Новость дня Происшествия

В Калужской области волки напали на домашний скот

Двух хищников удалось поймать.
14:21 22.09.2023
11 5276
Софья Фирсова
Читайте KP40.RU:

В деревне Ясенок Думиничского района Калужской области, по информации из соцсетей, был зафиксирован факт нападения волков на домашних животных. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа в пятницу, 22 сентября.

В данный момент предпринимаются действия по минимизации вреда от хищников. Охотоведы добыли уже двух особей. В поиске и отстреле волков участвуют 24 охотника.

- С целью уменьшения ущерба от волков и других плотоядных хищников призываю владельцев скота не оставлять животных на вольном выпасе без присмотра, - отметил Жипа. - Владельцам домашних животных рекомендую не допускать их свободного перемещения по населенному пункту и не оставлять на улице недоеденную ими пищу.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImRqZ2JVeG0rUXVsNDFrY3Z6VTdoaUE9PSIsInZhbHVlIjoiN0tLRGFveVhOMTRRVVpJaXZIUm1ES0xOOW5kLzVQR2xXcTFBdGNLdmNPOUdLcTJGL05xY1I1ZU5IK0dzZjlZQjIySnRPaTNuS0ZKQ2FabzRTTmI3YTNjanlaNVlYMzFVcVhRV2VlMVhtR1VXNVdrc0d2SG1ycnQra1gvMFNMS1hTb3BaM3dQeHlVRFQ5dDJIbVNpUUY0bjJpdW94b2RYTy9xa3gvQmUwbVk1WWlON3FRRkFZbEVQODRGWG1YYU9ZY0xMNVMvaXozRDR6TnVYalpTa09wNmhhR0pVVkRBQ1paQXkvVHFWQ21tYUE1RHk4MXVPRC9RTHdQL1pwcnhPZGpxNjlPU0lRZWZhMnIxZ0Fwclo0MEtDZ3g2T0VzRWhJRjF0Y0hmRThFZFZHL1JnNW5JQU9sMVliR29FU0ZHV0tNcGNSSjJEdU5CM05SY2tCSjZtcGwrdnBNMTNyaFNQMEdqNDN4UHZ1bEhpQU5LV0xOaXNhYU9mZWthUWJ2aVhCNklnNzliWDY5TGYxTGpuRmwza1U4TUFML2dqc0xFWW5pUkFBVkRLUVJ3UG1UNytIbmk3ZGc4bjhpTEtTTGJkZ1ZtbHY0UlpOZ2ZHVGU4RW5mM3BrZm1JY015eDVnS2pUTjFsRHpGOElFMkVRNXFRS25WaFVCSFVGaHh6MldpRWE5M3ZGWVM2VVQzRGJud29JL0Y1SFdlMkpyZEJJbW4rbVZSWFhoVEZTT3M3bTBCVFVOTG0vZVhIRlhPWEhSZ2RCeVZXZU9yZ05YNDJKK0xBYUNMbWVwanljZTNvcFVtMWlCNnpnc1A2NERQV29KOTZ0MGpsRUF1dTd6SFR3R2VDZXNlaWtQZ0FSaUhtSmlpOXVIWHFRTi9zK3Npa2E3SW9ZMnBIdmQwMkZNZUZZSm8zR3FiZDhwWElnYzNQbmVBOTcyYkVEYzhRaFc4ZTQySE0vcUU2TnVmRFJmUm1DcU9UZHN0UVlRNElEUzY2b1BKWDNESlRTdjc3dllTYmx1ajdlIiwibWFjIjoiY2RhNDJhMjQ2MTUwNWNkMTIzNGRkMTllZGVkODkyMTAzMWUzODEwMTE1Y2VkZGI2ZTdlZGI1ZGM5NmM1ODM0MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRFUjhlQ0grMDVoa3FXYnI1djNUbFE9PSIsInZhbHVlIjoidTN4ajhUL0xpaTgyMGdmM08zaEJMamFDMXFDTkd2YjkzVGI2aUpFRDNEd1hicm9PaEErTDVrYTFsdStHZW02NitIbklLN2taSmpSMEU0Mm9sWXNGL3UxaUVJaTYvVUZNdDJ5TG5pTFA1SkhyK3loQmljUWRYMEtIZDh0blA1Zml4WHRtcHZ4aTB1R2FHQVgvMmN4bzBuUHNUYUYyVzY2bmpibFBKZklWNnQ5dXBDUW9aVkR3WE9HcEZxNUFwNC81SjdKTlE2Y29jREo1VTBMTVYvVmFnMVFUR2pFY0cwL2lGSjd0eXlNTUFIRTI0dXkzVC9raEZPT2I1Z21ZeVhDbmx6VEdBVWY1Qm02eXlFczBNNm0wZ2ZOU0JyVkdwaDNVUG5tdjh2Rm83TEZjQ0pvQXFKZGUyK2xPaFdzM2s3cGVTd3N5L0NoZmFnSzdCV3NoMGQ3eXE3MjhjaVg2WVJnYjl4NE8zUjJ2WlE4NnBDd04raGM5aVhTREVEV3hiUW1nRkh3azJDZ2V4b2hMMGgzTkhYME91M3YwbjdjeHFyRW5GbDdhNThIajNMeEFuZkJlaEpidlFoWlRaMEFMQTBBWDdtT1R5UzNYR0NTcGtFVHlGSWN3LzJiMkVGcDhpR0JxWUZYWlI3dllPTGxMWkRJUzlXdVk4Njd5dXc2clFHZElvdVdHbXRjTXVFdzhlaU0rdjEyZ3cvaVROMG83bWNNM2NnZ3hzUmtTaEJKWVdzQ3lZZ0dMM3VYa1YzWTRSeUZRRWtJOVRvT3Byd25GT3dMMmlXRmJzZnM1SVQ1YWxsSlB5SzFXdHdWdUNBSFpObFpIb3NraWo4Z3lQenVCUGl0dHVwbWRUTkc4bXFIMGQ1c2FIbytPTWNmSzFJRTdqaklIU0dCWGwxMzVPbFFhYkxieGVtcWpFZmJ4ZmdXYmoxSVBZRDVvMFYrS05FZkhsRUlqRjJIVkVRPT0iLCJtYWMiOiIwMGQ5YWEzNDMzNDc2ODM4ZTQ0NjYyNTFlYzhmN2UyNzRhMDI3OWEwMGIzN2MyMGNhZDQ0ZjRmOTc0ZmZkMmRjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 11 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImU0ZkZ2Sm1Bc1lGc2FnMWhFWTRMdkE9PSIsInZhbHVlIjoid2VxdWk2MEtadmR2OVd0ejd2YTNYck9XdXc5YzU1WTZvU0k3SHRGOXRuREdWWkx4bzA0UWd3cmhydEh2aHYrY2gybHZ4QTd6ekIvQW1POEJ0THlNcUtrN1c1eGJFU3VQY1JNU04xUnB1bHZwMEl0NmdlU3FaMkN4OHBzZzhnUHp2VUNFR285Qm1HaWF4azFWSVQ2ajRKS2huZ1NsV2FwdzhKZGxPMjk5OTRVL252Ty94NU94UDhHWllZZkFWUE1SUTVnRGZWcmV2WFJ3NjlyaEdJTkE0SGNTeFVrRXJ1TWxrZHk1cS9uTTNTbG55VnlOdVN3MU1LZkdWWFpiN2JHVVVtOU93djY4Y2ZlK1VNTGZPTG5RYmkzUE5qSFFaQXREbStZd3FSNmVIVEw0Zk8ybFJLUWNlR0dFUkROaXZYT2ZuSS9jcWMrVWMraXhVSEw0L0NlTzFEekJLeVZ1Zm9MZ3lDSDBzY1dUSmZIZExvUkk2dkkrKzRyVm84dUVnUVBXZVV3VU1xRnYwQ2NmeURZVFZWU2VDcUFXUU9HV2xIWXdTT0NITWtxZlFiVjRSSmR2bGdlVnJjeHl1WjN0Z0htc2