Калужане стали меньше болеть ОРВИ

15:55 06.04.2020
2 2770
Читайте KP40.RU:

В регионе стало меньше заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили 6 апреля в калужском Роспотребнадзоре, за неделю зарегистрировано 5189 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 16 случаев гриппа.

Однако в пяти районах рост заболеваемости превысил многолетние значения: в Малоярославецком, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском и Ульяновском.

Стало и меньше больных в стационарах по области: 102 против 140 на предыдущей неделе. Зато в Калуге число госпитализированных увеличилось с 59 до 78.

Фото: pxhere.com.

eyJpdiI6Ikl5STl4TWQ5T2N4RFFmYnQ1aGlGamc9PSIsInZhbHVlIjoiQnlWZVZHMXBMVUdJVC9kb3RPQUN2d2V6cEY5cG85L1VYWmFBNmhMSnR4MUZlVGJNYktKalhUYWhMTmZVTUM3YVhRZlowTUFGNkpKOUErcS9LdnpNLzl6ZGJBU2UvMERWelU3U2MwUWVvRStxQS9HdE0zaUdMQnJDeUR3ajVOSTgycUhoRTFWcDdWZEMzQUN3WUd5WGxKeGhRK2xlUFZPNHFRY3dNMHF1R25zcEhXZHFxVElYMFZvQVQvT3JETWtBOU9obmozblNpSDBZY3BXYnY3L1Q4dk45UE1HTE5wbnh5R1UxNWduaDd0Wlo5bGI4YVBqTERiWUlSeVA0R0lldDN1WGNTak1mUGNic0pNN1dETUgwcElreHZlbnNFQ1lEc2tWRXJRNEszUHB2WDVqNEpJQjUvSUFhWlJFOHRUR2ppbWtWeVpOVko0dURPazNwQnBEWjZrV3RsVTJBQXY5K1pDMEFwYnMyMFBEZUpMeUY4d3J5dTJiZUdHcHZ6Ym83VnhINkVyc3d6VGlKVXRPVm1iM0p4OGgvRHJyVFhrU3cwR3VUSFprQXV4UGliK0xkSE9JeU5RTHZYdVBDbFQ1dVNJeGsvRnVXZGdVL0RuRXhBM0VaQnRnMkFhbitRbzJ1S3dIYlJLYzBEMUoraTJEVno1R0xuVXViNkErN0V4WjNNOE9TTWpUOTlRUTRwZE91VWY4Q21xK0EzU1FjNHMxTFQySURRYk9TWmlobDhQZ1RlZm9zVVE2eXB6S1MzVzlldm5yNEhLb0ViWUtMTEpsS2pxWFFlMWlmVFpCVWU2WFdIcXhFenJEMlFoS3BDeVVMWEt3L2VMb0EvRXg4aTdyOTVjc2d6eE41dnc5andBYzRFMFlPbzlyc0ZoRlRmUVExR0hvMnc2NHc5aFdxNFE0UHRCVFovb1F1TFM1NExsekZDb3BQOGZIWnREeUhDeHRTaStVY3NtR3djUG9iaUJmL0dsVGx3bGtLTHZYbHFiK0tIN0NOVy9VVTdXMzZETm9rIiwibWFjIjoiMzE3YmM4MmExNjU2ZWM4MDdlOTgyNmZhNmFkMzcyNmIzYmFjZDE5Nzg4MWQ3OTBkODY2ZGMyNjNlMmYxNzZjMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9RQWgwSHZOVVNRWS9YZVBXSm4xVHc9PSIsInZhbHVlIjoiMWlFZTJTZEZlekJIaHlzaTlPb0lKMWVsQkZ5Z0h3dUY5a2JnYjJKcWNIUXpJN2ZEdDlzOXdPbUR0cTMrK25may9CdDFNN2dCZEZkMW5hd2xGT3dRQWF0bkltS2o4cllpdWI2N3YyZkk3ZDBsMUc1TXBCbkhzZTczTldlZEtNdFVmNDI3bncyNWJzdkNubXRaQy8yeWJYam9FdDNQYnZIOXVVRnB5QWFuS25RSDNtcUVPdlBHMENpUGlTUXRuZDVISk5HV1I0UGEvNkVHbUtveU9tc21VSVFRKzd2VDJDTWtIaVdvQ010UFg1blFLYi9jUlVXZTUvZyt6dlRvcC81SWYvYUJBZ3Q1TCtrV1ZGenU5amVvazM5ZW9nNzNnRUpJUi9BamlPSHkzMithQW5kVjJqVThER1k5NVdSTTAzSDNrYysvRVhHOU5pNERGNitZTEtsbld5UFJNWnpzSWpkMmFGS3lpSFltNXdmSEo4UWdrYzJqVG9BUDdzR1Zndzg1OXFvNUZpdE9NWFJ6VnRZNnBhSUdXclpDWllmYko2cXhWNmZibjh6a1U0Z0c0amxBYkxPNnhCUXI4cERsd0RNREZoNWQ0ZUlaU1FvczlPc1JiTk1lMnJtZ2JpcFhlazd6NjkxTDhZUVN5ZVdFSVQxeDB2Uk5Fc0IyS0ttNU9hRFA4SmVrSk9qU21qUGVFUzB2aTd0c2NITmNQbHUydC9rS0ROVmVPSlREQ0M5NzZZZjBiSFBVQklhK2k5OVdheGNLWVAzaW8xR0RxdVAxTkRVc2ZoVkR1Nm9mQ0czUmVLaTNtWFR2VFhUdGQzRGkzVk5ndlhaeEloRGcxTUU1OURxaFBwOCtXNWN0cEFaNDZqeXI0M1BiWFpwaStnL0FHYmVtSTgzVG1yZm5Zb3E0enRWbG1ZWEFCVExHYzRSOVV5U3l5amNUMTBySit3SkMwQ0dLZlM1RW93PT0iLCJtYWMiOiJkMWEzNGMyMmQ4YmQyM2QwMjI4ZjljM2VjMjY4YjI1NmQ1MGUyODRkNzkzNzYxYTI5NWU2OTU1ZWJiMTE2NTIzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
4 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImwveXdTWlo3MllVRU9NODdyOS9OK3c9PSIsInZhbHVlIjoiNnovaXZwZUk3Y1FORWxhZmZIeU9aMWQyUThPVnBXMHB1OGQ5Y2NDUHdYL1B6U2ZrMFpFamxIQjRuZGxxOFg5WncyK1RQL1RQUGYrNFE0cXhXMXJrLzFyaGdKK2NEcXBwTjZGRXh2c04yRjI2cjdGdjZQRGl0OEc4dDNGNGJXRVlpUXJnM3d5QWpPT2xlVVE1TUNjckhMUXhRWmhDd3hKRlVEY0tORXZVN2NUWDhNTEowQ3dZNGZDc2pyMjAyZjJGZVR1akY2a2c4bGJGV0pQTnlMN1hBdGFRV0t1UENkUDJIam1PbnppRlcxNDBmb2E1VlRTUG5mWGc4TEFZSW5Dbkh2N0RhaGRyeDF0TXlmak55WnhSak42QSs3VkJ4ZWFBYU01YllYN2ZWSFhwU2l2cjBZVVpoK09mS2ZXTXhHSHBVNy9vcm15REJpZXhxVlJXTUN2TDRLWEJ0a3RFYng5M2krR3VkNytOOVc3clN4dGc3QjdCc2t1RS94MjliaDdTWnlaby91ZSs3WDdsZVRNaTFqcHZNb0NCVG9YU1lLdHhvdnhjUUZxUWo4WVF3b3NjYlVNcHM5NGxwMmx6dlcxU1I5MnozL3lqL1VVbG8zY2FLTHJQU0VYMGd2cVUySDRMcDlWR09IeFQ0R009IiwibWFjIjoiZjk4MGJiMmI4ZTE2MGJhZjY3Mzc5ZTE1NzA2MDBjYjE3MGE4YTU1ZjZlYTYwZTBkZThlMmQyYTRiYzhiNTU1OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik12ZDBqdCtxWmFlaitWQ3hRcEVubXc9PSIsInZhbHVlIjoibm5ZbjBUSGVlQisvQ3Jqd25pYjNaQnVERUNCekVWcVhKanFYUFRZVWM4L0V2b2FNM0N3TDRqYjRuMHoxcWZLdEtTTUhIRjNmQTRGNDJUcnRDaG5tNW80UDlVZUsvQUZWWVZRM3h2QmtSd09MQmZ4MVZ0cVFKRHVueWxuc0V0dGY1UEd2YWg4U3BnRUJNdEIzNVpseFdGRXdsbVFxelorbGFyNDJ1bUcyRnlpc0NmY1cwWGVvdEtlK21sOE13Nk9kUllVNmpQVmNNWDh4R0o0K3d3Vy96VHltRHluandEZ2hPQ1VwSnQ3RE44dnhFMXBQQkRPdHBpV0s1WExwTTJSdTU1NXo4Smx3VUs5T0hKY3FrTzZpU2NtQlQrdVhhb1FCSFVlUUxlM1ZzdHE5V0NndWRNNTdmUWpWNUYvWURBejhudW81REUvakRmVmErNVVzdTN5Z294bzZHSVMybUFVdmpzS1VLMVVjeURuUWwydXV4V0s4ZDRoK3pVYTBzOHZweDBBWUFzUXZ2M2dQSEVJN0JTbDFxd1d2UVJ3dkE2VGJyYWpEZFpPY0l3Skg5U01mNXNjTGFrTXBQMXFHWE9lVjE4cE8wazcyQlVuUXZObm9Wb3ZxY1ZOK2NrL1cyc0F0YTd1NmdhYXJ2a1k9IiwibWFjIjoiMGQwMjZlYmU2ZTk0OTk3N2E3MTExNjRmYmRjNjVmZjBmMWJjZGM4MzkyOWE1ZGMxM2JkNTJiYzk2ZDdjMzBlZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFjekM2dXdBcUloOWlOVFJVRVdDcEE9PSIsInZhbHVlIjoiRVVhVEFESklWRG1lWlptV0FuNnhmSzZSMzBXY1gxTVFpdmcrU05BRGVtMlJsSVc4VXVtRmRqZVVsOE13SUF5ekkwTUxuQnlpbGZsdmxIaG1WNmVNV1VZNlBzV0EzMVgvRjVNd0ZDUi9YejhDeUp6Y2Z5Q21IWVZBTkZNUGZpVXdGQWRCeWlIZkpEd2U0RFRHNXFUUXZUR0ZFSGgzTDAxeG55SnVlZ3lwSGVIWktoa3IzODdwTUlLeUY5Y1VJYktJSEdtNHphYk9pVTZWOUdna3FabVdBUml5MUhxWmZHNGtIK0YwREtHL3Z0YTVqc2dQejQ3STBibGhYY0pWSnZqVUxRQkNFUEx3ZGhTT0RyL29OVk9WV1BrdHhXVXNYZTZDQWVwNzc3aE5QQmpaQi82RTR0RFBVQkJWeC9JZXBna1c1TEp2djVva0xGaTd5NmNRZ2tqSjdTSlhxOUJud0VPcDlaWk9Ed1ZIYStkczZBbjMzb1hZcmNhZ2VUV1M2WWUrRVJsa2dCNytYemdyeTdVT0t6STVidVBUb1RweUMvUXRqcm9jakhPTmswTUw5VHRtc0NyYU5zZUNDT3Z1T3lTajl6VTdmSk95bk9wOENiK2JhYTNJdkFLNk1lQ2hHWFlVMHlQUUprU3lwMnFzVzNReFdxNDBxUS9yNTYwTzlHdDVIRTJsR21sOHhtNnpLZGxhS2duWkVsN3RRWFVOWUxpK21oRWRaLzZGYXk4OEpjMDR4enh0U0xVc1Fsa2VyZTVhcWJ4eDc1SGV6MTd3d2V5YjVhakt0Mkw0UGRpdUI5eEVOWjQ1Z2pJdzdUQ1hZRGhkaUFIbFNoa3JqSjJRQzdlSCIsIm1hYyI6ImQxY2Y5OGRkZGM2MjczNjJlMjNjMWUyZjJmMWFjMDExOWRhM2M5MzE1NDUwYzE3YjQxYjFkODkyNTMyODMxODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InhjUmFhZGxobGZhaTNiS2tzOTlwbUE9PSIsInZhbHVlIjoiVlhVeDgvZkJBcXBUV0hBUE5FQWV5M3NEOU4yclAwdUVQWDFLYkZPaEhtZFp3SzFCNmpZZVNhTnRRMC9CWVBnMDVhcTVoSjZmK2U3SFgzbCt5TmdaZkJiMVNRckw5ZVltaDhjS2thelpqbmFLQ1BrQktWV25LNDlkdGZrbStodEY1bTlSMGJJZ2kxaklHZFBkQ3BrWFVpbmxHMnNCTjhPZkxUdTdKdFlDTFpRQVpCUUJQMGlNZnlYZ0RtWlI1b0thMnVWb0RwNU1OWVN0UE1sa0dUNlFaYVpESlJJT2ZUVFZVQzB4TWhlWXF3bEx2ZFczNFNZUC9oUU5GakpxNHhwM2ZjbE45SzlnRHk3aDhZTDJCeTNobkdISFlWUHI4NHhnYnpNOG10b2ZPT3BCcU5yZjhLREtCckFia054cUZWdHAvYXJEdjJ2TDdJdkJsN1BiTC9LQ2VkbW82b0dtTXd0RDdacXpYUkpNQ2taVkFMTFlOMnpRYXJEUXl1TlNKNndMT0hUalJ1eWpjVU9ycGh6NjRwOXZhTS9QSE9FempJZkdsV3NVRzBQVVNoVVhlUldUQmtxN1NuV2NnOXB6UHJ4Z0tXdmFpVTh3M3UrVVZjVGxadXFPZVdLRnM0akw5ZUdvMG1kM2FNbGN0RUZIbi9RS0M4NGszdU14VGJVdjNUbFNYK1UvcitNaVJJOG1Va1F3ZU03aExqNGRaMzJTREltOE9hUWlKdHBFVGpPUnNKOHU3MTBBOEYrUGN0QlE1VVEwbjVEY1ZvUmlTTWVGNVQ4cUlMWklQWXh2aEZFN2FzeWdJSno2M2RkRGU3UDAzVVJFaGl0NVJraFE2MFdBaVRoa253R0NMSDZRZWw0NmlkVEIwcEFRNFVFb0dES3JPS0F3ZzVMQzVFZ2lqanVyeTFaMFNRYmxKR3JqT3NsYVNTdWIiLCJtYWMiOiJlMTYyYTFkNjBjOWQ5MjMyMTY0YjliZWFlMTY1ZjcyN2I4ZWY5YTBmMjU4MGZmMTZkODk2Njc3MDMxMGUzZGY0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InREbTd0S3M3alVhbmh5SVBhWThDYmc9PSIsInZhbHVlIjoiS05XdFp0NG5EQWVpNklNUFZpOTQxYXhjZloyNHdFcFpOa0tpZktyL3VkdThiU0xJdmRFSjIyZm9LL0oxTmd2Mm1VYjEyeU9sVlFTY1c4dEpOd3ZsOW5UYW9uYjN4b2QxL3dzaTFIaXBZdEJ5NW9tT283QzluSVkyTnFDS0pVeWkwcGpqNGhmV2htQm9FQmZoL2RzOHgwU0NyZHo5U1JJS2NwZk9GaTdGRVlnTDF2aGg0dFVwN0VkS0sySGtYbHZHdWhZN2pmZkhvaEtDMWx0T3RUOVJ5NkUycEsrMjBHT2E5ZzZzZWx4aVJlSFlGQ0hEbS8zbDk2b3ZEQTcrZTU2M1I5M0F2MXZ1Nk1HUjVneVUzV3Fqdy9wdkVxb1NkdC9hYjlKb2xHT1dXZnZ4cjBySldUL3JrUUJpdnpnbHFlU3hXbmE0WlJVR2pMak9Ca0lGUUUyb1FyUHRYSkpra096eGo2WTVTejZRb1cwc0tBaHVDZk9NYkt4VHphUWhwZFRwUXN6MlZBaFFKczJucTVGZUMrTUFScjQ1ZW9QekVvSW0zRndDNXByNWxLQnp6QmRNek41VDFIbjRCWGc3bWFsZSIsIm1hYyI6ImU0YjhlMzFiNWU1MGViNjExNDFjNjczMjE3YTQ3ODAxYTdlMmE2OWZlMzQ5NjBlODdjYTJkN2FlMDI2YjYxODMiLCJ0YWciOiIifQ==