В Калужской области нашли мёртвым пропавшего мужчину

Он ушёл из дома в Боровске 18 апреля.
Елена Французова
08:43 22.04.2020
0 8715
Фото: МВД России.
Читайте KP40.RU:

Как мы ранее сообщали, 18 апреля в Боровске пропал 53-летний мужчина. Несколько дней его искали полиция и волонтёры. Найти мужчину удалось лишь спустя три дня.

- Поступила информация, что похожего мужчину видели на территории одного из предприятий, - рассказали KP40 в УМВД по Калужской области. – Действительно, там и было обнаружено тело.

Причины смерти мужчины выясняются. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.


Новости по тегу
eyJpdiI6Iit3V2xhbmRnOUNaOTRJdkNZZG4yOFE9PSIsInZhbHVlIjoiSE1SY0x5aitWRGlOQUUxbTQ5Z2Z0M01aNDFCVWc4ZDl4NVArWkovaEs3MGN1cWJCeHNmM2lLZFduQzFtalAzNlkzZHRTblVLOGJYMjJGU09oVDJkTEhmUlhseTkwRWJNaXpZZUsvbzMzR1RkeXRrMFpmTzRyQmZwRHV0UXpYeldwNThFRUVwOFNacTE0WkFMT2JxU3VwZ1VhVHVmd2F6dHVVUXRJOTNRakFCTTNWYnBCSlJkcTVUbWU1V1ZUWUw0Vk5YaklrMVlLS1g2K3o2MjVrLzdBUzJXWG0yeDdtejNaeEFHNUkrUXU5TTN0UlYxL2ZPc3prbGJ2MHhWTlkyaXRud2lMT0RZMGlqcHZIcVJWRi93bnBnRUhoUUEyOTJjcTAvTE5SZlpkQVlDQVVyWFRPR0pkRFNGMlp6clN3T29uSWFSL0R4UWJGdVhaUWZrb09mMXR4ZnVYVXZOR1BtUnplUUFEemZNZjVBR3FJTFZScnVvUkp4RHpnWUdZdjdvSDJZWWNzVVlBT21MYU1HRzlZcWJsak1nMlpmMXJnQVlTYitWaVgxdk54UmR2TjllUkpRQ1NBYnlGSUhVeXVYc0gyRmdQU1NHSzdraC8vSG5BN1lUQUI0YWpBRGpuN3FvMmRsa3hkdU1HWEdZL2l0NHFmZ0lLUHJjaUlDeVNERXIrUCtsVS8wb1QxMVN6QXVQSHpYTTJRdVJzNElDeDR6M3FkTXNMemtYeEVPL2k5WHBHL3FoQWtqaUpoempyK0JxM1EzU2t6Z2JJdStVU1lNaGc2RzBxYWs5bEFIeU9LaG1xajVNajVXZ0NTdTExaHo3YVAzNDNkSmpjenZWOFFRSjd3UEhRVitZbTlZdGRscGE3VG5JOWdYS0FFdm1FQUt5VWlvOFRZK0R2bDRGUzg3N21mODBnTmFOMk9nN2w3ZjBKbitiS1FBRE5hMTFOTVZqakttb0pDRUp3Rm9GSm45RDhvTWd4SFhjbHJwN0ZuVDBFak5NbGhBODB4TlBsTkJoIiwibWFjIjoiODhhODZhNzE0YmQwZWM3OTNlMmE3OWZiNDZkZTNkMDBkZDg5MThkZWUwZjM4NjM2ZDBlYWMzYzdkMWY0OTQyZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkswZG9rTHp0SUNkeG1QdTc2cUxNMFE9PSIsInZhbHVlIjoiY0EwUlFuKzhVajBiZVQxaUJKVTRCNnVoNUwyeGdrOUg5dXZmbURTTndxWmh3THFvTTladm9jUnA2ejd2cjZqK3RTTFJsbDk5K1VHcDNtTktrZC9UQ3NYYy8rMnlJVURjckVQdHc2VGNjQk5hdWo2T3RDOTU4MS9KYzZMSXdNK3NyUzY2aTlYUGlmVDFaK0loa1NFN25nK29wMkVsRGNqUDQ4azZXbEg0NFVuR0ZxWjkvQnRwTHhlMCtaRkROVnNCQ2dqRWdmdmFNaHZPa2hYMTdVOGdjenVvUFBwL2NCZ2oxZXd3WG5TS2VXY0pvRWs4bjJrU2FvMTNJZkVkOXpKeWJ0Vzc3cGh2dUNzTWVjQ3UzQ0l4T3NXWE1UNmtWaFpTbVErVEpoUHMxN3hjVHhGZWgvL0ZVNm1FR2U1YW0wZlNLMFFGN3Yxd3YwMC93VXEzNUNMSFZPSFpiNzdUbnd4cmd0SFFqc3gvOWVDM2dqZ1hXVllMd1hHQ21QdVpvZFFqMGpJckV6ZjNCRDRkaVdlS2ZiUzFBbWNIZWdmc2NnTWtOSmlHdGR4SzFMdjJ6SmErRllpenJHeVdQYlNqRVVNTlVZYllSUHNLd3VLYVY2VUQyQVpncG5DQVpXZzAvOXhVUm85MFZWWFdyaWw1b3ZGMnBPT1JBcExTWVpxelg4b2FYTlE4Z0hoSzZjQU5nbEFTK0lyelJSWWFwQXlFcm9heXBMQTc1bmxhMTZ4VGE4M0xLMEswMUdqNll2dWNSdTNtVmZHNmxiTEl0YmhQMWduV2lPaDNYdGxOU0ZNY0RqQ1lCMHJsUnI1Uy9vdUpDWnd5M2Y1SStuZmc5RGpibTRwTFhKZmlJSDkyVDFIYStqOUdsZm1QUXlidXo0WEZNcUhqdmxDL2NPRzZHSjJ0NWlKY2R3OE03MTRTeXkveE5MRlk0QlR5a1VzVzdodVZaL2RvNHhMYTZRPT0iLCJtYWMiOiI3MGRhNjE2YzMwZTIxNGU4M2QxYTVhZGNiMGE4NDZkMDgzM2I4ODYxNjdiYzBiYzFiMDhiOGI4NTU5NWQ4YjZiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZ0T1FLS0VTcEpDSnJ0VTFLZDlTYnc9PSIsInZhbHVlIjoieHN6ZWo0NUpKbkRsYlVrUldtV1hMbzRJVVRGSm5tb2pMYzVwVGFEdVNoZHh5K3JCdmpHNVpLRXp1cXFRaVkrQ0wvRmRLWUpZamQvMDlhb1ZuM2QxZFFjTGlLOUNheXQrTXJ5M0JRcS9LMVBIUENadFAxK3UyaXRWT082UlVjL0pIZHJUdUVuRnROY21EWkFDQllpZHJ0NkRrT3lvUjdESytQNGk5UndDWFM3Nm9PT0RNYzRiRmNTMVdQNTJ4ZExuQXQwa2ZMdHhYOEQxaCt1RUVxZnpOZ21UVDI3S1pLRTNMSWhtb21ZcCt2QmxVZnpDVHFKbEVRYjFzYlFST2NpMkR4QTg1MENoQ2p4Z0hNTFFXVVVjZlV4TVFZQ1hxVUJaZWREQmNMOGdFV3dtQkJydXhUUkZvckZ5YTlZbXhTSVViajd3dlBMdkpaR21IVGN2Y0RiRDZBZ1d1OUVSSVFiay8rbEJUK3IzV0hkZlNFWHNyUjZVZFJpNnR3d1NobzdRNHEyRyt2dUVJZjJXOEFmdXI1TytIZ1M4bzFnQS9zR3U2cmRta0ljQkhqV3BNbFU4ZmhZRnU5ZUFibC9jNkg1Z2FFcmRIODB0cEV3TzJheEliR1VkZ09TN09rbCtwZUdRdmR3Q2JFSVp6VlU9IiwibWFjIjoiYTIyMTczNDcxMmFlNDgzMjkxMmZjYTMxNDU0ZDcxOTI2ZTljMDQ4NGMxYWFlMTNjYzRmYjA1Y2IyMjkzMGQ2MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