Баженов Григорий Михайлович

Командир отделения 113 отдельного разведывательного артиллеристского дивизиона, воевал с 1942 г.: Ленинградский фронт (1942 г), Волховский фронт (1943 г), 1-й Украинский фронт. Западная Сандомира (январь 1945 г), форсировал р. Одер (февраль 1945 г), прорыв в районе Оппельн (март 1945 г), р. Нейсе (апрель 1945 г), взятие Берлина (2 мая 1945 г), освобождение Праги (9 мая 1945 г).Награжден медалью «За Отвагу», «За взятие Берлина», За Освобождение Праги», «За победу над Германией... 1941-1945 гг».
12:37 23.04.2020
0 1203
Внучка Андрексон (Баженова) Людмила
Читайте KP40.RU:

Командир отделения 113 отдельного разведывательного артиллеристского дивизиона, воевал с 1942 г.: Ленинградский фронт (1942 г), Волховский фронт (1943 г), 1-й Украинский фронт. Западная Сандомира (январь 1945 г), форсировал р. Одер (февраль 1945 г), прорыв в районе Оппельн (март 1945 г), р. Нейсе (апрель 1945 г), взятие Берлина (2 мая 1945 г), освобождение Праги (9 мая 1945 г).Награжден медалью «За Отвагу», «За взятие Берлина», За Освобождение Праги», «За победу над Германией... 1941-1945 гг».

eyJpdiI6Ik9qcHdDbDFyT09ZSnNnOVVPakJUcHc9PSIsInZhbHVlIjoibXJiSVd0WGZGaUtidE1QS3V4bVNzVU1yd0p3TWV4WTJmbld1MFRtRHd1M1RxQk5IZ0NDSUNtVEdqNEZaR3k3MzROakJFMzBoWjdPN1lEbFRrUlpYYzJHdXJKR2Ntbk5rOEF4RmU5TTJ4Y01hMGFnSVJiMkZlM3BuV212Y3JzKytZWVc0eFBVKzdWL2pLUWJ3amJ6RjlBKzZxSTFadFZ1cVNvWHFTYUhCZXlBUkdsQ3NVQytqeDliNkI5L0tobmtrMVdNcDZ3TXBSS3h3ang0MCtVd1NBcERCdXhwcGM4ZkFBU29zNDBuVWVub1p5UkR6M2F5NXQ3eU9XbVNXWmJWb2ViSkRGTGFaZmtxa3pKZHV3WkM2U0NncFRIVjJEbitxOHpoTWZGRk5FUC9OQ1Q2dmp2YzJZOXAwUURrNWpabmlRYlE5MTZPRlF3YW5MR2hHTngvVE1IZ1RMZlNKTHlYMjV0UlhDbm9GQmdFOFlyVVJSNUJLQXZWT0w1bm02M3lEL2svR0pIVlpSaXZjdGhXOEVJRVA4YWYvQ1VxVGNBRmo0TmJRWFpmeEZvZ1A2dWU5S2xGdi9zU2NMemJGTjljejNFSWY0dkM5N08rSGdOSEViN3Y4TllydnViakhCMDhaZmk3VS91a1MxZ0gxam50RjRGRUp1T2lGcnM1eHBzZkZTZzEvdStGeTlqcStHeEtCZkErRDdhamhRVjhkWGZXR0hYK1E0QmpXejVVeklvK29YQXdiSWdSSEd5VGlYbjBENHV2eWNTTmpLV3ZYRXdqZ0JhbFkzTzJmVE1Ha1FXMzdPdWRpSmJodFhOMUorMnk2ZG56VE9maHFxQUZqa3czRWVlRU5vN3VYNGhxZ0J4TUp0aEd4WTMxVzZOUk1NZEVtQWMvMVJpMU1UYjZtZVlzcnFXSTZFLzZLNnlXWlFGRFhNZ3VRMzhjK3AxU2loVVdOMWkyTC9ZV3B3ZHYvVzNwRjNZaTNUODdRM243NFFtNjFPL0E4YjBwK2xXbEdmR2dUIiwibWFjIjoiNjY0YTUzZTc5NTEzNjA5MTlkY2ExMGNmMTIwM2M4ZjQ3Yjk4ZDM0ODRjNzkxNWExN2Y4NTNhYTI4MjY5NjlhNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJnS2tnVUQyTmNZU3ZGaG00MTg4SFE9PSIsInZhbHVlIjoiY1BVU2E0VDlGckRLM1psbXMzR25udjRoMWIvamY1TzUzTm00YjJYbGMrdUFzY3JLUnNsZ3JoZTYzcFNxNXp6TnFxLzl3MTZOeGhKQkRSWHB1UGdBb3JuZENrSnNHUC9yMHlkclp6eUcwdk9COWtQTVB0MUl5UU56SzhzWHlhMENYa2FHaEFYaFhsWjJzMTVMT2gzdEJvL1BodEdDNkQ2ak9OdGVBWjBuaVRReThxWFFkY001WUN6NEovT0pvU3Zyb0ZtTTRGdVFlaUpuRzFqcEZKM1BUaHNKVlV5VW9rZUlRanhvU3cyWnBnUnFwRnFWMDBKRmtmT0l5R3RTeFRYOEZ3ZUhmZ2lGQ0VrOCsyOWI0TVI4dzR1enhGUHNNQUN2U1pmVWdDZXBjWUE1dldhN2l5cTRwOURWdUxTSmU5K0RDb09GamI1blBKdG16SU9LR0JkT3VtVnJZN0lFTVRnc0tnVElWa2hKSkdBaUNPT1crdFQ0dDJuVTJqYkVsSkpxWjZrclpJdENhWFZVQUJ3RVFLNDRRT1hXdVZENGdJcGRGUlcwQm5HbHU4QTRyMmQzNm1FTWxaRzJIN3dVWkliak1Td0VYcUd2SnpCQzd0L3Arbmdvc0JTdllRWG05aDMvZU9vSEZaMGRpNEtJcXcvay9NRmxGSStDcVlVMDlIbzhtZUgrNFdJQktzZkR6T3dORDFnUVdtUG45RE9ZRVZ6NDkxSCtMNjE4Nm1vRDc5MWxiMGhMdkVpMTZiTEhFS2VtQ3JSU1E1UzFQUlBuT0t4QTlaR3dNdnNIdTRJSW1DMWFDRUVRNDh6UHRRNGFrQmxrejNjTERiUmQ5azVOVkpnK1Rlb05oL1NZbDZJRHhpUjdzQjlTN09xUzluRzBNWU51NDMyUEczS0FjOCs1Q1FWK0ZvUjJSSlhUQ2p4VGtUSlBtQjVISE5tdWRoUTZnZ1NjMlgvL253PT0iLCJtYWMiOiIyZmUzOTNmNWJkOGNjNzQ0OWE5YzE1NDYzYWFkY2ZlMWExMjJhMjg0Nzk5MmMyNTY0OWUyMTI5MzEzNzc5ZTJlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijc1SEpaZnB0S28wd1ErbUk0RGpKc1E9PSIsInZhbHVlIjoiWUxraGZTLys2VlZ2eDlqTkhwL1grdzZiTjM3Qk9rK2ZqMFFCUkhxYmhoMm5GdWsvMEk2VWlCQWE1VHhleDdDRkJvT2tvb2wvZ2FveDBoQzBxeG1ZL1JkU2tVZC8vSFNPYzhqNUR0SkV3VjBoSnhFUXdNeVo5dlU5UlVsZmtYRGthL2l1STFzRXI0bHB0K2x4SStELzhiQXM4MXNUTVlMc2FQK3lYeUtZUDAxRFpEUG9sL3hBc2dObGlkZEV1OWNqUDlMZWNFbVlpVTNJVlA5QXp6SFhqdW8rMjZNc2lUYnk0eHArZHJITS9SclhyMmo0SkZZVk1ucktSTjVwQVEvMS9FUkNPYWwySnp0R0hxWW40b2RSNHM4ZzI5T1JoTnUzRUE1RzZzSlE5dHVzZ2NScHpiam90dXFnUDYzckZueWxWY040MERSM282QnNlS0VQSVJSbWFQdmRpRXhBTis4UnJOU2NudFI0UXhLbmFvbnBSNE9nZklpMjB4eHZsaGxKeG9HL1JOeFNXWjJDaGZOYXVGY1ZBUzBZQ0I4dzYzTk1aemwzMk1KcWpYMDdkUkt0V2c2UHBHb1BiMnFuYmpQdlJKRGJBdWhyeTNHTGJSOXdNRkFyVkhQWUpnTGZYRmxpbVFoWEZsRi9MRHM9IiwibWFjIjoiYTNhZjg4MDkwNWExZGVmZDMyNjE5ZTEwMGViYTcwYjQ4NWU0OTQ5MmRkZjlkYmMzNmU4MThiYjljZDUwZWM1YyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InI4WjN5ZFpUZkx2aHdYTm41V1p2U3c9PSIsInZhbHVlIjoicnRmc3BrbVdFUE5vY2N2TDVWMzgvbmdLeG8ya2g0V2RtRHdlS3puUFhyUm5UZWN1VHoxZG94Q0w2NlJYMkM3R0N4ekIxTVBlRkJMeEFxNFZwckJWL1kzaDFBdUM5WFNpcFI0VkNTSGdwSVEwSmR5QWg4cTdyYUEvckhMdlpkbGE0Z1haYVJyMDRrR2NXbFIrbmIydndQdWs5ck9uWlV6M2xoakkyRmhFWXlpdjhxQnZuOUVVUVU0UWFvSDZDUkpMcnQ3QmtHWFNvaFR3RVUvMmF3QUlEeHhDNHAzcFZ6SzlUc2dpaS91aVV5ZFpvWG9BS1ZYa3lJTzNMWS90clhtaXpCM0RVRUtTbXRRTkVpTWl3eTd0RGVDUy9qajFtakZYZU15WURsOXRHbzBlSnFnemlmY2JNUmtRcG5uZFBudW1tWjhxdVNQd0Z1VWlnY09YQUNHSS9saUhMZzNEajZwWUlsalowN1VUbE1mdktkd3gzSVJBWEdjS1FkOUVhUEtqaXpyVkFqZTBCbDl3NyszTHdnRlVOMTJSNWhvL3B6MHd1ZmczaHZNeDFyb05LWWNpNktYMFBlMzVLU1lERnNab2RKVCtIZ1BGZGJpcHdqN2I3dkVhS0lBODA4aGRRR2gxVitMalNmR0l5ZWM9IiwibWFjIjoiNjQ3MzhkYTkzZmMwN2UyY2ZiMmE1OWFkZTE4MmYyMTM5OWQ1MDFkMjYzODRhMjFiNmE5NzgwZGE5ZGM0YmZjNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpPalJUWlVQRXAwWTQ2dEJVV3BQdGc9PSIsInZhbHVlIjoiMWo5SlVTTm5ndWtwVHZQL1lyZlBpYXVIb1ZXMTFCM1dzbWpQemlhTXRSckJOVXBMbTZ4NTZqN1o5YmkrUnh5VHcyVzRZTTlYNytIZDhKNUNoS1RJWUJwS1lIcUR3aCtXZFNlejZOQkY3VTJSRnRzdU9kdUd1L0xIdjZLTUFSQjlWUzR5NkNnR2NTRjEvTzk3bERTQmR0UXQ3Y1JLTVk2djBtQkVpNUtSd1QxSk9wV0NUeEN3SmV1ZlRlbVBpcEJwQTRvMEFZRVUwNDZkSXJ3MUp3RmVaWGxNK05ld2tVTC81WDBRZ1hWeng0T004MjRrcU5acGFwMVpyK2tvUmxqaTZxNEUxaXErYzBqRm9wdUJrdkt4NXU1M3NScHJjcURESkFqdjdrME96aGtDNVZ1Tlp6UnZkRFczQmxITzJybUJWT2xwNzBvMXNjeXIySVdnZGg3cDY4K1E2Y1FLSkZrSjM1RnBOeFV4d25oSnQzYU4rUCtYVWIwcnh5YUt6bE9hM05sVUJVM0NXM2xTekJNQnc1QlVodDd0L0paOFRuT0FXbk1EaVU2NWFBZ2ZUd1RpMWVEQzV3MXM5ekJ2NjFSOVRKOUpMZlIweTR1cmVKajhCb0lLamVWb3lNNE9RWWRoUmxNSjhORW9nb1lNK3Jjb055Tkxkc1VSTDRSaDlDTkFTUWZDN3pQdE1MTjBhWTFhYlQrT0xTejV1YlRmRVE5UVYyTEY1b3I4UjdReUxCMHRPSytFbytPZkcrbTJTT2tGdFN0NUUyMGpib1B6ZEVBdUF1WktDNTlvQjdpQ2dlSHVSQmQzTHBqNVVUbkVmVWNxRkxiR0JkY0NEM0pORllicyIsIm1hYyI6IjBmMzM1ZWFhYjYwNDk0MzVmNjRhNDQ4ZTcwMjZmOTQzNjc4MGU1M2ZhODY4MzY2MWIxMDQ2YTFmODc3MWUzYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InpSS2ltdXp5TzhjOEJkdFVZeXBMc2c9PSIsInZhbHVlIjoiRmdPV0ppd3FjTTJpL3pOYTRWeVNWbnZ6ZFlhR1ppWHc5MVNsK1NML0l0bWZXWHVJSzlFOC9URTBzcU5DNWRJcEFBTG1iU0FHck1KVGFMYmhBZHNGWTcxQXAwT3c0ZlJwa09NTkNWZlZtWVdUMmpxa1djLzloeG92em04VjRYUHBNSDhhV1pSZEFFemgzRHZReVFaNWkwVS9wNnhtbU1pZklEcHpGVDB3aGgwUnNUSS82K0NEWVVSaktEdzIremQwdVU0eHhSWUsyTWtnRmg1TlE3eWZsL1p0K1QxREpPNFpaR3FkV3ZkL3VsVzNjQ2YwK3ZMc0NIWVRKSXJLbE1Kc1c4VG85dUJOL1l1UlBjRTlyZ2V4ZTBHcTlhOWRuODNrRmdCbVF4UWlXUWtmUFRZVzZGSDFDbFVNSEFkejc2VW0vKzlnbE5Ra0pvUklsTU44eXR1Vm9Femp3MlV6OXNlYnZBLy8vT2daZm9PTXRSSzlGcHI3SW12UG9ONFVUR0Mya2lNYUtKMFBkV0FLV2pqUHVwcGEvU04yR1lRUUJORU5OejZHcGg2MGJCTDZtTE94elpad2U0NVdDNFlWZFlDamxlSHRtUnpxU1lPWE0veHNLclJRWG5nNW1yVTVhK25BVm81blpKcCtlcUNEdThrd05obE5BSG8raDRYMWZleTlFbm92UnFTNUg3MUhuZS9VZkVrUEVHVGVqaURoNmhuNFJ1VloyZzdVU2lTSTVJeFRHRzFmZHFiRkNNOCtGNGl0eGhwRS8vMUF0TjhCUmNMeTgrdjkvTHVQd3Z6c25jUTNqbFVXYUpIM3R1V21laHRsQWMyekhnT25qOHkxOFpzV2pLbVdtMGdHTGk0MHJKM1ZBY3Y5cXVEMVM5UGNzL2JKSEJkYXdhRlFicS85RHpMOWZmVFJ3VkN6NElwQXRaMHMiLCJtYWMiOiJmODliYjllZGQ4ZGYzNjVkZDliMDU0MDdiNjg5ZWUxNjM1OTM0ODJlYzZkYWM5ODE2MjBiODI2MjI5N2M1ZjExIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InNkb29EeURuWVR3ZVNMckdGeVd1TWc9PSIsInZhbHVlIjoiUDBscVd4TXYvRnFzSWwxd3lGMlkyMzRpN0J5bVFTNEE4LzJOMjVQVC9nZk5HQjFlbHE4K1dpa3g1RmZ4QmFoRkZ4bWQra0NnMUhqd3RqcUFuQ2pTampyb1dVdWpDdFM2OHZrc3JFbm9VRDZ0aFdTVzlRV0JYTVZ2V1hPQ0F6REY2WWZCcy9sWkFTZWF0MVRkcGFDZ0E2cTM4R3loWlNHaHN2NzJwMVRndXJIUzVnUnM5dEg0UjRTMVpMTjhaaGVVMHRpaUh2eHlaOHlXWGdBaTJRbjJNV0RMYyszT0VJSnBxRGlKTVk2WjBIdm1XMysxd1RqelZOUzdoUmlwUlA4am1tNm9tMEM1dlJ4OThCSlExVGRldzcyK0lOWnpDd1hTbW51alBHaGNtLzZsM1FERnVKeEVoNHlXT3pVem1ZMFlVNUJmcGI4OFBBVHBHcTRucitFd21wMU5XR2FDcTlqNmJsU2k0MGRoZmY5VW42ZEV0VGtVL0tkTkhmU1B0UXRTeSt2Y3dkY2o4U3lKcDdIUkFpbS9jUXpTbDVPWjJYeDdoVEo2TnZ2SkxpamJBb29rbUJCSjNFTDYrV0JTNWRoaiIsIm1hYyI6IjkxMWUzNWYxNzRiOGFjZjhhMjE0MjRlYWVkN2NjYTJjZDM5Y2EzYmEzOWU1MjVkNWJmYWI0MTA0ZjRjMzk0NWEiLCJ0YWciOiIifQ==