Новость дня Происшествия

В Калуге въехавший в фонтан водитель убежал с места аварии

Дмитрий Ивьев
14:34 24.04
8 4092
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло в ночь на 23 апреля на площади Победы.

После аварии виновник убежал с места происшествия, оставив машину. Полиции удалось найти виновника. Это 37-летний мужчина из Брянской области, сообщили в УМВД по Калужской области.

Он ехал на «Хендае» без водительского удостоверения. За это на него составили административный протокол. Также нарушителя оштрафовали за отсутствие страховки и выезд на тротуар.

Сейчас устанавливается, какой был нанесен ущерб. Водителю придется оплатить ремонт фонтана.


Новости по тегу
eyJpdiI6IkxjeGtSakR5b1V2RW1sa1dEdDdFRHc9PSIsInZhbHVlIjoicjRsSzEyWERRemp4NC8xOWRzTEtYbjhndzM3ZkJRNXc0TDJBNEl1dG9KVld4dmU0dzJCTTFvMW9iQzBhWFc0anFsb2Rwd055cWxoNHhtck04L3RLbzJxM1BRanAxaVlPQzdnTVBuaG94N1pzMkVpUEVjeUVrT1E2a0M1Yk5iQkFCMzFTN1FMY1JTZHQrTHFlRDg3bEVjdlJyZS9VejliUjM1ZlJQaTRKUzdET0JPM0UySkovOGhYUkkxYlJWcGVsTmxXQTAybSsyc1RkNHZBbzdIb2hQVmJTalRlNTJ4UXpWTVBUR1dYZ2tvMW9Qbi9PZVpETTNGNy93U0N0SkUwTG5nSlNyVjVzSHlEcWQ0YlViSkxOOUV1WjBOdWp0N0tpSlZIejI3QkVTRmxYdS9xV3FSL01LbEsvT2hBKytFUTc0b1dwTUpOajVuZmdZWllqOGE2WUZncEY4Y2h1MTkyVnhUbzFIQXJTWnVIR0U5UjU3YTh4cHRyZ1NSazUrSDhHdWMvQWNhV3RKa3RzS21nVDBaTCtaeW5KQk9SNzFDVEJqVnc1TTJ4VVVWclJNQ043U1hQWGI3dVlEWkVxeUMvZFlTb3NJZjI0V2NkOEhxdytXMVNBWFZueDNoaUlnYU1NZlBjMFFTemFVZmtoRDBoY2hSejlKcllBYU9SZmJENXpKT3R3OTFPTFNueXYvN1NiTmtaMGcxQ3p1TDNlNTBVWk5VTm1ONVV4V0M3bC8zUm9pVTJYOG1MdmkveFJ0OFRoMW44RHdRQS9xZXUxbC9hd3NkSFlReEVsTnJmeFlkWlNUMW52dDkxTDRubGxDVFRSL2xSRUE3cnVXMEdrRXlRL1JRc1RjcFBUSE5MRjZJMDB2eVNnLzlwbUlFdXhTNm5RVjFxbnRPRHJrcXkzeTJZUG8yTGUxeDhaMi9sSk0zclpUUkFmc21LWUJYc29QbVlGSVIyN3Q3S1krb1V0b0xuRkFDT2VBNWltRTJRQjYvVFFLejZ6YWF3L2JNV3loampJIiwibWFjIjoiZmE0Y2RiNjRlM2VhNmVjNTNkYTFhYjM2NDFkMGYwMWFkYWUyMzQ1NTVkMmExYWI0Njc2NTE5M2I0ZjMxYzNlNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhEZGlPY2N1K1VFYzJITUw1RUpSaUE9PSIsInZhbHVlIjoiVGlvNCtjdzQ1OURYZXVOM0ppVk4zQTZpSmUzNXR4dXZ1cFpPMnF3VXlNRjBydE9FRkFtc1A1Q2VaOXBiWEgyYWo1Q01zVDF6WCtkS0Y5QUc3OU9jM05kbnpBNXRSUGFtVkM5VnVraEJ3TjNXbHRBc2t2VHpLNkdxTmNXVCs1YmxoZW0xclBocjdMUWhEcnlhR1hiTmpxNVBDVDZiRTVOelNHT3dHUG05czI0YTVqUTJwVHRxdjlHN056SDdJK2k0U0lFYTE4eEVLZ1pkNXVnT1d3bzBOc0VaZW1UM2ZWTGtFRTI4SkI5d0htU2hQRFFpYUJYZXN4SFpoc2R1MTBmNmRoemp6Y09FSU9sZWFxMEpEczZMYkFPRjViUFQrWkdWM0NmdE96bk1oY0NONllFNU5aWEZ3NysvNVhiTHg2Q1pjcnJoMHE5ZjV3THJuVlgvRW9SQ0o2bndUcTE2OEV1cjNPODhTMXl1NVVRaFl3eFA4eVJHN05wME1yUzB5WUVpejBxNHhoVDZaamhBdm4vREZRQnFwT3F6WkhHQnNpUmY5Z2V4bnRmcWxmOVNNa2g1U0NITG8yZlJKcDVZOC9kRzhoR3ROUWxNdGFNOStBMUl6cUJZL2J5VVYxSFQrTUNNMEJqUXBxSUI4S1JVck5ySVlGREJ1ZU0wNDdoRTZLQkVFamtXVGFCRng3cnlybWlaUGo4VWd5SDF1TDNyVzFhS3ZxOFBFcEdhbm5RcUdjNytOSWhpWHhYMDBqWkFKOUNjWnBsR2pNR294MU41dG15TCtramU3VTVsNlhpM0o5ZFBpTUd6Ump0alZNKzJmQ1MrQ28rWVV3MHVBdXV0MFpjM3hON2EvWlRJK3k0WC9CQ1NFYW9jTFRDOExLbmh1RkxxVnBHVDhYZmhSK2lVZnh1TXo0S2h6ajg2L2lxOU9EM3RSb2EvYkg5djNJZEhXWFNlMnpiSHJRPT0iLCJtYWMiOiIwYzg4MjM5YTkyNzdjYjc4Y2ViOWU5NmQ1ZWZiMWIyYTk4NTEwMmUyNzZlNTY4YmQ2Y2FlYmUyZTU1YmI5YzUzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 8 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iml1dUV1b3djVXBGL0hsTjJHQnZWblE9PSIsInZhbHVlIjoiVjZQcVlzOGZCVzFtc0h0N2oySVgvVVhKT2x3Nm9tTkdRalJXZHdQRWpkdjVqSFhVTWtJaE1WSDg2dk1BU3VjNVNpcmF2VUh1M1FXeE9SRzQ1WWl0NjNIeWhWelQvNm5xMXhIUU41RkxQdVAzR0labG00SnhiWERDT2hBNVRlZG52N0RqMGZBWFE1YUVmV2t4R1pNSVV4ZEpUWmtlK1Y4UllJOHpvL0VZOGw0K0NxckJwVmUwcVFhUXJKd1RiVkc2N2hZaVZvbXNwQ0JmN3RmeDFKSVVCQnlUeHNPTzJ5TTRRTW8wM3RtMmRGaUV5QThlcyt1cVpkTVo1WnJSVkVycUx5MVVGYkpGN1Axa2psMTAvQ0wwakJsQXZLTkllZG91Vzd1V1Y1ME9YTFR6M0kwdVpwV004dzA3MGh3V3pYZXJ4eVpiT3VHS2pTMEJ1enRtOWh6MlYxWEVpRHpIOU5kNk44RWNib3dIamNJMityZkFpT3AxcFd4cEY2NllNSldWUTZNK0Q4ZTFxRXc2S1dSWlh6c0ZVckJqMHV2VnNvL3lOb1gycnU2VkRlcWU2WjF3bzVzeERzVzg4eFlKVzdiUWh3a0tub056OUNJNXFTN01zZWNBWU9Lc3h5TUR0ZjBNS0UzOHo2Skx4SmM9IiwibWFjIjoiM2YzNjE5MzY2YWQ4ZDdkNDM4ZTNkM2IxZTQxOGIzYmJhZGE2NDNjNjhlZmRlNmZhNjk1M2JiMjczMjZlYTY2NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkYrNVhiZlNxWjVkcWR5Rm1FWlNua0E9PSIsInZhbHVlIjoiais5SmZ3SUFxNkFJc2ZjQkpOMFhvL3QyWG9sNExUWmJUbVJITG85V0RQLzh6dUhSaCs2bTlHbldNR0VNNVh6MzlxY1ZDMWp3UzZmeFhnV3JtYjhWMHNLNkgyWi9HTEhrSlJxUDZSeUZmTXRBc1V3ZWc0VTNBTHVUSExOd1lHbTlNbGppM2kvK2lzV09td084SjZUTDRvY2RtcnBSY1RQUVdaSmE1SUtVNnkvQUdieE1LVjg4cS9uY2R2SkdaZUtxNFo1L1FTemhTMW4vRzhDdGp2RUF3UHdUeU84S0xIYmlUZldWYityeDB0Z2F6TDlhb25STmY4NmZXMUtXbXNpTUFOVnZZMzhabU1IakVRaC9oeDAyUGNQcUxsT1d2Wng4M0lreThPU1hqL3YvTmUydElBTnZZQ29sZmY5UDhueHpMRXhhU0trV1JtNHpvaFJqWC9pcWFFTlluV3hXclFMaWVFMWZPVFhXbHRSdUFnbUo3SFZ0ZkEzU204TUdsRmJ2UTBxYlcxdldZbTAvM1FOMVlHR1dXMDlIemh6MVlXZ3lqTm00Wm1wdVB6ZmQ0QkNGUEVPTkhpSVdwMzA2Zy9FQmc2ZG54VVBjdXJZQUVFVlA0ZTV5WlZKTCtIY2pFQ01NL1lubFJxSWVBM2c9IiwibWFjIjoiNTAwMjdmNjI4YzY5NDExNmZmMzg2ZmMxYzczZTFhNjgzNTA5YTcxNDI4MjU0Yjc0MzhkOWQ0NGY2OGFlN2ZiZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik1qSGl0SUR1eDFZQ3VER21HV1g0ckE9PSIsInZhbHVlIjoiQUVrbllKUmJURDE1aG9UWEZUb0R3YjRTMlZEOVlUQVdSbW4wYlQxeW9hRnRpQVRhSENOK2FpZFBONVlLc2Z3VE5RUDNZUkdrSmNMRU80Y2ZFTUN3RGM4WnNaNzd1ZENNNytHanpSVkpkaTZIbTBVcXhBaUdCVjQrOURNYlRkeG9RTWZDYWlaYWRCZ1l6N0gwY1hoVTltaVVnSHExa3ZZYTUrRjBJaUtsbTJ0Qm9ISElWSUhnY0dOK1J4R1pQNGs1N2o2eWxmZ0lKWllwVVBNa1E3QjZKZmpDRVRjejQzQ1RxazR3N0pTdzJXL0p0TzkvYi85SEdvcEl4NVJMS05TaHNjY3l5RXphOWxvRGgvai9ZWHdDbkJGOHlpWHNsWEQvK0JCbmJWREpXTDNFS3RCWFRBZDVURG1KN0tWVHRMYUdIUmJJd01SZVJCdHpzcHI5emJMMXRTbEljd3RwOVp1YWlTTmVJOEFBVEM0Zkk0YkF1K3NiV3hlVlF4K2YvR2tPRjJleVVWTlBmVFk4cmtnblJ2Y0ZXc2gwd1hSR1BFWHVTczhSTVVlZGFQWW5Gd3o0VGNXVXlxRUg2c0JYUnErOTgxWnYxSk1nYnRVeDB0UStNZ2E1R1JsZTVtZy9wbFIrNWFESXZnV2dLZE1oVC91WjIzczdtWDRRT0V4bUt6ciszeHJnclYxdlB3Ky83OTF1bmY0VlZzMzBPRWhQcEszYTRyY3hsSnQ5czFzNFBuSFhWaXJlamJjNVVhOVdWdXBodk83VG9kaTRvUUhGUVRGcHkxejhocHFPR3hpdkVFczlqeHNwbi9ZMGs2eGMzWnVFR3Z2THNEaWVmbmNURk1LOSIsIm1hYyI6ImZkNTAzMTNkYTUyZGJlOGIyYWExZTQyYWE4NjA2MjkzYTM5NWJkOGY5YzE0MDMzYjNmYjI0NDEzM2NiMTYxM