdFMEliL0laR0duQ1kxNFZyWC9rT2xsQVMraHBhOWR2SXNqZGlwQ1NYK0pna2Y1N01icEVXOVhCRTcyQUhHb3lSWE13RVNaUzFpNHFKMUk5eXNvc0RRS1FxVkd3UWhEcFFSREIzeko4SlJ0eGplQlFQcVVSWFI4V0tSUnlaMndLS01CYVNacnJIQUtlVFNpcEdFR1dla2RGZGVLajRHd3hSdGg4dHlHSXlsd3JEK0NKb0N5YUNQM3RtbWRNS2loNnVpd1gwSDRpb0hZOS9US09YQjV5L2gvYmE4MlB0b0ZrRllHYVBJcUJsTTQrM0h4eFAxeVN6WmVmMFNFVHBoK2JaZ2wxNkJmWFZIMlpmMm5TclF5S0VpdWxyOS9PazY3U3hXNU5abkVKa2k3U2trNlNSU2wwVnVQK2JCQkVLVWtRWkZBNXppSm93SDBXTUtXVDBhUnFtWlVSYTMwNGw4Q1dNWTAzd0g0RitRbEUrODY0TXE3YWlQNDd5OGNuZzBHZW9XdDVPQXNZZ21JRG5YeWJMd2dOU2hKdHlwT0NIcUJ6U3AzdkgrZk0wSmdEaXZCTlNuL1JLeFlySUhxOHdFUlVod2I3dlBJTEpHanNqQ1B1eDBHNjFYYy9Xdk83RndIbTg4bUV6VElWS1F2RmFZR1BOU2FxemExY2dqQitabnFkYVF4ZDNFbEFSZ2RUQXc3ZzAvMzBjU280eEtYdG8xNWdaKysvV0tzNERpZmEvK1pwc0xiSDRqR2xwa2pPcEYrZmJIOThXOE5BMXcxMFRUTS85STg5VlJpTlhrdjRZRFpKQTJ3TUNHaFJRSVlqUmUxOEpubmdCai9oaHloSndmL3dTdUxNN3dpTWJNYXJZOGwxTWgiLCJtYWMiOiJjOTYxNGY4NDg2NmVmNTdmYmIwMzE4MDBmMjE1NzVhMTI4NTc4NWFjYjg4NGY2Y2ZjZGFjYmVmYzlmZGRjNDM0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ikx3K2JSS2RBUjlFRVJFYTBHWDM1RFE9PSIsInZhbHVlIjoia2lHUTIrdUVwelp6Y1E4WXBSd0ZYMHBDbXc2L3VISmZTNm5Zam56ZWhMNW1UOTNMeGhEM0UxekRpSFBiQTRwaHc5RzlReTg1UTY1U21xK1lmMVpkTmMzTWRsQzNudWEzbFVpMXJ2REZBbkIzUXhhWVBXUCtOVFhCenhUVjZXUHBoa0dUQTAzdU9qOXFHQXFOTkFnVjNhNFhpLzkzcEpheWJrNlN3c0k5T2tsUGRDbXRya04xbWs2bkpXR0xLVTZadHp5VWs4MVR0Wnp0VS9ucFJNbk4rc3ZiTzhYdHlvOHY4M2pTMnJjd3pjK3UrRUdJaGh5VFlsYXVpUGVoeUQwZUg1RVAvQWZ5a0ZKcWEwRlBQWG5ndDFuenhtMU5JWExDdzduNExWTmduNzNhaXFuUHBRcjFxdE95b0prTFZxSVZmMUNYdzFsZm9EK3JTa3JlOUZMclViTkpPTlFIanA0Z2VDT0x5QWpyeXB0VHBLT2sxOE5xNnZNanBYVVBvOEF0YmJNOEZKdTZ4UEk1OXVWWU40VGtkdDdUcnIzRVdtVzliYWJMMjhLYVhha2FxOWdZSnRIb0lSK2xMVjRRaUpKQiIsIm1hYyI6IjU3MmNlYzRhN2I5MTA5YWIyNTkwMTI2NTZmODc2Njk3MWZkNzc1ZGFkYWQxZjI2YjhkMjMzNGFiY2FlN2U5YjYiLCJ0YWciOiIifQ==