Жители Турынино жалуются на мотоциклистов

Дмитрий Ивьев
09:59 10.04
4 2273
Читайте KP40.RU:

Наш читатель из Калуги рассказал о проблеме:

- Улица Советская, Турынино-3. Хочется обратить внимание соответствующих органов на постоянное нарушение правил дорожного движения этими недоспортсменами, которые используют для своих покатушек дорогу общего назначения, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих водителей. Ладно, он сам разобьётся, но может подставить и любого водителя, который будет потом отвечать за него. Помимо этого, грохот от этих мотоциклов превышает все допустимые нормы, так как у них практически нет глушителей. Обычно это происходит после 16:00.

Еще одна калужанка пожаловалась, что так же ездят по улице Ленина.


Новости по тегу
eyJpdiI6IlVHQlVBbXRFWU9uOEJwYUlsUGxWZXc9PSIsInZhbHVlIjoiTzRtSG10emJsa2NYNnJBZFFrcm5vTWc5RWNWaUFEQUNaZDFxa0VFd2RLK0xZTHJ2ZWxoZnhCWWw5bzdwSFptaHVBN2t2R1lMM09nS2xHbk5IY1FlWjNKT25TVGU1bDJTdTVSQ28wL0lpVjFwMnBNaWoyWkNnQTRlWmVoSktNL2RaMkxzREF1elFuUlo1SENrMFp0ZXRXSW9kNnZHbS81bng3dlJqeWE1ZXBWbmRxTjNjbWdrNmJodEY2TlN3Mlh0bTA0dm9mTGtQTEt2LzRLSGRCS0U1NTlodTI1b0V5bXEzU1lCTENuaWxGNmIrWUx6SlREVWxSUWRXcWU1bCtWNXVnVjkyNHczSWgvNXhxeWY5ZWlZcng3R3dUalZXOUpWWWFldkxXZXFBZVZRcEcxSTJTZUM3RERUNFR6cmoyUFlPa2I5Y0dRK0JtK3pDa1pVWHZURzVZZTQzdjV3aSt4M3h0YXBERG14SDdxcDQ0bGRkUjU5RVZBaUYxK2MybUU5WVdQdmdDL3krN3EwMy9LT2NwS1Z1Y1dodnJDQUMxL29OZGsxaWNXQk9zbHhWU1dGanQ0S3VjczZTMVNRMUtKYWMxbkJQWW9NQUYwUnhsT0JkUUJTQmwrL2RXZU4vOXVmeVZRbUlOOG5tSEtRZVkwcm14QVVXYm9hNHBBNEVibHRlc0VTK2l6bzg3M2N6aGk1Q3g4QkNIdUlwb0w5Umo0akg4aGtKOEZ2c3JVazJCYTI2TDR1RHZsbTltVUhmbS9oUmZFSHF4YlFoaU9zMjF5aVZva1ZueWpGZjUxUEp0OURFRzdqeVZ0OXIyY25qMjZNSlZsL2hMQlZtcUdTVjR2dVppN0hQMzJyZ0lPSXcvSkVQdWVBcitzZEZQbVp2TjFJYkszdUdVRFlNeWtzSnpvd3NxOXNMQkFZRnB6L2NGNGRKV1FkTm1FQ0xTS29Lc3ZCRmxBbjVrcjZoZjF2ZlFiZGdhUlpFNXR1N3oyeE1JSFN1UGRGRUFNQTFCK3cxS1ZRIiwibWFjIjoiNTVhNTdkMTMxMjgyZWUyZTVjMzQwNTgyYmNmYzYxMDdkMmFlZmY4YTUwZTJjMTE4MDRkODZiMmEyYmMwYTg0MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJwVFJ4MElYK3dTaTJHQm03YUlBRUE9PSIsInZhbHVlIjoiS1A0VUJPL2Y2WWNDNVhwUFlmdzJJOEhkZ0w4SHYrSHNFMUs4aHVtb3dLRGplN04wMWd2ay9PMlA1RWdYaTN1b3d1QkVSenp6NFdENnI1ZVdJak81YWU2S3pHR1lUNkd1UXJQOHlpYk40Y2UrRmlLU09jWTlraEFuRjA0VGN1STdkY0hQNTd4YjB6dnZSdWkwNEEvTm9jSVJVUlpCbnl4N2VBOVF1ZVFEakZOZUJ3ZG43ek0xRS9DaGdjaDFvVmd2SCtUaHMyZG1IWGVuYm0rR0Y2ZUp6Q1FSMVJiMHNWbC9Ob2kvQVhSSHdlQzFEZHVaK2R4d0xzcFF3SzQrWWRobmVXa1J0d3Z2T2ZiaTNmTmE3QzRUaHFrRlkzaWpiZlJwd1FTRmtzaDBUMEFLcW5ncXRrMHNJTC9iNzd0UDJTUkxGUUU5QmlmYjA2S3lQR3h0SEJIZjhLbDhGQUdmTWhVY00wVFpIdEhINU5RZmNiRzQwaHR3Yk5Vak9YQ2JnenlONVFSdjVKSERtTDUzODFJcjB3RThOWjB5QUxnMmFhN2dMaFpnWkdYV0VDb3g4WWFHNzlDcTNmSld0cGlFTVlhaktZVHh1WndieTJ4RTVGZVBNTlYyeHJQZkVET3AzUE5qRXJ5R2RCVytpNW1xSWRldk94RGlKTXExQmxFSDl6ZDBBZjBUVTBFVnBpSXVrbEppN1V6dUJMQnZLcjVFYmYzZDYyQy95ajdIY2dqRXlJdEFYcWxMaktKdG90eU5LempiK294ZFNrdk5qMG1IL2JmdlJ5OTBSdUtZRXJjbVFOOVBMMEc2YXVmZlhDaDlXYzRaWTBBeTRvOEdFKy9IMDd4bC9KQUVQZ1RwSTVaSWFaVm5kbUJzYlJ5dnlLblBwTUpHalAwRUhFN0tpSmljTHU3VEZINDlZMHA2dGpCcStGV2JtODN4OFlSNWJUMjd4cmJDMUZ4aitRPT0iLCJtYWMiOiI1N2FjNGEwYTViNzk1MTJkM2MyN2M3ZjFkNjliMDM0MDlmOTc2NWJlOTQ5ZDIxNjgzMDBmMDUyY2RkMTQ2YTBjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNhZEttZVFzUjlBTVVFWkFSYTZCUkE9PSIsInZhbHVlIjoiMmpFUUpqL252cUNlTnVsWllkZlpBNzRweUlWVGNWVFdaSlVDSjJJdlBjbU5jOUZxc25ndXVMZFBkQ0lGWUNaSld0UU5EQ0Y3Wi8vM1hOUUdLbmNiK3JmQ3AvVFF6SkNwaXIwQjVqN05MYmZrdnZwSEJYRzh4ZkdObGZST0hPSWdISkp6RWtpMUtsOVNTNTNaY2M2a040WjF4RHBxa1lSTjhwekVUWnNibzBzaTZySGxKVkFDSlN3UWtFSzIvZllUTHliNU5ua2FTSkdjbkgzRXA3Vmx4emxlMkFBWGU3V2NXUUZ2TklXYkNtakRDZUE3UW1LcUtoTkIyT1lJK3pmVTRLUlhFSHJQQXNadlRQQmsvMFoxemEwSExnWW4yTjA0K29reTBMdmFnc29EVjB4U2U5L3puR2hCOGl2eHp5d3EzMHpvNU5vZ01CN3VVdWRjdkl2VjNhc2gzY2c3azRVbTMyQjJRRXhmdXFWamhaQ045a2F6dkljMTN4SitUbmNSZmU1d2NqZm16a3UyUFhKN25wRllrbFNrc2ErWU9uU1FGczBGN2VzYmYxMkUvUEQ2ZFFXMC9OSzNISjFMVmNaOFlJSUQ0SHROK2VzYnFFaHdhc0Q2TFBrNDZ0Sjh4MXdEak9SWlNrQ1BURlE9IiwibWFjIjoiN2RjOWJjNDBlNDY4M2IwZDc5YmZhYjQyYjdjZGZiNmZkY2Q