Анна АФОНАСЬЕВА — чемпионка ЦФО!

Первенство Центрального федерального округа проходило в Орле
17:14 13.03.2018
0 759
Александр ФАЛАЛЕЕВ.
Читайте KP40.RU:

Первенство Центрального федерального округа проходило в Орле. В женском чемпионате участвовало рекордное количество человек — ​34 спортсменки из 11 областей, в том числе два международных гроссмейстера и 10 международных мастеров. В напряжённой борьбе за путёвку в Высшую лигу победила мастер ФИДЕ из Обнинска Анна Афонасьева.

eyJpdiI6IkxsVFNFSjZvdE9JSEtFNkhhYUZLRGc9PSIsInZhbHVlIjoiWXhKNFRqdis4bHJFY3lVdW5FSVJWcG1YTENnd1pTQzAxcUY1dGFYVWwvejRTbUd4S2pUS0thbTAvaXI5OWpuS3JmZnBsbkNyczdIM3ZjZUtERUphTkVlSXE4dGRxcFZiTTArQVBIMGV6ejY1S1BJejF6aXZMdml4T2o1MHNjblFmNVpQNDF3eUdhRFFtcFhJV1NxTkcxNExBLzRZYWpvS2srcTFXK0NPc1k5RkZ0UWlWbUNwMXcwQ1hzeW1EMjg2RU5TQU90WlFYY3ZseWZrMjhvUzBFVUlGOG8rR2M0RWdkSTlNUW5nbElNVUYwVjdid2tIblM1Z09JS0Q0STdGVk5BQlFRTk1OZkpCaGk5UzA2V1BBeG9hdDhUUEowOVlJUlgvOVNNUSs5MDFzeG45dFRva1lJdkdYMXRZZlozWlFoYWNaK2l0R2lYUTFReUd2QlRXeUlSd3VrMTdhZ2FEMDl3L1JsOWp1YnppMUhHUW92VUttU1djeFA2ZHBwc3ZFQm9vT0NQKzJ1NzJPNHhOT2FDajBxVEF5TTAvV2ExVUNYb3Izd0ptbExDVFV2bXVWN0NtRTkwZitLM2lxaDV5ekNVamQ0SC9nRDFEeVRNbjlvRmFaVEJzTHhNZ2owcjRsNkpVN0FsV3dTNDU3bkdSVlRPUlhxN1htd1FRdGZNbjNzc3JKWldQY2xDMUp6R2VFc29TeUg1dkExVHgvTVRIdDhyTG02T0YxRy96cUdHTlBUSDRaa01yV0c4dFFwdGgwRUxMUDc3MjZwTWxVaHVEL3hXS3Z2SzZWN0p4amR6TjY4OWRSNzlvaFhHQ2tzM3J0aFZ0OFQxK1B2d2JIbDUvMDlpd3FMbkpmTE5lNWREeU9JSVMrdE12Mjlma2FRRXRWdmNUQ1NEeW0zd1ZVeHJob2hzRUF5cTJ0ckwyMnZ0b2ladlpvOWdMSjJsK1puY3NJRWRsUlQycDg5MER2Q0pBNTZvMGkxL1Y2Rmllb0FCb3BsTkEvS2puR3RPUktROFVyIiwibWFjIjoiYTk0OGJlNjY3OGRjMDA0NDQ3MjIxNDc5MTFhNWQ5MDY0MTBkN2NmMmI5OTczOTZlMzBkMDFlZDhmM2Q5ZTFlMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJ4bHB3T1ZEMjQxVHRQbmVQWXRNbFE9PSIsInZhbHVlIjoidVFNVjc2MW03ZmMvZWdRaFMzQXhQN1NQbEJBMTAvdFhtQVJjS0dJSmlVS2RqTWFxcjBBWU1XVWpkclJTY1RwRWc1d2x6Z0pTeVU4MVRleEgwRVJwQk1mSU0zL3R