Останки человека нашли в сгоревшем доме

Погибшего пока не смогли опознать.
Дмитрий Ивьев
12:26 14.02.2020
0 4144
Читайте KP40.RU:

Около 7 утра в пятницу, 14 февраля, в селе Совхоз Боровский загорелся бывший дом животновода. После ликвидации пожара в помещении нашли останки мужчины, рассказали kp40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Личность погибшего, причина смерти и причина возникновения пожара сейчас устанавливаются, пояснили следователи.

Это строение ранее принадлежало колхозу, в последнее время не использовалось.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjB0cHBQUFM4RTBWNTFHaFY3NkorUUE9PSIsInZhbHVlIjoiRDZqWkVNZ1dJNzZNNDljYURmcHNhM3MxZVV1L1JiVnpWK1FWbTl0S1RWeEtkTGRiYm03ZENrQmx0WFJNNW8xMFRFTGRrUlgrTFhOTWE0aUtWRERzRHJqTnNCdmc0UzMzT05JdmhYZmxtNDh5L0tLQ1FFc0YrMDdDZktncldwcE8xRFRtbk9vUFdiSVR5aGRiVXJoR1kvZDVtRjFPTjhqbXJNR09sVm1oWnlDU2I0eWRYSUx5azhLZ0FwV3UwYkVrUVAvTnlPQUE1bko0Y2tDRm82K01WdlFkYyt1eXVWTDcxdUVvS1BlQWEzcTRNUlgzRk9HSFRnMHR2Mytxb3dzUGJreWppZlNmYnlqQ29ySFMxMjJTN3RPN3B3U0h2V0FaczhjdTA2ek5HZWdPaVQydWxJTlprZkFBV1ZuTXllOWRrNmJ3c3lyYVUrdXlqV3drY0JSUFNlbldHQmxDSXNkeElEandVeUR4Ym0yb1R4bUVxZ2c2VThSZWJ3QVpPM2xVRjRWWVJRSE5Nc2RzVXBjcGJYbU4vME4vdW1aTG5uWTd4aHd2UkF0cUVLY3ZDRnpraVV5eDRpOGZ3dGZRdnpsT3o3aXhydG4randWdHZ0eFNOeHAydzludlplZStZdEZCR3E3L3JRYk9TbFA3dGZueGV5K3F5Z1hhaGhDRmRZZ2oyTUlUSVhqNGhSU2lKNU1sb1JwbDc2c1o5WWV1bmdUL0h5aEV1M0NjQjJHZnVRck5GR2FnQjJXTFZFdmQxa3A0b091cGk2MHhwZTVYc3hPc01obVFuV1lRSHNjdmdFYzRkS3kyR0RuQUhrVWJIMlR3ZVBtUXA3U1ZiUk5IWTBhdnhETTdLMUlONU82anltaVJPckRtMEx3Wnd1Y3VKRzg5dncrbE5yMmI3MFFadGpwbExoTXRmeHlJTlpQUE15bGFpb2tWR0hlZGsralJaQkw3N3V0MVVZM1k5Q1AzME9SYlkwWWg5RW1FOVgyQUFvdTJ2K3d3dGdIM205Q2ZHQ1czIiwibWFjIjoiYjFmYzZiMmFmMWJkZjczM2UzNTBlNDVhMjdhNWVkMzhjMDAwMTg3YTQ5NWM1NmY3MmFmYTdlZjQ2Njk0Y2Q3OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkN0OHhsUUZpMHp5K2RSSVZtQ2xkOEE9PSIsInZhbHVlIjoieXk2NXEzN2UxbEdoSWJ1UElaQncwdmM0WWZvNnJvOU91cmpZSmdqMlp0a2NjeXNoQ2VWY3pmbE1SclRJU2VqRVY4cG1wNjdXb3dIUTgzUmdNeUhzOXprSFZtQ3VaY01CUW1hSDNNRithWnhSTS9WYVFlenNpak13aHJUVzY5ZjcxMDBmVFNvK2pkY0dZOXBibUJtaGNnV1hzellpYWZHWnp0MWxMU3FaVTZmK21EM2lDaU5RRjlPNE4rSDl2SWRkOHg1b3cxUy9wRCsvWUVLWGRhYWQwcjFyNWdLdDZHbzFDMzYwa3Y0eGdtcHFVaUk5dmFROXBkRmo1YUl2bzB2UWVIOEUrSHpUbWRlOFVYQzg2SFhDR1BOU2QwaVZnVzRTRzNEdXoxelpKejVFRjdVdkFQbTJBek5tVWY3cmlxS0wxc0xkejdPK2N0bS9rN3Mwa0dqVzRmWGhyTnN3NWhXaVc4QWR5ckhRMDB6M0VkUTV3UXhqNjV5anlUV3FlMmlEbVNYc0tVTkhqdjluVXdUV0p2c0NBRERyNUI0TnNGZnNIZEl6S1RIcFA4dEh6ODFGcnMvTHRnQWlEQm9yN2NuV1NPdkZCTllRYWM3RDZ4YWpIVlA5WVFMemo1YWh5ZWs0L0dtQWNSd3dURDYrTnQ0bmVIU1BYMXk0d1h1WjNMVFVJSzlvTjIyR1hYbHJ6WklsOWlZYmIvWnorSnlza1JSTllqYm1lUUdtNzhRZDRYbEJPQmlkQk8rMFVTMkl6aGd0NEpsKy9mRjE5RzBPNWR1YUdZa3kzbmJhbGgwWEJtVERzWTl0RE5rdFAwYTFwUk9jTWdVU1BOUkZsYzMxU1NjN3ZMQUc5b202M3k2RnZJYWFFSGVBQkhDUUFEKzgwSXdBRTV5Z3lMVVlkNW5hUXYycW0yc0oyQTVGUERoUmxQNERKbitudVk2d0QwSlZiU0tyREVBNG5BPT0iLCJtYWMiOiJiZThkNjc3MmM4NjEwZDRmZWZhNzExZjRlNDliZjdmMjQ5YjA3OGRiOGEyODZiNGMxYWMwMjUxOTNmMGM1YjdlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhLWlg5aG5mTEJmbTlaa2x3S2oraVE9PSIsInZhbHVlIjoiakgwR0Q2MnFOVXZsczJZL2RGeVdRMTdFSEltQmNPZm1tdy96bVoxYmY2RXlMS1U1dGVnTjhrUUNUamo0enFvQVExK0QrbUt2bXBEUHNTMVQ0NTNlVWV2UnJQdjhaeDNKbURQSTlWWWhONGF4NUNIUTZUdUhoL253UldqRldqeFJkSk9peG9RWU9NdkcrdzBtZWhWSi9mcXBqNGppYUNMVi9LUUZXMGVyc24zbVI3bEZhZXhUL1QrQ016TEVHN3piQW1temJlckZsL2dtR2ZKS2kwdWtqVi8zdG9YSEg3bnhMNEh5ckEvQ0phZ0ZqbmREQjFsNGNsc3JxUXY4SmxUcXIvNEhRMGRXZ0x0SG9QZm1PUnhuV3Y4ZzI2c3lNWXM1NFgvUXJ0Q1ZtMWs2NDdlVU10WjBmL0J3dGFoSnFIdTZ3bXUwRzJsYlR0TmJTd01sWDhOWmR4cnp3MFA4ZGQ2Y2JQRGJ5T2ZpbVpGZ2IwNkZOZUF2N0hkWllzeFR5Z2ZDUWpiYytuVjBpUW1TdHh0TUdEdG1DRnpXRlB0Mm96WllHNW9YVFB4bUJJamUwenJjZzhxbG9PT1E2aHJXKzgxV3pydXB2OHl6cHQxdldTYUpsNXFkM3RNQVFTQ25oTy8ra29nNG56OEVkdU09IiwibWFjIjoiZDQ3NmZmZWZiNDdhYzQwOTExYjhjOWI1N2EyMWY3YzI0Zjg1ZDQxNTgxNDBmZjFkZjU0ZDBjNWFhYWQwMzIwZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