Новость дня Конкурсы

Фотоконкурс: «Урожаем померяемся?». Финальное голосование

08:25 31.08.2021
7 18519
Читайте KP40.RU:

Закончился первый этап нашего конкурса "Урожаем померяемся?" в ходе которого мы принимали фотографии. И вот, в последний день лета мы запускаем финальное голосование. оно продлится до 10 сентября.

Победителям будут представлены призы на выбор:

  • либо билеты на концерты – 4 взявшему первое место и по 2 взявшим второе и третье
  • либо книги из нашей призовой коллекции – 5 победителю и по 3 занявшим второе и третье место.

Итак, в финал пробились 10 фотографий от семи участников.

Финальное голосование конкурса "Урожаем померяемся?"

Опрос завершён
33
Прислал deshka
Северный отпуск - он такой)
34
Прислал deshka
14
Прислал Воздух
Растут прямо на участке
10
Прислал Воздух
17
Прислал Воздух
Романтичная картошка
10
Прислал Pushnoj
Растут прямо на балконе
41
Прислал Allergik
Охрана урожая
23
Прислал Allergik
Просто груши
8
Прислал gakamaka
78
Прислал Simba
Вот такие огурцы

eyJpdiI6InZtSTJsUExnS2tMc1ExSGFLS2swcUE9PSIsInZhbHVlIjoiRXQzVHZUbU15VVQyUXI2ZjcwTnhZZGNmU2RpeHRRVW5zRVpLSnZZdmF6OHovMXB1am56d1U4L0NSQnNTdGQ0ZFV2cm50UHFmN2IzOU9Vc3VFYkhKTXFNTzBSdVA2L0llSTNQZDJyMHVRZjlFU0FZU0c2c3NPRktxVkxZaTh1bUs1RzhQZFVRTTByOEFNMEx3ekE4SExKYzZXTDdrYUFEV1YxdTZyWm13N2F2SjZ0UzVkMFU1UFhuRk5oYm9RVVdvc2hESWpuNEUvb2RibmZZb1ZDRjBRcGh0YldCcWJJRU1ZUXNuZWppcndBWWY1M1BBckpqVWhVdUpqQjhLRGQ1Wkg2c3ZONGdFY1dHOE9KMG9XMkxxeHJZZkdJVy9WM2QvSHQ1RGF1eWZCUmVkZ3FDWDdrTXJPYy9qaE9sSUZySWN4cUJtL01JQzk3dks0UzlscHNwWUg0eWdFTDBlUWYzbXZrQm5iZzRCT3JuZkxSNTU2M1RCdWp4ZWt0TDVpMnFKWDlrUFNIMVVLWk9zUXNRYlR5dFR4MEtINXZ0K1FBYjAxN2VzNUlPWkc2bkgyR3RkcktaSGk5VHVOa25oWXFpWkJPT2h6UWRxN2pFRGY3cmRPSzlKbHBOS203RkZwTnVqcGhEQklNdnlQMjJKc21tR0xleTNXMVlTa1VsVVo4VXRPVEJKODRGbUJzVTA4Mmc5Q2UybHhJNTROYWpKbFk4amY1b2Ezb3NTOFEvMUVBR3VRL2lRTXRSMGpTSkhDNHkxWnlrcWFvWHRSSjNPQVdyYlB2bHNZQkx4ZXRzcnhqRnFYdnZ3dksvTmhxOEhLaXpFaytqemtZck5PVTFqMTFqRFhmQWxsbDVkVkM5N3FiMFZoOVdmTm5JdzNSZ21kUDB1aXBKQ0FOYkttbm9KTE9LRWpNUU9uZXQ1b3hZQUY5L0JYRkRqbCtZY1hhWDNVRkYwSXZyeDE5ZFhldnlyRUcrY25DbVFPWlVZYmlSdFlYRDVRZWlLdXRBbkt5TG9heGNPIiwibWFjIjoiZWM2Mzc4NDIzYzU3ZDY3ZmRlMTlmYzA3OTc3MDA5NWMzMGUzMGJiZjI3NmRhMDY3N2QzNmI3M2NiZjExYjQ0NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjB4STdQMGlxWGNOM0JxYmlWRWxBM1E9PSIsInZhbHVlIjoiOG9LWGozVW9ncTBuVkFWb0orb2tWRnJidUl1MStyVFJYb1YzWTFCeDdGcW10NDRsZUplblJCaHdXSXI2bG1rd0NxZUVydURSaGxValVYK2FXWXEzNmtFc09CeEJySVMxWUNqanU0N0RMV1Z3dzJqMmNPR2JtM2VINWo2KzZOcWRwcTFpbDBEcnVzcXovMHZQVkxuT0duUjJyYkExVEtkSmpGTm12VjBwR3g5V0k3SlYxVnU5UzVZaDhkWWdjc0hLanpPT3NzcmZZNEt4bG8vdzNoaWd1Q2ZhdlpZWlJPbEFNeVYwbStqYURrZCtLTVlLOTdzbkNBZVlrTUoxWTRoSkZlY2o1djBZTkdrM1RCeHpNQkpVaklKZ1RaOG40M1JtaDM5cWwwSGtrSjE3RjZiWE5yLy9IUEJwOEJpSlJKZVNIQzNpdU5TeGh6aDgycTJoY0hUQ1A1UkNvUDQzY1lSY1l0RmlaWWZyZWtCWjFzQ2F3eTY5OTl1d0w2U1NzaGxQUENSM3AwbmRjcWhVQ3Y3WEZtRkZHZTd2QlRudFFLN1pUUmQvd1J1dFZEUTBhb2s3YnptbmdOa3E3Q3VjSkd3WDhOUkRYQUw3eU10cVVxSDlvTTZ2dnBIVWptNnZLZDlhRVJEWUN6eU9DcWtoakM2ckZDYmVvUWFncmN0UWN2ZkE5M0VMayt3c0p6UzJBeVk0S0VXY2pUZ0lvaVpSSGord0ViNmU0S1lKTDFiU0RSZWlydEtqSEoxMGVtd1pUclhhKzk2dENPQ1lCcGdlUzJ1ekVrMGtSNGk5YndVSDBTTWIxOGNMQjNHaFNjdjgwaHZBcjQzbTlSTFpHNk9uODVnZU9VTUgxT0Q0aVZhYTJwaVljYlRtWFZKRWlmNDBOdllOclJScDBUN3FjYzkxamY1cDZUcmlnakRmazBFU21zN3Awekk0dW1VYTIrNnhHb2xwQVJTZFNBPT0iLCJtYWMiOiJlYjYzNTg0ZjA0M2VlYThjOTQyOThhZTkwNWZlNGIzNjA0OTI5MTQwZTIzYTIyMWFiMDNjMjBhN2JmOGI0ZGNkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
48 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9TYy85M3A5eExYa3lQanRPbGYyd0E9PSIsInZhbHVlIjoidFpmVzBPaFdiMXowVXhocE0reXMrNGVORCtxZVY0QmczeE8wSy94NUNuY0wvNkh6T3pyb1lFZzRFZ3ZScGFTamZYTmtnbW9vSEJ6OHV1OHk1SHNXanhqNlZPck80Nnc1REZadnE5d0FTN1NSbFBoN1hDeDQvM09idmFSUVNYWDRKS09uV0JjVUR0TXBvSVdvek9FUC9Ha0lEMWJnRy9xQUNKQ3luNFRhWkRmY0hIMlBzOFdiaEZjN2R6c2RYZmR1Skw5SFRaTkFqZEhMOG5hcVI4dlMrSnJpRkFTb2hhdU8rdTZ3Z0Yybk1HSGF5STlzWTdnbVpVZHRPN1VUR1FPNzVHTEJiU2Q2WitkeFNzdkhidnVpeElUUmlWYlFvRW1Obm9GaU9yL1hRamwwK0tHUldFWHJGWWNaNXI0NVJCZk9qV0ZVeDdkTTl4U2pXVXJzSjFESU1nOUVjNXphN09TME1QVW9uWnkxMXY2T2ZCTTU4d1JJT1Vsbkw2VXk0MkxlVjRScXc4WGdQRFBaY0N0UzNpU0ZwSnlZYWFBVTBVRWVUd0V3V0szbzU4aHZERnl1ejVNMVFvL3NZYU80RUZjYjUrTVRTYms4VktPc3lVVHpsd1gwYVhuWSs0UUxmWkJ0bDJNQVErdWpRMU09IiwibWFjIjoiODE2MzI1MjEzYjdmMGZkYmRjMWM4NDc5YTFiOWUyZmI0OTZkZTBhYzVhNGM3YjVhNzJjMGU3N2NjMjBhNjM0OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImxYYkZIMWt4UVRkMjRFNzlNUlVXaGc9PSIsInZhbHVlIjoic2EyMWF3OVFjRENnZ3hCSG1PTEtkVm1BdW5oRFB0WUkvUjhubUY5VUVscE5zNFc0Y200Vm5XaEZYN2pHVUwzSGJ3MERLUnJSOEhnWU1vOVgvZlFMc2NZZWtzQjNZYUZicnY0aVlYdlc5UGxzQXplNWsweUQxNEFlR3FkL2dZZXV0NHhkcEZhNHp5M2FjOXh2MFFGK2hPdTBEZVY2RTU2SmY5RmNQMU5HWmlvNGlsN2s3bXBSNVY5VGM0amc3NWhTSDNYU0xTSE9IWlU1VzVadVR0ek9WeExMUzJsSEJMWHdkTnphVFlhN1dSSzJ6QWdTeUxVeWI2S1NiR3BSd3pkMzNYYmVGUXZFVXFtQkJhSzJ6UVdyb25DUnpwUGsvRnhPQUh6Wnh0ejd0UU4xYjZpZFVsSkU4aE1paGh1VmhWcTB1NmVjamlEZWdYSjZTU2ZzbElpdWRhSEtqd1J2MEJMd1RsL01oNHYvU0RDQ1dVRmFMTmEyekw3TDg4cVJ1ckdVWHNiN2hxVlpUVXZjTUNpbElZbGxUUWk1WDcramsyVjNxQXVMejZLaWdEcUtSa3ozem50UVJxNFVJSzExblM5RHdTblg5eC82dGZ5eS9LNXVXWmMrRjJNVjN1UGx2US90S3I5eEVxU2poODg9IiwibWFjIjoiZjgxMmRhNjdjNzMxNmQ0ZTBlNGM5YmM3OTYzMDczNGEyNzY1ZWM3OGZhZDdmYzcxYTk4MGMxNTViMTNiZjAzMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InhKaklXQ0RsUTFtNTgrS2JOT1JpVWc9PSIsInZhbHVlIjoidGlJaERZWG03eFVCQnlkMWx1bFBZdGUxd2FRYlZMMXI4aTVrZFZ4NTNuVUVpek9mV2JqbHZ5VFlCc0tKYUhrdWlsZlNCems1QnA2d3Ntd2hWWUYrNzBYMUlRUnFOR0Jsd2ZGZStpMUlwMWNiUEh4K0t3QlcwMFJ6blFRY2prcEhjUHl1ZVhnd0NPekhKa2pidlZUVUZzQUZSblFNekpmR3JtbWlpMXUxLzdXVmtjZHBaYzJIaVhIQi9zbkZvNDk0aHgraWVsU01MN2Q2aC92SkNzdDRGb1pnVTFmUUxiS05XemZLbVE1ODhPaUwzSVlONEN5S1dGcS9mRnpXOVlRdWVYNEN4dDNTbnFoWGV1UFVNRHE5M1BrZXZGc2szaTV6N21mT25tZ2xscnBIckhpblhtSC9XNHFHUFlCU2dWaXNCa3lPeTIwd04vTDEzdlhjK2x3amdpTDJYUlVsc2NQSE5ta295d2NjSm5uU0FyZXFPZGJLMFFINGVxdHlvSmJVS1FFNzNzMStMUDRmaGNpbk1zV1M2TnJ3UkkwNFk2VDJzWHpzWDRWWlduOFNFYVhOTTU1QWJGNlBHb0J6VG9KZ09qelRUSmY5RTAydnFvb3RKYWJKdXVQMlY1eGFjSnI0czZYZDRBUklQa29ZTkJITkRBWURLWWpGUzBzR21mWk5xRWtGWjNQcWMrb0ZBMTFZRnlvSXFtNlBVQkJsTmdXN0JwN29ZUWRVTUpHUXdrN2p5NjUwVGgzakl0ZHBjTmFuTUEyM1hqVHVFaTMxeElJM0pVT1h2U1IrcDJYMUV2SmxlSG9penRZckxIM29GbTYyUjcxcWxxOTI5VVFCZmh2SyIsIm1hYyI6IjZmMzE4NmZkMTFmMDllYzI0YTRlNjkwMjY0ZGMzNWE4ZTU0MzU4MWU3MWRlZjUxNWJjNWNhNzY5YmZhM2FjZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IlQycHUvdHJpazB3dDB1MHlNeStMWGc9PSIsInZhbHVlIjoiTXNCWWowUGdhaUYyNG9CY2RSalVXN1JuV1YwN0pDN2VOQmdwR1loSmdveFVsTDVIaEJiQjRiOVN2Y0lZbzcyamo0TGxzMmtocGFCbm9kRENmQ0hDenJwaEJScWF0aFlvUXZFN3U4ME9WMG10alozNFRNMkZOS3RyeVNXeEtTV3ZvV2U1V3A4cnE1SWd3Y3laTXRUZVhBaTBrWHVveDhLc3hhZnMwdmFuVWU2amFjNlNneHExU3dUbHdZSUZ6RVZwTDJwU29qc3hjZW9GTUlYcmVCVnIzV3F2NVpjbEdNNjU1ZzRLT3FMSnJsVC85OGViQlI0ZnVDcHpqcUJTeVJnaExMWE5rb2x2bStnY3NhYmIwRUR6SDBnVnZVZDJNZXI4Y0E0M3pPVFZ2LzdYTjVyT2VZbzJrM2UxQkx6SkhYSS9KblpGMTdIcUplRmRYSkpndHR4MnZEa01zSG5tU1czeUZmNG9lR0FkL2ZFUzhveUJtaEhNYjRKUzRMcVFlVGI2eGQzb25ncXFUd01iOTNpTm95eUhBNGh4QkRnd3Y2RE5pVFNMOWV4NXFLdWF6SUkxT3lzTDhuZk92N0dNK2RQaXFOLzhmN21xbTYyZlFiS1UzMWpIZTVWVzAvZk1oUlhwMm5sNHBPdTJYc1BFU3Vib1Z6VjVQMmIzMzQ4SG0xc1YvTjVsa0JNTkRJRTlvYytKK3ZuT3NJMGFwRWFvQ0pGZVZLVk1zK2VuV0toTHhLaWJKZ1o1TnFxcEVFUTZYdSs0aHphRWJMa2xpL2VEVHBTQlp3VDAxTjhuK3EzazNUOHRTU2tEaDdOUWtaOWpzTjNwQWxSWUtscmcxZGdTWlZYNHkvNlJGYmdLUDQ5b240V2F1SVo2cGMzNGQ3bUFYN0hzUU1wODlWM2FTNXlxRTBtWnYraUx6M2FvamR6N3VWS2giLCJtYWMiOiIyZmU5OTg1MzdjNjQwNjRiYWI4ZWQzMWJhODk3ZDI1Y2YzM2FmMjk1MjBkMmY0ZjAxNzA2ZjhkOTc4ZTcxN2FmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImVGZWpKWFloWnNrR3dNZ1phM3grTkE9PSIsInZhbHVlIjoicGZTSWV3UjltZVFJMVhHTS9KUTF2am1KWnI0TDF1SXhxME5vS0ZkRXZQZjUzRHViY1ArS3dudG40T1VGV2xidUwwUG1KRmVxcUMwSTJSV2dGYTMrUUx5UnQ4SWZ3WnF1QkF2WktUSUNYRlR2NE52NEhpbWxGUXVNWms0dmlOUjAvVG9UQVRndktjdmZGQ1NTNU5EdGNXTDNWUkNKYlJSbEhtbzlyOFVNOStuVlVqNnNQRUplREx2Z0g3d2lZaStwdit3SXRDZkdSLzBkTkJuOWlrTEc2K0VEa21NTnc0K3FPaGMxdWo1VDNtK1dicEdXS0RESnI4Y29mTzd0RjgrZHZzV3owbUtXbkRDc01lNXZ5OEU1aU03eGp2dEpGM0o0bGVKRmlvNGRCR1lSYzNEZ2lvSDRrU0lpVlpDWEY3anFMUmRDbHlkZ3haWEpNQU80dGpEUXlWdDFIUzM5QmdnTFRNb0JIbk56aStYanR0eWkwSkVZYm43SmJBNE1ZTUpVWUZ0dHo0NVVGbnE1SGlXZExsZS9wZDZEU2lES2cvQlNQZmFrMlAzTFNmUEM4c0Q2cVVsTnFvN0UxejNVN0NrUCIsIm1hYyI6Ijk2NjQ5ZDYzNGU1MmUwMWE1MWYzMjQwZDNkMzY5ZDI3MTA0NjNkZjRhZDhjZDY1Mzg1MTZhM2MxMWVlMzg5ODEiLCJ0YWciOiIifQ==