Житель Обнинска тайком оформил кредит на свою мать

10:05 28.03.2020
0 2598
Читайте KP40.RU:

Как сообщила сегодня, 28 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области в Обнинске возбуждено уголовное дело на 48-летнего местного жителя. Используя анкетные данные матери, мужчина тайком от нее оформил через Интернет в банке микройзам на 3 тысячи рублей.

Долг он вовремя не погасил. Сотрудники банка начали звонить матери мошенника, объясняя, что на нее оформлен кредит. Женщина обратилась в полицию.

По версии стражей порядка, фигурант имел умысел похитить денежные средства, сообщив банку заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве.

Мошенник уже дал признательные показания и сознался в содеянном.  В ближайшее время он обязался погасить долг.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pexels.com

eyJpdiI6ImdZZU9aSmVWZVovMkpZOU1ucTBTZlE9PSIsInZhbHVlIjoiRUtzQ043dGtMR0FRZ0gvZzM5VzB5VE9CZXhmWHluUFhDcmx5bzU1eitjZnUvZFFiV3pqd3ZQeXN3NDlNZHdFQjVwNURGajRQUFRaMlJOZG5PZGhvSTNnKytZdHRtYzQvMFBCTWVSV2NrM0FsUUkzOGM1WWZ5bHk0eThNNVhmYmtSVlMzbnJ1cW16U0J4RjkwKzdHR1RoOVUrMms5eGVsQzMzQkN4NmxGZmJhaCs5U3ZEVithS2QwUG9CSUd6NjBGbStDRVJ0WjVCcGZObnE4RkdneFU3WlFuSUxBY2FBT3F2dFNWZ1U3NE5UM0JydmFycVBTUCtTTlRMYkFHSTJ4dDJHL05GWkViN2YvMC94Qy9wUjl2TzFMWlcvZitLVm5qT1RBNElzWFhJM3RBKzgyd3EwdEthRUEyNjVlbVdDUjdoS3hXWFJHVVBwVVBGTWxDMzZlUlhFYWpLelZQTmo0dWk1dEltVzR1MEhwUGsvQ3FoU1J0NFErZ3VtVklZY1pIdm9HSS9aYlZVTzBhQjVrVXlxMnk0RXdIWkhkUVZWbXZnbXVWaGNSN0hMU3JEQU03QXgzc3ZwUWRsTjY5dUM1RGpPSXd5T1IvQlJTU21Gd2F1MDA4a3lMMUsxMVJ4V3ZDcjlxVlFDczlXb0FwREdsZzczNHhXL051WStoYmQ2T2dJWXpQeG5wQmlPQnV4M2lDSFh0UlhSWTl1VEpqQ1pkTWJreGQxcFAwMElEZkh2aWh1Y2dvUytiVmNaeDh6czV2SHhQZUE5bEl5QUxXNDBDVmppSHNZWWVCcCtnQmJISW1EQnJ1VnpYS2NBOHBhMDdjYjJNWE9wT2FtNGQ3cHl5QkZHUmhyZm1seW1iNzBtZXM3dC92TXErZS9Rc2hGTG1YQW55SDNINGw2R3VkY2V1K2JXWHVrdHJaa2s3RkNBa0tQbFAzQUpVVmQvSUtjOUZZei9YSjlEOURTa2VLVHdwak9Bd1RFTDNqSyt5VVF6UEg4UkcwVjJvOWNKREFVU3EvIiwibWFjIjoiOTNkOTAyNjZiMTFjYjUxMzZhMTAxMDc3NTQxMzk4NGUxZGVjOGMwMmZiZmRlMTFlYjA2ZmE0ODZkZWYyZWIyMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InhMNXNyMTBrWS9OTmQwU2dYQVNhT3c9PSIsInZhbHVlIjoib1M4M3doUXhnek05bWFBQ1gwVExjdk43b1lOalVyd3Q4V0Zwa29BUXRyQ1lCekdsZmNUN1V0aFI5ZmV6L0oxM0VOeHdpN2JscGgyWktKSTN5eEN6L1dxbmxpM1MxWGkzWHNScnNoSVFGMDVoQ0VNSlhhWWYvTkZoZDNYTnBqMk9PRlVaTUpOVUtINWR6V2VqeUJJdjExaUNidi9iMENOVnZ5b1ptRU9FS0JBWjVQL2JObDJZUkR3N0xBdkcwdDR4cXVyMmpZcms4RUxwL3F0T2M3ODFsa3BjZHEyY2dyc29EYlM3UG9xN21LK3RDMHhzSFlXb1dsUjZHRFpYOFdyVkV2U055djlGQTVGYW9LWFY1aXpERzdKeHV4T0ZUVGVmd2hkOVhFVzl1RW1PSE1qbEYxaGxoZk95eEsxWHRaSVl3bmJDZDNxd2hlbFZMM2NpN1lmMTZjUjNzS3RvdFk2MWs5anJhZUN1TWlxVDh3NWZHVkJxV2lEbXp0QnFPRDMvalpMZUNrekxMV29tSmttMk1YdWxQeGJ1MURYbHorMVMyNWNRcVJ5YUNDZkJjMTBVNFFpUTBYbmpvOXZQQlZXZWtxcjMvK2kyRHBHNys0Wm1FWFQ5bUNVS2h6a21NWDFtYytOeFpxRmlRYjNXNnVFajhLVWo1aHpqUjhSVXJvSEorVVVUNGN0aDRyVjZGUVVwYTFzc2FXWlN1SUdTQXA5UGdMdEpUQmFrOE5NaE5kVTByVVM5M2ZxQWxRdGdrWEdMVzYrVm1kTjYveUdjSHZNYms5ZzBsWnNoS3hOLzF3aUgvVUplTU13QUNOMUhnRkJWakNpNzFEUGF1WXlhNmx6UlUwNnJta1I0YTBOeUpaay9kSEVjOHBQbGI0T3pwU3JtaTlXZUNuRTlqOGFaa1Y2cmRJdTNJMy9mZDRrZUNIY2g0ZHdCdC9Wc0hoMnEzZnlmN0dEZk1BPT0iLCJtYWMiOiI0ZmE4MDFjOGU5NmUzZGEwM2ZlYWQxNzY3YzljMDc3NzJjNDM3YzZhODk2MTViYjY2YTA5Mjc3MjE3MWM1NjZjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
14 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlSbW9PQ2lDakloNkdIdEtlNnF5aGc9PSIsInZhbHVlIjoiY2poWlg2OWZadWZiQjBaZDVsNC9TYVAvUzg0NGJESktwM3dIVDJmZ1hsekUwV2M2ZUFKNEFCVDRDU1ZsSVVaY2VZTTNFM29aUjA1Q0dPeVdNZjFUL1BYQ3BlZnFpS1N6UjdRak1lbkZXRm9zcXB5ejJqcHN2N09uNU9VQ2VpZG9Tek85YyswR0pSdDZOS0ZISUV5UTB2Y0VIRFNuS2dReitmdUY4VDVGRjRydDBlN1JHVTYrOHl1SDZoY3RXMSt4SnkrNlMxSkxYYlJ2NzNxekprRG1RZjFYbm5GS0kySmdsOXZaRWdzZDZTUTVvc0NQZ3BsTEd2OG9DVnRjQnc0enU2am44RVpFRCtqamNqQzh2UENBdUpJN3VyMEhYM2lkUDZ6UWlxQklGbzd3WENKbjh4QWF1czdTT05YRW1sOUdiT1VZc0RRdkhEZzJtWll3YWJwMVY4SW85QnAzMWVBcnltNmhybUc0cEZ0SWZjSERmRkVXZ0RuOTBDK04vRmIwSnFEOXNFUEFVKzI0VFpGMko3VVNIM1V6dXhIRFRDT0NoZDZGeUVKV251MFRLM1dYVnZEd251bU0zdEpHYngzNjJZRHZMQUhuWnkweVFhaUNVbTN4R21pMzV1M3BFNmF3KzAyYXBwZElIL2c9IiwibWFjIjoiZmJmMTE2ZmQyMGM5ZTY2NGQzMWYwNzlhYjI3Y2U4NDBhYmUxNGI1OTQxMmE4YTk5MzgxMWNjM2U1ZDZiODc1YSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InFxV0pxQzhYNjhFOWpubDdMcjkxY1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFJUdmxKRXdWUmJSWm5wSHA3TU16NWl4dktEeUVSd08raU9JbEZYaVo0RmlFdGpneUdnYkNtSXhaN3ZKS3djK1kyWXB4TUhaV04yeXp1Tzh6WmVLMkprTStFREJRQ1l3aXUyRkJKSVAwVXlwMTVBd3lQcG5TUUg4Tzl4STRGeUNLTGVaWmwrL0hTREl4TlVWWmozRVlHSnpXNklKZmhzUWZqZ2tqMEMxVWpKWEtmblRhclBxdXZMTWZVUnJ6aUdMY3lCcEJTSnVHdFRZVzd0ZkZZbGJlaE5oNTVMWXRDSXR3WjJycituMVU0amR3M2tWbGRoWjVLRW9tMm1EWHNlOXVYQ2JJUFQzalZVN2NPYmpDalZCa2dPS3pnREZRSGNjNmgxWEZxOTZhWXhYRlZPUTJPTVgwZkd5eVN3MjE2QTdGMjVPQXc1cmRDZ1FZclhjbnlzNzkrKys2VWpleHlDcytRc2QwM21lbklvM04zQ29xTG5EcVlRRXFGdGJjZDJuWnZwaGlHbzhabTdFRlhjTHhNczdWeWt5cEE1aHZzc1QzdjdnWUJiM2cvV1kyODdWZWEvUHV0amR4UkV1c0dpb1FNbDJnbDBGcStFeGdpQ2ljQWhKbWl1SmNQa29DL1RJUEdHa1dNRVh1aTQ9IiwibWFjIjoiYWZjNzJkNDM4OTQ5NDM1M2YwMWI0MjRlYjU4OTFmYTIyYzFmM2VlZDJhYTI2NzA0NDE3ODg3YmU4ZmMwNjRiYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik5hNTRYekhGc1Mva01BZGNxVzZRamc9PSIsInZhbHVlIjoialZMSzhpTUh2aGRVa3M4QXlxcUtNTitFdnF4ei9ESXhoMWVaRVFpZmc0NUlnRW5qK0xOYnFaWURiNnVNMDB2RWJkaUU3M01ZcHJkL0R4MHdScVRoNFdnbWJEY1lmUWVvS1QyVUI1dnROTTNHVGlKY0d4WlM3akNiUExDNGhzMFBNQ1BLRVovV2h5U0tjd001QXltMlp0bkxnRGtnM01TTEpVbnNoZDlVeG9vTDBDVllmTDdVTUVVUXBuM05DTlRMemV3QmVOZ0RkamNtV1ByeThweTZrSnlNVmI5T0tqT3RmU1BIZlA1M1EydWtCalhsVldQSlB6S2pXUkpuWmgycGc2RnRDcWxXZjlEQldPTmJLb1R5OXVsT2dYUWdjM0x2RlRGSE54ZEhlaGVWV0F4dC9vcUlpVUgvTlc5MUlsRWRyTk0xV294TjRTbE9aVExCUlVRSDRzZUJFY0IwVFFlczkzUVAwVk9zN3FzTDlrdWdPcCswMGg3NlRURnp4L0dGc2x4OXFDMWdVTjRvQUNuejluL0ZMZnd0VmNLckM5Y2EycUN5TjhiRkxmZjB2UUVsaDVnK0pEUkpIZ0ZXdkM3cWxGZmovQmdGT3JBMlNGT0pwdkduZitaSFdhMnhaTFp5L1ppMFNVZmZBWXVieXVUSHNQU3k2c1hETXBUeTdZbXRUbU9WUDZyRGM3cENIMG42dlFsSnliQWVWQktvVHJObU5PV21vQy9keldkdDFUME91MFRHUlh6NldmcFRuZGxGZjJvODIxekVGNjBVNzdONnlObWFkQW9QM0xmTUU5OHdiU0FwaXpxMlJHSVFmUDlkejRuRVdnK3dNM3RzMjMxbyIsIm1hYyI6ImVjOWM2MmQ0MDZjYjkyNjVkZGE3OGQzZWI2YWIxZTVjN2YwNzE1ZWM1YzBmN2RkNTFlZTZlNmMyZDJiNDcwMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkJ5L3F6djIzWFh5cXh0YmJHNlJnUFE9PSIsInZhbHVlIjoiS2YyOFEyYUVCR2o1OGZrOG84ZnJXc2lKZmhCQVhEZ2NnU3NaVEpOV1lKZ3VzUEdBRDdRZTdwWE13REF5Y1k3ZEpOY3BvQWs3UmU4VW9wVlMrUmVLSHc1ZXNKT1JGeG1FRGRSM2FGYjdub0x5Qi9YT2p1S0J6QmQ2Qk1ZWUZsc3pqWlJGaWcyNjNjRnJMK09xY3hHZ2dRRlZlR09VMXVpZ2RGTGlJZVdWL0pBR1cwaXQyd2NIWmxmMnJwKy84Q01ZY0k0QXZpdzd0WXFMdVhTVnpGR2w2M01SYlpIRVNTLytta0k1akNmbFkvb1ZwYU5EemtyTE13cmQ1VkpXbXo5R0lleENraXRReC8yc25DMlJTM3BpeU90cjcvMEJySmhXazRXVm03ODVoUTZxbU52bG41R2NLL3M5WmxzOEdRbyttQ0RQWjZvR1N0UzBGbnFHNlJkTk1uSmZpdGhDOXp3V2ZqUEdoSU5lSXlldXZNeFBJcU03QS92UFpnWHZKSGFocHh6V1h2WDhhdjdYSjFTZmduSkovbUFLQlp1K2hPS3A0a0xFQnMxL1hmTjRBc3Y4d1c3a2lBWkxJUUM3ZFlObVNlU25GbzB6UlhLMFZ1VEhkZjNSdmRPcjhaNGNzRjZ3ZTd0Q1cweXV6MFE1d1RSeTd2d0JIN2kwYmw0aVhtY1lIUmN5QkxvS20zS0V3amQvZC9IZHJOUlBjbFNVYS95WVZKL0RYd0pqek5zZjYvbFlsQUpHYkMyTW5TbGx4Z29MT0tjMlpJbDlIMlFkZWxMMXZmNW4zd1dRWlRvK2dhNmVmZEtJTnF6U0dFd081aVBlbTB4NFR0Q2orUmU3RGJWbC9DTXZSSUpFdEk0R01TamdvN1NsV3U0V3lNVjh5a1BjZ3F2YWlMQ0FpNlRPODk4eXVraHEwaEZ0QkFlTHNKbjAiLCJtYWMiOiI5ZmU1Y2JhMWFlOTczZWM2NDkwN2YwNDIzZDU5Zjk5NzkxMTQwNTBlZTgxZDU5ODI4OWMxNzY5NTEwY2RjODMxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImdVNWV2UW1ZdGtqRUxEQ0p4Zmlvanc9PSIsInZhbHVlIjoiblE1WE9iUGEwbzFLRWxjOHZOODBUZnRtODVabk80MHpuUXVCR3BHK0lMeS9PancwN1NNTkxrRFZBaWlKdnYweDgvNCtmR0pUc3A2dW9aRnQ4cXhRbmdDVlJYelZ1VGo3OXFqMmlLUllZTE9naW9OckpkTmhhbGh1Wnp3WWZkTkpiazRBZzVnMGRiRDl2ZWJWekNjWlZ5RlVsWnp3RCtuVVdvN0tMYXg4RDVKVUgxWGFVVFZtTFo4cUxEdmphbGFrYmNuYXdzb3dtK1lkaHZ4NDIyMlVITjZidXZlTVJCT2k0eW1ORkZDNWhpTjJ1WXVzY1c5ZTl4YkdIbTJZVGpNZlh5RDg4Z0dBOTJROWhzSjhHdjd6QVpVREV5b2FtZjUxQmYwb3R6azFVVm0yVU5rZllYNk1ST1pZdTFiT3ZjL3dNc2tNQ0grYWZPUDczN3FBRHhkSUpFRjdSMEttZ0FtckNXNGNSZ0FzR2JsQ09ONllrSFdWZnVoeHhaSU9TYnZIaStKNGMvOHE1NVRtU1V0Ujh2Tmx1MzYvZGovNnR5RkZsY01KNUNqYXU0L0EyUHNGaVZKTCtoUFlWMitWYnk4YSIsIm1hYyI6IjU4OWExNDdjZWEwZGNlOGUxMWE1NDQ2NWM5ZjgxYTRlNDQxNDZiZmZkOTA5OGE1ZjlhYTEyYjdkY2E5MmFlY2YiLCJ0YWciOiIifQ==