Водитель принес старую медицинскую справку, чтобы получить новые права

10:02 06.04.2020
1 2619
Читайте KP40.RU:

Житель Малоярославецкого района попался полицейским, когда решил «продлить» водительское удостоверение.

Как рассказали в калужском УМВД, мужчина предоставил поддельную медицинскую справку.

В процессе беседы с полицейскими, подозреваемый рассказал, что он  самостоятельно подделал справку. Как пояснил гражданин, у него попросту не было денег на оформление новой медицинской справки,  поэтому он придумал весьма своеобразный способ решения проблемы.

Фигурант  нашел свою старую справку о прохождении медицинской комиссии и очень аккуратно  исправил в ней дату выдачи.

Ведется следствие.

Фото: УМВД России по Калужской области.

eyJpdiI6InRyMDdDbDZwYXo2Y2hNL2NvS1orQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiNTBtS1dlUnA0Qnc4OTQ5UmJMYVFWNUd0UFpMTmtEQ0pabStVZHRwU0RwQVBQQnJDN3UyZ21Ydjd4SWtWRVVLaW92dDFpVGFEQWxWcWFxNk04NlJDWDlZVGFMR3hSQjN5TURxa0Z4dGhRQlJnWHVkOUdZRDB0VWRYZXhXc25WV2ViUkZjQWEySEpMSHQ0SXpWRmk4azVNYXlldmNxMyszS2Z6VTZRL1g3VGtZQ3FvYXhXNjhsdmd0c2wxQ1ZDbjUxQ2hmeEU1Zk9IbWRGOUpvNDVZWnlUUzN6Z3U2dUt3d1g2K0dyYzhSbXNrZHhmVU1NdVVhREtnNnh2N2VXNmROV0F1VTdXcVZwU3o4SHpjZFF3UTVXQnV4UHVDNyt4K3VHZ3YvaFFRazBISnVjMVhuV0dPRXdGOU9ob2RKWk5jVDNuUzJhSjdIbjFybkw3dmsvcjY1cXducWdBc0JIWUxPVGdNaTltYUlrZW5QWGRPSGFiWHZ2RkVJbjMvQWhPZzBjcW5rU3VaOW1VRXNQMkdncnFRZXJtUmR6cXVhcFp5am1FVGY3LzlLb0UvVDVZQWwwcDE4bVBFMm5tRk9zbUdYY0VDNG4zdVp2QUVZRytRUUVxUnVEQ3YwYTM0RjZ0akx6M0lYT3h0ZXl2Y0Z3Sks4bHJlbGpyVGVZWjd0SnBSOHVqUzZCMXdUT1Q4c1ZlUWdjTWtUUmFRUkowTWlCRDkzVkRFcmYxb2NjTXpOdE9mczBmbkFNUkFEbG02N1pJNFlhbkMvK1VHTStQZ3BaWGl0VkMwUldqOXJETVhHNDkvWmIxSVE3dkxoQlZ3alAycldLVmlCaXlWUHl4VzZzcm9MR0pld3pYV0l0ekw3SEpUb3h0NVpTR1cra1dpQmNHWVBtYmw0Tm9yWEI3WFVleEpva3RBRjhoc2xkUG9FeW93VzdkZFgrQ2tyVVpyakhQS2JRdGkwNzBEdWJCalo5azFXRnNOQ09sWitxRTZPMmZQbnpmYkp3b1lQem9LbmVFQllmIiwibWFjIjoiNzk3NDVkZDU4OTRlODU5NDIyZDc4MmY1OTg4YmUxZjIwNzY4MTUzMDhlNjNkZWI0NjM5MTU3ZTc1OGFmZWMyMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImVsdnA3NzZyTHJZRjhvanIyNUsreWc9PSIsInZhbHVlIjoiQy9hUWZJRXhld00xanYvWTRNSVFLNmQxV0VaZjQxTDdTVm9Bd2czQ2c4dU42cHZZdGNmZTdyTmw2VnpXaVlBMk1GNWFqTEZNZE1Sb0M1V0ZybDVKNVBsS05kWFlnY2FYZG5HMDc1aFdDVllZeFkxb1RUMFF4K2dCRFBwT2xLYmpZT1RGU1RMWUg0eHUyZkd6bFArUmcxcExXdnFkQlF1OTVDVTZzMG9jMEZFTnpLQzYrRFczMmhEM2x4V1Riem5oWVI5eXhJbzRhNHhSako4cXBzWFVqMTYwRWtTdWxtQ1JUWVZONDJNL2FvMHAxZUthaXViTG1ROS9hbXVVenVlN3BweDBpZWg0b3VUdnZoRGIyMDJEa1ZNSVBZbkxwUFhHTzludXlQaVU4T0FDcVJjNHNzZk9id2lpUVFsWUxoWU9DVWp3V0lmMHZsUHBzdTljY2ErNUhXQzVSRE1VNFBGa2RjcEVpM01rQVN0OVFteDZ1Sk9uRWZ5Vy9tQlphMkxYbDVmNzJKbVM3dks2cDRSMXhKdUFVSUNOVUFzVmZZWFJLNzhKdXRIS2MzTnhCZHBzV0dCUzFHaUtFdm83OFZTZE5waVp1TE5sTVBFanR3RURKaHpMc1lib2ZoOHlVZFpkZzJmWXRlSHFNQ1ZqZE51S3ZGbzlIQUpaNkovWTRBVkJPSjRKYW8rNXJNWkhuRlZkTzlDZHlKaDN0N0tWWDdlUnZtUUZldFhrd2R6bmpQYXdoMXp5cGpNbjFlQ1NlQTEwRDhkNUF5bmR6VCtZL1dhNlVhU3FnVWxzbkZyYlZuU2dZTXQ2ZDR3dU9FZ0QzRGMwS0FqejBSSitmQlhrNlhXVG9uZmVlMkJGT3VOd3FZRUFNQTJVL3RwcW5DSXo2bkU4Tis2bFZMb2QzR2N0YlMxTWVIUTBmck8vYnNNWEYxYjNmeSsraWE1VmNlcENibjR0OGFTRmRRPT0iLCJtYWMiOiJkZWFmM2YzZDhhYjMxN2ZkMmJiNjczNjMzNjVmN2NiZmZjMWY1N2NiZWUwZTg4Nzg1NjczOWM4MGU4ZmY4YzU0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik14MXFUYTlNT0VCUmh3Wi9oWHVLRVE9PSIsInZhbHVlIjoiaXM5Y0lQNVo3aEFwZ0hMOGZZS21zdHFIZEJwWWhLRm1jWWxadUxXWmY2aEI2Z09iNHl2b1FQMVcxaDhYdnJEb0ZLME5HUWpCU2UxZHFOZHpZbkFKZzNLNWFHTExyNHdyYVYrMFc5TW5WTG5OTktvSXJIaWc4bXRrMjBpNTZpOUM2ZHBFR2dwYTNzMVk1Ykkvbnc5Mk5RZGk2aEx6ZjNPSUU5ekpYNEpHaTQ4ZitTK1JpbEpGY0I4K3pyNHFKbTBneDlDWkpDSFl4NUExdzJXMWl5TkdGWHo2bU9NQU5ackZ6SzhhRzlaZDBleTh5WVRUTWtDSUZmbXJiYmlhVFp0em1XV01pWnBFenFjeXhjQzhNb3lsVEV2YTV1R1VMVi9VbGxhSUNZc0swVkI1dUZkeWtLdlUwVTlVMlI3SmlRNjViK1ZGK1NWWlpzQkNPRzZldHBqcVZXT00ybUJDU1JrVXc4SFBOOWM3QkJMZVJ1b2RLRXFrU0kydnJaYmRNSUJvWkJwZFI0eWFBYUtWc0wzVDF3Q1Bwa0Q1cCtPNkVNOXBYbWNiZ3M5RXhob2xyZW95NFRWR3VyK1IwQjlobktVOG9pbkdRWWpEaTYxa2ZsOTk1MnlyblR3eFZXb0l6NjhPbVV6dHY5bUVjRXM9IiwibWFjIjoiY2Y0MzI4MmIwMjAyY2IxZTdkZjlmMzVmMDY4YmRlZjRiNzUwY2MzNzA3NGNmNTgyYWU5OGFmYWZiMjExNTEzNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkpMcmdSaDhKVk91V3pzN2xaS1FVS0E9PSIsInZhbHVlIjoiY3JnTm1IQzZHUGVDbHNPcll3RW95MWMvV0dCenBHNXV5d1ZCelZ2dWNiQzh2Lzh0NjNzWUt4T2Rna0ZhV1J5Vm1adUpwd2dWQ0RBUTFhWEZMUktzc1dyNkFYNjdnZmJ1aXFQR3F2K2MwNDZpUEliQ0pxY2pOcGhvcWZyT216MGMvZ2NmT0pOSU1sTWtubm1LMHJOblViVTB1cjJXbFI3SVpTMDhWUXJnS1ZGYUdVNEJ2dzFDaW9jTFI1MlRsdUMyS3NuSWtmdjNmSGQvU2RYUFh4ci9yWHFiMDExTVF3QnJxVUowOFdKQWZUZEVFSkMyZzV2Z1ZrNmdtR2N6Q0d2Q3FIaStCZDRJQXFJZWZjQmNRaWpmT3ZnU1AvN0RRdWxSemVCQmdVcUExME1ZR1ZyV1hzVGxhREt6QWUrbDZ1WnhiSTJFMnZ4UGxxck03Y2h0dzRqT0lXRkVldUlWZk1UV3BuUEdSbFNpUUs4Wi9XRVc2RVVaaTNDU2xyMExVWHlBWHRFK2pKT0F0b00yajVRK0NXeW1UR1pXQlBKd0V6R1dSS1hyTmcwek9SVUFXQzhUbzhJV1JhdDg4Rkd3bXhVaDVHUldKYW02eTZBR0lRaVRDa1BSTFVqM2Q2RFdCUy84Q2k0dFJ2aC9QSGs9IiwibWFjIjoiNTMwNDRlZmMyYTVmOWZmMmRkOWU3NDgyNjVkMTRjN2JjOGQ0ZDQ5NzlhYzAzMmQ1OTg5MGUwNDA4Mjc3Y2Y1OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InM0bUdJQWpLOW5lNEZ3MmVqdWJyS1E9PSIsInZhbHVlIjoiREROV3BUUTJ6Z0UzZ2x5M1JkUEE4azlJQVVZVW1tb3RJSWdCWTlpdmRBSVdQRE5YcSs4ekFaeVlZdWxiV2w0WmhiNzI4M2pCZDBNckxFc3ZxOVpqZEUrQWFJOFA2U2MxUjZ3UjNtKytlZjdqUmk5MmdKZytheVNWc0QrM1hiRVdOWU90aXQ1V2lJRlJrcDFmQzBBbi9XWjkyaVczUENFeXBsd2VybVVYazNBelp5QzdZbjlCek1ydnE3QytSdnRQRVlQRm5EaG1rcVlqby9QUnFTR3VYRVZJeXVIMkJyV0JjeVdHUGZaWGRDVW1PYzNGekxjY2NLWXZiNWl6RzE4QXZKYWF5MllhZ2RHQ3p1ZU1ycThiM3ZsczUzdDV2WlA5N0xCc1c0T045NmowMEZBOXZMS2NCZTdqTjQvUy9USXI4T1NUUEhTbnVFNDh3dVdHYXpUSTlBOFhJQjBidHI3Z0x2WkloNDJQRFRFRDNraHREdW1sbDhNYVpIUGNUaiszTDBwVEx6WUlxalBzUi8vUit4NVRxNHpHQTVQVjRCRDVjdC8xTVUxMU42SWRXUkJJTzJveXVnaG4wR2U2a1JFQ0Y3TWN4amViWXhUaEswSnZ0cUEvOEYyeFFhdDZCRkx6eFBJMVhyMC85Q1h0bVRrYksvdGU4MkJDOTRucjZmbU53ZWRGTkFMRlhNQU11aWxjVmhxY1NGQm1QeFppSFlOaDJBR3V6R2pGNTg3Q09iZ05TWktEVUlrMnpoVzRHZm1PZXFuTWJyWnpwQUJGbjJ1WFNDOEFVcGNTT003WVRWMjZuZVU2RklUM3A1MUFydjJrYm1VWjJxNGx1SEcvTHFhYSIsIm1hYyI6ImVkZTViMTBjYmI1N2ZhM2UyMGY4Y2EwMjRhNzEwNGYwNWM3M2NiODc3ZWZjNWZiZmQ2N2NmYjI