«Перекресток» теперь можно найти в «Одноклассниках»

Мы приглашаем калужских журналистов, читателей и всех, кому интересно, чем живет Калуга, в новое сообщество.
12:45 21.05.2008
0 3062
Читайте KP40.RU:

Мы приглашаем всех калужских журналистов, читателей и всех, кому интересно, чем живет Калуга, в новое сообщество.

В начале апреля газета «Калужский перекресток» решила пойти в народ выяснить у калужан, чем они живут, чем дышат и о чем хотели бы почитать в газете. За месяц мы опросили 244 человека. Наши журналисты каждую неделю приставали к калужанам с вопросами и выясняли их интересы. И сегодня мы добрались и до Интернет-аудитории. На сайте «Одноклассники» мы создали отдельную группу «Калужского перекрестка», куда приглашаем всех желающих, от журналистов других изданий региона, до читателей и просто неравнодушных к Калуге и Калужской области людей. Заходите и общайтесь, мы рады всем!
Найти нас можно по этой ссылке

Автор: Веб-редакция
eyJpdiI6IkgrTGJaNjllemduZkkxVDR0SzArVkE9PSIsInZhbHVlIjoiK04za3VxNnQ5ZWM0V0RwbHpZcnZHVzFrNWNYT29CSjdWa1lDSzVtQjNyY2N5QUUzMHhvbzVabDlZU1phQ0Z0ZVJZOVJqaVNRaWJZZUhuVDF3T1dEcWVocUhLbnpqbTBVcTFIM2pzaENucklvOEUyWlpFZnVITmluSi84djZwb3VtWUdzUy91Y3lRWW9hZzVhTDJyZVpwZWxaa0lMMThWOEN2Nlk5SUgrQ21XU2VBTFhXZ1IzenpUOG9uYWZKRkR1bW1EdmNYclByQUY5VW5QWndDdHBsUmRuMXgzdkwrWlZ1SStvSFNZa05EMnFTakI4RmkzRXlDSDZ3RHY3aEtNdlNMMVdtK0lLV1Q5YWJxeThZc0g0TjVyRVcwam1OanI0UElRZlF0anB5bDkzN0R2d0pTT3d6cUt6MUJwVHRBRWxFaElQYjZWMDd3cTQ1RzB6NFo0WTRCVExsSW45YlFuaTJvekFBZ2JBbDBmTnh3cndrYWpQMkpjTmwyWmFwbHFLYXlDTDJLdDlrbFR3NElsTDlnKy94UzB6d3c1QnRBTVRFTGhWeXNQSG1FS1FRY3BOVytMd0ViMjJyakVhdFR1OE1hNUpWa0wxaVlmaUJJVnBsTlpRcXM4SjRtM3M2T091am9rc3J3YThBblVHbWVFRFZaNzJldkcvRWdsTlowTFlNeHEyd0M3bHR0eFlDL3hPUVlLaFd6clY1WE1FdVpaRExjT1N5RnFrNHNabHREM1lieWJDQkNCTDl6L2E0SWFqR29HV25rcHNnRlhhT2tSTTJRZGNyNWRySUJFR2F2WWlrQXZPcEFzYUhYVXJtT20zNm15RUlwZy9NUU44TFpVMS9RY2VnK2JjOFFuMnZNM2xaaUFnZmhwZEk0THFieFZSMjhvdUwrbHJ4VFdnVG5lL0pmcUFYOHF1VzI0TTVuckRuckZTVzVvZHhJbGtuMnFHZW1DVUZKaWxFMm9jNGhVb1JHejk2bmJHUGViTzV5akwyTUlsd0RYT1BKRy9uRXFuIiwibWFjIjoiNWZiMzYxNjZlOTM3OTcxZDI0NGNjN2JhOGJmNDBmNGRiNTJmZDhiYTkyODYxMGZiNWVjYjFjYjNhODBkODcwMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlFGZmk5RHlwWnBjMjhPcFYwTm1HUGc9PSIsInZhbHVlIjoiUWhjY2FUQndkUUV2ZmMxTFdhSnNtcFpJMWpLaHRHbm5iUEl1b0hGbE00ZDdsU0ZEUXdtZUl0NXV3aDEzUUpKM0VlN3YzaDVPN0l1QzJOMlJyMlJwWkd2WDYxenRMNzdYTkEycnFXcy9FSWgyUU8wZkZRSjlCSVlMNlBYYWZkckJyUjRWRzAvc2dqbmNRK0k1dXEzcnhBUTFHOFh1R0ozNDF2REJHa2hkQVN1UWltb3R6RWEybjhwajZwbE1yWElCaWNpVENwckszT1hlanRINERDQ1YzT0x2ZjRQR2JYUlJwdkdPd0p4akhabTh3Q01YeUpTOEVwS1NHZjBHcTRLMjcyeUhRMkVqMStEZCt5eDF6cVFkbFkrdDM3NUdmZFpUbC9xYjc4bUNCZUVxQnZ3WXdNMHRZRkpUQVNpeG5LN2tmMUdMR0lYRTVhb1JpaVBzTW4yVVplZVZVOUdoc2tDY0FFSjdOdUFVNjlKcmtoTzVvTlg5NnUzK2p3SDNoaXQrZFJ3dUlVM1FOdkVIcng3VHk0dzdiWUZwOWhQRFY2M0RRTVZLZUp2b21MejlHYXNkVmNBdktCcC9aTW15WHFZNXJvZTFJb3VnVzNoQ0pCcnVUNytwMlVvb0piUHhyaFVIUDI5MnBkVTE1Qk1GcnBLbmc4WEw4RVhZM3FUaWRweWhudFgxcnlGY09CMUpxd2p0ZWZqRDNsUisrWm96OEVJREZUdy93OVFXdG5JekFSM0pPc3BlU29QRVladlZvc050bGNrOXprOWd5V2FXV1VVVWtxMy9ibE1QYXNRK0haSkl3YzcxM0tVd0ExZkNZSXV0NWVaRlJwSjNGaXBPdk0rMlRCZUJjY3ZnaTFCaksvUVZsditZM2pMbTVEN2p0eXIvdTFYM09DaFRmeEgxSlI0QS83bkQydEluNUpneE5mSFFoTGFsaXBpYmZ4Um5XZlV0aFZGL3d3PT0iLCJtYWMiOiJmMWIzNzNiMjU1ZmYwYzMzZDg2ZGUxZDk5MjQwZDgwMGRjNmZhMWI0MGMxMDkzYTU3YjU3Y2M5MDBlOTMxNzY4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNsaGwvbHA5T214WElic0J4ZlFDUXc9PSIsInZhbHVlIjoib3VOd1hNbTRKVkppYnYrUEdvaGNNNjUwV1BHc0RqOGQyazdiU0VlYmNybzdvY0NVSjcrZnFkTVozdSswTkp0eDFwcm5za0FzLzB0RDVoaTBDYSs0YW5Od1MwK0MwdnZ1cVd6T3NyelpUb3UyZHgvbnVIeTAwbXVnS3BzYXRsNVFPMmw4QmFsQlhrMzhodjMvVU5Md1dSaUxhcWg2TjdRWnBOMSt1NVlqU3dSR09zWm5CQW55MkF2WHBicHZzRzZLeGhyYjlRQmZwMStWelZOUitmZ3dOZHhWeFYyN1dsRGhwNVhrVXVCZU1MRTVZNU1WUjVSb1J1RE9Ocnl4cCs2Rml5SzV0NTZocXFVZkUxZVVuc2VpSmZSWXpqVlpnWnpxL0Q4QXBsakFhbDFqUCs3eUZLMEgzL0lqR3c1NzJCd1lVb1ZxaUhFMjZlZjlnRFNmbEhhZmgxcjk3NmVmanlTbEpMNUZQNzlZNjNJSVIzOFR5VnMxSGZISUE2dW9Pd1Y5Mm1WdCs1U0J2U09YRnlqL1V4NisrR3JOdzVHYkRQcmxFSVV0ZEFibnB5dmpvaWFTM1ZScTlxdVhEWWpkWWpTM1FnQmR3cUxKbGJsSGplRUR3Y0