3MDVjMGY1MTQ5YThkZDRlNjg5MDk3MjdiMzU3MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjJlT2JWamVTUkhDanY2d2NyYW01ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiKzU4N3hpdU9oaVRvd3lVRDlaL25ZQi9qaG5nSmxKSk5ZL1hZdU11b0hzakxZV2pOOUNoaStNZ2V0VUpkdllFbG9QMjN2d1ZYT0Via2ptYjd6VDlXMUNzQ2dPdjkwdXlIRG9RV3FHeG1TVjUxeEM0aXFrUWxVYzlEdUVzQm1ZWUVaazc0VzQzMWVIalBZL0g1MVprVFI0ZnM5MG8zcEtDakw0eFRaVGR6RFR1QmowbWhrbm5tRkgvQkRBZkdsQXNqSmZoVmZMQ1gxQU56S0tjRkk1aVAyaURSNTlNd2I4RUVrcG1XNzBiTTl0K01KdS95TDZjYWRGekwwbnpGZ2JsUmV6dUwvQkZyRU1KUnJrUGFmRkw1ZnJ0OWwwZnAxd1YyRHlpQ3YyMlE0RklYT0RjeGhKcGFGd0dKaVhFN2t2T2N1eEEwY0Z3aVJBTDJacHBjZkhvbk1DQXpKUEg5NlNleDRZcGUzY2lCRHVvbENUZENQdHAyMU54NUdDbHpQTkJnQlBPQ3hXN1NHODBJRlVGMTBlYjU4LzdzeWJGYzNQZGRtb2dmczNEWlV6eW1RZ2lYS1VKbzgwNDJsL1FWeGEwMGFVM3ppcEJ4K1hObWRkSUJqUVpNQ1JoeU52OG9YMzV0Szg4SEhWWmx5ems9IiwibWFjIjoiYTRlOWIxODNiZDZlODliMjVjMTQxMzQ4NDk5ZGRjM2I2NDZhOTY5ZThlYmNjZmIxYmNmN2FiMzY5NTBlNDhjZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkhjY3BreGk0YWFNem5lenNvK01jaXc9PSIsInZhbHVlIjoibXp5NUtzTFpUZVJTQWZpRDkwaVFkMUtIeG00a0hxNTFQazNGOFk0aWp6bkh1Vnh1d25hekV5VHBFd3F5UTdFbU1aQjJFRmZrditMVHVmSkJ3TUV2c1JJZXM5RC95OTBwaXZMTDJyMEN4dkhPNCt0SXpoWndmKzZKRFpIRDdycWFnRFhTSjFHanN5eUdxMEk3YVF2TWRGaHVwQXF1UnNsL3lpYzZxN2NDd2h4dm1tdjRWK3VXM1FzMDdlb0VucVl5b2V6NjA2ZzZxZEhNdUc5dXNSb0VjZndyM0RQNGYwNHVZU3QrNVZmNjY0NUVRYURtSVlMRVJMSTJSVmxwdDJoWVBtTnQrTkMwMG1CL1Z4N0pJNTF2S3NYU29rMHhrWnpUeEJlckF1RUZ1WVVYcXBYVVpBeG1kdU8wR2VTeERwRVdQdi9GUWMyTDM4SytSZVNqTmxzZHR0TE5HREJmZlRtVTVYblBHeWwxdVFYNHFVMXJYcXBwUGFrdnpqM2hUOVBRVVNGYnM2ZjZ4ZGFON1Z6YW5tR0ZuVTIwMWpwZFBjSFZxU1lJdG9ndWhlZlJra1VSTnNJelFLQlZBdXBlWUpVQVJIZkhZN29LemVLRjBtSzdDNytXZW52UVhvWjZwTE9aNnl5bDQ3SEwxTi9kRysxRnFtYmZKV3A2TVFXaCtvdXVZaTdXSnBPUGpIaldNU1pwMjRSRDZ0MUdGc2syakcwKzgxT3hHU3lIb1NUZlJpVDhlQTFLcXNnTE44SW1VelhxRW5VZEJvdjF3ZXZJc1FMcnRRMnd1cE5JTWU4Q0k5MlFXODRGczE5T1o4MnhvcXNQcFpkY0ovTzRtQW9rTTNGcCIsIm1hYyI6ImVkYzZjMDhmYjlkNWEzZThmMDA3NDM5ZGViYjE5NzZkZDVjMmFhMTFiZjA1NjgzZmUyMDg5MTQzZjlhMWNmYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImUxNmhUY0pEUE9JNFI0Z09haExVbWc9PSIsInZhbHVlIjoidlUyNTFSMkN1b292d2dhdWFycmZ2WGVWWjJTNzN0N3lrNDlNaEQ3TmVQcWtnRWtLTlJPK2JzNzdCSEV2TlZzclBJQ0xFTVRCTDBXQUVpbm5lWm1HT3lQenlvWEJnVTRLMkRDWGtTTmdqd1JNTitVRjNxY2tDZG4wVG9WeUdaSGFFLzRSWVFDeVY5MGtHMjZCVS9oam1pS1o2VVBBaFNGRWpXcHVjaVg4RDVmeHFzRmZ1cmhFeC9XVnR5cnVOb01WVFRsNTVGZ3JmTkZvQzFxWFY3SzU4Znprb1I4U2Nib2RJYm5WRG5PbHFZSXVSUGI3aWxRYnl6TzVsSW10Vk1wZVF3cGNRUkl4eUxNOCt6MFFibHZ5Z3Q0bko2Mmt3b3VYNGQ2OUNFOWR1SjdrOGo5ZmlYYVZ4VTVkY09ZaTJnbkRicmtweVBUdTlVTHAvNXZDaWNtZVRtMWV1RS9jbG5VS0Y4U2tXQzJhT2V1Ylc2UnRlVlVoYndhSUpOcGMwcVlpTVl5M0N4amppT1VPdEl3OWRPV1FJSVdCdUgvM0tkVm01NldvMmdWMG9OWlY2d2xMeVR1cThUV1pqU29UYUxzOWEzRkpFQkZnRDZXeitNbTJxZUZTVk1BVFJvYklpYmJXUHJQNG04bHpCMjhLbFIwNDZqRVJKY2ROTzhGRUR4M2IrOTBqSk56K0pRVHVPQzUrVHM1VnRQZmpmL25YUHhtN21DUlk0K05tcmtQL2ZEZ3FkZnQwNFdZdzJzREJVSGFyNG9HaktxcXl5WmFueGlDS2FDTGJlWW1XclFvcS9PdW9mWC9zMHlZTkJlY3ltK0lsbUJtYXRFV21BbWJaYlBHMGZPZmhTaFpaaGNwdkF0UTM3YTdLOXZNcVVhTmNoSFZrdDdNTEt2ZS82MjUvbklKcDg3TmpzNVZmVFNjcFl3bW8iLCJtYWMiOiIyZmNjYmI1ZjE4ZjQ1YjU3Y2NhODZjZDM0ZDQ0YTJlNmMwMGQyN2RhNTYyZjFmYmJhNmFlOTQ5ZjEyOTc1NjcyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlUzelpudUNhRkZKZ3M1Y21EUHFCRkE9PSIsInZhbHVlIjoiM0NtSWtxTllDSGxBc1JLRnVJNU9TOEdQa3l0dlJjL1BNN29heGVZSnRqT2RLekNybkl6OGx0endwaFBKSzhoQUJyQlBwamlTaVpDOEQrVFRLc2QxTGk4V01NMWFiRmFwSm1FWDBGQjhocXdBaW9FdlBGWnlCaUdibFEvOEFLd0I2SUhlbDczbkhBa1MwSTRZNXhaRllqckErZ2hsZmE3RXN6SnJGTnU0bndaU25YSzVBcWkrdlg1c3BmZzl1TUpMaFd6RU9ubGEwd2pWSXpSZm5ramNTVHROaWo5SlJ6dm5tZ2lNcXVZa1U0TlErUEtWT0NLbS9nNDlXMHkyQmJCUjYzTlkyYnBmMjg5MGFaUk4rclUvM1hhRDJPK1o3OVRxYVVCSEFjT0NOQ1R4WXVZdzRabVhZWHpTK0hXcXA5UjY0aExpSnMzN3V6VVo5U01zZ21qZDFiUVorb0hUK1hrODQ1aGpsdFFXVE9aTERJbWc2WGQrd1ZtaDJnUWdLQmVPWVh2cnYySkRhRzhJdklwcEdaUkNQSjY1WkVZOWt1WVBXS0lPR0MzQWxCaW5yN0dvaXYyaWI2TllFaldYdEZpMCIsIm1hYyI6IjVhNjBkZTJkZThjNTFlM2I1MzM5OTg3ZmQyZGU1OGM4YjE4ZWNlZTI2MjU4ZjM3NDUzNjgzM2VlNDg1MGVjZTAiLCJ0YWciOiIifQ==