InM3V0FrNElFamVidW5rUERrTEVIenc9PSIsInZhbHVlIjoiMUc4dWYrYUttUnNKV0dsdDJiRzYwV0RrbEFTK3VIL1d5TldUd2hkdGdmb2IvUFRvVExIVVBtNE1nbXlFSnpXMDdlWmhCRlZMVERUbW43SlYwS2Q1U2diaEZIdXNxV2c3eEdVWlBUQ3A3bVdWaElYWVFyUVJXVWh0b1lKck9zVmQzbE5kQmhram4yejVGdFhTY1FMOWlsRW1KS1JpUkFmWUJsU1dKbjgydFNEZGxWZlQySUJqWDVPd09yeW44VCtOelFmRlNiZnpsQ0Y0V3BndkthV0E2Y3A5NTM3WVljQ0Z0bFh0ek5Vd1hCZ2NxZ2JVSThiMkpNWUtjRFhDTGxLUEtkb24wSkM2TTY4REFoYk5BZkppcWZPcXhzMzcxaU56bm5OMXdXUmJEVzB5aTFOb1JIb1NkeGJQblJZUEJwWGwxbmh0bjZ6WnJVczh4dGNTT3M4M3hUUmpkeSs0dXRsK1l4NVVtNmFzK3N0KytBRDVVSWZxdmlqbXVoT1lKanVMcUhhY29sZzM3QkxETmlQN3RIZzVUNGdXRWtUa1dHY2dXcys5cm1jNTFTQmVvL1J4V3FJSG9NSGgya096aWxkT2FGb2N2aGpYb0VxQXhUVnZpcHluWHZPSHdKdzNER1ZHYmZsQyswd0t4Uzg9IiwibWFjIjoiNGQyYjdjNjc2ZDliODYyOGEwNmQ5NDU0ZmIwODc0NTJiMjBjNTNjNmQ4NDJhYTZlZDFjZmExMTFmZWFhNDQ3ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJQekFSVnhHMDRqeENzUmpWRlB4cVE9PSIsInZhbHVlIjoiRXp6elFGK3IvbXNXU1ptb2JTTU15VENXbnpOcnl4aTB1NWJRUXlkYUJuTTlhM1U3cHBBSGpDMDZLdmtYditiTTZsN0VYaWxYa3Z1a2RyUmVWNkR4Nm9pdXpBSm1pcHg5eHl4Q2hkLy9qZ1VWbGl1RlE0Rytta21KQjJDK3U5ellyQTBSRG05SlY0N2piRjh6SFlMRUFkYUlSZHk0VnBFVEwrdjBTWSt6TlJPenpKaGgxVGg3NUFnR2pSNUVpNVlnekJDT1dYbmFEN1pmM3doNkxhMTZDdy9CMWhhQ2crajdmWFprc1VVTGhoTHpsQ3FTUFl4cjRTeTJMS1owQzRMbXlSa1FBYldxb2RhanFEQmIyREo3VEFwYTJvcG5vNm1vM29ncm1KL1BKS2NtODRaRUZ0T3F6WmNIQU5hZDFVcHZjcHNlQitRQjc2ZmtpWEg4NWNEM0lpOG8yVkhkZSt6cHJnQzhZbHFoUDBMY24rNFpTYVZVNWV0Zi9hUGZnNkc0S0g3eGhwbWM2TlM1bUg3OEpaS3JzMnlEbkthaUc5VVBOYVBteTdhS0NoT01TRElLb0FWVmF6a01KSnQzWHZYOXYraGdmWm5RSS9oQXdGNWhsT3FFS3hIYmwrdS9zLzRsMk1hNDUwbjdITEx4bW5OWFpKWnZPUDNOZGJwZVFwK3BtQVpMYWZSTUloSzBKWkdLcDVEYkZ4YXB6ZURacWpBSkplZVRQdDZMaTUrdjFGQXVKeURjakpGNExjYkZuL0MrcStFZEFWUUtBZUFKREVkLzZKNlR5UVd1Rm5sRnN4SDJwaDVVZTYxUmZ0V1JWQVIvOG1qdXVINkZxeVg3VVVjQyIsIm1hYyI6IjA4N2VlOTk0NzcxZDcyYjJiNWQ1MDQwY2JhOTVmMGQ5OTU3MmM3NTJmMzAxNWY2NTQxOWMwNzZhMjk0NTAxNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