lvR2pzMDg1cVlTZUxoQ09Gb0JtWEplSVk9IiwibWFjIjoiMTQzZTQzODAyZThjMWY5NzBjZmM5MDZhY2MxNGY3OTFlMDJjZDQ4MDgyMTIxMDRkZmMyYzY1ZjYwMGNjMTcwZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InA2aVVFRnBpZWNYenJuUTduckl1ZXc9PSIsInZhbHVlIjoiUzF3clF2U0dZVWU1d09FN0orNmVkWDRhZlNZTS96MDM2bC9OOGZOdHZldzE2UGdQZVVQTFRDQzFqRVhUS0pjVUx1WUNheEUxY1JmTnp6N3RPOFF5VnZzalJsT0liUUplVERxOGVWZHJ0SXg2dllJdk9HZkJFZ1p2aHpEYVh0YUIzS1FiZS9vdm1pMDNEbEdGMFJoVWJtZHgrOTFwMExRS3J2Q3dnTndWTnM0Ulp0NEZObFh4MFY1RGFFa2ZqZk0venc3YWhhOHZFL2ZuN3p3TFM5RkhkNUxTN3V0THh6Y1FtTGloZkpHRE1FUXlLOGhRNkN5djNDcVhaS1VlRXFsdHBFY0xXT1RybTkyQi9LaHNjS1FNdFlObzZ5bHJiK1UxZTBKM3RLR242SEVWRVJrL3krOTA0STJGRVRhdjNJRStlRzZ2Y0NZYTQyRHNZM2xMODE1WDFjdVZ5bENTUTNMbWhCWGhrVzdXMGRDREtZZElCK1dLT3MxVUZ1RUtGdUtGWTc3U0tnNjFRK3dHN2dGUlZTM2ZFemt3SXc4Ri9yM0hBRkNJUEJOZjVQajdpVGxxY0JRM0l1blJUOTZOZEdoOTdkRlFSVlg3bU5pTmxiQWg3M2orT0J0YlVNVmVVeFl6SVZTRXVzYVorNTA9IiwibWFjIjoiYmU5MmNlYjIyZWEzMTkzZWY3ZTFlNmY5NDI4ZDA4MWQyOTg2YzBjMzY0ODM1M2YzZTFjNjBmNTI2MjIzMGU2YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlF5WGJFRnFDRkMzc3N3SVIzRDJCelE9PSIsInZhbHVlIjoidDBaZlJ2cmhBWndHdVA4YWdvdUlLcDNCNE51ME1FT09zaXFiRE9iNllTc0NZaVpXNklmM05uOXdrQ085SlNGeWkxQy8yVHBFNEViZFJNTkx2WUsrKy8weGYyR3UvbTlPQ2xOazBOcXloN28zd09uKzkxZXE1b3U5NVAzNGttdThOZjV0eGt3enZoZDZQdGR5TmRBZU45L3NTZ0tkNjNobVVaYjU3TWs3c2s5UVo2V1pEbjF4Zi9qMXR0bEl4MkxtRWpTNE0xUmF0OHNLNmp5K0VVb291V3ZJRlhZWTA1ZlpweisxTHVYWkFmUUNDWXZFclFiZitEN1ZtSi95Nld3bjNnaGEvazJ6TC9tdW00aDdNeW40azJiV0t0bXB5MG92VXhTQUlUNXN0cXV4RjN2NDJhZUJIekVjSjZ2WDlEQ0Q3a0pPRnJ5YVZNQVlVNHRNYUJQRThlR0VDa01OQlRiK3lmdTN5MXI1czlxa3lLb2NaZTFFekdyVkk4ZUpCYjB2ZmZndGNKZ04rYjVXcWNsVTB4NnBWOGNQOVRNMXBWQmMxcWRiWG80czdMR21RdjlDM01CekxxZE1BUWt0a05lVzltS3pJZ3hYazdGUElTMHJ2djNuQnZmNVJCSkRKNjFocnZCY3NJUmpxNG90YjFkSGZiaUdNRkZlOWsxc3BhQWNsWUp5UVpYRklQSEJ0aHlOOCtwV1hSZTdySDFCY2VEVkV5WTJoaVJtOTdnd2lOY09jOFUxK0FCMlpaN2FONlhqZ3lTL2FLNS9DM0J0aGN4WE40MWgwYStTRnc5aUhYTDhmOCt6TUpOSkhYZGlCVDlnaGw2WEpvbHYyYW4zQ1hTQyIsIm1hYyI6ImUyZjI3MzU0MjIyNDI3YTNjYTE4OWUyNzJkZTNiMTllZmExNDhmODEyZmEyODFjZTM2NjA5ZDFhZWNhYmFkYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkluTzhUTlJMbDUyWlV5U1NXTDQ1VFE9PSIsInZhbHVlIjoiUnZEdDlmNTlaWTB6RTlXZk1wNHl4akxqaS85N1Mwd3VFc3JSbUo5R2VpSEI1MmM5YXVxRnBHYXFpTFNWMVZaYlZRU2hvcE5CR1E2eXBhemFMMEpPTVQzVDMzek56M2E4WmhDS2FTMjFnNUNvQnplZzBEMzNqWTZ5Sm5HeW10T05RZkppbVJhdTBWTlV0TVVSYjYrS3I1Y0QyanFlb3M1TDVFbmE5ZnRnT1gycTN5YUhyVWU4OHRlZUdhSmdvYXBGYXU5QWN4MzUreHlNOGxLdzBEQWRjR2tUZCthb3F1VndWUlJES0ZxUzMxUTg2SHh5bXhGV0NwQ0g4K0FaVWc5K2F3bGd1RGM4aDM1dDZCYWUwVGlab3UxQ1A4RW5jOEpqRmtvc1JKaWt0bVRiVE9ZSHFpMGxUNzFFZWFBRWNsWmx5bkZUTDBVcGlETUVNeHlXN2tNQmljazBPbHlCY0VnMjUzWEVSQVZ6eGtReUpIc2VuNkM5WTFxZGphWUcrdEtFUWxXNUt6Y0tIamdVTHhmNzMvU01zV0VWamgyV093bTduNms1Y3RVOXlldUhBbHdUQXgxNlBKc0UyUHN4Wk8yV3haZ3FoU3M1U0FVeUduZUtXSHpQekNiYkY0T1dUdzh3c2JHNXJTaWhsYStEQXV2cHlJWGl1RVJVSEk4aWhISEhHbTRUWlI0eGtZS0dQdTR2Skp5ZzdEWTZvZS9vYkNrVnVBVDA5TlVHTm5DY2dObjZQL3dOaklHREtZMmsxeS8wYnJCMVhNNTlMMFVBRnVMdHcxWGxmdktyMm14a21OSlRDb2NiTml5V2hxRVdENndjM29ib2FKekdIRDB5SU1tdXlVVEVqWlp0Y1pIbmRrdXRNTTJscFNIYkJUN1JHU0hqMzRzYUR0clZibUhUVS9GNzFNaFp6RzFpT0dGSzN4T2oiLCJtYWMiOiIyMDNkMjA1MmYzMGZlODRkM2QxODg1MDNlZjVhMDhhZDAxMzZlNmMwZTAxZTRkYzM0OWEyZjdlMjJjMTdkZWM2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjcwZkJMRFR6RXJrUFdWY1ZIVXN5N1E9PSIsInZhbHVlIjoiajJQNWZJbEpYOUFlL3hVRm1IWUxoS25wT3ZTYjFsbjdQaDRaWXlvR1RiVmZ5dFpZTkQ4YUkycFZCY0lTYmFQeHVuYTViZXVpM0F0VmpSYUFzV1puTWxRc0dGK08yUlpYY0owNkl6VC9Pa2pveWVvQVdKZHB0eW85aVZsVkMxUzVrKzErUE4wMjZMOXNLZU9hNnV4R3NFVk9ZOGtZL0NaenVYUzA2TmRvT2FiU3ZKb3MyNVY5cHpqREdpRVpwMEJLTGdCb0pLNWkyTlJtYzRkMk5ueFVOSktsL1JCd09GalF1RWdJTWh3amJObjZ5di9jQlRpalZYMm8rdVVIeXFucVM1LzhZWE1MZ2tyajFzS2lEaFRnVGJMSFhCa09rYU0wUEVlZ1F5bXhXQWMzYjFVUXhnWXB2U3RrZzAyMG5PeGQ4U0Y1QmxmNytTbkkzVUJpWXUyVCtDdG9YeGlLNUcyTmVyc29HSms4Z2Y3NXZaVEhZbDF0NW9LYXBoSTU0eWt2ODRnUFprQXhwMXQrdnpUL0ZuczBEd09Sa0JIRFdtazBoRHN3R2VRdWVHbnk5WERjV1pycVNIUHVUVHR6N25xVyIsIm1hYyI6ImU3NGFhYWYxMzg0NzZmMmNlZDRmZTAyMjAxNWMwOTljMzRiMjdhYWQxZTY1MWQzNTc0ODRmZmFiNTkyZWM1ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==