xaMmwzamRyMndCNTJ2Q09iK0szM2syVStOOFJFT3g5VWppWDJpVnZ4TE09IiwibWFjIjoiYTkxNzAxMjAxNDE5OTlkZjg0ODA3NGUyZDFlMjk5MmNiZDYzOTBjOGE5NGY0MjhhYTQ0NTVlYWJlYzhmNmI5OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjF2NklzdU1ZYmhzR09pMldCdVoxYWc9PSIsInZhbHVlIjoiZ0JyMnNVcklwTkpnSHJ6Rm1lNlkvUGNzSjJ3OE1OUlRtb0lyc2FrM2lxcGl4cERzcVRPMVR0UEN4NXVNaERtaWp6UTZNLzA1RUh4YkhrWGVLbkxhRWV5MHRqN0ZJQWZyUmtMV0UvazJlYjI4NmVqWmcrZXVnK25CTTdLV2FDMzBydkdoS0FacEJ3ZEc3TW8yNXlDSWtwSUE3Rk5SZDJ6bDNlaXZoRVRNOG5DNW5KTG1OTElyQ3Nxd05ad1ZMVWxSZmtGWTM3MFNyWDRwQW9yMDNFL3F5d3FUZm9JK0lPTUYzdUxvblpuY0lGNHNIbHpKaitiWWxDK3Q0VERTaXdRRTRGV0R1QWZndlZOTUVZbmUveDVGSUJUZkY1ODJaY0FRUTZ4dGtpY1RncWphZXF6bEMwMnVsSlhWSk5sVXIwRkVKS1ExL1ZjSWZVQmsvdStBTEpIcGtZK0dnZUtVNzhmZVlPd0JtR0xYc003Si8xT2ZNU1BVaSs0YmNQTXJsd3BUYmxTWE93Y3hrb2dtQlQweGhRQ1BpaGd1akdkWnpQLzVkemdPRG4rT1BTQzQwbXBYdzB3Mk1kT0RXNFNQbS9GTWtqcXZDREFPNmtnSXpNSjhKbUpvTHNIQkRRNURkYTlRWXBrT01qNzU0dDg9IiwibWFjIjoiODBmZTM3OGVmMGEyYmVmMGExZjA3YjE5NDkzMjAxZDExYWM5NDI3ZjJmYjk2OTJjMDcyOWQwYmRmNDYwNjdmMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpwcS9VdHRBQytFRnJXcmlGUkVkOGc9PSIsInZhbHVlIjoiVWF6OEZUNVk5MXA4bklDdEF0Rys2TzlpbGNoSGtzOTc4MlR5TmR4VHdVWVVxSkl6eFUxejZ6bmpkS08yY0J2bkFlSmI4Tjl3REY1UnMxSkxRQ3N5a1BtZEd4TUQyV295dDhKMEFRVi96dHYrQ0JTN01SellxU1NROFNWQkM5bEVqRDZweVZoWUxUaCtuQVpOWURRVmh4YjBhelU1QnlxR3NVUFZhWkdLTE9NMmJPVWtTWVdTQVpwRTlDRndiOHlsTXpCWFV2M3FvS280QVZHWERwRUdlWWdMV1cxQVY5TjlMRnIrY1V4WnZUVU11SVhUZHVvNm9keTMxRTdlS2cwVVZXL3FWVmdNamRuWUtIZnZpY05zVEJGRjJ2OExmN1JSY0UzMlF6Y3phSnlkdUYwdGRlZnRJL0ZhU2ZuZXF4SXJoUG90bXc5b054dU8xRXl6QzlnVjZRMit0aEtqODFsQlFzaHFOMzREdzVLUWZNbDJtMkRvMTYrM3h4RUhybXByTzEza0dMeGJUTW54emhsSUdhb3VZM24rVnFaZ0hoRVB3K1BQaWV3YUFWNkhDL09LaUNVTWQwNlJXVCtSYUdzRGUvOTJ5RWtXNWU3UVZxeGt0Rkg5U1NYTTZHM2c1SGNWMkhaR3VZOHdtd3dlOFZpdXNwV0VIVFJHdWZSMWVJSGlYdmR1c3RLa3cvbUIzQXJPdjFBa0NkU0ZoajYwNnphM0VORmEyZmw3bnUzZStxZkg1aGRJZXMxSXlGT2ZYYUdjVUJ0V2hxNGc0MG1SdjlFVG9DYjByK0FPMk9neGpGQmw4WkdneklQbVhaRmhrakYvR3dkditkelB0NFp5YVhMNCIsIm1hYyI6IjVjNTllNTBlM2VmZmQ4M2ZkMWY2MjdmYTA2ZjRmZDk2NWIxMjNmM2FmNWY5OWJmNDdlMjZmYjI5NjU5ZTQ2YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjJqeUZldjQwMmJmcnZ2dVZUWm11RUE9PSIsInZhbHVlIjoiYkRqSUpWNWZMYnhhenZxTlI4QWRITUVvK2hqaFRtai9VK3l3R1RXdnMra0FhSFVJNFBseUJkUzBYSUFJbzhvR1Nub0doc2lyTEZ4WldHZXBxL2h4WUgxUVhpOUJjRUdzVVovRDZzRWNuMFVLMkFlNmY3UUtJWDhUSEdmd0R3bDNib0NTTlFmOU1nS1pkWFRTaU04Q2Y4OUVLdzFhUWxHV1dDRCtMUGs2SzZ6UWFvVFE0TzF2T1crRG0rOU4xakpabVpPcmdZNUpWUGVUVUZMZW8rclk4SkduSko3bVhucWgxOE1qQzdRVWYwMmQyMSs2V0ZuMVZ5ZzcrVjY0blhhMWxXc2ZMZnUwdE1WNXNRajk1aFpSdlpEb25hSm1lODEzaGUzdUhEK09KNG5OSHFZcUlqTUY1M2RsVExkL0RPVWc0eis1OGNyaDYydmhiSlFZQjJnVFVFZXRtNVpyUmh1cFJJblhJZUpST0QwUk1wVGdRc0NZNXVnOXBaQXBxaHBtYTZtUEY1M2lvVWY4VGdCYWpDdVVLM2FYOHVyNitsTUE1SkRETE9OOVp6dElIUGNHbTRySVNVeGRJdG1WamljcDFCRktSS0Y3TlkvOTVRcDEwdUZxYUk2NEJWWEcrSzRpZWJXcWFzdUVsUjNDcVo4Zk5rTzdndUxWckJpZDhaT2JVTHJRR3Y3Q0c1c0pBbzFOR1hmZWJjaDV1NmNoN2sveG9TWlcrVmdMcnF1VzNnbzJMZkkra1ZOeThLQTRmaVZHTi9QejhmVjR0N2RGSHNmbFZYQWpxMHZ6WCttZngyWGc2djNvNVQ4RTJwT2FVTUIvWkIzSHRPOVY5OHRvMitmQkFVZFptb1hmTXZOZGdSSHhkQmcvOXZ1Tkptd2orMlEvSEloRWhFdXFRT1Z5QnpIaGRlUGh2YXZjK3hvc1VYd1QiLCJtYWMiOiJmOTcyMTVmMGEyYWE5NzZhMmU4OTY0YWY4ZmY5NWJhZGQ4ZDUxZmRiMDMzY2QyNWI1ODk4OTNlNzQ5MjUyY2UyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InNuUEhRdkZTSjZXVkZrbkNxamVOaUE9PSIsInZhbHVlIjoic0h1bmtVM1orSW1mOG5GQ2N2VzBEMTV3UzZqL0lrZElUOWNSZG83aXBUUGNSZFV4SXZXbVJPM21oMnMvVzI0V3d5azZKZnJtdTdrNjdxTUYwYmwxSjJjVFhsT0NOUWc3UGp2cUhIdFF2OUVaRTh5Kzk0SVhsSlk0Sm5pa1FOd01BQXk1NmdWQThnUWpOTFlpV21DYnNobDBja0FqdjBGZjV6TmFoSnJWdkMzT3JnY0IxMHB5VTd3Q0VvYTUxaWwyaWRlVW9Pbm5ka0orTHhmcDM5Q0c3cnpoTzRNWDdSam8rSkdxTjdhZVh4QW9kSElSVmRmUExQblNieTRnZjN0aVNaRmxCR0NJSWFNN0VoVzFHYmY3eHhNcHk1SUpxaitibmNsK0xwSzFYMzNyUHJhVUVuOE1NU2ZzaGN4UXdlM0sxODNXN3RpSCs0c0Z3S2ZuQmZvWFpQRURiYnBFbWJnSE9lU2lVQ2h0SWtBd0ZvK3p3NkV4SzQ2d3BHYVppOXlFTXRhdXZRRWNDWnQ2dlA3ejJ5TTFxMXcrVFBFUEhMYW5LT3hQV0k5dlIwSWtUU3lONmNaNEZUTTkwUkJPQlhxbCIsIm1hYyI6IjRmODUzYWZlMmUwNzk1MjJkYjNiMmJlOTA1NDkzMjYzOTljZmJiNjQzNGQ0NDRlMTdiYjNjYmU0Mzc4ODA1YmIiLCJ0YWciOiIifQ==