1c2RacG1ldDJPNmZvZWZEenB0VGd3YnpvL1ZXeWQ2ck9SYi9aK2pNWE9ENE1JZDlVVzBBZXo2MWVNa0xaNml6R2xwa0NMZWhNaXVIaC9QUksxd0V6SGI4WHgwdTcwWUFsdzVUN0lKTStWWTlPa0pGWUMxamx0ZWIybFR4YTJ0RnBmc3dreU1JeGQzMG1URURRQWhva1Z1L0xLRnNzdzQyaFlYaXJvRC9UaXhHbHNEU3poMXBaT010bkFOdHR2Qm5YV1BiOHltYVNWYi9zbkNKM2JpZkphaDlSdWszNnZqOVhHSE5GdmZEUWxqQWdnbER1MTJTQTg4R1FWUGJBdmpBS1VkeVpSc3dMRE5iUGZwQnQvTDhMQ2RqMmg0cnZmcGpRT2tQTjlUNzB5amZrTHh4MWFoK3Y5RnlJdVB4b0VlY0xlYmxDemlnV1NJS2lIcE1naEV1N3RManNHTm1Td2ZpUnQ3MnBHakRKWVZGbG5NS1ZMUUdDVVVOSVJoQ1BIV0FYVlJvNmZaNHJJZndNZ3hEbHJkdWQybFNBM2V4TCtqWG10dzVwNmw5NzdhazNZdFhhTzFwSVdLYVZYYjdhNC9hNVVwL0Rzc3JCT2M0SE1BcWxIaVpwTHNybWRrOWVYSFZmN1dnNkdnSFYybGlySXpLNTFrNTk0dmVIZVcvT1BDbUNBcGQwS3VaK1lsUHRkb2s1bVRoYVFMeWwwVVRHbHFZeks4R09JemtmeVBGSjM5TjBiS3JZNlhEWUZJenA2TUdvSFhSc0EyS1VoYmJNZlJBT0dNRFdXM0djdm1jbjRoaHAzRGlrS2hyK3J6SitUeWhWZkV1T2NJNFRBPT0iLCJtYWMiOiJmMWNmOGJjNTQ2MjlmODcyMzZlYjMwZGIwZGNkNTQ2YjA2MmZmNmFmYmI3Njg5YmZhNzExOGM5Y2I2YmI2MGIyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IksyaE1KbEN1K2x5MXlNRStOdzBnSnc9PSIsInZhbHVlIjoiR3V6VlZmeFJyc0lPOUx4SmltSHNTd29sdExzZHRRc1VjUHhQb2tXQ0lob0RqM0s2M09FMm4zc0hIL0I5WFcveWJYVVVIVEJWbk5lc1BBcXR3K1hjTm9vT0JwVFF2bm41WSs3T000anJudTNDU3lRTEJjQXRtQWp1UU9UV0VsOXBpQ0tjZUNTVXUyYkVFVWFuSjVjRnZCWE5uZ0ZBekJ3WUVrQ2hnNENYQWpMRVNvT2xJRWNka3VaQU54VUVvUWFyMGZ3dXNhdXQrVDJob1RjQTkxR2xHbE9vL01UUXV4bStQSGo1T2pOWEV3aXNIK1crSW1WQ2pvZlFuRGY3NDFDbEgxam1rOUh1UmY3YW5renc3dTBBTk5LTlZaZ3J5VjlTSTRrTEdhMDhlMyt0UWVtWkFUTFZ4bG5TVnRvek5KOE1qRERhUVhzY2FYZnZtQkFpTDVyUEpJMFVyZyt3TnZzSE8waU1KcVFHM0p1WE1GaU1Wc2IwOFlvR2l1c3hJemE5R3pqTEFYVEY3R1J5aExwa2xtVlE3ck01OFdJMkl3SUI0eThRUk8yVmlUTTgrUnZyZm9xMlVudXhLVzBMUXUvS0hOQnc0VDBwOE5CNzE1S3laMXhBT0xKVGtVMVN4YStXYnl4SjFTRXZ4MWs9IiwibWFjIjoiYTFhNGU2NjllYzUwM2JhOTY2ODY3ZjI0ZjEwZjRjZjUzODBhNzRhMjMyNmM3OTYyMDdiMjU5MzllNzZiNDRiYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkVETXFPOFlBNTRYYk9welhLQ0ZMaVE9