Отступивший было грипп вернулся

Слякотная промозглая погода стала причиной увеличения заболевания простудными инфекциями и гриппом.
09:44 24.03.2008
0 3305
Читайте KP40.RU:


За неделю в калужской области зарегистрировано 1118 случаев гриппа и 7349 случаев ОРВИ. Превышение эпидемических порогов отмечается в Калуге, Обнинске, и в 8 муниципальных районах области: Дзержинском, Думиничском, Износковском, Козельском, Куйбышевском, Ферзиковском, Мещовском. По данным вирусологического обследования от больных выделяются антигены вирусов гриппа типа N3H2 (А2)  и парагриппа.
Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечается у детей.
Светлана ТЕПЛЯКОВА.

Автор: Vik
eyJpdiI6IitZV0tpK0c0V1h0OXhVZFVpNk5YS1E9PSIsInZhbHVlIjoidEtJQVlxYm5VbkZKNDFIVkE1bVNENTRTcW9sQ3IrcGkxbGhKNTA5cnVQU2FLOCsvK2hLOGRxWWNDY3N0TklrbWM1NUpLQTQ5bHRrcGtCbWpGUDc2cjNkVTR5WmhLUGdKVWJDZjNqbFAwN0YyS3dUQkY5TG1SYUtsZ3FNaWJ2ZW91Tno3Qi9mZTIzY2cyUDNkak5jdXJUL0NzR1cxcGRoL3FQMXdJZU8zcTVDd0l1c2ZCKy9JaWowSlk5Y3pWRExKcG5tN0RobDFZYi80MEVLTmZ3cmt2d21lOWpoTTUyc04yWHVPZG1tRmNla3cyWW5rUGJreTBkdFFscDlFMkJ5c3lZd3ZxeWh6MlcxM00wTWpkOEo0SDJqZ09IeFVDeW5mS2E5QVhFRjFnOHU3OXV6Wm13LzV3K3NKUW9zZExabUYvOVBnZzFTcXRocEVwM1hPWTZWdE45a0VQdTJjTHBLeHZIMVRnVVhSeVVucUtZRWsyWVdkeGNNSmNpUnVMcFFCakN1cnUwUGMzZmdYRC8wanRYVEFTNHJiRjB0YlY0bE41M1RYeWxtYlBGbzJEanBPeGxnV2c4Q0h4a2UySWt1OU5ERTR1WEJKZHh0OWpDR1IvbCs3OFozSVhVSS9TcmpEQ1graXNsMlg2U2V3WWlOTzY1TXovQ1lMa082SmVwclZvMHVlRVBjb0dtbmgza0hxVzRUeElWN0FLL1k2NGpodGxKZTJHclV6aHRBMnpVZWIySDdlSmJ5UDd5TENxQlNVbHRmUjQ1QnVDRjdFVUVvM3pSNEcvMzU2Q1ViZGxHK1RYc0NkNjJWZ0tnUkNKOW0vOHRsM1VyaXNoSWVKT29RdG5tUmlrdkxrS2J0SmlnSkU2c0RYMEJsNGoyM05Za21WYzlOczAyaWRmQ0JNb0hJMk55VFd0QVhnY01XdjVZdFBVcUpVTkJBeTFDbjhWUHdsOEprbnFaeVJ6SnlHN01VRUgzTmIxeFdyM2pYUG11aVZxMmtWMytHbS9hbFRsUXFqIiwibWFjIjoiZjg2Yjg4YTM2NTZlZTE2NThhMTkyZTU3NzUyZDFmMmE2ZTE1MTVhMDAwNjViZDE2ZGM4MjQzOTE2NTljMDk1NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik1QbjdRMHg5M2RqZ1hXVnVrV0