В двух районах взорвали военные снаряды

09:37 10.04.2020
0 19559
Читайте KP40.RU:

В Кировском и Людиновском районах местные жители обнаружили опасные находки времен Великой Отечественной войны.

Работы по обезвреживанию проводились в лесных массивах в деревнях Вежи и Слободка. Там взорвали минометную мину и сосредоточенный заряд.

Как сообщают в калужской МЧС, при обнаружении взрывчатки, необходимо сразу же звонить в полицию– «102», «02», «112».

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

eyJpdiI6IkN6MEtSYzJwYkhoV0ZwYk9jMzVIV2c9PSIsInZhbHVlIjoiTmFiQmkzeUk3NVd6Q2RpZStJK3pxRWhWTkYrNTRBREw4eVZTbVY2TEpTVjBvbzlIb0NlV0dHK09nVHhqQUxQM0pRS2duTC9ROFRjVnVSak11MVcwUlBUUGtKcUxkc3hydktTczlGSlo4ejVoVGNVSXM1SUVYMVVwOWRtNUwyb3hIQjNLTzBDYWZuZ1RzYWExZUpjS2VBMEQ4MW9mcW1jTmFzUHBHWE1IdGxMYjFlZXFhUWJQWXRLSkdGbk5uQ2trN0JMQi9xdWV5TU9Pang2KythU2p0YVY4OXcydldHemRIUWptLzNpdmUzU3NHSXhPSGJUVUxuN3dJeFdlSWlCVUxqKzg4TTNWMDhBK0tvZittTERubFhHS3V0d3NEci9lSjY1VVY2MTQ1MktVbkU3Q2RzTmkrSUp6cmpHU1pJRDdiS3NpZlh3bWZWUG9SSDZRRFFtcXBUZUFWVlptZHRFVGdOa0JsMEJ2bGNrUXcrWk8vL09WTE1EbkwxMWFrelRZTDBkTnZuY0FIaFU1dGJ5SG9XM3cvcXhNMERtVXg4YlpSblR1eGtFM1VXVVVBdHI3c1N0R0RMeXFadTVTS3VONjcrTlBVN0wyMkNxYnRvdDZYT3FNYlhmUEowVTZ6TlRHQ3ZHNFJxdUZIc2ZpMm1DV2w2SExFMmZ2SFd1WHF0ZDk5Tjc1S2l2NUs3bENKOUN5WHVNU21SRjJQc0Z1SmpDeldGVkhCRGUwL09HZFNvc2Nkc0t4NW9TeERGTXdySXVrbU5JdVJTdHhQY3NJOXhKTHdRdS9sQmIvdG1KSHM3dUZYbnI3b0IwVWxBU1RvV3pXdTNpQ1hvS0J0bUN2R0FwYXQ5cjFId0hFQWlXYUZKaTFTK05xY3hNbWlxcnNSamg2elJRY1c3Sk55dHVJajEzenN4M2JmOTRHczlONjY1eXJvOGFhOTdXbDI0d1c4VmpPQ0JJcitaRkdzRmRsalF1Q0JLakpKWkt3OFVweE83YmVSM2IwYkFhLzBoZHZQVllKIiwibWFjIjoiYmZjNDY1YzliOGNmZmM2MTMwNDU2ODE3ZGNjYzUwNzBmMzVhOTAxZDI0OTgzYWNiODhmYjY5MGY5MWQ1M2Y0OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjA3MFMyUFFENGF0a0lDYVhHTVFvT1E9PSIsInZhbHVlIjoiRXVOMW9jMTc0TmhkZFdibXI4TVc1OURJcVUwUHQzamZQOURCR2NMcFZqdjVLN3Q3T3hWV2RxUTJLT2JpeFhad01ZdFVKUjVLeUdsMTFUUzM2MlRNbkE1M3c0b1lIOVRaK2xqbjJMWS96cHhwRnVYZmwrQzlTNExGV3VhWXRqNTRFdkUrbDVkdStkc1hGb0twQ2ZpWDN5NmxHcytzSXlzQWRNSGxuTTF0VU50dkFTaWNkSnNZcDBPUXZRZnN3bk9pVENVZ0ZWWTFvUGJ3ZW1uOWJYbXlNQyt1MVhRM2c3N05HaUkvRXJLNWJGMWZoVU1yekRFWkVnS1AzSnZ6cmZjM25KblVjSXJ0a2l5K2ZkNXliYllvV0ZjQitGN0RFS0xpR29vS1FTUkxqdFlzTkd4OFVvT2M3NFFHYzByOFU3Y2h4aklOSUZUakRBc0JkOUpWZDd1RkhjWFQ5Q1k3b05aTlNpa0tnem1rQUU4bzhtWWVPOElZY2RRd0FsTEkvTTYxVThtYnZrUlNzMHBKRGgycmRPa2ZEeTRKNmo3MHFzcGM2Rk56cGhxang2bTlhTkhJOTJrMkdyN1hsUnNIRlYya3lyQ0J0Zm4vcUxuNGI5SVlNcHlWK25ZMy9pM01COFpNd0RNazFPOUVGcGpWeFB0VU1ZMzViZEhLdDJKMXU4NFRiNlFKVDVhOU9mdWIwaU1jTnhaVEZVVW4zRkNKaFo2TDhxSkFCZVNvK2NVUFh1QXJseHZZN3lTVENMV09uNHNVWjNuQUlsVFdLdHUxU1c2T3hGV1ZoZG9oR3NHalJBZlFJbFdHUENLNzd1TEZvT2QzeGlBdW52K2doZHJEeDJYWjlic3kwbWZQZk54UVRFT2puaFc3VDdUVzhrS291cWtLTHdQelh2cEFaU2FJSm1rUG5GVGJ1VFZvMWI2ZDk3eUFJNERlVG5sODV1WEJpamhDK3U0N2F3PT0iLCJtYWMiOiIzOTE2ZTQyOGUxMjQzMmFjMzU3ZjYxZjdiZmNiNDkxODc4Nzk1NWZhMmM0ZDJhOWRhZTc1M2Q1YmNmOGMyMGU3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InF2alVYcE9jRUo2RFZEZFJlb25qRFE9PSIsInZhbHVlIjoiYnE0dFFtYXNxTUszeWxFT2FNK1RzWjZPVjZuU004SGkwM0pOdk1GTDFEcjFramRSQS85dXFQQlkraGdCRTdETXVpVjh0TEVhVm02QmZSUW8zaXk4TW5CbURSZ3o2N04xNVJRUGx0aWlHMG9MRWxyVHI0SWw5OVJjSThoVVBwNFhtMEhnWWdFU3VXWUl6TDBYN1ZpZUdZM2xJTHdqSHhhdFNvV3BkditlTWd2blY0cmVtTjI4ODcyT1k3UFlsRHBqYlZtbHRlaEtrRUp3QWVmVnJqREh0M2x0ZjNnRzFaK2RKSkdGK0RnZUNrQmJwczB1OTJYcTdLM3JwTERQRkhEd25GNi9PR3BrL3czemV5UU1XbkdZbzIvV3QvV01oV25wUzBtd2NkdzRDRW9nZlQyR0pLd0RWOE0xM05rMHc0bkJzVDFQSTRiNG5qcDBEbG8wa1M5RnlvZElFUkQ5cVdFR2JsTUF5SU1vNm9jNy9HbVJrb2syMXpLcisySUNMM3plbWRMOFZabndaMDFneUp5NVpybCtScVRmL3FZT0gzVFBTVE4vZ0dESXY1aHJEc1N2N0E2UTF0eDVLRFBnZ1ZIWFpUN2xMTUFpa1Z3ei9TOCtNZUN1ZGhmeXRDNWYvVzhvSWkya1pES1ovYVU9IiwibWFjIjoiYWYwZDA3ZDUzZDg1NTQ5NjcxNzQwZDAzYTI2ZmNiZjZiMmNlZDE0ZTVjZjRhNGFiODJjMzhhODg1ZDI1OTM4ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImtWTld0bVpYcnNxckYvRXdWZWYxaEE9PSIsInZhbHVlIjoiVjl4eTM5MXJ1Y2xHbG9TRDlBNmg5SzlEcExCRmVuZG1maDcrN2NXZE15bXgwcVVYTnZnbU1ZdDZHdlpMTG9pYk1zSkZjbFkvRzJwUlRmeXJMNm0xZy9lYXhFN1lCMGx3aHAyeGc2d25PY1NuTmNrMFdqY3JFQytmdWtacGF3djZmR2VUS1J2ZDJDSEp6azFzWGdVTnNoaWRYMVcvMTQ2b2t0MWlGTGhJaTZUdUh4eURxNEdhZHMvNGd4aCtja1prYWVMbjNLNUdhbFVyZTJKNlpUWXJ1Zit2TXo4SU1TMU1yNzlNQlBXOTJCZ29peEdqWVFYYXliZFRwMFp5d1dvd242eFlzWmJhelZ1bjNPZDRHUmRjTDNseTVHVEljek9rOTJqczcvQjdDRXVhRkJyRVhsTlFqNTdIREExeWlPS0lCaXdYbTc1RjBpdWsxSlcxditVUUZIY3dPYVZqSXdOcWZaTExnai9kUW1rOXMrcjB4elhSUFI0SWJtZW5wVnlSelVQdWdua2RLaUZDd0srL2ZlS2hrTitCU3doRXYzN3hEY3RNS2M2VFhjQVR0YW1yMEk0Y1ZBUzFBcUgwaVNXbEdoVllBeStxd3Z0TkFsY2xIWlJ3Zm1CSXllQmc4c2hqZkFoeXh0VlBkaVk9IiwibWFjIjoiNWFjODA5OTMzZWQzOTU0MGI4NWUyNzFlYjIxZDg5ZWI1OTBjZDY2NTVhMmRiMGUyOTcxYzY4ZWU5OTNiYjI3NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZHcWdxSyt3SHBEVS9DcE80azlER1E9PSIsInZhbHVlIjoiV1ZJS3MwbEVmSUtSc1c3bjluR0g2a0dDVS9XdVdySThiL0pIaDgvc2ZveGEvVHQ4TkhlNVJZRzhPVmVsVkNNWXNUZkhhcWdjdW9qQlYwR1BJeWp3R21MUDFiNGZ6ZVZxTk9GQ3ZIMkN2Yy9mT0w2d29MOG56b25pVXZzUDNabFNRQi8vS0Y4SlZZZXFnVEZRWnVNaTlpc09VWjhycFFqMzA1RGpZVUVhd0h4cEg0aTgzTm5pdFk1YlovRnBxR0NqSHhkeldDanZiUVlVU3RrMHEyQXYvSThZalhlT3diSXZLL3NYd2hTT3dTdFV1d29ESjRpVEd0YXJJSHVoVVNtY29FZmRpcFI1dVhGTlZGQjdKMklXM0hVQ0tkWXdvc3A1bWdydXkzZDJFT1UzZjNVOVdSM2Y2bTBUOVlON2M5dDhxZnI4RCtyNVZDZlZpRVUrQko2VWJLYzFuNWtNNDVJL09WOEtybFN2L2pZajdPcHhpcS9qZUw5a05zeEVvYWxWZFZGTllFalI1YW8vNG01dFZQR3RSakh6MUlDSGZpdEVZQTBBOHNDOFZ0WGFkY3VMcFVKU1Vod2dCNjJ2bTFrdWFVNEhFSmhSdHBuT2R0MW9wT25hYkczaTBEZHZtdENMZ1NnMkJaUVlmVkFLR1QyTGpVTGtwNHRFWXJPWG9wa29pbU0yaWwxbXJJRyt1NHg5dWUvMGxzcWYyYUlQbFNCR1IwQWltcEhzRDF2VTk3WitKM0k2a3JZdkpjR0ZkY29JTGFHV0UwMy81N3dJVFZtN2pLR0o4QlRiSXlHOHBtMkRmQ01qT3dIU3MxbGo1Lzh4akFENVJXclhnemM1ODRhWSIsIm1hYyI6ImVlNTA0MjlkYzE0M2FjZThkNGMzNzc0MTdiZGIyYTliNmYwNmQ3NDZiMDIxZmU4OTQ3NmQzNDZhMzczYWZiMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IlFhUTVtc3JLeTBaRWFWQVRxWUhVMXc9PSIsInZhbHVlIjoiR2ZSOTBBekU2bU5vWVhkU0VXbEdUMHAxZ0Z0T2FubWlFekJhVS9MV09sNmMyNFJtL1lMWXFWQ3k1UHFGYzY5TzFQNXpaVnFKVm9VTGpGSmFlZWZEa3JtSFhHNkYyczJXclVGdW0zQWxVempSMW13bS9BV3VQRlppOC9XLzNETEduNHo0Y2g1VE5kR3RBU0QwOFdZeFRRM2dScFdOcnVWVzVqL1htZnFwNG5BdXdBSDlSUi9Wa3ArcW1aY3hmSTNsYitoYU45YXJsRHVqY0NqaFI2YkRub1VRSlM2cVRrZHhlclR2OXFrckE1djRDSlNLVmZ0M24zOFJmR05tQTlSZ3RWZmRndk5ZSEJDOXdzbFlFcWlRMlFpOG1nZW1LNU85c1kxWFpKTGtGNWViN2FjaFNkckVSbTZtOTZIOVR6ZU5ybnFGcU1YYXl5bDdqS3hRZWhNbVA5SnQ2VWlrS1NBMjFqYTFCL3Fwa0JGbCs1M1lYdmRmVTFmRDNVSm1LTEZrT1BKT3NINERiN0NuNDJFSHlreXAyenQ4Y3ZPK0hib1BmWXQweXdwczRhRnRTRU9BSys3QUJOZU1OMlNYSVVZL1BQMEpkZitRcDVRWWl6VEhLcXhmK2kxanRhRzI0ZUtPdnVjUmNjamRYSjRhWGRVVG9RMVZET2FRTHRYQkluREhHUUNLR1hHRlFsdjYyczZOaFZWQVdlQnJ2cXpaMWR1RWQvWHpwM1dxNnl0SXg5ZnA5UHA2VTJhblJtdGlzWEJDWGxkUTFsQTlNN3JQUWpnRGpKNlNYSkVhQmhMeHlOL1NQNkh1aEo1dnFoRjJYSmg1RWlNM1pEOUtQWUgyZDI0bjRQNzdYTGRIMklmOVVXR29DbUhBYVZQUXIrY0dFUFQyOWZadkY5bHF2VzNVVm1mSHcvbi9jbFZnU3pLWWxHWWciLCJtYWMiOiJjYmVmYzRiNWFjZTAzMzVhNmYzY2M5OGNhMGFlNGRkNDE5MGQ1ZWI2ZWVkNmNjMTcxNzA1Yjg4ZGYxOGI4MGY0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjRmVjNMaXVJYk9hRVJiT05LVEN1RVE9PSIsInZhbHVlIjoiL2NzSWV1YzlheUpZdVA3V0xVa2kwbFo4M2c4bTY4TFYwcldZZUFvYWRRckR1SUJKdGdFVzBGVy9CZFpUMFVtVDcxeEZaRE1sUXRoKzA1SXJVZ3k5RmtiVGtQa2tiY3hTRXpHbkZYKzF6RGh1TFpvNCt4MXRBRnJRa0wyMzdQWFdUeU9HSHlCTTVIYytNUm9iRktKdDFUNm9tWUY4M05XbWt1cjdJUWQvSWNwS2RlYnBBcnZQRFF5aTR4M1NlanRLY3RHSXJsd3h4SVhjZHJhUzFNaitybi9kT09WRS9LelhNdHVuRS9zRXhnRW1Da2V6Ynd6VnZoWERQa2pzK3NncHFZN01rdjdHQXNhQU5TWkVrL3VCeXgzaEhsOEtocEExanljL0xqQ0k3MXFHVG93dGZxNDJGUVArRks1NkhPd1ZqTTZNM25LbEU3eDB4a1FnaWluVzc0N0RoRzcrZytrb3hmRXJDemFxT1dFbVFnaCtFNW1icUIreklpK0NKYlZVNStuNWYrY29sbU9hT0pXU1hFNW1IOHZRNmVNdFg5UjZwWWM2REdBNXF1Q1dLUU03S2tqb0ZwMGpWTHhJajBYVSIsIm1hYyI6IjA4NzEwMTdjZjY1OWFjNzUyNzk2OWZlZGIxN2JjOTdjNDMzZDFiOWYwYTgxMTJkYTU5MjQ3YjNiNWZkYjc5MmUiLCJ0YWciOiIifQ==