Цитата недели, новость недели, цифра

Цитата недели Писатель, журналист Михаил ТЫРИН — о соцсетях: — В современном мире самый ...
12:00 26.07.2016
0 908
Читайте KP40.RU:

Цитата недели
Писатель, журналист Михаил ТЫРИН — о соцсетях:

— В современном мире самый действенный способ посеять ещё больше глупости, злобы и лжи — это нажать кнопку «перепост». Умоляю, вы хотя бы досчитайте до десяти прежде, чем это делать. Может, мозг успеет вмешаться в то, что делает ваш палец.

Новость недели
В лесу рядом с деревней Марьино Юхновского района, в 300 метрах от дороги Калуга–Вязьма, неизвестные слили опасные отходы, содержащие серную кислоту. Ядохимикатом было загрязнено около 100 квадратных метров почвы. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело.

Цифра
37 950 рублей составила в Калуге средняя начисленная зарплата в июне. За последний месяц она выросла на 1,5%, сообщили 22 июля в Калугастате. Там, напомним, учитывают данные предприятий с 15 и более работниками.

eyJpdiI6IlMrNzhob3NlVEgrN0pONm8vajJPNkE9PSIsInZhbHVlIjoiQS96Znl0MVYzZGN4dThCRncyQnAydzhNelEvZFJkOHhSRjdjUG4zT1c4U1kvZFVTaU9XZ3h2WjdtRmhQV055cG5WVTEva2pyTTc0SjlXcTJlQXFEZ0VHUXl6TFlPZDNJN0JGbHJDNmp5ZjVPMkErSDJ4NTVJWmRjaXNqaFJTVnBrVTh4R1oyTmZVZ1hVYy9aYUFVL1lnazQ5dE5lZkFpZXpSMzA2Q0txMS9wazh1VVFMa3hMU2oxdnlaYUhqSVA2UXVSQXg4ZFdyOU92UkNEOUhEcG9jS1BkcmdnaHJsV25ld01sd2NZZC9MbmVKekpiZkhMaHk1MHZpK2p6YlY3RVJtdTJHV0YrOXkyWU1hbWFVUGJlajVDRVk5bndpWkhRM1JQUEg5M2JySkxqWlBGZ1lyNGFiTVNLaUw5QVBpRzlOaGU3bWVubFE1eDRnazJXTllFeEpiNmcwRTNtcC9LbnJHVi9DT3d6SFRVYlhRMlV6T0VXRXU1OFJTZDVZNC9RbmdQVGUrV1d1WmpvNVp1RSs3eitNalNQMFNGVVBob1A1WGhIdzJLWXRTVjRyZkZ3VGQ4TUFVWnZXUHRFMmFBNDJ1Qm9MODZ6UjFDYWJPYWp3OEN3L1IrZFJTVldEVXBBTUZWa1lvTG9XaG9HdzNYRWkwQThtalRjRTlKdjNFRkZJUFQyZ0lGN2ZHU09Zc0ZQS04vdm1yU2xkOFlyQ0I5SzUweE8rRXZjcXFQYWppcFRTQzJQZzhDSEptZVZadk9zSmlFSmZJRkNmZWFuVW13ZnNwdktEZS94MXdEeWZTeEl5ekI0b2ljNHhUVE9LalZGYldYRDBndmRET0tONzdISGhIZVA4MEh3RE9Wb0Q5YkdTMi9KOFBzVGRjUHRFSFI4emk4U0FEbTlyNUpFTm1BcHZNMlZ1citnaG5ZZ1htSkVCdCtmUGZOSzhpMGRCeE1tSXNseGxXaXJhL2p6M3hycEozVHZPemQ0cXg5K1lZam9ZVGxqRzE2Z3VlWnlkZ0twIiwibWFjIjoiOWJhMDYyMzg4MzNlNGY0MmQ3Mjg3Mjc0NTJhY2MxODBkMTQ3Yzg5ZDAxZjE4ZjU4MDQ2YmQyNzRiZGViN2VlYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InBFMFZNRVNENGx6OS9pTm03aWtyZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiZDdraWdJSkhaUXJ0TWpCdVo2NzY0WEJCMXNPOER6NXY4WWx6STVmNXFNamFCajMya0lDb1lGYjdXVzd4WkRpa1BEUmp2K2VsbER4TzZScmJiNUtpUGVseHk0dUlNbmdpbjYveUF3MTNPM3VKZHAzK2RMK0ZJRjVhQzVWeTByOEhOU1EvK25tMUNGcHBYVzRXZkxJM2ZLbzBLSm9IWEtDa1Y1VnViWkxlZXFMVUhiQklERVBxTE1qVnRHVDJvVG5VZjREUXNjQjg4TzRzYXVTOFcwU1YwbWNlU1Rud1lOSSs5RmFqTyt2UjVvQ1J5Qno3NUI5RktKRzIzSUVERVNlbjg4UytWbVdJUVJ3N1hQMTk3WlN1OXdVMzU3dVg4MmhkK2hOY0tDRWRNSGtzTjhSanNyTDloVWdhbTZNWkhSVXFwWGc4QkVqUlJrVEs1MVdmNEZRbTZKclBzYldTUzQ0aVl3OC9hU1NCVHpuTGFTWlZNSVY5c0p4UDVlajBCbUhJdWNDZC9DR29BbHU3WFMvV3MvSWhXWVo2bFdIRlczUkwwNEUxZk1jUm5qSjl6NW5rVWdIdS81Ukk0SnhtTkJtMEVyT1psbE5SV2xZa1l4eUZCZ1VNWVdyeUQ4TnJ4SEY1YVR0enJtTmpBTnh3U2VCM1NzR0FMUlpoZDhkT3M3d2ZtdURQMkk0NlBKczhPNFRvMWRhNzVJZm5lNlMraGxBNUh3dHBIOFZsQ00rNHBCanJ2VHIvSE5vbkliSW5XTEM3akhqazhUakFQSkQ1UEp0RmJJREpIOTN2dERwTFk4OFVtMGlUekJhZ3dlVk5TallQdUY3ajVWY3JENmlqTktJSlRZU2F1MERGaW0xZGV3OHFkRjExc3VRQUQ1MmJHU1pjU0g3T2FvVzhRZEs3Vk9XdXFYREdOWWhYVWVMQXV6dkZ6TDc4ZExjaXFORW1QdGM2dnJ6bUR3PT0iLCJtYWMiOiJlYzc0YTgxMGRjNjZkZGYxZWQ4MTJhOWJkMzIxMmZiN2E5OTM0NmYyM2NhMDU1ZmYwNTA4ZmU2ZTFmNTMzMmNjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ims3NEFtYnhLeEd0K3RBWHJjYitBcFE9PSIsInZhbHVlIjoiSjZ2TlJQRDZHUFRkT3hPamlBcmZybWY2MzZqR2o3Sy9lTVJ5QjVTL2p0aXZKQVRYMWlKYTRNbGRSSndjMGVDZGV2VkxkYStYVi9MNWpFdkpvMVpKdDFmblFOV1Q3Y1Z3TGZ4Z21ubFBwUnlsOGloOC95em4va2RJVTJyZUF1TlQ5T0N3WUtCSkIvVXJRaTdnS3dWRndhL1NEU1czeW5DNk5CRWUvdXB5c2hsM1ExRDhzTkFISmYvaitLNFRrVlZsQURITVpqbWZLclVzdG9HWGFhYkJqeCtEdjVCeVUvQTFXVU5oWGlwelNXbGVyZTNvS3ZIb01oKytHSDV4ZUNsM3N3RmsyaDh4bVA0U1FnRitBeE1OTFRmbWkyMW5mQlFIdzlFdW5NR3ZSSmhnZS9vSXlweklFR1hhNGhvMVYwSVVxc3NtR3AzdUs5OEprbmtIRnhXbkk0M3BlU1Q0eUtEN2hxTUl1QUJUNzJSK3RuNXhXZUNKWlFDVDhkMitibzdKMlZScHFBMWZ1czQ0dHNIUm91cS9uRDRzREc4ZFh4anJvMWJjdk01eUJXN2pEL0owTG4rekN1WTBMNE96Z1pwQlBOVUx4RVVvdDcyOE8za3JxQmJ6am8xRnV2Z0xXWEh4Ky9sc0lhTU54RFU9IiwibWFjIjoiMmM0ODdmNGZiZjFmMDBiYzY1ODJmNmJmMGQxOTNjMTc2M2Q1Y2Q4ZjgyMGRjMjQzYWY3YzcwM2UwYWUyNTNiMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRRaEN0M3ltSndEbkNiZFhJZ1k5WkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ25HVGM1Tm94a01LZDhKeUtvVGE2TDRtbFIzZEhYSXdtQUJ0S3ZRMFZqaGFhVFlBZHlPckxlRlgwcDZDdk5QWmVVOWNvMENjVyt2SHlQeFhXK2RzbEFDU0dlOTkwbW1zWXJ4cHZUZ2o5V1NDR2R0aFpadHI2bFk2SWlRRitQQ0wrZUU1TDlBR043aHovSkxmWkc3OXlRaXQxQjFueUhaTE1xeldSdHpLS1BrNzdOQUwzRXh6YkppZ3JIMDU1alVodHJDZFQwbFBCYzA4WE4ySzdtN0x5R2UxeWZmZ0FhcUMvVWVrTmN6a1AzQ1NveXZpWS9hYU9VbEpxS010NVdqaW5KNW8xVlF3bGdudFVYNGdZaEs2dDFoY3dmdHZpRXNPRlg5Qk5Ba1RCa0tRcE1uUklGUEpYSHZML0gwVVR3Wk5rck81RCtOUkdzWU1OQWYyREFoTngvTnl2Y1FlRmpBOVllS1IwaHVPNm9LdzlSaEdpdDdPeHUwZk9LNm5VUGVzMlJ3MEV6NjBiRlBtdU9aR0lIU1ZpOUMzWk9NVWhHMDdjNWkyZHZ4NSsyQmd1Zyt2c0h5UzhtZGN4ckxBRmVwVWpOL284STNZcFpxUEdReWh6WU50THZIWnB1S2RLekdjQWowQmJvbUh6RFU9IiwibWFjIjoiOWFlMjk4MDBlYjNhODljMjRmMjg3OGQzODkyMGI3MGVmMjVjZDA5ZWM2ZmY4Mjc0YWExZmNlYzYyYzFhYmIyMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlZrY25tdnBQb0Z4UmNXSXNtWFFaSGc9PSIsInZhbHVlIjoiTEFZSGVmSHRKa2hjK201ZVJ3QUJIR2l6ZkxFUVFvQ25QU2VyOElpazdvcDAwL0JTZTEzaU5EMDMxZXg5eC9FSm5TRjU5TEtUYVNHQkRKeXVTOGJSNzV1ZGNGcWtQOEVqTUozMUt6YytqYUFGUUFWemZUNDZrSnFSYTdGbEFEcWp2S1FqVUFyRTVLU2RyR1dXVkxKYXdWb1luSjRaOVRDbmdkblFEcUxFckY0ZFZTT0dmb1RLbko5YUNlQ1U5cHFOWXJaNUU2eDJnbDRkNHh5U000NUFGcHZ2T1VrdmVCdWsxRWhrV0VSZHpycHlWeklFc2ZKZ1B2eU15M3ZNVkxrR1RPZ25FdE1xTnYvcmhGc2s2ZE1UNnl1akJaYjJoMlh4Z1p1QWZSeThOZzFTMURGUmpMdkVWemRpVEJYYm5YeTRuYnkxeUJKNXp2V1JaaGx6anNXbVI2ZVpCMVlITmVFR3Z3VWU4Ry9sME9YY2hYaGFaSlhnSU5ta3YwbFdRTUJKdENSVG9nbzhVQzBQVDIzcnNmQmtUQ1RHeHNjQ3pNUTAzRTBPZ2VTQ0ZkVHlIdVlGd2VnTjlnTXJhNFUzcUJtclp0dHBqeEZ5NEs5N3lOcUJlSG9hOHVxOFVqWTl4ZUl3Y0dUc3VDdHYwRmhNTFk4d01NYkFnQ2JGOFdVcG5hNVcwS1BEajlkMFVVb005VUlYVnZxYkkxdzJjNFdvQkEvdFNTT0tsWWFMZk4veTM2eks3RWRpWUpEejJaQ2htYVNLTG5ZM0g0S1lURnliRXpURlVVWFdPUlNqNE42aSt3VjdmS0F3T2lIS21uQ2V1OE9NL1cvQ1Yvcm4veXoyRTJoQSIsIm1hYyI6IjBiNDAzYmM2YmMyMGQ0Y2RhOTYwNjhmZjc0MTRmMmUzOTZmNTdkNjVmMWFlYzFkOWQ2NzFjNTAwYWY0Yzg1MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkJNcG9hd21VVW54Y1Y0ZkdVSDBGZFE9PSIsInZhbHVlIjoidjUvVXJqQ0RZdUh2RmJaQTExYnEvTVVRcGVobit6UmVnZDlrSURpUlRRNk1xd2ZZcFhjS2g1RkgyT0tDbEVmaW03ZUliblZnSmQzcEllUzAzTVU3YWNQM1BwTDlidnVYVWNNVTJTdDFUZjVpNzdlVFU4TmRrV0YzMUR2NmJvcnI5cGlVU3FZSHBOK2ltLzNpNGV4bS9oZUVJMHI5YkFiWk1vUEl6dzNLUUpSdjVoRks1dDFtbEFORnpaRU5YUGhtQzZxdzFERm94bVFKZFhUSlk2aUNxejFaTUJxbkRYOTkrck9kcWhINkNSV3V3RFRmSW9JRm03a0Rqd3ZPUWE0cmlrS3pYOG1ZbnRCamlmRmFmcDdsUU16ZmlVQnRqUXM2Q1BTUXhyckljdTFwVEorQ1lzVUY1WGFpR1Baa211MzFGeDVTczVKVlFUV1dubTlYOGtWUkFlQi9VNyt4ZEpvSjFOSDluQk15aTl3L2ZYczErVHY2b1hPREFEbWZ0SkdKSEtpOUkvZUhmY2NjeTZsaGNWMU9IY0toWCtOeDZ5RzI5eG1lRTF4SU55ZHZhWEcvSldqZCtvY0VYUTh5VDZISHd5Uld5bkZNcGxHRll2RURURVd0dC9raTNRNHhMaWx3cG5JZjJRWVBOZHh2cmVhZXJRWU1Yb2doRnJZczBvZDVvWk5Za2xTS2w5bmFnb2wrc3lsdGl3czBPMU1RS3BnMEo3eklGbUlBU25pbnNrRW9QOE9NN2w3MFZnTXVnckVGcmpYV3E5YkthcFlwbWNQWDJnTktFOENBTk5KTlUzOGk5S0RBUlVONE5odGJNYnNXZytUVkFlUGJEUFlUUXMxbzM4Sm5Qc0Q5c3lwNm5WRHBLU1NoSHhoWnVENGE4WEFueHRQN2RmNC9UdVlsbnJUNVpmdmhRakdZVDQrUG1rV1giLCJtYWMiOiJmOTEwNzFmMjY2M2Y3ZGJlOTIzOTljMDc5MTk2MjFmNmVlNmM5NWE3YWEyMzBlNDQyNjBiNjZkM2E4Y2UxM2QwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InlXQUNVRmtQVVNKLzlpZ0tGMUNQZEE9PSIsInZhbHVlIjoiVmdhVFkyZlN6a3M3T3A3R0phZTkwbzNjcHY3NTZIdEdrN1pRbVVLSDlaL0tnU2l1QnE3Z2Q5Ynh5WnZmWCt1TExBU0c4RjhFSHk1Y1U0RUpMWXJjZ25xRXBqWk9OY0I5b2w5MVl0TUcxbFl0YTRXbjVOSWNJM1Vhd1ZzeUgxdml0czF4ZllmcmtHS1VycTVqNXBObnJTbWx2ZGoxNnNqRHFOM0JJcUpMRThuSjFnZDBxTm5mOEFYcUl5cEhmREsvUDZGWlpiR0JoZnlCaW1KR1YzZlgrdUhPN3ZxZjdIdkprdWpDT0twSHQ4enJkd0tuYitSaEdvR2VjY3F3L0xZQXdRTFVvdXc0dDFFeFBZRkJZckpMcTZDSGxzK3pnR0M5ZHZHN1d0WXdCeEJYSWc5K1pxa1o5Y04vak9IQ2dCMUduNmpxaDU3ZGd3OVJpaUpQbWxXUmhUZHF3eFN1SjlhblB1YzdxajdoS0ZsRSs2a0lXUlMzUFBTbGlvSGppeUVGbk4xZ2RtNDlyaUYwcFBZbXJ4V2N2VU5LMUpycnpmWC9GMG1DRDZDZXBkQS9OeXpBemRzN0lHYXFWcEdqZlpjVSIsIm1hYyI6IjQyZWUwY2Q4ODE4NTgxYTA4MDQ1Mjc5MzZkMWNkOWIyMTk3ZGNiYjA2NzFhODM2MzZiMGIwZDJiODkxMjUzZTEiLCJ0YWciOiIifQ==