Третий день продолжаются поиски пропавшего в лесу мужчины

Волонтёры выехали на место происшествия.
Дмитрий Ивьев
15:11 19.11.2019
0 5844
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, в деревне Михайловка Жуковского района 17 ноября пропал 22-летний Александр КАВЕРЗНЕВ.

Последний раз его видели примерно в 4 часа утра в воскресенье, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». После этого он ушел в лес и не вернулся. Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: полное
  • Волосы: каштановые, короткая стрижка
  • Был одет: чёрная толстовка, чёрная удлинённая куртка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки

Волонтёры выехали на место происшествия для поисков. Связаться с координатором можно по телефону +79056427417.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


Новости по тегу
eyJpdiI6IkdLOW9IeXJON1FYUDI1aEZKRFJBWEE9PSIsInZhbHVlIjoiTE04bEd1M3FXc0F5WTE4WlBrbWNKNk9IY25keDRYK1dJWUVaRkhYWU93S1ZKaDh3QnBZQzV5cXdyOUdFL2pmaFN6ZWF2cmZJUXZrUjNRNGFmY2hJbXVlVjA4amRDV3NxbU5sUnpvb1FLak9pdlVDc2JvNVdyd2xNMkdnN296dUhrRmMwb0JQKzZ0SVAyUXJ5YlhmdHJaY2tVOVJtSTZ0eHpucGxZRlJheU93QkE5V0pEMlg1NmdaUk5JZk5EYm5VcUdhd0NQbndINlVIVlhLcnZsVWdYTTJtQ3B4b2M4cElvMEoxcUg2Z1JreUMrQjhXVVAyd0gwendJc3U5ekFlQTFvQ2FPSmxST3JVbDdVbGxoQk9IYm52c2MvWUZJaFdLNzVLTDRibzgycFFIbWlaQktLMnQ3TkJ0bFRWa0RDQXpTcjkycUpoK2IyWDN3dDdxNm5ONjBKVzhkRW9LQ2xVZ0JiSVBDdDZLc3pJNkdKWnd5cCtIUG9ZbkhnMFBTdTR3bWtDNXFwdFpkNkhMVWFCRm8yaHpsRzZtU2RwZ0UvYUtZck1DY2Y3TzkrcXV2czgyN3c4UUdQWUplQWx6UDBWVFBnN2d4QXdIVHhManRIKzBEL21rMTc1MTh1Ukc0akx0cXc4L3p3SmhtdFhBaHRRZm8weEVhSm5rN3dpRjdoVm5qWkVjNWtoc0loSEd4aE56eUpTZzRxUjZWdVV5ZGIwZ3lnK2QvQVo2Q21ZYWN4U3hRN1FpOTFBdi8vRFh4aGpKQkg2Zi9KcnFpZlQrejRvUEhDckhGTy9sT3JEWGttYW1kVEsrWUpNUHpXZVozaEVpaFNoSWVTSlBGNElUNFlTMkNianFjZlNWRCtoakxQNHVFVU9pKy93aTM1L0swbUVwWGR1cnpFNE1QMnRmT3YwdEkzc052OGJsNmVaREVoWmhmVVQwZVFOQXFaYUhrd2tWQ1FHMU5mWUhybVp6YlVPVXk1S21UTmx4bVczU1gxL0h3QUZTWGlJb0V5Sjg3UzF6IiwibWFjIjoiZjZhYjE5ODhhZWE4NjE1NTRlY2Y4ZmZjMDg1ZDIxZjJmYTIyODA3ZjYxNzI1NmUxNWYxZTI3MGVkNjAwN2JiOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IldsRThwNVcwTy9xTFFtcUxYQWZVRkE9PSIsInZhbHVlIjoiNEtJSytUeXRCZzZBbmxWVHFZQmI5SUM3N3JUa2p0U0xJR09PQlgyQnZZdDhLQlVLZlU2MFZ0S2UxamxzcGVLRjRwUDk2aVp5WGRmVHdORGVub1A4WVBoT21pbDN6cWlJZ0UxWVArYjFXb1lGTExuS0hUaFlSM3pVOThFOUprL3VyMTIrSkdIdHF3UnJOQ3dDTVBDQlFtZ0ZHVXd4QXN5RGN0VGtydG4rZUZXYXU5TDF0Z2l3UlNReHYwbDFpV2hBN29NR3liaWFrcXhsQWVmTk1mSVlheHlyWitVWkFyVDJrQnkzZU9qR0Z6V2F6UTFiRitTcXhDK20rMlZVM2wwWjYybDY0V2habFVVN3VlUVcwQzU0THdURU5kNkVnbTJXZzhHLzd1NzBiMXd1YW45NFJhVDNwQWYxRWErWm9jSXgyZ1doZ00zUzVkZHczUS92SDZ3TzJSYVdhRkMvUmM5NUR2dHoyNldHNUhGNjZkRnoxbFhPdC9RNzVVTmxLQUZjTjlSTkRlTm5KTCt1a3oxOSsyS3Vld0Vldm4zOUFUMWhaNkdEWmRKcFZkN1BpNnFNd3ZVTFUxcHVNRVA0OEVTdVBndUdaTjhKWjBWOFQ0dXJiTUoxWFRvUndsaFZYQTdmSEFId0hmc0trQjhHU0ZrWmE5RjBRTGhxeGpad2dMSmtmdStuODR0RlJBanN5Z0VJVWp6dERjYkpQcHFjZnM1dGZlU2haaGk4T1kyTUZHMGNjbTFUOFJKZXo4U3ZWcnpTRUczYkhhblFmUEpma2l5cEVzenV5ZEFIaWFyZTJTV05jdlFpanZWSE11MDJ0Tlg0UGx2N3NTUUVzbW1McTh2Znd3bUtGQWRxSU8yYVVQUXJweUdyNGdmTGplTnpCOStzRW9YZzdiOExXb1pmbWY0aU5iQUpyWWl2ZTV2b1AydEtZSWNveWlyNXdENlpwZXdvWWlYVkxnPT0iLCJtYWMiOiI3Njg5OWFlZWI0YzhlNGIxYWFiZjFjYjRlNTliN2JlZGI0YTcyMjMzNGJiM2M0NzhhNDZmODdjMmY4Njk0Zjg4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5iSDVmY2FQdU1PQ1V0RkVGMDRFQXc9PSIsInZhbHVlIjoiZ0MrR2lNRXlwWGlxQkd5VUx5YkdPNXJRYTQyUlF6THdENXFNQ2tlQTg5NTBMSEJOaE83N3pvblRYbGNYRkRKaEg1Lzd3UFZ3aU5MWWNBdEM4R29tMnhtQXdsSVRFTjFyajBEVGUyK0d6NjdQSEQ4WTFJcGh4RUpCYkM1VVNHUUpyV2FjN3NRclFIcVFrbHlrK2tuc1FubWhqeFNuNUUxeXkzZ09HcDFMSFlXcW4wVHdFYTVpNCtWTU5pQkRZaGRyeHMycUtOVHByeEZqQkdtL3dqQXFOcHF2TWxFTENGZlA3c0M2cmNBaXdZYzdDZG1WL0h1SkY3QzN5YUxHdnpuakZrTGFkRVA5aXQwVG5aaUVFV2FoNGpuZFAzL2djOG1zemM1UnhUUHg4RG5VN2tKU2tlWml6TUd4ak53cjhGc0trRFVzNm92WnBqYzV1NTMxMmZRMW1pZ2JTUUZiSzU3dlI4MmpIcEVSc212QzBaSU1xNGFRSURYaWFHMDZtUForNTFPZmE0Skt4Z1BBbkE0cFNEa2pPb3FvUnRQZXdLSE9IRFB6Z1FYMmZybzZmWXZnd3pWMmEwS1FndjFiY0VSa0greFRtcVkxdzR1NUZJTlI4bzlLY3g3aW1SaEM0QmY5VVBYTTRYaFNGMUE9IiwibWFjIjoiN2E0YTc4ZjZjOWVlNDJjOTBjZmYzODM0NmQ2OGRiOGJjNDY3OTYzNDNhZjkxNDA1Nzg4MDdlNjE1NzdkNjU0MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjhYMjJrT1BBbUNtKzhlaVFJbFpET3c9PSIsInZhbHVlIjoidkljV1UrRlZ0dE9iME1uN2NuYmhrcGpTNWZYc09lem9HSlk3c2ZncCs2dFNYU3AxUHhpTVhPRHUxcTNTQWVLUnI2dnkveVhOOVh5UVl3U0Nra2R3T0VnbndEdWs5U2RpUUlkNkJjNlZySEZzN2dib0ZuTUg0dU1GTWY3empqZkYxNXViTzJIb3QvRkF5ZHF5dGU1WGZ6dWFsazZqV2IxVEZkZUhmblY2dU1vcUxRLzhweCtEbi8zU2ZlVmdjMmJKK2JCSUVUM1g4L2hLZ0NOQVVva1JVeUFMdFJNOTJIYS9Va2NDYzhUUFlBeWFDdnBySWR6ZStJMEhRblh6NmhPbjhrQit0NXFONzhHRTU1MU5DU05hM1dPaWhnQjNSOVgwMVF1SXhPcDlCbUxDWmdVc3hWUHd0WFFCQmttZlBxdk1LVDhqUGVEUjZrSTFqU3NBUFMwMUtsVmgzeS9jbldmVXQ1aktlUkpscUxGS1M2SjJxOUpRd3IxTGJMbTBHbDhmeldzTG5UdG9ZTEwzQmNLREg2Z2VrWUJlRVZHU3ZOQkpjVisvMEp5dzFIdUxPaXp2Y3VRTm9ZTHZTYjQrVDZVS2hkL29oYllEd1FLK3dzZFhCVE5JVWlBRGFLdWgwVE1MWDZiZVByaFhmc0U9IiwibWFjIjoiZjE5MzE5ZDVmNmMxYzJiOTIwZmJlOTk0MzJkMGIxZmI5MzAxNDkxZDhiOTgyMGQ3NWExYjM2N2FiNjczZTVlYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImZWaTJsTjhJQXY2cFZPK3UraTFEN1E9PSIsInZhbHVlIjoiSU1pdEdBSk9mUFE3cUhHSWdNS3Zzd2VQeDJBN1Bld3VMcGZaWHIrYlY3YkdnaW5nWjVtalZtRFAzY29NdHlRcG1wcWFuTk44a1h1V3dYVG1QeWNuQVVnT3VpblhWdTE0U2I2akZDREJhQ3VCMFlWNFBHOEdqK1MreTEwaHhtRzFnU3lRWlB1Sm5VbkxublVQS0ZraitrM3FkK1lDSkd5MDd6bEVwNmkwcytkajNURER2SHlQaGltYmpnVWxITTZNajYvL0l6U2JHbkE1NEh4WFA5SEYvNEQyU2Q1bTMwZThNaFFsaEtMdWpuRUJaYTNlTjU4Z2wvQmFSRkRKUDNrd0hOTTNwSDRNV0I2V3lLcjZlOG9hSk56TjRHcFpVemlhYTNJR3A5b253SUR3clFiZTFVR3hhQ09BV3phRTVHSlMzTmtsc3NQU0xjY3ZQSjBndXVVTm45TytHdWN6ME5BZkk0dWtoQjQ1VTVZUDhnS0hpYjEzU1h5M21rNGdTdndKa3NFeHQ5MjljTndvbzFDbXhxWjBhSXFGa1I4TVdGaTFvYmkxeEJ2dE44dlIvam84cm1tN05UZk9qWlRPNFdzME5xUnQzSW5Rdnc4MkhLUUd6dE9FTFNHaHFJSkVlT1N5Y1VveGl6L0M2cHFIRkc4ZFM0UHFKbG1aVjNKSjdqamd0UWRLOGFJRDk0MzkxbjlvT2p4UTBxeVZRK0JPNStBaEJFcE80WHhkOVBNdlZnSUc3V1RPeEVVZ2hqRXdkTEVHaGwwVk9JWnlaaktPcm1OQi9sVW1YeitDWkNwcFhrdStuMmg5Ky9vc2Y1RWtldUt4cHhYc3ZpMUt4VU1RYlhoZyIsIm1hYyI6ImY4ZTA1YzllY2VhYjU3NjU2ZmI4N2E3NmY2ZjE5YTE4OGIxNDIxOTZiYjA1ODAzNThkZWVkMjFmMGY0ZWM1NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IktMMVpVbGRSRHZ1ZkR4TEFmcEVHTUE9PSIsInZhbHVlIjoiQmNld21ybXI2aWtIY052a3RUQXB2eGI1bnhNNXFUK1NRc0ExY3p4OHIrVk92ekhLUGZVZFpoc2s3ZzNiTStVYnBrSzFtQXdMelhUb1g1alBBeFpkQ2gvSThQZmE5YjZpT1hTUG9Nb2dzK1d2dUttdnNUN08vUURyUW5HcmV1UFdnWHROSUt2Q1RkMU5KMTJNNlczL2RnRU9lbFVNMVZ5QnpRZDk2blIwL0dQMVFrSi92VE1jTFY0ZDFWTmtUaXNFcXRkazUvanp6Q1lzVlZBR1kwckdEL0pJQU50RVUzd3B0RVdGeENJc3loZzRKMUFzZDl4czdRV0dBMEFBSGVMclV2R3diUXoyZnlFaHpNeVMyd1ZVZCtCZ3RZRVZKNjRTK2Nibk9rb2hLT1dxR0ljT2JueGNxQ1pyMkZLdEd1cktRN2ltSXZlNDIyMkhnQlR0cWxtaDhNTzgvQWNuWEk3SzBxOEg0WC8yQWhNR2FhYTdFTXNyOFJqekRhWXJGZThNZVVIaHcyenFpSnZMQThXdjRNU3VlV3FvQkpENEk0czZQOSsyUFhpZkExNEhLd3BPTTliU1pLRTZTZU92UUpOb2VZMjhNc3gzemRQR0V5ZVNMVjJSay9yekVxOGgxNFhTRWlSZ0srMHlrRzRIRmR3U1h2VXFVTG5xdWhZbmhBWWJXZTk1QnRPSkFkYXFSckhYdHdkK04xbjR3SFR6dThLa0VoNzN2cVo3YWhoZWIveHNlak9XNk5COFlTMUo1Y1Y4NWhvUjMyRk1KVnUxd2ZOakJYQzNGSWlNZWNoVEFZZ1RoaVZLMzI3dVB2cnVZc2V6WjE5dmtwYXNiNEw4RGU5N1g5VXpNZHB4c1dIUC82eHZQU0d0U2lmZnIyRVFnKzdzNjBONTd1RnIxNm9jVzh2V2JXd1FncHZrWnQra1cyY1oiLCJtYWMiOiI2NDkwMzM5MjBiNDEzYmNiMDU5N2ZkNjU2MDFkYjE3MjAzZmU0ZWQ2ZTkwYTIwYzE3Mjg4ZTUyMTA4MmU2MTc0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImFYcFlrSGovcTlLRDl6TmNFM2hvcVE9PSIsInZhbHVlIjoiR3VRMk93dTFVcjZwWERtQzhFWTZvb0JTMmo1b2w2YjFGcUVjaCtWZXpGQjVaN3FPcVNYdzg5dU5WaVY1dTR0VHRNMC9CeW43MU03NWZFeHl5WVdXWmxiRUppYkZwVFZWYkw2a2JISnVYbEMwNmtvbWNPQXArOHpHQUR5UGhrOEFhUVlwd2o1b2tGd1NBT211TzZDaHdMSDl0QU9rZVp6ejNSeEE1bUVKaHM3bnhVb1J2UDhsOEhFTGRWKzl5QzlOOXpOQ1Njc085b2UzVnViSXJ5Yno1eUU5QWpGLyttWnR3ZEZuSXhXMXQ2T3ZTTGhsNGsvS0JkbDh6NlFzUEZyZXJGeC9pTDVxenBucEprc0VqRnhqc1pXTXZ6b0lMMjRjb2hFQWpLTitxdlE1WGVUbkFlREF2ME8zK2JhQTNZWXNMeTg5aG5BYVQ3ODBhWk9uZGZvU0ZzS1dBcGR0bU8yOXdlWWZGemx6bzl2WGVvNG9EUCs2MS9xSmZkMWJNWDloYmp6djBLa1VIeHA0eG9qRVNxZEZHYzhJRXlEaGVHemhuU3o1TXBwekgxWS90d05PNTNPWWFidHQ4M3FXb2xCVyIsIm1hYyI6IjE5M2JmMjMyNDYxNzk5N2JhMjQwYTU5NWViMTFkMmNjZGQwODFiMWE0MjIyZWU5NzU5ZWFlNmZkNjAzZTVlODciLCJ0YWciOiIifQ==