Новость дня Происшествия

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Калуге

Следственный комитет сообщил подробности о происшествии в общежитии в поселке Куровской.
Дмитрий Ивьев
09:20 12.03
0 2802
Читайте KP40.RU:

Следственный комитет сообщил подробности о происшествии в общежитии в поселке Куровской.

Пожар там начался около 9 утра. Квартира полностью выгорела.

Тело погибшего мужчины спасатели нашли внутри помещения. Женщину смогли вывести на улицу, но она умерла уже там от полученных травм.

Сейчас следователи проводят проверку. Причины пожара будут устанавливаться с помощью экспертизы.


eyJpdiI6InVVSml4WWRKTVBBRG55a3JTZ3hpa2c9PSIsInZhbHVlIjoiTEJwb29KcjlkSUhZT0d4YXBCRXMyYjQ2Y1hJbVZvbE5YZ01FWUhndmFyVTY0RVYwU3FiU21uc1M0UlhUMGhhSnp6NUFMWTFMeW4waG1ZY2lSaHY4cDZTbElpckFpck81YUpKbFVXc256VFM1ZzgvQmFNMC8xWk50VlFRYnZFWUZ6VndvVmxobXdMclQrV3FSemRSeXFIaXZmc3V1b0V5bkJWR1VlV21iUzVsSm5wMlorc3RNTWEvWDM3WkZTWk1ObFoyWldyNnhlOFIwaVJrV1ppeEFMNUtJV2xhdG5yUUc4bTBuUUsvZHZLaUdBc1U4RXFSY1o5bk1uOFAwNlVtVmxuQjdWVnVnaUVKRDE4V2Vnb1hWanNhNFRON1Vxc0JYMWFDMUFBQk1zWGRtQXYzWGc1SVNJUWhuVFU2YnhQVEtqWHFLLzRrcHR6N1BTOFowVVlONi9SMUxGREc1bWJvRW5zUTdLQXNjZllUaGJVRit2ODhWN3VWdlh2Y3BSYXdXamx2VW1HQ0NtZm9YYm4wRlN2QlBvMWFIUVhoVldKdUM5WnpVekNKWUJHVDREUysxNkxVaWVhRm5hdHYzMkU3RG9OaUNPeW0wby9aY2s4UWZZekRGbkZEL0lzaHAwU1IxOHVjcFh0UVpFV285REtES3BrWUUxR01TOGs4aGgrKzZXRTVVRzBhaGwxRWpyL0Fkak1OY2RmVmdpZngxN2w0Q09adW42OFlCMHNBUkYwRktjUkxjeWxONHlJWHZtMEtvK3VUaXBNUS9nMU1xMlpOU2R2L3c0aUIwWUhENFJGZU5sTlgvVUtHMDRiS081NHdzS1Juc3VUdEU1dzU5MzA1R1BZeXRuK2xyK21ldW90am1aN2NvVGV4NElNZ0d4WDFoTDZHWnJvSG9meGdBbmpqdzY1a0k1b0ZzSHM4c2srTGxqd0krYkpGaStLUGZWZm5qQjRSM1ptYlRBdy92ZXY2VThTeE1HNHVvSkdiYVNlNURaVmYrTldmeTIwR1VEQVVwIiwibWFjIjoiZGIwZDM5NWQyMGVjZTIzNzUxMzFjNWMyYzI5NGEwMGIxZTRkN2UwNDU3MjM0YTk0NDNjOGJjMjM4OGM3ZTBkNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9tNzVZajlENjF2TmdOQzBZaTdmSWc9PSIsInZhbHVlIjoiRDRkT0JoVE5yQnhFamFHNXZjcmxuUitIYmpyajZmbUJKNjRweklKYm9JSGtWbXBtWjA4eTgzS1NJQWU3cFhrMEFzV2ZUa2NBVk1BdUlaMWxLalRjNlhjV0hVYi9xZTAyZUNKcGx5NUVyZDdhSW5ReE12ODkrdUtFR1lKbCs1S1JpcDZIWXN0L0w5dlZaY2drbTZtVGduVkNvSDFBbmN4cGVHRkpRdFk5VlplVmhRcDFISEpmQkIxcGdkeWRJNUdONTVFQXRvVGIzaG5DT3VFYUxUSVR3YnJSaFJuS3hscm1BZWtlVldJNDZGVzNtQWZyN0xnOUhqblJkVUgxeGE4L0tpQS9leVBVbUNpaGJQVWFLTWU5amxTaURwMlVyU0N4SWZEVnJ3M1pjQUJKRWJyS3U5SWxJMVNxVjJaUHFLVnlWSjN2WDcvT1dPWXlsVHkvc1I1WWNHcmNOSG51UzhpaXI1UVVuQWlZbzhtUm9kOUtEbmkyVjBwWWZtRFBOZGQrMlk0TEFNcnpOQzU5VUZxWUQ2eTNLSEpSQUNCNkYzbFVicWtEZjYyWG0yZXF2YjRuK1grb3JGS3lFVTNrZG9IK0swV21NUzZHNUlObTJLSE95YmQvK2F1QjlvNFd1N0w4NTdaUkp2SWxwdFYwMUMxdW1GcGZhS3RtZ3FLRU1va0VaZGhpRWoxT0FjSGE0NjRSZkpuWDJhV0YxRWhVNlF6czJ6UW1SMVdtTk41MG16SG10OVdndVA1aituT1U3QWVueWJWRWdreTBWdXdrbDlvTlpkYnZrOG44Y2MwQWF3czV2UG4ySVovMHpxNzlUMmREby9JZnlGQXJXbnB0dmNjdG5nb1cvWWFmd0hjdjJpeTJ1WGs4WDVqZ2tlUU0zN1NNeGFLdDhKbWl6RHVJUFR0MDA5c3Y2R0FESDhFTVZKQ1BhamJUaWNCenliMTR4Zm5lU3hSTy9RPT0iLCJtYWMiOiI3YWUyMDg4MWIyZTNjNmY5NWM0NTIwZDVkZDEwMjA4YThkZjI5ZmMwNzM1YmU3NDY2MzJmYzZjNDI3NDViZmQ2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJWZVNjQ0FpNm41T2N0KzBuV05qUUE9PSIsInZhbHVlIjoiWW1xdDQvVHFmL2F6THJwWXYrckI3dlBMZ0dlOU11OFpIbldwN29IU3BaWXByQ0RvbG40RzRGaEtISnpzcWU1TWwrMG90dGpCQkl0QWpxanpmOUlRV0tUVmVIRjBXakM1eHJzNkhrbDlIQ2JVOGRNUXYySXJacEZualpHUmdCZXkydkh5bzdCOXNHUi84d2VjY210R3ZySWVCZ1J5STNKb2xJNkx1S1JHQzlCRmhNUUVoelpUcys5enFialRHYmJlN0JFVG9uckx1R2IrZGo0Zkk5NllpaThkU1hXb05OVVVYUVZjcGkreTFYSXIvbVJmQlhGaUtlZVEwanFTNC9XMC90Sm10UzJ6bEk3dlVSQTAwRGpMTWtoU1NaSEtzMStRQmJhRWduU1VwRW5ESUpUaHRIUUdldUV6TXRGbW1GLzN4dTRjSHUzdTlSbmk3RDF5WHc3OEV3RTFnZjhsQzZQMGRFczdjU2QrZm9yMGdTRTk4b3VDTy9EZW5SNUVNeVJaQ0o0R2RqWm4yWkxJMEdURWlKNzRobzVQVklLVTZTSU9JVVVPWlZDWDNoRmx3dUR5dzhMM1RubnJPdlhmaEN3NysvKzEyb2NoZm5EZGtIMTFkYzE0bG03SDlleDVnU1BMOXN3V2tTYlEweXc9IiwibWFjIjoiYzIxY2JhZmNiM2IyYjAxMWMxM2I5MmU3NGRlMjAzYTM4MmU5MmU5OTMwM2E2MmFjYzYyMzEyOTY4OGIwYjE4OSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlptelRBV1cyNjZkUjJWdUo3WW44aHc9PSIsInZhbHVlIjoieVppSVB3cVRYaytyaG9TTlFad2s2WHlxeGVENEVwV0NnV1NJYVN0QU81dW5zcVFGb2hEUlZ4Mjg1M2gxeFM1Y3BteGlKY0pyelhHR3RVZmhVTVlUenlMS1B6c3ZxcjJPTjJlellZMWVtY0FMVUhqSGpkb1A0MjFaR0tONStZaXFrY1hoUmRxd3hKRDJaaUYrNFJqOG9zZHdEVFdoaSs1Njc5VXltUjN2WmszZ1N6NUlJQ21GdHU0SGxlQW1VY2pVNG5zejV0QUlobVZKeWRLOUZqTnJwaEFsWXZlY3JydlNaVGY4TDBUd3RtWEtvMnJHNFZyQTlSbmd5SEl3dWY2ZFV4YVpjcXh5ZURUbVlnNUVjVE1vWG5hQ1dWakZFdFdsS0NiYkZjOTZPVy9jNVJQenFNMCtVZzhtWjhoUzBjcG1WSHcranFrR2RCVVBINHlWWUFDOVIxWGp6UTcrSDgvNmFWb0dTSUR5UDFXYmdvcTR4U2xSb1AzSUMvUi9OS3ZGVmRzTFQxWUh0NWdkSXY0L2FxSUVMMjQwZGhvTTY2NisvMzRtSGtBdU5aMEdabEhCdFY0bkFhQnd6RysyM3pnMEtNcmlkQ3BsaSs5SW10bEFHV3AyTlNJMnR2MWF4R3BnYUliT2RLdTU1NGc9IiwibWFjIjoiMjFiZjM5NDMxOGE5ZDFjNThhZjcxZmQ3NTlmNjhmMDQ3ODYwZjczMTI2ZTFjODMzY2IxZDQ3ZmM2OGUxNTFjNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InBNS0VEcUxQcU9tbjBCb1hvR0o1Rmc9PSIsInZhbHVlIjoiTEJaMjg3NmNuK2NVZ2Z1WG5MZ3lDa0xQS0ZCMDI5bm9rbGhLN0xzcGtPaE1haUdMKzZNZmcrZ0xuMUc5VGwveTRGMzlhK1ZBYnIrTEk5SkFZdE92bnF6ekt1WGF6TUdBMW9VaHVSZ0VBb2w1dlF4WWwrbFVCSkNhalNTL3QwNFdpMVFvMnNaTlNQWXNpQWdrNXVHV1hMRWR0N2VDa2l1SUpYOGZIeDNrY0p0bFg1c2FLc3dhL3pTZlRUdDZtUldnRkdaNloyV0YwcGZZdUVrRmtISExXdHo0UzBuRU9teUoyVHg5NytGeVhuMnlNMS9PbnBkRDg3OENGK25vN3NRWTdEdDliU3E4anpOWHcrTDdDcENSZGt1MmlWZzBVQXlsUzBmNDJiUHV6SzRTKzRyU3YyczIxZGFybnZWMGhabnBlSU1YUVU0eVc3OU4yOWJTb3B0bVRveTJOTzFNdktrYkFHMXI3VDdCQTZXOC84OFpDbzNGTW1tVDJ0bFpCK3ZndGRvWTI5V0FFVXB2QnEwVDQxNU9XZmhsanFpZm5VRm9lTDFDOTVKN3NxZDdLSnJmVmc0OTcvK0IrQzRpbnZlQWhGWlZkOXYzallOYlljN2tkb3RRWHlGbU0rbjRFaURtN2dCNVhBWFNrN1I4VjlPZ01mSkd5bU9xSFVFMEZPTisvSXp1bUJYYzBvZzhRN1JZNWRyWTlyWnc0dmY3Z1RTZGMyeTkxODdjb2lkWThpUUhQM1AycVlrS0N0UzNlWkk1UGFPNzc0bmZLMmFwOVZzVlJJeXl2eHlsd1Z5TWhOVHI4MWFUelZRSk1DREdJTXpkVnNMdForSHc0SVVyV00rdCIsIm1hYyI6ImJhMjAxYTUzYTUyZjRlOWNjNDUxNDcxZDY3Nzg3NGI2ZjUzN2ZmNGNjNTFhYTZjM2NiZTZlNTYwMzZjMmEzYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