PSIsInZhbHVlIjoiTS8zOUdVaklQMWVOZmZqaStJUkxaWTNnS09RWDBGOWorVzNDSE4zZzZkdVBsa0JRTVp5U1V5U01UcTFEZTJXbHM5a1ZidlYrWTB2SkRZSkNtYzVEU1BUMGxnTTB1Qk1BbFE3V2NYREZnS3N6NEV5QVRLZjhXR3dEaWlDSnRGL2Z1ZGEvSVVVZjkwSFNXNmJINEdWdngzMlB3SWRnUXpmVzFXSHpta1ZSRGxvbThXeHNST1Y0VEJOQkFpL1R1QzByV3RDQlN6R3oyYnl3WjA0MlNNWHRuNjVGZ0V1ZmhlOFVOTDM4c2lYMUlQdlpBcVg3OGtIbUFnSm00TnA0amNWcVZDMFNxUVh2RHNRZ25NczVCZm1rSVhtbURlcnUrNTNER3JoWFhaZlJjZHJrdmJudllIOTEvb3J3TmRMTFpRMTZPRzVWajhWaTltMkZHNGVRVXRpNTM4d3BRYlZmZ3FXaExqTWplMXlkeFBGczVxT2t2M2p1M2p6cWRiOGpmK3FDdmh6YXcwaDJuOXFZbWNUTElPd3pZaFNUZXdORGExVldSbTVKS0MyQTJSTnhXUEM4ZDhSRE9lSnBMRDhNVXE1d1ZUanQ0SElPS2F0bloxY3FaRmVjQTlXWEs2Z3BRQi95TmZGMTlLVTM0Qzg9IiwibWFjIjoiNDk4ZTQ1ZjQ4MTEyNjIzMDViYWExNmJlZWY3ODk2ODI2OGNmYzhjYTQ5MDA3NGI5OGNjNDc1MmNlYjAwY2Q0MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZ5TmZlb2Q1VVZpekRKU3hoaW5mRVE9PSIsInZhbHVlIjoiWjViZTQ4MVJzeXVzTC8xN0ROMXB6bjMvb3lwUnVFaFhvZDRKUTZrQ3lJYkl5VlpFOFhYWXZNYTc2SDNEakt1eG0zRU04NFFGTUEzQ3RRNmJMYnB5aThLbkdLamlhUGc5UlJwaFRZOVYxc3hqZ05IYnZLeVFXUU1SYnpmOWJ1bFdENzI3WTVQMmhCSWtUZGJSSGNDazRsdzdzaFRiWi8rT2hVSzVxMXR1ZzNmRlI4YkE5THlDSXFydUZJWWx5bUp0cHdXWC9SOEtpWXFnblNVY01ad0tqeDdyeFh5YW5INE1YcTZaRHlwa2VYQ2tSKytmckNFSWVRSWVPN0xCZ1JtS2l1amhoSFZsSktVeU9CYXpJVlpVU2RBdkVsL0dycGZJeGx2NmFxanBBRjdBeHd2dVhkbkRqbUtIdktjT0h3Qmlac0lyU2VwRm1rNWlISFhTcE5XRTlZdnhiMkc3bkYvNkVRaFUybDhTQkd5Tm5pNkV4RTBQQWFaaXFZZ2haZGdHUVNIeWQ4TzFzYXRUczkwNno5RExlbFVNbThwY0kvREo2UGRyaDdHQzVkZDRVVGdISjJoN1UyMnRjUjZrdEtlRnl1TG5XajdRQlhONnZCd1AzL1JkdWRHUkhuMXRTNGs3VkI3YnlMRFJsaXdybitpWlZhVlBvMVUwN2ZIRnJrLy9ZTVpiTGZLb1ZBYUhKenpPZUVGZUNlTVdab3ZjOFlqTkZmK0I1d09yZlNzeDVvZUhad0s3RVVQYXJubndEYWVzcUJNVUpTTDVqMlNEczdaN3hWNndoNTBDT2paWTZvcnZhWlhwemJ4YUpUU1p5cWZucUxEblNnY0QvMk5QYjhMQiIsIm1hYyI6Ijc1NWVlYTRlZGU3NjA2MjgyMmY1YjY4MjY5YTdlOTYxMTE3NTIwZWU3NTA1MTk2NDI2MzlhMjNmZTBiNjUwODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InlOcndQR2lXZDRROWh5MGJYVFBoRlE9PSIsInZhbHVlIjoiYm5MSzBaUkNuNTBTeTI5bWtRUWdhNHpTZ0FITlpnTUx4a3ZCSERPMEJwci9ZMHdMeS9NNlZhZ1kzS3ZSTm1ZMVE3QmNQb1dBNFAyc3lBU2dpLzVBUXJzVkF5bmNENDFHWVRhNEtYb3pxdFNGZmIrOEk5cGNNaTRiWkVDZ1Z6QzhWWGJkRnd0VDNnWWJIZEpVbWdkOUxmNVJkTmRUNEZETXVPb2VTdmd2RnArUUhzMEZ1VHdDeFA1OWtHNFJUUFRxRzYwbTViTjJjQlFLdVhCUE9DVFlxNFpwQTVmRklBS25sSUhUZXAzcXI4NmNhRTNYQUVmMytpTlM3ZUFqcDNiRGNCcHFRRU1sWDFiUjBtTzFCUWFZd3NNTmpnK2M4b1ZnNTNVdFhwWXd3MWNJVFcwVWJ4VHQvWmlrdytwc28xUExiM3lqTnNmRXgwTWh6MzY2TUFUTHJOdyt0VFhFeWJTVDVQS3dzWUo4Qm1tWjczY01FV2xqakUwNHFLaDdnSDZDVTY3R0tOL0gzZkFxZmF2NVhmcEVLN3NKZklPSVprRUxOY0ppbFEzRkh5aWs3SE9IaUs1SFlya0p3ZWd1dElJYUd0K1NTS2M1ckFwTGNEaGZZY0h4SG1INHM3d1FZNzdrbG9DNEJ3WFgxK0xDZEJubVkvY2txSjgvNEJRR1BMcHExN1hEcUV2akJYVjl5TTd5OFVMenpqa0dyS2JtSHNGQ3lIVytiWGd5NWZqbXRsa0ZPdnJWaHNaT0E4cUJtVGZTamp2U1IxTE5idkJNRVVKVitsVnZyWUt1TXE4bkJBU3FMQUtIeDg5RUhCY0xMaXNzSUxKVGdVUE43L0ZObTRLcFY5d1FQNkEvQmYzdHFrWm1YbHBOMXZSMHlnZHYxL2NNZDVwbzJOMVlVSEhBQ0NzZGpxWWRZYkdWY09yTXNobmMiLCJtYWMiOiJlNjczNjRlOTBkZGM1MGJmNmZiNTczZWRiN2IyYWNjNGVlZjRmYzBhMzM3OTY4OWRlNDFiZDQ1ZGU4Njk1MWRhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlcycWFWWWxQSk55UUFEYlZrSFVnQlE9PSIsInZhbHVlIjoid1owaks1WDIremhYM3o5SjFnMUJpb3d0TVdYZGxFTTArVWg2NzVwRzNHOTNoQjV5ZU1BOGl3U2h1TGtyQXFvaUpCcWVKT2k0ZEVQWFczSkpYUlBHdkNBZU1iS01QdzhpZkY3akpUQ1NmKzk2SFBMbkxjYUt4RjFiUzlZdWIrbElRN3pMSVA2ZGFxeXRLZmpiQnlCdE5hQjhibXFGUW56REt6WEVYVVo4dTJYZjlOQnNNa2xGYUlUd2RYSUNibzI1K1pwUzVpVXM0NHlhMXlUN3hVOVpsSkZKWjF3ZEVQaWFjcXJIN3ZDZG9SQ01zTTBTbFJQeVQyTzVsbzZDVmRhWTVPRWw4K3M5cVBRU0xWK0dycDJHUHh3NUFYLzhGMmtIdXJEWjd0Q3BQVU9vVHF6QWhvSUl5VUVhakFJS3lXNG1Lb1J1QmhXMGNuYXhPbzNNb1VOV2xXVXpaNkdEenFWNVdnVmJGVGZZa0VkTy9CRjhiK2s3dVM5QzFKcVd1OXhnMmoxWXNqVjNwaUtxNUFpanZZMnBNQUYrM2pZd2tuQzRHbjhiUUkyK3FkQ21IYjN0cHB2eEIwV0d3c0s2dTZpcSIsIm1hYyI6IjUwYzIyMGUyZmNhNjZjZjUzYzRjYWVlMjkyNWYwYTI2YTM4MTVhNzFiMzI4Mzg4MWY5YWY2MjZjMjIwZDllNjAiLCJ0YWciOiIifQ==