IkxDWS9lVFR5UVNBR2FzbUZ0NkQzaVE9PSIsInZhbHVlIjoiVmEzemM5UFNPSVFCMmx4MWxheGhvVjBDSmZIV2pvVzBQNm4zVmJZeks2UWpNSlJxS1NRMzQxNzhqeWNqU3FaT29mYzl0WTYyTkh0UlczVTVTU3ppOHdoc1BYZ1ZoVk5CY2NNdDJHdXU4eWZHYmFrSGhpZnlRemNXQmQ2cmk2eXVYUXBTaVovRTJINkRqaktNTVp4cjJxaS90SDk3Tm4reDVZMGNEaFlJZVZndlgyQVRGUGhSb0laM3JMem5jYlFSYmRLRER5K0plc0JkQW81UnpPbHgyNE1URmF0U1dPTE55d2NNRmJJK1FUNHY5QWZnUXJnL3RaME9iSDFvUDkwZ2NoNzlQbmc5QndVZzNNNzNkQ2NGV3B5Mmt5ODg1NCtXVDZMN2VYSGNjRE5uYTltUWQ2eXFUUW53ZkNJMVFLcndYbE1tSS9SWE1LK2FJVWVQNytGOTVld3Zpdmt4VktQOGlOOGg0djdqRW9mUGs0UEg2d3NFMnRJeGJvUFVUTmcwbVhnZmw3ODJjR3lCM2FzUjY3a2h2MDRxTlFHMDVhdDNtQjFWVzA4SEVzdGltYnRndXJpejZSTENmaHJDSG9jbHhhOVk1d0x6V280eHBxWVpnZUFleWlza2crY3RrYkoya3VmYmpUSkc3VGIyTjJ0dDVUVEJ1TEdNRnIwdmIvNjBZalJqdWIxUFpRb1lpbUlZZCtwYTNWZndFdHlUSGQzUXFyWThKQ0V6dUM3ZVdHVmx6WDZybGRoSy9KbkZBeEY4MW9jazMza2lvam91cHc2V1dYQ2VHcFQ2cVh5VGtCMEthdWtGRHdrcjBSL0w2QUN0K21oelZ6UnNUVUJ2RkdwL2N5N2JZYTdwTlRJMnBqVk1FUXc4aEJkME1vMWlNTXJTNWl2bVVpY2E5aDArcEdibDl5VDlNb2ZseWJNaldxaXAiLCJtYWMiOiJlNjMxMTRjYjUyZTc1OGJjMDEwYzg5OWFmYjkxYTA1NjhlYmI4ZWUyYmJiMTE4NDcyNTM2ZWIzODU0NjMxZTUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjIwWGhncG5kSStJV09xZ25XalZZa1E9PSIsInZhbHVlIjoiSTZpUHhlNlM0eDQxVUVoYUV1ZWhueDZZbkFOTU44bXh1M1p2c1hrc0VXQVVOODR3Z2owTnVpYWJaUEFibGpqeHBxYVlkSCs3Nm00SU5tT3BQeHdwbmdBNFhTQWpNZWFvaXplSTBrZWJPZEVnMndRUjBiTStNQzBjVlptQnUrZUJzNXNFT3lVU2tjYXhQK1pQYS9QUkp5TitxdEh0U3BFQk5SL2ltSEczeXExRVJGbGd0aGRqdmNZdHRGNEhpM1NuL2cwSWp0Z3JEdE4xaTBlQ3duYURqOGVDTTcyeUpLdXhlNUUxWVBGTDJBLzVYZHN4d3hyU1VMTTJCc1dlSWs4cGhzVkltY1Ivc0M5aUp5VG8zMzBiQlFiaEthakduZC9vQXkvUnFZK0NNZGhsWnRNZmNUVlF5MlNNMjZPa2tqd3VPem5OVnRYR2tDV1ZVd29jbkpxeFZLWm9JMytId21OQWtLbzczRnVQQXBzWEpIZ0dkNy9wNmF1OUVjR0RycnF0aVNrVHRGdDQwZ1lGeEl4Y0tEcWY3ZjZlVGxCNFNsV2xKSm9aUVVxT3d4QkF1Q2F5cjJ1L1gwMTBJTzFRMnUyaiIsIm1hYyI6ImFjOGQwNmU2YWNkM2ZlNTc4OTdlMTE3MDg3MjE0YjU4NzQyYmFmMTAyYjVmYWNjZTU1OWY4YjMxOGNjNzc0NzEiLCJ0YWciOiIifQ==