Новость дня Происшествия

Автомобиль с калужскими чиновниками попал в аварию

Сергей ПЕТРОВ
08:22 17.08.2023
6 6143
фото из архива.
Читайте KP40.RU:

Во второй половине дня среды, 16 августа, в центре Калуги произошла авария с участием автомобиля, который перевозил чиновников управления экономики.

Сотрудники горуправы ехали на проверку объекта. По предварительной информации, произошло столкновение с мотоциклом.

Кто именно виноват в ДТП, пока выясняется. Дорожная полиция проводит проверку.

eyJpdiI6IlNlbG1kaTJKUEZuRGJhbW1lVjJaenc9PSIsInZhbHVlIjoiS2dqcks4NjBSVkw0TkNick9PUm5mOFA2a3BLckpOMkRoa25kMkJXZVh4WkQ3ZTVpQkZHQ0tuakFtRWFrMGprWkZsOUdocEFXTjN3Um1ld1l2VW1nQXhLK1dUWGpxbGlWcEVXU0pwTytoaGxzcEFiT3hNYWZUcTF3RHpRd2xNTnA2dEpLRVhINWdodzk5TlBHb01wSk5nWnRlTW5ybVRTTlJ0MEFEbnplTTlnYXg4UkdrWVZnRmJKc2RMcm1RVGo1K1ZiM2pGZnJsMjV2L2h5L2tBdGVZSXpRVVFHSSs0Nndobzd1OEczWkk3N3dsS2xZWjZxNnVLRDdFbVY4V3FWM3hVdkdldnNBTEhuL2JoRlEvaE9VMnpxZkU4Y0xaRnpJWTRLNStqNDFNdldCNDlUY1hYR2hQVFBCRUFXVjl1UTRNMy92eGlscDJMQ0JyKzk5V01jUVU5eC8ySGRNQVpiYyt1S2hOM3pET2xSRE1HbXpxaGsxRUMwak1TOGpXTVI5L0paR2dQVzRtOTdQT1crUVNHRGc3SXdEWXYwdHZHc283YURKaGZXU1dQQWxKdlhjcG9yMVNZaGtxMWRiMFBUcitEdHQ4RFhWTVQ2VWljem96M3Mxa0JOVUxsRW5SeTdwWXlmTGFkNU5IcVlXTm42TEpNU2tyVFpiR3F5aVVCRitLeWFDWHlDT3pHWXpQaTZnYkpFY3VOdmlPaUZ5eVlwRFVURmV1dDQvQ1NSNmdRTTJlKytxNnlNTFY5anVQRThCYi9JWElXaVBLNmJHSERNeSsvbUNQYXgxelhnazI5SVlOWE1hOGNFRUcvTUNMY0lwdWp4STRJMHdqa2V2czZaZXk1dFhmSkl6UGs4TlBudW42c25YUUFiSEdIeWxWa3pDaElwV3ZJOFhUSjJ3NEdiMXJJUGswd0dTd1FoaHl5WVNKd1I3bzBBODEralM3QWlldEp1V05TYWsxbnFESW0wRTMvRytVVnV0YS9OempZRGtkTGZzRTNkU3FQRmR3c25UIiwibWFjIjoiZmI0ODM1MDJhNzIzMmU0MzkyZGI3NTU5ZTk1YzA4OWE4OTgxNGM1ZjdiYjM1ZjQzODE1YTU3YWY3MzdlMGFkMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhJVU5GVHdmTnBCUUQ2Z2hKeE1teFE9PSIsInZhbHVlIjoiYVMzOGY4NDJxRzRUcENXZmdURmtIVHJjOWhVKzE0Skd6YlhjaXNuSGp4OGNJYmxlK29TMzhqNVVwUFRXQkNNQmNzWGl0bEE3eGp5L0hmbkRUNzJnT1