InNvbFZ0SXEvVFN5MHZ4K3NINnZJd3c9PSIsInZhbHVlIjoiY2xyMWI3MnJPWTlpNTQyVkk3b0VGaEZGWDhLZjRLOXlXTkV5VUxFS05XWXVzREordFlhVmFFSytzUVhGRGFmSmpFbHdkWjZpNmhyd3lLdjBaL0VmbDRET0Fnb0xkYm93MkxsUXI3R3lmSWNFVkJQNjlIVlhCK2tsOEdkZzZOcFRrbENJWnpCOEprUmlqQ1paYXRmV01RSFYxbjNuaFZkTXE2SnpEWXExNlR2QWROVkhLT3RiWlF1c25YNzVKN1pyNWY2cjlxbVFqMk13U2ZKNllxZHU4bmxDK0x4SEl3SjJzSUZYU2F1djhNbU9JaWVQR0x0Nm5VY1p4RE5vUGZIdk5MMVlhdUdLL2RMODl3YXd2ZTNhNktSdkpRY2xBSkc4dUd2dHJlc1NqTDFtS2ZDRkRLMTF1c1hoeUVWenFwSzJ1SFdTa3ZESzBBejN6MFcrcDNRSWFGMHpsN01iS21KaTNaL0JzcUFWT1NkcmloR1N3VVU1c0JyVVEwZzF0TU5NZHJTVHc0WmdwdGtxYkt6NjFhMWxlaW1QbklrRUJobG0rVEJLT0daZkp5YzZrWTlXUi9Dak1KWUNMdWlPM21RRkprU1ZnbFFoUWFYZVFaOTVCbmgzK1FFM1FOY3g0QVVBcGpZdzdwKzYrRjQ9IiwibWFjIjoiYjlmMGI2ZDYyYzAxY2QzN2RmODg4YjM1OTg0ZDNlMTFiMjcyNWRiOTBhZjI2Y2UxMGQwNzgzOGUxOGVjZGFmYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Inc1Mk0zYWF6bEZ6a2dLc2xzTkc5Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiQ08vbFBwZUhJMExocnh2cGRxM3hjcjNpSWpNVlJwMUdzUkhzR3pKRkNwbU5EZ1pHeGNWcmQrR09veHZ5OHVNYzFwMW1kRTVrMDFNeVFKVVlZaFREQ1dlcUwrMmY5MnJRS2JuRUVkSGtMRjVKUEhpeFdLaHpuNnE4SUtIWGYvVWZyQXBmR0tTL09TdWM0dXNNcmRhMGVSV0dDcys5LzBvM0dvOWpJLzFUMHJ0Zm5hR2E3QjNkVHJmUkpvMlk1dC9mdGdkNzNkOFNoTDg2d1JZZXFmUjM0S3IyU1lHUENDT1orZ3UyRXd2OTBXcVNIWVF5U2hqZzlBM2J0UlpNZE52R04zcXFSTkRWZGQ0Mm1sek1tS1N1R3BFSFcrZmFXczY1UDY5SVZMMExqMi9uRk5PK0dPZVNCQzFWRGNYYXVwRml4dTNEeGdmZlJqZkdaQXBpTHdUL2dtbjZOVlNxN3NWaDRDMXA3OFhsSG1yaWJONGh1TzhyTWRNSzdGbklUQzFSRGZEeUhpNVNraWhpekJJSmYwMWkzZU11dU85U1BlbDg2MDhhNTBabThXL1JlUk9nOXVWUk5iZUlMdUhUaTgrYlZ1NVRPVWhJQ1pMWjZsdEcyM3FvaE9zeVZhUG5LS0tJL2trRU1TM09qVWh5K3dadmNIbFNXN3NsblNSUXZMenhTTmFGVUR0VHM2UW1pNnVzek01Tlo1VTBWWXV4Wi93b0RHU3Q2RVFWeTRRU3h5cFBmWEV1MkYyN21HWWdxNHIxbFJuRTA4cElQVUU3SHBwU3h5TVNYSWxkRk94cUZxelVPTGdsV1d6ajdKdFFYVFhKRVZCY2hCaXRrZ0M2alpYSSIsIm1hYyI6ImZlYTkzODNlOTg0ODhlNDk3NzIyMjE0MmNlOTZlMzg1MzRkY2IzMzYxYTUzYzZmOTc4ZjdhMDNjMDVhNWYzYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IklKcmVHV2VxN1lNekhNQ1diTXJFV0E9PSIsInZhbHVlIjoiai9EblkyYjAxZFpKT3VRZWs2WjlKZWs0eEtPalc5d0tXQ0h6ZTd3dzVwL29sK3NDeEpwc1hGNDdrLytTWTdrWll5OFlhS3BtNENTaGkvZnhXTXJTNWRTd3JqVlloNUxqdzdoU0xkQ01JWjVpK2lDd09jNHM0T1V2L2hoOXltazZ2bDFjN1VLdStvWDVVQ1ZRUjBDMWdCei9WZE1vOUswa0VRb2VaeW1ZYjc4RFlwZWdVdVUzWk81VnhkSmpsT2daUW9VS0hGUlJxZE5uYVF3aE9xa2hTcng1Uk1NdzA5VWE0SEUrYXhBbnpUMFZDWlQrd29TN2xRTVg4clRHRC80NDFFSms2eFFYLzZDWDBMZ3h6UkVpVTJGZ3FkOS9lWmdEVmlYMlFFam9veldLN3g4U0tZZVFSYTdZZzM1c3ZSZW5qcXB6SGhTU0JMMDBsVnhYUDdIaWg4czNPT1RSVitlK0V5cUF3cHpYaGVoT0VERHlFSWtaMGt3Y1FCUGUra09LQ3VVaXNIUHBveU9PSUlaVkVqNUYrNnB6R1Y1c2N2bDlxN0VsMFFzeHlGaGhKbU9FYnlFWEJRUm9aUGlrY1RqUUhMdERxY0s0cENZMjJ2Y3ZQSlJpeExtSklJcGRyaEN1VHp2NlRBNXdmRUs5SGE5SUE2TFNNMUl1MnhLNkhBcWw3bFpmdjk4cmt3UDdrUHNOdHowTWUwZ1FOQ29HTy9tUDRYdVlLMWN5eDQ3cUJ2U0JvS1ptdEpqcDVWaTFsRlprbFpoaGw3NW9PTVQ3NFJEY1VHSk1GQkpTSlkxYlNtSFQ0cFZGVTN6TWh5V0hub1FBVWd3SHA3UGJ2TkhTU2wrT2U5MDB0ekhPNGI3SjBSMnBTSWx5ZEtsYU1XUEFEZUZrL2FOck0zalBVOHVuSG54SjR1RmZqN3NwelhtQVNPS1giLCJtYWMiOiIyMjAyOGI5ZjcxODU2NzFlZDE3YzU1NTkxYzZkOGYzZjBjM2RlNDg1YjAwNWVhZmExYzg2NjQxMWIwZWI4MDVhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imp4UmlqTmZvS0E3R1BUdnJ0Mm5TREE9PSIsInZhbHVlIjoiZFl0aWc0UGhlUnpqNk0rNnc4ZEVaVDF2c2lKTVRPWjZmMlZVZStkOCtLTTNwY05Rd3Q1SlBVNnNWVUoxYVZmK1pLYTEyanVvYWMrR1Z1Q01WNjhReWFmMWxWREhaYkIxbk9Rejh2T2Qrang2Wlp5MGtiSy9qMk9heTBBRVVNYTBPUkxIQU9VSjJndWFlaUdXRXQyNStkcFljRDNYb0VpRlFsb3N4M2c2U1BWSmpMeFZxcmtZUEhnWk1QRWVpcW1hS2UrQnR3c0YwREpFTTNBWFZab2ZSa1ZOdXlFeTZtTS9ZYkFyQUZBY1JoUW16S3F3Nk5JWDlIL0J6M2VQVXZmb0FMK1I3ZjJSVmpUb0J6RWF3NnR2eElYUEYyNWY1VC9odVdsQU82MlhpMG9GOWV4dlIrQUpxdUlVUGVKUDNkUFU3Q1dvcTk3Wmd5YzdYcWw5Tk1mN0hWME52Rm1PajJNdHEybEs0WUdtK2NrZE1ndXdMVTFOemtiakZZdjRhVi9pbUVrOXlKMjhlbGVjQXJ4bzJEWDBMeGU5SU1rWWRRN0NmbTk3WHNPZG1DS01VYVdheHZFU29OMGp0NE1sdHlMTiIsIm1hYyI6IjQwYmM4MDA0MDg5MmU4MWEwMGQ1YWRmNzFhM2MzNTczZmQ4YTJmNDk1ZjA4ZGRlZTY4NmYwZTUyYTA2MzIwOTEiLCJ0YWciOiIifQ==