5MDE3MmNmNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Ik5zdlptVVJCcHlMWjNzdXRIck83amc9PSIsInZhbHVlIjoiZU00NDlYUnVObkE0OVNyQjJoZ1dQeXBQcUFrY2p2RFhZcVV2SGxxdCt0cDVoS084NmVuSDErc0w1bkVJYno1cUt1UkZZZXhlOXRjd1Z5UjNtd0toeTBTOGNESmNsZkVQWFBFWnUzcWVkaUMxc1dEd3hsTXI4NWJtUVc0YTdja3JPak16dFRqRkxQdXJ1TTM2bXA0QXFvZVhiS2dLUE41RlhzUUNPd0RUVGlDL2o1YjUwTWdMOUdKUERxVXV0VlNUYzc3enNVZ2w3cy9pWmxkRldMT0JUY3hReEQ4NWUyQjBzYmJNQTE1am1GOFBHRm9HTTZuM2E0aTBDWklBZUliWlM1NjNKVkZ6Vk1RSnpBR1pVVE1MSlFOZGVmQW1Ldlppcy8xTGU3S3dXSm1ZVmZZUWZxK3Q2TFE1K1M5dVd0NmlnRWlBQVBMYkJ5Q1Y3T3lRUXhZdGdKZ2xkU040Vi9LMlVoR3d2bEZ4Sm9WMHFyNzlHWnBrd3pURWpxMThza0JPTW1aQUFnS3lIVmwwZVJ0L2UwT1N6YjhybXNVdmd3SG9OdVNNaEFPdUg3OHJTRCtnbGl2WDd6aVpHcGpadkpUSmdlN25YY20rL2JYRjZGSlJJYlhOT3h6MTlzc00vUXkxNUxGMnI0VGU2S1Jmc2NadzZ4blBmd1E4Qkxaa2lSOGhQNmFRakFFYXlvVmhnK0ppdHpteFd6Wll3THo5VnFYakJoV2dCUjVERmdLa2IzUW1oRGM0RjM4RTJFK2o4M2E2OThteHo2dDJ0SzdJUEVRemw4TjdRT3ZKazJETmk5elNobVo4ZTNtQmJBYlozU0xUNWVVTE5GbVVxYU1kSng1cW11NGVVVEk4ZzEyR1RjOVFmWTZGMy8rRFpqVmx4M0p6c3M1SkwzYmJhNEU2SXJKK0x2K2JOTTgvdDlkcFlITS8iLCJtYWMiOiI2YzI4ZWY1YzQ3Zjk0NjRiNDU5MDc3ZDQxZTY4ZTNlYmRkOGExNDJjYWU0NDg2MTdkM2YwNDlkMDUyNjVlYjBjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJaNk9LTDhKY3YwbGovdTN2b2xUVGc9PSIsInZhbHVlIjoid29CcXlVcFE4VUVGWVRvWmwrVjJZa2FrbG5VYXl4aDVGWjdMV3RzeUhBbllOT0swakhaeGZ3ajlQUUpHUW9PRlpaYlp5WjVzTUhjRWRRMmZ3QTh0UVMrSStWVE9wWnlJZjVTSE1wQWRJemVlSmhyQi84TDJnWXFTdUpmUjdWZTJ3bnVTN1QralMrVDRYSkFMNDE1Ui9ndmZvbW0wUDV0RzB4d3NvMUFYOE84VmhvR2hzL25QaVRGcjdQNlZaVU1YRzhDQ2g0K3M1d0p1SWp6cVJsc3hjanJlWnBGZEJZZGxyK0gwLzNVUjdYdDF5S0VUWnQyWDJHajNRSGo5VHZaNFZkeVIyZU9hRDdiai9KS0NjZ3dGbVZBOHJZY2lrQmtVVVF1L3QwcGNQaGxwTkthMkI0aC85QVRRQ094d0s1bDdOamN3djVFMHpqZERrWjdhUTN1c0xOOGhJdEs3ZDRnL1gwQXl4U1dxUjdPUjNXZ1lpdDFYTjMwVENjZG1JQmxwN2huOFA3OWtKeURONjQwdzNwSENpbHc4YnJTS0FJQVIyUi9la2pYYXRGcEtxaW00bnRkcVBBdG5Wc01FcWVBUSIsIm1hYyI6IjZiYmU0YzhmZGIxY2EyZmY3NTZjMTc3OGMwOGYxOTZiNTNiMjJjY2I3YjllOWQ0MTcwMGE2NDJhZjU2YTA1MjAiLCJ0YWciOiIifQ==