JjY2c9PSIsInZhbHVlIjoiSDZHMjR3Qk1ScnJsZGdsRXIrcVNhbDJGTXowMDM0RHFhUTAydnhxaHRLZnJVbHppV2lGM2kwd0VlQnJEUzBYYWEvVGdWMEFRUUlXNnErMUgzQkR5c1pWMVJ4dU5EbXJwQlY5V1pEcmdWbVhKamdkRmljL2FYOFk1T3VxTURlTEVsT2ZoWXpueUJOdldCR09TdnlVVTE5dWVwdmVkdWN4OGZhc3hpSjlJTU1JdXpIOUM3MVpma3VRc0xYckp6bXpmVlRqZzR2S3dNOFZhVGlwRXh2ZGg4V2ZUL3FvMm9Cei96WnNCUFN6WXVJa1FEUXliVmdxdVdxRC85KzBpTlE5WktlcFMxdFVQNEx4WEo1MTYvODZaZFpmSWVvMHdQaXNYbTRvVlVHZ2RndkQ3V2dBeWFwb1hNSW12d0o0VUNXVFpRVDVXNDZvY0xuYnh5ejlERHcrVS95alA4dWtNVldpUlp4YU1HOU96VjVmTTBUV3FtSVJjZ0xGRnBYZ2lqbGRScTdUSldsWDJ0Ulg5c2M2dk1zd3d1MVdRYk5wSktJczVFN1FoZ1FUeTdpbS9NZkVHZEhqbWdHaklpVno2cStkd2o4ZkRERDV4ZGJtV0tRdDcvRitGQ2xYcTV3T0FOT0dHWkY2dEtsUzdsbFZ6ZE5udHlsTjQ2T21rMjhadjNjQ1B6dzg4ZkNvdHBRMGxMdzBtZk5lYzNJUWhBaVFQeG56bXBEa1o0TVpMdnNTOU1nSS9YME82Rjd1OEJvS3hkd0NINXljekxtaXBBb1ZuUVhZbC9NUmVLTStScTlPY2tLYTVNRE84Y2JZM1F2OGFKaHlLcmVkTG10ZVFYM0hSRGhYcGFtTjczMkFzUmxVZDBuOHUxUGpNVklBRUlBK3VVMnV2dFluWndidlEvQmp6aU1TZlcvYmpFOUdoQ3gwMkxGMHI3bmkvaGpRY0dVVHAwNTNuRjJBN1h3PT0iLCJtYWMiOiI3ZjMyNmViMWU4NzJhNjhjZGI4NmMwYTc4NTM1OWMxNTdkODdkNTIzMTU1YTgwNDc4MDVhZDFiNWEzYWEzZTVkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJJS2pyWkZhREJHT0t4WEZrTWMvOWc9PSIsInZhbHVlIjoiSnRPT1NiRkRYQTZMNnAvNlcrRmsxcVMxcEtTaWk0OUZjYmprejE2RjhYVzJMZDA2cmhGMUo5STZNVzlUTGQ5endhS2hldDI5MnUrK0tPZFFtRURvWXFuWmFocW5wSU5ZVXZ3cStvZzNhMnM0dVlGZ1hVOXhtRzVwUGQ3ajhKYnhuT3JJWFdxbUJvQXFIcy96THl3QmhITHU4WkpVbkN0WWRKRFdyYUxlWXhVYnNOOWpWNzFnaGN3SnZERStwN1Qzc0NGcjRDRFhXa2dyQ0NJdmRwZkVsQ0xSWG9aeEYreWtudnBuU2dONTk1NXBsMFJ4NEgrTStqWFF6UkNnZ2RXUGt0MXR3M05kc21jTFZKMVMzWHQ5VllmVlk0K3NCaFM4R3YwQlgvZkRoUW1xZEtSYmJ5T0RtemJaY2VlRmNETXZZTzZ6NmJQTFR6cWZZVTNaNEQvbDBRTGFUR1FqQ3hxb0hjLzVndnlDZTM2ZVl4YVpXUGdXR2tnL21EYTB0eU1uNmlFeVBkS3cyM0ZwU0NmRVZFc3JWcTJYUHhtUEU2SkFLaWlENm5nTDdqdkV3UHVIVnZWdUxCNDcvaXFVYytZdmJ1eU0vU043UU8xUUNwaWdjT0w2RWpmTmdaWkhzQ1N4aDdzcTVSaVVNblk9IiwibWFjIjoiOTk4MjkyNzZhNTgxMjNhNzljYTdiOTMxMWU4ZTUxZjg3NjQ5ODA4MDE1YzE2N2NjM2QyNmRlMjUwMzM5YTMwMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Inp0ZVVrMFM5a0lPY09ienpJV2RpV0E9PSIsInZhbHVlIjoiTEhJVzE2KzN2WE9jODhlbUNqanUxM2dOc0trcWhwQmlYOEVSQ0JMWGhBc1laL1ExVXdmRjBmM3FkcDBJZ2FHRGozSVd0N3J2TlgzRTlpSHdBb0FtRlJ0RkpvOXVIZFErV1ZndVdKaldqUU5zd1JCQjBCNTFLb2Y4cCtad3pCczVVc2hCcGc3U0RYSlh1Y2E1VktFbnM4L3FxYzJJMDBhRC8wc0NvRjhxdkJyTHYyalEvMThoUTMybWtVMHZiQ1JnY3o2dkhBRnA1RldCeGJKU2ptUWl4Q0QwV3RlZXhsd2g2TEFMWUFNcjVFa1Z0cnNpdDhmMHB6Y3c4YUhOVkJTeTZlNWRka1lxaS9yZElCRGpWWDlXVjd4ZHRrcWs4QVVId2Y4TVpGV0NCRnFwQ1pxRmdtcmtFZFNuQjRPMW0ralhzdkMvclhzZ05uOEdsTUx6TFVCSEFXSDVwYmFNK2xFOG1PTkRHUExmZkFqOUF2c1k0NFc3ZElvQ2xhZTFlcmVVQmN1TWswRW1RcWJoYUhiQTBUUmdrUmQ5aU80eDlYY1BOVHFmc3BzOCsxZTlCSlgyT2pyZ0lqZGFQckVmbXI0amF6WVhYTnFjT2NyWVM0bnZPQlZCUGR2MFZZMkE2S1hRd3FIcWpXR01xSW89IiwibWFjIjoiNzRjNGNlZTc5YjI1NGE2ZTdmM2FiNTkxMDQ2MDBiMzM4ODM3YjU0YzgwMmZhZmEyZmQxNmFmNzZjMDUxYTA4OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkFUUlFlM2pBVU1VK1hYc1kxeUkvQ3c9PSIsInZhbHVlIjoidlV5emg4WVBoQ29sb1NneHhSdGJPUU9lSzgxRWx4dlFSQzVEOGlmTXRTUStFUE1WR1RqOGlJSThlSTJWZTV4ZVh2Rk1ySlcrNHZBajNIbU1Da08vdXd1RFhPUncwd0RWWU5XeTlzNEg5TEIvbUZNMDRHY1FLWnlLbFlLTmN2ZjJWQkxpcDVWNXB3Yjd4bzAzRUh0aTMzZk9qc1NVWE9OajAyR2kwSXRTTmFyeng3dW02UHM4eCtybHVza2hnYkRkTldxcU1LSExxVDNzU0FHN25TS2puTE95RU4ySWRnZmQ1ejBUdHMrODRjS1VJZUNPTzB5Vy9RUEd6Y0FmZEdubzJXQVNkSk8yNTRyd09FZklSV3BXWmM4V2tXNm5BN0g4WmxPSC96cEFWL25RY1RwdXRMcWhWR3Zxblh5Q0JpT0RKUUZMczVVRUJkbWxLV0J5ZTN3bHl3N0U3RUxYYWE0aEhiZjhzVEMwdjgzMUJwQWpUeHE3ZDBGeWF4RXBVUzVWd0lIbDlOdlFUNitnWVVPWitJbVQ5ZzZtb1o0NUE5d2t0RFMzUFJBN0kwVkpsaVBGVGE2Z1BJWHhybitVc0JKYnRFcHM5ZkswU3dkZy9GWUJBb2hHZjMvVncwdHNGdG9acEFqaVMxaG9Kd0VPMFJNQVpJZHFrM01PWGRacmpWeWRnYzNvb3lyejh2UDBXU29lNHJDZjBrTXZNclE0YUoyeTQrRG1rcmxpNVB4QzlBZmJpUWxpWEhLSDJma2FxVHFHVldGYTVyU2NHUHV2aXA0YXJCWUFJdEM5aTZ3MThBM0ZTOFN1ZXFBYXYxUWdQY1lRdFFKc1BNWC9JZThVS2dNeSIsIm1hYyI6Ijk5N2ExNGQyMjg1MDUzMzM2ZmM0YmQ4ZTVkZDY5NjJmYzRjN2U1YjlkZWY4ZjAwYzlmNDlkYzJjNDM4OTdhYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IjVSVlJ0ejM0ZWVrbWZIZFVKM2pFK1E9PSIsInZhbHVlIjoiaWVWTmFMcVh5aHlrTFVTbWU1N1lEYTYzSGZ3NUhCYXFaRGdDVVdFbUpFOGY4U3J2VUdWZitvQ1pnT1I5MGt1S01ZNmxYWlNCZXRlTG5pSU0rTDByTDNhZTNReG9YZ0pENzBjYXlWVjEzSXgwVGRLSFNYVzFOMVBkZlRxZjhxK21IVXJUZzlHdTZsNFVvM1Y2MWpPUXZBalVzYy9KeHNLU3k0Wit0K3BMWlV3NUgyTGxLeTliODJ6WEZnSldrOXcvRjRycTJ5bVdlZEEvRFdmeDV2bTNFTjNqMVQyTmhqM2pHb082VExqeG53WVpaZHVMUEtTU0pQL0RScnE2d1BmNUlyd25pemE2ZXJoKzEwTjJFU3QwV3g3YktKd0N1Zy9ZVWhmcGxWRWlSbVQzT2Jqa3VWbUw4MlJKaFdzOXJFR2libzhWUTJMc1N4QjNucGhoTFBhVStEY1oreEV3QnVxVHlNRTJDRlRNeHBIOXJxQndqaFhXMG5qVmd1VUh3Q1k5T2ZVQit3SW9IMlZaWHU2RGpEc01tdjd2WFNTMG9ndDhvSmI0RFd4Rkxha2FkeGtSZm9taFZOempqYUc1aFZzV2VaN2NiRHJIN0V5MDQxdFBRMGU1cy9MaHF2VTVRTHpXMU0wZzU1TFNhcXZoejI5ekJvVnlNVTdMZ0F5WmZXOERGUUVwdnptSTU1N29OVThtTnRnYjhJVVRmMFMvWlJEMTB6UDlwQ2ZmeGlGbExNdG9rTFhCOWttS3VxT2xQUDIvZlcwNjdMSzNOVEtOalF4QkJmNEoyVHFEZE9MenRBWnVBYkduZkNTOWNkT1ljam94RVM3UnBXZEl4Qm82cHFTNUd2azJjUE9mYjJ3WHpMMU9PcDhCTFYzMGtOZHNReExZWlQwK3VINElOci9YcGlpZzBSSGp4bURKTWx3VGlGN3IiLCJtYWMiOiIwZGMxYzcwOWFjZTU1YjgxYThlYTg3MjNlNDFkNGRlOWJjNmJlNzdlNjQ2MTY2NDM3ZWZhMWQ1ZjM2MmRlYWUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkJoaU9VZXdENC83cnhNSWs3QkE3SlE9PSIsInZhbHVlIjoiRUt4NlpzNnlnNkI2cDhYM3VaMmFKbk1vMTZjdHpaMGQySlBtT2x5aWFLZTBJMGlSRXZtVXNmYWE5RDhVYjh5Szk3WFY4TmxRbjdvbWFZcFJQd3hQMVdMdXEwek1kNnhVK1BmMlRtMUNZMFptWFg4bWpKK2lWeTJ6dElNZUxoT01DMXBFSlVHc0V6U0xtNFFyYzIvOGs2eGRSL3BMN0ZHakVGWHhndEFaYm5wTldHcDdmV0dlZXhPUUptZU9mNUZUQU1rTi9yZU5YaHF0SkZsS0Y2QlhRT0N2V1ROUUhzQTN5T2ZTdFBmU1BrOFV5K2Y5MUlkeUpvVU5UU0VXY1NhNXRYMEFoMk9IaGVZMUNmK2pZZm1ZTDg4WU1rdVJyVHEwYzh5d3orL1BZd00xcU5vZEFKMGYvL1RYYjFHUFk4NEo1TW1ZajFINitRZnVXU1hjMkhMMm1nbnRoVmY3dzJlV1BVMDEvNEtTekkzNjFYdmxJQzdkT01UOUtobS9OalhUckN2K3lSS1hzUElMOUl3OWMyT01mUnpIU0JQbEVrSFYyS3drOHRHRThXajZ6QWl2K3hWNEx0NnZOblpLS1ByTiIsIm1hYyI6IjJlYTUyZTk0OTRjNjhjNzc0NjMxOTM1ODdjYmY2NTUyYWMyMjIxNWIzZDVkNjliMGE4ODFlMWM2NTM3NGVkNjQiLCJ0YWciOiIifQ==