IlZhQjcwbGxEUTlTWllBZW9sWGVkWGc9PSIsInZhbHVlIjoidHNXK2JzcFZyKzE1TC9MQThlRHNGRm9GcXJEemVuL29ycTd4RDZzNE9yTW5rM2dKT3NaRVNDWTdMVkN1TC9oYnNxa3dOdmxLS3pNaUJ1M1gyZjdia2hmSUo3My9lS1BUQjFuSWRPU2xnakhtbzFSTlRXOG0za2dEZ1pXYm5SUkFoeE0xMmU3NmhvS2RzWEE0ZWxZZWF3Um5CTmVQN3lyWHlZUGdjTkhnbTJjQ29xbTV0VVFHNDM2d3VxV084SU5SNjJkLzM1bWMwb3lkY0M4K3lLZ2hJb2xXalhqMEdEYUtRY3BwL0U1cjhXSXRlUnFnTVQ1cTlMUHJFN1FsUWREV0J1UlQ0OFhtZUVrT25iem5TYnBEN09UYTlvb3drK3llMDhNOFh6MEczbDU2elRON2loZmIwNHpIVU52dWZWbWRLSVVNMTJkSjJETllOV0x2QUtXc2hGYjd6SmNMQTdOMm1BWWVzcnZQalo5V1VuMXdDVWRrZzcwYk1TSE9WRlpvYzU1eDNoN0V6U25CNnZKU3VSbXZZazlMYW5STE1DY1FKbzFkNHkyeThIc1Z5N0lWN1hIMzBSakZXZ3UzTG5CWmUwYTluVzYvdWZONk9HMnk2WXB5NmJWNUFheGpnd0NldEVtTmpoNHVvRktOSklkMks2YmNpcWs5RHhBMldmbTNVb2xMdTI3ZzhpcjZJNXFWZEhLMTdMd0VFdkF4anRzcTFXdVhPVENKVFZ2TFZvNWpDZm5CekpDRERjZW5Sbk1FQU01RWdaNDR5OEljczVhL1Qyd05SQ3ZGUk1ET0d4cjBlZXM2dldiRjZ5eVBhbkpvandxcmdQN1ZNKzBsVFIrTTJrMzJmamhNc3BFdkV5L3lCMjljb3dwK1RDL0RTNXZEdVA0OWhaaWhYS0NSaG5meFJoaWtqRUl2dys3VHFpRWgiLCJtYWMiOiJhMzkyMDIyMTc5MzcxNzdlODVlZTYxZjNjOTIwMzI2ZmJlZGQ3YzZkODBiNmM2MTM3ZmVlOTU1ZGI3OTY4N2I2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik5UM2FWN3I1QXZNU0NqUU1mS0l2anc9PSIsInZhbHVlIjoiM0ZSdkNjekMxc09vb3VQS25ETmNDcjhPMWZWaFFtaFVtMGVMS0NRdmd0cDV0L1doVmJ2VE41TlZqN0JjZ0pWNEUxc2c1WHR3S2NOQ2NHeFN1Y1duWkhDK2Z3d2xxN0dqVGZ2Um1iZjRpMlRCZkp6MlVFYXlXdkJuaFhzN3hoVHA3YWxvU1RNMVNENW55UUN1T3p4ZFpKaC93d01NMjlVNG9YTFh2L2p5dEQ0bHBTZndhTjlDeHNtL255em0xeGphT1VhVmMyVWJROWViSXdUMUU4ZjEzODM4UDFwMTJFbG5ydHl1NzRTVklzUEZhYk1MMnBveFNEWVBLWWJPMC9Bb0NhV2d1dXBLRlU1b1VJUjZqYVIxbDViR0pBUUdCc2ZZMnVjM0MwVmZRcjFaTVRXOU1IdTZnSk5LMGttejhacnJWdmNsUVVOZjEvNzJ1c0hUNE5ub1g5Qk1QRHFhaFB5R2RiV0pPY3EwTjh0RnFoRFg1dHZxc2J2clBxRlBkQzU1bUp6ZUJ4TDk1QjdROEY1cEZGNVU5N0kzNDB4SExBZmMvK2RjclhYdEtPbjJrUi9oenowNm5VNThsRHJFOE9FYiIsIm1hYyI6ImFmOGYxZmYzMDkyODBhOGI5NWI1N2IwM2JiM2FiYzEzMDAyMjlmYTEwMjAwM2VhOGYyMThlZjUyZDYzMTJlM2UiLCJ0YWciOiIifQ==