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkJIRlcvVkt1dmNvbWh0Ti8rZ0xpWlE9PSIsInZhbHVlIjoicVByVUVORFAwdCtzaUhmRVFlaTVxUElJUkx5bHVKRy9EczhtU1poZm02a0JiY1V3VGZJLzF0VnVjNmxOOFhubE55b3JPRktCRU5uOUxTeHJCc2cxb1JmVm1nMmdUdjgvM0thN2s5TldZaFVIQjlWSFhhS3ZlbXhiNnRWRDlaWVJiT3djUGtuUllDS3B6YnZlOGZScnNOdDdtK281VEhMeGVoY3hKbktRUlp5OVhmUitzeHhnc0NXaGI1cjVwci9kKzFJS1hYVWpkVXFWbklaNnhVRGNUeDMvS2lZcTVVTnIyd3ZjSCtBZVRZUnpYblBvUGxRR081c1BFQXFsOG90THdic3JsVkR2OGFzbExHVE15QkpOVGJGcUtLR1Q1MXFSQmZ1cGY1Mm5QM3Y4Qmhpa2w3aHpIVWpZUmNpZHFDcmtFQVdnWERTV0U0d2twKzNTaVRmdCtxUVNSY2d6VFVjcnB4Ty8vekhWLzdsalIxMUhUZWVqa1VzN09wQU9VbXZaZU92UnM3UzYrZE9aaHIvK1B5QVRZcGQzaFo2Q0cxQ2tOdnBLS2V2UURlLytMRi9LWWlPTDVZL210eE9JbXdKTVVscjVlcGF4NE5Qb0U2YjBVWEpqaWFqWVhOa1prVUdkcXdxd1ZTLyt5NWxWblpjWm5RblptSkcwc0Z2NTRBK2dKZnFvLy9GbTF0cTJDNko3KzNwcEVpUXB1dFVqMTlIbjJJelZ0TmxEUXdMSTFLZ3lKTWVBRWhVV0pXOFNucXVOY2xvYllNOW50ZDV5MUxZZmtnOVduOURXQ1cwbkhkNmpvWmpiWVhHK2hWV01NUk1USW1vdU1EaVo1V25MQVRMY0JvQXowb3VZNXBrb3I1a0dCSmdja2dIRElBcUN6YTV5TDIxZ0lOT0cxTHJlM2VWcFRUbFRhcWc4YTJFMjljTjYiLCJtYWMiOiI1ZmE5NmExZDQ3NWQ0OWZjY2ZjNzc0NTBiZDNmZGE4YzVjYWVlNDQ1MGMzOWM3MDg5NDZhMDFmZTNjMzI0OGUwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik9zekp4dy84MVNwTy9TQkJxU1YwSHc9PSIsInZhbHVlIjoiMnhGelV4OXE0djNiQXZjTUZoSGFGNmtlSmEyVis3WXc4Szk1aU5VcU9UMSthblZZMGJJeVZMbEc0anljbGJxdXF3bWJEUndWamt6YlZZRTJOV2RlaFZvc3ZwdE41R0xTL3Foci9xM3N2STFPWlFJc3ViWStUNUtQQnZLY3Y4REF5RzVOSXBMWEZKUFVzREtja1U4ZGpBQlVXOTdzTE9qQWl6Mng3bE5VNm0rZkEvS2pjRHlRSUo3VTBpU0xEY0FxMzBaNVZrLzhiSWhnNHRGNURSRk9ROGFuc3YvK2tiQ05iM3EvQ24wdmhXMGwwZ0dTSXZpVk91WVhXYXF5V1FBS2l6anRSRkdmamY2czZ0Qkx0bkZGZFc5NmJhV0YvdVlpMUtTVHZhNDFCVW1zSUU2T2pIdnVqNFZiSnNyZ1EvRHc1R1F5MVFIMU5HdFRFQ2NLdDMvNEU3R1Q1dEcxRStwQ1pqQTdJUCttWTJDcGZXNCtaK2p5SzBxdjJjQjNhdzVOU1VzM0l2aWxVVWk4cjVJWG9rOWsvdlBCcE9temRLMW42YnlVQWFIb201TDkyNmdMUlBRcVBkZ1lBc3hYaGJwZSIsIm1hYyI6ImM5YzQ3NjkzZTE2YWZhNDY1NzUxYzdkMDVkYmQyN2IxMjE5N2RmZTIyNjg5ODI2OGJiYzBlNmQ3YTBhNjYxYzUiLCJ0YWciOiIifQ==