Y0alg5SlF6dmM3bHY3bmZZOGRuVGUvcEgzVGJLMWFFOU8wSERTdXU4T2xRN25ZcmNXZmttQWdMdnR3WEZKVkswMXVGVzdCc1kvdWo2QThyM1BINDN4aE5HU09SdVNwMjVGd1dFYWxTRVVxc3NrNHBNU3N0Q0kwZU5iQVl2YU5KRVNiYS9zM3VFVTFLYWJvODBTUFlSVmNsUWMwcSt4TlB1akZHVnhSeHF6TUJKVW5FbHQxNzFHV3FPV1d6K3d5cVpha1YwbWZDbTdqN2FhZHB0eGNwMjY5WWI3TzFTTlFlMUpXS1NEOWNyNGtJaUYrak5WM1luaU9qckY2aWRhZG5QWC9IbXNJYTZKRnhQTTF5cjlzZWo2NkJKWEpDZmg0OTlNTE5KSUhQOCtoNVFBZkk3YUN3RUtkU0g4VW5QYXgvMm5sS3pWbmljL28vd3pjSjFYeldUcy9ZYzJXbkhBWUJLRnliVXBSM3VMdyswQUVWRGtvQ05rWlp6VG0wdXZDNG8rRVJkc3gwK3FhQkt5ZlV6bytUY0VYU2JCQVFYcTVCTEpwNnRyOWJrMkdJdHhpOUNnMXFndkp1VTI5Vk9PYURtN2pVZjJpWVYrSklFTmtFd2t4ZUVZTXllZm1hcXNVNTBnS2FkQ2J2bnVxMU9NTTltTktCc2ZZOWxaeDRSbHRvcTMyZmtVS2ZUN1lyWmpJYVFSTDg2UU1GcWxwVFdBbXQ1WDA0RmxyOHlLMUUxRU95RmdRUjVXVE9ENWZGRVdPNzVOQ1JMdGdjM0lrN2pybTNtSmd4cnoxNW1UbENpeG9XY3FuODlJamVvb2lyMGpjZ25sbENTaHU2eEtycklaN29nPT0iLCJtYWMiOiJiOGFjZjQxNTQ3ZmI4N2ZiOTgwYTVhMjhmMjRmZDgxNTA4N2ZiMGZjZTU1ZWExM2U3MThjNWMwZWYzZGQyNjA5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjN0L1Bxa1RKdWh6L1Y2TG93WC9xOEE9PSIsInZhbHVlIjoiU28zTXBnNDIrRmsvaWZhbVRRd3lvUDAvS0lHZk00aGNGUUw5TEd1K0ZVTHlvVU5XTzR0K0xoZzM3V01EZ3JaaUdjZFlhUmt4TnlLdDJORnNscklUR3crMm1kMWhGTk5od0habWNZUEJHQjJRZWQ1cVZjTlhYR3V0NnRnOXQ5MzBiUStTTFJHNFVKaVUveTJYQ3FSdjhCSHBVOFplZ256bTl4Mm13ZTRuZk5yaDZ1S0xXMnNBRVlFQm9oOG5KbkhSWjNSbWdjNThIUFJPWWxvSDJCRVJrVVlDcGVJS01kT2YvT1ZWcFZqNy9tdE1wb20zdTZIcUs1QVNaLzRRUXFJTmNKSnJTMVJTZGx3Y2pqQnNwQ01iOWo3U3JnZVBMcmdwb3ovY1k5T1JleW1YSXNoZHBLcVZIQWdGNWhZdDVheTIwbHZvM2k3UVR0Y2p2N0JrUlg4N1VFYW85aWZGdjQyZ2xuZE1aN0FRbHBKeEFiQXhnbFZDYUZlZ29qR3N6Nk56TUhRRStWRmw4V2N6THUwRFZieUE3M0tVbDg1SW16L1RIamJVYUhHVVpod2VyZDdXU1FxRjErUEhKNmFoeGY5ZkF0V0hCU1VTSHBDdHVuc3YzdmhnYytkZWplYTQ0M0xEUTZ2ZGZSN09XL3M9IiwibWFjIjoiN2FlYWRjMTUxZjdkNWE2ZGQ0ODM5N2VlMjM2ZGQ3M2JkZGI1NWI4YTA1YTNhYjdkNzgzNjAxNTYyMWVkZDQyMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImYrN2VvU0ZodEU0R2xTNXMrYkxqMGc9PSIsInZhbHVlIjoiZFM1SkgzRTBhNVNEN1JQbHhqWDY4aXcvWEV6WGx1aFFNZ1JPUEgyOGo3RDBrVzBRQ21WRENwY1RWOWxMTDNHckJsOFU0dmJ2NG9uNll6ZmZ3TlpadzlsdzZna3ROcHAvaXkxQlpOV3hDU244U2QvZlNabHY5b2puWUk5b3pHa296NVovWUsrWnhEMXd6bHMyWVVSKzZNVkVxZWhWRElUMUVheC9kdzB3cG02MDRXZnJHL3JSTmk2bkZoOVk3TXo2L0t2ZytsZnhCVTBQeWdUcUoyWkRjbzE1UG5MKzQvNVFTV2RaS2tVc082ZHNKQXgxSVFzMkFLYk0zVURnU09vbjRZZTBPdjk1M3JNdFRnYTU4Z1d6Q1JrZEkyQVFWSWhVZWlqWUtRVkNjbHZPenZlaXVJcThTV09xQUUvMFVqZTVIby9uVS9hKzRtMkpqWTVrUW1PamRyNTFpM1ltMmllMW5mNDRZbDB4eHRZdkZoMFNWakh5NWFNQTdBcDFNMnVxdEYvMG9rSEFacUNmWkluaCs1amlXS05hLzQ5NEUwMVYvSldiU21Yc2lHZERlNWxNZXlBSStTTkd3NHp6V20waVJ5VkYybXFIaURPVDdoWFJZT0llVEpNR1MrTk5IRyt2MUdrdFU1NTJreG89IiwibWFjIjoiOWYyODg2MjYzM2FmYjI3ZjE2NGVjNDJjNjQzYWRiYjQ3MTFlNDY4ZWVkZWQ4YTc5MmFlMTBkOTI4OTI5NzkwYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9EeDgwbzlOcGRHc1doMnlMQThrSHc9PSIsInZhbHVlIjoiWnFRL090Rk5ZckhqNXhFUjVGMUJBQXZyVXAyV2srYVlhSW9lU0dzdG1RRGlpZUVsQnpUaHhyV2J0YkhhSVU1dTVzbk1aakxhSTRYckt2YWlYVnF1MHA4bDNoK0dtU3E2cG5GRG0yVGhFV0NRdEYyay82Qkl4THAvN0x4NitOcEZjQlBTdEtGNERXdFhneUliTDhCYlExQUJneTg2Um05ZTVvWmdpZlhWZlE3cncwMjdhcTUrNFRKOXBSTzdVVWhLZXdJL3lQN2ZaMW5kZFB1SldyTytyRnRvR1FVbmF0V28rb0JNVkhUYTIwYjhlLzlUYnFldGFVdVduQUdJVzBkM3RpbVE0bUFObUZRbnJkbUFTbDNpcXhmY1ZITE40ZlVaVDlpclZvYXVVb2RubTZoa3NnYlRvSE8vT0VncTJtK2tSS1hJbGlYNEk1OHVkK1lsTWluK09CYzRKb0VpazJvSlB5QnZtZkpSNGF0OXk5akRxRHhleExhMEpvL1NsRkovb05ITHBsNTU3ZlVPbFpuM0dFRTlQMk8vKzZKcUw3NFpYNjJoV0FvM0JVN1Rqcno2cWxFcFdqQThrY0R1cC9vbzRlYm8zSDJiMVZaOEVVQytFSTgxYlU2bUppZjg5Z0x0cWhhMFNSdDFHdUJzQk9EdDhQcTI2SytseGNSaDN0eTl1bXVXbVJqNVE5UksyZGpkQWdaZjMvazZDZndDcjYvbjloNExEZTMxd1oySzk1L2lETkltYXVZK1hGM0JsN1JwZFBDa1IxTDBac21NUlgyUVZ2YjQ4MkcvNmYvT2o2NnZ6cFN2TUxyUUlzbWxBbnBSem9ZRThsdk03T0c1RkR1aiIsIm1hYyI6IjI5MjU5NDQwMmY1MTA4ODFhZDYwYzQyOGRhYTBmNjJjZTk0OTM2MTkwODY4NmRmZTE2YjMxMDBlZmVhY2E3NTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IlBPRnJJZS9qTFFKM1NWQzlLblV1dkE9PSIsInZhbHVlIjoiYmZUTkN4bGNWZGRLZUVNbnZJYzlVQmdWRVJkdE4rSUVxQk9OT3BJcGZlZDFIQnJBZ3NaVnZsQzErQmFEeWdlNjQxMm13QWlTUG9JQ1BOT1JYKzhwZ1lmSCtORTh6eElUWE9WWWx1a3F4a3ZmbmQ4TkZhcWtRU0FBTUc0NVZDV1RMaHROYTMxb2JQeGkyUlI4c2tYV0xZb20yOWVpOXBKOWY2TGI0K3VtSzdnQXNRVVRTZjhEOTBZN1lDdEpHc0xQTU5OUnZWeVppK2k2RlBYZUN5WlZPMXI5Y0hvNGdGdTNhSkdOVUU3ZmVlMWllSDdZWUlMWXY5YjdZbWl0WVV1bjFSYjBKYlN5US9HekZJUFpUS1hLd0pnY25acEl0bjhCQVYxOEg4aXFzbXVmU3VFeEtOZi9aOHMwK2FkODlma1FneCtNRVcvMEduTkMyZ3NQOXAxamo2TkVuS2IyVktZQzQwdmN1R1dBODdMUWY0R2l1T2c0Qm1CT0I4Z05oTkhXNFpRTXpwL2xSSnhBR1FwTi9HVnFaLzg5ZWlOR1Vvd1BkdjJ2cGRHZnh5ZVkzeTZseW9CVjcya0hTcC9USk1hWVN6ZWJWbXA5aTVMUmlBZmtZSEZBdmtHWS9vZ210SitSRjJaazlmSFdaNXAwNkVBK09CbEpBTUxGWG83UzJBRW00SFpJa0pqVUV4eEs5K3VpdXFFNWR4bFFlUHo4M0dCQkhMUzNlZURtdzhYYXpyY3UvR2pha2pjOGFJd3JrNGZ5Z2F1My9PMWhnQUg2T3NJbTdnSElLR0dCT29VZXZjVWZRNC9TbzRRaktEakFVZjNGSzduRWVEMkRhREpqb0FrZ2U5RkQzMFdETko3ajQ2MU42bGlDeVhmWGdpYUxCdm04bnlsNDRVVzhhdTAyL3U5Q2FxTVB0TXU1V0tWQ0lNdVoiLCJtYWMiOiIxMzIwNmQ5MTUyNDdjMTc3ZTA0NmNjYTY4ZDUzYTBhZDJkYTg0ZmQxZjViZDI4NDg3YzU4MjU4MTFkNGM4ZDcyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImlaV1FxaUFqQzAwM0dLSmQ5WjczR0E9PSIsInZhbHVlIjoiVzdPa3h0TWdmOXRkSG5lcGVXa3RHaFVXMk51eGJnV3VvZDRYOERWaGtyZDlrMThBMTZ6NEYwWVBmTnJzNUVVQ3dVK0R0b0dZUkI0aEpmL01UaVpEZWl2YngvWG5rUUFtQ25iZC9nd08rc2pmZE5VRWs4WjVZNFRUTHhoWks0OVY4VTRqNHcyTktmNThSTktGR2J1RllSL2g4ZFhEYjJqZzE0akdtMFlYalBPN1lQTGErOTRQaVowWnRLSjE2aU85WUpMcWR5U0MwQ2dpc3ZBb1A3WmI1T2JZdHhaMDVrcy9MUWJEUldXUlFEcXFEQ3ZOS2RqeVV5VTdZV0ZxTjQ3MjVzS3hxZkVPVWVRcG5JZUlWclJZK3o3WFRFT3phL1hVakp0ZFhwbmR6OXB5b0N1U1REWFFNaHJSQndqWExJTDRremt4OVdxYjdLdS91b2RsK21hS0Z1THk3eVlTUWZtTnhUaGFGcVR2eHVlT3p6S1FZWWE1RUY4ZitGRkEyWFl0VFZ4Ynk5cVFVWXd1bjdFUXcwVDh4dlJNNjdLUGFrS0xnWWdJV2ZXYUFpYlU1TFRoWkFab2l4TDZReE9BckNpbCIsIm1hYyI6IjQyNDM5MGFmZWRlN2FhZmM5NTc1MjZkNjZkNTNmZTE1ODNlMzM3YzQ0YzkxODAzZjMzOGVhNWQzZmFkN2UyM2QiLCJ0YWciOiIifQ==